.

Електрообладнання автомобіля та трактора: споживачі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 4123
Скачать документ

Реферат на тему:

Електрообладнання автомобіля та трактора: споживачі

Стартер тракторів і автомобілів складається з електродвигуна постійного
струму, механізму привода, електромагнітного тягового реле і вмикача.

Для пуску двигунів П-350 і П-10УД у більшості тракторів застосовують
стартер СТ-362 або його модифікації з дистанційним керуванням. Він має
електродвигун, що живиться від акумуляторної батареї.

Електродвигун складається з циліндричного сталевого корпуса 4 (рис. 1),
до якого гвинтами прикріплені чотири полюси 8 статора з котушками
обмотки збудження. У кришці 5 встановлені в гніздах чотири щітки 6
торцевого типу, що притискаються пружинами до колектора 3. Дві щітки
ізольовані від корпуса і з’єднані з одним кінцем обмотки, дві інші через
тримач контактують з корпусом 4. Обмотка збудження іншим кінцем з’єднана
з затиском 9.

Рис. 1. Стартер СТ-362 з дистанційним керуванням:

1 і 5 — кришки; 2 — якір; 3 — колектор; 4 — корпус; 6 — щітка; 7 і 24 —
пружини; 9 — полюс з обмоткою збудження; 9 — затиски; 10 і 18 —
поворотні пружини; 11 — контактний диск; 12 — кришка; 13 — шток; 14 —
притискна пружина; 15 і 23 — втулки; 16 — обмотка котушки; 17 — якір
тягового реле; 19 — серга; 20 — важіль; 21 — прокладка; 22 — склянка; 25
— муфта вільного ходу; 26 — шестерня; 27 — вал якоря; 28 — ролик; 29 —
пружина; 30 — штовхальник; 31 — маховик

На вал 27 якоря 2 напресований пакет сталевих пластин (сердечник) і
колектор 3. У пази сердечника закладені обмотки, кінці яких з’єднані з
пластинами колектора.

Вал 27 обертається в бронзових втулках кришок 1 і 5. Коли електричний
струм проходить по обмотках збудження і якоря 2, утворяться магнітні
поля, у результаті взаємодії яких виникає момент, що приводить якір в
обертання. Оскільки сила пускового струму дуже велика, обмотки якоря і
збудження виконують з товстого мідного проводу.

Механізм привода в період пуску двигуна передає крутний момент від вала
27 через муфту вільного ходу 25, шестерню 26 і зубчатий вінець маховика
колінчатому валу двигуна.

Втулка 23 на шліцах встановлена на такій же шліцьовій частині вала 27.
Тому втулка, обертаючись разом з валом, має можливість переміщатися
вздовж його осі.

У кришці 1 на осі встановлений двуплечий важіль 20, один кінець якого
входить у сергу 19, а інший — у виді вилки в склянку 22.

Для полегшення введення шестерні 26 у зачеплення з вінцем маховика торці
їхніх зубів закруглені і трохи скошені.

Муфта вільного ходу 25 передає крутний момент в одному напрямку і
забезпечує автоматичне розчіплювання валів електродвигуна стартера і
пускового двигуна. Вона змонтована в широкій частині втулки 23 і працює
в такий спосіб.

При обертанні вала 27 якоря, а отже, і втулки 23 по годинниковій стрілці
кожний із трьох циліндричних роликів 28 заклинюється в звужуючихся
частинах паза між внутрішньою поверхнею втулки 23 і зовнішньою поверхнею
маточини шестерні 26. Ця частина паза спрямована вбік протилежний
обертанню. Заклинюванню роликів сприяють пружини 29 за допомогою
штовхальників 30.

Після пуску двигуна маховик 31 стає ведучим і обертає шестерню 26
швидше, ніж обертається вал якоря. При цьому ролики 28, що захоплюються
маточиною шестерні 26, будуть зрушуватися в широку частину паза,
роз’єднуючи шестерню від втулки 23. Механізм муфти вільного ходу зверху
закритий обоймою.

Електромагнітне тягове реле служить для примусового введення шестерні 26
у зачеплення з вінцем маховика поворотом важеля 20 і включенням живлення
двигуна стартера.

Тягове реле складається з латунної втулки 15, на якій розміщена обмотка
16. Всередині втулки може переміщатися якір 17.

Вмикачем, розташованим у кабіні трактора, подають струм з акумуляторної
батареї в обмотку котушки 16. Електромагнітне поле котушки втягує
всередину втулки 15 якір 17. При цьому вліво переміщається верхній
кінець важеля 20, а його нижній кінець пересуває вправо склянку 22 і
шестерню 26. Остання входить у зачеплення з вінцем маховика.

Наприкінці свого руху якір 17 натискає на шток 13, що контактним диском
11 з’єднує затиски 9, включаючи електродвигун стартера в ланцюг живлення
від акумуляторної батареї. Струм в обмотках стартера досягає великого
значення (500…600 А), що дає можливість прокрутити колінчатий вал
двигуна якорем стартера з пусковою частотою обертання.

