.

Технологія зварювальних робіт (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3180
Скачать документ

Реферат на тему:

Технологія зварювальних робіт

План:

Приладдя та інструменти зварювання.

Перенесення електродного металу в шов.

Приладдя та інструмент зварювання.

Для затиснення електрода і підведення до нього зварювального струму
служить електродотримач. Більш досконалими є електродотримачі з
пружинами (мал. 20); застосовують також гвинтові, пластинчасті,
виделкові й інші типи електродотримачів.

Відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТУ 14651-78Е, електродотримачі випускають трьох
типів у залежності від сили зварювального струму: I тип – для струму 125
А; II типу—125 —315 А; III типу – 315 — 500 А. В усіх типах
електродотримач повинен витримувати без ремонту 8000 затисків
електродів. Час зміни електрода не повинен перевищувати 4 с.

Щитки виготовляють відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТУ 12.4.035 — 78 з легких і
неспалених матеріалів (спецпластмасс). Маса ручного щитка не повинна
перевищувати 0,48 кг, на-головного — 0,50 кг.

Захисні стекла (світлофільтри) призначені для захисту очей і шкіри
обличчя від променів дуги, бризів металу і шлаку. ДСТ 12.4.080-79
передбачає 13 класів (номерів) світлофільтрів при зварюванні на струмах
від

Рис. 20. Типи електродотримачів із пружиною:

а — подовжньої, б — поперечної

5 до 1000 А. Номер світлофільтра підбирають у залежності від струму,
складу металу, що зварюється, виду дугового зварювання, що розрізняється
способом захисту зварювальної ванни від дії газів повітря й
індивідуальних особливостей зору зварника. Зварювання покритими
електродами при струмі 100 А виконуються зі світлофільтром З5; 200 З6;
300 З7; 400 З8; 500-600 З9 і т.д. При зварюванні електродом важких
металів, що плавиться, в інертному газі користаються світлофільтром на
номер менше, а легких металів — на номер більше в порівнянні зі
світлофільтром при зварюванні покритими електродами. Шлангове зварювання
в Соз при струмі 50—100 А виконуються зі світлофільтром З1; 100— 150 А —
З2; 150-250 А-СЗ; 250-300 З4; 300-400 З5 і т.д.

Розмір світлофільтра 52 ? 102 мм. Світлофільтр вставляють у рамку щитка.
Світлофільтр захищають від бризів зовні звичайною шибкою. Прозоре скло
змінюють у міру забруднення.

Кабелі і зварювальні провода служать для підведення струму від джерела
живлення до електродотримача і виробу. Електродотримачі приєднують до
гнучкого з мідними жилами кабелю ПРГД чи ПРГДО (ДСТ 6731-77 Е). При
відсутності значних механічних впливів можна використовувати кабель
АПРГДО з алюмінієвими жилами. Мідний кабель ПРГД може протистояти впливу
ударних навантажень, а також тертю об металеві конструкції, абразивні
матеріали. Мідний кабель ПРГДО й алюмінієвий АПРГДО не можуть
піддаватися значному механічному впливу. Довжина гнучкого кабелю, до
якого приєднується електродотримач, звичайно дорівнює 2 —3 м, інша
частина його може бути замінена кабелями марок КРПТ, КРПТН, КРПГ, КРПС,
КРПСН із мідними жилами й АКРПТ, АКРПТН з алюмінієвими жилами (ДСТ
13497-77Е). Кабель марки КПРС має підвищену гнучкість і може в процесі
роботи піддаватися значним ударним навантаженням. Кабель різних марок
з’єднують муфтами, чи пайкою мідними наконечниками і болтами.

Провід, що з’єднує виріб, що зварюється, із джерелом живлення, може бути
менш гнучким і більш дешевим. У цьому випадку застосовують провід марки
ПРГ (ДСТ 20520-80).

