.

Субмодуль синхронізації розгорток УСР (курсова)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1436
Скачать документ

КУРСОВА робота

(КЕР.304.19 П3)

Тема: Субмодуль синхронізації розгорток УСР.

Зміст

І. Вступ.

ІІ. Принцип роботи.

ІІІ. Характерні несправності та їх усунення.

IV. Техніка безпеки при виконанні ремонтних робіт.

Вступ

В цій роботі описується принцип роботи, характерні несправності блоку
синхронізації розгорток телевізорів третього покоління, та техніки
безпеки при виконанні ремонтних робіт.

Субмодуль синхронізації УСР виконує слідуючи функції:

виділяє строкові і кадрові синхроімпульсів з відеосигналу;

формування строкових імпульсів запуску, кируючи системою АП4іФ;

формування кадрових синхронізованих імпульсів і стробуючих імпульсів для
роботи модуля кольору.

Відеосигнал позитивної полярності, сформований в субмодулі радіоканала,
з контакта 5 з’єднувача Х4 через розподільний конденсатор С7, інтегруюче
коло R4, С2 і завадоподавляюче коло VD1, С1 потрапляє на базу
транзистора VТ1, виконуючого роль інвентора і здійснення передчасову
селекцію. З його колекторного навантаження R6 виділені синхронізовані
імпульси через резистор R9, конденсатор С3, вивод 9 мікросхеми D1
поступає на амплітудний селектор 1, з якого додатково граничні
синхроімпульси поступають на формуванні імпульсів 2 і 5. Треба
відмітити, що в ряді блоків телевізорів сінхросуміш поступає одночасно і
через вивід 10 мікросхеми D1 на селектор перешкод 4. Два входи
побудовані по однаковій схемі, при цьому вхідні струми однакові, і таке
включення дозволяє запирати амплітудний селектор 1 при потраплянні на
його вхід імпульсних перешкод.

В формовачі імпульсів 2 проходить виділення кадрових сінхорнізуючих
імпульсів КСІ. КСІ підсилюються в підсилювачі 3 і поступають через вивід
8 мікросхеми, резистор R18, контакт 4 з’єднувача Х4 на модуль кадрової
розгортки.

Строкові синхроімпульси, виділені формавачем 5, поступають на фазовий
дитектор 11 і на комутатор 7. Одночасно на другий вхід фазового
дитектора 11 подаються пилкоподібні імпульси з задаючого генератора
строк 13.

В фазовому дитекторові зрівнюється частота і фаза синхроімпульсів з
чистотою і фазою імпульсів, які сформовані задаючим генератором 13.

Сигнал помилки, пропорційний рознести частота і фази порівнюючих
сигналів, з виходу фазового дитектора через вивід 13 мікросхеми,
резистор R11, вивід 15 мікросхеми поступає на задаючий генератор 13,
коректуючи його частоту і фазу. Задаючий генератор полкоподібної напруги
працює по принципу заряду і розряду часзадаючого конденсатора стабільним
струмом до порогового значення. Змінюючи велечену цього струму з
допомогою змінного резистора R14 можна регулювати чистоту строк.

Задаючий генератор синхронізується пристроєм автоматичної підстройки
частоти і фази АП4іФ. Елементи С9, С11, R10, R8, С8 складають фільтр ФН4
пристроя АП4іФ.

Постійна часу цього фільтра може автоматично змінюватися за допомогою
комутатора 7, кируючого піковим дитектором спів падання 6. З задаючого
генератора пилкоподібно напруга поступає на генератори імпульсів 8 і 14,
формуючі прямокутні імпульси з пилкоподібної напруги ЗГ. Ці імпульси
поступають на піковий дитектор 6, у якому зрівнюється з частотою і фазою
строкових синхроімпульсів, потрапляючи одночасно з амплітудного
селектора 1. Коли частота і фаза задаючого генератора не співпадають з
частотою і фазою строкових синхроімпульсів, необхідно мала постійна часу
ФН4, забезпечуючи широку полосу захоплення. Комутатор автоматично
перемикає в положення, забезпечуючи малу постійну часу ФН4. За при малій
постійній часу ФН4 пристроя АП4іФ значно знижується перешкодостійкості
системи. Тому коли синхронізація зупинилась, частота і фаза
строковихсінхроімпульсів і ЗГ співпала, перемикач 7 забезпечує більшу
постійну часу ФН4 пристроя АП4іФ.

