.

Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення. Потужність вироб

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 5759
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного виробництва, яке
спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного переплетення.
Потужність виробництва 104 од. обладнання

ЗАВДАННЯ

Для виконання курсової роботи з дисципліни « Планування та організація
діяльності підприємства»__________________________________________

Тема завдання__Розрахунок прибутку і рентабельності трикотажного
виробництва, яке спеціалізується на виготовленні полотна інтерлочного
преплетення. Потужність виробництва 104 од. обладнання

Пояснювальна записка до курсової роботи складається з розділів:

Вступ

Розрахунок плану виробництва продукції.

Розрахунок собівартості продукції.

Розрахунок оптової ціни.

Розрахунок обсягу реалізації.

Розрахунок техніко-економічних показників.

ВСТУП

Одне з найбільш популярних виробництв текстильної промисловості  —

трикотажне. В Україні переважає виробництво білизняного  трикотажу

і панчішно-шкарпеткових виробів. Трикотажна промисловість тяжіє до

районів з великою щільністю населення, бо виробництво зорієнтовано

на споживача . Ця спеціалізована галузь продукує в’язані вироби  з

різних  пряж: бавовняної, вовняної, хімічного волокна та  змішаних

волокон. Найбільші центри трикотажної промисловості: Київ, Харків,

Житомир,  Львів, Одеса, Донецьк, Миколаїв, Луганськ, Кременчук  та

інші.  Разом  в  Україні  діє  понад  60  підприємств  трикотажної

промисловості. У структурі трикотажних виробів переважає виробницт

во панчішно-шкарпеткових виробів та білизняного трикотажу.

       За  рівнем  виробництва тканин у Європі Україна теж  займає

провідне  місце. Випуск бавовняних тканин у республіці (0,6  млрд.

м2)  знаходиться  приблизно  на рівні Франції(0,7),  Румунії(0,7),

Польщі(0,8    млрд.    м2);   вовняних    тканин(74    млн.    м2)

Великобританії(98), Болгарії(67 млн. м2). За випуском шовкових(300

млн.  м  2)  тканин республіка значно відстає від більшості  країн

Європи (крім Польщі—156, Румунії—110).

       Текстильна   промисловість  тісно  пов’язана  з   сільським

господарством, галузями машинобудування та хімічною промисловістю.

Сільське господарство забезпечує текстильну промисловість окремими

видами    сировини,   машинобудування   —   обладнанням,   хімічна

промисловість  —  хімічними волокнами,  барвниками  .Ще  однією  з

особливостей  розміщення підприємств текстильної  промисловості  є

територіальне   їх  сполучення  з  важкою  індустрією,   наприклад

металургією,  що  дозволяє  раціонально  використовувати   трудові

ресурси. Як правило, текстильна промисловість частіше за все  є  в

тому або іншому територіальному комплексі як додаткова галузь (або

галузі),  що обслуговує, але іноді вона відіграє ще й районотвірну

роль.  Виділяють  наступні ключові фактори розміщення  підприємств

текстильної  промисловості: споживчий, сировинний,  забезпеченість

трудовими ресурсами.

       Територіальна  організація текстильної промисловості  зумовлена  
перш за все впливомвом споживчого та сировинних факторів. Кожен

із цих факторів діє по-різному — залежно від стадії виробництва та

техніко-економічних  особливостей тієї  або  іншої  галузі.  Окрім

галузевого   та   споживчих   факторів,   велике   значення    має

забезпеченість тієї або іншої території робочою силою.

       Підприємства  первинної  переробки  сировини  мають  велику

кількість  відходів  (до  30—40% ваги вихідної  сировини)  і  тому

rf3~r|  до сировинних баз. Волокнисті культури обробляють у місцях

їхнього  виробництва, а тваринницька сировина піддається первинній

переробці  далеко  від  сировинних баз.  Так,  миття  вовни  можна

здійснювати  на шляху транспортування сировини за наявності  водо-

та   паливопостачання.  Розміщення  виробництва  шкіри  може  бути

сполучене  як  з  тваринницькою базою, так і з центром  споживання

м’яса.

       На  розміщення  текстильної  промисловості   великий  вплив

справляє науково-технічна революція. Це відбивається перш  за  все

на концентрації текстильного виробництва, на зміні його сировинної

бази.   Натуральне   волокно  поступово   витісняється   хімічними

волокнами.   Велика  кількість  тканин  виробляється   з   сумішей

натуральних і хімічних волокон.

1.Розрахунок плану виробництва продукції

1.1. Розрахунок режимного фонду роботи обладнання за рік

Кількість годин роботи обладнання за рік визначається за формулою:

Тр = Д ? Тзм ? Кзм

Де Д – кількість робочих днів за рік,

Тзм – тривалість зміни, годин,

Кзм – коефіцієнт змінності (кілк. Змін)

Тр = 252*8*2 = 4032 год.

1.2. План технічного процесу

План технічного процесу, послідовність технологічних операцій
виготовлення шкарпеток дитячих визначена згідно з послідовністю
технологічних операцій, що проводяться на підприємства, з умовою
використання останніх досягнень науки та техніки.

План технологічного процесу, найменування та їх марки з указівкою норми
продуктивності обладнення зведено в таблицю 1

Таблиця 1. План технологічного процесу.

Найменування технологічного процесу Найменування обладнення Марка
обладнення Норма продуктивності обладнення, кг

Мотання Мотальна машина

Двофонтурна інтерлочна машина

1.3. Розрахунок виробничої програми

Початковими даними для розрахунку виробничої програми є дані технології
та попередні розрахунки. Виробнича програма розрахованна в таблиці 2.

