.

Організація праці водіїв та перевезень цегли на будівельні майданчики Надвірнянського району автомобілями Надвірнянська автобаза (диплом)

Язык: украинский
Формат: дипломна
Тип документа: Word Doc
3 15088
Скачать документ

дипломний проект

з вантажних перевезень

Організація праці водіїв та перевезень цегли на будівельні майданчики
Надвірнянського району автомобілями Надвірнянська автобаза

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступ

1 Загальний розділ

1.1 Призначення, характеристика підприємства перевізника

1.2 Характеристика існуючої організації і району перевезень

1.3 Обґрунтування теми проектування

1.4 Розробка і обґрунтування вихідних даних дипломного проекту

2 Технологічний розділ

2.1 Обґрунтування прийнятого методу перевезень

2.2 Розробка схем і епюр вантажопотоків і раціональних маршрутів руху
рухомого складу.

2.3 Вибір ефективного типу і марки рухомого складу

2.4 Обґрунтування вибору вантажно-розвантажувальних механізмів і їх
характеристика

2.5 Розрахунок роботи рухомого складу на маршрутах і визначення
експлуатаційної кількості автомобілів

2.6 Визначення середніх техніко-експлуатаційних показників роботи
рухомого складу

2.7 Розрахунок коефіцієнтів технічної готовності та випуску автомобілів

2.8 Розрахунок виробничої програми перевезень

3 Організаційний розділ

3.1 Організація планування перевезень

3.2 Диспетчерське керівництво перевезень

3.3 Розробка графіка руху автомобілів на маршрутах

3.4 Організація праці водіїв і складання графіку їх роботи

3.5 Документація і документообіг по вантажним перевезенням

3.6 Заходи по економії ПММ

4 Охорона праці і

4.1 Охорона праці і пожежна безпека

4.2 Безпека руху

4.3 Охорона навколишнього середовища

5 Економічний розділ

5.1 Розрахунок кількості водіїв

5.2 Розрахунок фонду оплати праці

5.3 Розрахунок відрахувань на соціальні заходи

5.4 Розрахунок матеріальних витрат (на паливо – мастильні матеріали, на
ТО і ПР рухомого складу на шини)

5.5 Амортизаційні відрахування

5.6 Інші витрати

5.7 Калькуляція і структура собівартості

5.8 Доходи, прибуток і рентабельність

5.9 Економічна ефективність проекту

5.10 Техніко – економічні показники проекту

Висновок

Перелік використаних джерел.

ЗМІСТ

Вступ

1 Загальний розділ

1.1 Призначення, характеристика підприємства перевізника

1.2 Характеристика існуючої організації і району перевезень

1.3 Обґрунтування теми проектування

1.4 Розробка і обґрунтування вихідних даних дипломного проекту

2 Технологічний розділ

2.1 Обґрунтування прийнятого методу перевезень

2.2 Розробка схем і епюр вантажопотоків і раціональних маршрутів руху
рухомого складу.

2.3 Вибір ефективного типу і марки рухомого складу

2.4 Обґрунтування вибору вантажно-розвантажувальних механізмів і їх
характеристика

2.5 Розрахунок роботи рухомого складу на маршрутах і визначення
експлуатаційної кількості автомобілів

2.6 Визначення середніх техніко-експлуатаційних показників роботи
рухомого складу

2.7 Розрахунок коефіцієнтів технічної готовності та випуску автомобілів

2.8 Розрахунок виробничої програми перевезень

3 Організаційний розділ

3.1 Організація планування перевезень

3.2 Диспетчерське керівництво перевезень

3.3 Розробка графіка руху автомобілів на маршрутах

3.4 Організація праці водіїв і складання графіку їх роботи

3.5 Документація і документообіг по вантажним перевезенням

3.6 Заходи по економії ПММ

4 Охорона праці і

4.1 Охорона праці і пожежна безпека

4.2 Безпека руху

4.3 Охорона навколишнього середовища

5 Економічний розділ

5.1 Розрахунок кількості водіїв

5.2 Розрахунок фонду оплати праці

5.3 Розрахунок відрахувань на соціальні заходи

5.4 Розрахунок матеріальних витрат (на паливо – мастильні матеріали, на
ТО і ПР рухомого складу на шини)

5.5 Амортизаційні відрахування

5.6 Інші витрати

5.7 Калькуляція і структура собівартості

5.8 Доходи, прибуток і рентабельність

5.9 Економічна ефективність проекту

5.10 Техніко – економічні показники проекту

Висновок

Перелік використаних джерел.

