.

Монтаж верстату ШЛПС-2М (дипломна робота)

Язык: украинский
Формат: дипломна
Тип документа: Word Doc
1 4146
Скачать документ

Диплом

Монтаж верстату ШЛПС-2М

Зміст

Вступ_________________________________________________________________

1.1 Завдання галузі в організації монтажних
робіт_______________________________

1.2 Порядок замовлення та придбання
верстату_________________________________

Загальна
частина_______________________________________________________

2.1Характеристика організації монтажу та характеристика цеху,

де проводиться
верстат___________________________________________________

2.2Мета і обґрунтування теми
проекту________________________________________

Розрахунково-технологічна частина_______________________________________

3.1 Підготовка до монтажних
робіт_____________________________________________

3.2 Спорудження фундаменту під
верстат________________________________________

3.2.1 Розрахунок фундаменту, фундаментних болтів, перевірочні
розрахунки__________

3.2.2 Порядок і схема монтажної
розмітки_______________________________________

3.2.3 Вибір та розрахунок матеріалів для спорудження фундаменту
_________________

3.3 Організації установки верстату на
фундамент_________________________________

3.3.1 Доставка верстату до місця
монтажу_______________________________________

3.3.2 Розпаковка
верстату_____________________________________________________

3.3.3 Монтаж
верстату_______________________________________________________

3.4 Випробування
верстату___________________________________________________

3.4.1 Вивірка на геометричну
точність__________________________________________

3.4.2 Випробування на холостому
ході__________________________________________

3.4.3 Перевірка на робочому
ході_____________________________________________

3.4.4 Перевірка на жорсткість, шум,
вібрацію____________________________________

3.5 Здача верстату в
експлуатацію____________________________________________

3.6 Енергетична
частина______________________________________________________

3.7. Техніка безпеки і охорона
праці____________________________________________

3.7.1 Техніка безпеки при підйомно-транспортних
роботах_________________________

3.7.2 Техніка безпеки при монтажу
верстату______________________________________

3.7.3 Техніка безпеки при випробувальних
роботах________________________________

3.8 Охорона
природи_________________________________________________________

4. Економічна
частина_______________________________________________________

5. Конструктивна
частина____________________________________________________

6. Використана
література________________________________________________________

Зм. Арк. № документа Підпис Дата

Розроб.

Літера Аркуш Аркушів

Перевірив

у

Н. контр.

Затв.

Пояснювальна записка

1. Вступ

В умовах сучасного деревообробного виробництва найбільш високі
технологічні і економічні показники роботи машин і обладнання багато в
чому залежить від рівня технічного обслуговування. Технічне
обслуговування – це організація і забезпечення комплексу робіт для
підтримки роботоздатності машин і обладнання на протязі всього періоду
експлуатації, тобто отримання, прийомки, монтажу, первинної наладки
здачі в експлуатацію і використовування їх в технологічному процесі.

Питанням монтажу і первинної наладки технологічного обладнання
приділяється велика увага , так як від якісного проведення цих робіт
залежить їх безаварійна робота. Максимальний економічний ефект від
встановленого обладнання можна отримати лише при технічно грамотній його
експлуатації.

Роботи по наладці, так як і змазка обладнання, отримує все більше
значення не тільки для досягнення якості оброблюваної продукції, але і
для забезпечення і зберігання його робото здатності, збільшення
технічного ресурсу.

Технічна експлуатація обладнання – це комплекс робіт по технічній
наладці, розмірній настройці і бездоганним методам роботи, для підтримки
його роботоздатності і забезпечення регламентованої якості продукції.

1.1.Завдання галузі в організації монтажних робіт

Головне завдання ремонтників: підвищувати технічний рівень і
ефективність модернізації і ремонту техніки.

Арк

Зм. Арк. № документа Підпис Дата

В нашій галузі це завдання ускладнюється тим , що постійний
кількісний ріст парку технологічного обладнання супроводжується його
якісним обновленням , підвищенням конструктивної складності.

Служба головного механіка деревообробного підприємства , поряд з
монтажем нового складного обладнання, веде постійну роботу по
модернізації старих верстатів, підвищенню їх довговічності і безпеки
роботи.