Згідно з Законом України „ Про підприємство самостійно розробляє
виробничу програму на основі замовлень держави, торгівлі, особистих
замовлень, заключаючи договори або оформляючи контракти і несе повну
відповідальність за виконання цих договорів.

Найменування продукції кількість машин режим роботи кількість годин
роботи за рік

коефіцієнт змінності тривалість зміни кількість робочих днів за рік

Полотно інтерлочного переплетення 104 2 8 252 4032

Продовження таблиці

Продуктивність машин за годину Простої Машино – годин в заправці за рік,
тис Машино – годин в роботі за рік, тис

% машино – годин за простої за рік, тис

2,5 6,2 26,00 419,328 393,33

Продовження таблиці

кількіть сурового полотна, тон виробіток полотна за рік за готунками

за заміну за добу за рік 1 гатунок 2 гатунок

1,95 3,9 983,32 96 % 943,99 4% 39,33

Кількість продукції, що виготовляється за рік визначається за формулою:

,тон

Де Мз – Кількість машин в заправці;

Тр – кількість годин роботи обладнання за рік;

Нп.м – норма продуктивності машини за годину, кг

Де а – відсоток планових простоїв

Кількість машино-годин в заправці визначається за формулою,тис:

Кількість машино-годин в простої визначається за формулою, тис:

Кількість машино-годин в роботі, тис:

2. Собівартість продукції

До найважливіших показників роботи підприємства належать собівартість
виробництва та собівартість продукції.

Собівартість продукції – це грошове вираження витрат на виробництво та
реалізацію продукції. Собівартість продукції є важливим узагальнюючим
показником, який характеризує ефективність роботи підприємства. В ній
відображаються всі сторони виробничо-господарської роботи підприємства.
По рівню собівартості можна судити про те, на скільки ефективно
використовуються основні фонди, трудові ресурси, грошові кошти та
матеріальні ресурси.

Собівартість може бути виробнича та повна.

Виробнича собівартість – це сума вартості сировини ( з урахуванням
відходів) і вартість обробки.

Повна собівартість складається з суми виробничої собівартості та
позавиробничих витрат.

2.1. Розрахунок балансу сировини

Розрахунок виконується в таблиці 2.1.1

Прибуткова частина Витрачальна частина

Най-мену

ван-ня Витрати сировини ,кг Ціна за 1кг пряжі, грн Сума, тис грн Найме-

нування Витрати сировини ,кг Ціна за 1кг полот

на, грн Сума ,тис грн

На 1кг полот

на На річний випуск

На 1кг полот

на На річний випуск

Пря-жа х/б 1,004 987,25 27,5 27149,47 Полотно інтерлочно-го
переплетен-ня 1,000 983,32 27,6 27149,47

Безповорот-ні відпадки 0,004 3,93

Разом 1,004 987,25 27,6 27149,47

2.2. Розрахунок вартості допоміжних матеріалів.

Таблиця: Вартість допоміжних матеріалів для обладнання.

Найменування матеріалів Одиниця виміру На яку обл. од. розрах. Норма
Норма витрат Кількість облікових одиниць Потреба Ціна за од., грн Сума,
тис. грн

Голко платинові вироби шт 1 кг полотна 0,4 983,32 393,328 1,80 707,99

Патрони шт 1,5 кг полотна 1 491,66 491,66 0,74 363,83

Машинне масло т 1000 м/год 8 393,33 3146,64 2,20 6,92

Солідол т 1 пом. Майстра 0,2 393,33 78,666 16,50 1,30

Набір інструментів шт 1т 1 1:16 6 8,50 0,05

РАЗОМ    

1080,09

2.3.Розрахунок вартості палива і води на технологічні потреби

Величина витрат приймається за даними підприємства 1,8 грн.

На весь обсяг виробництва ця величина складає, грн.

Де В – кількість продукції, кг.

Зв – витрати на воду та паливо на 1 кг продукції

2.4. Розрахунок сполучення обладнання.

Сполучення обладнання розраховується за всіма технологічними переходами,
виходячи з кількості напівфабрикату на даному переході за годину, норму
продуктивності на коефіцієнт обладнання.

Розрахунок виконанний в таблиці 2.2.1.

Таблиця 2.4.1. Сполучення обладнання

найменування обладнання кількість полотна за годину, кг продуктивність
обладнання за годину, кг/год коефіцієнт працюючого обладнання кількість
обладнання в заправці кількість обладнання в установці

Мотальна машина 260 2,5 0,958   104

Кількість машин в заправці розраховується за формулою, один:

В – кількість полотна, що надходить на даний перехід за годину, кг

2.5. Розрахунок чисельності та фонду оплати праці основних виробничих
робітників

Початковими даними для розрахунку штату праці основних виробничих
робітників є розрахована раніше кількість машин в установці за переходом
виробництва. Розрахунок заробітної плати виконується тільки для тих
робітників, чия заробітна плата відноситься до статті калькуляції
„Основна та додаткова заробітна плата виробничих робітників ”. Для
оплати праці передбачена погодинна та відрядна форми оплати праці. При
розрахунку фонду оплати праці використовують принципи тарифної системи
оплати праці. Розрахунок виконується в таблиці 2.3.1.

Таблиця 2.3.1. Розрахунок штатів та фондів оплати праці.

