.

Муфти – загальна характеристика (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
13 6873
Скачать документ

Реферат на тему:

Муфти – загальна характеристика

ПЛАН

1. Загальні відомості.

2. Глухі муфти.

3. Тверді муфти, що компенсують.

4. Пружні муфти.

5. Зчіпні муфти.

6. Самокеровані муфти.

1. Загальні відомості

У сучасному машинобудуванні більшість машин складайся зі складальних
одиниць (вузлів) і механізмів. Для забезпечення кінематичного і силового
зв’язку вали вузлів з’єднують муфтам (мал. 1).

Мал.1 Втулочна муфта

Муфтою називається пристрій для з’єднання кінців валів або для з’єднання
валів з вільно сидячими на них деталями (зубчасті колеса, зірочки і
т.д.)- Призначення муфт — передача обертаючого моменту без зміни його
значення і напрямку. У ряді випадків муфти додатково поглинають вібрації
і поштовхи, охороняють машину від аварій при перевантаженнях, а також
використовуються для включення і вимикання робочого механізму машини без
зупинки двигуна.

Різноманіття вимог, пропонованих до муфт, і різні умови їхньої роботи
обумовили створення великої кількості конструкцій муфт, що класифікують
по різних ознаках на групи.

За принципом дії:

постійні муфти, що здійснюють постійне з’єднання валів між собою;

зчіпні муфти, що допускають під час роботи зчеплення і розчіплювання
валів за допомогою системи керування;

самокеровані муфти, що автоматично роз’єднують вали при зміні заданого
режиму роботи машини.

По характеру роботи:

тверді муфти, що передають разом з обертаючим моментом вібрації,
поштовхи й удари;

пружні муфти, що амортизують вібрації, поштовхи й удари при передачі
обертаючого моменту завдяки наявності пружних елементів — різних пружин,
гумових втулок і ін.

У курсі «Деталі машин» розглядаються тільки механічні муфти.
Електромагнітні і гідравлічні муфти вивчають у спеціальних курсах.

Основною характеристикою муфт є переданий обертаючий момент Т. Муфти
підбирають за ДСТУ або відомчим нормалям по більшому діаметру кінців
валів, що з’єднуються, і розрахунковому моментові

Трозр=КТ (1)

де К — коефіцієнт режиму роботи муфти.

Для приводів від електродвигуна приймають: при спокійному навантаженні

К= 1,15…1,4; при перемінному навантаженні К= 1.5…2; при ударному
навантаженні К=2,5…3.

Муфти кожного розміру виконують для деякого діапазону діаметрів валів,
що можуть бути різними при тому самому обертаючому моменті внаслідок
різних матеріалів і різних згинальних моментів.

Найбільш слабкі ланки обраної муфти перевіряють розрахунком на міцність
по розрахунковому моменті Трозр

Шпонкові і шліцеві з’єднання вала з муфтою перевіряють методами,
викладеними в § 4.3 і 5.3. Нижче розглядаються муфти кожної групи,
найбільш розповсюджені в загальному машинобудуванні.

2. Глухі муфти

Глухі муфти з’єднують співвісні вали в одну тверду лінію. Відносяться до
постійних муфт. Застосовуються в тихохідних приводах. З різних видів
глухих муфт найбільше поширення одержали втулкові і фланцеві муфти.

Втулкова муфта. Ця муфта представляє втулку, що надівається на кінці
валів (див. мал.1). Застосовується для передачі невеликих обертаючих
моментів. Має просту конструкцію, малі габарити і низьку вартість.
Недоліком муфти є незручний монтаж і демонтаж, зв’язані з осьовим зсувом
валів або муфти уздовж вала. Матеріал втулки — сталь 45.

Втулкову муфту вибирають по стандарті. Шпонкове з’єднання перевіряють на
міцність (див. § 4.3).

Фланцева муфта. Складається з двох напівмуфт із фланцями, стягнутими
болтами (мал.2), причому половина болтів установлена з зазором, а інша —
без зазору.

Мал.2 Фланцева муфта

Фланцеві муфти з’єднують окремі частини валопровода в один вал, що
працює як цілий. Для того щоб цей складений вал залишався прямолінійним,
необхідна стругаючи співвісність його частин і пригін напівмуфт, у
противному випадку неминучий вигин вала, його биття і поява додаткових
навантажень на опори.

