.

Аналіз організації заробітної плати на ВАТ “Рухівська картонна фабрика (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2460
Скачать документ

Курсова робота:

Аналіз організації заробітної плати на ВАТ “Рухівська картонна фабрика”

1.Техніко-економічна характеристика виробництва – господарської
діяльності ВАТ “Рухівська картонна фабрика” .

Україна є однією з провідних держав серед країн СНД за обсягом
виробництва картонно-паперової тари, проте протягом останніх років міра
задоволення внутршіньодержавних потреб у ній коливалася в межах 50-52%
[11, 190].

Водночас в Україні (порівняно з індустріально і ринково розвинутими
країнами) рівень виробництва картонної і гофрокартонної тари є ще
невиправдано малим. У розрахунку на одного жителя України зараз
виготовляється 6,2 м2 цього виду тари, що у 7, 10, 15, 17 раз менший,
ніж в Англії, Німеччині, Японії та США відповідно [11, 190].

Плоска і гофрокартонна тара є однією з найпрогресивніших і екологічно
чистих видів продукції в таропакувальній галузі. Тара з картону й паперу
порівняно з іншими її видами, що виготовляються з деревини і пластмас,
має істотні переваги. Передовсім вона дешевша для її виготовлення
використовується менше сировини та матеріалів, вона легка, гігієнічна,
естетична, зручна у користуванні. Поставка тарних ящиків здійснюється у
складеному вигляді, що уможливлює отримання великого економічного ефекту
за рахунок ефективного використання транспортних засобів і складських
приміщень.

Вага (маса) й собівартість гофрокартонної тари відповідно в 4-5 разів і
1,5 –2,5 раза менші, ніж такі самі показники дерев’яної тари такої самої
місткості. Істотною перевагою картонно-паперової тари є також і те, що
значна частка її може бути використана як вторинна сировина за
продукування нових таропакувальних матеріалів, що забезпечить відповідну
економію первинної сировини.

Відкрите акціонерне товариство “Рухівська картонна фабрика” є цілісним
майновим комплексом із закінченим виробничим циклом.

Вона входить в корпорацію “Укрпапірвторпром, до якої входять
Жидачівським і Рубежанський целюлозно-паперові комбінати, Ізмаїльський
целюлозно-картонний комбінат, “Дніпроважпапірмаш” ім.. Артема.

ВАТ “Рухівська картонна фабрика” знаходиться в м. Рахів, Закарпатської
області, вул.. Хмельницького,70.

Метою діяльності підприємства є:

найбільш повне і якісне задоволення потреб громадян. Підприємств і
організацій в продукції, роботах і послугах, що виробляються (надаються)
акціонерним товариствам і реалізації на цій основі соціальних і
економічних інтересів акціонерів і трудового колективу;

створення конкурентноздатних продукції, робіт, послуг і організації при
цьому додаткових робочих місць.

Предметом діяльності є:

виробництво тарного плоского склеєного картону та гофрокартону з
подальшою переробкою їх у картонну тару;

виробництво товарів народного споживання та продукції
виробничо-технічного призначення;

виробництво та реалізації електроенергії;

заготівлі лісу, лісопиляння та виробництво столярних виробів;

металообробка;

випуск виробів з пластмас;

виробництво вапна та хвойних екстрактів;

очистка промислових та господарсько-побутових стічних вод і їх
рекуперизація.

Виробнича структура підприємства зображена на рис. 3.

Окрім наведених на рис. 3, на підприємстві функціонують слідуючи
підрозділи: компресорно-силова дільниця, бухгалтерія, інженерна служба,
адміністрація.

Рис 3.

Характерними рисами виробництва тари є:

висока ступінь неперервності процесу;

тісна залежність між складовими частинами процесу;

відносно невелика тривалість виробничого процесу.

Ці особливості створюються певні умови, з якими необхідно рахуватись.

Особливо це стосується постачанням сировини і матеріалів: силікат-брили,
виготовляється Лисичанським склозаводом, полівінілацетата – постачає
Черкаське ВО “Азот”; дибутилфталат – Свалявський хімічний завод; фарба
флексографська – основний постачальник – завод барвників у м. Ямна,
Львівської обл..

Організаційна структура підприємства представлена на Схемі 4.

На підприємстві згідно даних ф. 1-ПВ “Звіт з праці середньо облікова
чисельність штатних працівників за 2002 рік становила 360 чол. Середньо
облікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості – 26
осіб.

Штат інженерно-технічних і керівних працівників налічує 7 чол. на кінець
звітного 2002 року.

Щоб уявити повну картину сучасного стану підприємства ВАТ “Рухівська
картонна фабрика, необхідно проаналізувати основні техніко-економічні
показники діяльності у їх динаміці (таблиця 2.).

