.

Калібрування засобів вимірювальної техніки

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
3 6471
Скачать документ

17

Калібрування засобів вимірювальної техніки

Калібрування ЗВТ це визначення в певних умовах або контроль
метрологічних характеристик ЗВТ, на які не поширюється державний
метрологічний нагляд.

Калібруванню підлягають ЗВТ під час випуску з виробництва, які повинні
пройти державні приймальні випробування і на які не поширюється
державний метрологічний нагляд.

Необхідність проведення калібрування при експлуатації ЗВТ, на які не
поширюється державний метрологічний нагляд, визначається їх
користувачем.

Калібрувальні лабораторії, які проводять калібрування ЗВТ для інших
підприємств і для громадян суб’єктів підприємницької діяльності,
повинні бути акредитовані.

Калібрування та оформлення їх результатів проводяться в порядку,
встановленому ДСУ.

Акредитація на право здійснення різних видів метрологічної діяльності

Для проведення державних випробувань, повірки і калібрування ЗВТ,
вимірювань, атестації методик виконання вимірювань необхідно отримати
акредитацію Держстандарту України або його територіальних органів, що
мають на це право.

Акредитація на право проведення державних випробувань, повірки і
калібрування ЗВТ, вимірювань, атестації методик виконання вимірювань
здійснюється Держстандартом України, його метрологічними центрами і
територіальними органами.

Держстандарт України здійснює акредитацію:

– метрологічних центрів Держстандарту на право проведення державних
приймальних випробувань ЗВТ;

– територіальних органів Держстандарту на право проведення державних
приймальних і контрольних випробувань та повірки ЗВТ;

– метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств
і організацій на право проведення державних приймальних випробувань та
повірки ЗВТ;

– калібрувальних лабораторій метрологічних служб або інших
організаційних структур підприємств і організацій на право проведення
калібрування ЗВТ для інших підприємств, організацій і громадян
суб’єктів підприємницької діяльності;

– повірочних (калібрувальних) лабораторій іноземних виробників на право
проведення повірки (калібрування) ЗВТ, що поставляються в Україну.

Територіальними органами Держстандарту України здійснюється акредитація
вимірювальних лабораторій підприємств і організацій:

– що не належать до сфери управління центральних органів виконавчої
влади;

– що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади
(якщо це передбачено законодавством), на право проведення вимірювань у
сфері поширення державного метрологічного нагляду.

Вимірювальна лабораторія це організація чи окремий підрозділ
організації або підприємства, який здійснює вимірювання фізичних
величин, визначення хімічного складу, фізико-хімічних, фізико-механічних
та інших властивостей і показників речовин, матеріалів і продукції.

Акредитація лабораторій здійснюється відповідно до вимог, що
встановлюються центральними органами виконавчої влади та об’єднаннями
підприємств за узгодженням з Держстандартом України.

Метрологічні центри Держстандарту та уповноважені ним територіальні
органи здійснюють акредитацію метрологічних служб центральних органів
виконавчої влади, підприємств і організацій на право проведення
атестації методик виконання вимірювань, на які поширюється державний
метрологічний нагляд.

Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і
організацій здійснюють акредитацію калібрувальних і вимірювальних
лабораторій підприємств і організацій, що належать до сфери їх
управління.

Ці служби здійснюють акредитацію:

– калібрувальних лабораторій підприємств і організацій на право
проведення повірки і калібрування ЗВТ для власних потреб цих підприємств
і організацій;

– вимірювальних лабораторій підприємств і організацій на право
проведення вимірювань (за винятком лабораторій, на які поширюється
державний метрологічний нагляд). У цьому випадку акредитація
вимірювальних лабораторій здійснюється за обов’язковою участю
територіальних органів Держстандарту.

За позитивними результатами акредитації видається атестат акредитації.
Спори, пов’язані з відмовою у видачі атестата акредитації, розглядаються
в судовому порядку.

Законодавчі вимоги до застосування засобів вимірювальної техніки,
вимірювань і результатів вимірювань

Застосування, ввезення, виробництво, ремонт, продаж і прокат ЗВТ повинні
відповідати таким вимогам Закону України “Про метрологію і метрологічну
діяльність”:

1. ЗВТ можуть використовуватися, якщо вони відповідають вимогам
точності, встановленим для цих засобів у певних умовах їх експлуатації.
Порядок установлення приналежності технічних засобів до ЗВТ визначається
Держстандартом України.

2. ЗВТ, на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється
застосовувати, випускати з виробництва, ремонту та у продаж і видавати
напрокат лише за умови, якщо ці ЗВТ пройшли повірку або державну
метрологічну атестацію.

3. ЗВТ, на які не поширюється державний метрологічний нагляд,
дозволяється випускати з виробництва лише за умови, якщо ці ЗВТ пройшли
калібрування або метрологічну атестацію.

4. Увезення на територію України ЗВТ партіями може здійснюватися, якщо
типи цих засобів занесені до Державного реєстру ЗВТ, допущених до
застосування в Україні. Порядок увезення ЗВТ на територію України
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5. Підприємства, організації та громадяни суб’єкти підприємницької
діяльності, які займаються застосуванням, увезенням, виробництвом,
ремонтом, продажем і прокатом ЗВТ, повинні письмово повідомити про свою
діяльність відповідні територіальні органи Держстандарту України.

