.

Розробка технологічного процесу виробництва блоку керування для повітряних стерелізаторів (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 3453
Скачать документ

Курсовий проект

на тему :

Розробка технологічного процесу виробництва блоку керування для
повітряних стерелізаторів

РЕФЕРАТ

Курсовий проект. Розробка технологічного процесу виробництва блоку
керування для повітряних стерелізаторів, Проценко Андрій Валерійович
Тернопiльський Державний Технічний університет імені Івана Пулюя,
факультет електронних апаратів і комп’ютерних систем, кафедра
біотехнічних та медичних апаратів і систем, група ПМ-41, Тернопіль:
ТДТУ, 2004 р., сторінок – , джерел –3 , креслень – 4 , таблиць –3 .

Ключові слова: технологічний процес, друкована плата, обладнання, процес
моделювання, маршрутні карти.

В даному курсовому проекті проведено розрахунок технологічного процесу
виробництва блоку керування для повітряних стерелізаторів А також в
курсовому проекті обґрунтовано актуальність аналізу технологічності
продукції, техніко-економічне порівняння виробу технологічного процесу,
вибір і обґрунтування режимів роботи обладнання, проведено вибір
обладнання і розрахунок коефіцієнтів завантаження, а також проведено
обґрунтування розрядності робіт для технологічних операцій для даного
типу виробництва.

1 ВСТУП

Досягнення науково-технічного прогресу відкривають дедалі більші
можливості переходу в біології та медицині від якісних до кількісних
оцінок. Відбувається це, зокрема завдяки широкому впровадженню
біомедичної електронної апаратури, яка є не тільки важливим засобом
фундаментальних досліджень і медичної допомоги, а й об’єктом наукових
пошуків та конструкторських розробок.

Важливим елементом будь-якого біомедичного обладнання є технічна
реалізація зв’язку між електронною апаратурою і досліджуваною
біологічною системою.

Нашим завданням є розробка технологічного процесу виготовлення приладу,
а саме – процес виготовлення плати виробу з врахуванням технологічності,
режимів роботи, собівартості, економічності матеріалу та прибутку.

При розробці даного курсового проекту особливу увагу приділялося
розробці технологічного процесу виготовлення даного блоку керування.

2 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

В цьому курсовому проекті я розглядаю блок керування для повітряних
стерелізаторів. Електронний блок керування для повітряних стерелізаторів
призначений для автоматичної підтримки температури при стерелізації в
камері стерелізатора ємкістю від 10 до 80 дм3

Стерелізація в даному приладі проводиться при температурі до 1800 С і
може бути використаним для стерелізації будь-якого медичного
інструменту та інвентаря відповідних розмірів

Схема блоку керування конструктивно виконана на одній печатній платі і
підєднаними до неї окремих блоків та складається з наступних основних
функціональних вузлів: схеми керування, підсилювача, блоку живлення та
датчика.

талей, виробів, складальних одиниць, які виготовляються чи купуються).
Тому повинна забезпечуватися задана точність параметрів виробу в умовах
експлуатації та висока відтворюваність процесів у виробництві. В зв’язку
з цим, щоб мати повну уяву про конструктивність виробу, перед аналізом
на технологічність необхідно дати коротку технічну характеристику
виробу.Складність або простота відтворюваності конструкції залежить від
загальної кількості деталей і розподілу їх за групами – оригінальні,
уніфіковані, стандартизовані; вимог до точності і жорсткості поверхонь
деталей, з яких складається виріб, а також вимог до точності спряжень
деталей при складанні; кількості видів матеріалів, що забезпечуються при
виготовлені деталей, які входять в

складальну одиницю і кількість видів обробки заготовок; габаритні
розміри і маси виробу.

В даному курсовому проекті для розробки технологічного процесу монтажу і
складання плати було використано елементну базу з такими елементами:
резистори С2-33 (ОЖО.463.180 ТУ);конденсатори К50-35 (ОЖО.469.111 ТУ),
К10-17 (ОЖО.462.096 ТУ); діоди КД105Б (ТТЗ.362.141 ТУ), 2Д509А
(ДРЗ.362.029 ТУ); транзистори КТ373Б (аАО.333.184 ТУ),КТ502В
(аАО.341,184 ТУ); стабілізатор КР142ЕНА; мікросхема К140УД2, мікросхеми
К555ЛИ1,К555ИЕ5;В даному курсовому проекті також описується процес
виробництва друкованого вузла, який включає в себе маршрутні,
комплектуючі і ескізні карти.

