.

Організація оперативної інформаційної системи обліку й управління споживанням електроенергії в ливарних цехах (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1404
Скачать документ

Реферат на тему:

Організація оперативної інформаційної системи обліку й управління
споживанням електроенергії в ливарних цехах

В галузі законодавства і нормативної бази Україна успадкувала систему
норм і стандартів на використання енергії в промисловості. Головна
функція цих норм і стандартів полягає в забезпеченні централізованого
планування.

Управління енергоспоживанням на промисловому підприємстві в умовах
ринкових відносин передбачає наявність системи оперативного обліку й
аналізу споживання, розрахунок коефіцієнтів відхилень від розроблених
діючих норм, що дозволить оперативно приймати управлінські рішення.

Аналіз науково-теоретичних досліджень проблеми управління
енергоспоживанням свідчить, що питанням розробки норм електроенергії й
організації обліку її споживання в ливарних цехах дуже мало приділяється
уваги.

Метою пропонованої розвідки є викладення одного з можливих підходів до
розробки системи обліку й управління споживанням електроенергії в
ливарному виробництві.

Основними показниками названої галузі, що характеризують використання
електроенергії, є: обсяг випуску придатного литва, зміна залишків
незавершеного виробництва, наявність внутрішнього і зовнішнього браку,
відхилення від технологічного процесу. Пропонована авторами система
оперативного обліку й аналізу споживаної електроенергії враховує названі
показники й припускає створення двох інформаційних блоків:

облік і аналіз спожитої електроенергії по цехах основного виробництва в
розрізі структури фактично виробленого литва;

облік і аналіз спожитої електроенергії по цехах основного виробництва в
розрізі зон споживання.

Витрата електроенергії по цехах основного виробництва в розрізі фактично
виробленого литва (Ер) визначається розрахунковим шляхом –
підсумовуванням нормативної витрати електроенергії на товарний випуск
(Етв), її перевитрати на допущений і виправлений брак (Еб), перевитрати
(економії) у зв’язку з відхиленнями від технічного процесу (Еот) і
залишків незавершеного виробництва (Ензв). Розрахункова величина Ер
порівнюється з фактичним показником витрат, знятим з лічильника (Еф)

(1)

розрахункова величина доданків визначається в такий спосіб:

(2)

(3)

(4)

(5)

– товарний випуск придатного литва, що надійшло на склад, т;

– сума внутрішнього і зовнішнього браку, т;

Т – додатковий час роботи, годин;

ПВСТ – встановлена потужність електроустаткування даного цеху, квт;

КВИК – коефіцієнт використання потужності (0,6-0,8);

– зміна залишків незавершеного виробництва, т;

– норма витрати електроенергії на 1 тонну литва, затверджена головним
енергетиком підприємства, кВт-год;

Облік непродуктивних втрат електроенергії (ВЕ) у натуральних одиницях
(кВт-год) визначається підсумовуванням витрат електроенергії на брак
(ЕБ), перевитрати за рахунок відхилень по технологічному процесу (Евт)
та економії чи перевитрат на зменшення або збільшення незавершеного
виробництва (Ензв).

(6)

Оцінка цих втрат у відносних величинах (у відсотках) до фактичної
витрати електроенергії Еф показує резерв або економію перевитрати по
електроенергії. Порівняння питомої фактичної витрати електроенергії
(ЕПИТ) на одну тонну фактично виробленого литва (QФ) з питомою нормою
витрати електроенергії (NПИТ) дозволяє визначити, наскільки раціонально
використовується устаткування й організований технологічний процес.

(7)

Оперативна інформація про витрати електроенергії, отримана на підставі
запропонованої методології, у розрізі структури фактично виробленого
литва дана в таблиці 1 і на рис. 1. Дана інформаційна база дозволяє
зробити більш глибокий аналіз і виявити непродуктивні втрати.

Рис. 1. – Питомі норми (1) і фактична витрата електричної енергії на
1тонну литва (2) по цехах магнієвого, алюмінієвого, сталевого і
чавунного литва за серпень-жовтень 200Х року.