Вимірювання, що здійснюються у сфері поширення державного метрологічного
нагляду, можуть виконуватися, по-перше, вимірювальними лабораторіями за
умови їх акредитації на право виконання вимірювань і, по-друге, згідно з
атестованими методиками вимірювань.

Результати вимірювань можуть бути використані за умови, якщо відомі
відповідні характеристики похибок вимірювань.

Метрологічні ланцюги

Передавання розмірів одиниць вимірювань (одиниць фізичних величин)
робочим ЗВТ важлива і відповідальна функція, направлена на забезпечення
єдності вимірювань у країні. Засоби, методи і точність передавання
розмірів одиниць вимірювань від еталона до зразкових і робочих ЗВТ
установлюється повірочною схемою.

Для кожної фізичної величини (для кожного параметра об’єкта вимірювань)
може встановлюватися метрологічний ланцюг (рис.5.2), який являє собою
повірочну схему, доповнену зв’язками між вимірюваною фізичною величиною
(параметром об’єкта вимірювань) і відповідним державним еталоном.

У метрологічному ланцюзі виділяють метрологічні зв’язки і метрологічні
ланки.

Метрологічний зв’язок це умовна лінія метрологічного ланцюга, яка
зв’язує вимірювану фізичну величину (параметр) з відповідним ЗВТ.

Метрологічна ланка сукупність вимірюваної величини і засобу (засобів)
вимірювальної техніки, за допомогою якого (яких) вимірюється
(контролюється) фізична величина (параметр).

Побудова метрологічної ланки супроводжується оцінкою дотримання умов
точності передавання розміру одиниці вимірювань фізичної величини. Для
цього використовуються коефіцієнти точності, які являють собою
відношення допуску на параметр до найбільшого допустимого значення
похибки вимірювання.

