.

Система живлення дизелів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3038
Скачать документ

Реферат на тему:

Система живлення дизелів

Робота насоса протікає таким чином: коли плунжер піднятий пружиною
штовхача вгору (рис. 72, а), паливо підкачуючим насосом нагнітається
через отвір в гільзі і заповнює порожнину під плунжером і виточку на
нім. При переміщенні плунжера (під дією коромисла і штовхача) вниз
паливо з-під плунжера витісняється через отвір гільзи в камеру корпусу.
Витіснення палива продовжуватиметься до тих пір, поки нижній зріз
гвинтової кромки плунжера не перекриє отвір гільзи (рис. 72, б).
Подальше переміщення плунжера вниз створює тиск, і паливо, проходячи
мимо пластинчастого клапана, відкриє контрольний клапан і через отвори
розпилювача уприсне в камеру згорання циліндра (рис. 72, в).
Уприскування закінчується у момент відкриття отвору гільзи верхнім
зрізом гвинтової кромки плунжера, і паливо знову перетікатиме в камеру
корпусу (рис. 72, г). Кількість уприскуваного палива і тривалість
уприскування змінюються поворотом плунжера за допомогою рейкового
механізму. Механізм повороту плунжера складається з шестерні і рейки,
зв’язаної через дворежимний регулятор числа оборотів з педаллю
управління подачею палива.

Рис. 72. Робота насоса-форсунки

Наявність гвинтової кромки на плунжері дає можливість змінити почало і
кінець уприскування, тобто його тривалість, оскільки при повороті
плунжера нижній зріз гвинтової кромки міняє момент закриття отвору
гільзи (початок уприскування), а верхній зріз гвинтової кромки — момент
відкриття отвору (кінець уприскування). Якщо рейка висунута повністю, то
отвір гільзи буде весь час відкритий, і подача палива в камеру згорання
припиниться.

Секція паливного насоса базової моделі ТН-8,5Х10 (рис. 121, а і б) є
насосом плунжерного (поршневого) типу. Цикли всмоктування і нагнітання
палива відбуваються при поворотно-поступальному русі плунжера 13 у
втулці (гільзі) 14. Кулачковий вал 1 насоса приводиться в обертання від
колінчастого валу дизеля за допомогою розподільних шестерень. При цьому
виступаюча частина кулачка, набігаючи на ролик 20, який котиться по
поверхні кулачка, переміщає вгору штовхач 19. Разом з штовхачем
піднімається плунжер 13, притиснутий до торця регулювального болта 17
штовхача пружиною 15. Коли виступ кулачка вийде з-під ролика, плунжер і
штовхач під дією стислої пружини опустяться і займуть первинне
положення.

При русі плунжера вгору відбувається хід нагнітання палива, при русі
вниз — хід всмоктування. Хід плунжера рівний 10 мм, а його діаметр — 8,5
мм. У гільзі 14 зроблено два крізні отвори: впускання 10 і перепускне 5.
Впускний отвір розташований декілька вище перепускного. Гільзи насосних
секцій встановлені в одній загальній головці 3, подовжні канали 11 і 4
якою заповнені паливом, що поступає з фільтру тонкого очищення. Впускний
отвір кожної гільзи сполучений з каналом 11, а перепускне — з каналом 4.
Верхній отвір гільзи закривається нагнітальним клапаном 8, встановленим
в сідлі 9. Сідло притискається до гільзи штуцером 7, укрученим в
головку, а нагнітальний клапан — пружиною 6, вставленою в штуцер.

При русі плунжера вниз паливо з моменту відкриття впускного отвору 10
(рис. 121, в) поступає з каналу 11 (рис. 121, а) і заповнює порожнину
над плунжером в гільзі. При русі плунжера вгору паливо в початковий
період витісняється з гільзи через впускний отвір назад в канал 11
головок. Коли верхня кромка плунжера перекриє впускний отвір, почнеться
активний хід плунжера, при якому в надплунжерному просторі гільзи
підвищується тиск. Коли цей тиск перевищить антитиск палива, що
знаходиться в паливопроводі, і пружини 6, клапан 5 відкриється (рис.
121, г). Паливо поступить в паливопровід і через форсунку
уприсуватиметься в циліндр дизеля.

