.

Розробка комплекту ТЗА мікропроцесорної схеми похилого дифузійного апарату на базі мікропроцесорного комплекту Р-13

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 1848
Скачать документ

Міністерство освіти і науки України

Національний Університет Харчових Технологій

Курсовий проект

з дисципліни: «Технічні засоби автоматизації»

Розробка комплекту ТЗА мікропроцесорної схеми похилого дифузійного
апарату на базі мікропроцесорного комплекту Р-130

Виконав: студент групи 4АВз

Губський Д.М.

Перевірив: Баришніков О.М.

Сміла 2007

Зміст

Вступ

1. Технічні вимоги до засобів автоматизації, характеристики вхідних та
вихідних сигналів контурів управління

2. Аналіз технологічного об’єкту управління: формування вимог до
технічних засобів автоматизації, характеристика вхідних та вихідних
сигналів контурів управління

3. Опис структурних схем основних контурів управління. Вибір типів і
технічних характеристик засобів автоматизації, опис комплекту засобів
автоматизації

4. Перелік і технічна характеристика засобів автоматизації контурів
управління

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Автоматизація промислових процесів – один з найважливіших засобів
підвищення продуктивності праці, раціонального використання сировини,
покращення якості продукції. Нові можливості для високоефективної
автоматизації харчових виробництв відкриває використання мікропроцесорів
і мікропроцесорної техніки, робототехніки, ЕОМ.

На даному етапі автоматизації на цукрових заводах, зокрема на
Смілянському, впроваджено схеми автоматизації на базі використання ЕОМ.
Починають знаходити своє використання і спеціалізовані контроллери, що
подібно ЕОМ керують процесом, але мають менше коло задач, яки можливо
вирішити. Використання мікроконтролерів обумовлено їх перевагами перед
використанням широкофункціональних мікропроцесорних комплексів. По-перше
технологічні характеристики процесу змінюються досить повільно, і те що
контролер спеціалізований не перешкоджає його використанню. По-друге
ціна мікроконтролера значно менша ніж ЕОМ, об’єм задач, які виконуються
значно менший. По-третє, якщо потрібен щит контролю і управління, до
контролера можна під’єднати ЕОМ, при чому система обійдеться
підприємству дешевше. Вчетверте використання вітчизняних засобів
автоматизації сприяє їх розвитку.

Завданням проекту є автоматизація станції дефекосатурації – регулювання
рН станції І сатурації. Метою проекту є підвищення ефективності праці,
покращення якості продукції, яка випускається, створення умов для
оптимального використання ресурсів.

1. Технічні вимоги до засобів автоматизації, характеристики вхідних та
вихідних сигналів контурів управління

Питання вибору вимірювальних комплектів для систем автоматичного
контролю, регулювання, управління виникає ще при проектуванні схем
автоматизації. Задачу вибору приладів вирішують шляхом переходу від
загальних питань до часткових. На першому етапі вибирають комплекс
технічних засобів для всієї системи, потім вимірювальні комплекти для
окремих параметрів.

Вибір приладів ґрунтується на наступних пунктах:

· Врахування середовища;

· Діапазон виміру і клас точності;

· Врахування вхідних і вихідних сигналів;

· Техніка безпеки;

· Економічність.

Пневмоелектричний перетворювач призначений для перетворення
пневматичного сигналу в електричний для сприйняття сигналу системою. Має
уніфікований вихідний сигнал (4-20мА), що спрощує його застосування,
зокрема – підключення до контролера (без використання нормуючого
перетворювача.).

Для вимірювання рівня використано рівнемір ЭРСУ-4. Контактний рівнемір
має більш надійність в порівнянні з іншими.

Для вимірювання витрат використовуємо індукційний витратомір типу 5РИМ.
Він також має високу ступінь точності (завдяки точному індукційному
сигналу) та надійності. Він досить простий в налаштуванні. Також має
уніфікований вихідний сигнал (4-20мА).

Для контролю рН-властивості речовини використовуємо чутливий елемент
ДПг-4М-1 в комплекті з високоомним перетворювачем промисловим типу П215.
Комплект досить простий в наладці та надійний в експлуатації. Має
високий рівень точності.

Уніфіковані сигнали пропорційні тому чи іншому параметру надходять до
контролера (Р-130), де за опрацьовуються за певним алгоритмом.

Сигнал регулювання виводиться з контролера через канал виведення
аналогових сигналів в діапазоні 4-20мА.

Керуючий сигнал виводиться на виконавчий механізм ПСП-1. Цей виконавчий
механізм відрізняється надійністю в експлуатації, та точності
покрокового ходу, що є досить важливим для підтримання точності
протікання технологічного процессу.

Основою для вибору в якості приводу саме ПСП-1 була його здатність
формувати значні зусилля з досить незначним запізненням.

2. Аналіз технологічного об’єкту управління: формування вимог до
технічних засобів автоматизації, характеристика вхідних та вихідних
сигналів контурів управління

В якості контролера використовується Реміконт-130.

Мікропроцесорний контролер Р-130 – компактний малоканальний
багатофункціональний контролер, призначений для автоматичного
регулювання та логічного керування технологічними процесами. Він має
наступні характеристики.

До 15 контролерів Р-130 різних моделей можуть об’єднуватись в локальну
мережу «Транзит» і створювати єдину керуючу систему. Якщо один із
контролерів, приєднаних до мережі «Транзит» виходить з ладу, – робота
мережі не порушується. Це дає змогу значно підвищити показники
надійності функціонування системи керування.

Незалежно від моделі, Р-130 має 30 модифікацій, які відрізняються за
наявністю та кількістю аналогових та дискретних входів – виходів.
Максимальна кількість входів – виходів для одного контролера не
перевищує 32.

Аналогові вхідні сигнали: уніфіковані постійного струму 0-5, 0-20, 4-20
мА / 0-10В;

Дискретні вхідні сигнали: стан контактів або напруга постійного струму
будь-якої полярності – логічний «0» – %….2.4 В, логічна «1» –
24/19.2…28,8/В

Аналогові вихідні сигнали: уніфіковані постійного струму 0-5, 0-20, 4-20
мА і 0-10 В.

Виконавчий механізм підбирається під вихідний сигнал контролера, так як
Р-130 має блок підсилювача потужності БУМ – 20, який має вбудовані
герконові реле і може комутувати струм величиною до 2А напругою до 220В.

Реміконт -130 являє собою комплекс технічних засобів, що складається з
окремих блоків. Кожний блок є автономним та функціонально закінчиним
виробом. Блоки можуть застосовуватись у різних сполученнях. Конкретний
склад блоків, що входять у реміконт, обумовлюється під час замовлення.

Блоки Реміконта – 130:

БК-21 Блок контролера регулюючої моделі

БК-22 Блок контролера логічної моделі

БК-23 Блок контролера неперервно-дискретної моделі

БШ-21 Блок шлюза

ПН-21 Пульт настроювання

БП-21 Блок живлення

БУТ-20 Підсилювач для термопар

БУС-20 Підсилювач для термометрів опору

Бум-20 Підсилювач потужності

БПР-20 Блок перемикання

МБС-20 Міжблоковий з’єднувач

КБС-20 Клемна колодка

КБС-21 Клемно-блоковий з’єднувач

КБС-22 Клемно-блоковий з’єднувач

КБС-23 Клемно-блоковий з’єднувач

РН-1 Резистори нормувальні

Рис. 2 Структурна схема під’єднання до Реміконта – 130.

На рис. 2 показана схема підключення до блока контролера різних типів
вхідних та вихідних сигналів з використанням різних блоків.

Для під єднання термометрів опору використовується блоки БУС-20, які
виконують функції нормувальних перетворювачів і мають два незалежних
канали для під’єднання двох термометрів опору. Кожний з каналів блока
БУС-20 може незалежно настроюватись на роботу з термометрами опору
заданого градуювання. Термометри опору приєднуються до блока БУС-20, а
вихідні уніфіковані сигнали знімаються з розніму, до якого можна
приєднати клемно-блоковий з’єднувач КБС-21.

Уніфіковані аналогові аналогові вхідні та вихідні сигнали можуть
безпосередньо під’єднуватись до Р-130. Фізично для цього
використовуються клемно-блокові з’єднувачі КБС-22 та КБС-23.

Вхідні дискретні сигнали приєднуються безпосередньо до клемКБС-22 у
вигляді напруги 24В постійного струму. При під’єднанні дискретних
виходів потрібно враховувати, що безпосередньо транзисторні ключі
дискретних виходів мають максимальний струм навантаження 0,3А. Тому для
забезпечення керування більш потужними виконавчими механізмами необхідно
використовувати блок підсилювача потужності БУМ-20, який має вбудовані
геконові реле і може комутуватися струм величиною до 2А напругою до
220В. Блок контролера приєднується до блока живлення БП-21 За допомогою
між модульного з’єднувача МБС-20, на обох кінцях якого розташовані вилки
рознімів.

Крім живлення контролера і вхідних ланцюгів, блок живлення виконує ще
одну дуже важливу функцію: через нього блок контролера приєднується до
мережі „Транзит”. Саме тому при виході з ладу одного з контролерів, його
можна від’єднати від блока живлення, а мережа „Транзит” продовжує
залишатися працездатною.

3. Опис структурних схем основних контурів управління. Вибір типів і
технічних характеристик засобів автоматизації, опис комплекту засобів
автоматизації

Ціллю 1 сатурації є підтримка заданого складу соку (якість процесу) і
властивостей осадка (продуктивність процесу) шляхом зміни кількості газу
(біля 5% до маси буряка), подаваного в апарат. У залежності від заданої
програми потрібно підтримувати мінімальну кольоровість і концентрацію
кальцієвих солей при максимальній швидкості фільтрації.

