.

Розрахункова робота з курсу: Експлуатація і обслуговування машин (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2884
Скачать документ

Розрахункова робота з курсу: Експлуатація і обслуговування машин

1. Вихідні дані до розрахункової роботи

Таблиця 1. Вихідні дані до розрахункової роботи

Букви прізвища студента Марка

Машини Кількість Середньодобовий пробіг (напрацювання) однієї машини

х ТТ-4 6 – 5

и КрАЗ-255Л1 19 90 –

л КамАЗ-5320 21 130 –

ю ЛП-18А 5 – 6

Марка машини

(обладнання) Види ТО, ремонтів Періодичність виконання ТО і ремонтів, км
(мото-год.) Трудомісткість одного ТО

(ремонту),

люд.-год. Тривалість одного ТО

(ремонту), год.

1 2 3 4 5

ТТ-4 ЩО

ТО-1

ТО-2

ТО-3

СО

Пр

КР Кожної зміни

60

240

960

Два рази в рік

За потребою

4800 0,9

9,0

21,0

33,0

8,0

32,0

– 0,7

7,0

14,0

14,0

7,0

9,0

25 днів

КрАЗ-255Л1 ЩО

ТО-1

ТО-2

СО

Пр

КР Кожної зміни

1800

9000

Два рази в рік

За потребою

130000 1,2

8,5

38,0

8,0

20,5

– 0,8

5,0

14,0

7,0

5,5

22 днів

КамАЗ-5320 ЩО

ТО-1

ТО-2

СО

Пр

КР Кожної зміни

3200

9600

Два рази в рік

За потребою

200000 0,7

3,4

16,5

3,3

6,8

– 0,6

2,0

7,0

3,0

4,8

22 дні

ЛП-18А ЩО

ТО-1

ТО-2

ТО-3

СО

Пр

КР Кожної зміни

60

240

960

Два рази в рік

За потребою

3800 0,8

8,0

22,0

36,0

12,0

37,0

– 0,5

5,0

14,0

14,0

7,0

10,0

25 днів

2. Розрахунок кількості технічних обслуговувань і ремонтів за цикл

Кількість технічних втручань для однієї машини (одиниці обладнання)
відповідної марки за цикл приймається за даними, наведеними в [4] або
розраховується за формулами:

(1)

— річна кількість робочих днів підприємства.

Слід пам’ятати, що ТО-3 проводиться тільки для тракторів і машин на їх
базі.

Річна кількість робочих днів підприємства розраховується за формулою:

дні, (2)

– кількість відповідно вихідних та святкових днів в році.

= 97 днів.

Підставивши відповідні значення у формули, отримаємо кількість
обслуговувань за цикл. Для машин, які пройшли капітальний ремонт, норми
пробігу (норми часу) зменшуються на 20%.

Керуючись методикою, котра наведена вище, проведемо розрахунок кількості
технічних обслуговувань і ремонтів за цикл для трактора ТТ-4:

днів;

Результати розрахунків для всіх марок машин занесемо до таблиці 2.

Таблиця 2. Результати розрахунку кількості технічних обслуговувань і
ремонтів за цикл для всіх марок машин

ТТ-4 1 4 15 60 260 8 960

КрАЗ-255Л1 1 – 14 58 260 12 1445

КамАЗ-5320 1 – 20 42 260 12 1539

ЛП-18А 1 3 12 48 260 5 640

3. Розрахунок річної кількості ТО і ремонтів

Оскільки виробничу програму підприємства розраховують за річний період,
то потрібно виконати перехід від кількості ТО і поточного ремонту за
цикл до річної кількості. Коефіцієнт переходу від кількості ТО і ремонту
за цикл до річної кількості визначається за формулою:

(3)

– пробіг (напрацювання) машини за рік.

Річний пробіг (напрацювання) машини визначається за формулою:

(4)

– плановий коефіцієнт технічної готовності.