picscalex75010009000003fd0c0000060024000000000009000000fa02050000000000f
fffff002200040000002d01000007000000fc020100000000000000040000002d0101000
50000000b0200000000050000000c026706490509000000fa02000005000000000000002
200040000002d0102000400000002010100040000000201020007000000fc020000fffff
f000000040000002d0103000e000000240305004f008000b5048000b50410004f0010004
f008000040000002d01000004000000f0010200040000002d010100050000000102fffff
f000400000008010000050000000a0200000000040000002e01180017000000fb02ceff0
000000000009001000000cc0000001254696d6573204e657720526f6d616e2043797200c
c00040000002d0102000500000009020000000004000000020101001900000021052600c
2e8ecb3f0fee2e0edb320e0e1ee20eaeeedf2f0eeebfceee2e0edb320efe0f0e0ece5f2f
0e83d00c200040000000201010004000000020101000f00000021051200f2e5f5edb3f7e
deee3ee20eee127baeaf2e06a00be01040000000201010010000000fb021000070000000
000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01040004000000f00102000
9000000fa02000005000000000000002200040000002d010200040000000201010004000
00002010200040000002d0103000e000000240305001e018701320487013204cb001e01c
b001e018701040000002d01000004000000f0010200040000002d010100050000000102f
fffff000400000008010000050000000a0200000000040000002e01180017000000fb02c
eff0000000000009001000000cc0000001254696d6573204e657720526f6d616e2043797
200cc00040000002d0102000500000009020000000004000000020101001500000021051
e00cde0e9ece5edf3e2e0ededff20efe0f0e0ece5f2f0e02c20e4eeeff3f1ea070141010
40000000201010004000000020101001400000021051b00ede020edfceee3ee2028e4eee
2b3f0f7e8e920b3edf2e5f0e2e0eb0034017d01040000000201010004000000020101001
000000021051300efeef5e8e1eae820e2e8ecb3f0fee2e0edfc29006101c001040000000
2010100040000002d01040004000000f001020009000000fa02000005000000000000002
200040000002d01020004000000020101000400000002010200040000002d0103000e000
000240305001e014202320442023204d2011e01d2011e014202040000002d01000004000
000f0010200040000002d010100050000000102ffffff000400000008010000050000000
a0200000000040000002e01180017000000fb02ceff0000000000009001000000cc00000
01254696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc00040000002d010200050000000
9020000000004000000020101001400000021051b00cfeeeae0e7ede8eae820ffeaeef1f
2b320e2e8ecb3f0fee2e0edfc00ff016701040000000201010004000000020101000c000
00021050b0020b320eaeeedf2f0eeebfe002c022b020400000002010100040000002d010
40004000000f001020009000000fa02000005000000000000002200040000002d0102000
4000000020101000400000002010200040000002d0103000e00000024030500020149034
e0449034e048d0202018d0202014903040000002d01000004000000f0010200040000002
d010100050000000102ffffff000400000008010000050000000a0200000000040000002
e01180017000000fb02ceff0000000000009001000000cc0000001254696d6573204e657
720526f6d616e2043797200cc00040000002d01020005000000090200000000040000000
20101001700000021052100d0eee1eef7b320c7c2d22c20f9ee20e7e0f1f2eef1eee2f3f
ef2fcf1ff20e4ebff00c9022801040000000201010004000000020101001700000021052
200e2e8ecb3f0fee2e0edfc20e0e1ee20eaeeedf2f0eeebfe20efe0f0e0ece5f2f0e02cf
6021301040000000201010004000000020101001500000021051d00ece5f2eee4e8eae02
0e2e8eaeeede0ededff20e2e8ecb3f0fee2e0edfc0023034701040000000201010004000
0002d01040004000000f001020009000000fa02000005000000000000002200040000002
d01020004000000020101000400000002010200040000002d0103000e000000240305001
e01050432040504320494031e0194031e010504040000002d01000004000000f00102000
40000002d010100050000000102ffffff000400000008010000050000000a02000000000
40000002e01180017000000fb02ceff0000000000009001000000cc0000001254696d657
3204e657720526f6d616e2043797200cc00040000002d010200050000000902000000000
4000000020101001100000021051600cdeef0eceee2e0edb320ece5f2f0eeebeee3b3f7e
db3c103a501040000000201010004000000020101000f00000021051200f5e0f0e0eaf2e
5f0e8f1f2e8eae820c7c2d2ee03cd010400000002010100040000002d01040004000000f
001020009000000fa02000005000000000000002200040000002d0102000400000002010
1000400000002010200040000002d0103000e000000240305001e01c0043204c00432045
0041e0150041e01c004040000002d01000004000000f0010200040000002d01010005000
0000102ffffff000400000008010000050000000a0200000000040000002e01180017000
000fb02ceff0000000000009001000000cc0000001254696d6573204e657720526f6d616
e2043797200cc00040000002d0102000500000009020000000004000000020101000c000
00021050c00c7f0e0e7eaeee2b320c7c2d27d041c0204000000020101000400000002010
1001600000021051f0028e4ee20e4e5f0e6e0e2edeee3ee20e5f2e0ebeeede020e2eaebf
ef7edee2900aa043a010400000002010100040000002d01040004000000f001020009000
000fa02000005000000000000002200040000002d0102000400000002010100040000000
2010200040000002d0103000e000000240305006200a1058f04a1058f045605620056056
200a105040000002d01000004000000f0010200040000002d010100050000000102fffff
f000400000008010000050000000a0200000000040000002e01180017000000fb02ceff0
000000000009001000000cc0000001254696d6573204e657720526f6d616e2043797200c
c00040000002d0102000500000009020000000004000000020101001b00000021052a00c
ce5f2f0eeebeee3b3f7ede8e920ebe0edf6fee320e4ebff20e4f0f3e3eee3ee20efe0f0e
0ece5f2f0e0870585000400000002010100040000002d01040004000000f001020009000
000fa02000005000000000000002200040000002d0102000400000002010100040000000
2010200040000002d0103000e0000002403050062005d068f045d068f041206620012066
2005d06040000002d01000004000000f0010200040000002d010100050000000102fffff
f000400000008010000050000000a0200000000040000002e01180017000000fb02ceff0
000000000009001000000cc0000001254696d6573204e657720526f6d616e2043797200c
c00040000002d0102000500000009020000000004000000020101001a00000021052700c
ce5f2f0eeebeee3b3f7ede8e920ebe0edf6fee320e4ebff206e2de3ee20efe0f0e0ece5f
2f0e0004306ad000400000002010100040000002d01040004000000f001020009000000f
a02000003000000000000002200040000002d01020004000000020101000800000025030
200a8028000a802b700040000002d01000004000000f0010200040000002d01010004000
0000201020007000000fc020000000000000000040000002d010200040000002d0100002
400000024031000a802cb009a02b0009c02b1009e02b200a002b200a202b300a402b300a
702b300a902b300ab02b300ad02b300af02b200b102b200b302b100b502b000a802cb000
40000002d010000040000002d010100050000000102ffffff0009000000fa02000003000
000000000002200040000002d01050004000000020101000800000025030200a8028701a
802bd01040000002d01000004000000f0010500040000002d01010004000000020102000
40000002d010200040000002d0100002400000024031000a802d2019a02b7019c02b8019
e02b801a002b901a202ba01a402ba01a702ba01a902ba01ab02ba01ad02ba01af02b901b
102b801b302b801b502b701a802d201040000002d010000040000002d010100050000000
102ffffff0009000000fa02000005000000000000002200040000002d010500040000000
20101000400000002010200040000002d0103000e000000240305001e014202320442023
204d2011e01d2011e014202040000002d01000004000000f0010500040000002d0101000
50000000102ffffff000400000008010000050000000a0200000000040000002e0118001
7000000fb02ceff0000000000009001000000cc0000001254696d6573204e657720526f6
