.

Механізми ведучих мостів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 1839
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

МЕХАНІЗМИ ВЕДУЧИХ МОСТІВ.

До механізмів ведучих мостів відносяться головні передачі, міжколісні
диференціали, півосі, а на передніх ведучих мостах, крім того, шарніри
рівних кутових швидкостей.

Головна передача служить для збільшення моменту, що крутить, і передачі
його на півосі під прямим кутом. Міжколісний диференціал дозволяє
колесам одного моста котитися з різними швидкостями при русі на
поворотах або по нерівній дорозі, він також розподіляє підведений до
нього крутний момент між колесами. Головна передача і диференціал
утворюють редуктор моста.

Півосі служать для передачі моменту, що крутить, від диференціала на
ведучі колеса. Шарніри рівних кутових швидкостей забезпечують передачу
крутячому моменту, на передні керовані колеса при кутах, що змінюються,
їхнього повороту.

Рис.90. Задній міст автомобіля ГАЗ-66:

1 — цапфа; 2 — болт-знімач; 3 — косинець; 4 — контргайка; 5 — замкова
шайба; 6 — регулювальна гайка; 7 — маточина; 8 — шинний кран; 9 —
бортове кільце; 10 — гальмовий барабан; 11 — клапан для прокачування
гальм; 12— блок сальників підведення повітря; 13 — балка моста; 14 —
піввісь; 15 — внутрішня зірочка диференціала; 16 — упор; 17 —
регулювальні прокладки; 18 — первинний вал; 19 — сальник; 20 —
маслознімне кільце; 21 — склянка підшипників; 22 — регулювальне кільце;
23 — пробка контрольно-заливного отвору; 24 — картер головної передачі;
25 — гайка підшипника диференціала; 26 — чашка диференціала; 27 — сухар
диференціала; 28— ведена шестерня; 29 — зовнішня зірочка диференціала;
30 — сепаратор диференціала; 31 — втулка; 32 — канал; 33 — розпірне
кільце.

Механізм ведучих мостів автомобіля ГАЗ-66

Головна передача цього автомобіля являє собою пару конічних шестірень,
тому називається одинарної, передаточне число дорівнює 6,83. У передачі
застосоване гепоїдне зачеплення, при якому осі ведучої і веденої
шестірень не перетинаються, тому що ведуча шестірня опущена щодо
веденої. Перевага гепоїдної передачі — у великій плавності зачеплення і
безшумності роботи. Разом з тим таке зачеплення підвищує ковзання зубів
шестірень одна по одній, тому вимагає спеціальної (гепоїдної) змазки.

Головна передача своїм картером кріпиться, до балки моста; головні
передачі переднього і заднього мостів однакові.

Головна передача складається з картера 24 (мал. 90), що веде конічної
шестірні з валом 18 і підшипниками, веденої конічної шестірні 28. Картер
має пробку 23 для заливання і контролю рівня олії; зливальний отвір із
пробкою знаходиться в нижній частині картера моста. Вентиляція картера
здійснюється через сапун.

Ведуча конічна шестірня має спіральні зуби, виготовлена заодно з валом,
що обертається в картері на двох конічних і одному роликовому
циліндричному підшипниках. Конічні підшипники розміщаються в склянці 21,
між фланцем склянки і картером установлюються металеві прокладки 17 для
регулювання зачеплення шестірень. Між внутрішніми кільцями конічних
підшипників установлюється регулювальне кільце 22 для регулювання
попереднього натягу конічних підшипників. Вихід вала з картера
ущільнюється гумовим сальником 19 і маслознімним кільцем 20.

Ведена шестірня 28 — також зі спіральними зубами, кріпиться до
диференціала. Для запобігання зайвої деформації веденої шестірні при
роботі в картері мається упор 16. Ведуча і ведена шестірні підбираються
і притираються на заводі в комплекті, тому розукомплектовувати ці
шестірні при ремонті не можна.

Головна передача разом з диференціалом змазується розбризкуванням. Для
надійного змащення конічних підшипників у картері є спеціальний канал 32
і втулка 31, що, стикаючись з веденою шестірнею, збирає олію, що
захоплюється нею, і через канал подає її до конічних підшипників.

У картер головної передачі переднього моста заливається 7,7 л олії, а в
картер заднього моста 6,4 л, причому в картері переднього моста олія
заливається на 5—6 мм нижче рівня контрольного отвору, а в картер
заднього моста — до рівня контрольного отвору.