Наприклад, з таблиці 1 видно, що в жовтні у сталеливарному цеху
співвідношення NПИТ до ЕПИТ складає 93133628, тобто співвідношення
показує економію електроенергії. Непродуктивні втрати (ВЕ) на брак і на
збільшення залишків незавершеного виробництва склали 54,5 % фактичної
витрати електроенергії. Таким чином, можна зробити висновок, що в даному
випадку існуючі норми витрати електроенергії дуже завищені.

Ґрунтовний аналіз отриманої інформації дозволяє приймати відповідні
управлінські рішення. Наприклад, істотну частину витрати електроенергії
(від 7,7 % у чавуноливарному цеху до 27 % у сталеливарному цеху) можна
зменшити, прийнявши відповідні управлінські рішення по усуненню браку,
подоланню відхилень у технологічному процесі, регулюванню залишків
незавершеного виробництва.

Таблиця 1. – Витрата електроенергії по цехах основного виробництва за
період серпень-жовтень 200Х року в розрізі структури фактично
виробленого литва

ЦЕХ МІСЯЦЬ фактичні

витрати

електричної енергії товарний

випуск

(здано

на

склад) питома

норма

на

1

тонну витрати

ел. енер

гії тов.

випуск за пит. норм. брак витрати

ел. енер

на брак

за пит.

нормами зміна

залишків нзв Відхилення по техпроцесу Всього фактично вироблено литва
Витрата електроенергії

понад тов. випуск Фактична витрата електричної

енергії на 1

тонну

литва % до питомої

норми витрат електроенергії на

1т литва

внутрішній зовнішній всього

початок місяця кінець місяця зниження –

збільшення + витрати ел. енергії

всього % до фактичної

витрати

електроенергії

тис.

кВт-год тис.

кВт-год т кВт-год тис.

кВт-год т т т тис.

кВт-год т т т тис.

кВт-год тис.

кВт-год т тис.

НЗВ Ензв Евт Qф Ве Ве/Еф Епит Епит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

г14*г6

г5+10+14 г11+15+16 г18/г3*

100 г4/г17 г3/г17 г21/г6*100

ЦМЛ серпень 271 32,33 26,4 10179 268,73 1,4 1,3 2,7 27,5 1,5 0,3 -1,2
-12,2 2 27,9 17,3 6,4 1159 9713 95,4

вересень 334 39,5 26,2 10179 266,69 1,8 0,8 2,6 26,5 0,3 1 0,7 7,1 1,5
29,5 35,1 10,5 1339 11322 111,2

жовтень 391 48,43 28,1 10179 286,03 9,1 0,9 10 101,8 1

-1 -10,2 20,8 37,1 112,4 28,7 1305 10539 103,5

підсумок

996 120,3 80,7 10179 821,45 12,3 3 15,3 155,7 2,8 1,3 -1,5 -15,3 24,3
94,5 164,770 16,5 1273 10540 103,5

ЦАЛ серпень 436 49,6 43,4 7209 312,87 2,4 2,6 5 36,0 0,3

-0,3 -2,2 0 48,1 33,9 7,8 1031 9064 125,7

вересень 473 55,7 56,1 7209 404,42 2,5 2,3 4,8 34,6

0,0 0 60,9 34,6 7,3 915 7767 107,7

жовтень 588 70,6 61,5 7209 443,35 2,8 3,7 6,5 46,9

0,0 0 68 46,9 8,0 1038 8647 119,9

підсумок

1497 175,9 161 7209 1160,65 7,7 8,6 16,3 117,5 0,3 0 -0,3 -2,2 0 177
115,344 7,7 994 8458 117,3

ЦСЛ серпень 56,5 6,74 6,3 9313 58,67 0,6 1 1,6 14,9 0,9

-0,9 -8,4 0 7 6,5 11,5 963 8071 86,7

вересень 73,9 8,6 6,8 9313 63,33 1,6 0,2 1,8 16,8 0,9

-0,9 -8,4 0 7,7 8,4 11,3 1117 9597 103,1

жовтень 99 11,96 5,4 9313 50,29 4,8 0,3 5,1 47,5 0,9 0,9 0 0,0 0 10,5
47,5 48,0 1139 9429 101,2

