.

Розрахунок систем кондиціювання повітря з фенкойлами (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2388
Скачать документ

Реферат на тему:

Розрахунок систем кондиціювання повітря з фенкойлами

Не зупиняючись детально на достоїнствах і недоліках таких систем,
зауважимо, що в деяких випадках подібний вибір є просто данню моді і
нічим не обґрунтований. Наприклад, при проектуванні систем
кондиціонування повітря для торгових залів меблевого центру «Гранд-2» в
Хімках загальною площею 80000 м2 НИЦЬ «Інвент» запропонував центральні
системи із змінною першою рециркуляцією без яких-небудь підтримувачів.
Така схема для даного конкретного об’єкту виявилася значно ефективно і
економічно вигідно як по капітальних, так і по експлуатаційних витратах,
ніж система кондиціонування повітря з фенкойлами. Проте у багатьох
випадках системи кондиціонування повітря з центральними кондиціонерами і
підтримувальними охолоджувачами більш ефективні і безперечно мають право
на існування, наприклад, для розважальної і офісної зон того ж «Гранд-2»
застосовані саме такі системи.

Мета справжньої роботи – дати методику розрахунку СКП з фенкойлами,
включаючи побудову процесів обробки повітря на I-d діаграмі і підбір
фенкойлів, залежно від режиму їх роботи. Для систем кондиціонування
повітря з підтримувачами побудова процесів на I-d діаграмі принципово
відрізняється від побудов для центральних систем, оскільки процес в
підтримувачах може йти із значним осушенням повітря, а холодо
продуктивність підтримувачів залежить від невідомої до початку
розрахунку температури що поступає в них повітря по сухому і мокрому
термометрах. Тому для систем з підтримувачами не можна задати на I-d
діаграмі крапку з параметрами внутрішнього повітря, а можна вказати лише
необхідне значення температури і допустиму область значень відносної
вогкості або волого місткості , що робить задачу побудови процесу
невизначеної.

Розглянемо одну з найпоширеніших схем кондиціонування повітря,
наприклад, в офісному приміщенні або торговому залі (рис.1).

На малюнку 1 прийняті наступні позначення індексів:

н — параметри зовнішнього повітря приточування, що подається від
центрального кондиціонера;

у — параметри повітря, що видаляється з приміщення загальнообмінною
витяжною системою;

ф — параметри повітря приточування, що подається в приміщення
фенкойлами;

Yф — параметри повітря, що видаляється з приміщення фенкойлами; в —
параметри внутрішнього повітря в обслуговуваній або робочій зоні.

Дана схема, безумовно, не є якоюсь винятковою. Можливо розміщення
фэнкойлов на або в підлозі, на стіні або під стелею, так само як і
подача повітря приточування у підлоги (витісняюча вентиляція) або в
робочу зону, але це не міняє суті вирішуваної задача — забезпечити
необхідні параметри повітря, включаючи, окрім вказаних, його якість і
рухливість в обслуговуваній зоні.

Складемо тепло вологосний баланс для даного приміщення, який в
загальному випадку має вигляд:

(1)

(2)

Кількість сухої частини повітря приточування або видаляється
визначається по формулі

Оскільки значення вологовмісту звичайно невеликі (0,008–0,012 кг/(кг
св)), то рівняння (1) і (2) можна записати у вигляді:

(4)

(5)

Де G – кількість повітря, кг/г;

І – ентальпія повітря, кДж/(кг св);

d – воловмістність повітря, г/(кг св);

SQпол. – сумарні повні тепловтрати в приміщені, кДж/г;

W — сумарні виділення вологості в приміщенні, кг/г.

Для визначення ентальпії повітря необхідно знати його температуру, тому
формули (4) і (5) звичайно доповнюють рівністю:

(6)

SQявн — явні сумарні тепловтрати в приміщенні, кДж/г.

З рівнянь (4) і (5) неважко отримати формули для розрахунку кількості
повітря, подається фенкойлами, за умови, що Gн = Gу:

Аналогічну формулу можна отримати і з рівняння (6), але оскільки процеси
в приміщенні і у фенкойлах йдуть із зміною вологості повітря, то
подальший розрахунок слід виконувати по формулі (7).