Таблиця 2.1.1.

Основні техніко-економічні показники, тис. грн.

№ п/п Показники Од. вим. 2000 р. 2001 р. 2002 р.

1. Дохід (виручка) від реалізації (торгів, робіт послуг). Тис. грн.
4573,0 2463,0 –

2. Чистий дохід від реалізації Тис. грн. 3811,0 2053,3 –

3. Собівартість реалізованої продукції. Тис. грн. 4264,0 2250,1 –

4. Обсяг товарної продукції в діючих цінах (без ПДВ) Тис. грн. 3962,4
3100,3 1442,2

5. Собівартість товарної продукції Тис. грн. 3858,0 2955,8 995,6

6. Валовий збиток Тис. грн. -453,0 -196,8 –

7. Чистий прибуток (збиток) Тис. грн. -2375,0 -299,5 1288,4

8. Середньо облікова чисельність штатних працівників Чол. 632 465 360

9. Середньо облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості Чол.
249 96 26

10. Фонд оплати праці Тис. грн. 412,9 277,2 138,1

в т.ч. основної додаткової Тис. грн. 271,4 93,3 138,1

11. Відпрацьовано людино-годин працівниками Людино-годин 447360 127002
24548

12. Середньомісячна заробітна плата Тис. грн. 65,3 49,7 32,0

13. Середньомісячна зарплата (в еквіваленті повної зайнятості) Тис. грн.
138,2 240,6 442,6

14. Продуктивність праці Тис. грн. 6,27 6,67 4,01

15. Середньорічна вартість основних фондів Тис. грн. 10630,0 8764,4
4616,0

16. Середньорічна вартість оборотних засобів Тис. грн. 1700,0 1349,0
1033,0

17. Фондовіддача Тис. грн. 0,37 0,35 0,32

18. Рентабельність виробництва товарної продукції % +32,0 +31,0 +25,5

19. Чиста рентабельність % – – 16,2

Схема 4

Аналізуючи основні – текінко-економічні показники діяльності ВАТ
“Рахівська картонна фабрика” ми бачимо, що на протязі 2000-2001 рр.
підприємство є збитковим. Тільки у 2002 році підприємства одержало
прибуток у розмірі 1288.4 тис. грн., без реалізації основної продукції.

Щоб прояснити ситуацію, необхідно наголосити, що у 2000 році, ВАТ
“Рахівська картонна фабрика” була порушена справа про банкрутство цього
підприємства. Господарським судом була винесена ухвала про санацію цього
підприємства, який передбачає строк відновлення платоспроможності. План
санації містить:

реструктуризацію підприємства;

закриття нерентабельних виробництві;

продаж частини майна;

звільнення працівників підприємства, які не можуть бути задіяні в
процесі реалізації плану санації.

Виходячи з основних технічко-економічних показників
виробничо-господарської діяльності підприємства (див. таблицю 2.1.1.)
можна зробити детальний аналіз діяльності ВАТ “рухівська картонна
фабрика”.

Розпочати слід з того, що на підприємстві за останні три роки відбувся
спад виробництва обсягу товарної продукції у діючих цінах. Про це
свідчить теми спаду виробництва.

2000 р. 3962.4:4074,2х100% = 97,3

2001 р. 3100,3:3962,4х1000% = 78,2

2002 р. 995,6:3100х100% = 32,1

Іще більшим показником економічного спаду є показник реалізації
продукції.

Темпи спаду реалізації продукції

2000 р. 4472:4573,9х100 =97,7%

2001 2463,0:4573,9х100+53,8%

2002 р. реалізації не було –

Чиста рентабельність у 2002 році склала 16,2%. У 2000 р. і 2001 р.
підприємство мало відповідно чистих збитків на суму 2375,0 тис. грн. і
299,5 тис. грн.

Темпи росту середньомісячної заробітної плати:

2000 р. 65,3:68,1х100% = 95,9 %

2001 р. 49,7:65,3х100% =76,1%

2002 р. 32,0:49,7 х 100% = 64,4%

Хоч і відбулось скорочення чисельності за планом санації,
середньомісячна заробітна плата знижувалась з року в рік.

Середньомісячна заробітна плата у еквіваленті повної зайнятості за
2000-2002 рр. зростала.

Знизилась фондовіддача на підприємстві. По плану санації відбулась
продає частини машин, устаткування.

Темпи спаду фондовіддачі.

2000 р. 0,37:0,39х100% = 94,9 %

2001 р. 0,35:0,37х100% =94,6%

2002 р. 0,32:0,35 х 100% = 91,4%

Щоб наглядно побачити спад основних показників побудуємо динаміку їх по
рокам (Рис. 2.1).

