.

Види транспортних операцій і їх характеристика (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2673
Скачать документ

Реферат на тему:

Види транспортних операцій

і їх характеристика

ПЛАН

1. Поняття транспортного забезпечення, транспортної послуги та операції

2. Характеристика окремих транспортних операцій

Використана література

1. Поняття транспортного забезпечення,

транспортної послуги та операції

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства тісно пов’язана з
транспортним забезпеченням, яке являється одною з важливих складових
процесу організації доставки товарів від місця їх виготовлення до місця
споживання. По суті воно ідентичне товарообігу, яке базується на
концепції логістики. Разом з тим транспортне забезпечення доцільно
розглядати як самостійний аспект системи товарообігу, що має свою
специфіку.

Під транспортним забезпеченням розуміють сукупність елементів, які
знаходяться в тісній взаємодії і складають єдину транспортну систему, що
об’єднує операції, пов’язані з виробництвом і обігом продукції.

Продукцією транспорту являється безпосередньо сам процес переміщення
товарів від виробника до споживача. В цьому й полягає суть транспортних
послуг. Вони – основна пов’язуюча ланка між продавцем і покупцем.

Транспортні послуги, як і всяка послуга, має свої особливості.

1. Транспорт не виробляє нового товару чи продукту, але саме дякуючи їх
переміщенню з одного місця в інше забезпечується продовження процесу
виробництва та обігу, має місце кінцеве споживання вироблених товарів.
Переміщення товарів, продукції з місця виробництва до місця споживання і
являється тою споживчою вартістю, яку створює транспорт, його
транспортні послуги.

2. Дія транспортних послуг виражається в такому корисному ефекті, який
не може виникати, зберігатися і реалізуватися у відриві від транспорт)’.
Разом з тим виробництво транспортних послуг невідривне від їх
споживання. Транспортні послуги задовольняють потреби в момент свого
проявлення, тобто створення таких послуг співпадає з їх споживанням.

3. Транспорт займає особливе місце в міжнародному товарообігу. З одного
боку, він являється необхідною умовою здійснення міжнародного розподілу
праці, зовнішньоекономічних зв’язків. З другого боку – транспортна
індустрія виступає на світових ринках експортером своєї продукції,
частково, транспортних послуг.

4. Транспортні послуги, що здійснюються в сфері ЗЕД, піддаються впливу
всіх факторів, що характеризують розвиток ринкової економіки. Насамперед
, це коливання цін на нафту, попиту і пропозицій на товари, а,
відповідно, і на їх перевезення; валютного курсу; ступінь втручання
держави у зовнішньоекономічну діяльність, стан політичних та економічних
відносин різних держав і багато інших.

Транспорт грає важливу роль в розвитку зовнішньоекономічної діяльності
підприємства. Його нормальне функціонування забезпечує виконання
зобов’язань сторонами по купівлі-продажу, комерційний ефект
зовнішньоторгової угоди. Порушення транспортного процесу часто веде до
матеріальних втрат експортета й імпортера, робить вітчизняні товари
неконкурентноздатними.

Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності являється
об’єктивно необхідним. Часто власнику вантажу важко орієнтуватися в
транспортній обстановці, яка вимагає професійних знань законодавства
окремих країн, міжнародних конвенцій (угод), техніко-експлуатаційних
характеристик транспортних засобів, пунктів перевантаження і перевалки
вантажів, умов їх роботи, ринку посередницьких послуг та ін.

Тому, при необхідності відправлення вантажу за кордон, доцільно
насамперед встановити тісні контакти з транспортними підприємствами і
організаціями, які займаються міжнародними перевезеннями. При цьому
важливо вибрати вид транспорту, яким ви хотіли б відправити вантаж за
кордон. Тут треба мати на увазі; що в сучасному світі функціонує шість
видів транспорту: морський, залізничний, автомобільний, річний,
повітряний і трубопровідний. Види транспорту поділяються на водяний
(морський, річний), наземний (залізничний, автомобільний,
трубопровідний) і повітряний. Кожен з них має свою специфіку.

Плануючи відправлення вантажу і вибір транспорту, треба враховувати ряд
обставин.

По-перше, вид вантажу. Вантажі, що перевозяться, поділяються на
генеральні, масові й особливорежимні. До генеральних відносяться різні
штучні вантажі (в упаковці чи без неї). За розмірами вони поділяються на
звичайні, довгомірні (більше 3 м) і негабаритні. За масою – легкі й
важкі (з масою більше 5 тонн ї а одну вантажну одиницю).

До масових відносяться вантажі, що являють собою певну структурну масу
яка перевозиться у великій кількості без упаковки. До них відносяться
наливні (нафта і нафтопродукти, гази, тваринні й рослинні жири, спирти
та ін.), навальні (руда. концентрати, добрива та ін.), насипні (зерно,
цукор, сирець та ін.) і лісні.

До особливорежимних відносяться вантажі, які зберігають і перевозять при
дотриманні спеціальних правил (небезпечні вантажі, ті, що швидко
псуються та ін.).

