.

Розробка технологічного процесу виготовлення трюмо (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 4346
Скачать документ

Курсова робота

Розробка технологічного процесу виготовлення трюмо

Зміст

Вступ

Технічний опис виробу.

Опис виробу.

Конструкція і матеріали.

Розробка технологічного процесу.

Опис технологічного процесу

Технологічна карта.

Заходи з охорони праці.

Список використаної літератури.

Вступ.

Меблі являються частиною матеріальної культури народу. Вони грають
важливу роль в архітектурно-художньому вирішенні інтер’єру активно
впливають на формування художньому смаку і культури навиків людей.

Як і всі галузі народного господарства України, меблева промисловість
знаходиться в процесі постійного розвитку і вдосконалення. Розширюються
і поглиблюється кооперування і спеціалізації меблевих підприємств.

За останні роки меблева промисловість перетворилась у
високомеханізоване виробництво, яке забезпечує стабільний ріст об’ємів
випуску меблів в основному за рахунок технологічного переобладнання
підприємств.

Підвищення вимог до якості виробів меблів веде за собою нововведення
нової нормативно-технічної документації. Збільшується степінь уніфікації
і нормалізації меблевих виробів. Здійснюється інтенсивний процес,
хімізацій меблевої промисловості, стає все ширший діапазон застосування
нових синтетичних, конструкційних, опороджувальних, личкувальних і
пастил очних матеріалів. Проведений ряд досліджень направлене на більш
економічне і раціональне використання деревинної сировини шляхом заміни
в конструкціях меблів масивної деревини щитовими деревинними
матеріалами. Розроблені нові конструкції декоративних елементів меблів,
які враховують можливість масового механізованого виробництва.

Проектування меблів ведеться з урахуванням замовлень населення. Сучасні
моделі меблів поєднують утилітарні та художні переваги. Основний
напрямок в проектуванні меблів – все більш використання уніфікованих
елементів, за допомогою яких можна одержувати типи меблів різноманітних
габаритних розмірів і комфортабельності.

Організація інтер’єрів житлових та громадських споруд в більшості
визначається раціональним мебльованим приміщенням, видами і
конструкцією меблів.

В процесі проектування столярно-меблевих виробів враховують слідуючі
основні фактори: відповідність конструкції виробу сучасними вимогами і
рівню виробництва, фізико-механічні властивості матеріалів, які
застосовуються, вплив різноманітних факторів на міцність і довговічність
конструкцій, які розробляються, забезпечення мінімальної собівартості
виробів і найменованих витрат на організацію і наладку масового
виробництва.

Поєднання корисного і красивого, відповідність конструкції сучасному
рівню виробництву, умовами експлуатації і вимогам економічності – це ті
основні фактори, які визначають властивості столярно-меблевих виробів
для обладнання інтер’єру сучасних житлових і громадських споруд.

Технічний опис виробу.

1.1 Опис виробу

Триляж призначений для оснащення житлових приміщень. Експлуатація в
наборі або окремо. Виріб розбірної конструкції, складається з двох
частин.

В нижній частині розміщена тумба розбірної конструкції. Нижня частина
виробу у вигляді двох тумб, які з’єднуються між собою при допомозі
верхньої горизонтальної прохідної та задньої стінок.

Тумби складаються з двох вертикальних не прохідних та двох
горизонтальних прохідних стінок.

Тумби закриваються глухими накладними дверками за якими є полиці. Між
тумбами розташована полиця. В верхній частині розташовані три дзеркала,
які кріпляться на піддзеркальних щитах. До нижньої частини вони
кріпляться при допомозі піддзеркальних брусків.

Покриття фасадних і видимих поверхонь: Лак НЦ- 218. А1. П. ВГ. 3ГСТ
13. 27-82. Інші поверхні покриття: Лак НЦ-218. А2. П. Г. 3ГСТ 13 .27-82.

Функціональні розміри виробу відповідають ГОСТ 16371-96 “Меблі
побітові”.

1.2 Конструкція і матеріали.

Всі щитові елементи виробу виготовлені з плити ДСП, товщиною 16 мм.
Пласті поверхні личковані шпоном струганим ГОСТ 2977-82, товщиною 0,8мм.
Крайки щитові личковані матеріалом МТР ТУ 13-771-84, товщиною 0,4 мм.

Вертикальні стінки тумб з верхньою горизонтальною стінкою з’єднуються
при допомозі стяжки різьбової Ф .00. 106, та шкантів Ф. 212.

Тумби триляжу закриваються глухими накладними дверками, які кріпляться
на чотирьох шарнірних завісах 3-14-А, шурупами 1-3*13 ГОСТ 1145-80 і
фіксуються магнітними защіпками Ф. 85. 01.

Полиця між тумбами установлена на полицях тримачах Ф. 1856. Дзеркало
кріпиться на піддзеркальних щитах виготовлені з ДСП при допомозі
дзеркалотримача Ф. 1337 шурупами ГОСТ 1145-80. Центральне та бокові
дзеркала з’єднуються між собою при допомозі завіс.