При роботі з відеомагнітофоном в режимі відтворення для швидкого входу в
синхронізм необхідно забезпечити малу постійну часу ФН4 пристроя АП4іФ.

Це досягається подаванням напруги низького рівня на вивід 11 мікросхеми
D1 через фільтр R22, С15. З-за інерції процесів в потужному ключовому
транзисторі вихідного каскаду строкової розгортки зворотній хід променів
починається з запізненням по відношенню до строкового синхроімпульсу, що
приводить до того, що край зображення не відтворюється. Для усунення
цього явища введень петля зворотнього зв’язку, складається з фазового
детектора 10 зрівнює фазу імпульсів зворотного ходу строкової розгортки,
потрапляючи на вивід 6 мікросхеми D4 з фазою пилкоподібної напруги З5.

В результаті порівняння на виході фазового дитектора появляється сигнал,
який поступає на фазовий регулятор 12, який автоматично буде
підтримувати фазу імпульсів генератора 14, установлено змінним
резистором R25 (фаза).

І так, сформовані строкові імпульси запуску (Сі зап) підсилюється
підсилювачем потужності 15 ф через вивід 3 мікросхеми, фільтр R21, С16
поступають в модуль строкової розгортки А7.

Для отримання спеціального струшуючого імпульса SС служить формувач
імпульсів 9, на який поступає напруга з ЗГ і строковий імпульс
зворотного ходу (СІОХ) з модуля строкової розгортки. Сформований імпульс
з вивода 7 мікросхеми D1 поступає в канал яскравості і пристрій
кольорової синхронізації блоку кольору, забезпечуючи його розробку.

Можливі несправності УСР і способи їх усунення.

Немає растру, немає високої напруги звук є.

Немає строкового імпульса запуску на контакту 2 з’єднувача Х4. Несправна
мікросхема D1, або коло від вивода 3 мікросхеми D1 до контакта 3 роз’єма
Х4 закорочена на корпус.

Яскравість свічення екрану відсутнє висока напруга є, звук є.

Немає стробуючого імпульса SС на контакту 2 з’єднувача Х1 із-за
несправності в мікросхемі D1. Замінити мікросхему D1.

Нарушена синхронізація по срокам.

З початку потрібно спробувати підстроїти частоту ЗГ строк за допомогою
змінного резистора R14, замкнувши при цьому перемичкою контрольні точки
ХN2 і ХN3 (при цьому система ФАП4іФ відключається, а ЗГ переходить в
режим вільних коливань). Обиртаючи ротор змінного резистора R14,
старатися виставити частоту близько до строкової. Якщо це не вийде
необхідно замінити мікросхему D1, наперед перевіривши справність
елементів R8, R10, R11, R13, R16, C8, C9, C11.

Немає синхронізація по кадрах.

В цьому випадку необхідно також зспробувати засінхронізувати зображення
за допомогою змінного резистора “частота”, розміщеного в боці кадрової
розгортки. Якщо зображення вдається засінхронізувати тільки
короткочасно, то причину несправності треба шукати у відсутності
кадрового синхроімпульсу на виводі 9 мікросхеми D1 з-за несправності
цієї мікросхеми.

Нарушена загальна синхронізація.

Перевірити осилографом наявність сінхросуміші на виводі 9 мікросхеми D1.
Якщо сінхросуміш відсутня, перевірити справність транзистора VТ1 і його
елементів, а також потрапляння ПЦТС на контакт 9 з’єднувача Х4.

