.

Структурна схема та принцип роботи ЗУСКТ (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 2288
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Івано-Франівське управління освіти

Коломийський технічний ліцей ВПУ-14

КЕР-305-04-2001

на тему:

Виконав:
Васкан С. В.

Перевірив: Корнієнко А. І.

КОЛОМИЯ 2001

Зміст

телевізори 3УСКТ;

загальні відомості, структурна схема телевізора 3УСКТ;

конструкеція.

В цій курсовій роботі розглянуті уніфіковані кольорові телевізори,
починаючи з 3-го покоління. Особливістю уніфікованих телевізорів є
застосування одинакового набору блоків, в результаті чого номенклатура
запасних деталей уніфікованих телевізорів скорочена. При різних торгових
назвах (наприклад, “Рекорд”, “Садко”, “Радуга” та ін.) телевізори можуть
мати одинакову схему, вміщувати одинакові блоки, а відрізнятися лише
зовнішнім оформленням і конструкцією корпуса.

В телевізорах 3УСКТ застосовуються спеціальні фільтри на
поверхнево-акустичних хвилях (ПАХ), які не потребують настройки,
замінюють фільтри зосередженої селекції, вміщують від 9 до 13 точок
настройки і мають високу стабільність амплітудно-частотної
характеристики АЧХ. В телевізорах 3УСКТ застосовуються кінескопи із
самозведенням електронних променів, імпульсні блоки живлення.

Від більш ранніх моделей телевізори 3УСКТ відрізняються меншим
числом деталей, більш низькою споживчою потужністю і більш високою
надійністю. Значно знизилася загальна вага телевізора.

Конструктивно телевізори 3УСКТ мають касетно-модульну конструкцію
(рис.1). Основою конструкції служать уніфіковане шассі, закріплене на
двох кронштейнах.

У випадку ремонту шассі може встановлюватися під кутом 45 або 90
градусів. На шассі розміщуються модулі радіоканалу, кольору, рядкової і
кадрової розгорток. Модуль живлення може кріпитися на шассі або окремо
на дні корпуса телевізора. Блок управління (БУ) і пристрій вибору
програм (СВП-4-5, СВП-4-10, УСУ-1-15) встановлені на лицьовій панелі
телевізора.

Рис. 1. Розміщення основних частин в телевізорі 3УСКТ:

1 – антенні гнізда і запобіжники; 2 – плата регулятора тембру і
кольорових тонів; 3 – модуль кольору; 4 – субмодуль кольору; 5 – модуль
рядкової розгортки; 6 – плата кінескопа; 7 – субмодуль корекції растру;
8 – модуль кадрової розгортки; 9 – модуль живлення; 10 – з’єднувальна
плата; 11 – пристрій синхронізації розгорток; 12 – субмодуль
радіоканалу; 13 – селектор каналів СК-М-24-2; 14 – селектор каналів
СК-Д-24; 15 – модуль радіоканалу.

На дні корпуса встановлюється плата фільтру живлення ПФЖ. Динамічна
головка може бути встановлена на лицьовій панелі або на корпусі збоку.
Модулі зв’язані між собою з допомогою з’єднувачів типу СНП. Позначеня
вилки і розетки, з’єнаних один з одним, складається з двох частин:
позиційного позначення з’єднувача в межах модуля, якому він належить, і
позначення (в дужках) модуля, в якому встановлена відповідна частина.

Наприклад, якщо розетка Х1 модуля А2 позначається Х3(А8), то це
значить, що вона з’єднана з вилкою Х3 модуля А8.

Структурна схема телевізора 3УСКТ

Структурна схема телевізора 3УСКТ представлена на

рисунку 2.

Радіосигнал телебачення через антенні входи «МВ» або «ДМВ» поступає
відповідно на селектори СК-М-24 або СК-Д-24, в залежності від вибраного
діапазону. Управління селекторами електронне і створюється напругами,
які надходять із пристрою вибору програм А10.