Технічні вимоги:

Напруга живлення – 220В.

Струм споживання – 10А.

50Гц

Діапазон робочих температур – від 10 до 350С.

Середній термін служби – 2450 год.

Річна програма виготовлення становить 800 одиниць.

Відносна вологість повітря до 80%

Атмосферний тиск 86…106 кПа (650…800 мм.рт.ст.).

В даному приладі відсутні оригінальні елементи Складність або простота
відтворюваності конструкції залежить від загальної кількості деталей і
розподілу їх за групами – оригінальні, уніфіковані, стандартизовані;
вимог до точності і жорсткості поверхонь деталей, з яких складається
виріб, а також вимог до точності спряжень деталей при складанні;
кількості видів матеріалів, що забезпечуються при виготовлені деталей,
які входять в складальну одиницю і кількість видів обробки заготовок;
габаритні розміри і маси виробу. Оскільки даний прилад буде працювати в
лабораторних умовах то достатньо буде провести лакування всього один
раз.

Конструкція виробу, як об’єкт виробництва представляє собою сукупність
взаємозв’язаних елементів. Тому повинна забезпечуватися

задана точність параметрів виробу в умовах експлуатації та висока
відтворюваність процесів у виробництві. В зв’язку з цим, щоб мати повну
уяву про конструктивність виробу, перед аналізом на технологічність
необхідно дати коротку технічну характеристику виробу. Технологічно для
конденсаторів та мікросхем операції формовки та лудіння виконувати не
має потреби.

3. РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ КОНСТРУКЦІЇ БЛОКУ

Згідно з діючими нормативами тип виробнрицтва характеризується
коефіцієнтом серійності

Кс=tв/Tшт

Коефіцієнт серійності визначає кількість різних операцій, при
виготовленні детели чи целого виробу, які закриплені за кожним рабочим
місцем на протязі року.

Кс=1 ( масове виробництво;

КС=2-10 ( крупносерійне;

Kc =10-20 ( середньосерійне;

Kc > 20 ( дрібносерійне;

. Величина такту випуску розраховується за формулою:

tв=Fd*60/N (хв/шт)

Fd – дійсний річний фонд часу роботи обладнання

N – річна програма випуску деталей

N = N 1*m(1+?/100) шт

N 1- річна програма випуску виробів, шт,

m – кількість даних деталей на виріб,

? –кількість деталей, які потрібно виготовити додатково в якості
запасних частин, %

Fd=2070 (робочі місця без обладнання в одну зміну),

N=880 шт

Tшт=15 (приймемо для нашого типу виробництва).

tв=2070*60/880=241.13

Кс= 241.13/15=22.1

Отже спроектований прилад для дрібноносерійного виробництва.

Серійне виробництво характеризується обмеженою номенклатурою виробів, що
виготовляють періодично та порівняно великим обсягом випуску.

Із збільшенням виробництва економія від поглибленої розробки
технологічних процесів підвищується. Поглиблена розробка технологічного
процесу стає вигідною.

Виробництво PEA характеризується предметною спеціалізацією складальних
цехів, в кожному з яких здійснюється замкнутий процес складання
однорідної продукції.Характерною особливістю дрібносерйного виробниства
є те , що воно зоорієнтоване на виконаннядекількох операцій на одному
робочому місці.

Технологічною називається конструкція, яка повністю відповідає всім
вимогам до виробу і може бути виготовлена з використанням найбільш
економного технологічного процессу . Забезпечення технологічності
конструкції одна з основних функцій під час підготовки виробництва. Вона
вирішення конструкторских та технологічних задач в напрямку підвищення
продуктивності праці (витрат, скорочення часу на виробництво та
технологічне обладнання).

Забезпечення технологічності конструкції – одна з головних функцій під
час підготовки виробництва. Вона передбачає взаємозв’язане вирішення
конструкторських та технологічних задач в

напрямку підвищення продуктивності праці, досягнення оптимальних
трудових і матеріальних витрат.

Дамо означення, терміну технологічність конструкції. Отже,
технологічною, називається конструкція, яка повністю відповідає всім
вимогам до виробу і може бути виготовлена з використанням найбільш
економічного і технологічного процесу. Забезпечення технологічності
конструкції одна з головних функцій під час підготовки виробництва. Вона
передбачає взаємозв’язане вирішення конструкторських та технологічних
задач в напрямку підвищення продуктивності праці, досягнення трудових та
матеріальних витрат, скорочення часу на виробництво та технологічне
обладнання.