Вступ

Транспортна система – комплекс різних видів транспорту, які знаходяться
в взаємозв’язку при виконанні перевезення. Поняття “Єдина транспортна
система” вказує на соціально-економічне єдинство всіх видів транспорту
цілої країни.

До єдиної транспортної системи належать такі види транспорту:
залізничний, водний, автомобільний, повітряний, трубопровідний.

Транспорт забезпечує виробничо-економічні зв’язки різних галузей
народного господарства. Він відіграє важливу роль в економічному і
культурному розвитку людей, в економічних зв’язках з закордонними
країнами. Транспорту належить важлива роль в процесі загального
виробництва, так як він займається перевезенням матеріалів, напівготової
і готової продукції. Транспорт забезпечує також зв’язок між сільським
господарством і промисловістю та окремими підприємствами.

Транспортна промисловість або транспорт. Має ряд особливостей які значно
відрізняють його від інших галузей матеріального виробництва. Виробничим
процесом транспортної промисловості є процес переміщення вантажів і
пасажирів, в часі і просторі. Транспортна промисловість не потребує
виготовлення або перероблення сировини. Матеріальні блага у вигляді
визначеної продукції в промисловості і сільському господарстві,
транспорт переміщує від місця виробництва до місця споживання не
змінюючи продукції.

Продукцією транспортної промисловості являється теж переміщення вантажів
і пасажирів в часі і просторі. Таким чином виробничий процес і продукція
транспортної промисловості співпадають.

Витрати на переміщення вантажів називаються транспортними витратами. В
кінцевому випадку транспортні витрати збільшують вартість продукції.
Транспортні витрати є четвертою складовою вартості продукції (після
сировини, пального, заробітної плати).

Важливу роль в переміщенні вантажів відіграє швидкість доставки від
відправника до одержувача. Підвищення швидкості доставки – важливий
фактор для покращення продуктивності.

Автомобільний транспорт являє собою сукупність шляхів сполучень. Засобів
перевезення. Технічних пристроїв, механізмів і засобів управління.

Засобами перевезення (рухомим складом) являються автомобілі,
автомобілі-тягачі, причепи і напівпричепи транспортного призначення,
різні приспосіблення для перевезення вантажів і пасажирів. Шляхами
сполучень є автомобільні дороги і магістралі.

До технічних пристроїв в споруд відносять гаражі, авторемонтні заводи,
станції технічного обслуговування і інші.

Виробничий процес на автомобільному транспорті, який полягає в
переміщенні вантажів і пасажирів рухомим складом називається
автомобільними перевезеннями. Є два види автомобільних перевезень
вантажні і пасажирські. Вантажні перевезення розрізняють по слідуючи
ознаках:

по галузевому принципу перевезення вантажів промисловості, сільського
господарства, будівництва, торгівлі і громадського харчування. поштового
перевезення, перевезення вантажів населення і комунального господарства.

перевезення за розмірами вантажу масового перевезення. Партійні по
розміру партії вантажу, не масові перевезення.

по територіальній ознаці – технологічні, міські, приміські, міжміські,
міжнародні перевезення;

а) технологічні – перевезення по території будівельних майданчиків чи по
території підприємства;

б) міські – перевезення на невеликі віддалі з різною структурою
перевезення;

в) такі ж умови відносяться до приміських перевезень. Які здійснюються
за межами міста на віддалі до 50 км включно;

г) міжміські – перевезення, які здійснюються на відстані більше 50 км
між різними містами, областями і економічними районами на дорогах
великої протяжності, віддаль може бути більше 1000 км;

д) міжнародні – перевезення за межі країни.

