.

Жіночі образи в романі Л.М.Толстого «Війна і мир» (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 5871
Скачать документ

ТЕМА: Жіночі образи в романі Л.М.Толстого «Війна і мир».

Кохання – одне з найбільш загадкових проявів
людської душі

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

методична: -спонукати учнів до колективного творчого обговорення

найбільш складних питань;

-оволодіння методами аналізу фактів, явищ і
проблем, що

Розглядаються;

навчальна: -поглиблення, конкретизація, систематизація знань,
засвоєних

під час занять та у процесі самостійної
підготовки;

-показати, як Л.Толстой розуміє істинну любов і
красу

«зовнішню» і «внутрішню»;

-яке місце (за Толстим) повинна займати жінка в
суспільстві, в

сім’ї;

розвиваюча: -розвивати логічне мислення, творчу уяву, вміння
порівнювати

і робити висновки;

-також розвивати критичне мислення учнів у
просторі

художньої реальності твору за допомогою
методики

навчального діалогу.

виховна: -виховувати любов до прекрасного, духовну красоту,
доброту,

милосердя, людяність;

-установлення зв’язку літератури з духовним
розвитком

суспільства й усвідомлення ролі літератури як могутнього

засобу виховання.

Тип заняття: комбінований

Міжпредметні зв язки: історія, філософія, етика, естетика,
культурологія, психологія, логіка.

Форми і методи: заняття, з використанням інноваційних технологій (в
основу методики покладені принципи арт-терапії – рух, малюнок,
поезія, музика).Індивідуальна робота, проблемно-пошукові методи,
сценічна майстерність, бесіда, робота в групах,самостійна робота,
словникова робота.

Випереджувальні завдання:

1. Підібрати музичну композицію відомих класиків, яка змогла б
відобразити образ героїні. Підготувати кожній підгрупі презентацію:

1. «Кохання – одне з найбільш загадкових проявів людської
душі»;

2. «Наташа – толстовський ідеал жінки»;

3.«Марія Болконська- жінка від Бога»;

4. «Елен –жінка без принципів»;

2. Написати невеликий твір-мініатюру на тему: «Як я розумію слово
любов?»; «Якою повинна бути справжня сім я?»; «Що то є щастя?»

3. Словникова робота

З ясувати  значення  понять:

Сім` я – це HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0” \o “Соціальна група”
соціальна група , яка складається з HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA
” \o “Чоловік” чоловіка та HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0” \o “Жінка”
жінки , які зазвичай перебувають у HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8E%D0%B1” \o “Шлюб” шлюбі
, їхніх HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0” \o
“Дитина” дітей (власних або прийомних) та інших HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0” \o “Особа”
осіб , поєднаних родинними зв’язками з HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8
3%D0%B6%D0%B6%D1%8F&action=edit&redlink=1” \o “Подружжя (ще не
написана)” подружжям , кровних HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8
7%D1%96&action=edit&redlink=1” \o “Родичі (ще не написана)” родичів і
здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного,
побутового, морально-психологічного укладу, взаємної відповідальності,
виховання дітей.

Любов – Любов  ( HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0
_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0” \o “Грецька мова” грец. agape, в значенні
глибокого духовного милосердя, доброти, співчуття) — найперша
християнська HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
” \o “Чеснота” чеснота , і також виявлення дару Святого Духа. Пише
Павло у «Посланні до Коринтян»: «Я ж покажу вам путь ще кращу. Любов
ніколи не перестає», а також говорить про любов в контексті інших
духовних дарів. Любов є даром, як говорить сам Павло, «найдосконалішим,
який ніколи не перестає».

Любов — це не тільки HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
” \o “Чеснота” чеснота . Це сама сутність життя. HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3” \o “Бог” Бог є Любов
і по імені, і по HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%8
1%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%
96%D1%97&action=edit&redlink=1” \o “Божественні енергії (ще не
написана)” діям . Любов з’єднує людину з Богом, Джерелом любові. «Любов
довготерпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не величається, не
гордиться, не безчинствує, не шукає свого, не дратується, не мислить
зла, не радіє неправді, але радіє разом істині, все покриває, всьому
вірить, усього сподівається, все переносить» (1 Кор. 13,4-7).

