.

Верстати для поперечного розпилювання деревини (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2781
Скачать документ

Реферат на тему:

Верстати для поперечного розпилювання деревини

Верстати і установки для поперечного розпилювання можуть бути з
безперервним і періодичним насуванням. Безперервне насуванням
застосовують, якщо число пил, встановлених на верстаті, рівно числу
пропилів, необхідних для повного розпилювання лісоматеріалу по довжині
на декілька частин, або більше цього числа. Верстати безперервного
насуванням (безперервної дії) є багатопильними і розпилюють
лісоматеріали за одне насуванням. Якщо необхідне число пропилів більше
числа пив у верстаті, то для повного розпилювання лісоматеріалу на
частини слід переміщати матеріал або пилу уздовж його довжини
перпендикулярно площини пропила і кілька разів виконати насування.
Переміщення пили або матеріалу, що розпилюється, уздовж його довжини
називається бічною або поперечною подачею. При періодичному насуванні
бічна подача чергується з насуванням і пилянням. Рух бічної подачі
можливий тільки після того, як пила видалена з пропила, тому перед
подачею необхідний коливальний рух пили або матеріалу, що розпилюється,
тобто після робочого ходу насування, при якому відбувається пиляння,
необхідний зворотний хід. У зв’язку з цим в круглопильних верстатах для
чергування насування із зворотним ходом застосовують різні механізми
насування періодичної дії.

Верстати з періодичним насуванням (періодичної дії) можуть бути двох
типів: з насуванням пили на матеріал (див. рис. 19.3, е, ж), що
розпилюється, і з насуванням матеріалу на пилу. На практиці широке
застосування отримали верстати з насуванням пили на матеріал, що
розпилювався, в яких пила встановлена на рамі (рис. 20.1, а, б, в, г,
д), що коливається, і рідше — з поступально-поворотним рухом рами (див.
рис. 19.3, е і 20.1, е). Установки періодичної дії, окрім круглопильного
верстата, мають ще механізми бічної або поперечної подачі, притиску,
розмітки і зупинки матеріалу, що розпилюється.

Рис. 20.1. Типи круглопильних верстатів періодичної дії

По пристрою круглопильні верстати з рамою, що коливається, розрізняють
по числу пив, по положенню осі обертання пили по відношенню до рами і по
напряму насування щодо центру пили. По числу пив вони можуть бути
однопильні і двухпильні. Зазвичай застосовують верстати з одним пильним
диском і рідко з двома. У останньому випадку пильні диски встановлюють
на двох паралельних валах з обертанням дисків в одній площині для освіти
однієї пропила (див. рис. 20.1, д), при цьому пили можуть бути
однакового або різного діаметрів. По положенню осі обертання пили
розрізняють три варіанти: 1 вісь обертання пили знаходиться під рамою
(див. рис. 20.1, а), що коливається, над нею (див. рис. 20.1, б), рама
розташовується під невеликим кутом до горизонтальної площини (див. рис.
20.1, в, г, д).

Верстати з верхнім або нижнім положенням осі обертання рами (точки О0)
називаються маятниковими верстатами з верхньою (див. рис. 20.1, а) або
нижньою (див. рис. 20.1, б) опорою. У верстатів з положенням рами
близьким до горизонтального рама, що коливається, врівноважується за
допомогою вантажних балансирів, поміщених на вільному кінці рами, тому
такі верстати називаються балансирними (див. рис. 20.1, в, г, д). У
балансирних верстатів матеріал, що розпилюється, може знаходитися під
пилою (див. рис. 20.1, в, д) і пила насувається зверху або над пилою
(див. рис. 20.1, г) — пила насувається знизу. Верстати з рамою, що
коливається, можуть бути з тангентальним і радіальним насуванням.