Використання електричної провідності для контролю процесу сатурації,
характеризується більшою точністю в порівнянні з ручним керуванням і
низькими витратами для впровадження. Провідність сатураційного соку
визначається провідністю нецукрів соку і є сумою провідностей окремих
нецукрів, у тому числі золи, іонів кальцію, гідрату і буферних
субстанцій, серед яких переважають мінеральні речовини. У порівнянні зі
звичайними вимірами провідності принцип кондуктометричного титрування
сатураційного соку характеризується різким зменшенням електричної
провідності в процесі сатурації.

Між електричною провідністю, рН і утриманням солей кальцію в
сатураційних соках на 1 сатурації існує пряма залежність, що порушується
в області рН II сатурації. У цій області провідність і утримання солей
кальцію досягають мінімального значення при визначеному розмірі рН соку
і його лужності, проте при подальшій сатурації провідність зростає, хоча
утримання солей кальцію збільшується незначно. Таке положення
пояснюється виділенням іонів Cafr** за рахунок кальцію, пов’язаного
іоногенно з органічними кислотами, утворенням бікарбонатів кальцію
Са(НСОз)2 і лужних металів.

На електричну провідність сильно впливають склад нецукрів дифузійного
соку, концентрація сухих речовин у ньому і температура розчину. Зокрема,
при утриманні 0,061-0,106% Са0 зміна температури на ± 1 С викликає
пропорційна зміна провідності в середньому на ± 0,002% Са0, що складає в
середньому 2,7% лужності. Тому одержати воспроізводимі результати в
процесі сатурації не рекомендується можливим, проте в межах р II
сатурації збіг мінімуму провідності і мінімуму утримання солей кальцію
(оптимальна лужність) постійно, що дозволяє регулювати технологічний
процес II сатурації по розмірі електричної провідності.

