.

Звалювання дерев ручним моторним інструментом (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2406
Скачать документ

Реферат на тему:

Звалювання дерев ручним моторним інструментом

У процес валяння дерева входить виконання наступних прийомів: огляд
дерева, підготовка робочого місця, підпил, зрізання і зіштовхування
дерева з пня в заданому напрямі, перехід до наступного дерева.

Дерева оглядається для того, щоб оцінити його і вибрати умови для
безпечного валяння в напрямі, встановленому технологічною картою
розробки лісосіки і що забезпечує найбільше збереження підросту. При
огляді виявляють стан стовбура, на око встановлюють діаметр дерева і
його нахил, характер будови крони, напрям і силу вітру. Силу вітру
приблизно можна визначити за шкалою Бофорта в балах за наступними
ознаками при помірному вітрі (4 бали) приводяться в рух тонкі гілки
дерев; при свіжому вітрі (5 балів) – коливаються великі суччя; при
сильному (6 балів) – гойдаються товсті суччя, а при міцному (7 балів) –
гойдаються стовбури дерев, гнуться великі суччя і людині важко йти проти
вітру. Правилами техніки безпеки механізоване валяння дерев при силі
вітру 5 балів і більш заборонена.

Загальний напрям валяння встановлюється технологічною картою в
залежності головним чином від способу і напряму трелювання, який у свою
чергу залежить від розташування лісовідвантажувальних пунктів. Правильне
валяння дерев має велике значення для забезпечення безпеки робочих і
збереження підзросту. Тому при розробці лісосіки обов’язковою умовою
буде валяння дерев в заданому напрямі. Проте не виключені деякі
відхилення від загального напряму валяння, забезпечення, що викликаються
неможливістю, даними інструментами безпечного і бездефектного валяння
окремих дерев із-за їх індивідуальних особливостей або з інших причин.

Підготовка робочого місця полягає в прибиранні снігу, чагарника,
підзросту і низько звисаючих суччя, у виборі і підготовці шляхів відходу
моториста під час вільного падіння дерева (рис. 1). З рисунка видно, що
крім підготовки місця 1 у дерева, необхідно розчистити шляхи відходу 2
моториста. Щоб забезпечити можливість залишення пнів встановленої висоти
і безпечні умови роботи при глибині сніжного покриву понад 0,6 м,
звалювальнику (мотористові) виділяється в допомогу робочий для
розчищення снігу.

Рис. 1. Схема підготовки робочого місця звалювальника

Падіння дерева в заданому напрямі без утворення дефектів в комлевій
частині забезпечується місцем, формою і розмірами підпила, а також мають
значення форма перемички (зони неперерізаних волокон) і застосування
зіштовхуючих пристроїв (звалювальних лопаток, гідроклинів,
гідродомкратів).

Підпил дерева проводиться з боку напряму валяння одним з наступних
способів: одним різом при валянні дерев діаметром до 0,2 м; двома різами
під кутом 20…40° один до одного; двома паралельними різами з відстанню
між ними 0,1 d (рис. 2, а, б, в). При підпилі дерева двома різами перший
горизонтальний різ робиться на рівні шийки кореня, а потім другий,
похилий різ. Видалення «скиби» у вигляді клину проводиться пильною
шиною; у другому випадку, другий різ також робиться горизонтальним,
сегмент віддаляється за допомогою сокири або кирки. Наявність підпила
запобігає розколам стовбура і освіті сколовши і відщепів на периферійній
його частині. Валяння дерев без підпила представляє значну небезпеку для
моториста.

Рис. 2. Підпил і зрізання дерева: підпил: а – одним різом: б – у вигляді
клину; в – двома паралельними різами; зрізання: г, д, е – прийоми
зрізування дерев; же – прийом зрізування крупномірного дерева; з, и, к –
форми перемичок; І, ІІ, ІІІ – послідовність зрізування дерева

Глибина підпила може бути різною, вона залежить від діаметру дерева,
нахилу стовбура, форми і розвиненості крони, напряму і сили вітру. У
дерев, що вертикально стоять, з рівномірно розвиненою кроною за
відсутності вітру глибина підпила робиться рівною 1/4 діаметру дерева в
місці зрізування. У дерев з односторонньо розвиненою кроною або з
нахилом стовбура у бік валяння, а також при попутному вітрі
(направленому у бік валяння) глибина підпила щоб уникнути мимовільного
падіння дерева зі сколюванням в комлевій його частини збільшується до
1/3 діаметру. При валянні дерева в напрямі зворотному його тяжінню
(проти його нахилу або проти напряму вітру) глибина підпила зменшується
до 1/5 діаметру, оскільки при більшій глибині підпила може виникнути
небезпека мимовільного падіння дерева у зворотному напрямі. Тонкі дерева
зрізують без підпила.

h

e

gdµ

h

Fісосіці зустрічаються одиночні крупніші дерева, то в комлевій частині з
двох протилежних боків, перпендикулярних напряму валяння, зрізують
«скиби», зменшуючи товщину (рис. 2, ж), а потім валять звичайним
способом, тобто роблять підпил з боку напряму валяння, а потім зрізають.

