.

Використання інтерактивних методів навчання на уроках географії (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 19101
Скачать документ

Використання інтерактивних методів навчання на уроках географії

Основною формою організації навчально-виховного процесу був і є урок,
якому відводиться 98% всього навчального часу. Тому учитель повинен
постійно вдосконалювати методи роботи на уроках з дітьми, щоб постійно
викликати інтерес учнів до уроку.

Сучасний етап розвитку суспільства багатьма вченими характеризується, по
перше, як етап нової цільової орієнтації на розвиток інтелектуального,
творчого потенціалу особистості, по друге, як етап формування в
суспільній свідомості нової наукової картини світу і нового наукового
світогляду. Розвиток творчого потенціалу особистості, формування в учнів
досвіду творчої діяльності є найважливішим завданням сучасної шкільної
освіти, адже завдання творчого рівня навченості (теоретичні та
практичні, проблемні, навчально- та науково-дослідницькі) є комплексними
і вимагають для свого вирішення використання знань і методів багатьох
навчальних дисциплін. Наслідком їх виконання є отримання учнями нових
знань та інтелектуальний розвиток. Вибір методів навчання залежить від
навчально-виховної мети і змісту уроку, рівня підготовки учнів, наявних
наочних засобів навчання.

До цього часу виділялись активна і пасивна моделі навчання, залежно від
участі учнів у навчальній діяльності. До цієї класифікації зараз додають
інтерактивне навчання як певний різновид активного, який має свої
особливості та закономірності.

Інтерактивні підходи до навчання не нові для української школи. Вони
використовувалися ще в перші десятиліття минулого століття й були
поширені в педагогіці та практиці української школи.

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому,що навчальний процес
відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це спів
навчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де
учень і учитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Воно
ефективно сприяє формуванню цінностей, навичок і вмінь, створенню
атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім
лідером дитячого колективу.

Для інтерактивного навчання характерне досягнення навчальних досягнень
шляхом упровадження інноваційних технологій, пошуку відповіді на
запитання»Як навчити? Як створити умови?».

Інтерактивні методи навчання передбачають застосування методів, які
стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає
«суб’єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з
учителем.

Основними методами цього навчання є: самостійна робота, проблемні й
творчі завдання, що розвивають творче мислення (часто домашні
випереджаючі завдання0, питання учня до вчителя, до інших учнів, питання
вчителя до учня.

Є й недоліки інтерактивного навчання: за великий проміжок часу
розглядається невеликий обсяг інформації.

Коли на уроці розглядається великий обсяг інформації, то вчителеві краще
застосовувати методи пасивного навчання, хоча на етапі перевірки раніше
вивченого матеріалу можна використати і інтерактивні методи. Якщо
порівняти глибину вивчення навчального змісту, то при інтерактивному
навчанні учні засвоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння,
застосування, аналіз, синтез, оцінку),відсоток засвоєння матеріалу
високий. Викладач має менший контроль над обсягом і глибиною вивчення,
часом і перебігом навчання, тому і результати роботи тих, хто
навчається, менш передбачувані. При активному навчанні педагог сильніше
розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор, тай учні
краще розкриваються перед учителем. В процесі навчання, коли
застосовуються інтерактивні методи, учні активно приймають важливі
рішення стосовно процесу навчання і це виховує в них почутті
відповідальності і значимості власних дій. Учні самі мотивують, оцінюють
свою діяльність.

У сучасному світі неможливо одній людині знати все навіть в окремій
галузі знання. Учням потрібні нові навички: думати, розуміти сутність
речей, осмислювати ідеї й концепції і вміти шукати потрібну інформацію,
тлумачити її і застосовувати за конкретних умов. Саме цьому сприяють
інтерактивні технології. Інтерактивне навчання дає можливість збільшити
відсоток засвоєння матеріалу, впливає не лише на свідомість учня, а й на
його почуття, волю (дії, практику).

Застосування інтерактивних технологій вимагає старанної підготовки
вчителя й учнів. Вони повинні навчитися успішно спілкуватися,
використовувати навички активного слухання, висловлювати власні думки,
переконувати й бути переконливими й толерантними, розуміти інших,
ставити запитання й відповідати на них.

Сучасний урок – це продуктивний урок, на якому учень відтворює набуті
раніше знання під час опанування нового змісту предмета. Засвоює
практичні дії, формує світогляд, самостійність, активність, творче
мислення.