Фланцеві муфти прості по конструкції, надійні в роботі, можуть
передавати великі моменти. Вони широко поширені в машинобудуванні.
Матеріал напівмуфт — сталь 40 або сталь 35Л, допускається також чавун
СЧ20.

Ці муфти вибирають по стандарту. Перевірочний розрахунок болтів на
міцність виконують методами, викладеними в § 3.11.

т = 300 Н/мм2).

Перевірити на зріз болти, поставлені без зазору, у припущенні, що весь
обертаючий момент Т= 3000 Н·м передається тільки цими болтами. Муфта
встановлена в приводі ланцюгового транспортера, що працює при
перемінному навантаженні. Діаметр окружності, на якій розташовані осі
болтів, D1=220 мм.

Рішення. 1. Напруга, що допускається, на зріз стрижня болта [формула
(3.16)]

т = 0,255·300 Н/мм2 = 76,5 Н/мм2.

2. Коефіцієнт режиму роботи муфти при перемінному навантаженні К=1,7.

3. Окружна сила, передана одним болтом (при числі болтів z = 3),

4. Розрахункова напруга зрізу в болті

що задовольняє умову міцності.

3. Тверді муфти, що компенсують

Тверді муфти, що компенсують, відносяться до постійних муфт і призначені
для з’єднання валів з компенсацією радіальних (мал.3, а), осьових
(мал.3,б) і кутових (мал.3, в) зсувів унаслідок неточності виготовлення
і монтажу.

Компенсація відхилень від співвісності валів досягається за рахунок
рухливості твердих деталей муфти. Ці муфти зменшують додаткові
навантаження на вали і підшипники, викликувані відхиленнями від
співвісності валів. Найбільше поширення з групи муфт, що компенсують,
одержали зубцюваті і ланцюгові.

Зубцювата муфта. Ця муфта стандартизована (мал.4). Складається з двох
обойм 1 із внутрішніми зубами эвольвентного профілю, що зачіпаються з
зубами втулок 2, насаживаемых на кінці валів. Обойми з’єднані між собою
болтами, поставленими в отвори без зазору. Втулки й обойми виготовляють
зі сталі 40 або стали 45Л.

Мал.3 Погрішності монтажу валів

Зубчаті муфти компенсують радіальні, осьові і кутові зсуви валів за
рахунок бічних зазорів у зачепленні й обточування зубів утулок по сфері.
Компенсація відхилень від співвісності валів супроводжується ковзанням
зубів. Кут перекосу осі кожної втулки щодо осі обойми допускається до
1°30′.

Для підвищення зносостійкості зуби піддають термообробці, а муфту
заливають олією великої в’язкості.

Мал.4 Зубчата муфта: 1-обойма; 2-втулка

Зубчаті муфти широко застосовуються для з’єднання горизонтальних важко
навантажених валів діаметром d =40…560 мм при окружних швидкостях до
25 м/с. Ці муфти надійні в роботі, мають малі габарити. При роботі зуби
випробують перемінні контактні напруга і напруги вигину, що утрудняє
їхній точний розрахунок. Тому згідно ДСТУ зубчаті муфти підбирають по
найбільшому діаметру кінців з’єднаних валів й перевіряють по формулі

ТДСТУ?К1 К2 Т (2)

де ТДСТУ — максимальний обертаючий момент муфти за ДСТУ; Т — обертаючий
момент, передаваємий муфтою К1— коефіцієнт безпеки. Якщо поломка муфти
може визвати зупинку машини, то К1= 1, аварію машини — К1 = 1,2; людські
жертви — К1 = 1,8; К2— козффициент умов работи машини. При спокійній
роботі К2=1; при перемінній роботі К22=1,2; при важкій роботі з
поштовхами К2=1,5.

При роботі муфти в умовах зсувів соединяемнх валів виникає
неврівноважена радіальна сила

FM=(0,3…0,4)Tрозр/dM (3)

де Tрозр — розрахунковий момент, передаваемий муфтою; dM — ділильний
діаметр зубчатого зачеплення муфти. Втрати в муфті оцінюються к.к.д. ?=
0,98…0,99.

Ланцюгова муфта. Складається з двох полумуфт-звездочек, що мають
одинакове число зубів (мал.5), охвативающей їхнього загального ланцюга й
захисного кожуха, заповненого пластичним змазочним матеріалом.
Застосовуються ланцюги роликові однорядні й двухрядні, а також зубчаті.