При наявності сінхросуміші на виводі 9 мікросхеми D1 причиною цієї
несправності буде являтися мікросхема D1 яка вийшла зладу. Цю
несправність усуваєм таким чином: заміною завідома справною мікросхемою.

Зображення зсувного в право і не відцентровується регулятором R25
(фаза).

Перевірити справність елементів R23, R25, C13, а також мікросхему D1,
замінити несправні радіоелементи.

Загальні положення.

Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які можуть діяти на
майстра під час роботи.

Електрострум.

Електровипромінювання, дія електромагнітних. Електростатичних полів
іонізуючого випромінювання.

Непередбачені вибухи кінескопів, електролітних конденсаторів,
помножувачів високої напруги, електронних ламп.

Теплові опіки рук при недбалому користуванні електричними паяльниками.

Коротке замикання при користуванні пошкодженим інструментом, або
інструментом та пристосуванням які не закладені в технологічний процес
ремонту.

Дія канцерогенних речовин які виникають в процесі проведення пальних
робіт (пари свинцю, пари окислюючи речовин флюсів).

Теплове випромінювання.

Майстер повинен бути забезпечений спецодягом: халат бавовняний, головний
убір (берет, пілотка, ковпак тощо), нарукавники, засобами
індивідуального захисту: окуляри, прозора маска, гумові діелектричні
рукавиці, діелектричний гумовий килим.

Забороняється застібати халат шпильками; тримати в кишенях гострі
предмети.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

Отримати від керівника робіт завдання на виконання робіт та інструктаж
для безпечного його виконання.

Одягти спецодяг, заправити волосся під головний убір.

Перевірити:

Чистоту на робочому місці. Вільний прохід та підхід до нього.

Справність обладнання, електровимірювальної апаратури, наявність їх
надійного заземлення.

Справність живлячої електроарматури.

Наявність та достатність освітлення робочого місця.

Підготувати до роботи необхідний електроінструмент і паяльник,
обпальнивальницю ізоляції проводів, плоскогубці комбіновані, плоскогубці
з подовженими губками, гострогубці бокові, пінцет, ніж монтажний та
кілька викруток під різні гвинти з обов’язково ізольованими ручками;
розташувати їх у такому порядку – гострими кінцями від себе аби уникнути
травмування рук.

Перевірити наявність під ногами діелектричного гумового килима. Очистити
його від бруду. Килим не повинен мати розривів та тріщин.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

Під час виконання роботи бути особливо пильним. Не відволікатися на
сторонні справи та розмови, не заважати іншим працюючим.

Встановити ремонтує мий телевізор на робочий стіл.

Обережно зняти задню захисну кришку телевізора, уникаючи ударів
останньої об горловину кінескопа. Цю операцію проводити у захисній
масці.

Очистити від пилу електроелементи телевізора.

Поверхню корпуса помножувача високої напруги, високовольтних кабелів та
з’єднань аноду кінескопа, а також поверхні плат з боку друкованих
провідників промиваються спиртом або бензином. При цьому, для
запобігання вибуху слід уникати доторкання до колби кінескопа гарячим
паяльником, гострими кінцями інструменту.

Для підключення телевізора до електромережі слід використовувати
технологічний провід який має блокуючи розетку з електрозапобіжниками.
При зміні запобіжників телевізор та технологічний провід повинен бути
виключеним з електромережі.

Ремонтувати та перевіряти телевізор під напругою дозволяється тільки в
тих випадках, коли виконання робіт з відключеним від електромережі
телевізором неможливе (настроювання, вибір режимів, пошук контактів
тощо).

Перед включенням телевізора в електромережу обов’язково заземлити
металеве шасі телевізора та металеві корпуси вимірювальних приладів.

Для уникнення доторкання до струмоведучих частин пристроїв живлення та
розгорток необхідно користуватися інструментом із спеціальними
ізольованими ручками. Всі роботи виконувати тільки одною рукою. Друга
рука та відкрити частини тіла не повинні торкатись деталей шасі і
металевих корпусів вимірювальних приладів.