На своїх уроках я застосовую різноманітні форми й методи навчання,
прагну, щоб кожен учень був активним його учасником. Викладання повинно
спрямовуватися не тільки на розширення обсягу знань з предмета, його
структурування, інтегрування, узагальнення, а також на постійне
перетворення набутого кожним учнем суб’єктивного досвіду.

Звичайно, кожний урок – це складна організаційно-методична схема, всі
компоненти якої взаємопов’язані і взаємозумовлені. Водночас урок – це
завершений, самостійний фрагмент освіти зі своїми задачами і
результатами. І кожен урок дає змогу зробити висновки про стиль роботи
вчителя, розкриває його методичний почерк. Адже вчитель – це творець
уроку, а учні в класі – його асистенти, без яких не відбувається
навчальне дійство.

Сучасні уроки відзначаються різноманіттям форм організації навчання:
лекції, семінари,практикуми, ігри, конференції, презентації тощо. Кожен
урок – це ще одна сходинка до храму знань і умінь.

У своїй педагогічній роботі я широко використовую під час проведення
уроків географії інтерактивні технології. Ось деякі з них.

«Моя шпаргалка».

Учитель заздалегідь готує шпаргалки на листочках у вигляді таблиць,
схем, якими учні користуватимуться протягом уроку. Таблиці, схеми можуть
бути заповнені повністю або частково. Незаповнені проміжки учні будуть
заповнювати під час вивчення теми.

Наприклад, під час вивчення теми «Фізико-географічне положення,
берегова лінія та дослідження Північної Америки.» я складаю такий
план-схему уроку.

Фізико-географічне положення:

План визначення фізико-географічного положення материка.

Площа материка .Розташування материка щодо екватора та нульового
меридіана

Розташування материка щодо тропіків та полярних кіл

Моря та океани, що омивають береги материка

З яким материками межує даний материк

Крайні точки материка (північна,південна, західна,східна)

Протяжність материка з півночі на південь

Протяжність материка із заходу на схід

Крайні точки материка. (Учні визначають і записують географічні
координати крайніх точок материка)

Північна –

Південна –

Західна –

Східна –

Берегова лінія.

(робота з фізичною картою світу)

Берегова лінія півночі Північної Америки

Берегова лінія півдня Північної Америки

Східні береги Північної Америки

Західні береги материка.

Відкриття та дослідження Північної Америки.

Христофор Колумб Семен Дежньов
Вітус Берінг

На етапі актуалізації опорних знань я застосовую «Інтелектуальну
розминку», «Вірю-не вірю», «Географічну розминку», конкурс запитань,
«Опитування-естафету», «Географічну мозаїку», «Лови помилку картографа»,
«Так-ні», «Чомучка», «Мандрівка», «Географічний крос», «Географічний
диктант», «Знайди зайве».

Інтелектуальна розминка

Учитель ставить запитання з базових понять, або запитання можуть ставити
заздалегідь підготовлені учні.

Наприклад:

Інтелектуальна розминка під час вивчення теми «Країни Північної Америки»

Назвіть головні особливості населення Північної Америки.

Чим обумовлена нерівномірність розселення населення Північної Америки?

Чим обумовлена різноманітність рас у Північній Америці?

Які релігії найбільш поширені на території Північної Америки?

Назвіть місця Північної Америки, де утворилися найдавніші цивілізації
світу.

«Вірю – не вірю»

Учні за допомогою сигнальних карток підтверджують, або заперечують
сказане вчителем.

Під час перевірки раніше вивченого матеріалу, або актуалізації опорних
знань можна застосувати даний метод. Приклад питань «Вірю – не вірю» по
Північній Америці. Із даного переліку питань можна обрати ті, які
відповідають темі, яка розглядається на уроці під час вивчення розділу
«Північна Америка»

Чи вірите ви, що крайньою північною точкою Північної Америки є мис
Мерчісон?

Чи вірите ви, що крайньою східною точкою Північної Америки є мис
Мар`ято?

Чи вірите ви, що крайньою південною точкою Північної Америки є мис Сент
– Чарльз?

Чи вірите ви, що крайньою західною точкою Північної Америки є мис Принца
Уельського?

Чи вірите ви, що площа материка Північної Америки разом з островами
становить 24,25млн.км2?

Чи вірите ви, що найвищою точкою материка Північної Америки є гора
Сакраменто, висотою 6194 метри?

Чи вірите ви, що Лабрадор – це острів на півдні Північної Америки.

Чи вірите ви, що Кордільєри займають близько третини площі Північної
Америки?

Чи вірите ви, що Америку відкрив Христофор Колумб?

Чи вірите ви, що Америка названа в честь Амеріго Веспуччі?