Мал.5 Цепна муфта

Достоїнства цепних муфт — простота конструкції й обслуговування,
відносно невеликі габарити. При монтажі й демонтажі не потрібно осьового
зсуву вузлів.

Через наявність зазорів у шарнірах ланцюга й у сполученні її з зірочками
цепні муфти мають значні люфти. Тому їх не застосовують у реверсивних
приводах (реверс буде супроводжуватись ударами).

1° й радіальний зсув

= 0,15…0,7 мм у залежності від розміру муфти. Підбираються по
стандарту.

При роботі муфти через неспіввісність зєднаних валів виникає радіальна
FM що діє зі сторони полумуфтн на вал,

FM =0,5Tрозр/dM (4)

0,98.

4. Пружні муфти

Пружні муфти відносяться до постійних муфт. Основна частина цих муфт —
пружний злемент який передає обертаючий момент від однієї полумуфти до
іншої.

Пружні муфти зм’якшують поштовхи й удари; служать засобом захисту від
резонансних крутильних коливань, що виникають унаслідок нерівномірного
обертання; допускають порівняно великі зсуви осей зєднаних валів.

Мал.6 Основні типи резинових пружніх елементів муфт

Основною з характеристик пружних муфт — твердість або

(зворотна їй величина) піддатливість і здатність, що демпфірує, тобто
здатність перетворювати в теплоту енергію при деформації пружних
елементів муфти.

По конструкції пружні муфти різноманітні. По матеріалу пружних елементів
вони поділяються на двох груп: муфти з неметалічними пружними елементами
(звичайно гумовими) (мал.6, а — з) і муфти з металевими пружними
елементами (мал.7, а -г).

Мал.7. Основні типи металевих сталевих пружнихелементів муфт:

а- циліндричні пружини; б- змієподібні пластинчасті пружини; в— стрижні,
пластини і пакети пластин, розташовані по утворючої і по радіусі; г —
пакети розрізних гільзових пружин

Типові конструкції пружних муфт розглянуті нижче.

Муфта пружна втулочно-пальцева (МУВП). Муфта складається з двох дискових
напівмуфт (мал.8), в одній з яких у конічних отворах закріплені сполучні
пальці з надягнутими гофрованими гумовими втулками. Матеріал напівмуфт —
чавун СЧ20, сталь 35 або 35Л. Матеріал пальців — сталь 45.

l°30′). Радіальний і кутовий зсуви валів знижують довговічність гумових
втулок, навантажуючи вали додатковою радіальною згинаючою силою

FM=(0,2…0,6)gTрозр/D0 (5)

де D0-діаметр окружності розташування пальців муфти

Робота муфти супроводжується втратами, що оцінюються к.к.д. ? =
0,95…0,97.

Мал.8 Муфта пружна втулочно-пальцева

Муфта МУВП широко застосовується для з’єднання машин з електродвигунами
при передачі малих і середніх обертаючих моментів. Вона проста у
виготовленні. Зовнішня поверхня напівмуфт може використовуватися як
гальмовий барабан. Муфту підбирають по стандарті в діапазоні діаметрів
валів d=16…150 мм.

Муфта пружна з зірочкою. Складається з двох напівмуфт / з торцевими
кулачками і гумовою зірочкою 2, зуби якої розташовані між кулачками
(мал.9). При передачі моменту в кожну сторону працює половина зубів.

Мал. 9 Муфта пружна з зірочкою

?1°30′. Підбирається по стандарті для діаметрів валів d=12…48 мм.

, приймають:

(6)

— радіальна твердість муфти, Н/мм;

dвала, мм ……20;22 25;28 32;36 40;45

, Н/мм…… 800 900 1120 1320

0,98.

Муфта пружна з гороподібною оболонкою. Складається з двох напівмуфт
(мал.10), пружної оболонки, за формою напоминающей автомобільну шину
(див. мал.6, ж), і двох кілець, що затискають за допомогою гвинтів
оболонку. Ця муфта має високі пружними і властивості, що демпфірують.
Забезпечує шумо- і електроізоляцію вузлів приводу, зручна і надійна в
експлуатації.

Мал.10 Муфта пружна з тороподібною оболонкою

Застосовується в конструкціях, де важко забезпечити співвісність валів,
при перемінних і ударних навантаженнях.