При підготовці виробництва приділяють увагу уніфікації та стандартизації
засобів технологічного оснащення, виявляють

необхідність в оригінальному оснащення процесу. Оснащення робочих місць
здійснюють у відповідності з розробленими типовими та груповими
технологічними процесами. Проводять проектування спеціального
інструменту, пристосувань штативів, пресформ та іншого оснащення з
врахуванням останніх досягнень науки. Щоб оцінити технологічність
конструкції виробу, можна піти двома шляхами, а саме, дати якісну і
кількісну оцінку технологічності конструкції виробу.
Радіоелектрокомпоненти, з яких складається виріб, стандартизовані і
уніфіковані, тобто у випадку поломки приладу можна легко замінити
яку-небудь деталь чи елемент. При ремонті виріб можна легко розібрати,
отримати

доступ до потрібних місць чи РЕК з метою заміни чи ремонту.

Корпус приладу виготовлений зі сталі. Для кращого охолодження блоку
корпус має багато вентиляційних отворів. Більшість РЕК виробу
пристосовані до механічного, тобто автоматизованого монтажу на друковану
плату, що підвищує автоматизацію виробництва, а це в

свою чергу зменшує собівартість виробу. Для кількісної оцінки
технологічності конструкції виробу, необхідно знати наступні вихідні
технологічні дані, які приведені в таблиці 4.1.

Таблиця 3.1

11

Рівень технологічності конструкції виробу визначаємо як відношення
досягнутого показника технологічності до базового або нормативного:

[4.1]

. Рівень технологічності може бути визначений на одному з кількох
часткових і комплексних показників. Найбільш простим, показовим і
зручним для механізації розрахункових робіт і широко розповсюджених в
промисловості є метод часткових показників.

Оцінка технологічності розраховується по основним технологічним
властивостям використання нормованих вузлів і деталей повторюваності
електрорадіоелементів механізацією і автоматизацією монтажу,
механізацією контролю і настройки. Кожна властивість визначається у
вигляді коефіцієнта

Коефіцієнт використання мікросхем та мікрозборок:

[4.2]

– кількість мікросхем та мікрозборок у виробі;

= 84.

Коефіцієнт автоматизації і механізації монтажу:

[4.3]

– кількість монтажних з’єднань, які здійснюються

автоматизованим або механізованим методом;

– загальна кількість монтажних з’єднань.

3. Коефіцієнт автоматизації і механізації підготовки ЕРЕ до монтажу:

[4.4]

– кількість ЕРЕ, підготовка яких до монтажу здійснюється механізованим
або автоматизованим методом;

– кількість РЕК у виробі.

4. Коефіцієнт повторюваності електрорадіоелементів

[2.5]

= 11.

5. Коефіцієнт застосовності електрорадіоелементів:

[2.6]

– кількість типорозмірів оригінальних РЕК.

6. Коефіцієнт встановлення розмірів:

[2.7]

– кількість операцій певного типу.

Комплексний показник технологічності:

[2.8]

– показник технологічності;

– функція, яка враховує вагову значимість показника від його
порядкового впливу на загальну технологічність;

– загальна кількість відносних часткових показників.

Таблиця 2.2

Показник технологічності Коефіцієнт вагомості

Квик.імс 1,0

Ка.м 1,0

Кмп.ере. 0,8

Кпов.ере. 0,3

Кзаст.ере. 0,2

Квст.роз.ере 0,8

Нормований коефіцієнт технологічності.

няється.

4 ВИБІР УСТАТКУВАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ДІЛЬНИЦІ

4.1 ВИБІР МАРШРУТУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Для монтажних робіт необхідно запросити робітників по спеціальності
“монтажник РЕА” розряд яких не нижче четвертого.

Для наладки і регулювання вузлів потрібні наладчики та регулювальники
РЕА п’ятого-шостого розряду.

Решту персоналу підбирають для кожного підприємства індивідуально, в
залежності від особливостей застосованого виробництва.