Після того як пусковий двигун почне працювати, потрібно за допомогою
вмикача припинити подачу струму в обмотку котушки 16 тягового реле. Під
дією поворотної пружини 18 якір 17 реле займе вихідне положення, а
важіль 20 виведе шестерню 26 із зачеплення з вінцем маховика.

Стартери автомобільних двигунів і деяких моделей тракторів додатково
мають реле 1 (рис. 2), що призначено для включення струму в обмотки
тягового реле при пуску двигуна й автоматичного вимикання стартера після
того, як двигун заробить. Це реле складається із сердечника з обмоткою,
якоря з контактом, ярма і сполучних затисків.

При установці ключа запалювання 16 у положення пуску двигуна в ланцюзі
обмотки реле струм йде так: клема (-) акумуляторної батареї 2 — маса —
обмотка якоря генератора 14— затиск Я реле-регулятора 15 — затиск К1
реле 1 — обмотка реле 1 — затиск К2 реле 1 — затиск СТ вмикача
запалювання — затиск АМ вмикача запалювання — затиск Б реле-регулятора
15— затиск В тягового реле 4 — клема (+) акумуляторної батареї.

Сердечник реле 1 намагнічується, контакти реле замикаються, і в ланцюг
тягового реле 4 надходить струм, що йде від клеми (-) акумуляторної
батареї 2 на масу і далі по двох рівнобіжних галузях: щітки стартера 13
— обмотка якоря стартера — щітки стартера, ізольовані від маси — обмотка
збудження стартера — затиск стартера — затиск Г тягового реле— втягуюча
обмотка 6— затиск А; утримуюча обмотка 5 — затиск А.

Рис. 2. Схема стартера СТ-130 з електромагнітним механізмом привода і
реле включення (двигун ЗИЛ-130):

1 — реле включення; 2 — акумуляторна батарея; 3 — контактний диск; 4 —
тягове реле; 5 — утримуюча обмотка; 6 — втягуюча обмотка; 7 – якір; 8 –
пружина; 9 – важіль; 10 – шестерня привода; 11 – шестерня маховика; 12 –
муфта вільного ходу; 13 – стартер; 14 – генератор; 15 – реле-регулятор;
16 – ключ запалювання; КЗ, АМ і СТ – затиски ключа запалювання; Б, Я і Ш
— затиски реле-регулятора; Б, К2, С і К1 – затиски реле включення; А, В
і Г — затиски тягового реле

Потім струм обох галузей проходить по ланцюзі: затиск Б реле 1 —ярмо
реле 1 — замкнуті контакти — затиск С реле — затиск В — клема (+)
акумуляторної батареї.

A D

/////////////eeeUIIeeee

gdou6

иск 3 відійде вліво і з’єднає через затиски Г і В акумуляторну батарею
зі стартером, виключивши втягуючу обмотку 6 і додатковий опір котушки
запалювання. В включеному положенні тягового реле якір 7 втримується
магнітним полем обмотки 5.

Як тільки двигун заробить, водій встановлює ключ у положення
«запалювання включене», струм, що проходить через реле 1, переривається,
контакти реле роз’єднуються. Тому припиняється надходження струму в
утримуючу обмотку 5 тягового реле, якір 7 під дією пружини 8 займає
вихідне положення (як показане на малюнку 2), контактний диск 3 відійде
вправо, ланцюг акумуляторна батарея — стартер порушиться, а шестерня 10
стартера вийде з зачеплення.

Якщо водій не встановить ключ запалювання в необхідне положення, коли
двигун почне працювати, то е. р. с. генератора, діючи проти е. р. с.
акумуляторної батареї, зменшить струм в обмотці реле 1.

Зі збільшенням частоти обертання колінчатого вала двигуна струм в
обмотці реле 1 стане настільки малий, що його пружина розімкне контакти
реле і стартер виключиться.

Муфта вiльного ходу забезпечує передачу крутного моменту вiд стартера
до вiнця маховика пiд час пуску двигуна та вiд’єднання шестернi стартера
вiд маховика пicля пуску двигуна. Її внутрiшня (ведуча) обойма 14 (рис.
3) має подовжену маточину, яку на спiральних шлiцах установлено на валу
якоря. Таке встановлення забезпечує повертання муфти в разi перемiщення
її вздовж вала, що полегшує введення в зачеплення зубів шестернi
стартера та вiнця маховика. Зовнiшню (ведену) обойму 18 муфти виконано
як одне цiле з шестернею стартера. З внутрiшнього боку ця обойма має
чотири похилих пази, в яких розмiщуються ролики 15, що постiйно
вiдтискаються штовхачами 16 iз пружинами 19 у звужену частину пазiв,
заклинюючи таким чином обидвi частини муфти. Ефект заклинювання
пiдсилюється, коли обертається ведуча обойма, тобто в разi вмикання
стартера.