Як бачимо із рис. 2.1. підприємство, не маючи реалізації одержало
прибуток у 2002 р.

Складові доходів і витрат виробництва і аналіз фінансових результатів
допоможе нам з’ясувати їх структура.

Таблиця 2.1.2.

Аналіз структури доходів, тис. грн.

Показник 2000 р. 2001 р. 2002 р.

Сума Питома вага, % Сума Питома вага, % Сума Питома вага, %

1.Дохід (виручка) від реалізації. 4573,0 94,7 2463,9 87,3 – –

2.Операційні доходи. 256,0 5,3 358,5 12,7 383,1 16,8

3.Дохід від участі в капіталі. – – – – – –

4.Інші фінансові доходи. – – – – 1903,8 83,2

5. Інші доходи від звичайної діяльності. – – – – – –

6.Надзвичайні доходи – – – – – –

Усього доходів 4829,0 100 2822,4 100 2286,9 100

Із приведеної таблиці 2.1.2. видно, що підприємство за 2000 р. і 2001 р.
одержувало найбільшу частку доходів від реалізації продукції, відповідно
94,7% і 87,3%. У 2001 році найбільша частка доходів – 83,2% припадає на
інші фінансові доходи, при відсутності доходів від реалізації.

Таблиця 2.1.3.

Аналіз структури витрат і відрахувань дано у таблиці 2.1.3.

№ п/п Показники 2000 р. 2001 р. 2002 р.

Сума Питома вага, % Сума Питома вага, % Сума Питома вага, %

1. Податок на додану вартість 762,0 10,6 410,6 7,1 – –

2. Акцизний збір – – – – – –

3. Інші відрахування з доходу. – – – – – –

4. Собівартість реалізованої продукції 4264,0 59,2 22250,1 38,6 – –

5. Адміністративні витрати 299,0 4,1 438,1 7,5 188,2 18,8

6. Витрати на збут – – – – – –

7. Інші операційні витрати 338,0 4,7 2483,1 42,7 809,7 81,1

8. Фінансові витрати – – 18,3 0,3 0,6 0,1

9. Витрати від участі в капіталі – – – – – –

10. Інші витрати 1541,0 21,4 221,7 3,8 – –

11. Податок на прибуток від звичайної діяльності – – – – – –

12. Надзвичайні відрахування – – – – – –

Усього витрат і відрахувань 7204,0 100 5821,9 100 998,5 100

Як бачимо, з поміж витрат у 2000 році найбільшу питому вагу має
собівартість реалізованої продукції – 59,2, у 2001 році – 38,6%.

Якщо інші операційні витрати у 2000 році були рівні 338,0 тис. грн., то
у 2001 році – 2483,1 тис. грн., відповідно по відношенню всіх витрат
4,7% і 42,7%.

У 2002 році інші операційні витрати становили 81,1% і є найбільшими
витратами у структурі витрат і відрахувань. Ці витрати пов’язані з
реалізацією нематеріальних і оборотних активів, сплачених штрафів.

Виходячи з наявних доходів і витрат прибуток підприємства за 2002-2001
рр. має склад, показаний у таблиці 2.1.4.

Таблиця 2.1.4.

Прибуток (збиток) ВАТ “Рахівська картонна фабрика”

за 200-2002 рр, тис. грн.

№ п/п Показники 2000 р. 2001 р. 2002 р.

1. Прибуток від реалізації, продукції (валовий дохід) -453,0 -196,8 –

2. Прибуток від операційної діяльності. -834,0 -2759,5 -614,8

3. Прибуток від звичайної діяльності. -2375,0 -2999,5 1288,4

4. Всього прибутку до оподаткування – – –

5. Податок на прибуток – – –

6. Чистий прибуток -2375,0 -2999,5 +1288,4

Дані таблиці 2.1.4 свідчать, що за 2000 р. і 2001 р. збиток від
реалізації зменшився на 256,2 тис. грн., або на 57%, при цьому збиток
від операційної діяльності у 2001 році збільшився у порівнянні з 200
роком у 3,3 рази.

Позитивним у роботі ВАТ “Рухівська картонна фабрика” є те, що у 2001
році не тільки вдалося ліквідувати збитки від операційної діяльності ,
але і одержати прибуток у сумі 1288,4 тис. грн. Це свідчить, що
підприємство виконує намічені санаційним планом заходи, які відновляють
платоспроможність і рентабельність даного підприємства.

Щоб розібратися детально у принципах зниження середньої заробітної
плати, проведемо аналіз звітів про оплату праці за 2000-2002 рр. (див.
додаток).