2°.

Підбирається по стандарті для валів діаметрами d= 14…240 мм.

радіальна сила fm і згинальний момент Мм невеликі, і при розрахунку
валів і опор їх не враховують.

О,98…0,99.

Муфта з циліндричними пружинами стиску. Одна з конструкцій таких муфт
показана на мал.11. Пружини 4 установлені на стрижні сегментів 5
попередньо стиснутими, щоб одним кінцем вони спиралися на сегменти, що
належать напівмуфті 3, а іншим — на сегменти напівмуфти /. При передачі
обертаючого моменту осаду половини від загального числа пружин
збільшується, інших — зменшується. Сегменти мають можливість
качательного руху на пальцях 2 і виготовляються зі зносостійких пластмас
або чавуна.

Мал.11 Муфта з циліндричними пружинами

Шляхом підбора пружин твердість муфти змінюється в досить широких межах.
Розрахунок пружин ведуть методами опору матеріалів.

визначають по графіках у залежності від розрахункового моменту муфти
Трозр (див. літературу [6], [15]).

0,98.

Муфта зі змієподібною пружиною. Муфта складається з двох напівмуфт 1 із
зубами спеціального обрису, між якими вільно закладені секції стрічкової
змієподібної пружини 3 прямокутні перетини (мал.12). Кожух 2, що
складається з двох половин, утримує пружину від вискакування під дією
відцентрової сили і служить резервуаром для пластичного мастильного
матеріалу, що змінюють через кожні чотири місяці.

Матеріал напівмуфт — сталь 40 або 45Л,матеріал пружин — сталь 65М. Кожух
відливають з чавуна СЧ15.

Мал.12 Муфта з змієвидною пружиною

1°10′.

Муфта надійна в роботі і довговічна. Застосовується при передачі великих
обертаючих моментів.

Розміри муфти приймають по нормалях верстатобудування. Змієподібну
пружину перевіряють на вигин методами опору матеріалів як балку,
затиснений із двох сторін (див. мал.7, б).

, визначають по графіках (див. літературу [15]).

0,98.

5. Зчіпні муфти

Зчіпні (керовані) муфти служать для швидкого з’єднання і роз’єднання
валів при працюючому двигуні. Застосовуються при строгій співвісності
валів. За принципом роботи поділяються на кулачковые і фрикційні. Усі
зчіпні муфти повинні легко і швидко включатися при незначній силі, а
також мати мале нагрівання і невелику зношуваність при частих
переключеннях.

Кулачковые муфти. Кулачковые муфти складаються з двох напівмуфт із
кулачками на торцевих поверхнях (мал.13). При включенні кулачки однієї
напівмуфти входять у западини інший, створюючи тверде зчеплення. Для
переключення муфти одна напівмуфта пересувається уздовж вала по
направляючій шпонці або шліцам за допомогою механізму керування муфтою.

Матеріал напівмуфт — сталь 20Х або 20ХН. Для підвищення зносостійкості
робочі поверхні кулачків цементуют і гартують до твердості 54…60 HRC3.

Мал.13 Принципова конструктивна схема кулачкової муфти

Основні елементи муфт — кулачки різних профілів (мал.14): прямокутного
(а), трапецеидального (б), трикутного (в) відповідно для великих,
середніх і малих навантажень. Асиметричний профіль кулачків (мал.14, г)
застосовують у нереверсивних механізмах для полегшення включення муфти.
Число кулачків приймають z = 3…60 у залежності від значення
обертаючого моменту Трозр і бажаного часу включення, зі збільшенням
якого z зменшується.

Мал.14 Профілі кулачків муфт зчеплення

Недолік кулачковых муфт — неможливість включення на швидкому ходу. Щоб
уникнути ударів і ушкодження кулачків включення муфти роблять без
навантаження при різниці окружних швидкостей на кулачках v?0,8 м/с.

Кулачковые муфти прості у виготовленні і малогабаритны. Застосовуються в
механізмах, де повинне бути забезпечене постійне передаточне число
(металорізальні верстати), а також при передачі великих обертаючих
моментів, коли переключення роблять рідко.

