.

1. Амортизатори, їх будова та призначення. 2. Виконання валиків і швів у нижньому положенні. 3. Правила поведінки під час грози (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
9 10089
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з технічних наук

1. Амортизатори, їх будова та призначення

У разі руху автомобіля по дорозі з нерівностями виникають коливання
кузова, які тривають певний час після наїзду коліс на перешкоду. Для
гасіння цих коливань у конструкції підвіски передбачають амортизатори
(переважно рідинні телескопічного типу).

Робота телескопічного амортизатора ґрунтується на опорі перетіканню
спеціальної рідини АЖ-12Т, яка міститься в його внутрішніх порожнинах й
перетікає з однієї порожнини в іншу в разі зміни їхніх об’ємів.
Телескопічні амортизатори мають двосторонню дію, тобто гасять коливання
підвіски під час ходів стискання й віддачі.

Телескопічний амортизатор (рис. 1) складається з трьох частин: циліндра
2 з днищем 1, поршня 3 зі штоком 5 і напрямної втулки 4 з ущільненнями.
Циліндр амортизатора з’єднано з важелем підвіски або з кожухом моста, а
шток — із кузовом автомобіля, в результаті чого поршень амортизатора
переміщується всередині циліндра при коливаннях підвіски відносно
кузова.

У поршні 3 влаштовано два ряди наскрізних отворів, закритих зверху
перепускним клапаном 6, а знизу — клапаном 7 віддачі з сильною пружиною
8. У днищі 7 циліндра є клапан стискання 10 й випускний клапан 9.
Внутрішню порожнину циліндра заповнено амортизаторною рідиною.

Особливість телескопічного амортизатора полягає в тому, що в ньому є
компенсаційна камера у вигляді другого циліндра, який охоплює робочий
циліндр 2. Додатковий простір цієї камери призначається для компенсації
зміни об’єму рідини в робочому циліндрі з обох боків поршня. Ця зміна
відбувається внаслідок переміщення підвіски.

Під час плавного ходу стискання підвіски поршень 3 амортизатора
переміщується вниз, і рідина з нижньої порожнини перетікає через
перепускний клапан 6 і простір над поршнем. Оскільки в цьому просторі
розміщено шток 5, що займає певний об’єм, уся рідина з нижньої порожнини
робочого циліндра 2 не може вміститися у верхній порожнині. Тому частина
рідини з нижньої порожнини перетікає через калібрований отвір клапана
стискання 10 у компенсаційну камеру. При цьому клапан стискання
залишається закритим і амортизатор чинить необхідний опір переміщенню
підвіски в разі її стискання.

Під час різкого ходу стискання поршень 3 перемішується дуже швидко вниз,
тиск рідини під ним миттєво зростає, в результаті чого відкривається
клапан стискання 10 і рідина перетікає через відкритий великий переріз
клапана в камеру. Опір амортизатора різко зменшується. Цим амортизатор і
деталі підвіски захищаються від великих зусиль, які виникають у разі
різкого стискання підвіски під час руху по поганій дорозі.

Коли віддача підвіски плавна, амортизатор розтягується, оскільки його
поршень 3 переміщується вгору. При цьому тиск рідини над поршнем
зростає, перепускний клапан 6 закривається, а рідина починає перетікати
крізь внутрішній ряд отворів у поршень 3 й через кільцевий зазор між
закритим клапаном віддачі 7 і його напрямною втулкою у простір над
поршнем. Водночас відкривається клапан 9, і рідина з компенсаційної
камери перетікає в циліндр.

За різкої віддачі швидкість руху поршня 3 зростає, що створює досить
великий тиск рідини над поршнем. Під дією цього тиску клапан віддачі 7
відкривається, й рідина з меншим опором перетікає в надпоршневий
простір. Другий потік надходження рідини в циліндр через впускний клапан
9 за різкої віддачі зберігається.

Отже, клапан віддачі розвантажує підвіску й амортизатор від великих
зусиль під час різких ходів віддачі, а також у разі зростання в’язкості
рідини внаслідок зниження температури.

Рис. 1. Телескопічний амортизатор:

1 — днище циліндра; 2 — циліндр; 3 — поршень; 4 — напрямна втулка; 5 —
шток; б — перепускний клапан; 7 — клапан віддачі; 8 — пружина; 9 —
випускний клапан; 10 — клапан стискання

Характеристика телескопічного амортизатора має бути такою, щоб зусилля
переміщення підвіски під час ходу віддачі було в 2… …З рази більше,
ніж під час ходу стискання. Цього досягають, добираючи переріз отворів
клапанів і силу стискання їхніх пружин.