Для підтримування обладнання в постійному робочому стані, зменшення
строків простою в ремонті, підвищення якості ремонту на всіх
деревообробних підприємствах повинна впроваджуватись система
планово-попереджувального ремонту.

Впроваджування системи ППР на підприємстві заключається в організації
правильної технічної експлуатації, раціонального міжремонтного
обслуговування і планових попереджувальних ремонтів обладнання.

1.2 Порядок замовлення та придбання верстату

Забезпечення обладнання підприємств деревообробної промисловості в нашій
державі ведеться по державному плану в відповідності з фондами і
заявками підприємств. Підприємства являються замовниками обладнання.

В умовах госпрозрахунку, самофінансування і самоокупності потреба в
обладнанні визначається на основі його перспективного плану розвитку або
реконструкції.

При забезпеченні обладнання через внутрішній ринок заявки підприємств
зосереджуються в вищестоящій організації (міністерстві, відомстві), а
потім передають в плануючий орган, де проводиться їх захист.

Арк

Зм. Арк. № документа Підпис Дата

Після захисту і затвердження заявок замовнику в лиці міністерства або
відомства повідомляються фонди на обладнання.

В цей час плануючий орган видає промисловості завдання на виготовлення
заявленого обладнання, яке в свою чергу розприділяється по
заводам-виготовлювачам цього обладнання.

Деревообробні підприємства складають заявки на обладнання на основі
аналізу технологічного процесу і передають їх в міністерство, де їх
узгоджують, а потім представляють в плануючий орган. В плануючому органі
здійснюють текучі і перспективні планування випуску деревообробного
обладнання.

Заводи-виготовлювачі верстатів і автоматичних ліній отримують планові
завдання від міністерства і несуть відповідальність за якість і
номенклатуру обладнання , а також за своєчасне виготовлення і
відвантаження.

Поступаючи на підприємства обладнання повинне бути упаковане в ящики.
Упакований верстат не повинен рухатись по дні ящика, а складати з ним
одне ціле.

Арк

Зм. Арк. № документа Підпис Дата

Оформлення заявки на отримання верстату

Завод____Харківськи верстатобудівний завод

Місто____Харків______________________

Заявка №______19_____

Від__________________на замовлення верстату

№ п\п

Найменування обладнання

Марка

Фірма, або завод-виготовлюв ач

Характерист

ика

Прим

ітка

1.

Шліфувальний верстат

ШлПС-2М

Харківський верстатобуд івний завод

Для

шліфування

площин

великих

деталей

Комісія визначає встановлене обладнання не придатним до подальшої

експлуатації з обов `язковою заміною в термін___________________

Підпис керівника комісії

Від механічного монтажу Від електромонтажу

Прийняли:

Арк

Зм. Арк. № документа Підпис Дата

2.Загальна частина

2.1.Характеристика організації монтажу, та характеристика цеху, де
проводиться монтаж.

Заводи-виготовлювачі деревообробного обладнання поставляють його
замовникам в повністю зібраному виді, за виключенням лісопильних рам,
пресових установок, а також автоматичних і напівавтоматичних ліній , які
поставляються збільшеними блоками або збірними одиницями, Деталі і
складальні одиниці, які від`єднюють при вантажі постачають з маркуванням
тієї складальної одиниці, в яку вони входять. В зимовий час року
обладнання та будь-які приспосіблення та складові верстату не слід
вносити з морозу в тепле приміщення, так як при різкій зміні температури
на поверхні верстату утворюється волога.

До установки на місце обладнання не рекомендується розпаковувати.
Якщо швидко встановити обладнання на відповідне йому місце
не вийде, воно разом з запасними частинами, інструментами і
приспосібленнями повинне зберігатися в спеціально підготовлених
приміщеннях, збудованих з матеріалів, що не пропускають порох , вологу,
гази, пару, і інше, що може викликати корозію металу. Ці приміщення
називають приоб`єктними складами.

Приоб”єктний склад – це міcце для складання обладнання перед монтажем,
передбачене проектом виробництва робіт. Важке обладнання подають
безпосередньо в монтажну зону до місця установки його на фундамент.