Рис. 121. Пристрій і робота секції паливного насоса ТН-8.5Х10:

а — секція паливного насоса; 6 — пара плунжер—гільза; у — впускання
палива; г — початок нагнітання палива; д — перепуск палива: 1 —
кулачковий вал; 2 — вісь ролика; 3 — головка насоса; 4, 11 — подовжні
канали в головці насоса; 5 — перепускний отвір; 6 — пружина
нагнітального клапана; 7 — штуцер; 8 — нагнітальний клапан; 9 — сідло
нагнітального клапана; 10 — впускний отвір; 12 — настановний гвинт; 13 —
плунжер; 14 — втулка (гільза): 15 — пружина; 16 — тарілка плунжера; 17 —
регулювальний болт; 18 — контргайка; 19 — штовхач: 29 — ролик штовхача;
21 — центральний вертикальний отвір в плунжері; 22 — діаметральний канал
в плунжері; 23 — кільцева канавка на плунжері; 24 — повідець; 25 —
відсічна кромка гвинтової канавки; 26 — циліндровий поясочок
нагнітального клапана; А і Б — гвинтові канавки

При подальшому русі плунжера відсічна кромка 25 (рис. 121, д) канавок А
відкриє перепускний отвір 5. Унаслідок великого, тиск в надплунжерній
порожнині паливо через центральний вертикальний отвір 21, діаметральний
канал 22 і гвинтову канавку А плунжера почне перетікати по перепускному
отвору 5 в канал 4 (рис. 121, а) головки. Уприскування палива через
форсунку припиниться. В результаті різкого зменшення тиску над плунжером
пружина 6 (рис. 121,5) притисне нагнітальний клапан до сідла 9, і клапан
роз’єднає надплунжерний простір гільзи і паливопровід в період перепуску
палива.

При опусканні нагнітального клапана спочатку в сідло входить циліндровий
поясочок 26 клапана, званий розвантажувальним. Коли клапан опуститься в
сідло, в паливопроводі високого тиску звільниться об’єм, який займав
клапан і його поясочок 26 (розвантажувальний об’єм). В результаті тиск
палива в паливопроводі високого тиску різко знижується (приблизно до
2,04-2,5 МПа) і форсунка швидко припиняє уприскування палива в циліндр
дизеля.

У момент відкриття відсічною кромкою 25 плунжера перепускного отвору 5
закінчується активний хід — нагнітання. Подальший рух плунжера вгору
відбувається вхолосту, оскільки паливо перетікає через вертикальний і
діаметральний отвори в плунжері і перепускному отворі 5 (рис. 121, а) в
канал 4 головки. У міру того як виступ кулачка валу 1 виходить з-під
ролика, пружина 15 розтискав і відпускає плунжер, відкриваючи впускний
отвір 10. Після цього весь процес повторюється.

Гвинтова канавка Б симетрична і протилежна канавці А. Вони сполучені
діаметральним каналом 22. Наявність двох канавок вирівнює бічний тиск на
плунжер, і він зношується менше. Потужність дизеля регулюють, збільшуючи
або зменшуючи кількість палива, що подається в його циліндри. Для цього
змінюють метричний активний хід плунжера 13, повертаючи його за
повідець. При повороті плунжера (рис. 121, г) проти годинникової стрілки
якщо дивитися зверху) подача палива збільшується, а при повороті за
годинниковою стрілкою — зменшується. Таким чином, повертаючи плунжер
навколо його осі, регулюють кількість палива, що подається в циліндр, а
отже, і потужність дизеля. При цьому загальний хід плунжера і момент
почала подачі палива залишаються постійними, а момент закінчення подачі
міняється залежно від положення відсічної кромки плунжера щодо
перепускного отвору.

Рис. 132. Секція паливного насоса НД21/4:

а — конструкція; б — схема дії: 1 — зубчата втулка; 2 — плунжер; 3 —
верхня тарілка пружини; 4 — монтажна чека; 5 — гільза; 6 — сполучна
гайка; 7 — сідло нагнітального клапана; 8 — прокладці клапана; 9—
пружини зворотного клапана; 10 — зворотний клапан; 11 — пружина
нагнітального клапана; 12 — нагнітальний клапан; 13—штуцер високого
тиску; 14 — головка; 15 — кільце ущільнювача; 16 — ковпачок втулки
плунжера; 17 — настановний штифт; 18 — дозатор; 19 — кільце ущільнювача;
20 — пружина штовхача; 21 — нижня тарілка пружини; А — впускні отвори; Б
— центральний канал; У — відсічний отвір; Г — вікно в гільзі; Д —
розподільний отвір; Е — розподільні канали; К — до підкачуючого насоса