Наймену

вання

професій Кількість машин в заправці Норма обслуговування ,чол.маш Явочна
кількість робочих ,людей Норма виробітку у кг/год Форма оплати праці
Тарифний розряд Тарифна ставка

В 1 зміну В 2 зміни

В’язальниця 104 1:6 17 34 15 Відрядна V 6,11

Помічник

Майстра 104 1:24 4 8 60 Відрядна VI 7,51

Транспор-

тувальник – 1 в зм. 1 2 – Погодин-

на III 4,26

Мотальщиця – 1 в зм. 2 4 – Погодин-

на IV 4,71

Контролер

тех. процесу – 2 в зм. 1 2 – Погодин-

на ІV 4,71

Разом

Комірник – – 1 2 – Погодин-

на II 3,84

Черговий

електрик – – 2 4 – Погодин-

на V 5,45

Разом

Слюсар по ремонту обладнання – – 2 4 – Погодин-

на V 5,45

Разом

30 60

Продовження таблиці 2.3.1

Наймену

вання

професій Відрядна розцінка, грн Виготовлення продукції за рік ,тон
Відпрацьовано людино – годин Основна заробітна плата ,грн

За виготовлену продукцію За відпрацьо

ваний час Разом

В’язальниця 0,407 983,32 – 400,21 – 400,21

Помічник

Майстра 0,125 983,32 – 122,92 – 122,92

Транспор-

тувальник – – 4032 – 17,18 17,18

Мотальщиця – – 8064 – 37,98 37,98

Контролер

тех. процесу – – 4032 – 18,99 18,99

Разом

523,13 74,15 597,27

Комірник – – 4032 – 15,48 15,48

Черговий

електрик – – 8064 – 43,95 43,95

Разом

523,13 59,43 59,43

Слюсар по ремонту обладнання – – 8064 – 43,95 43,95

Разом

523,13 43,95 567,06

Продовження таблиці 2.3.1

Наймену

вання

професій Додаткова заробітна плата . тис грн

Доплата за роботу у вечірнійй час Оплата планових простоїв Резерв
відпустки Разом Фонд оплати праці , тис . грн Середньомісячна заробітна
плата,грн.

В’язальниця 41,88 23,615 39,79 105,28 505,50 1238,96

Помічник

Майстра 12,11 5,904 12,15 30,17 153,08 1594,62

Транспор-

тувальник 1,72 – 1,70 3,42 20,59 858,10

Мотальщиця 3,80 – 3,76 7,56 45,54 948,73

Контролер

тех. процесу 1,90 – 1,88 3,78 22,77 948,75

Разом 61,41 29,52 59,28 150,208 747,48

Комірник 1,55 – 1,53 3,08 18,56 773,49

Черговий

електрик 4,40 – 4,35 8,75 52,59 1097,81

Разом 67,35 29,52 5,88 11,83 71,26

Слюсар по ремонту обладнання 4,40 – 4,35 8,75 52,69 1097,81

Разом 71,75 29,52 4,35 8,75 871,44

Приклад розрахунку кількості і фонду оплати праці працівників при
відрядні форми оплати праці –

Явочна кількість робітників за одну зміну визначається за формулою,
людей:

Но – норма обслуговування, людей/машин;

Мз – кількість машин в заправці;

Явочна кількість робітників в усіх змінах визначається за формулою
людей:

Кз – коефієнт змінності

Ч я = 17*2=34

Норма виготовлення за годину визначається за формулою кг/год. При
індивідуальному обслуговування:

Нвир = Нпм * Но

Нпм – норма продуктивності обладнання за годину, кг

Нв = 2,5*6 =15 Нв = 2,5*24 =60

Розрядна розцінка визначається за формулою, грн..

Тст – годинна тарифна ставка робітника, грн..

Оплата праці за виготовлену продукцію визначається формулою, тис. грн..

Фвиг = Вм * Рв

Фвиг = 983,32*0,407 = 400,21

Доплата за роботу в вечірній час складає 20% від тарифної ставки і
розраховується за формулою, тис. грн..:

Тв = кількість годин в вечірній час за добу (8 годин)

Оплата відрядникам за планові простої обладнання ведеться, виходячи їх
100% тарифної ставки почасовика того ж розряду, тис. грн.

? – відсоток планових простоїв обладнання ведеться, виходячи із 100%
тарифної ставки почасовика того ж розряду, тис. грн..

Резерв відпустки приймається в розмірі 9% від суми основної та
додаткової плати і розраховується за формулою, тис. грн..

Разом фонд додаткової заробітної плати складає, тис. грн..

Фдод = Дв + Опл + Рвідп

Фдод = 41,88+23,615+39,79=105,28

Фонд оплати праці складає, тис. грн..

Фоп = Фвиг + Фдод

Фоп = 400,21+105,28=505,50

Приклад розрахунку кількості і фонду оплати праці при почасовій формі
оплати праці –

Для робочих – погодинників кількість відпрацьованих людино-годин
визначається за формулою:

Олг = Чя * Д *Тзм

Олг =2*252*8 = 4032

Оплата праці за відпрацьований час визначається за формулою, тис. грн..

Тст.почас – годинна тарифна ставка почасовика, грн..

Доплата за роботу в вечірній час складає 20% від тарифної ставки і
розраховується за формулою, тис. грн..

Тв – кількість годин роботи в вечірній час за добу (8 годин)

Резерв відпустки приймається в розмірі 9% від основної і додаткової
заробітної плати і розраховується за формулою, тис. грн..

Разом фонд додаткової заробітної плати складає, тис. грн..

Фдод = Дв + Рвідп

Фдод = 1,72+1,7 = 3,42

Фонд оплати праці складає, тис. грн.

Фоп = Фас + Фдод

Фоп =17,18+3,42 = 20,6

Середньомісячна заробітна плата почасовика визначається за
формулою,грн.

Так, як розрахунку були враховані не всі професії робітників, то
чисельність неврахованих умов приймається на 10% таким чином чисельність
усіх робітників складає, людей:

? Чяв – чисельність робітників в усіх змінах.

