.

Гілкозрізувальні машини (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2569
Скачать документ

Реферат на тему:

Гілкозрізувальні машини

На виробництві досить широке поширення одержали гілкозрізувальні
установки ПСЛ-2А, що мають тверді ножі безстружкового різання і оснащені
транспортером. Такий же тип різального механізму, але гусеничний
протяжний пристрій, має гілкозрізувальна установка ЛО-69.

Гілкозрізувальна установка ПСЛ-2А (рис. 1, а) призначена для обрізки
гілок зі стовбурів діаметром до 80 см (в корунованому зрізі) і довжиною
до 30 м. Гілки зрізуються двома послідовно встановленими ножовими
головками, перша з яких має два ножі серповидної форми, а друга – два
V-подібні ножі. Протягування дерева крізь різальний механізм
здійснюється протяжним транспортером.

Рис. 1. Гілкозрізувальні установка ПСЛ-2А: а – загальний вид; б –
принципова схема

Робота установки ПСЛ-2А відбувається в такий спосіб. Пачка дерев 7
розбирачем 8 (марки РД-2) переміщається по площадці і розташовується під
деяким кутом до поздовжньої осі гілкозрізувальної установки. Кожне
дерево одностріловим маніпулятором 3 подається відземковою частиною в
різальний пристрій, 1 і 2 і в ексцентрикові затискачі 4 протяжного
транспортера, 6. Після зведення ножів і ексцентриків включають
транспортер і дерево протягується крізь механізм. Зрізані гілки
звалюються на транспортер для відходів, а стовбури скидаються на
площадку 5 (можливе і почергове скидання стовбурів з обох сторін
протяжного транспортера). Після надходження другого візка протяжного
транспортера у вихідне положення він зупиняється й в обробку подається
наступне дерево. Протяжний транспортер приводиться в дію електродвигуном
постійного струму потужністю 45 кВт, що дає змогу плавно змінювати
швидкість протягування в межах від 0,2 до 2,8 м/с, залежно від числа і
товщини гілок. Керування маніпулятором, різальними пристроями
ексцентриковими затискачами здійснюється гідроприводом (рис. 1, б),
насоси якого приводяться в дію електродвигуном потужністю 30 кВт.
Розрахункова продуктивність гілкозрізувальної установки ПСЛ-2А (при
середньому об’ємі стовбура 0,4 м3) становить 30…35 м3/г. Установка
ПСЛ-2А дає задовільну якість обрізки гілок, високопродуктивна і надійна
в роботі.

Гілкозрізувальна установка ЛО-69 може обробляти такі ж дерева, як і
установка ПСЛ-2А. Різальний механізм – 6-ножовий; протяжний –
гусеничний, що вводиться в дію двома електродвигунами потужністю по 18,5
кВт. Швидкість протягування 2,2 м/с. Подача дерев у механізми
здійснюється одностріловим маніпулятором. Очищені від гілок стовбури
надходять на виносний лоток, що має привідні рифлені ролики і оснащений
двосторонніми скидачами. Установка має спеціальний пристрій, що зрізує у
стовбурів верхівки тонші від 6 см.

Як і установку ЛО-68, ЛО-30 використовують на кряжуванні крупномірних
стовбурів, водночас виконуючи дві операції: зрізування гілок і
кряжування стовбурів. До складу установки входять такі вузли: поворотний
одностріловий маніпулятор, кроковий конвеєр, гілкозрізувальний пристрій,
штанговий двопильний механізм, багатоланцюговий поздовжній транспортер
для виносу сортиментів, транспортер відходів та гідро-електрообладнання,
розташоване в кабіні оператора.

Установка працює в такий спосіб. Пачку дерев, вивантажену на площадку,
розтягують пристроєм РРУ-10М, що розвантажує та розтягує в зону дії
маніпулятора під кутом 20…30° до осі крокового конвеєра. Чергове
дерево маніпулятор укладає водночас в захоплювач каретки конвеєра
(відземкову частину) і в приймальний пристрій гілкозрізувальної головки.
Потім різці гілкозрізувальної головки спеціальними гідроциліндрами
притискаються до стовбура дерева, копіюючи його поверхню. За допомогою
канатно-блокової системи дерево затискається важелями каретки і нею
переміщається у бік пильного механізму. При протягуванні дерева гілки
зрізуються. Після затиску центруючим пристроєм стовбур торцюється.
Залежно від діаметра і довжини стовбура оператор набирає програму
кряжування. Далі процес кряжування стовбура здійснюється автоматично За
наявності кривизни чи інших вад оператор може відмінити автоматичний
режим роботи і робиш індивідуальне кряжування стовбура Випиляні
сортименти багатоланцюговим транспортером виносяться з під пилок і
передаються на сортувальний транспортер.