Чи вірите ви, що острів Гренландія повністю вкритий льодом?

Чи вірите ви, що старі гори Аппалачі є найвищими горами материка і
знаходяться на заході?

Чи вірите ви, що глибокі річкові долини називаються каньйонами?

Чи вірите ви,що у північній і центральній частині материка розміщені
рівнини?

Чи вірите ви, що на території Північної Америки розміщено велике
розмаїття корисних копалин?

Чи вірите ви,що клімат Північної Америки схожий на клімат Південної
Америки?

Чи вірите ви, що клімат Північної Америки обумовила велика протяжність
материка з півночі на південь та різноманіття форм рельєфу?

Чи вірите ви,що на південь від полярного кола розташований тропічний
пояс?

Чи вірите ви,що територія Північної Америки розташована в 5 кліматичних
поясах?

Чи вірите ви, що у межах арктичного поясу весь рік панує холодне
повітря?

Чи вірите ви, що більша частина материка розміщена у межах помірного
кліматичного поясу?

Чи вірите ви, що на території Північної Америки спостерігають
несприятливі погодні явища – урагани та торнадо?

Чи вірите ви, що на території Північної Америки торнадо мають найбільшу
силу?

Чи вірите ви, що на території Північної Америки наявні всі типи вод
суходолу?

Чи вірите ви, що річка Маккензі є однією з найбільших річок світу?

Чи вірите ви, що річка Святого Лаврентія є правою притокою річки
Міссурі?

Чи вірите ви, що річка Святого Лаврентія відноситься до басейну
Атлантичного океану?

Чи вірите ви, що річка Міссурі є правою притокою річки Міссісіпі?

Чи вірите ви, що річка Ніагара з’єднує два великі озера Ері й Онтаріо?

Чи вірите ви, що на річці Міссісіпі знаходиться великий Ніагарський
водоспад?

Чи вірите ви, що річка Роу є найкоротшою річкою нашої планети?

Чи вірите ви, що річка Роу має довжину усього 80 метрів?

Чи вірите ви, що озеро Маніту є найбільшим прісним озером світу?

Чи вірите ви, що озеро Фонтан Молодості утворилося з безлічі мінеральних
джерел і знаходиться на півострові Флорида?

Чи вірите ви, що Фонтан Молодості повертає сили і молодість, тому що
має священну силу?

Чи вірите ви, що озеро Маніту – найбільше озеро, що знаходиться в озері
Гурон?

Чи вірите ви, що однією з найбільш спекотливих точок на планеті є
Долина Смерті?

Чи вірите ви, що на північному заході США знаходиться Долина Парфумів?

Чи вірите ви, що Великі озера є системою озер у США і Канаді?

Чи вірите ви, що потрапляючи в одне озеро Великих озер можна об`їхати
усі озера?

Чи вірите ви, що Велике Солоне озеро є найбільшим озером Північної
Америки?

Чи ивірите ви,що прерії – це степи Північної Америки?

Чи вірите ви, що найгустіша сітка річок і озер розташована у південній
частині материка?

Чи вірите ви, що на півночі Північної Америки природні зони
простягаються із півдня на північ?

Чи вірите ви, що в середній і південній частинах материка природні зони
простягаються із заходу на схід?

Чи вірите ви, що зона арктичних пустель – це край багаторічного льоду?

Чи вірите ви, що на південному узбережжі Гренландії так тепло влітку,
що люди ходять в шортах і купаються в озерах?

Чи вірите ви, що основою життя в Арктиці є лишайники?

Чи вірите ви, що в зоні тундри ростуть найрізноманітніші рослини, які
пристосовані до теплого клімату?

Чи вірите ви, що навесні в тундру прилітає багато птахів?

Чи вірите ви, що зона лісотундри у Північній Америці відсутня?

Чи вірите ви, що влітку у тайзі можна відчути виснажливу спеку, а
взимку безжальний, пронизливий холод?

Чи вірите ви, що в американській тайзі багато ягід та грибів?

Чи вірите ви, що в американській тайзі немає хижаків?

Чи вірите ви, що у зоні тайги ведеться інтенсивне вирубування лісів?

Чи вірите ви, що зона мішаних і широколистих лісів лежить у західній
рівнинній частині материка?

Чи вірите ви, що під мішаними лісами поширені сірі лісові грунти?

Чи вірите ви, що під листяними лісами поширені чорноземи?

Чи вірите ви, що на Приатлантичній низовині поширені перемінно-вологі
ліси?

Чи вірите ви що характерними деревами перемінно-вологих лісів є хвойні
рослини?

