.

Цифрові лічильники (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 4296
Скачать документ

Реферат на тему:

Цифрові лічильники

Цифровий лічильник – це функціональний вузол, який рахує лічильні
імпульси, що надходять на його вхід і результат формує у заданому коді
та, при необхідності, зберігає його. Для побудови лічильників
застосовуються трігери двоступеневої структури.

Розглянемо два найхарактерніші варіанти лічильника на T-трігерах. На
рис.24,а наведено схему чотирьохрозрядного лічильника з послідовним
переносом. Він має один вхід, на який поступають імпульси. Трігери
з’єднані послідовно, так, що кожен наступний розряд спрацьовує після
того, як переключився попередній. Такий лічильник може порахувати 16
імпульсів за числом його станів 2n, де n – число розрядів (трігерів)
лічильника. Результат знімається у вигляді двійкового коду з виходів
всіх розрядів одночасно.

Лічильники з послідовним перенесенням мають невисоку швидкодію, що
обумовлено послідовним у часі спрацюванням розрядів. В цьому полягає їх
основний недолік. Перевага полягає в простоті реалізації, але при виборі
трігерів необхідно виходити з того, що їх швидкодія повинна бути вищою в
n разів.

Інший варіант лічильника (рис.24,б) характеризується найбільшою
швидкодією, так як в ньому реалізована схема паралельного перенесення.
Зміна станів лічильника така ж, як і в попереднього, але час, який
потрібний для встановлення нового стану, значно менший, оскільки
лічильні імпульси впливають одночасно на всі трігери. Умову переключення
визначає логічний елемент І, який на вході V розрядів формує сигнал
дозволу на перемикання, якщо попередні розряди знаходяться в стані 1.
Таким чином, з надходженням кожного лічильного імпульса переключаються
ті трігери, яким передують розряди зі станом 1 на виході. При заповненні
лічильників одиницями формується сигнал перенесення в старший розряд.
При наявності виходу сигналу перенесення можна об’єднювати між собою
групи чотирьохрозрядних лічильників шляхом з’єднювання виходу переносу
однієї групи з лічильним входом C іншої.

а)

б)

Рисунок 24 Лічильники а) з послідовним; б) з паралельним перенесенням

Іншою класифікаційною ознакою є напрямок відліку. За цією ознакою
лічильники поділяються на лічильники суми і різниці, в яких з кожним
лічильним імпульсом результат збільшується або зменшується на одиницю
відповідно. Реверсивні лічильники можуть працювати в режимах як
додавання, так і віднімання. Прикладом реверсивного лічильника може
служити лічильник К155ИЕ7, який наведено на рис.25. В його схемі
передбачені два входи для лічильних імпульсів, які позначаються C+ та
C–. В режимі додавання імпульси повинні надходити на вхід C+, а в режимі
віднімання – на вхід C–, причому на незадіяному вході в цей момент
повинен бути сигнал високого рівня. Даний лічильник має два виходи для
сигналів перенесення: вихід >15 для сигналу прямого перенесення, який
використовується при роботі лічильника в режимі додавання та вихід <0 для сигналу зворотнього перенесення, який використовується при роботі лічильника в режимі віднімання. Обидва виходи перенесення використовують при нарощуванні розрядності лічильників.joeaДвійкові чотирьохрозрядні лічильники достатньо широко подані в серіях ІМС (табл. 23). Як правило, ІМС двійкового лічильника містить чотири розряди, може мати виходи сигналів перенесення і, відповідно, допускає безпосереднє з’єднання з іншою аналогічною ІМС при нарощуванні розрядності. В багатьох ІМС лічильників передбачені додаткові установочні входи стану, які має, наприклад, ІМС К155ИЕ7. Ці входи використовують при реалізації дільників.Поряд з двійковими широке застосування отримали і двійково-десяткові лічильники (табл. 23). На відміну від двійкових, вони мають кількість станів рівною 10, а не кратну двом. В такому лічильнику також чотири трігери, але шість “лишніх” станів виключені. Цей лічильник в режимі додавання проходить стани до позиції 9, після чого обнулюється.Крім названих, існують також лічильники з коефіцієнтом ділення, кратним 6: (6, 12, 24).а)б)Рисунок 25 Реверсивний лічильник а) функціональна схема,б) умовне графічне позначення К155ИЕ7Таблиця 23 Склад лічильників у серіях ІМСМікросхема Частота імпульсів, МГц Потужність споживання, мВт Напруга живлення, В Устано-вочні входи Вихід переносуЛічильники двійковіК1500ИЕ136* 450 880 -4.5 + +К500ИЕ136* 100 780 -5.2 + +К531ИЕ17П* 50 800 5 + +К531ИЕ15П 45 600 5 + -К555ИЕ7* 12 155 5 + +К555ИЕ5 7 75 5 - -К555ИЕ10 10 156 5 + +К555ИЕ13* 10 175 5 + +К555ИЕ15 10 135 5 + -К155ИЕ5 4 265 5 - -К155ИЕ7* 12 510 5 + +К134ИЕ5 0.8 600 5 - -К561ИЕ10** 0.3 0.25 3…15**** - -564ИЕ10** 1.5 0.03 3…15**** - -К561ИЕ11*, 564ИЕ11* 0.6 0.03 3…15**** + +К561ИЕ14*, 564ИЕ14* 0.8 0.03 3…15**** + +К561ИЕ16*** 2 0.04 3…15**** - -Лічильники двійково-десятковіК500ИЕ137* 100 780 -5.2 + +К531ИЕ16П* 50 800 5 + +К531ИЕ14П 45 600 5 + -К555ИЕ2 10 75 5 - -К155ИЕ2 5 265 5 - -К555ИЕ6* 12 155 5 + +К155ИЕ6* 12 510 5 + +К555ИЕ9 15 156 5 + +К155ИЕ9 20 500 5 + +К555ИЕ14 10 135 5 - -К155ИЕ14 20 300 5 - -К155ИЕ1 10 300 5 - -К555ИЕ18 15 156 5 + +К134ИЕ2 1.4 36 5 - -К511ИЕ1 1 540 15 + -К561ИЕ14*, 564ИЕ14* 0.8 0.03 3...15**** + +* Реверсивні.** Здвоєний 4-розрядний.*** Лічильник 14-розрядний.**** Значення параметрів при 5В.Використана література:Основы промышленной электроники/ Под ред. В.Г. Герасимова. -М.: Высшая школа, 1978.Изъюрова Г.И., Кауфман М.С. Приборы и устройства промышленной электроники. -М.: Высшая школа, 1975.Миклашевский С.П. Промышленная электроника. -М.: Высшая школа, 1973.Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника. - М.: Высшая школа, 1988.Основы промышленной электроники/Под ред. В.Г. Герасимова. - М.: высшая школа, 1982.Гершунский В.С. Основы электроники. - К.: Вища школа, головн. из-во, 1982.Жеребцов И.П. Основы электроники. - Л.:Энергоатомиздат, 1985.Нагорский В.Д. Электроника и электрооборудование. - М.: Высшая школа, 1986.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019