При зрізуванні дерева залишається зона неперерізаних волокон
(перемичка). Перемичка служить шарніром при зіштовхуванні дерева з пня і
вільному його падінні. Наявність перемички забезпечує стійкість дерева,
запобігає затискам пильною шини і зворотному мимовільному його падінню.
При правильних підпилі і зрізуванні дерева під час зіштовхування його з
пня на стовбурі утворюється козирок, який перешкоджає руху дерева убік
протилежну напряму валяння. Із збільшенням ширини перемички зростає
зусилля, необхідне для зіштовхування дерева з пня. Проте з міркувань
безпеки ширину перемички збільшують із збільшенням діаметру дерева.
Рекомендуються наступні значення ширини перемички при діаметрі дерева на
висоті 1,3 м: до 0,2 м – 1 см; 0,21…0,40 – 2 см; 0,41…0,60 – 3 см, а
при діаметрі дерева понад 0,6 м – ширина перемички 4 см (див. рис. 2, а,
б, в). При валянні дерев, що мають напенную гнилизну, ширина перемички
збільшується на 2…3 см.

Форми перемичок можуть бути різними. Якщо валять прямостояче дерево в
безвітряну погоду, то перемичка має рівношироку форму (рис. 2, з). При
валянні дерев з бічним тяжінням (нахил, розвинена крона або вітер) по
відношенню до напряму валяння перемичку роблять з розширенням (рис. 2,
и, к). Розширена частина перемички руйнується повільніше за вузьку
частину, що приводить до розвороту дерева у бік розширеної частини
перемички. Вибираючи потрібну форму перемички, досвідчений моторист
проводить валяння дерев в заданому напрямі з відхиленням від їх тяжіння
до 90°.

Зрізане дерево утримується від падіння перемичкою, і, щоб зіштовхнути
його з пня в потрібному напрямі, до стовбура необхідно прикласти зусилля
за допомогою спеціального пристосування. Крім того, необхідно
підтримувати дерево в кінці зрізування для запобігання можливого затиску
зрізуючого апарату. Застосовують різні пристрої для зіштовхування дерева
з пня: звалювальні лопатки, гідроклини і гідродомкрати. Зіштовхування
дерева з пня за допомогою звалювальної лопатки проводиться додатком
зіштовхуючої сили в площині зрізування. При використанні валочной
лопатки на валянні дерев працюють двоє – моторист і його помічник.
Правилами техніки безпеки валу дерев одним мотористом без помічника
вирішується за умови застосування для зіштовхування дерев з пнів
спеціальних гідроклинів або гідродомкратів.

Зіштовхування дерева з пня показане на рис. 3. Після впровадження
пильною шини на достатню глибину, звалювальник різким поштовхом вставляє
клин в різ (рис. 3, а) або випилює нішу і вставляє гідродомкрат (рис. 3,
б). Продовжуючи зрізати дерево, звалювальник одночасно всуває клин або
піднімає його домкратом, коли дерево почне нахилятися він припиняє
зрізування, звільняє пильний апарат, прибирає гідроклин або гідродомкрат
і відходить в безпечне місце. При валянні дерев клином, якщо його
діаметр на висоті 1,3 м понад 0,5 м, пилою роблять додатковий похилий
різ і видаляють «скибу» (b1=1,5…3 см, a1=6…9 см, рис. 3, а). Це
забезпечує всування клину на велику глибину, що приводить до збільшення
кута нахилу дерева під дією гідроклина, а отже, до його падіння в
заданому напрямі.

Рис. 3. Зіштовхування дерева з пня: а – гідроклином; б – гідродомкратом

При використанні гідродомкрата ніша робиться таким чином. Після
виконання основного різу робиться додатковий різ на глибину ніші.
Додатковий горизонтальний різ робиться на 11…11,5 см нижче основного
на глибину 14…15 см, після цього при використанні універсальних
пильних ланцюгів і консольної шини, роблять два вертикальних різу під
кутом один до одного і видаляють «скибу» з ніші, що утворилася (рис. 3,
б). Висота і глибина ніші визначаються розмірами домкрата. У
підготовлену нішу встановлюють домкрат. Гідродомкрат використовується
для зіштовхування з пня крупномірних дерев.

Список літератури:

Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Основи технічного
обслуговування і ремонту автомобілів: Підручник. – К.: Вища шк., 1994. –
(У 3-х кн.): Кн. 1: Теоретичні основи: Технологія. – 342 с; Кн. 2:
Організація, планування і управління. – 383 с; Кн. 3: Ремонт
автотранспортних засобів. – 599 с.

Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних
засобів автомобільного транспорту. – К.: Мінтранс України, 1998. -16 с.

Форнальчик Є.Ю., Оліскевнч М.С., Мастикаш ОЛ., Пельо Р.А. Технічна
експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник. – Львів:
Афіша, 2004.-492 с.

Положение о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного
оборудования. – М.: ЦНИИМЗ, 1979. – 237 с.

Адамовський М. Г., Борис М. М. Експлуатація і ремонт лісозаготівельного
устаткування: Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання
для студентів лісомеханічного і заочного факультетів. Львів: НЛТУУ,
2005. – 30 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019