По способу виконання – місцеві перевезення і перевезення прямого і
змішаного сполучення:

а) місцевими називаються всі перевезення незалежно від їх віддалі, які
проводяться одним автотранспортним підприємством;

б) при перевезеннях прямого сполучення в роботі по переміщенню вантажів
приймають участь декілька автотранспортних підприємств;

в) перевезення змішаного сполучення виконуються двома або більше видами
транспорту. Вони можуть бути: автомобільно-залізничними,
автомобільно-водними, автомобільно-залізнично-водними і т.д.

По часу виконання –постійні і сезонні:

а) постійні – перевезення на протязі цілого року;

б) сезонні – періодично повторюються в потріб6ний час року.

По організаційному принципу – централізовані і децентралізовані.

1. Загальний розділ

1.1. Характеристика підприємства перевізника

Для виконання перевезень створюються автотранспортні підприємства (АТП),
які являються первинною ланкою автомобільного транспорту (на відомчому
автотранспорті можуть бути також транспортні цехи у складі великих
підприємств).

В керування автотранспортом загального призначення вводиться
виробничо-територіальна система. Структура управління складається з
чотирьох ланок: державне об’єднання – територіальне об’єднання –
державне міністерство, яке діє в межах країни.

Основний тип автотранспортного підприємства – комплексні АТП, проводить
перевезення вантажів і прості транспортно-експедиційні операції,
зберігання, технічне обслуговування і поточний ремонт рухомого складу.
забезпечує необхідними матеріалами і запасними частинами.

Управління АТП повинно забезпечити: виконання перевізного плану,
техніко-економічне планування, організацію праці і заробітної плати,
бухгалтерський звіт і фінансову діяльність, матеріально-технічне
оснащення. Комплектування і підготовку кадрів, господарське
обслуговування.

Для вирішення цих питань у АТП є організаційна, технічна і
планово-економічна служба. Організаційна служба АТП залежить від
характеру і структури перевезень, кількості і типу рухомого складу,
форми організації технічного обслуговування і ремонту, технічної
спорядженості підприємстві і інші. В середині АТП створюють автоколони.

Автотранспортні підприємства в більшості випадків являються
спеціалізованими – в залежності від обслуговування галузей, способу
виконання перевезень і т.д.

Для подальшого вдосконалення процесів управління діяльністю АТП,
концентрації рухомого складу, скорочення ланок і підвищення гнучкості
управління застосовують автотранспортні виробничі об’єднання. Об’єднання
представляє собою самостійну госпрозрахункову організацію, в склад якої
входять декілька автотранспортних підприємств. Вона може складатися з
окремих підприємств або мати одне головне підприємство і декілька
підприємств-філіалів. Відповідальність за діяльність окремих підприємств
(виконання плану перевезень) перед вище стоячою організацією несе
об’єднання.

Завдання. що покладаються на комплексні АТП здійснюються службою
організації, технічною, плановим відділом і бухгалтерією, При розподілі
функцій службою організації перевезень і технічною службою керуються
таким принципом:

при роботі на лінії парк перебуває в розпорядженні служби організації
перевезень, а на території АТП – технічної служби.

усі заходи пов’язані з організацією перевезень вантажів забезпечуються
начальником відділу організації перевезень. Йому підпорядковані рухомий
склад, що працює на лінії, склади, вантажні автостанції і
транспортно-експедиційні контори.

1.2. Характеристика існуючої організації і району превезень

В дипломному проекті планується вибрати рухомий склад та організувати
переведення цегли по маршрутах:

Надвірна завод – Пасічна будівельний об’єкт

Надвірна завод – Ланчин будівельний об’єкт

Надвірна завод – Білі Ослави будівельний об’єкт

В організації існуючих перевезень є певні недоліки, що потребують
організаційних заходів та вдосконалення.

Перевезення здійснюється не постійно, рухомий склад не відповідає
сучасним вимогам, що впливає на собівартість перевезень.

Значні втрат часу при проведенні вантажних операцій будівельних
майданчиках.

Велике значення при плануванні перевезень має регламентування швидкості
на кожній ділянці перевезень, що значно впливає на продуктивність
перевезень.