Рис. 20.2. Типи механізмів насування круглопильних верстатів з рамою, що
коливається: а — лебідковий: 1 — барабан; 2 — канат; 3 — направляючий
блок; б — гвинтовий: 1 — гайка; 2 — гвинт; 3 — редуктор; в — поршневий:
1 — шток; 2 — циліндр; г — ексцентриковий: 1 — ексцентрик; 2 — хомут; 3
— палець; д — зубчато-секторний: 1 — сектор; 2 — шестерня; е —
гідродвигун: 1 — неповноповоротний гідродвигун

Рами круглопильних верстатів, що коливаються, виготовляють металеві,
литі або зварної конструкції. На одному кінці рами балансирного верстата
встановлюється електродвигун, а на іншому — пильний вал з опорами і
пилою. Для урівноваження рами на ній поміщають вантаж, що допускає
переміщення по її довжині. Пильний вал приводиться в рух ремінною
передачею. Для натягнення ременів електродвигун встановлюють на санчата
або на особливу опору, що коливається, укріплену шарнірно на кінці рами
верстата.

У маятникових верстатах з нижньою віссю гойдання електродвигун
встановлюється на нерухомій опорі співвісної з віссю гойдання рами
верстата. Натягнення ременів здійснюється шляхом зсуву опор пильного
валу. У маятникових верстатах з верхньою віссю гойдання електродвигун
може встановлюватися на рамі рухомо, як у балансирних верстатів, або
нерухомо, тоді приводні паси пильного валу натягаються так само, як у
маятникових верстатів з нижньою віссю гойдання.

При розпилюванні лісоматеріалів круглопильними верстатами з рамою, що
коливається, насування пили відбувається шляхом повороту рами на кут ?,
що забезпечує повне розпилювання лісоматеріалу. Для повороту рами
верстата використовуються різні механізми насування, які за принципом
дії можуть бути двосторонніми і односторонніми. Механізми двосторонньої
дії повідомляють примусовий рух рамі при її робочому і зворотному ході.
Механізми односторонньої дії повідомляють рух рамі тільки при робочому
або зворотному ході. В цьому випадку раму верстата роблять
неврівноваженою, унаслідок чого вона в один бік повертається під дією
сили тяжіння, а в інший — механізмом насування. Насування пили під дією
сили тяжіння неврівноваженої рами називають гравітаційним.

Розрізняють механізми насування з поступальною і обертальною ходою їх
робочого органу: лебідковий, гвинтовий, кривошипний, поршневий,
ексцентриковий, зубчато-секторний, за допомогою гідродвигуна і ін.
Лебідковий механізм насування (рис. 20.2, а) має барабан, що реверсивно
обертається, на барабан намотаний канат, кінці якого закріплені на рамі
верстата по обидві сторони від осі її гойдання. Гвинтовий механізм (рис.
20.2, б) приводить в рух раму верстата за допомогою гвинта і гайки,
укріпленої на рамі. При обертанні гайка переміщається по ньому вгору і
вниз залежно від напряму руху гвинта. У поршневому механізмі насування
(рис. 20.2, в) рама верстата приводиться в рух штоком поршня, який
переміщається в силовому гідро- або пневмоциліндрі. У ексцентриковому
механізмі (рис. 20.2, г) ексцентрик пов’язаний з рамою за допомогою
хомута і пальця, рама в процесі насування піднімається і опускається
разом з ексцентриком. Зубчато-секторний механізм насування (рис. 20.2,
д) передає рух рамі через вал, пов’язаний із зубчатим сектором, останній
отримує поворот від зубчатого колеса. Для повороту рами верстата можуть
застосовуватися також неповноповоротні гідродвигуни (рис. 20.2, е). Всі
розглянуті механізми насування можна використовувати для гравітаційного
насування, при цьому рама піднімається за допомогою цих механізмів, а
опускається під дією сили тяжіння. В цьому випадку робочий орган
механізму не скріпляють з рамою або ставлять спеціальні обгінні муфти.