Любов до ближнього є природним наслідком дійсного діяння Духа любові в
серці людини. Не можна говорити про справжню любов до Бога без зовнішніх
проявів у способі мислення, дій і вираження прагнень. Уміння любити і
приймати ближніх HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2” \l
“cite_note-http:.2F.2Forthodoxal.communityhost.ru.2Fthread.2F.3Fthread_m
id.3D235350208-1” [2] такими, якими вони є — це зовнішній прояв
внутрішнього перетворення і обожествлення чи возз’єднання з Христом.
Заповіді любити Бога і ближнього творять нерозривну цілісність (Мт
22,34-40). Доброзичливість, повага, уміння пробачати, чутливість до
потреб інших — це ознаки, характерні для життя людини, воз’єднаної з
Христом, які повинен сповідувати християнин. Особливим проявом цієї
духовної єдності є здатність відповідати на зло добром, на зневагу —
вибаченням, що також є виразом зрілої християнської позиції.

Любов  (в значенні тілесної привабливості, чуттєвої насолоди) —
перехідна HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%8F” \o
“Емоція” емоція . У сучасному світі любов часто розуміється як емоцію
чи HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
” \o “Почуття” почуття задоволення. Емоція — усвідомлене тілесне
збудження, яке ми відчуваємо після впливу подразника. Емоція має
хвилеподібну HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
” \o “Природа” природу  — вона нарощується і зникає. Це складний
процес, що має нейрофізіологічний, нервово-м’язовий, феноменологічний
аспекти. Емоція визначається як півсвідоме явище, на практиці її можна
регулювати за допомогою вольових зусиль, змінювати інтенсивність та плин
емоційних реакцій засобами роботи мислення. HYPERLINK
“http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
” \o “Агресія” Агресія і любов є рушійними енергетичними потенціалами
в усьому живому.

4. Підготувати 1 запитання і відповідь до нього.

5.За бажанням учнів намалювати ілюстрацію.

Методичне забезпечення: портрет Л.М.Толстого, ілюстрації, опорні
плани-конспекти, картки, тестові завдання,документальний та художній
фільми, презентації.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організація навчальної діяльності ( перевірка присутніх,
організація учнів на початок заняття).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Особистість  Л.М.Толстого  і  його  творчість  приваблювали,  

захоплювали багато  поколінь  і  в  багатьох  країнах.  Важко  знайти  

людину, яка   б  ніколи 
не  чула    про  цього  письменника.  Ми  маємо  

змогу   читати  твори  Толстого  мовою оригіналу, що  дає  можливість  

глибше  проникнути  у  надзвичайний  художній  світ  письменника,

зрозуміти  його  велич    як  майстра  
слова.  Талановитого  письменника  і  

громадського  діяча  не  можна  обминути  своєю  увагою. Одна  з  його  

головних  думок  як  християнина  непротивлення   злу  насильством.  

Толстой  вірив   що  тільки  через  любов   до  ближнього   можно по
справжньому   повноцінно  жити.

Толстой не малює своїх героїв як ідеальних, він дає їм право й на
помилки. Але при цьому він вважає визначальним на те, що людина в якийсь
період свого життя приймає неправильні рішення, але потім готова
аналізувати своє життя. Особистість  повинна шукати, боротися, іноді
й  втрачати, але все одно  приходити до розуміння істин життя.

    Саме під таким кутом зору ми будемо  аналізувати героїв твору.

ІІІ. Оголошення теми й мети заняття

І етап роботи.

1.Слово викладача

Здоров`я – це найбільше багатство для кожної людини. Якщо буде
здорова людина, то буде все: любов, родина, слава, багатство. Бо ж

здоров`я не купиш ні за «красу», ні за гроші.

Сім`я – це дійсно велика таємниця. Для сімейного щастя потрібно
добро, любов, співчуття, чесність, довіра, взаєморозуміння (чого так не
вистачало Елен з П`єром). Найголовнішою умовою шлюбу є кохання.