Для приєднання до виробу, що зварюється, провід часто постачають
швидкодіючим затиском, виготовленим з електропровідного металу (міді,
бронзи). Затиски можуть бути пружинного чи гвинтового типу (мал. 21).
Проводом від джерела харчування до виробу може служити алюмінієва чи
сталева шина, покладена в дерев’яному кожусі.

Перетину мідних проводів (жив) вибирають по встановлених нормативах для
електротехнічних установок 5 — 2 А/мм2 при струмі 100-300 А.

Одяг зварника (костюм і халат) шиється з брезентової парусини, іноді зі
спеціальної (плівкової) тканини. Штани надягають поверх взуття для
запобігання ніг від опіків гарячими недогарками, що утворяться при зміні
електродів, і бризами металу. Одяг із прогумованого матеріалу не
застосовується, тому що легко пропалюється нагрітими частками металу.
Усі зварники повинні користатися брезентовими рукавицями. При виконанні
зварювальних робіт усередині замкнутих судин (казанів, емкостей,
резервуарів і ін.) зварників забезпечують гумовими ковриками, галошами,
особливими наколінниками, підлокітниками і дерев’яними підставками.

Адміністрація підприємства зобов’язана стежити за тим, щоб робітники
обов’язково користалися засобами захисту і не виносили їх за межі
підприємства. Засоби захисту зберігають у спеціальних приміщеннях.

Рис. 21. Затиски для приєднання зварювального проводу до виробу, що
зварюється: а — пружинний, б — гвинтовий

Рис. 22. Інструмент для зачищення шва і крайок, що
зварюються:

а — молоток-шлакоотделитель, б — щітка.

Інструмент зварника: сталева щітка для зачищення крайок перед
зварюванням і для видалення з поверхні швів залишків шлаку;
молоток-шлакоотделитель для видалення жужільної кірки, особливо з
кутових чи швів швів, розташованих у вузькому, глибокому обробленні між
крайками (мал. 22), зубило, набір шаблонів для перевірки розмірів чи
швів для цієї ж мети універсальний вимірник швів (див. мал. 64); сталеве
клеймо для швів; сталева лінійка; схил; косинець; чертилка, а також
шухляда для збереження і перенесення інструмента.

Типи переносу електродного металу

При дуговому зварюванні електродом, що плавиться, розрізняють три типи
переносу електродного металу: крупнокапельный, мелкокапельный (чи
струминний) і перенос із замиканням.

У залежності від типу переносу електродного металу змінюються
продуктивність зварювання, характер формування шва і якість зварених
з’єднань: Тому зварник повинний знати умови зварювання, при яких
досягається потрібний тип переносу електродного металу.

При зварюванні покритими електродами перенос електродного металу
здійснюється в основному першим типом — великими краплями різного
розміру. У деяких випадках усередині великої краплі знаходяться гази, що
виділяються при плавленні покриття і металу електрода. Під дією тиску
газів велика крапля розривається, утворяться (до моменту її подальшого
руху в шов) дрібні краплі, бризи і частки в пароподібному стані. До
моменту влучення в шов краплі при зварюванні покритими електродами мають
неоднакові розміри. Утворення однакових крапель з однаковою частотою
їхнього переносу при зварюванні покритими електродами практично
неможливо в силу виникаючих при зварюванні різного роду впливів, що
обурюють, на перенос електродного металу. Велику стабільність переносу
електродного металу можливо одержати лише при струминному переносі, при
переносі дрібними краплями. Зменшення струму при збереженні тієї ж
напруги дуги (тієї ж довжини дуги) при зварюванні покритими електродами
приводить до збільшення обсягу краплі, а частота їхнього утворення
падає. Це веде до зниження кількості стерпного металла в одиницю часу.
При подальшому зменшенні струму і збереженні тієї ж напруги на дузі
утвориться мало капель, але вони будуть настільки великі, що відірвуться
від електрода ще до короткого замикання ними дуги, як це видно з мал.
93, б.