Проводи приборів, які використовуються для вимірювання напруги на аноді
кінескопа повинні бути захищенні від випадкового доторкання до них.

Для проведення будь-яких робіт всередині телевізора, після його
вимкнення з електромережі, необхідно зняти залишковий заряд з анода
кінескопа та конденсаторів вирівнювачів блока живлення, використовуючи
для цього високовольтний провід з’єднаний з шасі телевізора.

У зв’язку з можливістю вибуху помножувача напруги кінескопа,
електролітних конденсаторів, перевірку ввімкненого в електромережу
телевізора проводити з обов’язковим використанням маски для захисту
обличчя і очей.

Майстру забороняється:

Перевіряти наявність електричної напруги на елементах схеми “на іскру”.

Встановлювати деталі, вести монтаж у телевізорі який включений в
електромережу.

Залишати на робочому місці ввімкнений в електромережу телевізор із
знятим захисним заднім корпусом.

Користуватися інструментом з неізольованими ручками.

Проводити ремонт телевізора в сирих приміщеннях, приміщеннях з цементною
або іншою електропровідною підлогою поблизу батарей опалення тощо, якщо
вони не мають ізолюючого огородження.

Включати в електромережу 220В при ремонті імпульсного джерела живлення
телевізора без розділювального трансформатора.

Захаращувати підходи до засобів первинного пожежегасіння.

Вмикати та вимикати обладнання робота на якому не доручалась; за
винятком аварійної ситуації.

Торкатися руками до обірваних та оголених проводів електромережі та
монтажної схеми телевізора ввімкненого в електромережу.

Працювати неізольованим та несправним інструментом.

Вмикати в електромережу телевізори, вимірювальні прилади, проводи
живлення яких мають пошкоджену ізоляцію та електропилки.

Використовувати саморобні продовжувачі.

Вмикати електровимірювальні прилади, телевізори в розетки, які не мають
захисних направляючих контактів вилок.

Працювати електровимірювальними приладами, корпуси яких надійно не
заземленні.

Користуватися пошкодженими розетками, відгалужувачами, з’єднувальними
коробками, вимикачами та іншою електроарматурою, а також електролампами,
скло яких має затемнення.

Застосовувати для опалення приміщення нестандартні (саморобні)
електронагрівальні прилади та лампи розжарювання.

Користуватись саморобними некаліброваними електрозапобіжниками.

Класти на щити електрообладнання, інструменти, одяг, пакунки.
Розвішувати одяг на ізоляторах внутрішньої електромережі, арматури.

Залишати в проходах, на робочих столах зняті з телевізора кінескопи.
Вони повинні бути обов’язково упаковані в картонну тару або замотані в
ковдру, тканину.

Зберігати на робочому місці зверх денної потреби легкозаймисті речовини
(сприт, бензин) у скляні тарі. Тара повинна бути металевою і щільно
закритою.

Використовувати для миття паяльних з’єднань та друкованих плат етиловий
бензин.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

Вимкнути телевізор з електромережі.

Зняти залишковий заряд з анода кінескопа та вирівнюючи електролітних
конденсатів.

Обережно, без ударів об горловину кінескопа, надіти та закрити задню
кришку телевізора.

Вставити на місце провід живлення та закріпити його.

Вимкнути використовувані під час роботи електровимірювальні прилади, та
електрозбірку.

Якщо проводилась заміна кінескопу, несправний укласти в коробку або у
щільну тканину та винести у місце схову.

Прибрати робоче місце, звільнити підходи та проходи до робочих місць та
виходу.

Зняти та очистити спецодяг та засоби індивідуального захисту і покласти
на місце схову.

Вимкнути освітлення робочого місця.

Вимити руки та обличчя теплою водою з милом; при можливості прийняти
душ.

Доповісти керівникові робіт про виконану роботу та про всі недоліки які
були виявлені під час роботи.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020