.

Апаратура для механізованого подавання і збирання флюсу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1915
Скачать документ

Реферат на тему:

Апаратура для механізованого подавання і збирання флюсу

Класифікація флюсових апаратів і схеми їхньої дії

Для захисту зварного шва й околошовної зони використовується флюс. Як
правило, флюс подається в зону зварювання зі спеціального бункера по
зсипній трубі самопливом (або під невеликим надлишковим тиском). У
процесі зварювання розплавляється близько 20 % флюсу, що покриває шов.
Інший флюс повинний бути зібраний і використаний знову.

Збирання флюсу здійснюється всмоктуванням його у той же бункер по трубі,
у якій створюється розрідження.

Пневмотранспортування флюсу здійснюється потоком повітря в системі
транспортних трубопроводів (флюсопроводів). Уведені на початку
трубопроводу частки флюсу підхоплюються повітрям і переносяться в
зваженому стані до місця видачі, де відокремлюються від транспортуючого
повітря в спеціальних розвантажувальних пристроях.

Потік повітря утворюється під впливом різниці тисків на початку, і кінці
трубопроводу шляхом всмоктування повітря з трубопроводу, або його
нагнітання в трубопровід ззовні. У залежності від способові створення
потоку повітря флюсові апарати бувають наступних трьох систем:
всмоктувальні, що працюють за рахунок розрідженого повітря;
нагнітальні, що працюють за рахунок стисненого повітря;
всмоктуюче-нагнітальні (змішаної системи), що працюють на одних ділянках
шляху за рахунок розрідженого, а на інших – стисненого повітря.

Для всмоктування або нагнітання повітря зазвичай використовують
ежектори, вакуум-насоси, ексгаустери або вентилятори.

За характером циркуляції флюсу перераховані апарати можна класифікувати
в такий спосіб:

– без циркуляції (рис. 1, а) — апарати, що здійснюють всмоктування флюсу
з можливістю його зсипання лише при відключенні апарата (всмоктування),
або здійснюючи пневматичну подачу флюсу на відстань; при цьому бункер
поповнюють флюсом періодично, у момент відключення апарату (подачі);

– з періодичною циркуляцією — апарати, що здійснюють одночасно зсипання
й всмоктування флюсу з періодичним порціонним поповненням бункера
всмоктуваним флюсом (рис. 1, б);

– з безперервною циркуляцією — апарати, що здійснюють одночасно зсипання
й всмоктування флюсу при безперервному поповненні бункера всмоктуваним
флюсом (рис. 12.1, в);

Рис. 1. Схеми флюсових апаратів

а – без циркуляції (всмоктувальної системи); б – періодичної циркуляції
(всмоктувальної системи); в – безперервної циркуляції (змішаної
системи).

1 – суміш повітря із флюсом; 2 – стиснуте повітря; 3 – вихід чистого
повітря; 4 – зсипання флюсу.

За способом застосування флюсові апарати підрозділяються на:

стаціонарні, що монтуються на опорах, або у підвісному вигляді
комплектно зі зварювальною установкою;

пересувні, що монтуються на візках окремо від зварювального автомата або
установки і переміщуються на візку вручну;

переносні, що монтуються на яких-небудь опорах і мають ручки, або ремені
для переноски.

Дія апаратів різних систем складається в наступному. У всмоктувальних
апаратах, завдяки розрідженню, у системі створюється потік атмосферного
повітря у всмоктувальній трубі, у результаті флюс зі шва або з
флюсоприймача по цій трубі доставляється в бункер апарата. Унаслідок
вакууму в бункері апарата при відкритому зсипному отворі, у бункер
спрямовується атмосферне повітря, що створює протитиск у зсипній трубі,
що затримує зсипання флюсу (флюс зависає). У зв’язку з цим одночасне
зсипання й всмоктування флюсу неможливі. Флюс з бункера висипають у
момент відключення апарата. Таким чином, апарати всмоктувальної системи
працюють без циркуляції.

При відповідної побудові всмоктувальних апаратів – дві камери (або
більше) з ручним, або автоматичним переключенням їхньої дії, вони можуть
працювати з безперервною або періодичною циркуляцією.