Мал.
picscalex133010009000003e237000000007518000000001610000026060f002220574d
464301000000000001003410000000000200000000200000181e0000183e000001000000
6c0000000000000000000000e3000000840100000000000000000000d41b00007b2f0000
20454d4600000100183e00000c0000000100000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000940b0000880b0000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005e00a0000d40a00000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000000e5
0000018501030000003884a6bb0000000467414d410000b1889598f4a600000006504c54
45000000ffffffa5d99fdd000000097048597300000ece00000ec40134b02d7d00000a48
49444154789cedda7f6c13d71d00f0cbc2308c4e59f707b08cd6eb1fe59f0e15a96b60a3
c32d9aaa765ad7aa156c4d9a85751a1998c32bd59caa08ce9daaa5d3da66530b1d4260b6
4a68da48da1262a37ae44241a052d2304af3cb339728236e0a8e1d4c7277b9f3bdbdf7ee
cebeb3df7dd705b1fdd327c567e773df77efbd3bdffb71e6109014ee73fd7fa804ea4ba0
1e04f502a8b3902a6b21d57e03ea0c98731d582a3067d580340feb24983358667d39a4e8
5550c152dd44d541cdf9c96bc15349de235c0d53b528794da33e4b35b706dcea8e550548
f55d84d363125b47686caf87d2cfe9949792e41b62abba91bc664fb2550b90526525b6ca
011a1b656b3a4a5564eb889f2af22833a8e6b98375a40a54ce0fa8758a6e869e01b5752e
3a2d407add8e4db0346797b913522dce52c5d2de552c552d4d35439a0c59aae04a8c91f7
3d259586b396921b367d7f9e5ecbdc17f1de9268d557248a630b4613f9ea1a1c39b77db6
22f9a55b3f79700dc9ceba69448ba5c1dbe9e0fa86fae4bdfd48d26dd5c2f48d86f572ed
89afaf378e622dec40b25349ec9570db86aeb77f1bc2bae9abefd5d6b8f5ece2bff677d5
05572049dbb2617828e4d6934a78e8dcfe2d0791345bdf3f94082111e54baad9772749ae
ffb82b26e15887a2923e797ede62c91d5b4c12fe13e91f43a3d1a2e64aad11218dbbe003
74226aed86f79876c41ae61efe92a28a9c23b646b82ac1fc263b4bf5076bfb72c43c956e
7d23eac8d9881475ccd4868da165c5e396721ebe976a38930c86132d62b158a65e7a93bc
c6c357ea07f878486c72ab44b5ed62f2f1fe0c51c3a55d19aa2b1bbef7fa9571a97bcaad
e71ac92b2ef2f4f69fbfe6eb9efee178eda3a8acbeb8301972c2baa76fbf3474d7ba647b
6799ee23dbee4c632a11ac4ff2f132a5a9fbcfa9425df2b164a34b239ccfdccb183ab5f8
fceeba8f42ae6f99d5be01fc561e7e71e103becab1991c09d086140d60e4362520401dad
e1910a374dffcb52b5822a83da026a08d41a50d1e7fabf501d54f55150fde071a3909e01
8f1b01afba6ef0aa6b5b05e928186bc03983a5126105736ef55643460aa8d037347403da
04ea4f40bd8f8ce73d75b5dd6f31155f919ce0a91a327e160062f5a4e8a9f8beb937ca54
3c1590b01e97985a4007718751759f97e2422175d78097928fbb9a00d511ac7e400d1480
74ad00288a2048b36cb586d59f5db325cd81b10a78dc1b5175eeaa73d5801690f61934c3
d63e30f63553fbd81aa76a54315515d7d0ed0eb67637d02dfb3ea93e9fa4878db375fb1f
c92837c71e33a8b724f00c92e3d83dbb76e01eb2c9b15545cf92cd19767d55944748f01a
ab6844716297d9d64ea62ad6f97d96a92820d14db587b6d18dc456ffdcd5f0d780fa2348
454891b5ee30270df4bce5d4bce0567af239aec9fc280b64a0ee505a3873f4cd19abca63
695a425e729cfe7ba69a6d62146288a56d961e02b583a9515375c1ad02ca724b045b35a9
5cd1b7ccdae082e9d692975303666daa4aeb722e353bd0426910e6d2b4ad91bbcbb5c5a9
be720d114d9b2a3657aa7061e99eaf8c08583b2b741809a7fb63fd19116bbc4cf5401409
47b04a2ccdd5ec41c2bbfd874e2749cef1905b477c2aaed4ccaf5736b0b4a79a56198bc0
c8b9a7dab094d6b7c656f3525a5685da0464b7869dacd8537edcb3377b29eaa942116b6c
a59b638eb1b25285ccac0bd655eb77ebb6a317761235c85e3de42a28d51721bee3fd9d0b
c26873419822ff71b615d14cb23eb82d3ea109f65a29563a2c52f0511af944fd693e36a1
f539948c30e828e3a9fb638f5f9cd83694dfbde6e59d82646aec19d9ec2c42287e6ae54f
b985f2d196e0c6e52fd62504ac5ded9f0ebebe58934581ac5c14902a1f9477f0ed77c412
6476bc35581feb8ac5a689b6e32cd4ebc196309f09f2b12cd65072c3aed0a1d877bbb192
ce415517353f76dbe62d9b3749f82cec6c58df1e6cffd5df04bf5950da9b269ffeda9df3
a30a5798947bdface5b15a7706b3af9dc525e823ad617e05cc4626632cfae6a2f31c95dc
4a9972ad4ca61aa0169e9698d95b39d707accf0643b5e1a23272d6a6452056efb555671d
b798b49ba5671404e83f10a41390964d25cb54ad81544b8b802a32a46809a4852c983382
54038fabe421357c9022ef52d10189a7928190e1f7542d8f149fa7b6e451fe494f6dcea3
f194a786f268f2434fe58ff87a3d9ea6e131c10f56720bc705a66691ba74e58245334c2d
604dc6db4eb2954c2cd6c451dae3a965160ffce450dae36a375556016d52f35eaa70bea7
748f76ce9293b44c10005d8bbc750a7f8f20d5405590207ae9284240ec15503594ab8634
afcd5d3d73eea35f06201679e74c7bc2dc1720cd8f79a804e68c5519f32c3356ede1b21b
bf4b67862095939eda84759fa7be811be448c04bf1b4291313bd140f8da75a85b2eed2a9
b89b0362f105eba5a49d75cf9c25faeaa1a35148ade7941e6a3d01bd1155fc4c9df453cd
79a8f9eccd7c185ea19914fdbf2ab2f51a51636780ad331172bdbf22307522663ed4f0d0
79e48846d918c1d6abcf50bd851ddb67f6440550555035768d2cf5e8437be8f3199463c7
aae64ddd3d802a578ff36bc7b2750ad61cac42a54ab67e3acdd062ecacbdd6c7544da113
a6e20ca6d7adf4870cbe63014b536e25d9de6f4e5f3632957c14e8c4dc97f35292e4f113
4c3537f2e45e9722b75e4db062adfaa64741edabd09cfd040fab845c9aa7930aba838fa1
9abd4c5f3863cff99c2ac8d68a808cf408a889729d4580cab36db2215a5aa850e52dd978
7bddb23b98b13daa20eb476aff79b84760c4724293acd71d4bb5bf1f6069202aab1d5dfb
1e4e32620dce2fcb5ac7eebb9e88bb95f69b5815dc56c6f57fc548a91c6d45af263c5d5b
82cc091cfe3be8ceb907f571f6f068caacb6bfa43ae71fb51f1ee4cc69f50bae52217bc0
275b7b082e1db7626573add011abe28b623ceda7efd377d3fb43c0a1f88c5e3e3bf8e5f3
b83b4c878a3fefc24a22a2787c74f9d2107f28cea75a9feb4e17d590f086acc15c4e2582
87b11edade7176e923d62f43f47722af749287efa3c75705576ce213cb676ebf3478e79f
e6f767b016baaeb66f7982e7a5d1737b061f58f7bbef6c9aaed99f08aee0f7a4b06acdfc
9786fb1b8303cdb8624df237f72ebf95efba27f8506f479228ffc8f3c3a73ffa7e0c1745
89e28e297ded93737bced6ef5f91c03ab3b1fac18f0f0f0f778c045081343129b03cf8de
bc6fbc80352bf87d1f6e7ff7c25f68fbe21905ad0ebe0245b335a2a898747bc156171d67
b098ecd5e929a6b2d663d5e2122e6b3d76ba5d0062d3bfb03f47199a7dc8fecc5a439e58
6c7f663d779657d9c7059f69fe87a7d2ac5279a59ba9867bf2414e9268be15895686041c
b11568dd992c6dbd4d7a75f2dbbd5262fe81d5cff1c9638238767ad1d1a9d4b1c9d5f8b8
b18cd8d238d41b4d84f964824fc605319548746e4bc5f941ceb812cb0802d18170d65249
3bdeb22b15cf60d5625791f0f7daf6a681f0e4d21d5b97aec67af278cb2f53ef8c5225b1
b387a5817086c426b0268eb76cb363c971870f4bd930bfcf3a6e67777eab79dcf92da4cc
6b78ac077edc4c75ec83eeebd77a48991dcde4a8ba21a3b25f77c01a75a85aa19569ee6a
04947f033310a912422404b60000000049454e44ae426082084001082400000018000000
0210c0db01000000030000000000000000000000000000001b4000004000000034000000
0100000002000000000000bf000000bf000065430080c243030000000000008000000080
ffff63430000008000000080ff7fc2432100000008000000620000000c00000001000000
150000000c00000004000000150000000c00000004000000510000002031000000000000
00000000e30000008401000000000000000000000000000000000000e500000085010000
500000003000000080000000a0300000000000002000cc00e40000008501000028000000
e50000008501000001000100000000000000000000000000000000000200000000000000
00000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
f8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
ffffffffffff9ffefffffffffffffffffffff9f7fffefffff8010101ffffffffffffffff
ffffeffefffffffffffffffffffffef7fffefffff8010101ffffffffffffffffffffeffe
fffffffffffffffffffffef7fffefffff8010101fe06771ddf8eee3b6ddfef769e58676d
dbb77fbfe3cbbef4f2c0b8ee38010101fefbb6edbf775ddaacdfef766d9bbb6ddbb77fbf
ddb3bef36cddb76dd8010101fefbb6ed7f7f5dfaacdfd776eddbbb6ddbbb7fbfdfbbbd77
6eddb7edd8010101fefbb6ecff7fbc1aad5fd776ee187b6c18387fbfdfc3bd7770ddb1e1
d8010101feebb6ed7f7f5dd9cd9fd776efdbbb6ddbb77fbfdffbbd777eddb7edd8010101
fe07b6edbf775dd9cd9fbb766ddbbb6ddbb77fbfddbbbbb36eddb76dd8010101feff871d
df8eee39cddfbb069e38786ddbb87fbfe3c60bb4f1ddb8ee38010101feffffffffffffff
fffffffffffffffffffffebffffffffffffffffff8010101feffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3ffffffffffffffffff8010101fe07ffffffffffffffffffffffffffef
ffffffbfffffffffffffbffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101
ffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
ffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffff7377fff
ffffffffffff4ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffe916ffffffffffff
ffff6ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffef48ffffffffffffffff0fff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffe768ffffffffffffffff9fffffffffff
fffffffffffffffff8010101fffffffff5ad7fffffffffffffff87ffffffffffffffffff
fffffffff8010101fffffffff9cfffffffffffffffffb7ffffffffffffffffffffffffff
f8010101ffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffff8000000
ffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffff1bffffffffff8010101ffff9fff
fffffffffffffffffffc0000000ffffffffffcbffffffffff8010101ef7f1f07ce72bad2
a8f0000000000003ffe7fffffffffebfffbffffff8010100f6600346d5acdadaaee03fff
fdbfffffffe7fffffff7d8c2042081fff8010101fb6d4d7adac6d34ab6e7fffff89fffef
ffe7f2e8cc96ca5a9d2dbbfff8010101fb676d0adad65d6bd767fffffe5ff72c9926116d
b5336b48cdaedbfff8010101fdb5ecad6a536d6ddfe1cc96d841428b3a66f50f9dbb6b2d
6d96ddfff8010101fcb1808db31cffffffe1bd376b2d666dbb26f61eded825a106d6edff
f8010101fedfffffff2fffffffe5ddbb6bacb76ddda672aeca184db3fffffffff8010101
ff1fffffff9fe1ffffe5ded96da6b76ddd8778bee7fffffffffffffff8010101ffffffff
fff9807fffe5cad80dd087ffffe76ff6fffffffffffffffff8010101fffffffffff9003f
ffe6e71fffffffffffe72ffc7fffffff3ffffffff8010101fffffffffffe001fffe6ffff
fffffffffff7cfffffffffff81fffffff8010100fffffffffffe001ffff67fffffffffff
fff7fffffff00000007ffffff8010101fffffffffffc001fe1f7fffffffffffffff00000
00001fff81fffffff8010100ffffffffffc0ffcf0007fffffffffffffff1bfffffffffff
1ffffffff8010100ff4000000000ff000017fffffff7fffffff7ffffa07fffffffffffff
f8010101f0027ffffffe001ff8f7fffffef4e4b6fff7fffc007ffffffffffffff8000000
fffffffffffe001ff7f7fbae952b53b77ff7fffdbb7ffffffffffffff8010101ffffffff
ffff003f9ff7f9aeb59b49db7ff7fffdbb7ffffffffffffff8000101ffffffffffff007f
5ff7fc36b8ddadc93ff7fffdbb7ffffffffffffff8000000ffffffffffffc0f97ff7fcb2
1adcacc07ff7fffdbb7ffffffffffffff8010100fffffffffffff7f8aff7feb0421c21ff
fff7fffcbb7ffffffffffffff8010101fffffffffffff7fa8ff7febffffffffffff7fffd
bb7ffffffffffffff8010000fffffffffffff3fafff7ff3ffffffffffff7fffcbb7fffff
fffffffff8010001fffffffffffff3fb7ff7ff3ffffffffffff7fffcbb7fffffffffffff
f8000101fffffffffffff3fb7ff7ff3ffffffffffff7fffc807ffffffffffffff8010001
fffffffffffff3fbbff7fffffffffffffdc7fffc007ffffffffffffff8010000ffffffff
fffff3fffff7fffff00000000007ffffe7dffffffffffffff8000000fffffffffffffbff
fff0000000003fffffffffffe7dffffffffffffff8010001fffffffffffffbffffffffff
fffcffffffffffffe7cfbbfffffffffff8000100fffffffffffffbfffffffffffffcffff
ffffffffe7e1bbfffffffffff8010100fffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffff
f7ecbbfffffffffff8010001fffffffffffffbfffffffffffff8fffffffffffff7ee99ff
fffffffff8010101fffffffffffffbfffffffffffff87ffffffffffff7e6c1ffffffffff
f8010101fffffffffffffbfffffffffffff87ffffe00000007f0ddfffffffffff8010001
fffffffffffffbfffffffc4000000000000060ffffffddfffffffffff8010100ffffffff
fffffbfc0000000007b83fffffffffffffffddfffffffffff8010000fffffffffffffbf8
6ffffffffffdffffffffffffffffcdfffffffffff8010101fffffffffffffafdffffffff
fffcfffffffffffffffffffffffffffff8000101ffffffffffffeaf57ffffffffffcffff
fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffff1f07ffffffffffcffffffffffff
ffffffffffffffdff8010001fffffffffffff1f0fffffffffffcffffffffffffffffffff
fffffffff8000001fffffffffffff1f8fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff
f8000101fffffffffffff9f8fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffff9f8fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffff9f8fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff8000101ffffffffffffc000
3ffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffcfffbfffffff
fff3bffffffffffffffffffffffffffff8000101ffffffffffffcfffbffffffffffb3fff
fffffffffffffffffffffffff8010001ffffffffffffcfffbffffffffff97fffffffffff
fffffffffffffffff8010100ffffffffffffcfffbffffffffffd7fffffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffec71bffffffffe0c7fffffffffffffffffffffffffff
f8010001ffffffffffffe904bffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffff8010001
ffffffffffffe9b68000000000007ffffffffffffffffffffffffffff8000101ffffffff
ffffedf680efffffff8d7ffffffffffffffffffffffffffff8010001ffffffffffffedf2
9ffffffffe7d3ffffffffffffffffffffffffffff8010100ffffffffffffeddd9fffffff
fff9bffffffffffffffffffffffffffff8000000ffffffffffffeedfbffffffffffb9fff
fffffffffffffffffffffffff8010001ffffffffffffee1fdffffffffff01fffffffffff
fffffffffffffffff8000001ffffffffffffefffdffffffffff81fffffffffffffffffff
fffffffff8010100ffffffffffffefffdffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff
f8010001ffffffffffffefffdffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff8010101
ffffffffffffe0001ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff8010000ffffffff
ffffe19ffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff8010100ffffffffffffffdf
fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffcffffffffc
7ffefffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffff8ffffffffcfffe7fff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffff8ffffffffefffe7fffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffff8ffffff1877ffeffffffffffffffffffff
fffffffff8010100ffffffffffffff87ffffedb6bffe7fffffffffffffffffffffffffff
f8010101ffffffffffffff97ffffefb23ffe7ffffffffffffffffffffffffffff8010101
ffffffffffffff5ffffff79bfffe7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
ffffffdffffff7dbfffe7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffdf
fffff6d9fffe7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffdffffffb49
fffe7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffdffffff8e3f0037fff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffdffffffffff3fb7fffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffffcffffffffff3e37fffffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffffcffffffffff0027fffffffffffffffffffffffffff
f8010100ffffffffffffffeffffffffff3fb7ffffffffffffffffffffffffffff8010101
ffffffffffffffcffffff80003fb7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
ffffffeffffffbfff0037ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffef
fffffbfff3fb7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffeffffffbff
f3fb7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffeffffffbfff0037fff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffefffffebffffff7fffffffffff