Під монтажем обладнання розуміють сукупність заходів по визначенню
місця майбутньої установки, вибору відповідного фундаменту, його
спорудження, установки на нього верстата, наладка, регулювання,
випробування на холостому ході, і під навантаженням,

Арк

Зм. Арк. № документа Підпис Дата

що потрібно провести з даним верстатом. Основні потреби до монтажу
заключаються в тому, щоб встановлене обладнання працювало нормально,
було високопродуктивним, і слугувало як най довше без ремонту.
Неправильно змонтоване обладнання швидко виходить з ладу. Обґрунтувавши
це все, можна сказати, що процес монтажу технологічного обладнання
включає кілька етапів:

1. Прийомка приміщень чи об”єктів під монтаж. Приміщення повинні бути
підготовленими до монтажу верстату.

2. Монтажна розмітка, яку проводять для точного розміщення обладнання
відповідно до монтажного креслення. При монтажній розмітці розмічають
поздовжні і поперечні осі, а також відмітки по висоті.

3. Виготовлення фундаментів. Документом на виготовлення фундаменту є
установче креслення , де показані поздовжні і поперечні розрізи
обладнання, яке монтується, а також фундаменту. Потрібні розміри, і
також при необхідності відмітки по висоті.

4. Установка, збирання, первинна наладка і обкатка обладнання.
Сукупність цих операцій складає технологічний процес монтажу.

Технологія монтажу включає: підготовка обладнання до монтажу з
виконанням збірних робіт; прийомку фундаментів, установку основ і
рихтування; здачу і заливку установленої основи; збирання механізмів і
монтаж систем верстатів; комплекс випробувань верстату, і здача його в
експлуатацію.

Шліфувально-стрічковий верстат з рухомим столом ШлПС-2М призначений
для шліфування плоских поверхонь відносно великих заготовок.

Арк

Зм. Арк. № документа Підпис Дата

Перед монтажем шліфувально-стрічкового верстата ШЛПС-2М в
шліфувальному цеху повинні бути всі умови, для здійснення монтажу. В
цеху повинні бути завершені всі будівельні роботи. Приміщення цеху
повинне бути сухим, опалюватись від центральної системи, і мати
вентиляцію. Не допускаються пічне опалення і відкриті паро-водяні
пристрої, які підвищують вологість повітря. Відносна вологість повітря в
цеху не повинна перевищувати 60%, в осінній і весняний період 70%.
Температура в цеху повинна бути не меншою 5 градусів Цельсія і не
перевищувати 25 градусів Цельсія. Добове коливання температури в цеху не
повинно перевищувати 5 градусів. Більш швидке зниження або підвищення
температури , а також значне підвищення відносної вологості повітря
викликає конденсацію водяної пари і осідання їх на стінках, металевих
поверхностях верстату.

2.2 Мета і обґрунтування теми проекту

Придбавши шліфувальний верстат моделі ШЛПС-2М, нам потрібно змонтувати
його в шліфувальному цеху. Без відповідної теоретичної бази та набуття
навиків, монтаж даного верстату неможливий. Отже метою проекту є
освоєння теоретичної бази та набуття навиків по монтажу верстату, який
включає в себе розрахунок і спорудження фундаменту під верстат,
установку верстату на цей фундамент , випробування верстату в різних
режимах, та здача верстату в експлуатацію.

Арк

Зм. Арк. № документа Підпис Дата

3.Розрахунково- технологічна частина

3.1 Підготовка до монтажних робіт

Призначення і технічна характеристика верстата ШлПС-2М:
шліфувально-стрічковий верстат з рухомим столом призначений для
шліфування плоских поверхонь відносно великих заготовок, і
використовується в столярно-меблевій промисловості.

Таблиця 3.1.