При виборі засобів транспортування треба мати на увазі, що в деяких
випадках можливість вибору відсутня. Наприклад, вантажі, що швидко
псуються, треба перевозити авіатранспортом. Разом з тим авіаперевезення
не допускаються при перевезенні легкозаймистих і вибухонебезпечних
вантажів. Основну частину перевезень морським транспортом складають
перевезення масових наливних і навальних вантажів (нафти і
нафтопродуктів, залізної руди, кам’яного вугілля, зерна та ін.).
Морський транспорт широко використовується і для перевезення генеральних
вантажів.

По-друге, фактор часу. Відомо, що найшвидший спосіб доставки вантажу –
це авіатранспорт. Однак він дорого коштує. Тому використовується тільки
тоді, коли треба доставити вантаж за мінімальний відрізок часу(продукти,
що швидко псуються, квіти та ін.) По-третє, вартість перевезень.
Звичайно, що кожен покупець хотів би, щоб вартість перевезення складала
невеликий відсоток від вартості товару. Проте бувають випадки, коли
вибір відсутній і треба платити за доставку вантажу високу ціну. А коли
є вибір, ціна буде нижча. Наприклад, невеликі й середні за об’ємом
партії вантажів можна доставляти повітрям і по суші приблизно за
однаковими цінами. По-четверте, безпека перевезення. Крихке й
дорогоцінне обладнання краще перевозити повітряним транспортом. Товари.
що мають високий ступінь ризику, відносно крадіжки (запчастини
автомобілів, офісне обладнання, фармацевтичні товари і т.п.), як
правило, доставляються морським транспортом, в основному в контейнерах,
хоч це коштує дорожче.

Названі обставини важливо враховувати при виборі виду транспорту. Однак,
вид транспорту багато в чому залежить від того, що в першу чергу
цікавить відправника вантажу. Якщо його цікавить швидкість доставки
вантажу, він вибирає між повітряним і автомобільним транспортом. Якщо
його мета – мінімальні витрати, робиться вибір між водяним і
трубопровідним транспортом. В західних країнах більш вигідно
використовувати автомобільний транспорт.

Треба відзначити, що в Україні об’єми міжнародних перевезень постійно
зростають. Однак в даний час транспорт ще не забезпечує потреби
власників вантажу в перевезеннях. Це пов’язано з нестачею транспортних
засобів, неякісною і в значній мірі зношеною матеріально-технічною
базою, незадовільною підготовкою вантажів до транспортування,
недостатньою відповідальністю транспортних організацій за псування
вантажів у дорозі, за їх збереження. Не в повній мірі використовуються
потенційні можливості транспортного комплексу по розвитку експорту
транспортних послуг.

2. Характеристика окремих транспортних операцій

Розглянемо зміст окремих транспортних операцій при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності. Ці операції визначаються характером
міжнародних перевезень і класифікуються в залежності від ряду ознак:

предмету транспортних операцій (поділяються на вантажні та пасажирські);

виду транспорту (водяний, повітряний, наземний і змішаний);

виду товару (з генеральним вантажем, масовим, наливним, газоподібним);

періодичності (регулярні й нерегулярні);

порядку проходження кордону (перевантажувальні й не-перевантажувальні
перевезення);

транспортно-технологічної системи (контейнерні, поромні, ліхтерні,
ролкерні та ін.);

виду сполучення (пряме, поступовими перевезенням). В часовому розрізі
виділяють три групи транспортних операцій:

1) що передують зовнішньоторговій угоді;

2) що з’являються в процесі її реалізації;

3) операції після завершення угоди.

До першої відносяться такі дії, як планування зовнішньоторгових
перевезень, аналіз коньюктури ринку транспортних послуг, тарифів та умов
перевезення товарів, визначення транспортного фактору в ціні товару,
транспортні й базисні умови поставки в контракті купівлі-продажу.

Друга група операцій складається з таких дій, як підготовка товару до
транспортування, укладення договору перевезення, оформлення відповідних
транспортних і товаросупроводжуючих документів, страхування вантажу й
оформлення страхового поліса, підготовка й оформлення вантажної митної
декларації з урахуванням товарної номенклатури (ТН) ЗЕД, розрахунок з
перевізниками, оформлення митних формальностей, прикордонних,
санітарних, ветеринарних операцій, оформлення необхідних документів та
ін.

До третьої групи відносяться операції, пов’язані з вирішенням суперечок
між одержувачем вантажу й покупцем, якщо такі мають місце, пред’явлення
претензій до стягнень, вирішення їх в установленому порядку.

Транспортні операції можуть здійснюватися в різних місцях: в пунктах
відправлення, по шляху просування вантажу, в пунктах перевалки, на
прикордонних пунктах і в одержувача товару. Вони можуть проходити як в
середині країни, так і за кордоном.

Використана література

Международные перевозки грузов: нормативная база. – М., 1996.

Новиков Д. С. Транспорт в международных экономических отношениях. – М.,
1984.

Плушников К. И. Транспортно-экспедиторские операции. – М., 1997.

Саркисов С. В. Транспорт и его использование в условиях рынка. – М.,
1993.

Условия международных перевозок. – К., 1993.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020