d616e2043797200cc00040000002d0105000500000009020000000004000000020101001
400000021051b00cfeeeae0e7ede8eae820ffeaeef1f2b320e2e8ecb3f0fee2e0edfc00f
f016701040000000201010004000000020101000c00000021050b0020b320eaeeedf2f0e
eebfe002c022b020400000002010100040000002d01040004000000f001050009000000f
a02000005000000000000002200040000002d01050004000000020101000400000002010
200040000002d0103000e000000240305001e014202320442023204d2011e01d2011e014
202040000002d01000004000000f0010500040000002d010100050000000102ffffff000
400000008010000050000000a0200000000040000002e01180017000000fb02ceff00000
00000009001000000cc0000001254696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc000
40000002d0105000500000009020000000004000000020101001400000021051b00cfeee
ae0e7ede8eae820ffeaeef1f2b320e2e8ecb3f0fee2e0edfc00ff0167010400000002010
10004000000020101000c00000021050b0020b320eaeeedf2f0eeebfe002c022b0204000
00002010100040000002d01040004000000f001050009000000fa0200000300000000000
0002200040000002d01050004000000020101000800000025030200a8024202a80279020
40000002d01000004000000f0010500040000002d0101000400000002010200040000002
d010200040000002d0100002400000024031000a8028d029a0272029c0273029e027402a
0027502a2027502a4027502a7027602a9027602ab027502ad027502af027502b1027402b
3027302b5027202a8028d02040000002d010000040000002d010100050000000102fffff
f0009000000fa02000003000000000000002200040000002d01050004000000020101000
800000025030200a8024903a8028003040000002d01000004000000f0010500040000002
d0101000400000002010200040000002d010200040000002d0100002400000024031000a
80294039a0279039c027a039e027b03a0027b03a2027c03a4027c03a7027c03a9027c03a
b027c03ad027c03af027b03b1027b03b3027a03b5027903a8029403040000002d0100000
40000002d010100050000000102ffffff0009000000fa020000030000000000000022000
40000002d01050004000000020101000800000025030200a8020504a8023b04040000002
d01000004000000f0010500040000002d0101000400000002010200040000002d0102000
40000002d0100002400000024031000a80250049a0235049c0235049e023604a0023704a
2023704a4023804a7023804a9023804ab023804ad023704af023704b1023604b3023504b
5023504a8025004040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff0009000
000fa02000003000000000000002200040000002d0105000400000002010100050000001
40231056200050000001302310592000500000014023105ad000500000013023105dd000
500000014023105f80005000000130231052801050000001402310543010500000013023
105730105000000140231058e010500000013023105be010500000014023105d90105000
000130231050902050000001402310524020500000013023105540205000000140231056
f0205000000130231059f020500000014023105ba020500000013023105ea02050000001
402310505030500000013023105350305000000140231055003050000001302310580030
5000000140231059b030500000013023105cb030500000014023105e6030500000013023
1051604050000001402310531040500000013023105610405000000140231057c0405000
000130231058f0405000000130214058f04050000001402f9048f04050000001302c9048
f04050000001402ae048f040500000013027e048f0405000000140263048f04050000001
30233048f0405000000140218048f04050000001302e8038f04050000001402cd038f040
500000013029d038f0405000000140282038f0405000000130252038f040500000014023
7038f0405000000130207038f04050000001402ec028f04050000001302bc028f0405000
0001402a1028f0405000000130271028f0405000000140256028f0405000000130226028
f040500000014020b028f04050000001302db018f04050000001402c0018f04050000001
30290018f0405000000140275018f0405000000130245018f040500000014022a018f040
50000001302fa008f04050000001402df008f04050000001302af008f04050000001402a
6007d04050000001302a6004d04050000001402a6003204050000001302a600020405000
0001402a600e703050000001302a600b703050000001402a6009c03050000001302a6006
c03050000001402a6005103050000001302a6002103050000001402a6000603050000001
302a600d602050000001402a600bb02050000001302a6008b02050000001402a60070020
50000001302a6004002050000001402a6002502050000001302a600f501050000001402a
600da01050000001302a600aa01050000001402a6008f01050000001302a6005f0105000
0001402a6004401050000001302a6001401050000001402a600f900050000001302a600c
900050000001402a600ae00050000001302a6007e00050000001402a6006300050000001
302a6006200050000001302d5006200050000001402f0006200050000001302200162000
500000014023b0162000500000013026b01620005000000140286016200050000001302b
6016200050000001402d1016200050000001302010262000500000014021c02620005000
00013024c0262000500000014026702620005000000130297026200050000001402b2026
200050000001302e2026200050000001402fd0262000500000013022d036200050000001
402480362000500000013027803620005000000140293036200050000001302c30362000
50000001402de0362000500000013020e046200050000001402290462000500000013025
904620005000000140274046200050000001302a4046200050000001402bf04620005000
0001302ef0462000500000014020a05620005000000130231056200040000002d0100000
4000000f0010500040000002d0101000400000008010000050000000a020000000004000
0002e01180017000000fb02ceff0000000000009001000000cc0000001254696d6573204
e657720526f6d616e2043797200cc00040000002d0105000500000009020000000004000
000020101001b00000021052a00cce5f2f0eeebeee3b3f7ede8e920ebe0edf6fee320e4e
bff20efe5f0f8eee3ee20efe0f0e0ece5f2f0e016057c000400000002010100040000002
d01040004000000f001050009000000fa02000003000000000000002200040000002d010
50004000000020101000c00000025030400b50422002505220025053706a404370604000
0002d01000004000000f0010500040000002d0101000400000002010200040000002d010
200040000002d01000024000000240310008f043706aa042a06a9042c06a9042e06a8043
006a8043206a7043406a7043606a7043806a7043b06a8043d06a8043f06a9044106a9044
306aa0445068f043706040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff000
9000000fa02000003000000000000002200040000002d01050004000000020101000c000
00025030400b5046d00da046d00da047c05a4047c05040000002d01000004000000f0010
500040000002d0101000400000002010200040000002d010200040000002d01000024000
000240310008f047c05aa046e05a9047005a9047205a8047405a8047605a7047805a7047
b05a7047d05a7047f05a8048105a8048305a9048505a9048705aa0489058f047c0504000
0002d010000040000002d010100050000000102ffffff0009000000fa020000050000000
00000002200040000002d0105000400000002010100050000001402da05e500050000001
302da05ea00050000001402da051701050000001302da051c01050000001402da0549010
50000001302da054e01050000001402da057b01050000001302da058001050000001402d
a05ad01050000001302da05b201050000001402da05df01050000001302da05e40105000
0001402da051102050000001302da051602050000001402da054302050000001302da054
802050000001402da057502050000001302da057a02050000001402da05a702050000001
302da05ac02050000001402da05d902050000001302da05de02050000001402da050b030
50000001302da051003050000001402da053d03050000001302da054203050000001402d
a056f03050000001302da057403050000001402da05a103050000001302da05a60305000
0001402da05d303050000001302da05d803050000001402da050504050000001302da050
a04040000002d01000004000000f0010500040000002d010100030000000000

