.

Соціологічне дослідження факторів, що спричиняють конфлікти в сім’ї (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 9962
Скачать документ

Реферат з соціології

Соціологічне дослідження факторів, що спричиняють конфлікти в сім’ї

І. Методологічна частина

1.1 Обгрунтування проблеми дослідження

Сім’я – одна з найбільш стародавніх форм соціальної спільності людей.
Через різноманітні канали і за допомогою пeвних механізмів вона є
пов’язаною зі всіма сферами діяльності людини. Змінюючись та
розвиваючись разом із зміною та розвитком суспільства, сім’я сприяє
вирішенню багатьох важливих як економічних так і соціальних завдань.
Одночасно сім’я задовільняє і найважливіші особистісні потреби, значення
яких постійно зростає. Серед них потреба подружжя в довірливому
спілкуванні, співпериживанні, співучасті.

Але будь-яка людина в житті стикається з ситуацією, коли задоволення її
бажань і потреб утруднено чи блоковано. Стан дефіциту визначається як
депривація. Задоволеність чи незадоволеність шлюбом залежить від
багатьох складових, в яких людині іноді дуже важко розібратись. Найбільш
складна сторона задоволеності сімейним життям заключається в тому, що
людина може бути глибоко незадоволена сама собою. Ця прихована
незадоволеність може переноситись на членів сім’ї (дружину, чоловіка,
дітей). Роздратування, злість, викликані власними лінощами, слабкістю
волі, неорганізованістю, невихованістю, можуть відбитись на взаєминах з
оточуючим людьми. В таких випадках людина хворобливо реагує на критику
власних недоліків. Це в свою чергу породжує різноманітні побутові
конфлікти, які часто призводять до розпаду сім’ї.

Одними з основних факторів, які лежать в основі сімейних є:

1) різноманітні шкідливі звички (особливо алкоголізм) найчастіше
провокують і спонукують когось з партнерів до конфлікту;

2) потреба в збереженні і підтримці почуття власної гідності. Образи і
кривди виникають тоді, коли проявляється зневага до людини, грубе
ставлення до неї. В сімейному житті ця потреба може бути задоволена, так
як ми любимо тоді і того, хто сам нас любить і цінує;

3) потреба у довірливо-дружніх стосунках і спілкуванні всієї сім’ї.
Людина потребує вільного, спонтанного вираження своїх почуттів, емоцій,
переживань, своїх думок і роздумів. Сучасній людині необхідне інтимне,
емоційно-позитивне, довірливе спілкування;

4) потреба в сексуальному задоволенні. Якщо в шлюбі не задовольняється
сексуальна потреба одного з партнерів, то можливі різні негативні
наслідки: зрада, статева холодність чоловіка/жінки, думки про
розлучення. Таким чином, стабільність сімейних взаємин ставиться під
загрозу.

1.2 Мета дослідження

Виявити джерела напруженості в сімейних стосунках, непогодження, які
призводять до дезорганізації сімейного життя і, в кінцевому результаті,
до розлучення. Розглянути напрямки подолання проблеми.

1.3 Завдання дослідження

13.1 Виявити фактори котрі спричиняють напруженість у стосунках
подружжя:

з’ясувати яку роль у конфліктах відіграють об’єктивні чинникии:
соціальні, психологічні, економічні;

дослідити як впливають суб’єктивні фактори: вимоги, впливи оточення,
установки.

1.3.2 Розглянути способи подолання проблеми щодо: зміцнення
психологічно-емоційних стосунків в сім’ї.

1.4 Обєкт та предмет дослідження

Об’єкт дослідження – працівники фірм “Ценітех”, “Агроконтракт”, та
заводу “ЛАЗ”, які перебувають в сім’ях середнього та старшого шлюбного
віку.

Предмет дослідження – чинники, що спричиняють напруженість у сімейних
стосунках.

1.5 Інтерпретація базових понять

Сім’я – інституціалізована спільнота, яка складається на основі шлюбу та
породженій ним спільній правовій і моральній відповідальності батьків за
здоров’я дітей, їхню соціалізацію та виховання.

Шлюб – це історично-обумовлена санкціонована суспільством форма сімейних
відносин між чоловіком та жінкою.