Звіти являються основним документом, що висвітлює стан організації праці
та їх оплати на підприємстві, в них висвітлюються такі питання як
чисельність та оплата праці окремих категорій працівників основного,
обслуговуючого та інших господарств, склад фонду оплати праці та баланс
робочого часу.

Перш за все слід відмітити стабільний спад чисельності персоналу, а саме
з 632 осіб у 2000 році до 360 осіб у 2002 році. Слід зазначити, що
частка виробничого персоналу у звільнених робітниках має 64%.

Основним показником, що стосується теми роботи є показник середньої
заробітної плати. Розраховується він за такою формулою:

ФОП заг. – загальний фонд оплати праці;

ФОП сум. – фонд оплати сумісників;

ФОП дог. – фонд оплати праці працюючих за договорами цивільно-правового
характеру;

4 сер – середньо облікова чисельність штатних працівників.

Таким чином, середня заробітна плата по роках складає (рис. 2.2.)

у 2000 році – 65,3 грн.

у 2001 році – 49.7 грн.

у 2002 році – 32,0 грн.

Отже, на підприємстві відбувався помітний спад заробітної плати між
2000-2002 р. У порівнянні із ростом вартості життя, спад заробітної
плати для працівників дуже відчутний і доволі сильно відображається на
споживчих можливостям працівників підприємства.

У зв’язку із нестачею обігових коштів у 2000-2002 роках певна частина
заробітна плата була видана натурою.

Проведемо аналіз основної і додаткової заробітної плати по роках
(таблиця 2.1.5).

Таблиця 2.1.5.

Аналіз структури заробітної плати по ВАТ “Рухівська картонна фабрика” за
2000-2002 рр., тис. грн.

№ п/п Показники 2000 р. 2001 р. 2002 р.

Сума Питома вага, % Сума Питома вага, % Сума Питома вага, %

1. Основна заробітна плата 271,4 65,8 93,3 33,6 138,1 100

2. Додаткова заробітна плата 119,2 28,9 159,5 57,5 – –

3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати 22,0 5,3 24,4 8,9 – –

4. Фонд оплати праці всього. 412,6 100 277,2 100 138,1 100

Аналізуючи таблицю 2.1.5 ми можемо зробити висновки. що фонд основної
заробітної плати зменшився у 2001 році. А у порівнянні з 2000 роком на
178,1 тис. грн., питома вага його у фонді оплати праці знизилась
відповідно з 65,8% у 2000 р. до 33,6% у 2001 році.

Збільшення питомої ваги у структурі оплати праці у 2001 році додаткової
заробітної плати на 28,6% пояснюється виплатою компенсаційних виплат і
відпускних. У 2000 році компенсаційні виплати були відсутні.

У 2002 році додаткової заробітної плати по підприємству не було, як і не
було працівників обслуговуючих та інших господарств.

Таким чином стосовно діяльності аналізую мого підприємства можна зробити
ряд висновків, а саме:

підприємство знаходиться на етапі санації і найкращим показником, який
свідчить, що вона проходить успішно є одержання чистого прибутку у 2002
році;

на протязі 2000-2001 рр. підприємство було збитковим, по всіх
техніко-економічних показниках відбувся спад; тобто скорочення
численності, відсутність реалізації у 2002 році, неплатоспроможність,
зниження фондовіддачі, продуктивності праці;

для підприємств, які проходять реорганізацію і санацію, показниками
виходу з критичного становища є відновлення платоспроможності і
кредитоспроможності.

Отже, незважаючи на складні економічні умови підприємство прикладає
всіх зусиль для виходу з економічної кризи.

2.2. Сучасний стан організації заробітної плати на ВАТ “Рухівська
картонна фабрика”

На ВАТ “Рухівська картонна фабрика” організація оплати праці
здійснюється на основі Галузевої угоди між корпорацією
“Украпапірвторпром та Центральним комітетом профспілок працівників
деревообробної целюлознопаперового комплексу України.

Згідно цієї угоди виплату заробітної плати робітникам та службовцям за
попередній місяць проводять не пізніше 10 числа поточного місця.

Заробітна плата забезпечується працівникові при умові виконання ним
встановленої норми виробітку (часу), нормативного або іншого завдання,
своїх посадових обов’язків. При невиконанні норм праці не з вини
працівника оплата праці проводиться за фактично виконану роботу. Місячна
заробітна плата в цьому випадку не може бути нижчою від двох третин
тарифної ставки встановленого йому порядку (окладу). При невиконанні
норм виробітку з вини працівника оплата праці проводиться у
відповідності з виконаною роботою та із зменшенням розміру премії за
невиконання норм виробітку. Оплата часу простою не з вини працівника
здійснюється в розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки, встановленого
працівнику розряду (окладу).

Основною організації оплати праці на підприємств складають:

нормування праці;

тарифна система;

форми та системи заробітної плати.