При нагнітанні насосом паливо декілька стискається, а паливопроводи
трохи розширюються. Тому для забезпечення найкращого кута випередження
уприскування палива форсункою паливний насос повинен почати подачу
(нагнітання) палива трохи раніше. У паспорті насоса для кожної моделі
дизеля указується найбільш сприятливе (оптимальне) значення кута подачі
палива по куту повороту кулачкового валу насоса щодо верхньої мертвої
точки штовхача.

Кулачковий вал 32 отримує обертання від розподільних шестерень дизеля.
Кулачок валу має чотири виступи. При набіганні виступу кулачка на ролик
штовхача 3 плунжер 5 рухається в гільзі 10 вгору — відбувається хід
нагнітання. Коли виступ кулачка вийде з-під ролика штовхача, під дією
пружини 4 плунжер рухається вниз — відбувається хід всмоктування. За
один оборот кулачкового валу 32 плунжер 5 здійснює чотири подвійні ходи.
Одночасно кулачковий вал через шестерні 30 і 27 обертає вертикальний вал
8 регулятора, а шестерня 11 на валу регулятора через проміжну шестерню 6
і зубчату втулку 1 (рис. 132, а) повертає плунжер теж на один оборот. Це
дає можливість плунжеру розподіляти паливо по циліндрах дизеля.

До однієї з бічних стінок корпусу 24 кріпиться підкачуючий насос 42,
привід якої здійснюється від кулачкового валу 32 через ексцентриковий
вал 25.

Секція насоса встановлюється у вертикальну порожнину корпусу 24. Вона
складається з головки 14 (рис. 132, а), сполученою гайкою 6 з гільзою 5,
плунжера 2, дозатора 18, зубчатої втулки 1, пружини 20 і тарілок 21 і 3.
Головка 14 фіксується на гільзі 5 двома штифтами 17. У головці для
кожного циліндра дизеля встановлений штуцер 13 із зворотним 10 і
нагнітачем 12 клапанами. Після збірки деталі секції насоса утримуються
монтажною чекою 4 у відсічному отворі В. Чеку 4 видаляють після
закріплення секції в корпусі насоси і встановлюють в гніздо корпуси під
бічною кришкою. Щоб паливо не могло проникнути в нижню порожнину насоса,
а масло не попадало в його верхню порожнину, в канавки гільзи 5 (рис.
132, а) поміщають два кільця ущільнювачів 19.

У плунжері 2 (рис. 132, б) зроблені центральний канал Б, розподільний
отвір Д і відсічний отвір В. Гільза 5 має вікно Г, в якому розміщується
дозатор 18, впускні отвори А і розподільні канали Е.

Рис. 133. Схема роботи зворотного і нагнітального клапанів паливного
насоса НД21/4:

а — за відсутності подачі палива; б — під час подачі палива; в — у
момент відсічення подачі палива (при розвантаженні паливопроводу
високого тиску): 1 — зворотний клапан; 2— сідла; 3 — прокладка; 4, в —
пружини; 5 — канал в головці; 6 — нагнітальний клапан; 7 — жиклер
нагнітального клапана; 9 — штуцер; 10 — обмежувач

hU

gd§CO

h

Список літератури:Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів: Підручник. - К.: Вища шк., 1994. - (У 3-х кн.): Кн. 1: Теоретичні основи: Технологія. - 342 с; Кн. 2: Організація, планування і управління. - 383 с; Кн. 3: Ремонт автотранспортних засобів. - 599 с.Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. - К.: Мінтранс України, 1998. -16 с.Форнальчик Є.Ю., Оліскевнч М.С., Мастикаш ОЛ., Пельо Р.А. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник. - Львів: Афіша, 2004.-492 с.Положение о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного оборудования. - М.: ЦНИИМЗ, 1979. - 237 с.Адамовський М. Г., Борис М. М. Експлуатація і ремонт лісозаготівельного устаткування: Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання для студентів лісомеханічного і заочного факультетів. Львів: НЛТУУ, 2005. - 30 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019