Плановий коефіцієнт технічної готовності визначається за формулою:

(5)

– тривалість експлуатації (роботи) машини в справному стані за цикл,
дні;

– тривалість міжремонтного циклу, дні.

Тривалість експлуатації (роботи) машини в справному стані за цикл
визначається за формулою:

днів. (6)

Тривалість міжремонтного циклу визначається за формулою:

днів, (7)

— сумарна тривалість простою машини в ТО і ремонтах за цикл, дні.

Сумарна тривалість простою машини в ТО і ремонтах за цикл визначається
за формулою:

дні, (8)

– тривалість простою за цикл відповідно в ТО-3, ТО-2, ТО-1, СО, ПР і
КР;

Тривалість простою в ТО за цикл визначається за формулами:

(9)

– тривалість робочого дня РММ, год. (береться в залежності від
прийнятого режиму роботи підприємства).

Тривалість простою машини в поточному ремонті за цикл визначається за
формулами:

– для автомобілів

днів; (10)

– для тракторів, машин на їх базі та іншого обладнання

днів, (11)

– норма простою машини в поточному ремонті за цикл на 1000 км пробігу
або 100 мотогодин роботи, (береться із [4], додатку), км або мотогод.

відповідає нормі простою машини в капітальному ремонті та береться із
[4] або додатку.

Річна кількість технічних обслуговувань і ремонтів для відповідної
кількості машин однієї марки г визначається за формулами:

(12)

– кількість машин (обладнання) однієї марки, що знаходяться в
експлуатації на підприємстві.

Керуючись методикою, котра наведена вище, проведемо розрахунок річної
кількості ТО і ремонтів для трактора ТТ-4:

днів;

днів;

днів;

днів;

дні;

днів;

днів;

днів;

днів;

Результати розрахунків для всіх марок машин занесемо до таблиці 3.

Таблиця 3. Результати розрахунку річної кількості ТО і ремонтів для всіх
марок машин

ТТ-4 7 26,25 37,5 7 54 25 156,75 960

КрАЗ-255Л1 – 24,5 36,25 10,5 89,375 22 182,625 1445

КамАЗ-5320 – 17,5 14,5 4,5 120 22 178,5 1538,46

ЛП-18А 5,28 21 30 4,375 48 25 133,655 640

Продовження таблиці 3

„h]„Gy^„?th`„ha$gd©A 

??????????

????????

????????

????????

-24b

d

????????

v

?

3/4

O

ue

????????

&

&

.

8

B

J

R

b

??????????

z

?

?

?

 

¦

A

E

O

o

??????????

??????????

hjr

hjr

hjr

44 0,16 – 42,56 176,32 38 3,04

КамАЗ-5320 1717 0,9 30285,35 0,15 – 63,6 132,3 42 3,15

ЛП-18А 773,655 0,87 1360,86 0,354 5,32 21,24 84,96 10 1,77

4. Розрахунок річного обсягу робіт з ТО і ремонту

Для розрахунку річного обсягу робіт з ТО і ремонту визначаємо
трудомісткості окремих видів технічних втручань. Для визначення
трудомісткостей технічних обслуговувань користуємося формулами:

людино-год., (13)

, – нормативи трудомісткості відповідно ТО-3, ТО-2, ТО-1 і СО,
людино-год (беруться із [4], додатку).

Річна трудомісткість робіт з поточного ремонту визначається:

– для автомобілів

людино-год., (14)

– для тракторів, машин на їх базі та іншого обладнання

людино-год., (15)

– трудомісткість ПР, що відповідає 1000 км пробігу автомобіля або 100
мотогод. роботи трактора, машини на його базі чи іншого обладнання,
людино-год (береться із [4], додатку).

Загальна трудомісткість робіт з ТО і ремонту для машин однієї марки
визначається за формулою:

людино-год., (16)

= 1,2… 1,3).

людино-год., (17)

– кількість марок машин.