Питанням нормування праці на підприємстві займається інженер по праці та
заробітній платі. Слід відмітити, що на підприємстві складається
календар перегляду норм і нормативів у зв’язку з переходом за планом
санації виробництва гофрокартону і тари на технологічній лінії “Мідлайн
924 (Франція) і виготовлення чотриклапанних ящиків методом склеювання на
автоматі Т-70 фірми “Ю-ПАК” для продукування штампованих ящиків, що
складаються.

Для прикладу наведемо розрахунок норми виробітку на обрізувальний
верстат, виходячи з наступних даних: робоча довжина обрізувального
верстату ну 50 мм, на роторі закріплені п’ять різальних ножів, частота
оборотів ротора 180 хв. Кратність обрізки дорівнює 2, коефіцієнт
машинного часу 0,6, довжина картонного полотна 2 м. Середній об’єм
картонного полотна 0,02 м2.

полотен картону.

м/хв.

Н вир. = 2835х0,02=56,7 м2

На основі норм виробітку та суми тарифних ставок робітників підрозділу
по штату, розраховують відрядні розцінки, шляхом ділення суми денних
тарифних ставок на норму виробітку.

Заробітна плата робітників ВАТ “Рухівська картонна фабрика”
організується і регулюється тарифною системою. Тарифна система є основою
державною регулювання заробітної плати. Елементами тарифної системи є
Єдиний тарифноквалфікаційний довідник (ЕТКД), та тарифні ставки і сітки,
посадові оклади.

У діючому ЕТКД тарифікується 20 професій робітників, зайнятих в
основному виробництві плоскої тари і гофрокартону.

ЕТКД окрім переліку професій містить розряди і характеристики робіт, а
також вимоги, що висуваються до кваліфікації робітників.

На основі тарифно-кваліфікаційних характеристик визначаються тарифікація
робіт і присвоєння робітникам кваліфікаційного розряду.

Присвоєння тарифних розрядів або їх підвищення проводиться
кваліфікаційною комісією, яка призначається директором в складі
начальника цеху, головного інженера, начальника відділу кадрів. Рішення
кваліфікаційної комісії оформляється відповідним актом, який
затверджується керівником фабрики і повідомляється наказом. Розряд
присвоєний робітнику, заноситься в трудову книжку.

Важливим елементом тарифної системи є тарифна сітка, що містить тарифні
розряди робітників і тарифні коефіцієнти, що встановлює певні
співвідношення в оплаті праці робітників різної кваліфікації. Тарифна
сітка робітників має вигляд.

Таблиця 2.2.1.

Розряди І ІІ ІІІ ІV V VІ

Тарифі коефіцієнти 1,0 1,09 1,2 1,35 1,53 1,8

На ВАТ “Рахівська картонна фабрика” для тарифікації застосовується
6-розрядна сітка з діапазоном 1:18 (див. таблицю 2.2.1).

Поступове наростання тарифних коефіцієнтів і ставок від розряду до
розряду стимулює зростання кваліфікації робітників.

Праця окремих професій робітників, що увійшли до типового переліку
робітників і робіт, оплачується по тарифним ставкам, встановленим для
робітників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, зокрема це
стосується робітників, які працюють на гарячому пресуванні картону.

В даний час підприємствам надана можливість самостійно підвищувати
рівень тарифних ставок за рахунок власних доходів. Але через складне
фінансове становище підприємства “Рухівська картонна фабрика” бажаного
росту тарифних ставок скоро не очікується.

Для характеристики кваліфікації не окремих працівників, а середньому
всього підприємства, цеху чи бригади визначають такі показники, середній
тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд і середня тарифна ставка.
Для аналізу і планування фонду оплати праці на підприємстві необхідно
розрахувати показник середнього рівня кваліфікації і середньої
складності робіт, тобто середнього розряду робочих і робіт. В ідеалі ці
коефіцієнти повинні співпадати.

Для розрахунку вище приведених показників розглянемо дані по
пресувально-склеювальному цеху ВАТ “Рахівська картонна фабрика” (див.
таблицю 2.2.2.).

Кількість відпрацьованих годин вказана у таблиці, наведена на основі
табеля робочого часу.

Проведемо розрахунок показників:

Середній тарифний коефіцієнт групи робітників визначається за формулою:

де:

Кі – тарифний коефіцієнт, і-го розряду;

Чі – чисельність робітників і-го розряду;

ТКс = (1,35х3+5х1,20)/8=1,2562.

Таблиця 2.2.2

Штат виробничої бригади пресувально-склеювального цеху ВАТ “Рахівська
картонна фабрика”

Назва професії К-сть чол. Тарифний розряд Тарифний коефіцієнт Годинна
тарифна ставка Денна тарифна ставка Відпрацьовано всього люд./год.