Подавальний кроковий конвеєр складається з рами, каретки, механізму
пересування і механізму затискання стовбура (рис. 2). На рамі 1
коритоподібної форми пересувається на чотирьох ковзанках каретка 3 із
захоплювачами 2, виконаними у вигляді двох важелів для затискання
стовбура. Затиснені важелі підпружинені для повернення їх у вихідне
розведене положення при знятому навантаженні. Керуванни затискними
важелями каретки здійснюється механізмом затискання, що складається із
системи важелів 8, шарнірно закріплених на осях. На штоку гідроциліндра
12 змонтований блок 10 канатно-блокової передачі 9. Механізм затискання
забезпечений кінцевим вимикачем 11, що відключає систему при розтисканні
дерева важелями каретки Затискання і розтискання дерева здійснюється за
допомогою гідроциліндра 12, при цьому блок 10, переміщаючись натягає чи
послабляє канат 9 механізму затискання, що за допомогою шарнірних ланок
діє на затискні важелі каретки. Затискання дерева припиняється за
командою вимикача, встановленого в гідродемпфері. Каретка переміщається
в ту чи іншу сторону штоком гідроциліндра 5 подвійної дії через
чотириразовий поліспаст. Силовий гідроциліндр може максимально
пересувати візок 6 із блоками на 170 см, а каретка 3 з деревом
відповідно переміститься на довжину 6,8 м. Натяг канатів регулюється
натяжними гвинтами. Для зменшення зусиль у канатах при зупинках каретки
слугує амортизаційна пружина 7. Затискні важелі каретки при переміщенні
стовбура під пильний механізм виважують його відземкову частину,
зменшивши тертя стовбура до лотка.

Рис. 2. Кінематична схема подавального крокового конвеєра установки
ЛО-30

Гілкозрізувальний пристрій являє собою чотириножову різальну головку,
котрою обробляють стовбури діаметром 90 см. Гілкозрізувальна головка
складається з чотирьох держаків V-подібної форми з закріпленими на них
різцями. Нижній держак жорстко кріплять до рами, інші держаки з різцями
закріпляють шарнірно на кінцях поворотних важелів гілкозрізувального
пристрою. Держаки з різцями в процесі роботи можуть повертатися навколо
своїх осей на деякий кут, що дозволяє кромкам різців копіювати поверхню
стовбура.

Для скорочення циклу пиляння в пильному механізмі застосовується
індивідуальне керування маятниками пильних дисків. Відмірювання довжин
сортиментів, що випилюються, здійснюється автоматично при ході каретки
назад. Команда на зупинку каретки в заданому положенні подається
безконтактними шляховими давачами 4, розташованими під рамою крокового
конвеєра. Рух каретки зі стовбуром до переду відбувається до переднього
крайнього полінження. Кінетична енергія мас, що рухаються, гаситься
гідроциліндром і спеціальним пружинним демпфером. Необхідна точність
зупинки стовбура досягається твердим зчепленням стовбура з кареткою, що
виключає його прослизання. Стовбур під час пиляння і повернення каретки
назад утримується центрувальним пристроєм.

Гілкозрузувальні машини можуть бути самохідними і пересувними. Самохідні
машини мають навісне технологічне устаткування, встановлене на шасі
трелювального трактора, тому вони здатні вільно переміщатися з одного
місця на інше. До них відносяться машини ЛП-30, ЛП-30Б, ЛП-30В, ЛП-33,
ЛП-51. Пересувні машини (ЛО-72, ЛП-15) на відміну від самохідних мають
причіпне технологічне устаткування, для перестановки якого з одного
місця роботи на інше потрібний перемонтаж, що значно знижує ефективність
їх використання.

Самохідна гілкозрізувальна машина ЛП-30Б змонтована на тракторі ТДТ-55А.
Вона призначена для того, що зрізає суччя з дерев, що повалили, в
лісонасадженнях з середнім об’ємом хлиста до 0,5 м3. Конструкція машини
дозволяє обрізати суччя при подовжньому переміщенні дерева за комель і
за вершину.

Технологічне устаткування (рис. 3, а) машини складається із стріли,
гілкозрізувальної і приймальної головок, каретки механізму протягання і
канатно-блокової системи. Стріла машини є зварною балкою коробчатого
перетину, шарнірно закріпленою на колоні, яка встановлена на задній
частині рами трактора. На одному кінці стріли кріпиться
гілкозрізувальна, а на іншому – приймальна головка.