Селектори каналів перетворюють прийнятий ВЧ-сигнал в проміжну частоту
зображення (38,0 МГц) і звука (31,5 МГц). При прийомі в діапазоні ДМВ
виділений сигнал ПЧ поступає на змішувач селектора МВ, який в даному
випадку працює як додатковий підсилювач. Із виходу селектора А1.1
сигнали ПЧ поступають на підсилювач проміжної частоти зображення ППЧЗ в
субмодулі радіоканалуА1.3, де відбувається підсилення радіосигналів і
формуванння амплітудно-частотної характеристики АЧХ сигналів. Формується
АЧХ з допомогою фільтру на поверхнево-акустичних хвилях ПАХ, який
являється вхідним пристроєм ППЧЗ. З виходу ППЧЗ сигнали поступають на
відеодетектор і на схему АПЧГ. Відеодетектор перетворює сигнали ПЧ у
відеосигнал зображення. Крім того, на виході детектора присутній сигнал
другої інтервальної частоти звука у вигляді різниці f пч. зобр. – fпч.
звука = 6,5 МГц. Схема АПЧГ формує напругу, величина якої пропорційна
відхиленню проміжної частоти від номінального значення. Ця напруга
сумується з напругою настройки і поступає на селектори каналів,
забезпечуючи підстройку гетеродинів.

З виходу відеодетектора повний кольоровий телевізійний сигнал ПКТС
поступає на пристрій автоматичного регулювання підсилення АРП, в канал
звуку і на емітерний повторювач.

Рис. 2. Структурна схема телевізора 3УСКТ

Пристрій АРП виробляє сигнал, який забезпечує стабільність рівня
відеосигналу призміні рівня сигналів ПЧ. Пристрій АРП охоплює своїм
регулюваннням підсилювач високої частоти ПВЧ в селекторах каналів і
ППЧЗ. В каналі звука виділяється сигнал другий ПЧ звука, потім сигнал
підсилюється і обмежується в підсилювачі проміжної частоти звука ППЧЗв,
після цього здійснюється частотне детектування в ЧД і попереднє
підсилення звукової частоти в ПЧЗ.

З емітерного повторювача підсилений по струму відеосигнал поступає в
субмодуль синхронізації розгорток ПСР А1.4 і в модуль кольору МК А2.

В субмодулі синхронізації розгорток А1.4 із ПКТС виділяються кадрові і
рядкові синхроімпульси. Кадрові синхроімпульси КСІ надходять в модуль
кадрової розгортки А6, де синхронізують частоту задаючого генератора
кадрової розгортки. Рядкові синхроімпульси через пристрій автоматичної
частоти і фази АПЧ і Ф корегують частоту і фазу імпульсів задаючого
генератора ЗГ рядкової розгортки.

В пристрої ПСР формуються двохрівневі стробуючі імпульси SC (sand
castle – “піщаний замок”), необхідні для роботи пристрої кольорової
синхронізації в субмодулі кольору А2.1 і фіксації рівня чорного в
модулі кольору А2. В модулі кольору А2 повний кольоровий телевізійний
сигнал поступає в канал сигналу яскравості і в субмодуль кольору А2.1.

В каналі яскравості здійснюються наступні операції: режекція сигналів
кольору при прийомі кольорового зображення, електронне регулювання
контрастності, яскравості, насиченості, перша прив’язка рівня чорного,
обмеження струму променів кінескопа (ОСП).

Субмодуль кольору А2.1 представляє собою декодер сигналів кольору, в
якому відбувається виділення сигналів кольору і одночасна корекція
високочастотних передспотворень, підсилення сигналів кольору, їх
розподіл з подальшим детектуванням сигналів кольору.

Для автоматичного включення і виключення каналу кольору і режекторних
контурів в каналі яскравості в залежності від приймаючого чорно-білого
або кольорового сигналів, а також для корекції правильності переключення
електронного комутатора служить пристрій кольорової синхронізації,
розміщений в субмодулі кольору А2.1.

Отримані в результаті детектування кольорорізницеві сигнали ЕR-Y і
ЕB-Y надходять в матрицю, в якій при їх додаванні виділяється зелений
кольорорізницевий сигнал ЕG-Y. В наступних матрицях відбувається
додавання кольорорізницевих сигналів з сигналом яскравості, в
результатті чого виділяються сигнали основних кольорів ЕR, EG, EB.