Рис.1. Структурна схема метрологічного ланцюга.

Повірочна схема регламентує методи, засоби, точність вимірювань і
підпорядкування ЗВТ при передаванні розмірів однієї або декількох
взаємозв’язаних одиниць вимірювань фізичних величин від еталонів робочим
ЗВТ, а саме: від первинних еталонів робочим, від робочих еталонів
зразковим ЗВТ, а від них робочим ЗВТ. Передавання розміру одиниць через
кожний ступінь повірочної схеми супроводжується якоюсь втратою точності,
проте багатосхідчастість дозволяє зберігати еталони і одночасно
передавати розмір одиниці вимірювань усім робочим ЗВТ.

Розробка повірочної схеми передбачає науково-технічні обґрунтування
оптимальної структури, необхідного числа ступенів передавання, видів
вторинних еталонів (якщо вони використовуються), розрядів зразкових ЗВТ
і методів передавання розміру одиниці вимірювань фізичної величини та
оптимального співвідношення похибок ЗВТ суміжних ступенів повірочної
схеми.

Повірочні схеми ЗВТ розділяють на державні, відомчі і локальні. Державна
повірочна схема поширюється на всі ЗВТ даної фізичної величини, які
використовуються в країні. Відомчі повірочні схеми діють у рамках
міністерства (відомства), а локальні повірочні схеми в даному
(конкретному) метрологічному органі (на підприємстві, в організації).

Вершиною повірочних схем є еталони, правила створення, зберігання і
застосування яких установлюються державними стандартами.

Еталони можуть об’єднуватися в групи і створювати груповий еталон, що
дозволяє зменшити його випадкову складову похибки за рахунок
статистичної обробки їх вихідних величин за аналогією з багаторазовими
вимірюваннями.

Зразкові ЗВТ поступаються точністю еталонам і затверджуються державною
або відомчою метрологічною службою для повірки інших зразкових і робочих
ЗВТ. Відповідно до повірочних схем зразкові ЗВТ залежно від їхньої
похибки (класу точності) поділяють на розряди, кількість яких
установлюється різною для різних видів вимірювань. Присудження розряду
зразковим ЗВТ проводиться за результатами їх метрологічної атестації
органом Держстандарту. Повірочні схеми для електрорадіотехнічних величин
мають здебільшого два розряди зразкових ЗВТ. Робочі ЗВТ, які
відзначаються високою точністю, можуть атестуватися на певний час як
зразкові. Після закінчення цього терміну зразкові ЗВТ, які не пройшли
чергової атестації, переводяться в робочі.

Між розрядами зразкових ЗВТ існує метрологічне підпорядкування: найбільш
точні належать до 1-го розряду і перевіряються по еталонах, як правило,
робочих. Похибки зразкових ЗВТ 2-го і подальших розрядів зростають, а
повіряються вони по зразкових ЗВТ попередніх розрядів (зразкові ЗВТ 2-го
розряду по зразкових ЗВТ 1-го розряду і т.д.).

Зразкові ЗВТ у даному метрологічному органі за призначенням поділяють на
вихідні і підпорядковані. До вихідних зразкових ЗВТ належать ті з них,
які забезпечують передавання розміру одиниці вимірювань з найвищою
точністю в цьому підрозділі. Підпорядковані зразкові ЗВТ служать для
передавання розміру одиниці вимірювань від вихідних зразкових ЗВТ до
робочих ЗВТ або безпосередньо, або через інші зразкові ЗВТ.

Зразкові ЗВТ застосовують в органах державної і відомчої метрологічних
служб, яким в установленому порядку надано право повірки певної
номенклатури ЗВТ.

Через велику роль зразкових ЗВТ, яка надається їм у системі забезпечення
єдності вимірювань у країні, забороняється їх використовувати для
технічних вимірювань. Вони підлягають ретельному зберіганню в
установлених і суворо дотримуваних умовах; періодичність їх повірки
вибирають такою, щоб гарантовано забезпечувались точність і вірогідність
результатів вимірювань. Застосовувати зразкові ЗВТ як робочі
дозволяється тільки в надзвичайних випадках і з дозволу органів
метрологічної служби.

Оскільки зразкові ЗВТ експлуатуються приблизно в однакових (нормальних)
умовах, то для них установлюються єдині міжповірочні інтервали в
масштабах усієї країни. Умови експлуатації робочих ЗВТ неоднакові, а
тому міжповірочні інтервали для них можуть варіюватися за рішенням
органів державної або відомчої метрологічних служб. При цьому
дозволяється корегування міжповірочних інтервалів за результатами
періодичних повірок.