Розміри муфт приймають конструктивно, а потім кулачки перевіряють
розрахунком:

на зносостійкість — по середньому тиску на робочих поверхнях

(7)

де 0,75 — коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження по кулачках
унаслідок неточності виготовлення; Di, b і h — розміри муфти (див.
мал.13); [рm]=25…35 Н/мм2 — тиск, що допускається, для загартованих
кулачків, що включаються на ходу; на міцність – по напрузі вигину в
підстави кулачків у припущенні неповного включення (сила прикладена до
вершин кулачків).

6. Самокеровані муфти

Самокеровані муфти призначені для автоматичного зчеплення і
розчіплювання валів при зміні заданого режиму роботи машини.
Самокеровані муфти бувають: по напрямку обертання — обгінні, по кутовій
швидкості — відцентрові, по моменті — запобіжні.

Обгінні муфти. Обгінні муфти, або муфти вільного ходу, служать для
передачі обертаючого моменту в одному напрямку. Найбільше поширення
одержала роликова муфта (мал.17) з діапазоном діаметрів валів d=10…90
мм і числом роликів z= 3…5.

Ця муфта складається з двох напівмуфт, одна з яких має форму кільця, а
друга — форму зірочки з вирізами для роликів. Для швидкого включення
муфти ролики віджимаються пружинами. При передачі обертаючого моменту
ролики заклинюються між напівмуфтами в частині вирізу, що звужується,
утворити тверде зчеплення. Якщо з якої-небудь причини кутова швидкість
відомого вала перевищить кутову швидкість ведучого, то внаслідок обгону
ролики розклиняться, викотяться в розширену частину вирізу і муфта
автоматично виключиться. При останове ведучого вала відомий вал
продовжує обертатися.

Мал.17 Обгінна роликова муфта

Матеріал деталей муфти — стали ШХ15 і 20Х, термо-обработанные до високої
твердості робочих поверхонь. Ролики повинні бути постійно змазані
маловязким олією.

Обгінні роликові муфти працюють безшумно, допускаючи велику частоту
включень. Застосовуються у верстатах, автомобілях і т.д. Критерієм
працездатності роликових муфт є контактна міцність робочих поверхонь
роликів і напівмуфт.

Відцентрові муфти. Призначені для автоматичного включення або вимикання
відомого вала при досягненні ведучим валом заданої кутової швидкості.

По пристрої відцентрові муфти являють собою фрикційні муфти, у яких
механізмом керування служать вантажу-колодки 1 (мал.18), що знаходяться
під дією відцентрових сил. При досягненні ведучим валом заданої кутової
швидкості відцентрові сили, діючи на вантажі, роблять включення муфти.
Передача обертаючого моменту здійснюється силою тертя, пропорційної
квадратові кутової швидкості.

У сучасному машинобудуванні застосовуються конструкції відцентрових
муфт, що служать для розгону механізмів з великими маховими масами при
двигуні з малим пусковим моментом, для підвищення плавності пуску, для
запобігання розносу машини і т.п. Розміри муфт приймають конструктивно.
Робочі поверхні тертя вантажів перевіряють на зносостійкість аналогічно
фрикційним муфтам.

Мал.18 Центробіжна колодочна муфта

Запобіжні муфти. Запобіжні муфти призначені для запобігання машин від
перевантажень. Муфти ставлять якнайближче до місця виникнення
перевантаження; вони можуть працювати тільки при строгій співвісності
валів.

Щоб уникнути випадкових вимикань ці муфти розраховуються по граничному
моменті

Тпред=1,25Трозр(11)

За принципом роботи запобіжні муфти поділяються на пружинно-кулачковые,
фрикційні і з елементом, що руйнується.

Пружинно-кулачковая запобіжна муфта по конструкції аналогічна зчіпний
кулачковой, тільки рухлива в осьовому напрямку напівмуфта притискається
до нерухомого не механізмом керування, а постійно дійочої пружиною з
регульованою силою. Кулачки виконують трапецеидального профілю невеликої
висоти з кутом нахилу робочих граней 45…60° (мал.19). При
перевантаженні сума осьових складових сил Fa на гранях кулачків стає
більше притискної сили пружини і муфта багаторазово прощелкивает
кулачками, подаючи звуковий сигнал про перевантаження. Повторні
миттєві-ударні включення кулачків при перевантаженні негативно впливають
на опір утоми деталей механізму, унаслідок чого ці муфти застосовують
для передачі невеликих моментів при малих кутових швидкостях. Кулачковые
запобіжні муфти надійні в роботі, але мають підвищений знос кулачків.
Розміри муфт підбирають по стандарті або приймають конструктивно.
Кулачки перевіряють на зносостійкість аналогічно зчіпним кулачковым
муфтам, пружини розраховують методами опору матеріалів.