У нагнітальних апаратах переміщення флюсу здійснюється стисненим
повітрям. В усій системі тиск повітря більше атмосферного, крім
спеціального приймача, у якому тиск дорівнює атмосферному. Потік
стиснутого повітря в напрямку до цього приймача переміщує флюс. У
приймачі відбувається сепарування: флюс осідає на його дні і потім
надходить на крайки виробу, а повітря виходить назовні. Бункер
поповнюється флюсом при відключеному апараті, тому апарат працює без
циркуляції флюсу.

У змішаних апаратах всмоктувальна труба, або її забірна частина
знаходяться під розрідженням, а бункер і зсипна труба — під атмосферним
і навіть під трохи надлишковим тиском. Завдяки розрідженню, потік
атмосферного повітря спрямовується у всмоктувальну трубу, захоплюючи зі
шва або зі спеціального збірника флюс. Під час руху флюс підхоплюється
струменем стиснутого повітря, що виходить із сопла ежектора, і
переноситься в бункер, зсипаючись знову на крайки виробу. Таким чином,
подача флюсу на крайки виробу відбувається одночасно із всмоктуванням зі
шва його нерозплавленої частини, що беззупинно надходить в бункер. Тому
ці апарати відносяться до категорії працюючих з безперервною
циркуляцією, хоча вони можуть працювати і без циркуляції.

ФЛЮСОАППАРАТИ

Флюсоапарати застосовуються для механізованого збирання флюсу, що не
розплавився, і подавання його в зону зварювальної дуги.

Роботу флюсових апаратів по забезпеченню циркуляції флюсу можна
зобразити у вигляді схем, представлених на рис. 2.

Рис. 2. Схеми подавання та збирання флюсу.

1 – бункер-сепаратор;

2 – ежектор;

3 – зварювальна голівка;

4 – флюсоутримуючий пристрій;

5 – флюсоприймач.

Першу схему доцільно застосовувати при зварюванні швів (прямолінійних
або криволінійних), розташованих у горизонтальній площині. Застосування
цієї схеми доцільно також і при зварюванні кругових швів (по замкнутій
лінії), розташованих у вертикальній площині в конструкціях великого
діаметру. За цією схемою збирання флюсу здійснюється безпосередньо зі
шва на відстані не менш 300 мм від дуги, коли шлак вже встигне
затвердіти.

Друга схема застосовується при зварюванні кругових швів у конструкціях
малого діаметру. У цьому випадку не можна здійснити всмоктування флюсу
безпосередньо зі шва, тому що флюс зсипається з поверхні виробу перш,
ніж устигає затвердіти шлакова кірка. Тому флюс накопичується у
спеціальному флюсоприймачі, у якому встановлене сито для відокремлення
флюсу від часток шлакової кірки. З цього флюсоприймача флюс подається
всмоктуванням у бункер апарату.

Флюсові апарати за призначенням поділяються на три групи: для подачі
флюсу, збирання флюсу, для збирання і подачі флюсу. Флюсоапарати можуть
бути стаціонарними, пересувними або переносними.

Типовим представником апаратів для збирання флюсу може служити
флюсоапарат Р-895 із ексгаустером (рис. 3.). Він являє собою невеликий
циліндричний бункер із пристроєм, що відокремлює флюс.

Рис. 3. Флюсоапарат Р-895.

Бункер змонтований на легкому візку і зверху закритий герметичною
кришкою, на якій встановлено ексгаустер (вентилятор, який створює
розрідження). Кришка має циклон і відокремлювач пилу. При вході в
бункер, струмінь суміші повітря з флюсом розширюється і, завдяки різкій
зміні швидкості руху флюсу, він осідає на дно. Повітря, що містить
дрібний пил, рухається догори, проходить через ексгаустер і потрапляє в
надставку з фільтром. Тут пил осідає на стінках фільтруючого ковпака, а
очищене повітря виходить назовні. Необхідне розрідження в бункері й
всмоктувальній трубі створюється багатоступінчастим ексгаустером, що
його приводить в дію електричний двигун змінного струму.