Вибір швидкості залежить від категорій умов експлуатації та типу
рухомого складу. маршрути даних перевезень проходять по дорогах І-ІІ-ІІ
категорій, що впливає на вибір середньої технічної швидкості.

На даний маршрут. При перевезенні цегли використовується рухомий склад,
є можливість зворотнього завантаження.

В даному випадку коефіцієнт використання вантажопробігу максимально може
бути рівний ? = 0,5, що є недоліком існуючих перевезень

1.3. Обґрунтування теми проектування

На сучасному етапі розвитку підприємства, приватного бізнесу
необхідність в перевезенні будівельних матеріалів на об’єкти є
періодично потрібними. В залежності від замовлень на дані перевезення і
вдосконалення їх організації, покращення техніко-економічних показників
розробляється дана тема.

Необхідність в розробці даної теми, тому, що є ряд невирішених питань,
які можна вирішити в процесі проектування:

впровадити, по можливості, зворотне завантаження з метою зменшення втрат
при перевезеннях та підвищення всіх техніко-економічних показників;

розрахувати, згідно категорій умов експлуатації, середньо-технічні
швидкості до кожної дільниці та маршруту;

провести вибір оптимального рухомого складу, що забезпечить перевезення
з меншими витратами;

розробити графіки руху рухомого складу для кожного маршруту;

впровадити в проекті прогресивний метод в перевезення, особливо
будівельних матеріалів цегли на піддонах, монтаж з коліс.

2. Технологічний розділ

2.1. Обґрунтування прийнятого методу перевезень

При визначенні методу перевезень вантажів на маршрутах враховують
слідуючи показники:

вид вантажу;

об’єм перевезень;

рухомий склад який застосовуються на перевезеннях;

При розробці даного проекту основним завданням удосконалення організації
є можливість зменшення непродуктивних пробігів завдяки зворотному
завантаженню.

При цьому удосконаленні значно покращаться техніко-експлуатаційні
показники, що змінить також економічні дані при перевезеннях.

