.

Зразковий договір на створення науково-технічної продуктції (бланк)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1066
Скачать документ

ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР на створення (передання) науково-технічної продукції

м.Київ ” ” ________ 19__ р.

________________________________________________________________________
___

(назва об’єднання, організації, підприємства)

назване у подальшому виконавець, в особі
_________________________________

(посада,
прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________ з однієї
сторони, і ______________________________________

(назва об’єднання, організації, підприємства) ________________, назване
у подальшому замовник, в
особі_______________________________________________________________

(посада, прзвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________ з другої
сторони, уклали цей договір про подане нижче.

І. Предмет договору

1.1. Замовник доручає (приймає), а виконавець бере на себе (передає)
________________________________________________________________________
________

(назва науково-технічної продукції)

1.2. Наукові, технічні, економічні і інші вимоги до науково-технічної
продукції, що є предметом договору
_____________________________________________________________________
(зміст вимог або назва, номер, дата документа, у якому вони відображені)

1.3. Термін здавання робіт за договором _______19__ р.

1.4. Зміст і терміни виконання основних етапів визначаються календарним
планом, що є невід’ємною частиною цього договору.

1.5. Приймання і оцінка науково-технічної продукції здійснюється згідно
з вимогами технічного завдання або іншого документа на проведення робіт.

________________________________________________________________________
_______

(назва, номер, число, місяць, рік затвердження)

________________________________________________________________________
_______

від ________ 19__ р. № _________ ,що є частиною договору.

1.6. Використання науково-технічної продукції здійснюється замовником на
________________________________________________________________________
_________

(зазначити підприємство, організацію) шляхом
________________________________________________________________________
_________

(зазначити, яким способом, коли будевикористана науково-технічна
продукція – освоєння

________________________________________________________________________
_______ серійного випуску, застосування як засоби праці і т. ін.)

2. Вартість робіт і порядок розрахунків

2.1. За виконану науково-технічну продукцію згідно з цим договором
замовник перераховує виконавцеві у відповідності до протоколу про
договірну ціну ___________________________крб.

(сума літерами)

2.2. Оплата виконується
__________________________________________________________ (одноразово
за закінчену роботу,поетапно з авансовим платежем, на основі інших
принципів

_________________________________________________

згідно з домовленістю замовника і виконавця)

2.3. Рахунки виконавця оплачуються замовником в установленому порядку.

3. Порядок здавання і приймання робіт

3.1. Перелік наукової, технічної і іншої документації, що підлягає
оформленню і здаванню виконавцем замовникові на окремих етапах виконання
і по закінченні договору, порядок проведення приймальних випробувань
дослідних зразків (партій) нової техніки, що виготовляються згідно з
договором, визначено _______________________________________

(назва
документа)

від _________________ № ________, що є частиною договору.

(число, місяць, рік)

3.2. Передання оформленої в установленому порядку документації по
окремих етапах договору здійснюється супроводжувальними документами
виконавця.

3.3. При завершенні робіт виконавець надає замовникові акт
здавання-прийняття науково-технічної продукції з додатком до нього:

комплекту наукової, технічної і іншої документації, передбаченої
технічним завданням і умовами договору;

ПРОТОКОЛУ комісії з прийняття дослідних (партій) нової техніки,
виготовлених за договором*;

копії протоколу науково-технічної ради виконавця з висновком про
відповідність виконаної роботи технічному завданню (або іншому
документові) на її проведення
________________________________________________________________________
_________

(назва, число, місяць і рік затвердження)

3.4.* Замовник зобов’язаний у термін до _______________

(число, місяць, рік)

затвердити і повідомити виконавцеві склад комісії з проведення
приймальних випробувань дослідних зразків, виготовлених згідно з планом
робіт за договором.

3.5.* Виконавець зобов’язаний у термін __________________ повідомити
замовника про

(число, місяць, рік)

готовність виготовлених зразків до проведення приймальних випробувань
(розглядові результатів закінченої науково-дослідної роботи
науково-технічною радою).

3.6. Замовник протягом ________ днів з дня отримання акту
здавання-прийняття робіт і звітних документів, зазначених у п.З.З цього
договору, зобов’язаний надіслати виконавцеві підписаний акт
здавання-прийняття науково-технічної продукції або мотивовану відмову
від прийняття робіт.

3.7. У випадку мотивованої відмови замовника сторонами складається
двосторонній акт з переліком необхідних доробок, термінів їх виконання.

3.8. У випадку дотермінового виконання робіт замовник вправі дотерміново
прийняти і оплатити роботи за договірною ціною.

3.9. При скороченні термінів виконання робіт, поліпшенні
техніко-економічних параметрів розробки, підвищенні експортних
можливостей замовника від впровадження роботи, за проведення виконавцем
варіантних досліджень, експериментів і робіт по дизайну з метою
задоволення спеціальних вимог установлюється доплата до договірної ціни
розміром _____________________________________________

(сума літерами)

3.10. Якщо у процесі виконання роботи з’ясовується неминучість отримання
негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи,
виконавець зобов’язаний припинити її, довівши це до відома замовника у
______ денний термін після припинення роботи.

У цьому випадку сторони зобов’язані у ________ денний термін розглянути
питання про доцільність і напрями продовження робіт.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором
виконавець і замовник несуть майнову відповідальність у відповідності до
діючого законодавства.

4.2. Додаткові, не встановлені законодавством санкції за невиконання або
неналежне виконання зобов’язань.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________

Інші умови

5.1. Умови дотримання прав сторін на створювану (що передається)
науково-технічну продукцію

5.2. Інші умови на розсуд сторін.

6. Термін дії договору і юридичні адреси сторін.

6.1. Термін дії договору початок ________ 19__ р. закінчення ________
19__ р.

6.2. Адреси і розрахункові рахунки сторін виконавця (поштовий і
телеграфний індекс і адреса виконавця і банку)

(звіт)

замовника __________________________________________ (поштовий,
телеграфний індекс,

адреса замовника і банку )

(звіт) 6.3. До цього договору додаєтся:

Виконавець Замовник Печатка Печатка

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020