Таблиця 6.1

Назва операціі

Tшт

010 Формувати виводи резисторів, конденсаторів, діодів 14,2

011 Формувати виводи, транзисторів 14,2

015 Лудіння виводів резисторів, конденсаторів, діодів. 14,5

030 Встановка і пайка резисторів 14

032 Встановка і пайка мікросхем, конденсаторів, 14,9

034 Встановка і пайка діодів, транзисторів 13,4

040 Промивка та очистка від флюсу 12

045 Сушка 12

050 Лакування 12,5

060 Контроль 12

4.2 ВИБІР ОБЛАДНАННЯ

Вибір обладнання є важливим і складним єтапом технологічного процесу
виготовлення приладу, оскільки при цьому доводиться враховувати технічні
вимоги до конструкції виробу і продуктивність процесу, і економічні
прінципи і ще багато різних факторів.

З метою підвищення ефективності виробництва його інтенсифікаціі при
розробці нових технологічних процесів необхідно впроваджувати сучасні
методи організації виробництва згідно вимог науково-технічного процесу.
Комплекс заходів по ефективному і раціональному поєднанню процесів живої
праці з матеріальними елементами виробництва з метою виконання планів
випуску продукції найповніше реалізує ефективність використання основних
фондів трудових матеріальних та фінансових ресурсів.

Допускі на рабочих місціх залежать від кількості робочих місць на кожній
операції і від числа операцій в технологічному процесі.

Страховий допуск створюється для компенсації всякого роду перебоїв і
відхилень від такту в роботі, який може з’явиться при неполадних
заготовках і матеріалів, незадовільному інструменті і т.д.

Величина допусків на рабочих місцях в складальних цехах, як правило,
рівна 1,8 – 2.

1.Стіл монтажний – володіє усіма зручностями необхідними для проведення
монтажних робіт,

2. Лудіння та формування виводів здійснюється вручну

3. Встановка і пайка здійснюється вручну, для пайки використовуємо
електропаяльнік ЄПЗНТ -40/220ГОСТ 7219-83 (де: ЄП – електропаяльник, З –
змінний паяльний стержень, Н -неперервне нагрівання, Т – с
терморегулятором), єлектропаяльнік неперервного нагріву с температурою
жала паяльника 260 оС.

4. Для промивки плат використовуємо технологічну ванну ГГ0867 – 4021

5. Лакування здійснюється з допомогою кісточки

наноситься один шар лаку

6. Для сушки використовуємо піч ДЛДН-2

7. Підставка для плат ГГ 7879-4094.

8. Лінійка

9. Лупа ГОСТ 25708-83.

10. Пінцет КПМ.4 135-210 ПН 120-5.

11. Плоскогубці ПУГ-150ГТ7814-1020.

12. Гострогубці бокові ОБ-1-125 АРПГ 4161-022.

13. Пристрій для формовки виводів ГГ 7890-2000. Продуктивність –
200од./год.

Після поділу операцій запроектованого технологічного процесу проводиться
остаточний вибір обладнання. Тип і модель обладнання вибирається з
врахуванням додаткових даних, а саме : уточненням методу виготовлення
складальних одиниць, габаритних розмірів деталей і вузлів, воахуванням
можливої автоматизації і механизації процесів. Такій вибір не завжди є
достатньо обгрунтований і не доє повного уявлення про забезпечення
заданої продуктивності.

Визначимо коефіцієнт завантаження обладнання по формулі:

– норма часу одиниці виробу на одну операцію;

– річна програма;

– кількість деталей, що виготовляються на обладнанні за час Т;

.

– кількість деталей, що виготовляється за одиницю часу;

.

1)розрахуємо коефіцієнт завантаження для обладнання ГГ-7890-2000,
продуктивність 200 шт/год.

Підставивши дані отримаємо:

Із даного розрахунку і розміщення обладнання видно, що обладнання
технологічно не завантажене, а отже його доцільно використовувати для
підготовки ЕРЕ для іншого виробництва.

4.3 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЛЬНИЦЬ

Технологічне планування дільниц повинно розроблятись на листах формат
який відповідає ГОСТ 2.301-68, в маштабах 1:50, 1:100, 1:200, 1:400,
1:500. Всі нанесені на план зображення повинні бути виконані в одному
маштабі. Допускається вертикальні перерізи споруди використовувати в
іньшому маштабі ніж планування дільниці.

При розробці технологічного процесу необхідно дотримуватись правил
діючих стандартів, будівельних норм і правил, норм технологічного
проектування, норм і правил техніки безпеки і виробничої санітаріі.

Кількість магістральних проїздів визначається компонуванням корпусу і
схемою вантажопотоків.