1.Машиніст ТРМ 1 3 1,20 0,575 4,60 145

2.Формувальник пачки 1 4 ш 1,35 0,699 5,59 145

3.Пресувальник 2 4 ш 1,35 0,699 5,59 200

4.Вкладальник 2 3 1,20 0,575 4,60 186

5.Обрізувальник 2 3 1,20 0,575 4,60 162

Всього: 8

39,77 838

Визначимо середній тарифний розряд робітників за формулою:

Рс=Рм+(ТКс-ТКм)/(ТКб-ТКм), де

Рм – тарифний розряд, що відповідає меншому з двох суміжних коефіцієнтів
тарифної сітки, між якими знаходиться відомий тарифний коефіцієнт.

ТКб-ТКм – більший і менший з них коефіцієнтів, між якими коефіцієнт.

Тоді: Рс. роб. =3+[(1,256-1,2)/(1,35-1,2)]=3,373

Аналогічно розрахуємо ці ж показники для виконуваних робіт.

ТКс
=(145ч1,2+145х1,35+200х1,35+186х1,20+162х1,20_/(145+145+200+186+162)=1,2
618

Рс. робіт =3+[(1,2618-1,2)/(1,35-1,2)]=3,412

Розрахунки показують, що середній розряд робітників та середній розряд
робіт цеху майже співпадають, що говорить про повне використання
кваліфікації робітників на даних роботах.

На ВАТ “Рухівська картонна фабрика” застосовуються дві системи оплати
праці: відрядно-преміальна і почасова преміальна:

По відрядно-преміальній системі оплачується – 252 чол., по часовій
преміальній – 118 чол.

Діаграма 1

Співвідношення відрядників та почасовиків по підприємстві.

На підприємстві почасова оплата праці представлена у формі
почасово-преміальної системи, що відрізняється від почасової простої
тим, додатково виплачується премія за виконання робітниками певних
кількісних і якісних показників роботи.

Половина загальної суми премій (50%) виплачується за основні результати
виробничо-господарської діяльності, за виконання поточних, місячних
норм, планів і завдань, що регламентують загальні процеси виробництва.
Інша половина виплачується за якість випущеної продукції.

За 2000 рік не було виплачено і нараховано премій по підприємству.

Нарахування заробітної плати по годинно-преміальній системі відбувається
на основі даних табельного обліку робочого часу робочих почасовиків та
тарифних ставок.

Наприклад, вантажник сировини і матеріалів має тарифну ставку, 0,778,
відпрацював за місяць 20 днів по 8 годин. Таким чином його по часовий
заробіток складає:

20х8х0,778=124,48 грн.

Разом з премією його почасово-преміальний заробіток складе 273,86 грн.

Нарахування заробітної плати по відрадно-преміальній системі
відображається на основі даних табельного обліку часу, норм ви робітнику
та тарифних ставок працівників.

В залежності від форм організації праці розрізняють індивідуальну та
бригадну (колективну) відрядну оплату праці.

Система індивідуальної відрядної праці використовується в складському
господарстві на тарній дільниці та укладці і упаковці жовтої продукції.

Розглянемо, як діє бригадна система оплати праці з використанням КТУ:

Оплата праці робітників виробничої бригади визначається у відповідності
з діючими тарифними ставками (нормами праці) відрядними розцінками і
положенням про оплату праці і преміювання.

Загальний заробіток бригади складається з основної заробітної плати,
доплат за умови праці. Премії на ВАТ “Рухівська меблева фабрика” за 2002
рік не виплачувалась.

У відповідності з присвоєним розрядом і відпрацьованим часом кожному
робітнику нараховується тарифний фонд заробітної плати індивідуально.
Мінімальний розмір заробітної плати будь-якого з членів бригади не може
бути нижче заробітної плати за тарифом за відпрацьований час, за
винятком випадків, передбачених трудовим законодавством (при невиконанні
норм виробітку, виготовлення браку).

На представленій таблиці 2.2.3 представлений розподіл заробітної плати
за місяць. Загальна тарифна зарплата, отримана бригадою за
відпрацьований час складає 599,02 грн.

Приробітку на підприємств не було, як і премій, доплат (окрім одного
члена бригади).

Тому вся нарахована заробітна плата відрізняється від заробітної плати з
врахуванням КТУ на 2 грн. 30 коп.

Всі працівники мають КТУ рівний 1.

На ВАТ “Рухівська картонна фабрика” з зв’язку з важким фінансовим
становищем не проводилась за 2000 рік надбавки за високу професійну
майстерність праці і т.д.