Рис. 3. Муфта вiльного ходу

1 – ведуча обойма; 2 – ролик; 3 – штовхач; 4 – шлiцьова втулка; 5 –
ведена обойма; 6 – пружина штовхач

Стартер вмикається повертанням ключа вмикача запалювання праворуч до
упора. При цьому невеликої сили струм вiд акумуляторної батареї спочатку
пiде в обмотку реле вмикання, намагнiчуючи його осердя, яке притягує
якiрець, замикаючи контакти електричного кола стартера. Пiсля цього
також невеликої сили струм пiде вiд акумуляторної батареї до затискача 2
тягового реле, далi – на вмикач запалювання та затискач 7, втягувальну
обмотку 9 тягового реле й через затискач 5 – в обмотки стартера.
Водночас струм проходитиме тонкою затримувальною обмоткою тягового реле.
Пiд дiєю мaгнiтнoго поля, створюваного обмотками, осердя тягового реле
втягується всередину втулки й перемiщує важiль вмикання 12, який нижнiм
кiнцем перемiщує по гвинтовiй нарiзцi привод стартера й вводить його
шестерню в зачеплення iз зубчастим вiнцем маховика. Водночас осердя
тягового реле через шток 8 перемiщує контактний диск 6, який замикає
контакти 4 i 13 тягового реле основного кола стартера, що мaє малий
опiр, внаслiдок чого в обмотку стартера пiде великої сили струм, i якiр
обертатиме колiнчастий вал двигуна. Водночас контактний диск з’єднується
з додатковим контактом 3, який дaє змогу струму проходити в первинну
обмотку котушки запалювання, минаючи додатковий опiр.

Коли двигун запуститься, стартер повертанням ключа лiворуч вимикається,
й yci деталi привода пiд дiєю пружини повертаються в початкове
положення. Якщо двигун почне працювати, а стартер не буде вимкнено,
вiнець маховика поведе за собою шестерню стартера та зовнiшню обойму
муфти з великою швидкicтю, ролики зсунуться по похилiй поверхнi пазiв
вшироку частину, даючи змогу зовнiшнiй веденiй обоймi з шестернею
обертатися вiльно, не передаючи зусилля на ведучу обойму й вал якоря, що
запобiгає „розносу” стартера. Якщо пiд час пуску двигуна зуб шестернi
стартера збiгається iз зубом вiнця маховика, то пружина привода
стиснеться, даючи змогу важелю вмикання перемiщатися далi й замкнути
електричне коло стартера, а коли якiр повернеться, шестреня пiд дiєю
буферної пружини вiдразу вiйде в зачеплення з вiнцем маховика.

Оскiльки пiд час пуску (особливо – холодного двигуна) стартер споживає
великий струм, тривалicть вмикання його мaє не перевищувати 10…15 с.
Повторнi вмикання можна робити тiльки через 30 с.

3вуковий сигнал – вiбрацiйного типу безрупорний. На автомобiлях ВАЗ i
ГАЗ-24 встановлюються два сигнали – низького й високого тонів. При цьому
вмикання сигналiв на автомобiлi ГАЗ-24 здiйснюється через реле сигналiв.

Сигнал (рис. 4) складається з корпусу, електромагнiту 2, якiрця 3,
контактiв 5, мембрани 6 та резонаторного диска 4. Пicля натискання на
кнопку струм вiд акумуляторної батареї через замкненi контакти 5
надходить в обмотку електромагнiту. При цьому електромагніт притягує
якiрець, який прогинає мембрану й водночас розмикaє контакти. Електричне
коло розривається, електромагнiт розмагнiчується, й якiрець пiд дiєю
пружностi мембрани вiдходить назад, внаслiдок чаго контакти 5 знову
змикаються, утворюючи замкнене електричне коло, якiрець притягується, й
процес повторюється. При цьому створюються частi коливання мембрани (до
100 коливань за секунду) i з’являється звук. Тон звука кожного сигналу
регулюється гвинтом 1, розташованим на заднiй стiнцi корпусу сигналу.
Обертанням гвинта за годинниковою стрiлкою сила звуку збiльшується, а
впротилежному напрямi – зменшується.

Рис. 4. Звукові сигнали автомобiлiв:

а – «МОСКВИЧ»; б – ВАЗ; 1 – регулювальний гвинт; 2 – електромагнiт; 3 –
якiрець; 4 – резонаторний диск; 5 – контакти; 6 – мембрана

Список літератури:

Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Основи технічного
обслуговування і ремонту автомобілів: Підручник. – К.: Вища шк., 1994. –
(У 3-х кн.): Кн. 1: Теоретичні основи: Технологія. – 342 с; Кн. 2:
Організація, планування і управління. – 383 с; Кн. 3: Ремонт
автотранспортних засобів. – 599 с.

Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних
засобів автомобільного транспорту. – К.: Мінтранс України, 1998. -16 с.

Форнальчик Є.Ю., Оліскевнч М.С., Мастикаш ОЛ., Пельо Р.А. Технічна
експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник. – Львів:
Афіша, 2004.-492 с.

Положение о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного
оборудования. – М.: ЦНИИМЗ, 1979. – 237 с.

Адамовський М. Г., Борис М. М. Експлуатація і ремонт лісозаготівельного
устаткування: Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання
для студентів лісомеханічного і заочного факультетів. Львів: НЛТУУ,
2005. – 30 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020