Ширину цехового проїзду потрібно вибірати з ряду чисел :1400, 2000,
2200,2600, 2800, 3000, 3200, 4000.

Технологічне планування дільниці, цеху – графічний документ, який
визначає розміщення підрозділів підприємства і засобів виробництва.

Технологічне планування повинне забезпечувати найбільш раціональне
використання виробничих площ і найбільш раціональне розміщення
обладнання з точки зору зручності його обслуговування і роботи на ньому.

Основні завдання, що повинні вирішуватись при розробці технологічного
планування:

здійснення оптимального розподілення виробничих площ;

найбільш раціонального розміщення обладнання;

скорочення віддалей переміщення матеріалів,заготовок, виробів.

Виходячи з типу виробництва – дрібно серійне і специфіки виробництва –
приладобудування, вибираємо спосіб розміщення обладнання за ходом
технологічного процесу, завдяки чому зменшуються затрати по
транспортуванню. Для забезпечення

нормальної роботи формування виводів доцільно проводити за допомогою
механічного обладнання на монтажних столах. Місця монтажних робіт
оснащено місцевим освітленням. Дільницю паяння, промивки, сушки,
лакування необхідно ізолювати від основного виробничого приміщення для
зменшення негативного впливу випаровувань, підвищення температури. Дану
дільницю необхідно обладнати місцевою витяжною системою і ізоляцією для
підтримки мікроклімату згідно вимог СЕС. Готова продукція через відділ
технічного контролю переміщається на склад, який відповідає вимогам
збереження.

Отже з даного розрахунку і розміщення обладнання видно, що обладнання
технологічно завантажене, а отже і відповідає вимогам.

5. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВИБОРУ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

При проектуванні даного процесу було вибрано процес який задовольняє
річну програму випуску та тип виробництва, а отже виходячи з того що
виробництво є дрібносерійним при річній програмі 800 шт. доцільно
використовувати ручну працю та недороге механізоване обладнання. Такий
підхід до організації виробництва є економічно вигідним

Для ретельного використання планових завдань важливе місце в

технологічному процесі грає спеціалізація і оптимізація допоміжних робіт
(створення, відновлення технологічної оснастки і універсальних
пристосувань та ін.).

Тому для функціонування з високою економічною ефективністью виробництва
необхідна розробка комплексної технологіі всього виробничого циклу.

Така розробка проводиться з врахуванням структури трудових затрат і
можливостей застосування прогресивних методів механізації допоміжних
робіт, інтенсифікаціі і процесів обслуговування праці ообітників.

Так як розробка оптимально технологічного процесу з врахуванням
перерахованих аспектів є передумовою до зниження собівартості продукції
при найменьших затратах праці і матеріальних ресурсів.

Пайка РЕК здійснюється вручну, оскільки плати, що використовуються в
даному приладі не є досить важкі і тому використання автоматичної пайки
є недоцільним, бо автомат для пайки РЕК потрібує значних затрат і
окупиться не скоро.

Так як виробництво в нашому випадку одиничне, тому встановлення і пайка
РЕК проводиться без використання автоматичного обладнання.

Щоб забезпечити нормальну роботу монтажу і складання плати потрібно
досягнути роботи обладнання в оптимальному режимі, тобто не повинно бути
перевантажень, необхідно задовільнити режими технологічних процесів і
зокрема при використання додаткових

матеріалів (припою, флюсу), тобто щоб не була завелика або замала подача
матеріалу.

З вищесказаного можна зробити висновок, що при масовому виробництві з
річною програмою випуску 800 штук доцільно використовувати ручне
виробництво.

ВИСНОВОК

В даному курсовому проекті мною був складений технологічний процес
виробництва плати блоку керування для повітряних стерелізаторів, цей
технологічний процес оформлен на маршрутно-операційних картах.

Провівши аналіз технологічності конструкції можна сказати, що прилад є
достатньо технологічним і впровадження його у виробництво принесе
підприємству прибуток.

при виборі устаткування надається перевага неавтоматичним засобам і
недорогому обладнанню, які швидко себе окуплять.

ref SHAPE \* MERGEFORMAT

Аркушів

Зм. Арк. №докум Підпис Дата Зм. Арк. №докум Підпис Дата Н.контр

Комплектовочна карта

Літера

Номер Позначення Назва Звідки поступає Код одиниці величини Од
нормування Норма витрат Кількість Такт подачі

Цеха Дільн. робочогмісця операції позиції

Разова подача Заг.подач. на зміну

Розробив

Аркуш

Перевір

Аркушів

Зм. Арк. №докум Підпис Дата Зм. Арк. №докум Підпис Дата Н.контр

Дубл.