Амортизатори для передньої й задньої підвісок одного й того самого
автомобіля не мають принципових відмінностей, але можуть різнитися ходом
і довжиною штоків, а також конструкцією кріплення частин амортизатора до
деталей кузова й підвіски.

2. Виконання валиків і швів у нижньому положенні

Наплавка валиків проводиться для відновлення зношених деталей механізмів
і машин. Одержання рівної наплавленої поверхні досягається коли один
валик перекривається другим на величину 0,3-0,5 його ширини. Для на
плавки більш широких валиків застосовують поперечні коливальні рухи
електроду. Нормальною рахується ширина валика рівна 3-4 ? електроду.
Накладання валиків рекомендується з ліва направо або па себе.

В цих випадках зварник чітко бачить місце дуги, її довжину, перенесення
електродних капель і формування валика. Наплавка валиків проводиться
електродами великих ? (6-12 мм) при великих струмах (250-500 Ам) і
більше.

Односторонні стикові шви без скосу кромок виконують покритими
електродами ? рівним товщині зварювальних листів, якщо вони не
перевищують 4 мм. Сила струму підбирається в залежності від ? електроду,
зварювальних листів, виду і товщини покриття.

Стикові з’єднання із скосом двох кромок важності від товщин металу
виконують одношаровими. Багатошаровими або багатопрохідними швами.

Для нормального процесу ручної дугової зварки прийнято кут розробки 50
±4°.

Зазор між кромками складає 1,5 до 4 мм в залежності від товщини листів,
режиму зварки і характеру зварних конструкції.

Метал товщиною від І до 6 мм без скосу кромок зварюється одношаровим
швом. Одношарові шви зі скосом двох кромок виконують поперечними
коливальними рухами електроду у вигляді трикутника без затримки у корені
шва, із затримкою в корені шва, якщо товщина металу більша. Листи
товщиною 12 мм і більше з’єднуються встик з вдома несиметричними скосами
двох прошов багатошаровим або багато прохідним швом. Вибірних швів
залежить від хімічного складу й товщини зварювальної сталі.

Стальні листи товщиною від 12 до 60 мм можуть з’єднуватись зваркою
покритими електродами двома симетричними скосами двох кромок. Стикові
шви товщиною більше 20 мм потрібно виконувати з криволінійним скосом 2
кромок. При зварюванні листів з двостороннім симетричним скосами 2
кромок для зменшення деформації виробу рекомендується виконувати шви
поперемінне з обох сторін листа. Щоб не було застої перекантовки, зварку
ведуть два зварники у вертикальному положенні.

При виконанні кутових швів нахиленим електродом рідкий метал під дією
сили тяжіння старається стиками на нижню площину, тому виконання цих
швів краще виконувати в лодочку. Зварка в лодочку кутових швів товщиною
до 14 мм можлива без скосу кромок, або з частковим розробленим кромок.
Але не завжди можна встановити зварне з’єднання для зварки в лодочку,
тоді кутові шви виконують нахиленим електродом. У цьому
випадку можливий непровар кореня шва і кромки нижнього листа.

Добрий прогрів кромок зварювальних частин досягається правильним рухом
електроду котрий необхідно тримати під кутом 45° до поверхні листа і
проводити поперечні рухи трикутником без затримки або з затримкою н
корені шва. В процесі зварки електрод необхідно нахиляти то до одної
площини то до другої площини лисів.

Кутові шви в нижньому положенні з катетом до 10 мм виконують зваркою в
один шар електродами діаметром до 5 мм іноді без попередніх рухів. Кутні
шви без скосу кромок з катетами більше 10 мм можуть виконуватись в один
шар але з поперечними рухами електроду трикутником, причому кращий
провар кореня шва забезпечується затримкою електроду в корені шва. Скос
кромок у стінках тавра роблять під кутом 50±5°. При товщині стінки до 4
мм шов зів скосом кромки виконують в один шар, при більшій товщині –
зварка ведеться в декілька шарів і проходів.

3. Правила поведінки під час грози

Гроза – як красиве, так, водночас, і небезпечне природне явище. Особливу
небезпеку під час грози становлять ураження блискавкою.

Загалом, ураження блискавкою досить не часте явище. Воно складає
десятимільйонну долю ризику. Та все ж таки, за даними статистики, у
світі щороку від її удару гине близько трьох тисяч людей. Ці сумні факти
вимагають знання правил поведінки під час грози.