Рис. 93. Схема переносу електродного металу:

а — крупнокапельный, б — мелкокапельный чи струминний,

в — з короткими замиканнями або перемичками

Це веде до ще меншої продуктивності наплавлення. Таким чином, для
одержання оптимальної технології зварювання (максимальна продуктивність
переносу електродного металу і краще формування металу шва) необхідно зі
зменшенням струму зменшувати і напругу на дузі (довжину дуги) і навпаки.
Оптимальна технологія розробляється з обліком Uд = 25 В при I 500 А. В інтервалі 100 — 500 А напруга
змінюється лінійно між 25 і 40 В.

При напівавтоматичному дуговому зварюванні в аргоні або в багатії
аргоном захисній атмосфері змішаного складу або при наявності
спеціальної по хімічному складу зварювального дроту за певних умов
(наприклад, при зварюванні в аргоні зварювальним дротом діаметром 1,6
мм, струмі 300 А та відносно довгої дуги) перенос буває мелкокапельным
(струйним). Дрібні краплі (мал. 93, в) переносяться одна за другий,
створюючи видимість суцільного струму. Струминний перенос має деякі
переваги — менше вигоряння легуючих домішок у дроті, велика
продуктивність і стабільність переносу електродного металу, краще
формування шва й ін.

При шланговому зварюванні зварювальний дріт менших діаметрів переважніше
зварювального дроту великих діаметрів. Малий діаметр зварювального дроту
дозволяє забезпечити велику частоту переносу крапель електродного
металу. При цьому зростає швидкість руху крапель і зменшується вигоряння
легуючих елементів. Однак для дроту малих діаметрів необхідно мати
устаткування з подачею дроту порядку 1000 м/ч.

При напівавтоматичному зварюванні електродом, що плавиться, у СО перенос
електродного металу йде з замиканнями краплями дуги й у рідких випадках
з вільним польотом крапель, подібно зварюванню покритими електродами.
Перенос крапель з короткими замиканнями дозволяє зварювати в будь-якім
положенні, у тому числі деталі, що допускають лише обмежене нагрівання,
наприклад тонкі аркуші.

Кількість наплавляемого електродного металу при переносі з коротким
замиканням (мал. 93, а) менше, ніж при струйному, але воно все-таки
істотно більше, ніж при використанні покритих електродів. Глибина
проплавлення металу при переносі з коротким замиканням менше, ніж при
струминному переносі.

На характер переносу електродного металу впливає не тільки напруга і
струм, але також і реактивний опір джерела харчування дуги, наприклад
при шланговому зварюванні в 3 можливі переноси з замиканнями (з
перемичками) і краплинний з вільним польотом крапель; перенос із
замиканнями рекомендується зі зварювальним дротом малих діаметрів, а при
користуванні зварювального дроту великих діаметрів утвориться краплинний
перенос.

Значення електромагнітних сил (пинч-эффекта) при зварюванні електродом,
що плавиться. Відомо, що навколо ділянки електричного ланцюга при
протіканні через нього струму виникає магнітне поле, що, взаємодіючи зі
струмом у провіднику, викликає радіальний стиск провідника (мал. 94).
Дуга (катодна зона, стовп і анодна зона) являє собою ділянку ланцюга, у
якому дія електромагнітних сил виявляється найбільше сильно, оскільки
вона складається з рідких і газоподібних елементів.

Зі збільшенням зварювального струму електромагнітні сили зростають. Для

Рис. 94. Розподіл кільцевих магнітних ліній у стовпі дуги:

а — дуга, б — стискаюче дія магнітного полючи, в — зміну сили ? у
залежності від відстані від осі провідника

струминного переносу потрібно відносно збільшений струм і довжина дуги.
Перенос крапель можливий у будь-якім просторовому положенні, якщо
електромагнітні сили достатні для подолання гравітаційної сили
(притягання).

Дослідники вважають, що електромагнітні сили є, що переважають у
порівнянні з іншими (поверхневий натяг, сила гравітації-притягання, сили
хімічних реакцій і ін.), що беруть участь в утворенні і переносі
електродних крапель на виріб.

Особливо сильно виявляється пинч-эффект при струминному переносі
крапель.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019