Кохання – одне з найбільш загадкових проявів людської душі.
Напевно, тому стільки прекрасних сторінок світової літератури
присвячено темі кохання. Не обминув її і Л.М. Толстой в своєму
романі-епопеї «Війна і мир». Це почуття рухає світ, одних людей
спонукає до подвигу, а інших – до зради; одним дарує щастя й
радість, а іншим горе й смуток. Важко пояснити, чому це так, але
доля – річ примхлива.

(Викладач пропонує подивитися презентацію «Кохання – одне з найбільш
загадкових проявів людської душі».

Скільки існує людство, стільки воно задумується над тим, що
таке щастя. Людина прагне до краси, до ідеалу все життя. Ми
захоплюємося красою людських взаємин, вчинків.

Життя людини – то лиш мить між минулим і майбутнім, воно
дається нам лиш раз, і, мабуть, варто прожити його так, як
хочеться. Якщо ти Людина – то зможеш пережити і перемогти всілякі
негаразди.

«Життя цінується
не за тривалістю, а за

змістом»

Сенека.

На цьому занятті ми з вами спробуємо знайти відповіді на
такі філософські питання:

Як жити?

Хто є людина?

Якими бути?

Що то є щастя, любов?

Якою повинна бути справжня сім`я?

Сьогодні на занятті ми пройдемо стежками людських доль,
спробуємо

усвідомити, що то є справжнє людське щастя та які шляхи ведуть
до

нього, на прикладі роману – епопеї «Війна і мир». Навчимося
«проникати» в психологію та мотиви людських вчинків, готуючи себе
до життєвих випробувань.

Але перед тим, як перейти до сторінок роману «Війна і мир»
давайте з`ясуємо деякі філософські питання.

ІУ. Актуалізація опорних знань.

На думку Толстого, справжнє кохання – це безмежне, але
суб`єктивне почуття, яке більше залежить від того, хто кохає, а
не від об`єкта кохання. Людині не властиво бачити об`єкт свого
кохання «тверезим» поглядом; як правило, ми наділяємо його такими
чеснотами й рисами, які нам до вподоби, незалежно від того,
притаманні вони коханому чи ні. (Прикладом є відносини між П`єром і
Елен).

Велич кохання увінчалась у взірцях літератури, живопису,
скульптури. Кохання надихало людину на відкриття й подвиги,
розкривало її найкращі риси характеру, було джерелом радості й
надії. Але водночас кохання несло муку й страждання, спонукало до
непередбачуваних вчинків, було причиною падіння, навіть злочину.

На попередньому занятті я вам давала завдання дома
поміркувати і написати невеликий твір-мініатюру на тему: «Як я
розумію слово любов?»; «Якою повинна бути справжня сім я?»; «Що то
є щастя?».

(Студенти зачитують свої твори).

Ми вислухали ваші точки зору, а зараз послухайте, як
визначають сутність поняття «кохання» відомі люди:

«ЛЮБОВЬ – ЭТО СТИМУЛ ЖИЗНИ, ВЕЧНЫЙ ПОИСК, ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
РОСТА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ»

(І.ТАЛЬКОВ – СПІВАК І
КОМПОЗИТОР)

«ЛЮБОВЬ – ЭТО ЦВЕТЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО БЕРЕЧЬ ВДВОЁМ»

(Б.ШОУ – ПИСЬМЕННИК)

«ЛЮБОВЬ – ЭТО ПРИНЦИП СУЩЕСТВОВАНИЯ ВСЕГО СУЩЕГО НА ЗЕМЛЕ. РАДИ НЕЁ
И ВО ИМЯ ЕЁ РУШАТСЯ И ВОЗРОЖДАЮТСЯ ГОСУДАРСТВА, СИСТЕМЫ, МИРЫ,
СОВЕРШАЮТСЯ ВОЙНЫ, ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ ЛИБО ОТПЕТЫМИ НЕГОДЯЯМИ, ЛИБО
СВЯТЫМИ»

6

:

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020