Повірочні схеми мають багатосхідчастий характер (не менше двох
ступенів). Головною вимогою до повірочних схем є співвідношення похибок
при переході від одного ступеня до іншого, включаючи похибку передавання
розміру одиниці вимірювань між суміжними ступенями. Точність більш
високого ступеня повірочної схеми встановлюється звичайно в 3…5 разів
вищою за точність наступного ступеня. Таке ж співвідношення має бути між
тим ЗВТ, що повіряється, і найближчим до нього зразковим ЗВТ.

Мета, завдання і зміст метрологічного забезпечення технічних об’єктів

Основною метою метрологічного забезпечення технічних об’єктів (ТО) є:

– досягнення високої якості і потрібної ефективності застосування ТО;

– підтримання технічних та експлуатаційних властивостей ТО, забезпечення
високої ефективності робіт з технічного обслуговування та ремонту ТО;

– постійне підвищення ефективності науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт, виробництва та випробування ТО.

Метрологічне забезпечення ТО (пристроїв, приладів, агрегатів, систем,
комплексів) на етапах їх життєвого циклу (розробка, виробництво,
випробування, експлуатація та ремонт) вирішує низку загальних
специфічних завдань.

Загальним завданням метрологічного забезпечення ТО є розробка і розвиток
його наукових, технічних, нормативних та організаційних основ. Серед
найважливіших конкретних завдань метрологічного забезпечення ТО слід
виділити:

– цільове програмне планування метрологічного забезпечення ТО, пов’язане
з розвитком науки і техніки, національної економіки;

– створення, збереження та вдосконалення еталонів і вихідних ЗВТ,
стандартних зразків речовин і матеріалів;

– розробка та впровадження ефективних методів і засобів передавання
розмірів одиниць вимірювань фізичних величин робочим ЗВТ, які
застосовують під час контролю параметрів ТО;

– розробка, виробництво та забезпечення підприємств, організацій і
установ робочими ЗВТ, які необхідні для розробки, виробництва,
випробувань, експлуатації та ремонту ТО;

– обґрунтування вимог до метрологічного забезпечення ТО, що
розроблюються або модернізуються, та контроль за їх виконанням;

– установлення вимог до ЗВТ, які застосовують під час створення й
експлуатації ТО та до нормування їхніх метрологічних і експлуатаційних
характеристик;

– розробка методик вибору й обґрунтування ЗВТ, які використовуються під
час розробки, виробництва, випробувань, експлуатації та ремонту ТО;

– стандартизація, уніфікація та сертифікація ЗВТ;

– установлення оптимальних рядів ЗВТ і стандартних зразків властивостей
та складу речовин і матеріалів;

– проведення державних випробувань, метрологічної атестації, повірки і
калібрування ЗВТ, а також метрологічної атестації методик виконання
вимірювань;

– метрологічне обслуговування ТО;

– здійснення метрологічного контролю і нагляду за станом метрологічного
забезпечення ТО;

– проведення метрологічної експертизи і метрологічного супроводження
розробки та експлуатації ТО;

– розробка методик аналізу й оцінки рівня стану метрологічного
забезпечення ТО та їх проведення;

– розробка і впровадження нормативних документів щодо забезпечення
єдності вимірювань, у тому числі й метрологічного забезпечення ТО;

– нагляд за станом ЗВТ, за дотриманням термінів їх повірки і ремонту;

– нагляд за правильним застосуванням ЗВТ при технічному обслуговуванні
ТО в процесі їх експлуатації;

– розробка при необхідності методів і методик повірки ЗВТ, умонтованих у
технічні об’єкти;

– заміна морально застарілих ЗВТ новими типами ЗВТ, які випускаються
промисловістю.

Ефективна організація метрологічного забезпечення на всіх етапах
створення і експлуатації ТО, особливо тих, що відрізняються
конструктивною складністю і важливістю вирішуваних завдань, є
найзначнішою умовою досягнення високих показників якості (в тому числі
надійності) цих об’єктів. Недооцінка метрологічного забезпечення ТО, де
б вона не допускалась, призводить до зниження якості об’єктів, зростання
експлуатаційних витрат, порушення правил їх експлуатації і навіть до
аварійних ситуацій.

З метою підвищення якості метрологічного забезпечення ТО і потрібної
точності вимірювань їх параметрів, правильного і раціонального вибору
методів вимірювань та контролю ЗВТ проводиться метрологічна експертиза.

Під метрологічною експертизою розуміють поглиблений (експертний)
контроль і оцінку правильності прийнятих рішень з метрологічного
забезпечення технічних об’єктів при їх проектуванні, виробництві,
випробуваннях і експлуатації.

Основним змістом метрологічної експертизи є оцінка єдності та
вірогідності вимірювань і контролю параметрів технічних об’єктів.

Метрологічне забезпечення ТО має законодавчі, наукові, нормативні,
технічні та організаційні основи.

Законодавчою основою метрологічного забезпечення ТО є закони України,
укази Президента України, декрети та постанови Кабінету Міністрів
України, які спрямовані на забезпечення єдності вимірювань у державі.

Науковою основою метрологічного забезпечення ТО є метрологія.

