.

Розрахунок вартості на будівництво чотирикімнатного житлового будинку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2625
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Розрахунок вартості на будівництво чотирикімнатного житлового будинку

ЗМІСТ

Вступ.

Розрахункові дані.

Кошторисна документація.

Локальний кошторис № 1-1.

Локальний кошторис № 1-2.

Локальний кошторис № 1-3.

Об’єктний кошторис.

Розрахунок базисної кошторисної вартості.

Договірна ціна.

Список використаної літератури.

Локальний кошторис № 1-1

на загально-будівельні роботи будівництва

назва об’кту

Кошторис вартість ______ грн.

Кошторисна трудомісткість _____ л/год

Кошторисна заробітна плата _____ грн.

№ п/п Шифр і номер позиції Назва робіт і витрат Одиниці виміру
Кількість Вартість одиниці грн. Загальна вартість грн. Затрати праці

люд/год

Всього

в.т.ч.

Основна

зарплата Експл.

машин

в.т.ч.

зарплата Всього Осн.

зарплата Експл. машин

в.т.ч.

зарплата Обслуговування

машин

На

Х 2781

6

Накладні витрати

20,6 % грн

Х Х 9654 Х Х Х Х

7

Кошторисна заробітна плата 18 % грн

Х Х Х 983 Х Х Х

8

Нормативна трудоємкість 9,2 % л/

Х 3037

Локальний кошторис № 1-2

на санітарно-технічні роботи будівництва

назва об’кту

Кошторис вартість ______ грн.

Кошторисна трудомісткість _____ л/год

Кошторисна заробітна плата _____ грн.

№ п/п Шифр і номер позиції Назва робіт і витрат Одиниці виміру
Кількість Вартість одиниці грн. Загальна вартість грн. Затрати праці

люд/год

Всього

в.т.ч.

Основна

зарплата Експл.

машин

в.т.ч.

зарплата Всього Осн.

зарплата Експл. машин

в.т.ч.

зарплата Обслуговування

машин

На

489

6

Накладні витрати

Х 534

Локальний кошторис № 1-3

на електромонтажні та слабострумні роботи будівництва

назва об’кту

Кошторис вартість ______ грн.

Кошторисна трудомісткість _____ л/год

Кошторисна заробітна плата _____ грн.

№ п/п Шифр і номер позиції Назва робіт і витрат Одиниці виміру
Кількість Вартість одиниці грн. Загальна вартість грн. Затрати праці

люд/год

Всього

в.т.ч.

Основна

зарплата Експл.

машин

в.т.ч.

зарплата Всього Осн.

зарплата Експл. машин

в.т.ч.

зарплата Обслуговування

машин

На

Х 129

4

Накладні витрати

8,7 % грн

Х Х 65 Х Х Х Х

5

Кошторисна зарплата 18 % грн

Х Х Х 14 Х Х Х

6

Нормативна трудоємкість 9,2 % л/

год

Х Х Х Х Х Х 12

7

Всього з накладними витратами грн

Х Х 815 93 Х Х 141

8

Планові нагромадження 8 % грн

Х Х 65 Х Х Х Х

9

Всього по кошторису

Х Х 880 93 – Х 141

Розрахунок базисної кошторисної вартості будівництва

________________________________________

назва об’єкту

п/п Назва робіт Кошторисна вартість

БМР в цінах

1984 р. Галузевий

індекс Вартість БМР в

цінах

1998 р.

1 2 3 4 5

1 Кошторисна вартість

загально-будівельні роботи. 64997 1,113 72324

2 Сантехнічні роботи 3251 1,113 3618

3 Електромонтажні і слабострумні роботи. 880 1,113 979

4 Загальна кошторисна вартість БМР. 69128 1,113 76939

5 Тимчасові будівлі і споруди. 1728 1,113 1932

6 Всього базисна кошторисна вартість БМР. 70853 1,113 78863

Договірна ціна на будівництво

____________________________

назва об’єкту

розрахування в базисних цінах 1998 р.

п/п Основа Назва витрат Вартість БМР

грн.

1 2 3 4

1 Рахунок № 1 Базисна кошторисна вартість 78863

2.

2.1

2.2

2.3 ДБМ IV-16-96 чІІ п8 №10

Розрахунок № 2

Розрахунок № 3

Розрахунок №4

Прямі витрати 0,7924

Накладні витрати 0,0991

Інші витрати 0,0881

62491

7815

6948

Всього по розділу 2 77254

Всього базисна кошторисна вартість 156117

3 Розрахунок № 5 Затрати і доплати викликані впливом ринкових відносин
15 % 23418

Всього в т.ч. Фонд оплати праці

30 % 179535/53860

4

4.1 Розрахунок № 6 Обов’язкові витрати і платежі

а) від фонду оплати праці 37,5

в.т.ч. в пенсійний фонд 32 %

в фонд соціального страхування 4 %

в фонд зайнятості 1,5 %

20197

17235

2154

808

4.2 Розрахунок № 7 б) від обсягу реалізації

відрахування на утримання доріг

1,2 %

2154

4.3 Розрахунок № 8 Відрахування коштів в іноземний фонд 1 % 1795

4.4

Всього по розділу 4 24146

5

Всього витрат 203681

6

ПДВ 20 % 40736

7

Договірна ціна 244417

Розрахункові дані з курсового проекту по

„Технології і організації будівельного виробництва”

включають слідуючі дані:

Житлова площа м2 85,2 м2

Допоміжна площа м2 68

Загальна площа м2 153,2 м2

Будівельний об’єм м2

Об’єкт кошторис на будівництво

____________________________

назва об’єкту

Кошторис вартість ______ грн.