Регулювання конічних підшипників ведучої шестірні виробляється в процесі
експлуатації в тому випадку, якщо осьовий зазор у них перевищує 0,03 мм.
Зазор перевіряється за допомогою індикаторного пристосування (мал. 91)
чи погойдуванням фланця рукою. Якщо відчувається «хитавиця» ведучої
шестірні, підшипники варто підтягти.

Для регулювання від’єднують кінець карданного вала, виймають півосі,
відвертають болти кріплення картера головної передачі і виймають
редуктор; від’єднують диференціал у зборі з веденою шестірнею і ведучу
шестірню в зборі з конічними підшипниками і фланцем. Після цього
установлюють вузол ведучої шестірні в тиски (рис, 92), відвертають
гайку, знімають фланець, кришку сальника і внутрішнє кільце зовнішнього
підшипника. Для усунення осьового зазору ведучої шестірні і створення
попереднього.

Рис. 91. Перевірка осьового зазору ведучого вала головної передачі
автомобіля ГАЗ-66

Рис. 92. Перевірка натягу підшипників ведучого вала головної передачі
автомобіля ГАЗ-66

натягу підшипників необхідно зменшити шліфуванням товщину регулювального
кільця 22 (див. мал. 90), встановленого між підшипниками (зменшення
товщини кільця повинне бути дорівнює сумі заміряного індикатором
осьового зазору шестірні і величини 0,05 мм попереднього натягу).

Після цього збирають вузол ведучої шестірні, але без сальника, і
затягують гайку фланця до відмовлення. Затягування підшипників
перевіряється за допомогою динамометра, що зачіпають за отвір фланця.
Показання динамометра повинне бути в межах 13—27 Н (1,3—2,7 кгс), що
відповідає моменту, необхідному для провертання вала в підшипниках,
0,8—1,6 Н · м (8— 16 кгс · см).

Коли опір підшипників обертанню виявиться в межах нормального, потрібно
помітити положення гайки щодо торця вала, відвернути гайку, поставити на
місце сальник, знову затягти гайку до відзначеного положення і
зашплінтувати. Після цього зібрати і поставити на місце головну
передачу, півосі і з’єднати карданний вал.

Бічний зазор і контакт у зачепленні шестірень регулюють тільки після
заміни деталей або при великому зносі підшипників, тобто при ремонті
головної передачі. Бічний зазор між зубами шестірень повинний бути в
межах 0,15— 0,3 мм. Правильний зазор установлюється гайками 25
підшипників диференціала, при цьому одна гайка відпускається, а друга на
таку ж величину затягується. Правильність регулювання зачеплення
шестірень перевіряється на фарбу. При правильно відрегульованому
зачепленні відбиток на зубах веденої шестірні повинний розташовуватися в
середній частині зуба, займаючи 2/3 його довжини.

Диференціал автомобіля ГАЗ-66 кулачковий, підвищеного внутрішнього
тертя, установлюється на двох конічних підшипниках у картері головної
передачі. Він складається із сепаратора 4 (мал. 93), внутрішньої 5,
зовнішньої б зірочок, двадцяти чотирьох сухарів 3, двох стопорних кілець
2 і чашки 26 (див. мал. 90).

Рис. 93. Кулачковий диференціал автомобіля ГАЗ-66:

1— півосі;

2 — кільце;

3 – сухарі;

4 — сепаратор;

5 — внутрішня зірочка;

6 — зовнішня зірочка

Сепаратор має два ряди отворів, у яких розміщаються сухарі. Від
випадання із сепаратора і провертання навколо своїх осей сухарі
утримуються кільцями. Сепаратор разом з чашкою 26 кріпиться до веденої
шестірні головної передачі й утворить корпус диференціала. Зовнішня
зірочка має на внутрішній поверхні шість рівномірно розташованих
кулачків; ця зірочка установлюється вільно усередині чашки і з’єднується
шліцами з піввіссю. Внутрішня зірочка має на зовнішній поверхні два ряди
по шести кулачків, розташованих у шаховому порядку. Ця зірочка
знаходиться в отворі сепаратора і з’єднується шліцами з другою піввіссю.

У робочому положенні деталі диференціала встановлюються таким чином, що
сухарі стикаються з кулачками зовнішньої і внутрішньої зірочок.