Чи вірите ви, що тваринний світ широколистих лісів зазнав великих втрат
внаслідок освоєння території людиною?

Чи вірите ви, що лісостеп є перехідною зоною між лісо і степом?

Чи вірите ви, що пустелі і напівпустелі становлять суцільну територію і
знаходяться в екваторіальному поясі?

Чи вірите ви, що зони саван і вологих вічнозелених лісів Центральної
Америки подібні до саван та вологих вічнозелених лісів Південної
Америки.

Чи вірите ви, що перлиною північноамериканської природи є
Йєллоустонський національний парк?

Чи вірите ви, що Йеллоустонський національний парк відомий своїми
озерами?

Чи вірите ви, що Долина Смерті являється національним парком Північної
Америки?

Чи вірите ви, що Долина Смерті славиться своїми гейзерами?

Чи вірите ви, що Долина Смерті розміщена на висоті 86м нижче рівня
моря?

Чи вірите ви, що на річці Колорадо створено національний парк Великий
каньйон?

Чи вірите ви, що для збереження природи Північної Америки створено
багато заповідників і національних парків?

Чи вірите ви, що гренландського мисливця називають ескімосом?

Чи вірите ви, що населення Північної Америки переважно сформоване з
вихідців із азіатських країн?

Чи вірите ви, що більшу частину материка займають високорозвинені
країни?

Чи вірите ви, що корінні жителі становлять 50% населення Північної
Америки?

Чи вірите ви, що переважна більшість населення розміщена в США?

Чи вірите ви, що найвищого рівня розвитку досягли племена півдня
Північної Америки – інки?

Чи вірити ви, що США – найбільш розвинута країна світу?

Чи вірите ви, що США охоплюють 52 штати?

Чи вірите ви, що столицею США є Вашингтон?

Чи вірите ви, що сільське господарство США мало розвинуте?

Чи вірите ви, що Канада входить до сімки високорозвинутих держав світу?

Чи вірите ви, що столиця Канади місто Мічіган?

«Експрес-тест»

Тема «Географічне положення та історія відкриття Північної Америки»

1.Хто ще задовго перед відкриттям Христофора Колумба побував у північній
Америці?

а) нормани; в) італійці;

б) австралійці; г) іспанці.

2. Хто відкрив північно-західну частину материка Північна Америка?

а) Вільям Кларк та Давід Томпсон; в) Роберт
Пірі і Фредерік Кук;

б) вітус беринг і Олексій Чириков; г) Фрітьоф
нансен і Руал Амундсен.

3. Як називається крайня північна точка материка Північна америка?

а) мис Сент-Чарльз в) мис Мерчісон

б) мис Мар`ято г) мис Принца
Уельського

4. Як називається крайня Південна точка Північної Америки?

а) мис Сент-Чарльз в) мис Мерчісон

б) мис Мар`ято г) мис Принца
Уельського

5. Як називається крайня західна точка материка Північна Америка?

а) мис Сент-Чарльз в) мис Мерчісон

б) мис Мар`ято г) мис Принца
Уельського

6. Як називається крайня східна точка Північної Америки?

а) мис Сент-Чарльз в) мис Мерчісон

б) мис Мар`ято г) мис Принца
Уельського

Тема «Будова поверхні та рельєф Північної Америки»

1.Які карти відображають форми рельєфу?

а) кліматичні в) фізичні

б) карти грунтів г) політичні

&

&

&

&

&

2. Назвіть старі та невисокі гори на сході материка Північна америка.

а) Аппалачі в) Кордильєри

б) Альпи г) Анди

3. Назвіть гори Північної Америки, протяжність яких становить 6000км і є
найбільшими на материку.

а) Аппалачі в) Кордильєри

б) Альпи г) Анди

4. Як називаються глибокі річкові долини Північної Америки?

а) гейзери в) оазиси

б) каньйони г) торнадо

5. Як називаються рівнини, які розміщена на північ від Міссісіпської
низовини?

а) Центральні рівнини в) Великі
рівнини

б) Малі рівнини г)
Північні рівнини

6. Як називається найвища гора північної Америки?

а) Логан в) Санфорд

б) Орісаба г) Мак-Кінлі

Тема «Клімат Північної Америки. Кліматичні пояси та області»

1. Що вплинуло на формування різних типів клімату Північної Америки?

а) велика протяжність материка із заходу на схід

б) значна протяжність материка із півночі на південь

в) одноманітність форм рельєфу

2. Яка область входить до тропічного кліматичного поясу?