Списочна чисельність робітників розраховується за формулою, людей:

в – відсоток не виходів на роботу за сукупністю всіх причин – 9 %

2.6. Розрахунок суми нарахувань на заробітну плату.

Суми відрахувань приймається у розмірі 37,16% від фонду оплати праці, у
тому числі:

на спеціальне страхування – 2,9%; .

у пенсійний фонд – 31,8%;

у фонд зайнятості – 1,3%;

страхування від нещасних випадків – 1,16%.

Сума відрахувань всього – 37,16 %

1 . =871,43*0,029=25,27 грн

2 . =871,43*0,318=277,12 грн.

3 . =871,43*0,013=11,33 грн.

4 . =871,43*0,0116=10,11 грн.

= 871,43*0,9716=323,83 грн.

2.7. Розрахунок витрат на утримання та експлуатацію обладнання.

2.7.1. Потреба в двигунній енергії розраховується за нормами витрат, що
встановлюються на 1 м полотна.

Под – потужність од. обладнання

Вмг – кількість машино-годин роботи обладнання за рік.

Вартість двигунної енергії визначається за формулою.

Сде = Пде ? Сод, тис. грн.

Сде=503,19*0,39 =196,24

Сод – собівартість од. електроенергії (0,39 грн.)

Розрахунок потреби та вартості двигунної енергії.

Потреба в двигунній енергії визначається за нормами її витрат, які
встановлені на 1 млн. уточних ниток.

Потреба в двигунній енергії визначається за формулою

2.7.2. Розрахунок амортизації відрахувань.

Вартість обладнання з урахуванням неврахованого (орентировачного
неврахованого обладнання складає 15% від вартості врахованого), тоді.

См = Соб ? 1,15, тис. грн.

См = 1560*1,15=1794

Початкова вартість з урахуванням витрат на транспортировку та
монтаж (20%) складає.

Споч = См ? 1,2

Споч=1794*1,2=2152,8 тис. грн.

Питома вага вартості обладнання в загальній вартості основних фондів
складає 56,0% з цього витікає, що вартість основних фондів підприємства
складає

,тис. грн.

Розрахунок суми амортизаційних відрахувань виконується в таблиці.

Види основих фондів Структура основних фондів,% Початкова вартість Норма
амортизації, % Сума амортизаційних відрахувань

Споруди 31,5 1210,951 5,0 60,55

Будівлі та передавальні улаштування 6,5 249,879 5,0 12,49

Силові машини та обладнання 4,1 157,616 15,0 23,64

Робочі машини та обладнання 56,0 2152,8024 15,0 322,92

Вимірювальні прибори та пристрої 0,3 11,53287 25,0 2,88

Транспортні засоби 0,7 26,91003 25,0 6,73

Інструмент, госпінвентар 0,6 23,06574 25,0 5,77

Інші основні фонди 0,3 11,53287 25,0 2,88

РАЗОМ 100,0 3844,29   437,86

2.7.3. Розрахунок витрат на опалення виробничих приміщень.

,тис. грн.

В – виробіток сув. Полотна за рік.

Нвр – виробнича площа на 1т полотна (2,5м?)

Спар – собівартість 1т пару: Спар = 25грн.

Р – питомі витрати пару на опалення: Р = 40м/м?

2.8. Розрахунок витрат на утримання цехового персоналу.

В залежності від потужності виробництва у таблиці розрахована кількість
та фондів оплати керівників, службовці та спеціалістів, передбачаючи
раціональну структуру управління виробництвом та можливість скорочення
управлінського персоналу.

Таблиця. Розрахунок кількості і річного фонду оплати праці управлінців
цеху.

Найменування професії Кількість людей за штатом Місячний оклад, грн. ФОП

Начальник цеху 1 1300 15,6

Змінний майстер 2 1050 25,2

Економіст 1 950 11,4

Бухгалтер 1 900 10,8

Інженер – механік 1 950 11,4

Інженер – технолог 1 950 11,4

Табельниця 1 650 7,8

Прибиральниця 1 650 7,8

Гардеробниця 1 650 7,8

Разом 10 8050 109,2

Річний фонд оплати праці розраховується по формулі

, тис. грн.

Де: Ом – оклад місячний, грн..

За рахунок відрахувань на соціальне забезпечення фонд оплати правці (Фк)
керівників, службовців та МОП складає:

Фк = фуц ? 1,3716, тис. грн.

Фк = 109,2*1,371 = 149,78

Де: ф – загальний фонд заробітної плати керівників, службовців та
спеціалістів, тис. грн..

Заробітна плата керівників, спеціалістів умовно приймається у розмірі
280% від річного фонду оплати праці управлінського персоналу цеху:

, основна З/п

додаткова 27%.

ФОП основна = 305,76

ФОП = 305,76+82,56=388,32

b

f

6

8

:

d

f

8

:

?

1/4

1/4

E

??q

?

jH

?Т?Т??

??$???????O

??O

”yA‘

?????????O

??????O

h}

h}

”y! #

”y! #

?#M*

????O

he

8 \

?

$

$

$

he

$

$

$

$

E!

??O

?$????????

?

?

?

?

O

O

???\?????&?

???\?????&?

???\?????&?

???\?????&?

???\?????&?

???\?????&?

???\?????&?

???\?????&?

???\?????&?

???\?????&?

???\?????&?

????O

I

?

??????O?Розрахунок витрат на освітлення виробничих приміщень.

Потреба в енергії на освітлювання умовно приймаються у розмірі 6,0% від
потреби в ній на основне виробництво. Тоді вартість енергії на
освітлювання розраховується за формулою:

,тис. грн.

