.

Процедура визначення результатів сертифікації (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1293
Скачать документ

Реферат на тему:

Процедура визначення результатів сертифікації

продукції, що імпортується

Загальні положення

Система сертифікації УкрСЕПРО має виключне право визнавати результати
сертифікації продукції на відповідність обов’язковим вимогам нормативних
документів України, видані іншими державами. Об’єктами визнання є
протоколи випробувань, сертифікати (знаки) відповідності та інші
свідоцтва відповідності на продукцію, яка підлягає обов’язковій
сертифікації з затвердженим переліком товарів та послуг.

Переліки товарів та послуг, які підлягають перевірці на підтвердження їх
відповідності вимогам обов’язкової сертифікації, органів з сертифікації
продукції, що діють у системі УкрСЕПРО, центрів стандартизації,
метрології та сертифікації, що співробітничають з сертифікаційними
органами при ввезенні продукції в Україну, встановлюються Держстандартом
України.

Рішення про визнання сертифікатів, виданих органами сертифікації інших
держав (міжнародних систем) на вітчизняну та імпортовану продукцію, що
має використовуватися в Україні, приймає орган з сертифікації системи
УкрСЕПРО.

Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується в
Україну, здійснюється на основі підтвердження відповідності продукції
обов’язковим вимогам, встановленим у законодавчих актах і нормативних
документах, міжнародних та національних стандартах інших держав, що
діють в Україні, шляхом укладання угод або прийняття рішення про
визнання.

Свідченням визнання закордонних сертифікатів є сертифікат відповідності,
виданий у системі УкрСЕПРО, або свідоцтво про його визнання згідно з
ДСТУ 3498.

Угоди про визнання результатів сертифікації продукції складаються за
умов:

наявності національної системи сертифікації держави імпортера, що має
організаційно-методичні документи, акредитовані органи з сертифікації
продукції, випробувальні лабораторії (центри) відповідносно до вимог
ISO/ІEC з сертифікації і стандартів серії ІSO 9000, ЕN 45000, ЕN 29000;

наявності акредитованих органів з сертифікації продукції, випробувальних
лабораторій в міжнародних системах сертифікації конкретного виду
продукції, створених спільно з державами-учасниками угоди.

Результати сертифікації імпортованої продукції, що не охоплені угодою,
включаючи сертифікати (знаки) відповідності продукції, можуть бути
визнані у системі УкрСЕПРО на підставі рішень про визнання:

без додаткових процедур з сертифікації;

із застосуванням додаткових процедур з сертифікації;

за позитивними результатами сертифікації продукції у системі УкрСЕПРО.

Найважливішими підставами для угоди про визнання є:

взаємно визнані адміністративні та юридичні структури і програми робіт;

ідентичні основоположні критерії, яких повинно дотримуватись при
сертифікації продукції;

гармонізовані з міжнародними стандартами (ISO, IEC та ін.) нормативні
документи, які використовуються;

взаємна юридична і економічна відповідальність сторін, що уклали угоду;

процедури, які забезпечують відповідне функціонування обраних структур,
однотипних методів і обладнання для проведення сертифікації, аналогічні
процедури нагляду, методи правового захисту і інші керівні положення,
які дають гарантію того, що ні одна з сторін, які беруть участь у
сертифікації, не буде наражена на невиправданий ризик щодо визнання
робіт з сертифікації інших сторін.

Основні положення угоди про визнання результатів сертифікації інших
сторін, правила і порядок взаємного визнання національних систем
сертифікації визначаються на основі двосторонніх або багатосторонніх
угод (держав-учасниць угод).

Процедура визначення результатів сертифікації продукції,

що імпортується

Визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується, головним
чином стосується:

визнання сертифіката (знаку) відповідності продукції (сертифіката
системи якості);

визнання результатів випробування продукції випробувальної лабораторії.

Процедура визнання результатів сертифікації продукції передбачає такі
основні етапи:

1. Під час складання угоди:

розгляд заявки та аналіз документації для складання угоди;

складання угоди про визнання результатів сертифікації продукції;

оформлення та реєстрація сертифікатів (знаків) відповідності або
свідоцтв про визнання, внесення їх до реєстру системи УкрСЕПРО і видача
заявнику;

технічний нагляд за імпортованою продукцією згідно з угодою про визнання
результатів сертифікації продукції на термін дії угоди.

2. Під час прийняття рішення:

розгляд заявки та аналіз документації, що подаються на визнання
результатів сертифікації продукції;

прийняття рішення про можливість видачі сертифіката (знаку)
відповідності або свідоцтва про визнання;

оформлення та реєстрація сертифікатів (знаків) відповідності або
свідоцтв, внесення їх до реєстру системи УкрСЕПРО і видача їх заявнику;

технічний нагляд за імпортованою продукцією згідно з рішенням про
визнання результатів сертифікації продукції.

Заявник продукції держави-імпортера має надати органу з сертифікації
конкретного виду продукції системи УкрСЕПРО таку документацію:

заявку про визнання;

сертифікат (знак) відповідності;

стандарт (технічні умови) на продукцію і процедури сертифікації;

атестат акредитації випробувальної лабораторії (за наявності);

протокол випробувань;

сертифікат систем якості, атестат виробництва (за наявності) виробника.