Депривація – це такий стан одного з членів сім’ї, коли інші члени не в
змозі (або не хочуть) задовольняти його потреби, що, в свою чергу,
викликає стан психологічної напруги і часто може приводити до дуже
негативних наслідків як для самого члена сім’ї, так і для його оточення.

Конфлікт – це зіткнення протилежних цілей, позицій, думок та поглядів
опонентів чи суб’єктів взаємодії.

Установка – готовність сприймати ситуацію та діяти певним чином.

Логічна інтерпретація понять

Причини сімейних конфліктів

________________|________________

| |

1 2

_______________|_____ ______|_______________

| | | | | | | |

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4

| | | | | | | |

1.1.1 1.2.1 1.3.1 1.4.1 2.1.1 2.2.1
2.3.1 2.4.1

| | | | | | | |

1.1.2 1.2.2 1.3.2 1.4.2 2.1.2 2.2.2
2.3.2 2.4.2

| | | | |

1.1.3 1.3.3 1.4.3 2.1.3 2.2.3

| | | | |

1.1.4 1.3.4 1.4.4 2.1.4 2.2.4

|

2.1.5

|

2.1.6

1 – причини соціально-економічного та психологічного характеру

2 – причини пов’язані з суб’єктивними переконаннями, впливами тощо

1.1 – фактори, пов’язані з матеріальним добробутом

1.2 – фактори, пов’язані з шкідливими звичками

1.3 – чинники, пов’язані з розумінням

1.4 – чинники пов’язані з довірою та спілкуванням партнерів

2.1 – фактори, пов’язані з власними переконаннями, установками

2.2 – фактори, пов’язані з вимогами та сподіваннями

2.3 – чинники, пов’язані з втручанням рідних

2.4 – чинники, пов’язані з впливом суспільної думки

1.1.1 – місце проживання

1.1.2 – освіта

1.1.3 – економічний стан

1.1.4 – власне економічне становище

1.2.1 – ставлення до шкідливих звичок

1.2.2 – схильність до шкідливих звичок

1.3.1 – готовність допомогти

1.3.2 – потреба у спілкуванні

1.3.3 – потреба у співчутті

1.3.4 – розуміння партнера

1.4.1 – відвертість

1.4.2 – вираження своїх емоцій

1.4.3 – сексуальне задоволення

1.4.4 – організація дозвілля

2.1.1 – вік

2.1.2 – стать

2.1.3 – сподівання щодо шлюбу

2.1.4 – ставлення до розлучення

2.1.5 – ставлення до позашлюбних стосунків

2.1.6 – ставлення до сексу

2.2.1 – очікування від партнера

2.2.2 – вимоги щодо виховання дітей

2.2.3 – ставлення до матеріальної незалежності партнера

2.2.4 – лідерство в сім’ї

2.3.1 – вплив батьків

2.3.2 – вплив інших родичів

2.4.1 – вплив загальних моральних норм

2.4.2 – вплив церкви

1.6 Гіпотези дослідження

Констатуючі гіпотези:

Сімейні конфлікти виникають через:

1) шкідливі звички (2, 3);

2) матеріальні проблеми (4, 5, 22);

3) брак розуміння (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 ,20);

4) втручання сторонніх людей (особливо рідних) (23, 24, 25,);

5) власні установки (1, 15, 26, 27, 28);

Пояснюючі гіпотези:

Сімейні конфлікти виникають через:

Суб’єктивні очікування та сподівання:

1) невиправдані сподівання (17);

2) власні погляди (17, 18, 19, 20, 26);

Психологічно-емоційні фактори:

1) брак спілкуванння (6, 7, 8, 9, 10);

2) сексуальне незадволення партнером (13, 14);

3) образи (11, 12);

Фактори соціально-економічного характеру:

1) схильність до шкідливих звичок (2, 3);

2) матеріальні проблеми (4, 5);

3) неузгодженість щодо виховання дітей (21);

4) мало часу приділяється сім’ї (22);

Прогнозуючі гіпотези:

1) щоб змінити стереотипи та установки, які створюються щодо сім’ї та
шлюбу слід доносити відповідну інформацію до громадськості через ЗМІ;

2) зі сторони держави повинні бути передбачені не лише економічні і
соціальні заходи, але і створення служб психологічної допомоги сім’ї.