Де: С3 – собівартість 1 кВтгод енергії (умовно прийняти 39 коп.)

2.10. Розрахунок інших витрат

Інші витрати умовно приймаються у розмірі 25,0% від фонду оплати праці
виробничих робітників:

, тис. грн.

При розрахунках калькуляції цю суму можливо умовно прийняти за
позавиробничі витрати.

2.11. Розрахунок собівартості продукції

Перед тим, як складати сводну калькуляцію собівартості, необхідно
провести розподіл деяких витрат по статтям калькуляції. Розрахунки
проводяться у таблицях.

Таблиця: Розподіл основної заробітної плати по статтям калькуляції.

Усі основні затрати на оплату праці, тис, грн Основна заробітна плата
виробничих робітників Стаття “Утримання та експлуатація”, тис грн Стаття
“Загально-виробничі витрати, тис.грн Стаття “Адміністра-тивні витрати”

1115,609 597,27 43,949 109,2 305,76

59,43

168,63

Таблиця: Розподіл додаткової заробітної плати по статтях калькуляції.

Додаткова зарплата Додаткова зарплата виробничих робітників Стаття
“Утримання та експлуатація”, тис грн Стаття “Загально-виробничі витрати,
тис,грн Стаття “Адміністративні витрати”

282,821 150,208 8,746 29,48 82,56

11,827

41,307

Вартість допоміжних матеріалів на статтю „Загально-виробничі витрати”
умовно приймаються в розмірі 15,0% від затрат на допоміжні матеріали в
статті „Утримання та експлуатація обладнання” , а на статтю
„Загально-адміністративні витрати”-7,5%

Таблиця: Розподіл амортизаційних відрахувань по статтям калькуляції.

Амортизаційні відрахування всього, тис.грн Стаття “Утримання та
експлуатація устаткування”, тис.грн Стаття Загальнови-робничі витрати”,
тис.грн Стаття “Адміністра-тивні витрати”, тис.грн

437,86 349,44 24,99 63,43

Розраховуючи калькуляцію собівартості, слід вибрати до уваги, що статті
утримання складається з таких витрат:

Таблиця: Кошторис витрат на утримання та експлуатацію устаткування.

Найменування статей Сума, тис. грн.

Двигунна енергія (таким чином, вартість енергії на основне виробництво
196,24

Амортизація технологічного устаткування та силових машин та обладнання,
вимірювальних приборів та пристроїв 349,44

Допоміжні матеріали для устаткування 1080,09

Заробітна плата основна, допоміжна з відрахуваннями, яка включається в
цю статтю 43,949

8,746

19,58

Всього 1698,045

Стаття „Загально-виробничі витрати”.

Таблиця: Кошторис „Загально виробничих витрат”

Найменування статей Сума, тис. Грн

Зарплата керівників, службовців з урахуванням на соціальні заходи 168,63

41,307

78,013

Витрати на опалення виробничих приміщень 14,75

Витрати на освітлення виробничих приміщень 4,49

Амортизація виробничих будівель та транспортних засобів 24,99

Допоміжні матеріали 162,01

Всього 494,19

Таблиця: Кошторис :Адміністративних витрат”

Найменування статей Сума, тис. грн

Амортизація споруд, передавальних пристроїв, інших основних фондів 63,43

Заробітна плата (основна і допоміжна) робітників 305,76

82,56

144,30

Допоміжні матеріали 81,01

Витрати на опалення та освітлення помешкань фабрико управління – умовно
приймаються в розмірі 40% від аналогічних витрат зі статті
“Загальновиробничі витрати” 5,9

17,96

Всього 700,92

Усі витрати зводяться в кошторис витратно економічно – однорідним
елементом.

Таблиця: Кошторис на виробництво.

Найменування статей Сума, тис.грн

Матеріали витрат всього

В т.ч. сировина і матеріали за відрахуванням відпадків
27149,465

– допоміжні матеріали 1323,11

– паливо на технологічні цілі 1,77

– паливо і вода на побутові нужди 20,65

– енергія на основне виробництво 196,24

– енергія на побутові потреби 6,29

Затрати на оплату праці 1918,09

– основна зарплата 1115,609

– додаткова зарплата 282,821

Відрахування на соціальні заходи 323,83

Амортизація основних фондів 437,86

Інші витрати 186,871

Всього витрат 31302,569

Додаткова заробітна плата, яка вмикається в комплекті статті
калькуляції, умовно приймаються в розмірі 27% від основної з/п.

Таблиця: Розподіл допоміжних матеріалів по статтям калькуляції.

Допоміжні матеріали, всього, тис.грн Стаття “Утримання та експлуатація
устаткування”, тис. грн Стаття “Загальновиробничі витрати”, тис.грн
Стаття “Адмінісративні витрати”

1355,07 1112,05 162,01 81,01

4.Калькуляція собівартості.

Розрахунок виконується в таблиці.

Таблиця: Калькуляція собівартості.

Стаття калькуляції Витрати на весь випуск Витрати на одиницю продукції,
грн Питома вага статті

– сировина за відрахуванням відпадків 27149,465 27,61 86,73%

– паливо та вода на технологічні цілі 1,77 0,002 0,01%

– Заробітна плата робітникам 1071,308 1,09 3,42%

основна 597,27 0,61 1,91%

допоміжна 150,208 0,15 0,48%

– нарахування на заробітну плату 323,83 0,33 1,03%

– утримання та експлуатація обладнання 1698,045 1,73 5,42%

– загальновиробничі (цехові) витрати 494,19 0,5 1,58%

Виробнича собівартість 30414,778 30,93  

– адміністративні витрати 700,92 0,71 2,24%

– витрати на збут 186,871 0,19 0,60%

Повна собівартість 31302,569 31,83 100,00%

Витрати на 1 п.м. суровини визначаються за формулою,грн.