Головні наукові завдання сучасної метрології:

– розвиток загальної теорії метрології та вимірювальної техніки, теорії
похибок вимірювань і методів обробки результатів вимірювань;

– подальше підвищення точності відтворення, зберігання і передавання
розмірів одиниць вимірювань ФВ;

– розширення номенклатури вимірюваних ФВ, підвищення точності і
розширення діапазонів їх вимірювань;

– розробка методів оцінки адекватності фізичних моделей об’єктів
вимірювань реальним об’єктам;

– розробка методів оптимізації систем передавання розмірів одиниць
вимірювань ФВ;

– підвищення ефективності метрологічного забезпечення вимірювань у
країні та розробка методів її оцінки.

Нормативною основою метрологічного забезпечення ТО є державні та
галузеві стандарти, доповнення до них, інші нормативні документи
державної системи забезпечення єдності вимірювань, системи загальних
технічних вимог до різних видів ТО, системи їх розробки, постановки на
виробництво і контролю якості.

Таким чином, законодавчі та нормативні основи (їх іноді об’єднують
поняттям “правові основи”) метрологічного забезпечення ТО складають
комплекс взаємозв’язаних і взаємообумовлених загальних правил, вимог і
норм, а також інші питання, які потребують регламентації і контролю з
боку держави, направлені на забезпечення єдності вимірювань. Загальні
правила і норми метрологічного забезпечення встановлюються державним
стандартом України (ДСТУ).

Стандарти це комплекс нормативно-технічних документів, що встановлюють
єдину номенклатуру взаємозв’язаних правил, положень, вимог і норм, які
визначають організацію і методику проведення робіт для оцінки та
забезпечення єдності вимірювань у країні.

Основні об’єкти стандартизації в галузі метрологічного забезпечення:

– терміни і визначення метрології та вимірювальної техніки;

– одиниці вимірювань фізичних величин; державні еталони і повірочні
схеми; методи і засоби передавання розмірів одиниць вимірювань фізичних
величин; методи та засоби атестації, повірки і калібрування ЗВТ;

– номенклатура нормованих метрологічних характеристик ЗВТ; норми
точності вимірювань; методики виконання вимірювань; способи відображення
та форми подання результатів вимірювань і показників точності
вимірювань; методи нормування та оцінки показників точності вимірювань і
метрологічних характеристик ЗВТ; вимоги до стандартних зразків
властивостей, складу речовин і матеріалів;

– організація і порядок проведення державних випробувань, метрологічної
атестації, повірки і калібрування ЗВТ, метрологічної експертизи
нормативно-технічної, проектної, конструкторської та технологічної
документації, експертизи і атестації даних про властивості речовин і
матеріалів; порядок затвердження типів ЗВТ;

– вимоги до метрологічного забезпечення ТО та методи оцінки його
ефективності.

До ДСТУ, крім основних стандартів, входять також частинні державні
стандарти на державні еталони й державні повірочні схеми, на методики
повірки, калібрування й атестації ЗВТ, на норми точності для окремих
видів вимірювань і на типові методики виконання вимірювань.

До системи забезпечення єдності вимірювань органічно входить й інша
нормативно-технічна документація, зокрема методичні вказівки,
інструкції, правила, типові положення Держстандарту та методики
метрологічних інститутів.

Відомча нормативно-технічна документація (галузеві стандарти, стандарти
підприємств, галузеві керівні документи з метрологічного забезпечення)
розробляється за ДСТУ з урахуванням особливостей характеру роботи
відомств і окремих підприємств.

Технічну основу метрологічного забезпечення ТО складають:

– системи відтворення, зберігання і передавання розмірів одиниць
вимірювань фізичних величин, у тому числі еталони і зразкові ЗВТ;

– робочі ЗВТ, які використовують під час розробки, виробництва,
випробування, експлуатації та ремонту ТО;

– система державних випробувань ЗВТ;

– система метрологічної атестації, калібрування і повірки ЗВТ;

– система стандартних довідкових даних про фізичні константи і
властивості речовин і матеріалів;

– система стандартних зразків.

Організаційною основою метрологічного забезпечення ТО є державна та
територіальні метрологічні служби, в тому числі підприємств, організацій
і установ, які займаються розробкою, виробництвом і ремонтом ТО.

Відомчі метрологічні служби

До відомчих метрологічних служб, згідно з ДСТУ 26-94 “Метрологічне
забезпечення: основні положення”, належать:

– підрозділи міністерств (відомств), на які покладені функції
метрологічної служби;

– метрологічні служби об’єднань підприємств;

– метрологічні служби, інші підрозділи, посадові особи в підприємствах і
організаціях, незалежно від форм власності, на які в установленому
порядку покладені роботи з метрологічного забезпечення.

Роботи з метрологічного забезпечення на підприємствах і організаціях
відносять до основних видів робот.

Права та обов’язки відомчих метрологічних служб визначаються їх
керівниками за узгодженнями з відповідними органами ДМС.

Розглянемо функції відомчих МС.

Підрозділи міністерств (відомств), які виконують функції метрологічної
служби, здійснюють наступні функції:

– визначення основних напрямів розвитку робіт з метрологічного
забезпечення розробки, виробництва, випробувань і експлуатації продукції
на підпорядкованих підприємствах та організаціях;

– аналіз стану вимірювань на підпорядкованих підприємствах та
організаціях;

– установлення раціональної номенклатури ЗВТ, що використовуються;

– розробка та впровадження державних і галузевих стандартів з питань
метрологічного забезпечення;

– розвиток відомчої метрологічної служби, координацію діяльності
головних і базових організацій МС;

– організацію розробки та виробництва зразкових ЗВТ, необхідних для
повірки ЗВТ, що випускаються;

– організацію проведення робіт, необхідних для забезпечення єдності та
потрібної точності вимірювань на підпорядкованих підприємствах та
організаціях, у тому числі відомчої повірки, калібрування та
метрологічної атестації ЗВТ;

– організацію та проведення відомчого метрологічного контролю;

– організацію підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у галузі
метрології;

– роботи з міжнародного співробітництва в галузі метрології.