Керуючись методикою, котра наведена вище, проведемо розрахунок річного
обсягу робіт з ТО і ремонту для трактора ТТ-4:

людино-год.;

людино-год.;

людино-год.;

людино-год.;

людино-год.;

людино-год.

Результати розрахунків для всіх марок машин занесемо до таблиці 4.

Таблиця 4. Результати розрахунку річного обсягу робіт з ТО і ремонту для
всіх марок машин

ТТ-4 225,8 476,3 741 120 2709,5 5127 30827

КрАЗ-255Л1 – 1617,3 1498,7 304 8101,6 13826

КамАЗ-5320 – 1049,4 449,8 138,6 4284 7106

ЛП-18А 191,5 467,3 679,7 120 2514,8 4768

5. Розрахунок чисельності робітників

Чисельність робітників для проведення технічного обслуговування точного
ремонту визначається за формулою:

(18)

– дійсний річний фонд робочого часу штатного робітника, год.

Для визначення дійсного річного фонду робочого часу робітника
користуємося формулою:

год., (19)

– тривалість робочої зміни, год.

Керуючись методикою, котра наведена вище проведемо розрахунок
чисельності робітників:

год.,

Приймаємо 17 робітників.

6. Розрахунок постів і обладнання для виконання ТО і ремонтів

Потрібна кількість постів для виконання поточного ремонту визначається:

(20)

= 0,85…0,90).

Потрібна кількість постів для виконання технічних обслуговувань
визначається за формулою:

(21)

– сумарна річна трудомісткість технічних обслуговувань, людино-год.

Сумарна річна трудомісткість технічних обслуговувань визначається:

людино-год. (22)

Для верстатної дільниці РММ кількість обладнання розраховується за
формулою:

(23)

= 0,6…0,9).

Річна трудомісткість технічних обслуговувань і поточного ремонту
визначається за формулою:

людино-год. (24)

Верстатне обладнання механічної дільниці за типами вибирають на основі
процентного співвідношення між трудомісткостями основних видів робіт,
які виконуються на дільниці. За видами робіт воно становить:

– токарні – 48 %;

– револьверні – 12%;

– фрезерні – 12 %;

– шліфувальні – 10 %;

– заточні – 8 %;

– стругальні – 5 %;

– свердлильні – 5 %.

Керуючись методикою, котра наведена вище проведемо розрахунок постів і
обладнання для виконання ТО і ремонтів:

Результати розрахунків для всіх марок машин занесемо до таблиці 5:

Таблиця 5. Результати розрахунку постів і обладнання для виконання ТО і
ремонтів для всіх марок машин

=7

Згідно з розрахованою кількістю обладнання для верстатної дільниці РММ
та процентним співвідношенням між трудомісткостями основних видів робіт,
які виконуються на дільниці, вибираємо такі верстати:

– токарні – 3;

– револьверні – 2;

– фрезерні – 1;

– шліфувальні – 1.

Список літератури:

Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Основи технічного
обслуговування і ремонту автомобілів: Підручник. – К.: Вища шк., 1994. –
(У 3-х кн.): Кн. 1: Теоретичні основи: Технологія. – 342 с; Кн. 2:
Організація, планування і управління. – 383 с; Кн. 3: Ремонт
автотранспортних засобів. – 599 с.

Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних
засобів автомобільного транспорту. – К.: Мінтранс України, 1998. -16 с.

Форнальчик Є.Ю., Оліскевнч М.С., Мастикаш ОЛ., Пельо Р.А. Технічна
експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник. – Львів:
Афіша, 2004.-492 с.

Положение о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного
оборудования. – М.: ЦНИИМЗ, 1979. – 237 с.

Адамовський М. Г., Борис М. М. Експлуатація і ремонт лісозаготівельного
устаткування: Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання
для студентів лісомеханічного і заочного факультетів. Львів: НЛТУУ,
2005. – 30 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019