Переносний апарат А875 (рис. 4.), призначений для збирання придатного
флюсу при роботі зі зварювальними тракторами і шланговими
напівавтоматами у важкодоступних місцях і зварюванні швів малої довжини,
являє собою зварний резервуар (бункер) 2 циліндричної форми, усередині
якого змонтовані ежектор 3 і пиловідокремлюючий пристрій 5. Корисний
обєм бункера – близько 15 літрів.

Рис. 4. Переносний флюсовий апарат А-875.

Апарат працює від мережі стиснутого повітря тиском 0.35 – 0.6 МПа.
Завдяки розрідженню, створюваному ежектором 3, у бункер по
гумовотканинному шлангу 1 всмоктується суміш повітря з флюсом. При вході
в бункер струмінь розширюється і, внаслідок цього, флюс відокремлюється
від повітря і падає на дно. Після відділення великих часток флюсу
повітря, пройшовши через пиловідокремлюючий пристрій, очищається від
дрібного пилу і виходить назовні. Унизу бункера є горловина 7, що
служить для висипання зібраного флюсу. Під час роботи апарату горловина
герметично закривається заслінкою 6. Для зручності перенесення флюсовий
апарат оснащений ручкою 4.

ФЛЮСОВІ АПАРАТИ НАГНІТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Флюсової апарат Об268 розроблений до установки для зварювання поздовжніх
швів усередині труби. Призначення апарату – подавати флюс на крайки
виробу. Частина флюсу, що нерозплавилася, видаляється апаратом
всмоктувальної системи. Схема циркуляції флюсу представлена на рис. 5.

Апарат Об268 складається з наступних основних вузлів (рис. 5.):
живильника 5, флюсопроводів 4, прийомного дозатору 1, відводячого
трубопроводу 3 і пиловідокремлювача 7.

Рис. 5. Флюсовий апарат Об268.

*

,

?

?

l n c ¦ J

?

???????aOOOOOOOOA?O¬

gdoB„ J

L

?

?

c

¤

h™

h™

0oe061?1?1O1oaeaeOeOeOeCaeaeae?CCCC!!

&

gd–(?

h™

gd–(?

4, щоб вона трохи перевищувала необхідну кількість флюсу на засипання
крайок виробу. Тоді в процесі зварювання дозатор 1 буде поступово
наповнятися флюсом. З моменту досягнення флюсом рівня нижньої площини
заслінки 2 установлюється наступний режим роботи: поступаючий у дозатор
1 флюс не випадає в ньому, а, будучи направлений заслінкою 2,
переноситься у відокремлювач 7. Як тільки рівень флюсу в дозаторі трохи
знизиться, апарат знову перейде на нормальний режим роботи. Для економії
витрат стиснутого повітря, подача його у флюсопровод здійснюється з
додатковим підсмоктуванням атмосферного повітря за допомогою ежектора 6.

Апарат Об251-9 (рис. 6.) складається з наступних основних вузлів:
живильника 4, ежектора з прийомною камерою 3, соплом 6 і камерою
змішування 2, флюсопровода 1 і запобіжного клапана 5.

При роботі апарата стиснуте повітря, що виходить з великою швидкістю з
робочого сопла 6, захоплює за собою флюс, що безупинно надходить з
живильника 4 у прийомну камеру 3, і передає йому частину кінетичної
енергії. Далі суміш повітря з флюсом надходить в камеру змішування 2, де
відбувається вирівнювання швидкостей потоку, що рухається, і часткове
підвищення тиску. Пройшовши ежектор, суміш надходить у флюсопровід для
подальшого транспортування до місця зсипання флюсу на крайки виробу, що
зварюється. Пневматична подача флюсу нагнітальним способом при
відповідній конструкції апарата і підборі режимів (діаметр сопла
ежектора, тиск підводимого в апарат стиснутого повітря й ін.) може бути
здійснена досить надійно.

Рис. 6. Флюсовий апарат Об 251-9.

Надійність транспортування флюсу нагнітальним способом погіршується,
якщо в момент подачі флюсу періодично закривати отвір флюсопровода (на
виході) або труби підведення стиснутого повітря, а потім ці отвори
відкривати.

Флюсові апарати нагнітальної системи варто будувати на безежекторній
дії. Пневматична подача флюсу може відбуватися й у вертикальному
напрямку.