Де Сп – витрати по кожній статті калькуляції на весь випуск, тис.грн

В – виробіток суровини за рік, тис. п.м.

5. Розрахунок ціни підприємства на продукцію.

Ціна – реалізації продукції, яку виробляє підприємство, вилучає:

Свар. – виробничу собівартість.

Ва – адміністративні витрати.

Вз – витрати на збут.

П- прибуток.

ПДВ – податок на додану вартість.

ЦІ = Свир + Ва + Вз + П + ПДВ

Ц І= 30,93+0,71+0,19+3,82=35,65, грн

Прибуток, який входить до ціни одиниці продукції, розраховується за
формулами рентабельності продукції, рентабельність підприємства дорівнює
12%грн.:

Р = П: (Свир + Ва + Вз) ? 100%

Ціна продукту другого ґатунку розраховується за формулою, грн.

ЦII = ЦI?0,98.

ЦІІ =35,65*0,98 =34,94

Де: 0,98 – це коефіцієнт другого ґатунку, тому що скидова на знижений
ґатунок складає 2,0%.

Оптова ціна підприємства з урахуванням податку на додану вартість, грн.

Цпдв = Ц + ПДВ

Податок на додану вартість розраховується за формулою, грн.

,

де Ц – ціна I або II ґатунку, грн.

ПДВI = 35,65*0,2 = 7,13

ПДВII = 34,94*0,2 = 6,99

Цпдв І = 35,65+7,13=42,78

ЦпдвІІ = 34,94+6,99 =41,93

6. Розрахунок обсягу реалізації.

Розрахунок обсягу реалізації виконується в таблиці. Випуск суров’я за
рік кожного ґатунку визначається множенням річного випуску продукції в
тис. п.м. на плановий відсоток першого та другого ґатунку. Плановий
випуск продукції в % I та II ґатунку приймається відповідно 96,0 та
4,0%.

Таблиця: Розрахунок обсягу реалізації продукції.

Найменування продукції Ґатунок Виробіток суров’я за рік Оптова ціна
підприємства за 1 т, грн Обсяг реалізації (товарна продукція), тис. грн

Пряжа І – 96% 943,99 35,65 33653,24

ІІ – 4% 39,33 34,94 1374,19

Разом 100% 983,32   35027,43

Обсяг реалізації з урахуванням ПДВ

Пряжа І – 96% 943,99 42,78 40383,89

ІІ – 4% 39,33 38,76 1524,43

Разом 100% 983,32   41908,32

Всього ПДВ       6880,89

7. Розрахунок прибутку, витрат на 1 грн. товарної продукції.

Величина прибутку підприємства від реалізації продукції визначається за
формулою:

П = Орпдв – Сп – ПДВ

П = 41908,32-31302,569-7,13=10598,62

Де Орпдв – вартість реалізованої продукції з урахуванням ПДВ.

Сп – повна собівартість реалізованої продукції.

Витрати на 1 грн. Товарної продукції визначається за формулою, коп:

*100

Де: Тп – товарна продукція, тис. грн. (умовно приймається обсяг
реалізації)

8.Розрахунок фондовіддачі і фондомісткості.

Фондовіддача основних і обігових фондів визначається за формулою, грн.:

Фондомісткість основних і обігових фондів визначається за формулою,
грн.:

9.Розрахунок техніко-економічних показників.

Кількість відпрацьовано людино-годин визначається за формулою.

В натуральному виразі:

Де: Чя – явочна чисельність робітників двох змінах.

Продуктивність праці одного робітника визначається за формулою. В
натуральному виразі

В вартісному виразі, тис. грн

Питомі витрати робочої сили визначаються за формулою, люд.-год.:

Трудомісткість одиниці продукції визначається за формулою, люд.-год:

Середня заробітна плата одного робітника в місяць визначається за
формулою, грн.:

Всі прийняті і розраховані показники зведені в таблицю 10.1

Таблиця 10.1. Техніко-економічні показники. Калькуляція собівартості.

Найменування показників Одиниці виміру Дані з курсової роботи

1. Машини в заправці штук 104,00

2. Число робочих днів за рік днів 252,00

3. Число машино – годин в заправці за рік тис. 419,33

4. Відсоток простоїв % 6,20

5. Число машино – годин в простої за рік кг/год. 26,00

6. Число машино – годин в роботі за рік тон 393,33

7. Продуктивність машини за годину тис. 2,50

8. Кількість виробленого полотна за рік тон 983,32

9. Число відпрацьованих людино – годин за рік робітниками тис. 120,96

10. Трудомісткість 1 т. полотна людино – годин 12,30

11. Продуктивність праці 1 робітника за годину тон 8,13

тис. грн 477,67

12. Середньомісячна заробітна плата 1 робітника грн 1210,33

13. Собівартість 1 кг полотна грн 31,83

14. Прибуток 1 кг полотна грн 3,82

15. Рентабельність % 12,00

16. Витрати на 1 грн. товарної продукції коп 0,87

ДОДАТОК

Розрахунок курсової роботи

за допомогою електронного процесора Excel

Виробнича програма

Найменування продукції кількість машин режим роботи кількість годин
роботи за рік

коефіцієнт змінності тривалість зміни кількість робочих днів за рік

  МЗ Кзм Тзм Д Тр

Полотно інтерлочного переплетення 104 2 8 252 4032

продовження таблиці

Продуктивність машин за годину Простої Машино – годин в заправці за рік,
тис Машино – годин в роботі за рік, тис