Рис. 3. Самохідна гілкозрізувальна машина ЛП-30Б:

c¤h

j

l

n

x

h

l

l^mTHo\q`qAqlxnx(~>??aaaaaa??Oaaaaaaaa?OOaaa

=оловка; б – гілкозрізувальна головка: 1 – бічний важіль; 2 – верхній
ніж; 3 – ніж; 4 – зубчатий сектор; 5 – зубаста рейка; 6 – гідроциліндр
бічних важелів; у – приймальна головка: 1 – корпус; 1 – важелі; 3 –
ножі; 4 – гідроциліндр; г – каретка із захопленням: 1 – опорний каток; 2
– рама; 3 – гальмівний черевик; 4 – поворотний важіль; 5 – зубчатий
сектор; 6 – звухручейний блок; д – схема запасовки канатів: 1 – барабан
зворотного ходу; 2 – 5арабан робочого ходу; 3 – сполучний канат; 4, 5 –
канат робочого і зворотного ходу; 6 – проміжні направляючі блоки; 7 –
кінцевий блок у приймальної головки; 8 – двохструмковий блок каретки; 9
– підтримуючі ролики; 10 – кінцевий блок у гілкозрізувальної головки

Гілкозрізувальна головка (рис. 3, б) служить для обрізання суччя і
одночасно для подачі дерева в захоплення каретки механізму протягання.
Вона має один верхній і два бічних жорстких серповидних ножа. Бічні ножі
за допомогою зубчатих секторів, що входять в зачеплення із зубчатою
рейкою, пов’язаною з штоком гідроциліндра, можуть повертатися на осях,
розкриваючи і закриваючи гілкозрізувальну головку. Верхній ніж
встановлений на штанзі і переміщається у вертикальній площині окремим
гідроциліндром. Для послідовного притиску спочатку серповидних ножів, а
потім верхнього ножа до поверхні стовбура гілкозрізувальна головка
забезпечена гідравлічним клапаном узгодження.

Приймальна головка (рис. 3, в) підтримує стовбур дерева в процесі
протягання, а також частково зачищає суччя на нижній поверхні стовбура.
На відміну від гілкозрізувальної приймальна головка має тільки два
бічних серповидних жорстких ножа, які повертаються за допомогою
гідроциліндра і зубчатих секторів, притискаючись до поверхні стовбура.

Каретка механізму протягання (рис. 3, г) переміщається в тих, що
направляють стріли за допомогою лебідки і канатно-блокової системи.
Каретка складається з рами, двох затискних поворотних важелів із
зубчатими секторами, чотирьох опорних катків, двухструмкового блоку і
гальмівних черевиків. Затискні важелі вільно повертаються в
горизонтальній площині. Двухструмковий блок закріплений на одному із
зубчатих секторів. Нижній струмок блоку призначений для каната робочого
ходу, а верхній – для каната зворотного ходу. Затиск стовбура важелями і
переміщення каретки з деревом проводиться канатом робочого ходу, а
розкриття важелів і повернення каретки в початкове положення – канатом
зворотного ходу. Швидке відкриття і закриття важелів в будь-якому місці
по довжині стріли забезпечується наявністю гальмівних колодок,
закріплених на рамі каретки, які підтискаються пружинами до бічних
полиць стріли.

Канатно-блокова система (рис. 3, д) включає два барабани лебідки,
робочий і зворотний канати, направляючі і кінцеві блоки, що підтримують
ролики, а також сполучний канат, який забезпечує синхронне обертання
барабанів.

Самохідна гілкозрізувальна машина ЛП-30В має таке ж технологічне
устаткування, як і машина ЛП-30Б. На відміну від машини ЛП-30Б вона
змонтована на тракторі ТБ-1М.

Самохідна гілкозрізувальна машина ЛП-30 змонтована на тракторі ТДТ-55.
На відміну від машини ЛП-30Б технологічне її устаткування встановлене на
передній частині рами трактора. Канатно-блоковий механізм машини ЛП-30
влаштований і працює подібно до зображеного на мал. 25.3, а і
приводиться в дію однобарабанною лебідкою.

Самохідна гілкозрізувальна машина ЛП-33 змонтована на тракторі ТТ-4.
Вона призначена для того, що зрізає суччя з дерев, що повалили, в
насадженнях з середнім об’ємом хлиста від 0,35 до 1 м3.

Рис. 4. Самохідна гілкозрізувальна машина ЛП-33:

а – загальний вигляд: 1-стрела; 2 – каретка із захопленням; 3 –
гілкозрізувальна головка; 4 – опора стріли; 5 – барабан лебідки; 6 –
приймальна головка; б – гілкозрізувальна головка: 1 – корпус; 2 – бічний
важіль; 3 – серповидний ніж; 4- верхній ніж; 5 – вісь бічного важеля; 6
– тяга; 7 – гідроциліндр; у – приймальна головка: 1- корпусу; 2 –
важіль; 3 – ніж; 4 – вісь важеля; 5 – тяга; 6 – гідроциліндр; г –
каретка із захопленням: 1 – рама; 2 – поворотні затискні важелі; 3 – осі
важелів; 4 – зубчаті сектори; 5 – важіль блоку; 6 – двохструмковий блок;
7 – натяжний барабан; 8-клинова втулка; 9 – опорні катки; 10 – гальмівні
черевики; д – схема запасовки канатів: 1 – блок у приймальної головки; 2
– канат робочого ходу; 3 – каретка; 4 – двохструмковий блок каретки; 5 –
барабан лебідки; 6 – канат холостого ходу; 7 – блок гілкозрізувальної
головки