fffffffffffffffff8000000ffffffffffffffefffffe1ffffff7fffffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffffeffffff1fff8ff7fbfffffffffffffffffffffffff
f8010101ffffffffffffffeffffff1fffbff7ffffffffffffffffffffffffffff8010101
ffffffffffffffeffffff1fffcff7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
ffffffeffffff9ff3eff7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffef
fffff9ff1c7f7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffeffff80007
5cfc07fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffeffffbfff75ff9f3ff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffeffffbfff76ff7f9ffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffffeffffbfff76fe7f8ffffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffffeffff83bb7ffe7faffffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffdeffff9dbb78fc3f67ffffffffffffffffffffffffff8010101
ffffffffffffffeffff91830080bf67ffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
ffffffe000004c300009e67ffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffff
fff96db207cdeefffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffff96ff3
ffeecefffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffff967f3ffe6ddff
fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffff977f3fff359ffffffffff
fffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffff9fbf3fff807ffffffffffffffffff
fffffffff8010101fffffffffffffffffff9fff3fffe1fffffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffffffff80003ffffbffffffffffffffffffffffffffff8010101
ffffffffffffffffffffffffffefbffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffffe07bffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffff
fffffffff8f3bffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
fbf7bffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff8ffbfff
fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffdefbfffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffff17bfffffffffffffffffff
fffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff8f7bfffffffffffffffffffffffffff
f8000000fffffffffffffffffffffffffbe7bffffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffffffffffffffff90ffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffff
ffffffffffe9fffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
ffd1fffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffc7f8ff
fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffb7fffffffff
fffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffb7fffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffffff220f000026060f003a1e574d4643010000000000
010000000000000002000000181e000000000000183e0000fffffffffffffb7fffffffff
fffffffffffffffff8010101fffffffffccdbffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
fffffffff8010101fffffffffbf5bffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffbda3ffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff8010101
ffffffffff5a3ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fd62dfffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffff7fffffffffff
ffffffffffffffedfffffffff8010101fffff7ffffffffff7fffffffffff00000001ffff
ffffffd4fffffffff8010101fdeef7cda31a6d75ab7f00000000005ffff9fffffffffffa
fffdffcff8010101fe7d5b55ad6bad75ab7f1ffffffffffffff9ffffffffdb621925069f
f8010101ff6fdb567e6fa6b63dbe7fffffdbfffffff9f90b67501d696a6966dff8010101
ff6c6b5ab6b5b6b6f5bf7fffffadfffffff9f46b77766ded6b6db6eff8010101ffb5adea
d89416fbf7bf7ffffff5fffdfff9f7a0f77b6dad21b6bb6ff8000001ffb671f7ffcfffff
ffff6fffb7c430610009f7b4776b60268436bb7ff8010101ffd7ffffffd7ffffffff5c40
b652d4e96ed9f3953b8c7d7fdffffffff8010101ffe3fffffffff81fffff5d6dbb5ac66d
b6e9fbcffbfffffffffffffff8010101fffffffffffff007ffff6deddb5a6b6eb7e9fb7f
fbfffffffffffffff8010101ffffffffffffe007ffff6daec97d0876ff69fd7ff1ffffff
e0fffffff8010101ffffffffffffc003ffff6eb4d27dfffffffdfe7fffffffc0000fffff
f8000000ffffffffffffc003ffff6f7ffffffffffffd000000000000001ffffff8010101
ffffffffffffc001ff8077fffffffffffffc007fffffffffe3fffffff8010101ffffffff
ffc41ffc000067fffffffffffffdfffffffffffffffffffff8010101fe00000000001c01
ff8f7ffffffffffffffdfffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffc003feff7fff
fffdfffffffdffff800ffffffffffffff8010101ffffffffffffc003ffff7ffffffdffff
7ffdffffb767fffffffffffff8010101ffffffffffffe007f9ff7ffff682305b7ffdffff
b76ffffffffffffff8010101fffffffffffff00f96ff7fbad6a6c6db7ffdffffb76fffff
fffffffff8010101fffffffffffffc3f9fff7fb2d6b6d6dfbffdffffb767ffffffffffff
f8010101ffffffffffffff7fdaff7fc6d6b6d6edbffdffffb767fffffffffffff8010101
ffffffffffffff7f6fff7fd2189610e07ffdffffb367fffffffffffff8010101ffffffff
ffffff7f6fff3fe7ffe7fffffffdffffbf67fffffffffffff8010101ffffffffffffff7f
77ff3fe7fffffffffffdffff8007fffffffffffff8010101ffffffffffffff7fffff3fe7
fffffffffffdffff802ffffffffffffff8010101ffffffffffffff7fffff3ff7ffffffff
fffdfffffcfffffffffffffff8010101ffffffffffffff7fffff3ffffffffff00001ffff
fefffffffffffffff8010001ffffffffffffff7fffff340000000000000ffffffcfbffff
fffffffff8010101ffffffffffffff7fffef00177fff9ffffffffffffefbdfffffffffff
f8010101ffffffffffffff3fffffffffffff9ffffffffffffefc7ffffffffffff8010101
ffffffffffffff3fffffffffffff8ffffffffffffefdaefffffffffff8010101ffffffff
ffffff3fffffffffffff8ffffffffffffefda6fffffffffff8010101ffffffffffffff3f
ffffffffffff0ffffffffffffefdb6fffffffffff8010101ffffffffffffff3fffffffff
ffff17fffffffff000fc907ffffffffff8000001ffffffffffffff3ffffffffffffe0000
0000000000fe377ffffffffff8010101ffffffffffffff3fffe000000000005fffffffff
fffff77fffbffffff8010101ffffffffffffff3fc0afffffffffdffffffffffffffff37f
fffffffff8010101ffffffffffffffbfdfffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff
f8010101ffffffffffffffbfdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffffebf57ffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff8000000ffffffff
fffffe1f57ffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffe1f
0fffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffff1f8fffffff
ffffdffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffff1f8fffffffffffdfff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffff3f8fffffffffffdfffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffff3fdfffffffffff03ffffffffffffffffff
fffffffff8010101fffffffffffff80003ffffffffff73ffffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffbfff3ffffffffffb3fffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffffbfff3ffffffffffb7fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffff9fff3ffff7fffff87fffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffff9ff
73ffffffffc7cffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffb9e33ffffff
fff00ffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffff90cbbffe00000000fff
fffffffffffffffffffffffff8000001fffffffffffff97298001ffffff087ffffffffff
fffffffffffffffff8010101fffffffffffff97adbffffffffcfb7ffffffffffffffffff
fffffffff8010101fffffffffffff9be5bffffffffff37ffffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffff9bf3bffffffffff7bfffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffffdb7fbfffffffffe01fffffffffffffffffffffffffff8010000ffffffff
fffffd93fbffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffdcf
fbffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffdfffbffffff
ffffedfffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffdfffbffffffffffefff
fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffc0003ffffffffffefffffffffff
fffffffffffffffff8010100fffffffffffffff9ffffffffffffefffffffffffffffffff
fffffffff8000000fffffffffffffff9ffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff
f8000000fffffffffffffff8ffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffffff8ffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffffff8ffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffff0
7fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff8000000fffffffffffffff57fffffff
ffffefffffffffffffffffffffffeffff8010100fffffffffffffff57fffffffffffefff
fffffffffffffffffffffffff8000100fffffffffffffffdffffffffffffefffffffffff
fffffffffffffffff8010101fffffffffffffffdffffffffffff80ffffffffffffffffff
fffffffff8010101fffffffffffffffdfffffffffffe3e7fffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffffdfffffffffffeff3ffffffffffffffffffffffffff8000100
fffffffffffffffdfffffffffffcff1ffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffffffdfffffffffffcff5ffffffffffffffffffffffffff8010001fffffffffffffffd
fffffffffff87e5ffffffffffffffffffffffffff8000101fffffffffffffffdfffffbff
fff97ed7fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffdffa0000000013cdf
fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffc0000dffffffdbddfffffffff
fffffffffffffffff8000100fffffffffffffffffffffffffffd999fffffffffffffffff
fffffffff8000100fffffffffffffffffffffffcfffcdbbfffffffffffffffffffffffff
f8000101fffffffffffffffffffffffbfffe633ffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffffffffffffffcffff007ffffffffffffffffffffffffff8010100ffffffff
ffffffffffffff38ffffe3fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffff
ffffff3cffffe7fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffff5e
fffff7fffffffffffffffffffffffffff8010100ffffffffffffffffffffff5ffffff7ff
fffffffffffffffffffffffff8000101ffffffffffffffffffffff6ffffff7ffffffffff
fffffffffffffffff8010100ffffffffffffffffffffff6ffffff7ffffffffffffffffff
fffffffff8010001fffffffffffffffffffffef7fffff7ffffffffffffffffffffffffff
f8000100fffffffffffffffffffffef7fff877fffffffffffffffffffffffffff8010101
ffffffffffffffffffffffffff8777fffffffffffffffffffffffffff8000000ffffffff
ffffffffffffffffffbf77fffffffffffffffffffffffffff8000100ffffffffffffffff
ffffffffffbff7fffffffffffffffffffffffffff8010001ffffffffffffffffffffffff
ff8ff7fffffffffffffffffffffffffff8010001fffffffffffffffffffffffffffe77ff
fffffffffffffffffffffffff8000000ffffffffffffffffffffffffffe177ffffffffff
fffffffffffffffff8010001ffffffffffffffffffffffffff8f37ffffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffbe77ffffffffffffffffffffffffff
f8010101ffffffffffffffffffffffffff80f7fffffffffffffffffffffffffff8010001
ffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff8010100ffffffff
ffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff8000001ffffffffffffffff
fffffffffff91ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
fff94ffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffcffff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8010001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8000100fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010001
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8010001ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8010100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8010101ffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffff8010101
ffffffffffffffffffffffffffff6ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
ffffffffffffffffffff77fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffff
fffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff8010001ffffffffffffffffffffffff
ffff87fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffdf8000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
f8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf8010101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff17ffffffff8010101ffffffffffffffff
fffffffffffffffff7803ffffffffffcbffefffff8010000ffffffffffffffffffffff80
0000000000003ffffffff7da84094107f8010101ffffffffffffffffffff800007ffffff
ffffbffed9c416d09536d36ff8010101ffffffffffffffffffffbfffffffffffffffbea2
ddfd36db50db5db7f8010101ffffffffffffffffffffbfffff9bffffffffbeed5dddbb6b
5adb6db7f8000000ffffffffffffffffffffbfffffedfffdffffbef51eded92b42dbadb3
f8010101ffffffffcc5dffffffff9ffffff572659307bef54ee61a4fff1ffffff8010101
ffffffffb5edffffffff8f305b4494ebe6dfbef1fefffffffffffffff8010101ffffffff
dfa3ffffffff8fd4db52d6edb76fbf5ffefffffffffffffff8010101ffffffffdea3ffff
ffffb776eb5ad76db76fbf5ffffffffffffffffff8010101ffffffffda35ffffffff9776
eddb6b76bb77bfbffffffffffffffffff8010101ffffffffe3ffffffffff975b606f1cff
ffffbffffffffffffc1ffffff8010100ffffffffffffffffffff979fffffffffffffbfff
fffffffe8000fffff8010100ffffffffffffffffffff91ffffffffffffff8c8000000000
0000fffff8010101ffffffffffffffffff801fffffffffffffff8000017ffffffc1fffff
f8010101fffffffeff80000000001fffffffffffffffbffffffffffffffffffff8000000
ff800000000008cbffc19fffffffffffffffbffffff5fffffffffffff8010101ffffffff
ffffffffff9f9fffffffbfffffffbffff000fffffffffffff8010101ffffffffffffffff
ffffdfffffffbfffffffbffff376fffffffffffff8010101fffffdffffffffffffffdff7
59d00416dfffbffff376fffffffffffff8000001fffbfdffffffffffffffdff75ad5b5b6
dfff9ffff376fffffffffffff8010101ffc3f876d9cc9d6aa0ffdffa5ad6d9bb6fffbfff
f376fffffffffffff8010101ffca16aad6b5366b2dffdffb6a56dad96fff9ffffb76ffff
fffffffff8000000ffeb768f56b5b0896fffdffd6612c21a0fff9ffffb76ffffffffffff
f8000001ffe51ac11b55feb4d6ffdffd7bfff7ffffff9ffffb76fffffffffffff8000000
fff56b555b5adb35d6ffdffcffffffffffff9ffffb76fffffffffffbf8010101fff78811
e8463bffffffdffeffffffffffff9ffff800fffffffffffff8010101bffaffffffe3ffff
fdfe5ffefffffffe00001fffffcfbffffffffffff8010101fffaffffffefffffffffd000
0000000000057fffffdfbffffffffffff8010101fff87fffffe3ffffffffc0fffffff9ff
ffffffffffdfdaeffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffff
ffcfdb6ffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffcfdd67
fffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffcfcd37ffffffff
f8000000fffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffcffbb7fffffffff8010101
fffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffcfffb3fffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffffffff4ffffffffffff87ffbbfffffffff8010101ffffffffffffffff
fffffffffffff57fffffffffff87fffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
fffffdffffffffffff87fffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffdff
ffffffffff87fffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffdffffffffff
ffc7fffffffffffff8000100fffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffcfffff
fffffffff8010100fffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffcfffffffffffff
f8010101fffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffcffffffffffffff8010000
fffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffe0001ffffffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffffffffdffffffffffe001dffffffffffff8010101ffffffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffefffdffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
fffffc1fffffffffefffdffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffe01f
ffffffffefffdffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffe79fffffffff
efbfdffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffff73fffffffffef9fdfff
fffffffff8010001fffffffffffffffffffffffffffffb3f7fffffffefdfdfffffffffff
f8010101fffffffffffffffffffffffffffff960ffffffffefc3dffffffffffff8000101
fffffffffffffffffffffffffffffc000000000007d9dffffffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffffffffc00ffffffffe7dddffffffffffff8000000ffffffffffffffff
fffffffffffffce0ffffffffe7cddffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
fffffc7e7fffffffe7e3dffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffff97f
ffffffffe7ffcffffffffffff8010100fbfffffffffffffffffffffffffffb3fffffffff
e7ffcffffffffffff8000101fffffffffffffffffffffffffffffb9fffffffffe7ffcfff
fffffffff8010001fffffffffffffffffffffffffffff01ffeffffffe0000fffffffffff
f8010101fffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffdfffffffffffffff8010101
fffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff8000000ffffffffffffffff
fffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff8010000ffffffffffffffffffffffff
fffffefffffffffffffffffffffffffff8010001fffffffffffffffffffffffffffffeff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffff8effffffffff
fffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffc26ffffffffffffffffff
fffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffff9f6ffffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffffffffffffffff3eefffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffffffffffffffffff3fefffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffffff9fefffffffffffffffffffffffffff8010000ffffffffffffffff
ffffffffffff86fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
fff836fffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffbf6ff
fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffb86ffffffffff
fffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffff83effffffffffffffffff
fffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffaffffffffffffffffffffffffff
f8010101ffffffffffffffffffffffffffffd2fffffffffffffffffffffffffff8000100
ffffffffffffffffffffffffffffa0fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
ffffffffffffffffffff88fffffffffffffffffffffffffff8000101ffffffffffffffff
ffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8000100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010001
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8000101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff80101014c000000640000000000000000000000e30000008401000000000000
00000000e4000000850100002900aa0000000000000000000000803f0000000000000000
0000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000
000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c028501e400030000001e000400000007010400040000000701
040075180000410b2000cc008501e500000000008501e4000000000028000000e5000000
850100000100010000000000000000000000000000000000020000000000000000000000
ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff8010101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffff
ffff9ffefffffffffffffffffffff9f7fffefffff8010101ffffffffffffffffffffeffe
fffffffffffffffffffffef7fffefffff8010101ffffffffffffffffffffeffeffffffff
fffffffffffffef7fffefffff8010101fe06771ddf8eee3b6ddfef769e58676ddbb77fbf
e3cbbef4f2c0b8ee38010101fefbb6edbf775ddaacdfef766d9bbb6ddbb77fbfddb3bef3
6cddb76dd8010101fefbb6ed7f7f5dfaacdfd776eddbbb6ddbbb7fbfdfbbbd776eddb7ed
d8010101fefbb6ecff7fbc1aad5fd776ee187b6c18387fbfdfc3bd7770ddb1e1d8010101
feebb6ed7f7f5dd9cd9fd776efdbbb6ddbb77fbfdffbbd777eddb7edd8010101fe07b6ed
bf775dd9cd9fbb766ddbbb6ddbb77fbfddbbbbb36eddb76dd8010101feff871ddf8eee39
cddfbb069e38786ddbb87fbfe3c60bb4f1ddb8ee38010101feffffffffffffffffffffff
fffffffffffffebffffffffffffffffff8010101feffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffffff8010101fe07ffffffffffffffffffffffffffefffffffbf
ffffffffffffbffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
ffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffff
ffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffff7377fffffffffff
ffff4ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffe916ffffffffffffffff6fff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffef48ffffffffffffffff0fffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffe768ffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
fffffffff8010101fffffffff5ad7fffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffff9cfffffffffffffffffb7fffffffffffffffffffffffffff8010101
ffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffff8000000ffffffff
ffffffffffffffffffffeffffffffffffffff1bffffffffff8010101ffff9fffffffffff
fffffffffffc0000000ffffffffffcbffffffffff8010101ef7f1f07ce72bad2a8f00000
00000003ffe7fffffffffebfffbffffff8010100f6600346d5acdadaaee03ffffdbfffff
ffe7fffffff7d8c2042081fff8010101fb6d4d7adac6d34ab6e7fffff89fffefffe7f2e8
cc96ca5a9d2dbbfff8010101fb676d0adad65d6bd767fffffe5ff72c9926116db5336b48
cdaedbfff8010101fdb5ecad6a536d6ddfe1cc96d841428b3a66f50f9dbb6b2d6d96ddff
f8010101fcb1808db31cffffffe1bd376b2d666dbb26f61eded825a106d6edfff8010101
fedfffffff2fffffffe5ddbb6bacb76ddda672aeca184db3fffffffff8010101ff1fffff
ff9fe1ffffe5ded96da6b76ddd8778bee7fffffffffffffff8010101fffffffffff9807f
ffe5cad80dd087ffffe76ff6fffffffffffffffff8010101fffffffffff9003fffe6e71f
ffffffffffe72ffc7fffffff3ffffffff8010101fffffffffffe001fffe6ffffffffffff
fff7cfffffffffff81fffffff8010100fffffffffffe001ffff67ffffffffffffff7ffff
fff00000007ffffff8010101fffffffffffc001fe1f7fffffffffffffff0000000001fff
81fffffff8010100ffffffffffc0ffcf0007fffffffffffffff1bfffffffffff1fffffff
f8010100ff4000000000ff000017fffffff7fffffff7ffffa07ffffffffffffff8010101
f0027ffffffe001ff8f7fffffef4e4b6fff7fffc007ffffffffffffff8000000ffffffff
fffe001ff7f7fbae952b53b77ff7fffdbb7ffffffffffffff8010101ffffffffffff003f
9ff7f9aeb59b49db7ff7fffdbb7ffffffffffffff8000101ffffffffffff007f5ff7fc36
b8ddadc93ff7fffdbb7ffffffffffffff8000000ffffffffffffc0f97ff7fcb21adcacc0
7ff7fffdbb7ffffffffffffff8010100fffffffffffff7f8aff7feb0421c21fffff7fffc
bb7ffffffffffffff8010101fffffffffffff7fa8ff7febffffffffffff7fffdbb7fffff
fffffffff8010000fffffffffffff3fafff7ff3ffffffffffff7fffcbb7fffffffffffff
f8010001fffffffffffff3fb7ff7ff3ffffffffffff7fffcbb7ffffffffffffff8000101
fffffffffffff3fb7ff7ff3ffffffffffff7fffc807ffffffffffffff8010001ffffffff
fffff3fbbff7fffffffffffffdc7fffc007ffffffffffffff8010000fffffffffffff3ff
fff7fffff00000000007ffffe7dffffffffffffff8000000fffffffffffffbfffff00000
00003fffffffffffe7dffffffffffffff8010001fffffffffffffbfffffffffffffcffff
ffffffffe7cfbbfffffffffff8000100fffffffffffffbfffffffffffffcffffffffffff
e7e1bbfffffffffff8010100fffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff7ecbbff
fffffffff8010001fffffffffffffbfffffffffffff8fffffffffffff7ee99ffffffffff
f8010101fffffffffffffbfffffffffffff87ffffffffffff7e6c1fffffffffff8010101
fffffffffffffbfffffffffffff87ffffe00000007f0ddfffffffffff8010001ffffffff
fffffbfffffffc4000000000000060ffffffddfffffffffff8010100fffffffffffffbfc
0000000007b83fffffffffffffffddfffffffffff8010000fffffffffffffbf86fffffff
fffdffffffffffffffffcdfffffffffff8010101fffffffffffffafdfffffffffffcffff
fffffffffffffffffffffffff8000101ffffffffffffeaf57ffffffffffcffffffffffff
fffffffffffffffff8010101fffffffffffff1f07ffffffffffcffffffffffffffffffff
ffffffdff8010001fffffffffffff1f0fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff
f8000001fffffffffffff1f8fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff8000101
fffffffffffff9f8fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffff9f8fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffff9f8
fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff8000101ffffffffffffc0003fffffff
fff03ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffcfffbffffffffff3bfff
fffffffffffffffffffffffff8000101ffffffffffffcfffbffffffffffb3fffffffffff
fffffffffffffffff8010001ffffffffffffcfffbffffffffff97fffffffffffffffffff
fffffffff8010100ffffffffffffcfffbffffffffffd7fffffffffffffffffffffffffff
f8010101ffffffffffffec71bffffffffe0c7ffffffffffffffffffffffffffff8010001
ffffffffffffe904bffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffff8010001ffffffff
ffffe9b68000000000007ffffffffffffffffffffffffffff8000101ffffffffffffedf6
80efffffff8d7ffffffffffffffffffffffffffff8010001ffffffffffffedf29fffffff
fe7d3ffffffffffffffffffffffffffff8010100ffffffffffffeddd9ffffffffff9bfff
fffffffffffffffffffffffff8000000ffffffffffffeedfbffffffffffb9fffffffffff
fffffffffffffffff8010001ffffffffffffee1fdffffffffff01fffffffffffffffffff
fffffffff8000001ffffffffffffefffdffffffffff81fffffffffffffffffffffffffff
f8010100ffffffffffffefffdffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff8010001
ffffffffffffefffdffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
ffffe0001ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff8010000ffffffffffffe19f
fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff8010100ffffffffffffffdfffffffff
fffefffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffcffffffffc7ffeffff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffff8ffffffffcfffe7fffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffff8ffffffffefffe7fffffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffff8ffffff1877ffeffffffffffffffffffffffffffff
f8010100ffffffffffffff87ffffedb6bffe7ffffffffffffffffffffffffffff8010101
ffffffffffffff97ffffefb23ffe7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
ffffff5ffffff79bfffe7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffdf
fffff7dbfffe7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffdffffff6d9
fffe7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffdffffffb49fffe7fff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffdffffff8e3f0037fffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffffdffffffffff3fb7fffffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffffcffffffffff3e37fffffffffffffffffffffffffff
f8010101ffffffffffffffcffffffffff0027ffffffffffffffffffffffffffff8010100
ffffffffffffffeffffffffff3fb7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
ffffffcffffff80003fb7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffef
fffffbfff0037ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffeffffffbff
f3fb7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffeffffffbfff3fb7fff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffeffffffbfff0037fffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffffefffffebffffff7fffffffffffffffffff
fffffffff8000000ffffffffffffffefffffe1ffffff7fffffffffffffffffffffffffff
f8010101ffffffffffffffeffffff1fff8ff7fbffffffffffffffffffffffffff8010101
ffffffffffffffeffffff1fffbff7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
ffffffeffffff1fffcff7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffef
fffff9ff3eff7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffeffffff9ff
1c7f7ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffeffff800075cfc07ff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffeffffbfff75ff9f3ffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffffeffffbfff76ff7f9ffffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffffeffffbfff76fe7f8ffffffffffffffffffffffffff
f8010101ffffffffffffffeffff83bb7ffe7fafffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffffdeffff9dbb78fc3f67ffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
ffffffeffff91830080bf67ffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffe0
00004c300009e67ffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffff96db2
07cdeefffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffff96ff3ffeeceff
fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffff967f3ffe6ddffffffffff
fffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffff977f3fff359ffffffffffffffffff
fffffffff8010101fffffffffffffffffff9fbf3fff807ffffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffffffff9fff3fffe1ffffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffffffffff80003ffffbffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
ffffffffffffffffffefbffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffff
fffffffffe07bffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
f8f3bffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffbf7bfff
fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffff8ffbfffffffffff
fffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffdefbfffffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffff17bfffffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffffffffffffff8f7bffffffffffffffffffffffffffff8000000
fffffffffffffffffffffffffbe7bffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffff90ffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffff
fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
ffe9fffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffd1ffff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffc7f8ffffffffff
fffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffb7fffffffffffffffff
fffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffb7fffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffffffffffffffffffb7ffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffccdbffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fbf5bffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffbda3fff
fffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffff5a3fffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffd62dfffffffffffffffff7f
fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffedffffffff
f8010101fffff7ffffffffff7fffffffffff00000001ffffffffffd4fffffffff8010101
fdeef7cda31a6d75ab7f00000000005ffff9fffffffffffafffdffcff8010101fe7d5b55
ad6bad75ab7f1ffffffffffffff9ffffffffdb621925069ff8010101ff6fdb567e6fa6b6
3dbe7fffffdbfffffff9f90b67501d696a6966dff8010101ff6c6b5ab6b5b6b6f5bf7fff
ffadfffffff9f46b77766ded6b6db6eff8010101ffb5adead89416fbf7bf7ffffff5fffd
fff9f7a0f77b6dad21b6bb6ff8000001ffb671f7ffcfffffffff6fffb7c430610009f7b4
776b60268436bb7ff8010101ffd7ffffffd7ffffffff5c40b652d4e96ed9f3953b8c7d7f
dffffffff8010101ffe3fffffffff81fffff5d6dbb5ac66db6e9fbcffbffffffffffffff
f8010101fffffffffffff007ffff6deddb5a6b6eb7e9fb7ffbfffffffffffffff8010101
ffffffffffffe007ffff6daec97d0876ff69fd7ff1ffffffe0fffffff8010101ffffffff
ffffc003ffff6eb4d27dfffffffdfe7fffffffc0000ffffff8000000ffffffffffffc003
ffff6f7ffffffffffffd000000000000001ffffff8010101ffffffffffffc001ff8077ff
fffffffffffc007fffffffffe3fffffff8010101ffffffffffc41ffc000067ffffffffff
fffdfffffffffffffffffffff8010101fe00000000001c01ff8f7ffffffffffffffdffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffc003feff7ffffffdfffffffdffff800fffff
fffffffff8010101ffffffffffffc003ffff7ffffffdffff7ffdffffb767ffffffffffff
f8010101ffffffffffffe007f9ff7ffff682305b7ffdffffb76ffffffffffffff8010101
fffffffffffff00f96ff7fbad6a6c6db7ffdffffb76ffffffffffffff8010101ffffffff
fffffc3f9fff7fb2d6b6d6dfbffdffffb767fffffffffffff8010101ffffffffffffff7f
daff7fc6d6b6d6edbffdffffb767fffffffffffff8010101ffffffffffffff7f6fff7fd2
189610e07ffdffffb367fffffffffffff8010101ffffffffffffff7f6fff3fe7ffe7ffff
fffdffffbf67fffffffffffff8010101ffffffffffffff7f77ff3fe7fffffffffffdffff
8007fffffffffffff8010101ffffffffffffff7fffff3fe7fffffffffffdffff802fffff
fffffffff8010101ffffffffffffff7fffff3ff7fffffffffffdfffffcffffffffffffff
f8010101ffffffffffffff7fffff3ffffffffff00001fffffefffffffffffffff8010001
ffffffffffffff7fffff340000000000000ffffffcfbfffffffffffff8010101ffffffff
ffffff7fffef00177fff9ffffffffffffefbdffffffffffff8010101ffffffffffffff3f
ffffffffffff9ffffffffffffefc7ffffffffffff8010101ffffffffffffff3fffffffff
ffff8ffffffffffffefdaefffffffffff8010101ffffffffffffff3fffffffffffff8fff
fffffffffefda6fffffffffff8010101ffffffffffffff3fffffffffffff0fffffffffff
fefdb6fffffffffff8010101ffffffffffffff3fffffffffffff17fffffffff000fc907f
fffffffff8000001ffffffffffffff3ffffffffffffe00000000000000fe377fffffffff
f8010101ffffffffffffff3fffe000000000005ffffffffffffff77fffbffffff8010101
ffffffffffffff3fc0afffffffffdffffffffffffffff37ffffffffff8010101ffffffff
ffffffbfdfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffbf
dfffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffebf57ffffff
ffffdffffffffffffffffffffffffffff8000000fffffffffffffe1f57ffffffffffdfff
fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffe1f0fffffffffffdfffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffff1f8fffffffffffdfffffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffff1f8fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff
f8010101ffffffffffffff3f8fffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff8010101
ffffffffffffff3fdfffffffffff03fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffff80003ffffffffff73fffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffbff
f3ffffffffffb3fffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffbfff3ffffff
ffffb7fffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffff9fff3ffff7fffff87ff
fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffff9ff73ffffffffc7cfffffffffff
fffffffffffffffff8010101fffffffffffffb9e33fffffffff00fffffffffffffffffff
fffffffff8010101fffffffffffff90cbbffe00000000fffffffffffffffffffffffffff
f8000001fffffffffffff97298001ffffff087fffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffff97adbffffffffcfb7fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffff9be5bffffffffff37fffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffff9bf
3bffffffffff7bfffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffdb7fbffffff
fffe01fffffffffffffffffffffffffff8010000fffffffffffffd93fbffffffffffcfff
fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffdcffbffffffffffefffffffffff
fffffffffffffffff8010101fffffffffffffdfffbffffffffffedffffffffffffffffff
fffffffff8010101fffffffffffffdfffbffffffffffefffffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffc0003ffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff8010100
fffffffffffffff9ffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff8000000ffffffff
fffffff9ffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff8000000fffffffffffffff8
ffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffff8ffffffff
ffffeffffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffff8ffffffffffffefff
fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffff07fffffffffffefffffffffff
fffffffffffffffff8000000fffffffffffffff57fffffffffffefffffffffffffffffff
ffffeffff8010100fffffffffffffff57fffffffffffefffffffffffffffffffffffffff
f8000100fffffffffffffffdffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffffffdffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffffffdfffffffffffe3e7ffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffd
fffffffffffeff3ffffffffffffffffffffffffff8000100fffffffffffffffdffffffff
fffcff1ffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffdfffffffffffcff5f
fffffffffffffffffffffffff8010001fffffffffffffffdfffffffffff87e5fffffffff
fffffffffffffffff8000101fffffffffffffffdfffffbfffff97ed7ffffffffffffffff
fffffffff8010101fffffffffffffffdffa0000000013cdfffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffffc0000dffffffdbddffffffffffffffffffffffffff8000100
fffffffffffffffffffffffffffd999ffffffffffffffffffffffffff8000100ffffffff
fffffffffffffffcfffcdbbffffffffffffffffffffffffff8000101ffffffffffffffff
fffffffbfffe633ffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffc
ffff007ffffffffffffffffffffffffff8010100ffffffffffffffffffffff38ffffe3ff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffff3cffffe7ffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffff5efffff7ffffffffffffffffff
fffffffff8010100ffffffffffffffffffffff5ffffff7ffffffffffffffffffffffffff
f8000101ffffffffffffffffffffff6ffffff7fffffffffffffffffffffffffff8010100
ffffffffffffffffffffff6ffffff7fffffffffffffffffffffffffff8010001ffffffff
fffffffffffffef7fffff7fffffffffffffffffffffffffff8000100ffffffffffffffff
fffffef7fff877fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
ff8777fffffffffffffffffffffffffff8000000ffffffffffffffffffffffffffbf77ff
fffffffffffffffffffffffff8000100ffffffffffffffffffffffffffbff7ffffffffff
fffffffffffffffff8010001ffffffffffffffffffffffffff8ff7ffffffffffffffffff
fffffffff8010001fffffffffffffffffffffffffffe77ffffffffffffffffffffffffff
f8000000ffffffffffffffffffffffffffe177fffffffffffffffffffffffffff8010001
ffffffffffffffffffffffffff8f37fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
ffffffffffffffffffbe77fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffff
ffffffffff80f7fffffffffffffffffffffffffff8010001ffffffffffffffffffffffff
ffc7fffffffffffffffffffffffffffff8010100ffffffffffffffffffffffffffff9fff
fffffffffffffffffffffffff8000001fffffffffffffffffffffffffff91fffffffffff
fffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffff94fffffffffffffffffff
fffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010001
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000100ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010001ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8010001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8010100fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffff
ffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
ffff6ffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffff77ff
fffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffffffff8010001ffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffff
fffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf8000000ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf8010101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf8010101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff17ffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffffff7803fff
fffffffcbffefffff8010000ffffffffffffffffffffff800000000000003ffffffff7da
84094107f8010101ffffffffffffffffffff800007ffffffffffbffed9c416d09536d36f
f8010101ffffffffffffffffffffbfffffffffffffffbea2ddfd36db50db5db7f8010101
ffffffffffffffffffffbfffff9bffffffffbeed5dddbb6b5adb6db7f8000000ffffffff
ffffffffffffbfffffedfffdffffbef51eded92b42dbadb3f8010101ffffffffcc5dffff
ffff9ffffff572659307bef54ee61a4fff1ffffff8010101ffffffffb5edffffffff8f30
5b4494ebe6dfbef1fefffffffffffffff8010101ffffffffdfa3ffffffff8fd4db52d6ed
b76fbf5ffefffffffffffffff8010101ffffffffdea3ffffffffb776eb5ad76db76fbf5f
fffffffffffffffff8010101ffffffffda35ffffffff9776eddb6b76bb77bfbfffffffff
fffffffff8010101ffffffffe3ffffffffff975b606f1cffffffbffffffffffffc1fffff
f8010100ffffffffffffffffffff979fffffffffffffbffffffffffe8000fffff8010100
ffffffffffffffffffff91ffffffffffffff8c80000000000000fffff8010101ffffffff
ffffffffff801fffffffffffffff8000017ffffffc1ffffff8010101fffffffeff800000
00001fffffffffffffffbffffffffffffffffffff8000000ff800000000008cbffc19fff
ffffffffffffbffffff5fffffffffffff8010101ffffffffffffffffff9f9fffffffbfff
ffffbffff000fffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffdfffffffbfffffffbfff
f376fffffffffffff8010101fffffdffffffffffffffdff759d00416dfffbffff376ffff
fffffffff8000001fffbfdffffffffffffffdff75ad5b5b6dfff9ffff376ffffffffffff
f8010101ffc3f876d9cc9d6aa0ffdffa5ad6d9bb6fffbffff376fffffffffffff8010101
ffca16aad6b5366b2dffdffb6a56dad96fff9ffffb76fffffffffffff8000000ffeb768f
56b5b0896fffdffd6612c21a0fff9ffffb76fffffffffffff8000001ffe51ac11b55feb4
d6ffdffd7bfff7ffffff9ffffb76fffffffffffff8000000fff56b555b5adb35d6ffdffc
ffffffffffff9ffffb76fffffffffffbf8010101fff78811e8463bffffffdffeffffffff
ffff9ffff800fffffffffffff8010101bffaffffffe3fffffdfe5ffefffffffe00001fff
ffcfbffffffffffff8010101fffaffffffefffffffffd0000000000000057fffffdfbfff
fffffffff8010101fff87fffffe3ffffffffc0fffffff9ffffffffffffdfdaefffffffff
f8010101fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffcfdb6ffffffffff8010101
fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffcfdd67fffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffcfcd37fffffffff8000000ffffffffffffffff
fffffffffffff0ffffffffffffcffbb7fffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
fffff0ffffffffffffcfffb3fffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffff4ff
ffffffffff87ffbbfffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffff57fffffffff
ff87fffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffff87ffff
fffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffff87ffffffffffff
f8010101fffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffc7fffffffffffff8000100
fffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffcffffffffffffff8010100ffffffff
fffffffffffffffffffffdffffffffffffcffffffffffffff8010101ffffffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffcffffffffffffff8010000ffffffffffffffffffffffff
fffffdffffffffffe0001ffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffdff
ffffffffe001dffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffdffffffffff
efffdffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffefffdfff
fffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffefffdfffffffffff
f8010101ffffffffffffffffffffffffffffe79fffffffffefbfdffffffffffff8010101
fffffffffffffffffffffffffffff73fffffffffef9fdffffffffffff8010001ffffffff
fffffffffffffffffffffb3f7fffffffefdfdffffffffffff8010101ffffffffffffffff
fffffffffffff960ffffffffefc3dffffffffffff8000101ffffffffffffffffffffffff
fffffc000000000007d9dffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffc00
ffffffffe7dddffffffffffff8000000fffffffffffffffffffffffffffffce0ffffffff
e7cddffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffc7e7fffffffe7e3dfff
fffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffff97fffffffffe7ffcfffffffffff
f8010100fbfffffffffffffffffffffffffffb3fffffffffe7ffcffffffffffff8000101
fffffffffffffffffffffffffffffb9fffffffffe7ffcffffffffffff8010001ffffffff
fffffffffffffffffffff01ffeffffffe0000ffffffffffff8010101ffffffffffffffff
fffffffffffff01ffffffffffdfffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
fffffcfffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffffeff
fffffffffffffffffffffffff8000000fffffffffffffffffffffffffffffeffffffffff
fffffffffffffffff8010000fffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffff
fffffffff8010001fffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffff
f8010101ffffffffffffffffffffffffffff8efffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffffffffffffffffffc26fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffffff9f6fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffff
fffffffffff3eefffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffff
fff3fefffffffffffffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffff9feff
fffffffffffffffffffffffff8010000ffffffffffffffffffffffffffff86ffffffffff
fffffffffffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffff836ffffffffffffffffff
fffffffff8010101fffffffffffffffffffffffffffbf6ffffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffffffffffffffffb86fffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffffffffffffffffff83efffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffff
ffffffffffffd2fffffffffffffffffffffffffff8000100ffffffffffffffffffffffff
ffffa0fffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffff88ff
fffffffffffffffffffffffff8000101ffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000100
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010001ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8000101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8010101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101010c000000
40092900aa000000000000008501e40000000000040000002701ffff030000000000.