Працює диференціал у такий спосіб. При русі автомобіля по рівній дорозі
всі деталі диференціала обертаються навколо загальної осі як одне ціле.
Сухарі щодо сепаратора не переміщаються. Момент, що крутить,
передається від веденої шестірні на сепаратор, з його на сухарі, що
давлять на кулачки зірочок і приводять їх в обертання. Сила нормального
тиску сухарів на кулачки зовнішньої і внутрішньої зірочок однакова, але
окружна сила, що обертає зірочки, унаслідок різних кутів нахилу профілів
кулачків на зірочках різною. На внутрішній зірочці, що має великий кут
нахилу кулачків, окружна сила більше, ніж на зовнішній. Велика окружна
сила, прикладена на меншому радіусі зовнішньої зірочки, дає такий же
крутить момент, як і менша окружна сила, що діє на більшому радіусі
зовнішньої зірочки. Таким чином, що крутить момент при русі прямо
розподіляється між колісьми нарівно.

При русі на чи повороті по нерівній дорозі одне з коліс обертається
швидше іншого. Зірочка, з’єднана з відстаючим колесом, обертається
повільніше; своїми кулачками вона штовхає сухарі убік другої зірочки,
прискорюючи її обертання, тим самим диференціал дозволяє колесам
обертатися з різними швидкостями.

При ковзанні сухарів по кулачках на їхніх поверхнях виникають сили
тертя. На зірочці, що має велику швидкість, сила тертя спрямована проти
обертання, на відстаючої — убік обертання. У цьому випадку момент, що
крутить, розподіляється диференціалом не нарівно; на відстаючій зірочці
момент, що крутить, більше на величину моменту від сил тертя, на
зірочці, що забігає, менше на цю же величину. Через наявність сил тертя
відбувається перерозподіл моменту між колісьми.

Це властивість диференціала позначається позитивно при русі автомобіля
по слизькій дорозі. У випадку буксування одного з коліс на друге, що не
буксує колесо, передається більший момент, що крутить, і автомобіль не
втрачає прохідності.

Регулювання натягу підшипників диференціала виробляються гайками 25
(див. мал. 90). Величина натягу повинна складати 0,12—0,25 мм. Для
одержання необхідної величини регулювальну гайку необхідно затягти до
повного усунення зазору в підшипниках, після чого гайку підтягти ще на
один паз. При розбіжності стопорної пластини і паза гайки необхідно
затягти гайку убік збільшення натягу.

Півосі 14 призначені для передачі моменту, що крутить, від диференціала
на ведучі колеса. В автомобіля ГАЗ-66 півосі фланцеві, цілком
розвантажені, тобто передають тільки крутить момент і не сприймають
інших зусиль. Внутрішнім кінцем піввісь з’єднується шліцами з однієї з
зірочок диференціала, зовнішній кінець має фланець, яким піввісь за
допомогою шпильок і гайок кріпиться до маточини 7 колеса. Для зняття
півосі мається два болти-знімачі 2. Вихід півосі з балки моста
ущільнюється сальником.

Шарнір рівних кутових швидкостей встановлений у приводі на передні
ведучі колеса (мал. 94) і забезпечує рівномірність їхнього обертання при
кутах повороту, що змінюються. Шарнір розташований усередині кульової
опори 7 поворотного куркуля і складається з двох куркулів 1 і 2 (мал.
95), чотирьох ведучих 3, одного центруючого 4 кульки. Куркулі мають
виїмки спеціального профілю, у

Рис. 94. Переднє колесо автомобіля ГАЗ-66:

1 — диск колеса; 2 — блок сальників підведення повітря; 3 — корпус
поворотного куркуля; 4 — шворінь; 5 — кришка корпуса; 6 — сальник;
7-кульова опора; 8 — шарнір рівних кутових швидкостей; 9 — цапфа; 10 —
опорний диск гальма; 11 — фланець півосі; 12 — канал підведення повітря;
13 — кришка фланця; 14 — гайка; 15 — контргайка; 16 — замкова шайба; 17
— підніжка; IS — маточина; 19 — піввісь; 20—шинний кран

Рис. 95. Шарнір рівних кутових швидкостей:

1, 2 — куркулі; 3-ведучі кульки; 4 — кулька, що центрує яких розміщені
кульки.

Центральна кулька встановлена на пальці і забезпечує центрування
куркулів.

При повороті керованого колеса зовнішній куркуль повертається щодо
внутрішнього, при цьому кульки перекочуються по поглибленнях куркулів і
у всіх випадках розміщаються в площині, що поділяє кут між куркулями
навпіл (біс-секторна площина). Тертьові поверхні шарніра змазуються
змащенням, що у кількості 0,5 кг закладається в корпус поворотного
куркуля при зборці.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020