Для запобігання зволоження флюсу в апаратах нагнітальної системи
необхідно встановлювати осушувачі (водовідокремлювачі).

Флюсовий апарат А856 (рис. 7.) призначений для подачі флюсу в зону дуги
й одночасного збирання його частини, що нерозплавилася, при зварюванні
внутрішніх поздовжніх швів труб діаметром понад 529 мм. і довжиною до 12
м. Для досягнення максимальної компактності, бункер апарата в
поздовжньому напрямку розділений на дві камери: праву 5 і ліву 6. У
робочому стані апарат підвішений до спеціальної штанги 4, що має
довжину, трохи більшу за довжину труби, що зварюється. Необхідне
розрідження в камерах створюється ежектором, що діє від мережі
стиснутого повітря тиском 0.35 – 0.6 МПа.

Ежектор монтується на протилежному, стосовно флюсового апарату, кінці
штанги і трубою 3 з’єднується із правою або лівою камерою апарату в
залежності від положення клапана 2.

Рис. 7. Флюсовий апарат А856

Перед початком роботи затвор 7 встановлюють у таке положення, щоб отвір
для зсипання флюсу, що знаходиться внизу бункера, був цілком закритий.
Потім цей затвор по черзі повертається в одну або іншу сторону. При
цьому відповідно клапан 2 з’єднує трубу 3 то з однією, то з іншою
камерою, і тім самим, створює в них по черзі розрідження, або з’єднує їх
з атмосферою. Завдяки такому переключенню, апарат працює в наступному
режимі. Спочатку флюс, що не розплавився, всмоктується в праву камеру і
зсипається на шов з лівої камери, а потім функції їх міняються:
всмоктування флюсу здійснюється лівою, а зсипання – правою камерами.
Обсяг камер прийнятий таким, що при зварюванні труби довжиною 12 м така
зміна відбувається двічі. Два люки 1 служать для періодичного поповнення
камер флюсом. Апарат рекомендується застосовувати при зварюванні у
важкодоступних місцях і труб малого діаметру.

Флюсової апарат А625М (рис. 8.) розроблений для застосування із
автоматом для внутрішнього зварювання на стикозварювальній установці
кільцевих швів труб діаметром 529 мм і більш. Для максимальної
компактності апарат оснащений тільки однією камерою 2, що трубою 3
з’єднана з повітряним ежектором.

Рис. 8. Флюсовий апарат А 625 М.

При включенні апарата суміш повітря з флюсом по трубі 1 всмоктується в
камеру 2. Унаслідок зміни напряму руху потоку в камері 2 відбувається
сепарування: флюс осідає на дні камери, а повітря трубою 3 відводиться
назовні. Подача флюсу в зону дуги здійснюється за допомогою шнека 4.
Камера 2 періодично поповнюється флюсом через люк 5.

Флюсоапарат Р-675 (рис. .9.) складається з верхньої 6 і нижньої 5 камер,
діафрагми штовхача 4, циклона 7, всмоктувальної труби 8, ежектора 9,
чотирьохходового крана 14 і люка 11.

Рис. 9. Флюсовий апарат Р675.

Перед зварюванням робиться первинна зарядка апарата флюсом через люк 11,
потім відчиняють заслінку 1, що дає можливість зсипатися флюсові з
нижньої камери через трубу 2 до місця зварювання. При відкриванні крана
14 повітря проходить в ежектор 9 і створює розрідження у верхній камері
6 і всмоктувальній трубі 8, завдяки чому флюс зі шва всмоктується у
верхню камеру.

Струмінь суміші повітря з флюсом, попадаючи у верхню камеру,
розширюється, втрачає швидкість і флюс падає на дно. Потік повітря, що
містить флюсовий пил, проходить через циклон 7, дифузор 10 і видаляється
за межі робочого місця. Верхня і нижня камери розділені клапаном 13, що
під дією вантажу 3, щільно закриває отвір патрубка 12. Керування
клапаном здійснюється автоматично. По закінченні зварювання закривають
заслінку 1, кран 14 перекриває подачу повітря в ежектор і направляє його
в диафрагмовий штовхач 4, який натискає на важіль клапана 13, відчиняє
отвір патрубка 12 і флюс із верхньої камери пересипається в нижню.