При цьому на двох маршрутах рух буде відбуватись на маршрутах із
зворотнім завантаженням, показник коефіцієнту використання пробігу ?
буде 0,5 < ? < 1.0.Для вибору типу рухомого складу необхідно провести розрух нок по годинній продуктивності та врахувати паливну економічність.Розподіл швидкості відповідно до ділянок по категоріям умов експлуатаціїТаблиця №11Маршрут № Віддаль перевезень, км Розподілення загальної віддалі перевезень по дільницях категорій експлуатаціїІ ІІ ІV V ЗначенняІ ІІ ІV V54 43 34 291 62 17 38 7 -2 45 13 28 4 -3 24 12 6 6 -Розрахунок середньої швидкості на маршрутахПоказники розрахунків заносимо в таблицю вихідних даних графічної частини аркуш №1.2.4. Обґрунтування ефекту вантажно-розвантажувальних робіт і характеристика механізмів.Організація вантажно-розвантажувальних робіт є важливим елементом процесу перевезень вантажів.На автомобільному транспорті дані роботи є найбільш важливими та трудомісткими.При перевезеннях цегли, яка формується на автомобільних піддонах розміром 800х1200 мм вантажопідйомністю до 1т застосовують на підприємствах виготовлення цегли, крани козлові ККУ=7,5 вантажопідйомністю 7,5 г, що повністю забезпечує процес.Також при знятті та постановку піддонів з цеглою, на піддонах використовують вилковий автонавантажувач моделі 4092 – вантажопідйомність до 2 т; робота двигуна на бензині та на газі, що дає змогу використовувати його в приміщеннях, максимальна висота підйому вил – 4500 нм (3 ст. 123)При необхідності подачі піддонів з цеглою безпосередньо для “монтажу з коліс” використовують автомобільні крани КС-2571, та баштові на стаціонарних будівельних об’єктах.Застосування таких механізмів дає значне скорочення часу навантаження – розвантаження.На невеликих будівельних майданчиках при малих обсягах перевезень, що є в наявності при даних перевезеннях використовують мобільні автокрани КС1571ХарактеристикаМаксимальна вантажопідйомність – 4тДовжина основної стріли – 6,5 мДовжина стріли з висунутою внутрішньою секцією – 10,4 мМаксимальна висота підйому крана – 11 мМаксимальна швидкість підйому вантажу – 18 м/хв.Максимальна швидкість обертання платформи 2,4 об/хв.Максимальна швидкість руху без вантажу 75 км/год. [1 ст. 111]Для перевезення цегли використовують автомобільні дерев’яні одно настильні піддони.Розміри піддона 1200х800 мм, вантажність до 1 т, цегла для кращої стійкості та збереження при перевезенні та навантажувально-розвантажувальних роботах складається в “ялиночку”.Пустотіла цегла формується на піддоні в пакет або пластиковою стрічкою обгортається плівкою.Всі операції по навантаженні-розвантаженні приймає на себе “замовник” рухомого складу.3. Організаційний розділ3.1.Організація планування перевезеньПроцес організації перевезень вантажів складається з роботи служби організації перевезень над пошуком клієнтури, заключенням договорів, прийняттям заявок та замовлень.Розробка цих документів являється першим етапом організації планування, на основі даних документів проводиться оперативне планування на певний період і ні кожний робочий день.На кожній день складається змінно-добовий оперативний план в його розробці приймає участь представник служби організації перевезень (старший диспетчер) і начальник або механік автоколони.Організація планування повинна враховувати:вибір ефективного типу рухомого складу для певного вантажу;зменшення непродуктивних пробігів без вантажу;вибір швидкості доставки вантажу з урахуванням категорій умов експлуатації та правил безпеки руху;скорочення часу простою під навантаженням – розвантаженням;планування часу роботи та відпочинку водіїв.Вирішення цих питань можливо з розробкою програмного забезпечення з допомогою комп’ютерної техніки.Диспетчерська керівництво перевезеньЗдійснення перевезень вантажів неможливе без чіткого оперативного керівництва, особливо це стосується регулярних масових перевезень.При цьому здійснюється визначення завдання водіям на різних маршрутах, оперативне регулювання всіх недоліків.