Найбільше поширення одержала схема керування по відхиленню розміру рН
сатураційного соку (мал. а). При такому рішенні всі зміни реагенту
враховуються по скінченній величині рН соку, що призводить до великих
запізнювань і коливань значення. Гарна якість підтримки процесу з
точністю ±0,1 рН досягається шляхом правильного вибору закону
регулювання для регулятора Р и ретельної наладки засобів автоматизації з
урахуванням особливостей процесу 1 сатурації.

У тих випадках, коли рівень соку в апараті II сатурації нижче рівня соку
в апараті 1 сатурації на 400-700 мм, у якості газової машини
використовуються компресори і є деякий надлишок сатураційного газу,
стабілізація рН провадиться шляхом впливи сигналу регулятора Р на
регулюючий орган скидання газу в атмосферу. При цьому якість регулювання
на II сатурації дещо погіршується.

Кращі результати отримані при урахуванні обурень із боку витрати соку Vc
і газу Ут у схемі «сок-сатураційний газ» (мал. б) із корекцією цього
співвідношення по величині рН. Проте при цьому виникає трудність у
вимірі об’ємної витрати сатураційного газу за допомогою камерних
діафрагм через необхідність установки устроїв, що сужают, відповідно до
Правил 28-64, а також внаслідок сильного забруднення сатураційного газу.