В вихідних відеопідсилювачах сигнали основних кольорів підсилюються до
величин, необхідних для нормальної модуляції струменів променів
кінескопа. Гасіння променів кінескопа на час зворотнього ходу рядкової і
кадрової розгортки здійснюється імпульсами гасіння, сформованими в
спеціальному формувачі із рядкових імпульсів зворотнього ходу рядкової
розгортки РІЗХ і кадрових імпульсів зворотнього ходу кадрової розгортки
КГІ. Імпульси гасіння разом з сигналами основних кольорів підсилюються у
вихідних підсилювачах і поступають на катоди кінескопа. В більш ранніх
моделях телевізорів імпульси гасіння поступали на модулятори кінескопа.
Модулі рядкової А7 і кадрової розгортки А6 призначені для створення
відхиляючих променів рядкової і кадрової частот.

В модулі рядкової розготки А7, крім відхиляючих струмів, виробляються
напруги,необхідні для роботи системи АПЧ і Ф, ОСП, фукнкціонування
пристроїв стабілізації розмірів растру.

Модуль рядкової розгортки також являється джерелом напруги для живлення
анода, фокусуючого і прискорюючого електродів кінескопа. Ці напруги
виробляються множником напруг в модулі рядкової розгортки.

В модулі також виробляється постійна напруга 220В для живлення вихідних
відеопідсилювачів і змінна напруга 6,3 В (еф.) для живлення підігрівачів
кінескопа. Напруга 6,3 В знімається з однієї із вторинних обмоток
трансформатора вихідного рядкового ТВР. Модуль А7 складається із
попереднього підсилювача, вихідного касаду і субмодуля корекції растру
А7.1, призначеного для усуненння геометричних спотворень растра,
стабілізації і регулювання розміру растра по горизонталі.

Модуль кадрової розгортки А6 складається із задаючого генератора ЗГ,
попереднього підсилювача, каскаду регулювання режимів, в якому
здійснюється регулювання розміру, лінійності і частоти кадрів, вихідного
каскаду, формувача імпульсів гасіння і генератора зворотнього ходу.

Блок управління (БУ) включає в себе регулятори звуку, тембру,
контрастності, яскравості, насиченості, кінцевий підсилювач звукової
частоти (ПЗЧ) і стабілізатор напруги 30В, необхідний в пристрої вибору
програм для настройки на потрібні телевізійні канали. Регулятор
насиченості конструктивно пов’язаний з вимикачем кольору.

Плата кінескопа А8 використовується для надходження сигналів основних
кольорів R, G, B і для подачі живлячих напруг на електроди кінескопа і
підігрівачі.

На паті А8 розміщуються розрядник, обмежувальні резистори. В залежності
від типу плати кінескопа можуть також розміщуватись регулятори
прискорюючої і фокусуючої напруг. Модуль живлення МЖ в телевізорі 3УСКТ
імпульсний. Складається із двохнапівперіодичного випрямляча напруги
мережі, імпульсного генератора (блокінг-генератора), пристрою запуску,
пристрою стабілізації і захисту від перенавантажень. Випрямлячі
забезпечують необхідні для роботи телевізора напруги 125 В (130,135, 150
В), 28 В, 15 В.

В модулі розміщений додатковий стабілізатор 12 В.

Плата фільтру живлення (ПФЖ) А12 призначена для того, щоб імпульсні
перешкоди модуля живлення не проникли в електричний ланцюг. На платі
ПФЖ розміщені крім перешкодоподавляючих елементів і елементи пристрою
розмагнічування кінескопа А11. В якості динамічної головки може
застосовуватися широкосмугова типу ЗГДШ-1. Всі модулі і блоки телевізора
зв’язані між собою з модулем живлення через з’єднуючу плату ПЗАЗ. Дана
структурна схема призначена для роботи з кінескопами із самозведенням
типу 51ЛК2Ц, 61ЛК5Ц або аналогічними імпортними кінескопами.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Івано-Франівське управління освіти

Коломийський технічний ліцей ВПУ-14

КЕР-305-04-2001

на тему:

Виконав: Бортейчук С. В.

Перевірив: Корнієнко А. І.

КОЛОМИЯ 2001

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020