Диспетчерське керівництво здійснюється службою організації перевезень яка в регулюванні виробничого процесу виконує слідуючи завдання:прийом заявок і замовлень на перевезення вантажів;розробка раціональних маршрутів перевезень вантажів;розробка оперативного плану перевезень;організація і проведення випуску рухомого складу на лінію;керівництво за роботою автомобілів на лінії;надання технічного допомоги на лінії;В виконанні цих заходів приймає участь служба організації перевезень, яка складається диспетчерських груп:вантажноїдиспетчерськоїобліково-контрольноїВантажна група займається вивченням вантажопотоків і вантообороту, стану під’їзних шляхів до вантажно-розвантажувальних постів, ефективності використання механізмів навантаження-розвантаження.Робота та завдання диспетчерської групи це – розробка змінно-добового плану перевезень; випуск рухомого складу на лінію та контролем за поверненням, складання добового звіту перевезень.Диспетчерська група складається з двох підгруп:центральної, яка знаходиться в АТП;лінійної, яка контролює роботу рухомого складу на лінії та в місцях навантаження-розвантаження.Комерційна група чи обліково-контрольна виконує розробку первинної документації – подорожніх листів; талонів замовника; товаротранспортних накладних.Всі ці структурні підрозділи активно приймають участь в керівництві процесом перевезень.3.3.Розробка графіка випуску та руху автомобілів на маршрутПри плануванні випуску рухомого складу на лінію враховують початок роботи пункту навантаження і відстані кульового пробігу. На даних маршрутах використовують на автомобілях вантажні пристрої – маніпулятори, що впливає на продуктивність проведення цих робіт на верхніх складах.Почато роботи на пунктах навантаження о 8 годині ранку, в розрахунку графіка випуску та руху автомобілів на маршрутах враховуємо середню швидкість руху, а також дорожні умови експлуатації.Вихідні дані для розробки розкладу руху на першому маршруті:Тн’ = 8,0 год.Vт = 34 км/годl 8 = 16 кмt рух = 28 хв.lм’=16 кмtм = 37 хв.tр = 30 хв.Nоб. = 4Вихідні дані для розробки розкладу руху на другому маршрутіТн’ = 7,2 год.Vт1 = 35 км/годl 81 = 22 кмt рух = 38 хв.lм’=22 кмtм = 37 хв.tр = 30 хв.Nоб = 33.3. Розробка графіка руху автомобілів на маршрутах.Для розробки графіків руху автомобілів використовуємо вихідні дані та результати розрахунків технологічного розділу.Вихідні дані заносимо в таблицюТаблиця 3.1.Маршрут Гм год. Vт км/год. t рух хв. АБ t рух хв. БВ tнд хв. t рб хв. t ив хв. t ра хв. t нб хв.1 8,4 46 2619 7х3 18 20 20 182 7,6 39 19 - 20 18 - 18 203 8,0 43 31 - 18 20Розробляємо розклад руху на маршрут №1Таблиця 3.2.Автомобіль Оборот А Б ВПрибув Вибув Прибув Вибув Прибув Вибув1 7.00 7.18 7.44 8.04 8.11 8.312 8.50 9.28 9.54 10.15 10.23 10.433 11.02-11.20 12.20-12.38 13.04 13.24 13.31 13.514 14.10 14.46 15.12 15.32 15.39 15.5916.18 16.36 АТПРозробляємо розклад руху на маршрут №2Таблиця 3.3.Автомобіль Оборот А БПрибув Вибув Прибув Вибув1 7.20 7.38 7.57 8.352 8.54 9.32 9.51 10.293 10.48 11.06/12.06-12.26 12.45 13.234 13.42 14.20 14.39 15.1715.36 15.54 АТПНа основі вихідних даних розробляємо розклад руху на маршруті № 3Таблиця 3.4.Автомобіль Оборот А БПрибув Вибув Прибув Вибув1 7.40 7.58 8.29 8.492 9.20 9.38 10.09 10.293 11.00 11.18 11.49 12.09/13.094 13.40 13.58 14.29 14.495 15.2016.50 заїзд 15.38 15.09 16.29На основі розроблених розкладів руху оформляємо графіки руху на маршрутах, аркуш №2 графічної частини проекту.3.4. Організація праці водіїв і складання графіку їх роботиДля розробки графіку роботи водіїв на маршрутах визначаємо тривалість зміни для кожного маршруту.tзм = Тм + tп.з. + tм.о.де tп.з. – підготовчо-заключний час tп.з. = 18 хв.tм.о. = час на медогляд tм.о. = 5 хв.Визначаємо час зміни на кожному маршруті:№1 - tзм1 = 8,4+0,4=8,8 год.№2 - tзм2 = 7,6+0,4=8,0 год.№3 - tзм3 = 8,0+0,4=8,4 год.Фонд робочого часу за місяць складаєФ р.ч.м. = Ф р.ч.тижн. . 4 + 2 tзм ;Де Ф р.ч. – фонд робочого часу за тиждень 40 год.Тоді Ф р.ч. міс. = 22.8 = 176 год.Др. = 22 (серпень)Кількість змін за місяць відповідно:На основі розрахунків складаємо графік роботи водіїв на місяць:Графік роботи водіїв на місяцьТаблиця 3.5.