ІІ. Методична частина

2.1 Методологія соціологічного дослідження

У даному дослідженні використовується метод анкетування з:

– відкритими питаннями;

– закритими питаннями;

– напівзакритими питаннями;

– лінійними питаннями;

2.2 Визначенняя досліджуваної сукупності

Генеральна сукупність – працівники фірм “Ценітех”, “Агроконтракт”, та
заводу “ЛАЗ”, які перебувають у сім’ях старшого шлюбного віку.

Вибірку обрахуєм наступним чином:

N – величина генеральної сукупності,

n – величина вибіркової сукупності.

N =2000

n=200,

розрахуємо крок відбору за формулою:

Тобто опитування почнемо з кожного 10 працівника

АНКЕТА

Шановні друзі!

Центр соціологічних досліджень ……………………. проводить
дослідження факторів, котрі спричиняють конфлікти в сім’ї. Пропонуємо
Вам взяти участь у дослідженні. Заповнення анкети не забере у Вас більше
години. Ваша думка є дуже важливою для нас.

Дайте, будь-ласка відповіді на наступні запитання. До кожного питання
наводяться відповідні варіанти відповідей. Оберіть той, який на
найбільше відповідає Вашій думці, позначивши його кружечком чи галочкою,
або напишіть свій варіант відповіді там де це передбачено.

Від щирості Ваших відповідей залежить якість дослідження, результати
якого використовуватимуться в узагальненому вигляді виключно у наукових
цілях. Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!

1. Ви вважаєте, що головними причинами сімейних конфліктів є ___________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. На Вашу думку, алкоголь є причиною конфліктів в сім’ї:

а) так

б) без сумніву

в) ні

3. Як Ви ставитесь до шкідливих звичок свого шлюбного партнера:

а) такі відсутні

б) терплю

в) намагаюся не звертати уваги

г) мені байдуже

д) просто терпіти цього не можу

4. Як впливають фінансові негаразди на Ваші стосунки

а) анітрохи не впливають

б) у нас починаються сварки та роздратування

в) ми разом долаємо труднощі

5. Як ставиться партнер до Вашої особистої фінансової незалежності

а) нормально ставиться

б) він(вона) переконана, що мені не слід працювати

в) інше_____________________________________________________________

6. Чи розумієте Ви один одного:

а) так

б) намагаємось

в) ні

г) не розумію цього запитання

7. Ви прислухаєтеся до думки свого партнера:

а) завжди зважаю

б) інколи

в) я сам(а) можу вирішити всі питання

8. Чи Ви можете довірити таємниці своєму партнеру:

а) звичайно, ми завжди ділимось своїми думками

б) не думаю

в) є такі питання про які йому(їй) краще не знати

9. Чи підтримуєте Ви один одного морально в складних життєвих ситуаціях:

а) намагаємося все долати разом

б) інколи буває

в) він(вона) не цікавиться моїми проблемами

г) йому(їй) до мене байдуже

10. Як допомагає відвертість у сімейних стосунках:

а) інколи вона просто шкодить нам

б) це дуже важлива риса без якої такі стосунки просто неможливі

в) вона потрібна не завжди

11. Як ви вирішуєте конфлікти:

а) разом обговорюємо проблему та шукаємо компроміс

б) з ним(нею) неможливо домовитись

в) у нас постійно жахливі сварки

12. Чи прощаєте Ви образи:

а) я не злопам’ятний(а)

б) я можу відімстити

в) ні

г) йому(їй) не можна простити

13. Чого Ви чекаєте від сексу:

а) це приносить велике задоволення

б) це зближує нас

в) щоб він(вона) не був(ла) такий(а) “холодна”

г) я не люблю обговорювати цю тему

14. Чи задовільняє Вас партнер у сексуальному плані:

а) він(вона) до мене байдужа

б) йому(їй) би тільки самому отримати задоволення

в) у нас нема проблем

г) я задоволений(а)

15. Розмістіть за рівнем чинники, які погіршують сімейні вдносини (1 –
найменше погіршує, 7 – найбільше погіршує):

а алкоголізм

б брак спілкування

в егоїзм

г матеріальні негарзди

д сексуальні проблеми

е брак часу на сім’ю

є втручання рідних

16. Як на Ваші стосунки впливає спільний відпочинок у колі сім’ї:

а) це допомагає нам дізнатися більше один про одного та поспілкуватися

б) не помічав(ла) жодного впливу

в) яке це має відношення до стосунків

г) інше______________________________________________________________

17. Чи виправдались Ваші сподівання щодо шлюбного партнера:

а) я думав(ла) що він буде кращим

б) я сильно розчарований(на)

в) я сприймаю його(її) таким яким він(вона) є

г) це саме та людина яку мені потрібно

18. Як ви ставитеся до розлучення:

а) в сучасному світі це цілком нормальна річ

б) потрібен лише в крайніх випадках

в) не схвалюю

19. Чи могли б Ви зрадити партнеру:

а) якщо б він (вона) мені зрадив(ла)

б) це не припустимо

в) я про це не думав(ла)

20. Хто повинен бути головою Вашої сім’ї:

а) ми повинні все вирішувати спільно

б) я вважаю, що я більш компетентний(а) в цьому

в) він(вона) знає свої обов’язки, а я свої

г) чоловік

д) жінка

21. Кому слід виховувати дітей:

а) обоє батьків повинні бути включені в процес виховання

б) він(вона) не вміє спілкуватись з дітьми, отже я змушений(а)
виховувати їх сам(а)

в) дітей треба віддати у дитсадок

г) бабуся та дідусь потурбується про дітей, оскільки в нас нема часу

22. Чи впливає робота на Ваші сімейні стосунки:

а) майже не бачуся зі своїм коханим(ою)

б) він(вона) нічого не знає крім кaр’єри

в) зовсім не впливає

г) мені важко знайти час на сім’ю

23. Чи схвалюють рідні Ваш вибір:

а) всі абсолютно проти

б) вважають, що я зробив(ла) жахливу помилку

в) задоволені моїм вибором

г) ставляться толерантно

24. Чи прислухалися Ви до своїх рідних перед одруженням:

а) ні, я вважаю, що їм не слід мені щось радити

б) частково, лише щоб занти їхню думку

25. Чи впливають Ваші батьки на Ваші сімейні стосунки:

а) вони нам дуже допомагають

б) їхні поради лише призводять до конфліктів

в) вони абсолютно нейтральні

26. Як правило, церква не схвалює розлучення. Ваше ставлення:

а) це лише старі пережитки

б) не схвалює, але і не забороняє

в) це стосується лише подружньої пари

г) зараз думка церкви мало кого хвилює

27. Як ви думаєте, чи можуть ЗМІ допомогти у вирішенні сімейних проблем
та змінити установки людей:

а) можливо, якщо створити певні програми, то вдасться досягти успіху

б) це непотрібна річ

в) це просто нісенітниці

28. На Вашу думку держава повинна організовувати спеціальні служби по
психологічній допомозі сім’ям:

а) так, це могло б допомогти врятувати деякі з них

б) це пуста трата грошей

в) наші люди цього не сприймуть

29. Ваш вік:

а) 16-22

б) 23-30

в) 30-40

г)_____

30. Ваша стать:

а) чоловіча

б) жіноча

31. Скільки у Вас дітей:

а) нема

б) 1

в) 2

г) 3

д) _____

32. Ви є мешканцем :

а) обласного центру (м. Львова)

б) районного центру

в) селища міського типу

г) села

33. Характер Вашої роботи (відмітьте хрестиком чи галочкою)

Характер роботи

а Власник приватного підприємства

б Керівна посада

в Державний службовець

г Управляючий відділом, цехом, лабораторією

д Представник вільної професії (художник, митець)

е Сфера освіти

є Сфера торгівлі

ж Сільське господарство

з Робітник

і Допоміжний та обслуговуючий персонал

и Робота на дому

ї Сезонна, тимчасова робота

й Безробітний

ж Інше

34. Вкажіть середньомісячний дохід вашої сім’ї:

а) менше 200грн.

б) 200-600грн.

в) 600-1000грн.

г) 1000-1500грн.

д) більше 1500грн.

35. Ваш особистий дохід

а) менше 200грн.

б) 200-600грн.

в) 600-1000грн.

г) 1000-1500грн.

д) більше 1500грн.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Черниш Наталія Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003. – 544
с.

PAGE

PAGE 12

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020