% машино – годин за простої за рік, тис

Нпм а Впр Вг Вмг

2,5 6,2 26,00 419,328 393,33

продовження таблиці

кількіть сурового полотна, тон виробіток полотна за рік за готунками

за заміну за добу за рік 1 гатунок 2 гатунок

ЗЗ ЗД ЗР % тон % тон

1,95 3,9 983,32 96 943,99 4 39,33

Найменування продукції кількість машин режим роботи кількість годин
роботи за рік

коефіцієнт змінності тривалість зміни кількість робочих днів за рік

Полотно інтерлочного переплетення 104 2 8 252 4032

Продовження таблиці

Продуктивність машин за годину Простої Машино – годин в заправці за рік,
тис Машино – годин в роботі за рік, тис

% машино – годин за простої за рік, тис

2,5 6,2 26,00 419,328 393,33

Продовження таблиці

кількіть сурового полотна, тон виробіток полотна за рік за готунками

за заміну за добу за рік 1 гатунок 2 гатунок

1,95 3,9 983,32 96 % 943,99 4% 39,33

таблиця 3

Розрахунок вартості допоміжних матеріалів та обладнання

найменування матеріалів одиниця виміру на яку обл. од. розрах. Норма
норма витрат кількість облікових одиниць потреба ціна за од., грн сума,
тис. грн

НМ ОВ ОРН НВ КОО П Ц С

голко платинові вироби шт 1 кг полотна 0,4 983,32 393,328 1,80 707,99

патрони шт 1,5 кг полотна 1 491,66 491,66 0,74 363,83

машинне масло т 1000 м/год 8 393,33 3146,64 2,20 6,92

солідол т 1 пом. Майстра 0,2 393,33 78,666 16,50 1,30

набір інструментів шт 1т 1 1:16 6 8,50 0,05

РАЗОМ             1080,09

таблиця 4

розрахунок сполучення обладнання

найменування обладнання кількість полотна за годину, кг продуктивність
обладнання за годину, кг/год коефіцієнт працюючого обладнання кількість
обладнання в заправці кількість обладнання в установці

НО КП НПМ Кпо Ко Мз

мотальна машина 260 2,5 0,958   104

Нарахування на зар. плату

таблиця 6

№п/п Призначення Кількість, % Сума, тис.грн

1 на спеціальне страхування 2,9 25,27

2 у пенсіний фонд 31,8 277,12

3 у фонд зайнятості 1,3 11,33

4 страхування від нещасних випадків 1,16 10,11

РАЗОМ 37,16 323,83

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

таблиця 7

Потужність од. обладнання Потреба в двигунній енергії Вартість двигунної
енергії Собівартість двигунної енергії Норма витрат енергії, кВ/год
Потреба в двиг. енергіїї

Под Пде Сде Сод Не Пе

1,2 503,19 196,24 0,39 195,3 192,043

вартість обладнання

таблиця 8

Назва обладнання Кількість обладнання Ціна обладнання, тис.грн Вартість
обладнання

      Соб

“Мультирінг” 104 15 1560

продовження таблиці

Вартість обладнання з урах не урахов, тис.грн Поч вартість з урах
витрат Вартість осн. Фондів

См Споч Фосн

1794 2152,8 3844,29

Розрахунок суми амортизаційних відрахувань

таблиця 9

Види основих фондів Структура основних фондів,% Початкова вартість Норма
амортизації, % Сума амортизаційних відрахувань

Споруди 31,5 1210,951 5,0 60,55

Будівлі та передавальні улаштування 6,5 249,879 5,0 12,49

Силові машини та обладнання 4,1 157,616 15,0 23,64

Робочі машини та обладнання 56,0 2152,8024 15,0 322,92

Вимірювальні прибори та пристрої 0,3 11,53287 25,0 2,88

Транспортні засоби 0,7 26,91003 25,0 6,73

Інструмент, госпінвентар 0,6 23,06574 25,0 5,77

Інші основні фонди 0,3 11,53287 25,0 2,88

РАЗОМ 100,0 3844,29   437,86

Розрахунок витрат на опалення виробничих приміщень

таблиця 10

Вироб.площа на 1т полотна Питомі витрати пару С/в 1 тони пару Висота
опал. Приміщення, м Витрати на опал виробн приміщень

Нвр Р Спар Н Воп

2,5 40 25 6 14,75

Розрахунок кількості і річного фонду оплати праці управління цеху

таблиця 11

Найменування професії Кількість людей за штатом Місячний оклад, грн ФОП

Начальник цеху 1 1300 15,6

Змінний майстер 2 1050 25,2

Економіст 1 950 11,4

Бухгалтер 1 900 10,8

Інженер-механік 1 950 11,4

Інженер-технолог 1 950 11,4

Табельщиця 1 650 7,8

Прибиральниця 1 650 7,8

Гардеробниця 1 650 7,8

Разом 10 8050 109,2

продовження таблиці

ФОПосн ФОПдод ФОП

305,76 82,56 388,32

Таблиця: Розподіл основної заробітної плати по статтям калькуляції

Усі основні затрати на оплату праці, тис, грн Основна заробітна плата
виробничих робітників Стаття “Утримання та експлуатація”, тис грн Стаття
“Загально-виробничі витрати, тис.грн Стаття “Адміністра-тивні витрати”

1115,609 597,27 43,949 109,2 305,76

59,43

168,63

Таблиця: Розподіл додаткової заробітної плати по статтях калькуляції

Додаткова зарплата Додаткова зарплата виробничих робітників Стаття
“Утримання та експлуатація”, тис грн Стаття “Загально-виробничі витрати,
тис,грн Стаття “Адміністративні витрати”