Маршрут Водій Дні місяця1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 301р р р р р в в р р Мв р р в в р р р р р в в р р Мв р р в в р р2р р р р р в в р р р р р в в р р р р р в в р р р р р в в р р3р р р р р в в р р р р р в в р р Мв р р в в р р р р р в в р р13 ПідміннийрррУмовні позначенняР- робочий деньВ – вихідний деньМ/в між змінний відпочинок3.5. Документація і документооборот при перевезеннях.4. охорона праці4.1 Охорона праці і пожежна безпекаТак як робота водія є дуже напруженою в нервово-психологічному відношенні в процесі проектування необхідно приділити увагу охороні праці водіїв, що в першу чергу стосується нормуванню часу роботи і відпочинку — враховано при розробці розділу 3 пункту 3.4.«Організація праці водіїв і складання графіків їх роботи».Важливим питанням охорони праці водіїв є процес навантаження-розвантаження, при якому водій може виконувати функції вантажника(з його згодою)і повинен дотримуватись заходів безпеки.Перед завантаженням вантажу водій зобов'язаний:- з'ясувати у відправника характер вантажу, тару і вид вантажу;- особисто підготувати напівпричіп до завантаження, провести інструктаж відправнику і прийняти міри по правильному розподіленні та закріпленні вантажу ременями безпеки для його подальшого безпечного транспортування;- проконтролювати процес завантаження.Навантаження - розвантаження вантажів, а також кріплення їх на автомобілі повинні виконуватись силами і засобами вантажовідправників, вантажоодержувачів, а також спеціалізованих організацій з дотриманням правил по техніці безпеки. Водій повинен перевірити відповідність укладки піддоні з цеглою і надійність кріплення вантажу на автомобілі, а у випадку, якщо помітить якісь недоліки в укладці чи кріпленні вантажу, вимагати їх усунення. Навантажувально-розвантажувальні роботи повинні проводитись під керівництвом відповідальної особи, яка назначена наказом керівника організації, яка виконує ці роботи.Водіям автомобіля дозволяється з їх згодою виконувати роботи по навантаженні чи розвантаженні вантажів масою не більше 50 кг.Кузов автомобіля не повинен мати поламаних брусків, тріщин, повинні бути нарощені борти.Для того, щоб водій міг виїхати на лінію він повинен пройти медичний огляд. При цьому йому вимірюють тиск, перевіряють роботу серця та ін.При наявності будь-якої хвороби водій не допускають до роботи і на даний маршрут дають підмінного шофера, який пройшовши медичну комісію може виїхати на лінію.При експлуатації рухомого складу найбільш частими причинами виникнення пожару є несправність електрообладнання автомобіля, негерметичність системи живлення. Накопичення на двигуні масла, курення безпосередньо при ремонті або огляду. Система живлення, застосування відкритого вогню для підогріву двигуна.Автомобілі повинні бути укомплектовані протипожежними засобами – переносними вогнегасниками типу ОХП-10, ДВП-10; ОУ-5, ОП-10. Вогнегасник повинне знаходитись в кабіні водія в зручному місці для користування.Всі водії повинні пройти інструктаж – первинний протипожежний – при прийомі на роботу, а на робочому місці – вторинний протипожежний інструктаж.Під час керування водій несе повну відповідальність за транспортний засіб і вантаж, тому водій зобов'язаний:- слідкувати за збереженням вантажу з моменту прийняття його до перевезень до моменту здачі його вантажоодержувачу;- вчасно доставити вантаж до вантажоодержувача у встановлені терміни;- суворо дотримуватися маршруту руху вказаного у подорожньому листі;- чітко виконувати всі вказівки та доручення своїх диспетчерів та негайно доповідати їм про хід їх виконання. У випадку неможливості виконання таких доручень чи вказівок по причинах, що не залежать від працівників, негайно повідомити про це диспетчерську службу.Всі організаційні і регламентні питання, непорозуміння вирішувати безпосередньо з диспетчером. При виконанні рейсу водієві необхідно вести облік своїх дій, пов'язаних з грошовими витратами, рухом пального, зупинками, стоянками, завантаженням і розвантаженням.Водію забороняється відпочивати в кабіні автомобіля при працюючому двигуні. Щоденний контроль режиму праці і відпочинку водія здійснюється за допомогою мобільного зв’язку зз диспетчером.Водії в обов'язковому порядку проходять такі інструктажі:xz~¦?°"3/4AEz?????????CA7?9X;<>?1/[email protected] AAEA?B?C4E‚EaeE^FaFaFooooooooeeeoooooeoooeUeUeeUe

&

\‚\N]¦]ue]\^/essssOOOOOOOOEE1/41/4O±±±

&

&

\^2_(`A`ia~c\d^e`e?eogUhoiIj?kloelol*m?m6nooooooocUoo?????AeAe1/4°

&

&

ae

Ff

I

I

I

I

$?(?,?0?4?8?

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019