В приведених вище рівняннях немає двох параметрів, які цікавлять нас в
першу чергу і є нормованими або вимагаються: температури tрз і відносної
вогкості tрз в робочій або обслуговуваній зоні. Звичайно для зв’язку
параметрів повітря в робочій зоні з параметрами повітря приточування і
видаляється використовують коефіцієнти повітрообміну Кt і Kd [1]:

(10)

Причому для даних систем кондиціонування повітря необхідно вводити по
два різні значення: Кt і Kd (окремо для центрального кондиціонера і для
фенкойлів). В загальному випадку значення коефіцієнтів повітрообміну
залежать від способу організації повітрообміну, типу розподільників
повітря, розташування отворів приточувань і витяжних щодо один одного і
джерел виділення тепла і шкідливостей і ряду інших чинників. Ці питання
достатньо детально розглянуті Р. М. Позіним [1]. Проте для офісних і
багатофункціональних будівель при висоті приміщень 2,8-35 м і при схемі
організації повітрообміну зверху вверх треба дуже добре підібрати і
розташувати плафони приточувань і витяжних,

щоб отримати Кt = 1. Навіть при витісняючій вентиляції при подачі
повітря приточування безпосередньо у підлоги значення Кt для офісу і
залу засідань, розраховані при висоті обслуговуваної зони 1,8 м, не
перевищують 1,25 [2]. У будь-якому випадку, використовуючи коефіцієнт
повітрообміну або покладаючись на особистий досвід, проектувальник
повинен прийняти значення температур tу і Туф з урахуванням температури
повітря в робочій зоні і розміщення витяжних плафонів і фенкойлів.
Розрахунок повних теплопоступленю від людей, освітлення, оргтехніки,
комп’ютерів і сонячної радіації, а також виділенням вологості не вимагає
якихось пояснень.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Розрахунковий об’єм зовнішнього повітря потрібно визначати наступним
чином:

· мінімальний, що вимагається по санітарних нормах;

· необхідний для компенсації місцевих відсмоктувань і створення підпору
в кондиціонуючому приміщенні;

· необхідний для асиміляції тепло витрат в приміщенні в холодний період
року.

При остаточному рішенні доцільно порівняти перші два і третє значення, і
якщо виявиться, що при розумному збільшенні об’єму зовнішнього повітря
можна відмовитися від dry-cooler, проміжних теплообмінників,
етиленгліколю, насосів і іншого устаткування, то розумніше виконати
техніко-економічне порівняння варіантів, передбачивши, наприклад,
фенкойли тільки для теплого періоду

року. Оскільки система кондиціонування повітря з фенкойлами припускає
наявність холодильних машин, то в теплий період слід охолоджувати
зовнішнє повітря в центральному кондиціонері до 18-22 °З. В цьому
випадку зовнішнє повітря асимілює частину тепловитрат в приміщенні і, що
особливо важливо, не виникає додаткових проблем з розприділенням
повітря. Знаючи початкові

параметри зовнішнього повітря, задавши температуру, до якої повітря
охолоджується в поверхневому повітре охолоджувачі центрального

кондиціонера, по комп’ютерному роздруку можна визначити температуру,
ентальпію і вологість повітря приточування з урахуванням його нагріву у
вентиляторі і повітропроводах на 0,5-1,0 °З, залежно від протяжності
траси і повного тиску вентилятора. Складніше визначити параметри повітря
на виході з фенкойла, оскільки його холодову продуктивність, як вже
відзначено вище,

залежить від температури сухого і мокрого термометра повітря на вході в
апарат. Проте процес охолоджування повітря у фенкойлах має певну нижню
межу, пов’язану з температурою на поверхні теплообмінника, яка, у свою
чергу, залежить від початкової і кінцевої температури холодної води. Для
попереднього розрахунку можна прийняти:

де twk- розрахункова температура води на виході з фенкойла;

jф – відносна вогкість повітря на виході з фенкойла.

Можлива невелика помилка (±0,5 °З; ±5 %) не має принципового значення,
оскільки прийняті значення tф і jф будуть уточнені в кінці розрахунку.

Задавшися значеннями twk, tф і jф, можна обчислити вологість dф і
ентальпію Iф повітря на виході з фенкойла. Таким чином, на даному етапі
розрахунку відомі:

· кількість Gн, температура tн, ентальпія Iн і влагосодержание dн
повітря приточування, що подається від центрального кондиціонера;

· кількість що видаляється з приміщення повітря Gу і його температура
tу; · температура tф, ентальпія Iф і вологомісткість dф повітря
приточування, подається фенкойлами;

· температура повітря по сухому термометру на вході у фенкойл tуф;

· сумарні повні тепловиділення SQявн і вологовиділенням W в приміщенні;

· нормована температура внутрішнього повітря в робочій зоні tрз.

Порядок подальшого розрахунку зручніше показати на конкретному прикладі.

Необхідно запроектувати систему кондиціонування повітря з фенкойлами
для торгового залу магазина.

Початкові дані:

· розмір приміщення в плані 18 • 12 = 216 м2, висота до низу стелі
підшивання 3,2 м, об’їм V = 690 м3;

· сумарні повні тепловиділення від людей, освітлення і апаратура Qпол =
17 кВт; · волого виділення W = 4 кг/ч;

· кількість відвідувачів і продавців відповідно 36 і 4 чіл.; ·
розрахункові параметри зовнішнього повітря: tн = 33 °З, Iн = 60 кДж/(кг
св), Рб = 99 кПа, jн = 33%

· необхідні параметри внутрішнього повітря в обслуговуваній зоні: tрз =
24 °З, jрз

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020