Технічна характеристика

Назва параметрів

Одиниці

вимірювання

кількість

1. Ширина шліфувальної

стрічки

2. Швидкість стрічки

3. Потрібна потужність

4. Висота від землі до

нижньої гілки стрічки

5. Розміри столу:

довжина

ширина

6. Поперечний хід столу

7. Вертикальний хід столу 8. Відстань між центрами шківів

9. Діаметр шківів

10. Маса верстата

11. Габаритні розміри довжина

ширина

висота

мм

м/с

кВт

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

кг

мм

мм

мм

150

24

8,8

845

2000

800

1120

400

2736-2790

824

630

3225

1800

1267

Арк

Зм. Арк. № документа Підпис Дата

— Розробка технологічної карти і план-графіку монтажних робіт

Технологічна карта монтажу обладнання вміщує: заходи по підготовці до
монтажу, вимоги до постачання і транспортування обладнання і будівельної
готовності приміщення під монтаж обладнання , вказівки про
послідовність, методи виконання робіт і організації праці , схеми
монтажу обладнання, таблиці необхідності в механізмах, приспосібленнях,
інструментах і допоміжних матеріалах, графіки виконання робіт,
необхідність в кадрах монтажників, калькуляції трудових затрат. В
технологічну карту входять заходи по безпечному виконанню робіт ,
вказані методи випробування змонтованого обладнання.

Арк

Зм. Арк. № документа Підпис Дата

План-графік монтажних робіт

Таблиця 3.2

п\п

Операції

Дні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Доставка обладнання до місця монтажу

Розмітка фундаменту, підготовка до робіт

Земляні роботи

Столярні роботи, підготовка і встановлення опалубки.

Бетонні роботи

Схвачування фундаменту

Установка фундаментної плити

Затвердіння підливки

Монтаж верстату

Здача в експлуатацію.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

арк

зм Арк №локумента підпис дата

Таблиця 3.3

Технологічна карта на монтажні роботи верстата

ШлПС-2М

№ п/п

Операції

Виконавці

Необхідні матеріально-технічні ресурси

Доставка обладнання до місця монтажу

Такелажники IV, V , VI розрядів

Автонавантажувач, канати і троси

2.

Розмітка фундаменту

Підсобники IV роз. Механік, майстер, бригадир

Шнури і вимірювальний інструмент

3.

Земельні роботи

Землекопи IV роз.

Лопати, конвеєр

4.

Теслярські роботи

Теслі IV роз.

Теслярський інструмент

5.

Бетонні роботи

Бетонники IV роз.

Бетонний вібратор

6.

Схвачування

фундаменту

Бетонники IV роз.

7.

Монтаж верстату

Слюсарі IV, V, VI розрядів

Слюсарний інструмент

Випробування верстату, здача в експлуатацію

Механік, майстер, слюсар

Індикатор, вітромір, тахометр.

Арк

Зм. Арк. № документа Підпис Дата

3.2 Спорудження фундаменту під верстат

3.2.1 Розрахунок фундаменту, фундаментних болтів, перевірочні
розрахунки.

Для деревообробних верстатів з рівноважуючими силами інерції

обертаючих мас розрахунок фундамента ведеться спрощено, шляхом
визначення тиску установки на грунт

Порядок розрахунку фундаментів:

а) Визначаємо розміри фундаменту в плані. Розміри і форма фундаменту в
плані визначається виходячи із розмірів і конфігурації підошви станини ,
при цьому форма фундаменту в плані спрощується, а розміри збільшуються
не менше чим на 150мм на сторону.

Довжину фундаменту визначають по формулі:

(мм) (3.1)

– довжина верстату

а -відстань від краю верстата до краю фундаменту

Ширину фундаменту визначаємо по формулі:

В = В’ + 2а (мм)
(3.2)

В’- ширина верстату

рис. 3.1

Визначаємо площу фундаменту:

(3.3)

Арк

Зм. Арк. № документа Підпис Дата

Визначення висоти фундаменту

Оскільки обладнання монтується в опалюваному приміщенні , то глибина

= 600мм

Визначення маси фундаменту.

Виходячи з встановлених розмірів фундаменту в плані і його висоти,
визначаємо об’єм фундаменту :

(3.4)

Масу фундаменту визначаємо по формулі:

(3.5)

кг

Визначення фактичного тиску на грунт.

Розрахунок фактичного тиску установки на грунт проводиться по формулі:

(3.6)

– маса верстту в кг.,

– маса фундаменту , кг.

– максимальна маса оброблюваної деталі в кг., приймається приблизно
20кг.