Схема «сік-кількість СО2» (мал. в) із корекцією по рН враховує крім
об’ємної витрати газу Vr зміст СО2 у ньому шляхом множення цих сигналів
на блоці Ум. Зміст CO2 у газі визначається за допомогою
газоаналізаторів, що мають запізнювання у вимірі порядку 3-4 хв. Отже,
до технічних хиб попередньої схеми додається инерційність
газоаналізатора, що утрудняє впровадження цієї схеми.

Специфікація на прилади і засоби вимірювання

ПозиціяНайменуванняКількістьПримітки2а,3а,2б,3бІндукційний витратомір
типу 5 РИМ2Вих. 20-100кПа2в,3в,2і,4г,4вПневмоелектричний перетворювач
типу ПТП 56Вих. 20-100кПа2б,2дНапоромір сильфон ний типу НС-П11Вих.
20-100кПа2еВторинний приладЧутливий елемент ДПг-4М-114бПеретворювач
промисловий П2151Вих. 4-20 мА1б, 2вВиконавчий механізм типу МЭО5

4. Перелік і технічна характеристика засобів автоматизації контурів
управління

Автоматична система управління дозування формаліна передбачає
контролювання таких параметрів як Fстр. кількості постачаємої стружки в
дифузійний апарат, є головним чинником який впливає на час подачі
формаліна в дифузійну установку, рН дифузійного соку та Т температура
середовища протікання процесу, ці показники відображають розвиток
мікрофлори в дифузійному апараті та є допоміжними чинниками які
корегують час подачі формаліна в дифузійну установку. Рівень формаліна в
збірнику формаліна та дозаторі визначається та регулюється за допомогою
двох регуляторів – сигналізаторів рівня ЄРСУ – 3М 5а 5б, та 6а 6б.
Подача формаліна сигналізується за допомогою пристроя шарового
регулюючого Ш57-ПРУ24,00,000-08 та вимикачем кінцевим ВПК2112.

Температура протікання процесу, в дифузійному апараті, контролюється за
допомогою термометрів опору 1а,2а,3а,4а, ТСМ-6097, сигнал з яких надходе
на контролер Р-130.

рН дифузійного соку вимірюється за допомогою чутливого елемента
ДПг-4М-1, сигнал з чутливого елемента надходе на промисловий
перетворювач П215 та на контролер Р-130.

Надходження стружки контролюється за допомогою транспортера типу ЭГВ
80-140 з вихідним уніфікованим сигналом 0-5мА. Цей сигнал надходить на
інтегратор електронний типу МТМ 120 за допомогою якого через кожні 10т.
подачі стружки на контролер подається сигнал 0-5мА. З Контролера сигнал
напряму йде на виконавчий електромагнітний клапан 22кч801бк.

Висновок

Джерелами ефективності автоматизації харчової промисловості є
впровадження нових установок автоматизації, які випускаються для різних
ділянок цукрового виробництва, що дозволить оператору від слідкувати
технологічні процеси, працездатність обладнання, а також управляти
процесом на мінімальній відстані від об’єкту. Використання
мікропроцесорної та обчислювальної техніки дозволить підвищити рівень
автоматизації і сполучити обслуговування обладнання суміжних ділянок, ця
компактність дозволить вирішувати різні адміністративно-економічні і
виробничі питання, дасть можливість управляти процесом преробки сировини
по всьому технологічному потоку і окремими операціями, робити вимір з
достатньою точністю і регулювати основні параметри: температуру,
витрати, рН, рівень; впровадження автоматизованої лінії контролю та
обліку виробництав; високотехнологічної обробки сировини, що збільшує
вихід продукту та впливає на подальший процес; енерготехнічної схми
виробництва, що дає змогу економити та зберігати енергоносії;
впровадження прогресивних схем водовикористання та водовідведення з
мінімальною витратою живлячої води та багато інших заходів, що
поліпшують та роблять економічно вигідним виробництво цукру. Для
підвищення рентабельності бурякоцукрового комплексу України можливі лише
тільки за рахунок збільшення випуску продукції при мінімальних затратах
і зниженні собівартості продукції.

Розроблена система автоматизації допоможе підвищити точність та
правильність ходу технологічного процесу, зменшити кількість робочих
місць. Система допоможе вчасно виправити аварійну ситуацію, запобігти
трагедії.

Список використаної літератури

2. З.С. Волошин, Л.П. Макаренко, В.М. Ерлих Справочник специалиста КИПиА
сахарной промьішлености. -М.:Агропомиздат, 1985.-287с.

3. В.Г. Трегуб, А.П. Ладанюк Л.Н. Плужников Проектирование, монтаж и
експлуатация систем автоматизации в пищевой промьішлености М. ВО
АГРОПРОМИЗДАТ 1991-351с.

4. Наладка средств измерений и систем технологического контроля:
Справочное пособие /А.С.Клюев, Л.М. Пин, Е.И. Коломиец, С.А. Клюев –
2-е., перераб. И доп. – М.: Энергоатомиздат, 1990.-400с.:ил.

5. Справочник по автоматизации котельных /Л.М. Фейерштейн, Л.С. Этинген,
Г.Г. Гохбойм; Под ред. Л.М. Фейерштейна.- 3-е изд., Энергоатомиздат,
1985.-296с.: ил.

6. Основы автоматизации технологических процессов пищевых производств
/В.Ф. Яценко, В.А. Соколов, Л.Б. Сивакова и др. Под ред. В.А. Соколова –
М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 400с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020