Метрологічні служби, інші підрозділи, посадові особи в об’єднаннях
підприємств, підприємствах і організаціях, незалежно від форм власності,
на яких в установленому порядку покладені роботи з метрологічного
забезпечення, здійснюють наступні функції:

– роботи із забезпечення єдності та потрібної точності вимірювань,
підвищення рівня метрологічного забезпечення;

– аналіз стану вимірювань;

– створення та впровадження сучасних ЗВТ і методів вимірювань;

– розробку та атестацію методик виконання вимірювань;

– метрологічну атестацію ЗВТ;

– метрологічну експертизу технічних завдань, проектної,
конструкторської, технологічної документації, проектів стандартів та
інших нормативних документів, методик виконання вимірювань;

– відомчий метрологічний контроль за розробкою, виробництвом, станом,
застосуванням, ремонтом і збереженням ЗВТ, за впровадженням та
додержанням метрологічних норм і правил;

– організацію та проведення повірки, калібрування та ремонту ЗВТ, що
знаходяться в експлуатації;

– упровадження державних і галузевих стандартів з питань метрологічного
забезпечення;

– розробка та впровадження стандартів підприємств та інших документів,
що регламентують питання метрологічного забезпечення розробки,
виробництва, випробувань та експлуатації продукції;

– оцінювання метрологічних характеристик ЗВТ і характеристик похибок
методик виконання вимірювань.

Керівники підприємств та організацій незалежно від форм власності несуть
відповідальність за стан метрологічного забезпечення та виконання
метрологічних норм і правил на цих підприємствах та організаціях, а
громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності – у здійснюваній ними
діяльності.

Розробка і метрологічна атестація методик виконання вимірювань

Важливою умовою забезпечення єдності вимірювань є не тільки однаковість
ЗВТ, але й використання стандартних методик виконання вимірювань (МВВ),
що пройшли метрологічну атестацію. Мета стандартизації і атестації МВВ
полягає в регламентуванні вимог до методик, засобів і алгоритмів
виконання вимірювань, застосування яких у певних умовах забезпечить
задані значення показників точності цих вимірювань.

Метрологічна атестація МВВ це дослідження, направлене на визначення
значень показників точності вимірювань, які виконуються згідно з даною
методикою.

Атестацію МВВ і оформлення атестатів проводять організації Держстандарту
і територіальних метрологічних служб. Атестація виконується за
програмою, затвердженою керівником організації, що її проводить.

МВВ необхідно відмежовувати від методів виконання вимірювань, які є
основою для розробки МВВ.

МВВ поділяють на робочі й типові. Робочі МВВ установлюють певну
послідовність дій, що повинен виконати оператор при підготовці і
проведенні вимірювань. Типові МВВ містять у собі набір початкових вимог,
якими необхідно керуватися при розробці робочої МВВ. У типовій МВВ
можуть бути вимоги до точності вимірювань, застосування певних типів ЗВТ
і певних методів виконання вимірювань. Робочу МВВ необхідно розроблювати
у двох випадках:

– якщо вимірювання виконуються методом безпосередньої оцінки, а в
технічній документації ЗВТ немає даних про показники точності вимірювань
або вказівок про їх розрахунок;

– якщо вимірювання виконуються будь-яким іншим методом, для якого
необхідно розробити алгоритм розрахунку результату і показників точності
вимірювань.

Розробка МВВ складається з чотирьох етапів:

1. Аналіз вимірювальної задачі. Цей етап містить:

– уточнення вимірюваної величини з метою уникнення різного тлумачення
оператором і споживачем вимірювальної інформації (наприклад, при
вимірюванні змінної напруги уточнюється, яке її значення вимірюється);

– вибір форми подання похибки вимірювань;

– рішення про вид розроблюваної МВВ робоча чи типова;

– складання ТЗ на розробку МВВ.

2. Розробка проекту МВВ і оцінка похибки вимірювань.

3. Перевірка відповідності похибки вимірювань установленим вимогам, а
при необхідності підвищення точності вимірювань. Якщо під час перевірки
виявляється невідповідність похибки вимірювань установленим нормам, то
проводиться корекція МВВ з метою застосування більш точних методів
вимірювань і ЗВТ. І це повторюється, доки не буде досягнута потрібна
точність вимірювань.

4. Атестація МВВ, яка проводиться метрологічною службою і являє собою
самостійне дослідження.

Крім розробки нових методик, актуальним є завдання перегляду і
переатестації діючих МВВ. Це пов’язано з тим, що діючі МВВ в основному
розраховані на оперування метрологічними характеристиками ЗВТ,
установленими згідно з морально застарілим ГОСТ 8.009-84, і оцінками
“зверху” характеристик похибки вимірювань. Тому при впровадженні нових
ЗВТ і використанні діючих МВВ доводиться здійснювати перехід від
метрологічних характеристик ЗВТ, регламентованих ГОСТ 8.009-84, до
метрологічних характеристик, установлених державними стандартами
України.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020