Оплата праці керівника підприємства здійснюється у відповідності до умов
контракту і у 2002 році становила 480 грн. за місяць, головного інженера
– 370 грн.

Оплата інженера – технічних працівників на даному етапі проводиться на
основі посади і місячних окладів.

Таким чином, можна відмітити, що основою для організації оплати праці на
ВАТ “Рахівська картонна фабрика” складають нормування праці, тарифна
система, згідно якої кожному робітнику встановлюються тарифні ставки,
форми та системи оплати праці, які є основою для організованих,
допоміжних та обслуговуючих цехів підприємства.

Поки підприємство проходить планову санацію виходу з кризи, про
преміювання мови не ведеться.

Таблиця 2.2.3

НАРАХУВАННЯ ТАРИФНОГО ЗАРОБІТКУ

Прізвище, ім’я,

по батькові Тариф-на ставка План-год. Відпра-цьо-вано год. Розмір осн
.З.П. (грн..) КТУ ЗП з враху-ванням КТУ Приро-біток Розмір прем. грн.)
Допл. за нічні Допл. за неділі Всього нарахов. ЗП (грн.)

1.Фокош Л.Й. 0,699 175,0 152,0 106,25 1,00 106,25 – – – – 106,25

2.Андріївський Р.П. 0,575 175,0 120,0 69,00 1,00 69,00 – – – – 69,00

3.Турчяниця М.І. 0,575 175,0 152,0 87,40 1,00 87,40 – – – 2,30 87,40

4.Лопіт П.П. 0,699 175,0 152,0 106,25 1,00 106,25 – – – – 106,25

5.Шевчук І.Д. 0,575 175,0 152,0 87,40 1,00 87,40 – – – – 89,70

6.Гнатюк А.К. 0,512 175,0 16,0 8,19 1,00 8,19 – – – – 8,19

7.Даша Г.І. 0,512 175,0 40,0 20,48 1,00 20,48 – – – – 20,48

8.Стегіра К.М. 0,512 175,0 40,0 20,48 1,00 20,48 – – – – 20,48

9.Філфак С.Я. 0,512 175,0 32,0 16,38 1,00 16,38 – – – – 16,38

10.Моцак І.Д. 0,575 175,0 120,0 69,0 1,00 69,0 – – – – 69,0

11.Сохан С.П. 0,512 175,0 16,0 8,19 1,00 8,19 – – – – 8,19

Всього

1925 992,0 599,02

599,02 – – – – 601,32

2.3. Розробка заходів

На ВАТ “Рухівська картонна фабрика” пропонується планом санації
виготовляти гофрований картон на гофроагрегаті ЛСГКП-3, який зараз
випускає “Дніпроважпапіврмаш”. Для виробництва гофрокартону доцільно
придбати імпортне обладнання, на якому можна виготовляти стандартні
чотири клапанні ящики будь-яких розмірів. До такого обладнання належить
технологічна лінія “Мідлайн 924” (Франція) і висікальний автомат Т-70
фірми “Ю-ПАК”.

Виробнича потужність для продукування нових виробів визначалася,
виходячи з двох обмежувальних чинників: одиничної потужності
технологічного устаткування та потреба України в гофрокартоні.

З урахуванням цих чинників орієнтовно визначено таку розрахункову
потужність: по горфокартону (у перерахунку на тришаровий) – 33 млн.м2;
по ящиках з гофрокартону – 30,5 млн. м2 на рік.

Створення необхідної техніко-технологічної бази та організацію
виробництва нової продукції передбачається здійснити в два етапи: перший
– товарний випуск 32 млн.м2 щорічно на власному устаткуванні; другий –
започаткування виробництва гофрокартонних ящиків в обсязі 29,6 млн. м2
на імпортному устаткуванні.

Рівні освоєння проектної потужності та обсяги виробництва протягом
перших трьох років експлуатації нового виробництва розраховано
відповідно до існуючого галузевого документа “Норми тривалості і рівнів
освоєння проектних потужностей підприємств, що вводяться вдію, лісової,
целюлозно-паперової і деревообробної промисловості”. У таблиці
наводяться дані щодо потужності й виробничої програми випуску
гофрокартону та гофроящиків протягом трьох років від започаткування
нового виробництва, розраховані на підставі того, що обсяги виробництва
стосовно річної проектної потужності мають становити: у перший рік
роботи – 65%, другий – 95%, третій – 97%.

Таблиця

Виробничі потужності і програма випуску гофрованого картону і
горфоящиків на ВАТ “Рухівська картонна фабрика”

Найменування продукції Проекно

виробнича потужн. Обсяг виробн. (млн. м2)

1-й 2-й 3-й

Гофрований картон 33,0 21,4 31,4 32,0

Гофровані ящики 30,5 19,8 29,0 29,6

Для виробництва гофрованого картону необхідні сировина і матеріали.