&ooooooooooooooaeaeaeOOaeaeOE

gdYU’

&
&i)~-`3O>?J?J3/4JhLjLFQ*S¶T?V [c[¦[E]E](a?b?h?h3/4h???????aO???????aO???
??a

атеріалів застосовують балансирні і маятникові верстати з рамою, що
коливається. До балансирним верстатів з насуванням пили зверху на
матеріал, що розпилюється, відносяться АЦ-2М, АЦ-1, ЦБ-4, а з насуванням
знизу — ЦКБ-40; до маятникових верстатів з нижньою віссю гойдання рами
відноситься верстат АЦ-ЗС, а з верхньою віссю гойдання — ДО-5, ЦМЕ-3.

Рис. 20.5. Балансирні верстати: а — АЦ-2М; б — АЦ-1, в — ЦКБ-40; 1 —
кругла пила; 2 — рама, що коливається; 3 — двигун пили; 4 —
гідроциліндр; 5 — притиск; 6 — педаль; 7 — двигун гідронасоса; 8 —
станина верстата

Балансирний верстат АЦ-2М (рис. 20.5, а) має раму зварної конструкції,
що коливається, шарнірно укріплену на станині. На одному кінці рами
укріплений пильний механізм, на іншому — електродвигун потужністю 14
кВт. Кругла пила приводиться в обертання клинопасовою передачею. Рама
верстата і притиски повертаються за допомогою гідроциліндрів
двосторонньої дії. Діаметр пильного диска 1500 мм, швидкість пиляння 60
м/с. За допомогою важелів притиску, що впливають на дросель
гідросистеми, швидкість насування пили регулюється залежно від діаметру
пропила в межах від 0,09 до 0,72 м/с, швидкість зворотного ходу
0,7…0,9 м/с.

Балансирний верстат АЦ-1 (рис. 20.5, б) влаштований подібно до пили
АЦ-2М. Діаметр пильного диска 1000…1250 мм, швидкість пиляння 56…67
м/швидкість насування 0,15…0,45 м/с, зворотного ходу 0,17…1 м/с.
Потужність двигуна пили 10 кВт.

Балансирний верстат ЦБ-4 має пильний диск діаметром 1000 мм, потужність
двигуна 7 кВт, швидкість пиляння 65 м/с, рама верстата насувається за
допомогою гідроциліндра, швидкість насування 0,08 м/с.

Балансирно-педальний верстат ЦКБ-40 (рис. 20.5, в) має пилу діаметром
700 мм, потужність двигуна пили 7 кВт, швидкість пиляння 65,8 м/с,
насування пили на лісоматеріал, що розпилюється, за допомогою
гідроприводу, швидкість насування 0,11 м/с.

Маятниковий верстат АЦ-ЗС (рис. 20.6, а) відноситься до верстатів з
нижньою віссю гойдання. Він має пильний диск діаметром 1500 мм, що
обертається від електродвигуна потужністю 18,7 кВт через клинопасову
передачу. Двигун пили встановлений на станині співвісної з віссю
гойдання рами. Рама при насуванні повертається навколо осі гойдання за
допомогою гідроциліндра. Для зменшення динамічних навантажень верстат
має пружинний демпфер, а для регулювання ходу пили — спеціальний
пристрій, що дозволяє змінювати хід пили залежно від діаметру пропила.
Швидкість пиляння 72,6 м/с, швидкість насування залежно від висоти
пропила в межах до 1,2 м/с.

Рис. 20.6. Маятникові верстати: а — верстат АЦ-ЗС; б — верстат ДО-5; 1 —
кругла пила; 2 — рама, що коливається; 3 — гідроциліндр насування; 4 —
демпфер; 5 — станина верстата; 6 — гідроциліндр натягнення клинопасова
передачі; 7 — похила дугоподібна стійка; 8 — огорожа пили

Маятниковий верстат ДО-5 рис. 20.6, б) відноситься до верстатів з
верхньою віссю гойдання, має пильний диск діаметром 1600 мм, який
приводиться в обертання від двигуна через клинопасову передачу. Рама
верстата, що коливається, шарнірно закріплена на верхньому кінці
дугоподібної стійки і при насуванні повертається за допомогою
гідроциліндра. Швидкість пиляння 70 м/с, а швидкість насування залежно
від висоти пропила до 1,2 м/с.