В разі відсутності відповідного органу з сертифікації конкретного виду
продукції системи УкрСЕПРО документи подаються до Держстандарту України,
який призначає організацію для виконання функцій органу з сертифікації
цієї продукції та визнання результатів сертифікації.

Стосунки між учасниками робіт з визнання результатів сертифікації
продукції здійснюються через їх постійних представників.

Орган з сертифікації конкретного виду продукції розглядає подану
документацію і проводить її аналіз. Для оцінки документації створюється
комісія на чолі з керівником органу з сертифікації. До роботи комісії
можуть бути залучені аудитори різних напрямків діяльності з сертифікації
продукції, спеціалісти державної санітарно-епідеміологічної служби (за
необхідності), представники спілки споживачів та інших зацікавлених
організацій.

Комісія, що розглядає документацію, має право запитати додаткову
інформацію від представника другої сторони, що надала документацію.

На основі аналізу документів складається проект угоди про визнання
результатів сертифікації між відповідальними особами двох сторін або
приймається рішення з процедури визнання результатів сертифікації.

Угоди складаються з організаціями на різних рівнях за участю органу з
сертифікації в системі УкрСЕПРО.

На продукцію, яка пройшла сертифікацію на основі угоди, орган з
сертифікації конкретного виду продукції видає сертифікат (знак)
відповідності в системі УкрСЕПРО.

Упродовж дії угоди можливі випадки повного визнання сертифікатів
(знаків) відповідності на продукцію іноземних партнерів. У цьому випадку
видається свідоцтво про визнання за формою (Додаток 29) згідно з ДСТУ
3498.

Повне визнання сертифікатів, що не охоплені угодою, атестатів
акредитації органів з сертифікації, випробувальних лабораторій (центрів)
можливе в разі дотримання таких вимог:

ідентичності основоположних критеріїв, на яких заснована діяльність
систем сертифікації конкретного виду продукції системи УкрСЕПРО і
держави-імпортера, в тому числі застосування процедур, що забезпечують
однотипні процедури сертифікації, випробувального обладнання,
аналогічних процедур нагляду за сертифікованою продукцією, системами
якості (атестації) виробництва;

застосуванні прийнятих в Україні та державі імпортері міжнародних або
гармонізованих стандартів (технічних умов) на продукцію, методів
випробувань і процедури сертифікації.

Орган з сертифікації конкретного виду продукції за повного визнання
закордонних сертифікатів (знаків) відповідності готує свідоцтво про
визнання (Додаток 29).

Часткове визнання результатів сертифікації та інших функціональних
елементів систем сертифікації держави-імпортера, не охоплених угодою,
можливе в разі досягнення згоди між сторонами, коли мається незначне
розходження під час оцінки документації щодо показників (характеристик)
продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації. У цьому випадку орган
з сертифікації конкретного виду продукції рекомендує проведення
додаткових процедур з сертифікації зразків продукції за цими показниками
(характеристиками) у випробувальних лабораторіях системи УкрСЕПРО.

Орган з сертифікації конкретного виду продукції після проведення
додаткових процедур з сертифікації оформляє сертифікат відповідності
згідно з ДСТУ 3413, в якому підставою для видачі сертифіката є процедури
з сертифікації, проведені в системі УкрСЕПРО, та визнання закордонного
сертифіката відповідності. У випадку значних розбіжностей під час оцінки
документації щодо показників (характеристик) продукції, яка підлягає
обов’язковій сертифікації, орган з сертифікації продукції рекомендує
повне проведення сертифікації зразків продукції у випробувальних
лабораторіях системи УкрСЕПРО або інших лабораторіях згідно з правилами
системи УкрСЕПРО та стосовно конкретного виду продукції.

Орган з сертифікації конкретного виду продукції після проведення
сертифікації в системі УкрСЕПРО видає сертифікат відповідності згідно з
ДСТУ 3413.

Зразки для сертифікації надаються стороною-імпортером. Під час надання
зразків або виробів використовується система ідентифікації, зазначена в
документації або виражена маркуванням.

Орган з сертифікації конкретного виду продукції протягом місячного
строку направляє до Держстандарту України результати робіт з визнання
(сертифікат відповідності, свідоцтво та ін.) згідно з вимогами ДСТУ 3415
для розгляду та реєстрації.

Держстандарт України реєструє свідоцтва з визнання закордонних
сертифікатів (знаків) відповідності, сертифікати відповідності, видані в
системі УкрСЕПРО.

Визнання сертифікатів (знаків) відповідності, атестатів акредитації
випробувальних лабораторій (протоколів випробувань) та інших
функціональних елементів систем сертифікації держав-імпортерів
вважається дійсним з моменту внесення їх до реєстру системи УкрСЕПРО на
час дії угоди про визнання або строку, встановленого органом з
сертифікації конкретного виду продукції.

Технічний нагляд за імпортованою продукцією здійснюється шляхом
виконання взаємних зобов’язань, які обумовлені угодою.

Технічний нагляд за імпортованою продукцією, що не охоплена угодою про
визнання результатів сертифікації, здійснюється відповідно до правил
системи УкрСЕПРО та конкретного виду продукції згідно зі схемою
(моделлю) сертифікації.

Роботи з визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується,
проводяться за рахунок заявника.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019