Раціональне використання флюсової апаратури можливо тільки в тому
випадку, якщо при її виборі враховуються конкретні умови, у яких ця
апаратура повинна працювати. До таких умов відносяться: необхідність
здійснення циркуляції флюсу, або тільки збирання його частини, що не
розплавилася; можливість зсипання флюсу з бункера на крайки виробу
самопливом, або необхідне застосування примусової його подачі
пневматичним способом; необхідність переміщення флюсового апарату, або
робота в стаціонарних умовах; максимально припустимі розміри апарату і
т.ін.

Стаціонарні апарати найбільш поширені. Їх кріплять до зварювальної
голівки або металоконструкції установки і під час роботи вони нерухомі,
або переміщаються разом зі зварювальним автоматом.

Пересувні і переносні флюсові апарати знаходять широке застосування при
використанні зварювальних тракторів і шлангових напівавтоматів.

Правила експлуатації флюсової апаратури багато в чому залежати від її
системи і конструкції.

Пуск флюсової апаратури.

Перед початком роботи необхідно на якийсь час відкрити водоспускні
крани, розташовані в головній магістралі стиснутого повітря перед
апаратом, спустити воду, що скондесувалася в трубах, (для апаратури, що
діє від мережі стиснутого повітря).

Закрити наявні заслінки.

По манометру повітряної магістралі переконатися в наявності стиснутого
повітря необхідного тиску, а по амперметру і вольтметру перевірити
наявність електроенергії в мережі.

Зарядити апарат флюсом. Засипати флюс слід по трубах і лотках, що мають
мінімальну довжину і найбільш рівний профіль. Не допускається заряджати
апарат шляхом всмоктування флюсу.

Встановити зсипну трубу точно по шву.

Включити ежектор або ексгаустер (вентилятор) і перевірити справність
флюсової апаратури і герметичність усіх з’єднань всмоктувальної і
зсипної систем (з’єднання шлангів, відсутність щілин у заслінок). При
наявності ушкоджень не допускається введення в дію апарату до повного
усунення дефектів.

Підбором діаметра отвору сопла ежектора, або регулюванням обертів
вентилятора (ексгаустера) необхідно встановити мінімальну інтенсивність
всмоктування флюсу. Цим зменшується здрібнювання флюсу, знос окремих
деталей апарату і викиди пилу.

Обслуговування флюсової апаратури під час роботи.

В апаратах, що працюють від мережі стиснутого повітря, необхідно стежити
за показаннями манометрів. Тиск стиснутого повітря, подаваного в
ежектор, не повинний бути нижче зазначеного в інструкції з експлуатації
даної флюсової апаратури.

Регулярно змащувати всі тертьові частини апаратури (при їхній
наявності).

Стежити за правильним засипанням флюсу на крайки виробу і повним
збиранням зі шва частини флюсу, що не розплавилась. Забірна частина
наконечника не повинна занурюватися цілком у флюс і повинна бути завжди
відкрита для надходження повітря. Інакше шланг або труба заб’ються
флюсом і всмоктування припиниться.

Періодично необхідно робити очищення фільтрів і розвантаження апарата
від флюсу і пилозбирачів від пилу. Періодично проводити заміну фільтра.

Регулярно перезаряджати апарат свіжим флюсом, видаляючи здрібнену
фракцію.

Необхідно стежити, щоб бункер апарата не переповнявся флюсом, тому що це
різко збільшує викиди пилу.

Зупинка флюсової апаратури.

Припиняти всмоктування або подачу флюсу можна лише в тому випадку, коли
всмоктувальна (нагнітальна) труба цілком звільнена від флюсу. Раптове
відключення ежектора або эксгаустера може привести до осідання флюсу в
трубі й утворенню в ній пробки.

Надалі необхідно виконувати наступні операції по зупинці флюсової
апаратури: припинити подачу стиснутого повітря в апарат і
газовідсмоктуюче пристосування, або відключити эксгаустер, вакуум-насос
і т.ін.; при необхідності розвантажити бункер від флюсу, або пересипати
флюс з верхньої камери в нижню; очистити від пилу; розвантажити
пилозбирач; злити воду з конденсаційних ємностей; видалити з апарату пил
і бруд.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019