Так само як машина ЛП-30Б, машина ЛП-33 може очищати суччя, починаючи з
комля або з вершини. Технологічне устаткування машини ЛП-33 (рис. 4, а)
складається з опори, встановленої на задній частині рами трактора,
поворотної в горизонтальній і вертикальній площинах стріли, по тих, що
направляють якою переміщається каретка із захопленням, що протягає
дерево через ножі гілкозрізувальної і приймальних головок за допомогою
барабана лебідки, розташованого у верхній частині опори над стрілою.
Момент, що крутить, на барабан передається через двухступеневий редуктор
від двох гідродвигунів. Барабан має гвинтову нарізку для канатів
робочого і зворотного ходу. Реверсування барабана здійснюється
перемиканням золотника гідророзподільника.

Стріла машини є зварною балкою коробчатого перетину, в нижній частині її
є ті, що направляють для каретки. По обох кінцях стріли є кронштейни для
установки гілкозрізувальної і приймальних головок. Поворот стріли в
горизонтальній площині і нахил її у вертикальній ведеться
гідроциліндрами. У гілкозрізувальної головки (рис. 4, б) і у приймальної
головки (рис. 4, в) на відміну від машини ЛП-30Б рух важелів з
серповидними ножами синхронізується не зубчатими секторами, а тягою, що
зв’язує ці важелі. Крім того, верхній ніж гілкозрізувальної головки
встановлений на осі і може тільки повертатися у вертикальній площині, не
переміщаючись вгору або вниз.

Каретка із захопленням (рис. 4, г) влаштована аналогічно каретці машини
ЛП-30Б. Відмінність її полягає в тому, що на ній встановлений натяжний
барабан з храповим пристроєм, що дозволяє регулювати первинне натягнення
каната робочого ходу.

Схема запасовки канатів механізму подовжнього переміщення дерева
представлена на рис. 4, д. Діаметр каната робочого ходу 21 мм,
зворотного ходу 17,5 мм.

Самохідна гілкозрізувальна машина ЛП-51 (рис. 5) змонтована на тракторі
ТТ-4М. До складу технологічного її устаткування входить опорна рама, на
якій розміщується поворотна рама з своїм механізмом. На цій рамі
встановлені: приймальний лоток з нижньою гусеницею, висувна стріла
(балка) з кареткою і верхньою гусеницею, а також
захватно-гілкозрізувальна головка і механізм притиску і повороту
висувної стріли. Приймальний лоток машини служить для підтримки дерева
в процесі протягання його через гілкозрізувальну головку і подальшого
скидання в штабель після повної обробки. Всі механізми машини мають
гідравлічний привід. Машина ЛП-51 застосовується в лісонасадженнях з
середнім об’ємом хлиста від 0,3 до 0,8 м3. Технічна характеристика
гілкозрізувальних машин ЛП-30Б, ЛП-33 і ЛП-51 приведена в табл. 1.

Рис. 5. Самохідна гілкозрізувальна машина ЛП-51:

1 – трактор ТТ-4М; 2-приймальний лоток зі скидувачем; 3 – висувна стріла
(балка); 4 – поворотна рама; 5 – гусеничний механізм подовжнього
переміщення; 6 – захватно-гілкозрізувальна головка; 7 – опорна рама

Таблиця 1.

Параметр Марка машини

ЛП-30Б ЛП-33 ЛП-51

Довжина стріли, м 10 10 5

Найбільше тягове зусилля, кН

30

50

50

Маса машини, т 12,8 19,9 20,8

Список літератури:

Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Основи технічного
обслуговування і ремонту автомобілів: Підручник. – К.: Вища шк., 1994. –
(У 3-х кн.): Кн. 1: Теоретичні основи: Технологія. – 342 с; Кн. 2:
Організація, планування і управління. – 383 с; Кн. 3: Ремонт
автотранспортних засобів. – 599 с.

Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних
засобів автомобільного транспорту. – К.: Мінтранс України, 1998. -16 с.

Форнальчик Є.Ю., Оліскевнч М.С., Мастикаш ОЛ., Пельо Р.А. Технічна
експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник. – Львів:
Афіша, 2004.-492 с.

Положение о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного
оборудования. – М.: ЦНИИМЗ, 1979. – 237 с.

Адамовський М. Г., Борис М. М. Експлуатація і ремонт лісозаготівельного
устаткування: Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання
для студентів лісомеханічного і заочного факультетів. Львів: НЛТУУ,
2005. – 30 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019