Заміс.

Підп.

Разроб. Проценко А.В.

ПАВ 2.013.001

Консульт.

Перевір. Ткачук Р.А.

М. контр.

1

Н. контр. Ільницька О.М

М01

М02 Код ЕВ МД ЕН Н.витр. КИМ Код загот. Профіль і разміри КД МЗ

А Цех УЧ РМ Опер Код. назва операції Призначення
документа

Б Код. найменування обладнання СМ Проф. Р УТ КР КОВД ОН ОП К
шт. Т п.з Т шт.

А 01

02

А03

010 8531Формування виводів РЕА

14,2хв

04

Б05

Автомат ГГ7890-2000

06

О07

1.Формування виводів РЕА

08

– резисторів R1…R40-40 шт.

09

– конденсаторів C2,C3C5..C8-6шт.

10

– конденсаторів C11….C134шт.

11

– діодів-VD1…..VD11-11 шт.

12

– транзисторів VT1….VT12-12 шт.

13

Використати відповідні насадки

14

15

О 16

2.Перевірити якість виконаної роб

17

Дубл.

Заміс.

Підп.

2

А Цех УЧ РМ Опер. Код . назва операції Позначення
документа

Б Код. Найменування обладнання СМ Проф. Р УТ КР КОВД ОН ОП Кшт.
Т п.з Т шт.

К/М Назва деталі, скл.одиниці або матеріалу Позначення, код. ППП ОВ ОН
КИ Нвитр

А 01

Б 02

03

04

05

06

07

08

09

.

10

11

12

13

14

15

16

17

Дубл.

Заміс.

Підп.

2

ПАВ 2.013.001

А Цех УЧ РМ Опер. Код . назва операції Позначення
документа

Б Код. Найменування обладнання СМ Проф. Р УТ КР КОВД ОН ОП Кшт.
Т п.з Т шт.

К/М Назва деталі, скл.одиниці або матеріалу Позначення, код. ППП ОВ ОН
КВ Нвитр

А 01

020 8160Лудження елементів

14,5хв

Б 02

Стіл монтажний цеховий

03

О04

1.Провести лудження ЕРЕ.

05

– резисторів R1…R40-40 шт.

06

– конденсаторів C2,C3C5..C8-6шт

07

– конденсаторів C11….C13-4шт.

08

-діодів-VD1…..VD11-11 шт.

09

– транзисторів VT1….VT12-12 шт.

10

11

12

13

Температура жала 240-260?С

14

Паяльник ЕПЗНТ-40/220

15

Час лудження не більше 3с.

16

Припой ПОС-61 ГОСТ1751-78

17

Дубл.

Заміс.

Підп.

6

А Цех УЧ РМ Опер. Код . назва операції Позначення
документа

Б Код. Найменування обладнання СМ Проф. Р УТ КР КОВД ОН ОП Кшт.
Т п.з Т шт.

К/М Назва деталі, скл. одиниці або матеріалу Позначення, код. ППП ОВ ОН
КИ Нвитр

А 01

Б 02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Дубл.

Заміс.

Підп.

3

ПАВ 2.013.001

10

11

12

13

14

15

16

17

Дубл.

Заміс.

Підп.

10

ПАВ 2.013.001

А Цех УЧ РМ Опер. Код . назва операції Позначення
документа

Б Код. Найменування обладнання СМ Проф. Р УТ КР КОВД ОН ОП Кшт.
Т п.з Т шт.

К/М Назва деталі, скл.одиниці або матеріалу Позначення, код. ППП ОВ ОН
КИ Нвитр

А 01

Б 02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Дубл.

Заміс.

Підп.

4

ПАВ 2.013.001

А Цех УЧ РМ Опер. Код . назва операції Позначення
документа

Б Код. Найменування обладнання СМ Проф. Р УТ КР КОВД ОН ОП Кшт.
Т п.з Т шт.

К/М Назва деталі, скл.одиниці або матеріалу Позначення, код. ППП ОВ ОН
КИ Нвитр

А 01

030 Монтажна

14хв.

Б 02

Стіл монтажний цеховий

О03

1.Встановити почергово на плату

04

та провести пайку

05

-резисторів R1…R40-40 шт.