Мал.19 Пружинно-кулачкова запобіжна муфта

Фрикційні запобіжні муфти відрізняються великою розмаїтістю.
Застосовуються при частих короткочасних перевантаженнях. Конструкція цих
муфт (мал.20) аналогічна конструкції зчіпних фрикційних муфт. Сила
натискання в них створюється пружинами, відрегульованими на передачу
граничного обертаючого моменту Тпред. Пружини періодично регулюють, тому
що в міру зносу поверхонь тертя диски зближаються, зменшуючи силу стиску
пружин. Частіше інших використовуються сухі багатодискові муфти, розміри
яких підбирають по ст муфтах.З муфт з елементом, що руйнується,
найбільше поширення одержала фланцева муфта зі штифтом штифтом (мал.21).
Муфта складається з двох фланцевих напівмуфт, з’єднаних штифтом. При
перевантаженні штифт зрізується, і муфта виключається. Штифт виконують
зі сталі 45. Матеріал утулок — сталь 40Х с загартуванням.

Мал.20 Багатодискова фрикційна запобіжна муфта

Ці муфти прості по конструкції, мають малі розміри. Недоліком їх є
зупинка машини для заміни штифта. Застосовуються в приводах, що працюють
з рідкими перевантаженнями. При заміні штифта фланці напівмуфт
повертають відносно один одного.

Розміри муфти приймають по нормалі верстатобудування. Діаметр штифта dш
перевіряють на зріз:

(12)

де z= 1…2 — число штифтів; R — радіус розташування центрів штифтів;
тв— межа міцності на зріз. Для сталі 45 тв = 380 Н/мм2.

Мал.21 Фланцева муфта зі зрізним штифтом

Приклад 25.3. У приводі подачі верстата встановлена запобіжна муфта зі
срезным штифтом для передачі потужності Р = 3,1 квт при кутовій
швидкості

w = 21 рад/с. Визначити діаметр штифта, якщо z= 1; К = 30 мм. Матеріал
штифта — сталь 45 з тв = 380 Н/мм2. Муфта працює при спокійному
навантаженні.

Рішення. 1. Номінальний момент муфти

Т=Р/w = 3,1·103/21 Н·м = 148 Н·м.

2. Коефіцієнт режиму роботи приймаємо

К=1,2

3. Граничний момент муфти [формули (11) і (.1)]

Тпред=1,25Трозр=1,25КТ=1,25·1,2·148Н·м=222 Н·м

4. Діаметр штифта [формула (12)]

Комбіновані муфти. Комбіновані муфти представляють сполучення різних
муфт в одній конструкції. Застосовуються, коли жодна окремо узята муфта,
розглянута вище, не може забезпечити необхідного характеру з’єднання
валів. Число можливих комбінацій муфт велико. У машинобудуванні часто
зустрічається комбінація пружних муфт, що компенсують, із запобіжними
(мал.22)

.

Мал.22 Комбінована упорно-запобіжна фрикційна муфта, вмонтована в шків

Рекомендована література

Устюгов І.І. Деталі машин. – К.:«Вища школа», 1984. – 306 с.

Куклін Н.Т., Кукліна І.С. Деталі машин. – К.:«Вища школа», 1987. – 275
с.

Решетов Д.Н. Детали машин. – М.:«Машиностроение», 1989. – 416 с.

Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя в 3 т.
М:«Машиностроение», 1979-1982. – 370 с.

Заблонский К.И. Детали машин. – К.:«Вища школа», 1985. – 428 с.

Крагельский И.В., Михин Н.М. Узлы трения машин: Справочник. М., 1984. –
280 с.

Поляков В.С., Барбаш И.Д., Ряховский О.А. Справочник по муфтам. –
М.:«Машиностроение». 1979. – 270 с.

Детали машин: Атлас. /Под ред. Д.Н.Решетова. – М.:«Машиностроение»,
1988. – 270 с.

Кудрявцев В.Н. Детали машин. – М.-Л.:«Машиностроение», 1980. – 360 с.

Проектирование механических передач. /Под ред. С.А.Чернавского. –
М.:«Машиностроение», 1984. – 318 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020