підсумок

229,4 27,3 18,5 9313 172,29 7 1,5 8,5 79,2 2,7 0,9 -1,8 -16,8 0 25,2
62,3984 27,2 1083 9103 97,7

ЦЧЛ серпень 899,5 107,3 170,2 6315 1074,81 32,4 1,6 34 214,7 40,8 84,5
43,7 276,0 0 247,9 490,7 54,5 433 3628 57,5

вересень 837,3 97,1 219,8 6315 1388,04 21,7 1,6 23,3 147,1 84,5 79 -5,5
-34,7 0 237,6 112,4 13,4 409 3524 55,8

жовтень 989,6 119,6 221 6315 1395,62 4,2 3,7 7,9 49,9 79 74,2 -4,8
-30,3 0 224,1 19,6 2,0 534 4416 69,9

підсумок

2726 324 611 6315 3858,47 58,3 6,9 65,2 411,7 204,3 237,7 33,4 210,9 0
709,6 622,659 22,8 457 3842 60,8

Важливим резервом економії витрат електроенергії є її використання по
зонах споживання, тобто вдень – час пікового навантаження, вночі – час
нічного навантаження й термін поміж денним і нічним споживанням – час
напівпікового навантаження. Раціонально розподілити споживання
електроенергії по зонах споживання дозволить створена авторами
оперативна інформаційна база. Інформація про спожиту електроенергію
знімається з показань лічильників. Витрати по зонах визначаються з
урахуванням вартості електроенергії по зонах.

(8)

– відповідно, витрати електроенергії по зонах: пікового, напівпікового
і нічного навантаження, грош. од.;

– відповідно, тарифи за двома ставками на електроенергію по зонах:
пікового, напівпікового і нічного навантаження, грош. од.;

– відповідно, споживання електроенергії по зонах: пікового,
напівпікового і нічного навантаження, кВт-год.

Розробка сіткового графіка роботи устаткування по зонах навантаження з
урахуванням тарифної вартості електроенергії по зонах дає можливість
спрогнозувати оптимальний варіант її споживання. Розрахунок питомого
співвідношення витрат електроенергії по зонах (рис. 2) дозволяє отримати
оперативну інформацію для прийняття управлінських рішень, мета яких –
раціональний розподіл навантаження на плавильні агрегати протягом доби.

Рис. 2. – Витрата електроенергії (тис. грн) по зонах споживання цехами
магнієвого, сталевого, чавунного литва за серпень-жовтень 200Х року

Як видно з рис. 2, у цехах, в основному, переважає не вельми раціональна
організація виробництва. Ця інформація може свідчити також про недоліки
технічного характеру (відсутність міксерів, незадовільна робота
технологічного устаткування), які не дозволяють працювати вночі або
відсутність нічних змін у повному обсязі чи неукомплектованість
персоналом 3-ї зміни тощо.

Висновки. Запропонована система обліку оперативної інформації дозволить
виявити резерви зниження витрат електроенергії, визначити резерви на
організаційному та економічному рівні виробництва, розробити дієві
управлінські рішення, а отже, знизити витрати на електроенергію і
спрогнозувати оптимальний варіант її споживання.

Викладений організаційний підхід до системи обліку, аналізу й управління
енергоспоживанням у ливарних цехах є складовою частиною створюваної
авторами моделі управління витратами і прибутками на ливарному
підприємстві.

Література:

«Инструкция по нормированию расходов котельно-печного топлива, тепловой
и электрической энергии по предприятиям НИИмашпрома Украины»
РД5.ЕДИВ.15.006-94.

Загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної
енергії на 2003 рік на ВАТ “Мелітопольський завод Автокольорлив”.
Затверджені Міністерством промислової політики. Погоджені
Держкоменергозабезпечення. 31.01.2003 р.

Закон України про енергозбереження (із змінами, внесеними Законом від
30.06.99 №783-XIV).

Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок нормування питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві” (із
змінами, внесеними згідно з постановою Кабміну від 27.06.2000 №1040 від
06.06.2001 №633).

Производственно-энергетическая характеристика ОАО Мелитопольского завода
«Автоцветлит».

PAGE

PAGE

PAGE

PAGE 5

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020