Т 06

Пінцет КПМЧ 135-210 ПН 120-5

07

08

09

10

Т11

Паяльник ЕПЗНТ-40/220

Р12

Температура жала 240-260?С

Р13

Техніка безпеки згідно інструкції

Р14

Час пайки не більше 3с.

М15

Припой ПОС-61 ГОСТ1751-78

М16

Флюс СФННТТУ48-13-27-86

17

Дубл.

Заміс.

Підп.

5

ПАВ 2.013.001

А Цех УЧ РМ Опер. Код . назва операції Позначення
документа

Б Код. Найменування обладнання СМ Проф. Р УТ КР КОВД ОН ОП Кшт.
Т п.з Т шт.

К/М Назва деталі, скл.одиниці або матеріалу Позначення, код. ППП ОВ ОН
КИ Нвитр

А 01

032 Монтажна

14,9хв.

Б 02

Стіл монтажний цеховий

О03

1.Встановити почергово на плату

04

та провести пайку

05

-конденсаторів C1….C13-13 шт.

06

-мікросхем DA1,DA2-2 шт.

07

-мікросхем DD1….DD6-6 шт.

Т 08

Пінцет КПМЧ 135-210 ПН 120-5

Т09

Паяльник ЕПЗНТ-40/220

Р10

Температура жала 240-260?С

Р11

Техніка безпеки згідно інструкції

Р12

Час пайки не більше 3с.

М13

Припой ПОС-61 ГОСТ1751-78

М14

Флюс СФННТТУ48-13-27-86

15

16

17

Дубл.

Заміс.

Підп.

6

ПАВ 2.013.001

13

14

15

16

17

Дубл.

Заміс.

Підп.

7

ПАВ 2.013.001

А Цех УЧ РМ Опер. Код . назва операції Позначення
документа

Б Код. Найменування обладнання СМ Проф. Р УТ КР КОВД ОН ОП Кшт.
Т п.з Т шт.

К/М Назва деталі, скл.одиниці або матеріалу Позначення, код. ППП ОВ ОН
КИ Нвитр

А 01

034 Монтажна

13,4хв

Б 02

Стіл монтажний цеховий

О03

1.Встановити почергово на плату

.

04

та провести пайку

05

-діодів-VD1…..VD11-11 шт.

06

-транзисторів VT1….VT12-12 шт.

Т 07

Пінцет КПМЧ 135-210 ПН 120-5

Т 08

Паяльник ЕПЗНТ-40/220

Р09

Температура жала 240-260?С

Р10

Техніка безпеки згідно інструкції

Р11

Час пайки не більше 3с.

М12

Припой ПОС-61 ГОСТ1751-78

М13

Флюс СФННТТУ48-13-27-86

14

15

16

17

Дубл.

Заміс.

Підп.

8

ПАВ 2.013.001

11

12

13

14

15

16

17

Дубл.

Заміс.

Підп.

9

ПАВ 2.013.001

А Цех УЧ РМ Опер. Код . назва операції Позначення
документа

Б Код. Найменування обладнання СМ Проф. Р УТ КР КОВД ОН ОП Кшт.
Т п.з Т шт.

К/М Назва деталі, скл.одиниці або матеріалу Позначення, код. ППП ОВ ОН
КИ Нвитр

А 01

040 Промивка

Б 02

Технологічна ванна ГГ0867-4021

.

03

1. Провести промивку плати

04

М05

Суміш спиртово-бензинова СБС-20

06

А07

045 Сушка

12хв

Б08

Піч для сушки ДЛДН-2

О09

1.Провести сушку плати

О10

2.Провести контроль якості вико-

11

наної операції 60%

12

A13

047 Контроль

Б14

Стіл монтажний цеховий

О15

1.Провести контроль пайки

16

17

Дубл.

Заміс.

Підп.

10

ПАВ 2.013.001

А Цех УЧ РМ Опер. Код . назва операції Позначення
документа

Б Код. Найменування обладнання СМ Проф. Р УТ КР КОВД ОН ОП Кшт.
Т п.з Т шт.

К/М Назва деталі, скл.одиниці або матеріалу Позначення, код. ППП ОВ ОН
КИ Нвитр

А 01

Б 02

3хв.

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Дубл.

Заміс.

Підп.