Верхня частина триляжу з’єднується при допомозі підзеркальних брусків,
виготовлених з деревини хвойних порід, шириною 50 мм. товщиною 30 мм.
Піддзеркальний брусок кріпиться до горизонтальної стінки гвинтовою
стяжкою 2.2-А-01.

Верхня частина бруска до піддзеркального щита та нижня до задньої
стінки кріпиться стяжками Ф.00. 106.

Опора складається з двох поперечних непрохідних і двох повздовжніх
прохідних стінок, які з’єднуються між собою стяжками Ф.00. 106. Опорна
коробка кріпиться до тумб за допомогою шкантів і металевими шурупами
1-3*13 ГОСТ 1145 –80.

2 Розробка технологічного процесу

2.1. Опис технологічного процесу

Процес розкроювання плитних і листових матеріалів

порівняно з пиломатеріалами значно простіший. Ці матеріали стабільніші
за розмірами і якістю. Тому основним при розкроюванні цих матеріалів є
забезпечення належної ефективності їх використання, кількість і розміри
отримуваних заготовок.

Розкроювання плитних і листових матеріалів на заготовки за характером
виконання поділяється на простий, комбінований і змішаний. За простого
розкроювання відповідний формат вихідного матеріалу розкроюється на
заготовки одного розміру. При комбінованом розкроюванні з одного формату
вихідної сировини можна отримати різні розміри заготовок. Змішане
розкроювання базується на використанні простої і комбінованої схем.
Водночас ефективність використання сировини при розкроюванні
зумовлюється схемою розкроювання і особливостями обладнання, яке
застосовується.

Обладнання для розкроювання плитних і листових матеріалів за
технологічними ознаками поділяється на чотири групи.

До першої групи належать верстати Ц’І’ЗФ, ЦТЗФ2, ЦТ4Ф, які мають два
супорти поздовжнього пиляння і один поперечного. Матеріал, який
розкроюється, вкладується на стіл-каретку. При русі стола пилки на
повздовжніх супортах роблять поперечні різи, а далі при русі поперечного
супорта виконується поперечні різи. Потрібна кількість поперечних різів
виконується за рахунок дії переставних упорів, які автоматично зупиняють
стіл і вмикають привід руху поперечного супорта. На таких верстатах
можна застосовувати просту схему розкроювання. При застосуванні
складніших схем розкроювання вимагається зняття з стола окремих смуг
після поздовжнього розрізування матеріалу, а з наступним їх
розкроюванням за простою схемою.

До другої групи належать верстати РК302, РК401, які також мають понад
три повздовжні супорти і один – поперечний, але стіл-каретка складається
двох частин. При виконанні повздовжніх різів обидва столи рухаються
разом, а при зворотному русі кожна частина стола виконує рух окремо,
зупиняючись завдяки дій упорів у тому місці, де потрібно зробити різ.
Цим досягається поєднання поперечних різів за рахунок руху окремих
столів. Такі верстати дозволяють розкроювати з різнотипністю стрічок, що
дорівнює двом.

До третьої групи належать верстати, які мають один супорт для
поздовжнього пиляння і кілька супортів ( 10 супортів ) для поперечного
(ЦТМФ, МРП “Антон”, Швабедісен та ін.)

Третя група верстатів дозволяє виконувати розкроювання за простою і
складнішими схемами з різнотипністю смуг до п’яти .

До четвертої групи належать одно пилкові верстати автомати В-101, ОРС,
ПА 5004 фірми “Шеер”, S 601СКС фірми “Швабедісен”, S-1001 тощо. На цих
верстатах пилка може здійснювати поздовжній і поперечні рухи за схемою.

Верстати ЦТМФ і МРП дозволяють розкроювати матеріал за різними
схемами, забезпечують високу продуктивність, тому їх застосовують на
виробництвах з великою програмою розкроювання. Максимальна товщина
пакета, що розкроюється, дорівнює 60мм. Водночас ці верстати через
наявність кількох поперечних супортів мають обмеження між першою і
другою поперечними пилками, що дорівнює 240 мм, а між рештою пилок –
200мм. Це дозволяє отримувати заготовки будь-яких розмірів. Одно пилкові
верстати-автомати позбавлені цих недоліків.

При розкроюванні деревинностружкових плит застосовуються пилки
діаметром 350…400мм. Швидкість різання 50…80 м /с, подача на зуб
пилки для деревинностружкових плит 0,05…0,12 мм /зуб, деревинно
волокнистих плит 0,08 …0,18, фанери 0,04…0,08.

Сучасне обладнання для розкроювання плитних і листових матеріалів
забезпечує високу точність: відхилення від перпендикулярності сторін
заготовок менш ніж 0,5 / 1000, відхилення від прямолінійності менше за
0,3 / 1000, шорсткість не перевищує Rmmax

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020