Щоб знизити ризик під час грози на відкритій місцевості: не можна
ховатися під високі дерева, особливо поодинокі.

Що цікаво: найбільш небезпечними з них є дуб, тополя, ялина та сосна.
Дуже рідко блискавка влучає у вербу і клен, а найменш вірогідна її атака
на кущі.

На відкритому просторі краще присісти у суху яму чи траншею. Тіло
повинно мати якнайменше точок дотику із землею, не лягайте на землю, бо
тим самим збільшуєте площу враження розрядом, а краще потрібно сісти,
злегка нахиливши голову, щоб вона не була вище предметів, які
знаходяться поряд; не ховайтеся в невеликих спорудах, хатинах, будинках,
наметах, тим більше серед острівців дерев. Не потрібно бігти.

Якщо вас двое, трое чи більше, – не скупчуйтеся в укритті разом, а
ховайтеся поодинці, бо розряд, як відомо, перебігає через контакт
людських тіл.

Перебуваючи у сховищі, ноги тримайте вкупі, а не розкидано, тим самим
звузивши площу можливого ураження розрядом; негайно слід позбавитись
усіх металевих предметів, які є на вас чи при вас: лопати, сокири, ножі,
браслети, навіть годинники – покладіть у захищеному місці далі від себе;
під час грози припиніть прогулянку на велосипеді або верхи на коні –
велосипед поставте якнайдалі від себе, а коня прив’яжіть, бажано до
невисокого дерева і не до паркану; не потрібно купатися під час грози,
але якщо гроза застала під час купання, то слід до берега добиратися
повільно, спокійно, не вимахуючи руками, якщо гроза застала вас на
човні, то слід вибратися на берег, а коли це зробити неможливо, то слід
сидіти нерухомо, витягши з води весла.

У горах маємо уникати різних виступів і підвищень. Небезпечними можуть
бути й металеві предмети, отже, не варто перебувати поряд із ними.

Якщо ви знаходитися в приміщенні: негайно зачиніть усі двері, кватирки,
вікна і відійдіть подалі від них, також тримайтеся на відстані від
електроприладів, труб, узагалі будь-якого металевого начиння; не
користуйтеся водогоном, у жодному разі не слід митися у ваннах;
утримайтеся дзвонити по телефону, при великій потребі робіть це швидко
одразу ж опісля чергового грозового розряду. Тож, якщо людина не
розгубиться і згадає ці поради, її обмине навіть та десятимільйонна доля
ризику, яку таїть у собі блискавка.

Ураження блискавкою виникає під дією потужних електричних розрядів (до
10 тис кВт). Окрім цього діє звукова, повітряна і вибухова хвиля.

Клініка: переважають ознаки пораження ЦНС і периферичної НС. Спочатку
потерпілий непритомніє і може находитись в цьому стані від кількох
хвилин до кількох діб. Після цього виникають марення, галюцинації,
порушення рівноваги, сильний головний біль. На шкірі можуть бути сліди
від блискавки у вигляді смуг червоно-бурого кольору.

Невідкладна допомога

Заходи Мета

1. Визначають стан важкості хворого, стан свідомості, пульс на
магістральних судинах, ширину зіниць, наявність чи відсутність дихання.
Для визначення подальшої тактики надання НД

2. Якщо свідомість збережена – надати лежаче положення, ввести седативні
середники Зменшує дію блискавки на ЦНС

3. Якщо свідомість відсутня при збереженому кровообігу і диханні –
перевести в горизонтальне положення, вдихання парів нашатирного спирту,
п/м кордіамін або кофеїн 1мл 20%, седативні середники, серцеві глюкозиди
Виведення зі стану непритомності, покращення геодинаміки, збудження
дихання

4. Якщо діагностовано клінічну смерть почати серцево-легеневу реанімацію
Оживлення організму

5. На сліди від блискавки на шкірі накласти асептичну пов(язку
Профілактика інфікування раневої поверхні

Список використаної літератури

Боровських Ю.І., Буральов Ю.В., Морозов К.А. Будова автомобілів. – К.,
1991.

Кисляков В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник.
– К., 2002.

Румянцев С.И., Синельникове А.Ф., Штоль Ю.Л. Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей. – М., 1989.

Шестопалов К.С., Чиняев В.Г. Устройство и эксплуатация автомобиля. – М.,
1994.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020