Арк

Зм. Арк. № документа Підпис Дата

Розрахунок фундаментних болтів

Фундаментні болти призначені для кріплення верстатів на фундамент.
Шляхом болтового з`єднання нижня опорна поверхня верстата щільно
стикується з верхньою опорною поверхнею фундамента, в результаті чого
забезпечує цілісність системи верстат-фундамент. Від цього з’єднання
залежить надійність кріплення верстата на фундамент і степінь передачі
виникаючих при роботі верстата вібрацій фундаменту. Під фундаменті болти
при заливці фундамента передбачені спеціальні отвори – колодці, які
заливають рідким розчином цемента після установки верстата

, яку визначають по формулі:

(Н) (3.7)

– сумарна складова горизонтальних сил , діючих на фундамент,

– відстань від точки прикладання сумарної складової горизонтальних сил
до верхньої опорної поверхні фундамента , м

– ширина фундамента

Вважаємо, що центр ваги , збігається з геометричним центром верстату

Розрахунковий діаметр болта визначають по формулі:

, (3.8)

Арк

Зм. Арк. № документа Підпис Дата

– вириваючи сила на болтах, Н

– затягуючи сила на болтах, Н

=50мПа

Отже діаметр болта становить:

мм

Зовнішній діаметр болта по ДСТУ-1759-70 складає 12мм

Приймаємо фундаментніболти М16 з кроком різьби 2,00мм

Довжину болта знаходимо в залежності від його діаметра:

l = (15…20) d мм

L= 20*12 = 240мм

3.2.2. Порядок і схема монтажної розмітки

План заводу, цеху, майстерні з точним плануванням на ньому обладнання,
що підлягає встановленню у відповідності з технічним процесом
виробництва , а також монтажно-установчим обладнання, яке
встановлюється, являється основним розрахунком при монтажній розмітці.

Монтажну розмітку проводять для точної відповідності розміщення
обладнання монтажному кресленню. При монтажній розмітці вибирають
повздовжні і поперечні осі, а також висотні відмітки. Геометричні осі
встановлюваного обладнання розмічають відносно повздовжніх і поперечних
осей без відхилення.

Арк

Зм. Арк. № документа Підпис Дата

При розмітці фундаменту особливу увагу необхідно приділяти точності
розміщення і розмірів анкерних болтів, розміщення колодців перевіряють
спеціально виготовленими шаблонами , глибину масштабними лінійками, або
рейками, відхилення від вертикалі – виском.

Рис 3.2.Розмітка геометричних осей струнами

При установці машин і агрегатів на фундамент повинні бути витримані
допустимі відхилення по горизонтальності, паралельності, а також по осях
машин відносно приміщень, які встановлено технічними умовами, на монтаж
окремих видів обладнання.

Геометричні осі обладнання, що встановлюються виконують у вигляді
струн із дроту діаметром 0,3…0,5 мм. Струни З, підвішують на
кронштейнах-центраторах 2, на висоті біля 200 мм від верхньої точки
фундаменту і натягуються за допомогою вантажів 1. До струн підвішують
ваги 4, Струни повинні проходити паралельно осям , а ваги знаходяться в
точках перетину осьових і висотних відміток. Осьові відмітки нанесені
плашками 6, а висотні- реперами 5.

Арк

Зм. Арк. № документа Підпис Дата

3.2.3 Вибір і розрахунок матеріалів для спорудження фундаменту.

Основним будівельним матеріалом для виготовлення фундаментів

являється бетон. Бетонні суміші призначені для бетонування монолітних

конструкцій , характеризується наступними показниками:

Удобоукладчивістю, пористість, густиною.

Також для спорудження фундаменту під верстат ШЛПС-2М необхідні

пісок, щебінь, цемент,вода.

Присутність глини в бетонній суміші категорично забороняється.

Після заливки фундаменту, повинно пройти 28 діб для повного

затвердіння фундаменту, хоча його схоплення відбувається через

декілька годин.

Цемент. Для бетонних і залізобетонних надземних і підземних
конструкцій використовують портландцемент. Так як фундамент

буде піддаватися систематичному впливу вологи і зміні температури, то

для виготовлення бетону використовуємо сульфатостійкий

портландцемент, марки не менше 400

Вода. Для приготування бетонної суміші застосовують будь-яку воду, яка
має показники кислотності РН

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020