282,821 150,208 8,746 29,48 82,56

11,827

41,307

Таблиця: Розподіл допоміжних матеріалів по статтям калькуляції

Допоміжні матеріали, всього, тис.грн Стаття “Утримання та експлуатація
устаткування”, тис. грн Стаття “Загальновиробничі витрати”, тис.грн
Стаття “Адмінісративні витрати”

1355,07 1112,05 162,01 81,01

Таблиця: Калькуляція собівартості

Стаття калькуляції Витрати на весь випуск Витрати на одиницю продукції,
грн Питома вага статті

– сировина за відрахуванням відпадків 27149,465 27,61 86,73%

– паливо та вода на технологічні цілі 1,77 0,002 0,01%

– Заробітна плата робітникам 1071,308 1,09 3,42%

основна 597,27 0,61 1,91%

допоміжна 150,208 0,15 0,48%

– нарахування на заробітну плату 323,83 0,33 1,03%

– утримання та експлуатація обладнання 1698,045 1,73 5,42%

– загальновиробничі (цехові) витрати 494,19 0,5 1,58%

Виробнича собівартість 30414,778 30,93  

– адміністративні витрати 700,92 0,71 2,24%

– витрати на збут 186,871 0,19 0,60%

Повна собівартість 31302,569 31,83 100,00%

Таблиця: Кошторис “Адміністративних витрат”

Найменування статей Сума, тис. грн

Амортизація споруд, передавальних пристроїв, інших основних фондів 63,43

Заробітна плата (основна і допоміжна) робітників 305,76

82,56

144,30

Допоміжні матеріали 81,01

Витрати на опалення та освітлення помешкань фабрико управління – умовно
приймаються в розмірі 40% від аналогічних витрат зі статті
“Загальновирбничі витрати” 5,9

17,96

Всього 700,92

Таблиця: Кошторис на утримання та експлуатацію устаткування

Найменування статей Сума, тис. грн.

Двигунна енергія (таким чином, вартість енергії на основне виробництво
196,24

Амортизація технологічного устаткування та силових машин та обладнання,
вимірювальних приборів та пристроїв 349,44

Допоміжні матеріали для устаткування 1080,09

Заробітна плата основна, допоміжна з відрахуваннями, яка включається в
цю статтю 43,949

8,746

19,58

Всього 1698,045

Таблиця: Кошторис “Загальновиробничих витрат”

Найменування статей Сума, тис. Грн

Зарплата керівників, службовців з урахуванням на соціальні заходи 168,63

41,307

78,013

Витрати на опалення виробничих приміщень 14,75

Витрати на освітлення виробничих приміщень 4,49

Амортизація виробничих будівель та транспортних засобів 24,99

Допоміжні матеріали 162,01

Всього 494,19

Кошторис на виробництво

Найменування статей Сума, тис.грн

Матеріали витрат всього

В т.ч. сировина і матеріали за відрахуванням відпадків
27149,465

– допоміжні матеріали 1323,11

– паливо на технологічні цілі 1,77

– паливо і вода на побутові нужди 20,65

– енергія на основне виробництво 196,24

– енергія на побутові потреби 6,29

Затрати на оплату праці 1918,09

– основна зарплата 1115,609

– додаткова зарплата 282,821

Відрахування на соціальні заходи 323,83

Амортизація основних фондів 437,86

Інші витрати 186,871

Всього витрат 31302,569

Розрахунок ціни підприємства

ЦінаІ ЦінаІІ ЦінаІПДВ ЦінаІІПДВ Прибуток (рентабельність) Податок на
додану вартість

ЦІ ЦІІ ЦІПДВ ЦІІПДВ Р ПДВІ ПДВІІ

35,65 34,94 42,78 41,93 3,82 7,13 6,99

Таблиця: Розрахунок обсягу реалізації продукції

Найменування продукції Ґатунок Виробіток суров’я за рік Оптова ціна
підприємства за 1 т, грн Обсяг реалізації (товарна продукція), тис. грн

Пряжа І – 96% 943,99 35,65 33653,24

ІІ – 4% 39,33 34,94 1374,19

Разом 100% 983,32   35027,43

Обсяг реалізації з урахуванням ПДВ

Пряжа І – 96% 943,99 42,78 40383,89

ІІ – 4% 39,33 38,76 1524,43

Разом 100% 983,32   41908,32

Всього ПДВ       6880,89

Прибуток підприємства від реалізації продукції Витрати на 1 грн Товарна
продукція

П Згрн Тп

10598,62 0,87 35027,43

Техніко – економічні показники. Калькуляція собівартості

Найменування показників Одиниці виміру Дані з курсової роботи

1. Машини в заправці штук 104,00

2. Число робочих днів за рік днів 252,00

3. Число машино – годин в заправці за рік тис. 419,33

4. Відсоток простоїв % 6,20

5. Число машино – годин в простої за рік кг/год. 26,00

6. Число машино – годин в роботі за рік тон 393,33

7. Продуктивність машини за годину тис. 2,50

8. Кількість виробленого полотна за рік тон 983,32

9. Число відпрацьованих людино – годин за рік робітниками тис. 120,96

10. Трудомісткість 1 т. полотна людино – годин 12,30

11. Продуктивність праці 1 робітника за годину тон 8,13

тис. грн 477,67

12. Середньомісячна заробітна плата 1 робітника грн 0,00

13. Собівартість 1 кг полотна грн 31,83

14. Прибуток 1 кг полотна грн 3,82

15. Рентабельність % 12,00

16. Витрати на 1 грн. товарної продукції коп 0,87

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020