Таблиця

Річна потреба ВАТ “Рухівська картонна фабрика”

у сировині, матеріалах для виробництва

гофрованого картону та тари

Найменування ресурсів Одиниця виміру Загальна кількість

Картон для плоских шарів

гофрокартону (ГОСТ 7420-78)

Папір для гофрування

(ГОСТ 7377-85) Тис.м2

Тонн

Тис.м2

Тонн 68000

13600

50000

5900

Хімікати

Силікатна брила (ГОСТ 13089-81)

Полівінілацетанта дисперсія

Дибутилфталат (ГОСТ 8728-71)

Тонн

Тонн

Тонн

2032

74

8,9

Пакувальні матеріали

Стрічка сталева пакувальна

Дріт звичайний

Стрічка поліпропіленова

Фарба флексографська

Тонн

Тонн

Тонн

Тонн

80

20

32,6

29,6

Енергоресурси

Вода технічна

Теплова енергія

Газ природний

м2

Гкал

Тис.м2

5100

12600

1700

Чисельність виробничого і управлінського персоналу визначається за
потрібними професіями з урахуванням кількості робочих місць і
коефіцієнта змінності роботи устаткування, яка дана в табл.

Таблиця

Чисельність і структура персоналу виробництва гофрованого картону і тари
на ВАТ “Рухівська картонна фабрика”

Категорії персоналу Чисельність чол. Структура, %

персоналу робітників

Промислово-виробничий персонал – усього:

Керівники

Робітники-усього

З них:

основні виробничі робітники ремонтний і черговий персонал

допоміжні робітники 98

4

92

60

13

19 100

4,08

93,88

х

х

х х

х

100

65,22

14,13

20,65

Фонд заробітної плати всього персоналу, необхідного для виробництва
гофрованого картону й тари, виходячи з середньомісячної заробітної
плати, що склалася в целюлозно-паперовій промисловості України даний у
таблиці.

Таблиця

Річний фонд заробітної плати різних категорій персоналу
започатковуваного виробництва гофрокартону і тари

Категорії персоналу Чисельність персоналу, чол. Середньомісячна
заробітна плата, грн. Річний фонд заробітної плати, грн.

усього перша черга

усього перша черга

Керівники 4 4 400 19200 19200

Спеціалісти 2 2 350 8400 8400

Робітники 92 53 280 309120 178080

Разом 98 59 х 336720 205680

За проведеними розрахунками, собівартість 1000 м2:

Гофрокартону – 623,5 гривні;

Гофротари – 687.8 гривні.

Ціни на гофрокартон та гофротару розраховані на основі собівартості
одиниці продукції і рівня рентабельності в розмірі 15% від собівартості.
За такої умови вони можуть дорівнювати відповідно 717 грн. і 791 грн. за
1000 м2 продукції.

Таблиця

Очікуваний прибуток від виробництва горфрокартону й гофротари у
2003-2006 рр.

Вид продукції Одиниця вим. К-сть Ціна один. грн. Собівартість прод. грн.
Прибуток тис. грн.

Гофрокартон Тис.м2 32000 717 623,5 2992,0

Відходи виробництва Тонн 1210 120 100 24,2

Разом: х х х

3016,2

Гофроящики Тис.м2 29600 791 687,8 3054,7

Відходи виробництва Тонн 2770 120 100 55,4

Разом: – – – – 3110,12

Виробничі капітальні вкладення в організацію виробництва гофрокартону й
гофротари розрахвувалися відповідно до “Порядку визначання вартості
будівництва, здійснюваного на території України у 2000 році,
затвердженого Мінбудархітектури 14 лютого 2000 р. наказом № 27 і
доповненням до нього №12/373 від 30 листопада 2001 р.

Фінансовування капітального будівництва передбачено здійснити за рахунок
кредиту “Приватбанку”.

Передбачається використання кредиту для введення в дію першої черги і
освоєння проектної потужності протягом трьох років. Після цього можливе
й доцільне отримання кредиту для практичної реалізації другої черги.

ПІДПРИЄМСТВО

Обслуговуючі господарства

Транспортний цех

Лабораторія

Основні цехи

Допоміжні цехи

Цех 1 картонний

Цех 2 ящичний

Цех № 3

Ремонтно-механічний цех

Парасилове господарство

Лабораторія

Відділ техніки безпеки

Економічний відділ і ВПіЗ

Відділ маркетингу

Головний економіст

Головний бухгалтер

Відділ кадрів

Заступник голови по комерційним питанням

Відділ головного механіка

Відділ головного технолога

Головний інженер

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ВАТ

Начальники цехів

Бухгалтерія

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020