11

ПАВ 2.013.001

А Цех УЧ РМ Опер. Код . назва операції Позначення
документа

Б Код. Найменування обладнання СМ Проф. Р УТ КР КОВД ОН ОП Кшт.
Т п.з Т шт.

К/М Назва деталі, скл.одиниці або матеріалу Позначення, код. ППП ОВ ОН
КИ Нвитр

А 01

Б 02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Дубл.

Заміс.

Підп.

10

ПАВ 2.013.001

А Цех УЧ РМ Опер. Код . назва операції Позначення
документа

Б Код. Найменування обладнання СМ Проф. Р УТ КР КОВД ОН ОП Кшт.
Т п.з Т шт.

К/М Назва деталі, скл.одиниці або матеріалу Позначення, код. ППП ОВ ОН
КИ Нвитр

А 01

050 Лакування

12,5хв.

Б 02

Стіл монтажний цеховий

О03

1.Захистити контрольні площадки,

04

для цього наклеїти прозор клейк плівку

О05

2. провести лакування

М06

Лак ЕЛ-730

Т07

Кісточка ТУ 1.280.315

08

12хв.

А 09

055 Сушка клеймування та маркування

Б 10

Піч ДЛДН-2

О 11

1.Провести сушку плати

О 12

2. Зняти захисне покриття

О13

3.Провести клеймування та марк.

12хв.

Т14

Штамп ОТК

А 15

060 Контроль

Б 16

Стіл монтажний цеховий

О 17

1.Провести вихідний контроль

Дубл.

Заміс.

Підп.

28

А Цех УЧ РМ Опер. Код . назва операції Позначення
документа

Б Код. Найменування обладнання СМ Проф. Р УТ КР КОВД ОН ОП Кшт.
Т п.з Т шт.

К/М Назва деталі, скл.одиниці або матеріалу Позначення, код. ППП ОВ ОН
КИ Нвитр

А 01

3хв.

Б 02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

ТДТУ, гр. ПМ-41

Аркушів

Літ.

1 ВСТУП

Затверд.

Н. Контр.

Реценз.

Перевір.

Проценко А.В.

Розроб.

ПАВ.3.013.001.ПЗ

3

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ТДТУ, гр. ПМ-41

Аркушів

Літ.

РЕФЕРАТ

Затверд.

Н. Контр.

Реценз.

Перевір.

Проценко А.В.

Розроб.

ПАВ.3.013.001.ПЗ

2

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ПАВ.3.013.001.ПЗ

10

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

ПАВ.3.013.001.ПЗ

Розроб.

Проценко А.В.

Перевір.

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

Літ.

Аркушів

ТДТУ, гр. ПМ-41

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

ПАВ.3.013.001.ПЗ

ТДТУ, гр. ПМ-41

Аркушів

Літ.

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ КОНСТРУКЦІЇ БЛОКУ

Затверд.

Н. Контр.

Реценз.

.

Перевір.

Проценко А.В.

Розроб.

ПАВ.3.013.001.ПЗ

7

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ТДТУ, гр. ПМ-41

Аркушів

Літ.

ВИБІР УСТАТКУВАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ДІЛЬНИЦІ

Затверд.

Н. Контр.

Реценз.

Перевір.

Проценко А.В.

Розроб.

ПАВ.3.013.001.ПЗ

ПАВ.3.013.001.ПЗ

18

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Змн.

ТДТУ, гр. ПМ-41

Аркушів

Літ.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВИБОРУ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Затверд.

ТДТУ, гр. ПМ-41

Аркушів

Літ.

ВИСНОВОК

Затверд.

ПАВ.3.013.001.ПЗ

18

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ПАВ.3.013.001.ПЗ

18

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ПАВ.3.013.001.ПЗ

20

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ПАВ.3.013.001.ПЗ

20

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Н. Контр.

Реценз.

Перевір.

Проценко А.В.

Розроб.

ПАВ.3.013.001.ПЗ

21

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ПАВ.3.013.001.ПЗ

6

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Д

т

к.

8

ПАВ.3.013.001.ПЗ

Н. Контр.

Реценз.

Перевір.

Проценко А.В.

Розроб.

ПАВ.3.013.001.ПЗ

15

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

19

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ПАВ.3.013.001.ПЗ

18

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

10

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

ПАВ.3.013.001.ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

ПАВ.3.013.001.ПЗ

ПАВ.3.013.001.ПЗ

12

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

ПАВ.3.013.001.ПЗ

11

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020