Кошторисна трудомісткість ____ л/год

Кошторисна заробітна плата ____ грн.

№ п/п № кошторисних розрахунків

Назва

робіт і витрат

Кошторисна вартість Всього в грн. Нормативна

трудоємкість

л/год Кошторисна

зарплата грн.

Будівельна

вартість Монтажні

роботи Інвентарне

обладнання Інші

витрати

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1-1 Загально-будівельні роботи 64997 Х Х Х 64997 3037 6443

2 1-2 Сантехнічні роботи 3251 Х Х Х 3251 534 330

3 1-3 Електромонтажні роботи Х 880 Х Х 880 141 93

4

Всього 68248 880 Х Х 69128 3712 6866

Кошторисна документація

Кошторисна вартість формує договірну ціну БМР. Вона складається з
кошторисної собівартості та кошторисного прибутку. Кошторисна
собівартість включає прямі та загально виробничі витрати.

Прямі витрати включають вартість будівельних матеріалів, виробів,
конструкцій, основну заробітну плату робітників, витрати з експлуатації
будівельних машин та механізмів.

Для визначення кошторисної вартості будівництва проектованих
підприємств, будівель, споруд або їх черг складається інвесторська
кошторисна документація таких видів:

1. Локальні кошториси.

Вони є первинними кошторисними документами і складаються на окремі види
робіт. В курсовому проекті рекомендовано: розрахунки локального
кошторису №1-1 на загально-будівельні роботи, який складається на основі
проекту.

Кошторисна документація складається в цінах введених 1. 01. 1984 р.
згідно БніП1 02. 01. 1985р. і перерахована в цінах 1998 р. згідно ДБН-
IV- 16-98 р. ч II від 1. 01.1995 р. Вартість будівництва визначається на
основі збірників ЕРОР, в яких розцінки прив’язані до місцевих умов і
передбачають умови будівництва на території України.

В підсумках локальних кошторисів на суму прямих витрат нараховують
накладні витрати в розмірі 20,6 %, а на суму прямих і накладних витрат
нараховуються планові нагромадження в розмірі 15%. Також враховують
поправку на експлуатацію машин і механізмів в розмірі 3%.

2. Локальні кошториси №1-2, №1-3 – на санітарно-технічні і
електромонтажні роботи складаються по укрупнених показниках. В
локальному кошторисі №1-3, на електромонтажні роботи, нараховуються
накладні витрати в розмірі 8,7% від суми прямих витрат цього кошторису.

У локальних кошторисах 1-2 і 1-3 планові нагромадження нараховуються в
розмірі 15% від суми прямих і накладних витрат. Кошторисна зарплата
складає 18 % від основної заробітної плати у кожному локальному
кошторисі.

Об’єктні кошториси поєднують дані з локальних кошторисів на об’єкт в
цілому складається на основі попередніх кошторисів 1-1, 1-2, 1-3.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва складається на
основі

укрупнення нормативів, включає в себе додаткові витрати на виробництво
робіт в зимовий період, витрати на оплату за вислугу років, за
пересувний характер роботи.

Договірна ціна будівництва є основною для заключення контрактів між
замовником

і підрядчиком, планування підрядних робіт і матеріально-технічних
ресурсів, розрахунків на виконання робіт.

Договірна ціна розраховується на основі постановки колегії державного
будівництва України 25 грудня 1991 р. №61 “Про порядок визначення
вартості будівництва”, яке здійснюється на території України.

Література.

1.Романова К.Г., Карковська В.П. „Нормування праці і кошториси”.

М Будвидав. ]988 р.

2.Сфемов С.Л., Санохін Л.Д. “Нормування праці і кошториси”.

М Будвидав. 1977 р.

З .Документи і методичні рекомендації по капітальному будівництву.

Ч12 1991 р.

Кошторисні нормативи.

Про підприємство: Закон України від 19.09.91 “Нові закони України “.

К. 1991 р.

6. Постанова комісії державного будівництва України від
25.12.91 №61 “Про порядок визначення вартості будівництва”.

7. Ціноутворення у будівництві збірник офіційних документів та
роз’яснень,

К. “Інпроект”2002 №5.

8. “Економика строительства”.

П.С. Степанов» М.Юрайт 1998 р.

9. Шилов Е. Й. та інші мелодичні вказівки для складання кошторисної
документації і визначення базисної та розрахункової кошторисної
вартості будівництва у дипломних та курсових проектах.

10. Шилов Е.Й., Гайко А.Ф., Ізмайлова К.В., Гриценко О.С-. “Складання
кошторисної документації за допомогою показників” К. КНУБА2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020