Маятниковий верстат ЦМЕ-3 з верхньою віссю гойдання рами служить для
торцювання пиломатеріалів. Він має пилу діаметром 500 мм, швидкість
різання 76 м/с, потужність двигуна пили 3,2 кВт.

Верстати безперервної дії розпилюють хлисти і інші лісоматеріали на
декілька частин за одне насування без чергування його із зворотним
ходом. Такі верстати зазвичай є багатопильними, число пил у них рівно
числу пропилів, необхідних для розпилювання лісоматеріалу на частини
певних розмірів. У цих верстатах насування лісоматеріалу, що
розпилюється, на пилу є одночасно і рухом подачі. Таким чином, вони
мають тільки два механізми: пиляння і насування. Відсутність зворотного
ходу і поєднання руху подачі з насуванням значно підвищує продуктивність
верстата. Пильні механізми багатопильних верстатів встановлюють на
станині (рис. 20.13, а, б) або на рамах, що коливаються, з верхнім або
нижнім розташуванням пив (рис. 20.13, в). Перші з них називаються
слешерами, другі — тримерами.

Мал. 20.13. Схеми круглопильних верстатів безперервної дії: а — слешер з
пилами на паралельних валах; б — слешер з пилами на одній осі; в —
тример з нижнім розташуванням пил

У слешерах лісоматеріали розпилюють на відрізки рівні відстані між
площинами суміжних пив. У тримерах пили вводяться в дію у міру потреби,
тому довжина отриманих при розпилюванні відрізків може бути різна, але
кратна відстані між площинами пив. Установка їх в робоче положення
здійснюється за допомогою електромагнітів або гідро- і пневмоциліндрів.
Таке переміщення пив є настановним рухом і виконується до початку
пиляння. Механізми пиляння у слешерів і тримерів такі ж, як і, у всіх
інших круглопильних верстатів. Рами пив у тримерів розташовуються на
одній або на паралельних осях гойдання. На слешерах пили можуть мати
одну геометричну вісь обертання (див. рис. 20.13, б) або розташовуватися
на паралельних валах (див. рис. 20.13, а).

Як механізм насування в слешерах і тримерах застосовують транспортні
пристрої безперервної дії з гнучким тяговим органом (поперечні
багатоланцюгові транспортери), які можуть бути як похилими (рис. 20.13,
а, в), так і горизонтальними (див. рис. 20.13, б). Число ланцюгів
транспортера приймається з таким розрахунком, щоб кожен з отриманих при
розпилюванні відрізків переміщався двома ланцюгами, лісоматеріал, що при
цьому розпилюється, розташовується безпосередньо на ланцюгах (рис.
20.13, а, в) або на нерухомій опорі (рис. 20.13, б). До багатопильним
верстатів безперервної дії відносяться слешери СТІ, ЛО-53, Д-172, Д-107
і ін. Слешер СТІ має 6 пил діаметром 1500 мм, розташованих в шаховому
порядку, привід пил індивідуальний, відстань між робочими органами
механізму насування 2 м, швидкість насування 0,1 м/с, загальна
встановлена потужність двигунів 91,5 кВт.

Список літератури:

Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Основи технічного
обслуговування і ремонту автомобілів: Підручник. – К.: Вища шк., 1994. –
(У 3-х кн.): Кн. 1: Теоретичні основи: Технологія. – 342 с; Кн. 2:
Організація, планування і управління. – 383 с; Кн. 3: Ремонт
автотранспортних засобів. – 599 с.

Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних
засобів автомобільного транспорту. – К.: Мінтранс України, 1998. -16 с.

Форнальчик Є.Ю., Оліскевнч М.С., Мастикаш ОЛ., Пельо Р.А. Технічна
експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник. – Львів:
Афіша, 2004.-492 с.

Положение о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного
оборудования. – М.: ЦНИИМЗ, 1979. – 237 с.

Адамовський М. Г., Борис М. М. Експлуатація і ремонт лісозаготівельного
устаткування: Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання
для студентів лісомеханічного і заочного факультетів. Львів: НЛТУУ,
2005. – 30 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019