а) область високогірного клімату в)
область мусонного клімату

б) область середземноморського клімату г) область
морського клімату

3. Які ознаки характерні для арктичного кліматичного поясу Північної
Америки?

а) суворі зими і холодне літо в)
суворі зими і тепле літо

б) теплі зими і тепле літо
г) теплі зими і холодне літо

4. Як впливає на погоду Каліфорнійська течія?

а) холодна і посушлива погода в)
посушлива й спекотна погода

б) тепла і волога погода
г) холодна і волога погода

5. У межах помірного клімату розрізняють:

а) дві кліматичні області в)
три кліматичні області

б) чотири кліматичні області г) одну
кліматичну область

6. У помірних широтах Північної Америки переважаючий тип повітряних мас:

а) пасатний б) мусонний
в) західне перенесення

Тема «Північна Америка: води суходолу»

1.Найбільшою річковою системою Північної Америки є:

а) Маккензі в) Колорадо

б) Колумбія г)
Міссісіпі

2. Як називається ріка, що протікає на півночі Північної Америки, яку
індіанці називають Великою рікою?

а) Маккензі в) Колорадо

б) Колумбія г)
Міссісіпі

3. Якій річці іспанці дали назву «забарвлена», вражені червонуватим
кольором її каламутних вод?

а) Маккензі в) Колорадо

б) Колумбія г)
Міссісіпі

4. Який водоспад утворений на річці Ніагара?

а) Вікторія в)
Ніагарський

б) Тітікака г) Сахара

5. Яка характерна особливість річок басейну Тихого океану?

а) короткі і повноводні в) довгі і
повноводні

б) короткі і порожнисті г) довгі і
порожнисті

6. Яка річка сполучає озера Онтаріо і Ері?

а) Колумбія в) Колорадо

б) Гудзон г)
Ніагара

Тема «Природні зони Північної Америки»

1.У якій зоні розміщені більша частина о. Гренландія та острови
Канадського архіпелагу?

а) зона тундри в) зона арктичних пустель

б) зона лісотундри г) зона тайги

2. Як називається перехідна полоса між лісами та степами у Північній
Америці?

а) савани в) пустелі

б) прерії г) гейзери

3. Які кліматичні умови характерні для зони степів?

а) сухе тепле літо та холодна зима

б) сухе холодне літо та тепла зима

в) тепле літо з великою кількістю опадів та
холодна зима

г) тепле літо з великою кількістю опадів та тепла
зима

4. Як називається природна зона , яка знаходиться на безлісих площах
субарктичного поясу?

а) зона тундри в) зона арктичних
пустель

б) зона лісотундри г) зона тайги

5. Який вид тварин знаходиться під загрозою зникнення?

а) олень в)
лисиця

б) бізон г)
лось

6. У якому напрямі простягаються природні зони помірного поясу?

а) широтному б)
меридіальному

Тема «Населення та політична карта Північної Америки”

Які з корінних племен Північної Америки досягли найвищого рівня
розвитку?

а) ацтеки в)
майя

б) ескімоси г)
індіанці

2. Де мешкає переважна більшість населення Північної Америки?

а) Канаді в)
Центральній Америці

б) США г) на
сході материка

3. Якою ще мовою, крім англійської, розмовляють у Канаді?

а) іспанською в)
португальська

в) німецька г)
французька

4. Назвіть федеральний столичний округ США.

а) Колумбія в)
Каліфорнія

б) Орізона г)
Оклахома

5. На території материка північна Америка розташовані великі країни, їх:

а) дві в)
чотири

б) три г)
п’ять

6. Столицею Канади є місто:

а) Монреаль в)
Оттава

б) Торонто г)
Вашингтон

«Інтелектуальна розминка» – «Світлофор»

Учитель проводить бесіду за питаннями, всі учні піднімають вгору картки:
зелені – «відповідь знаю», червоні – «утруднююсь відповісти»

Чи перетинає материк Північну Америку Екватор?

Чи проходить початковий меридіан по території Північної Аме6рики?

Які географічні координати крайньої північної точки Північної Америки?

Як називається крайня Південна точка материка Північна Америка?

Які океани омивають береги Північної Америки?

У яких широтах розміщена більша частина материка Північна Америка?

Чому корінне населення Північної Америки називають індіанцями?

Переселенці переважно з яких європейських країн освоювали Північну
Америку?

Які основні форми рельєфу Північної Америки?

Чим пояснюється різноманіття форм рельєфу Північної Америки?

Які спільні риси наявні у рельєфі Південної та Північної Америк?

Яку роль відіграло давнє зледеніння у формуванні рельєфу північна
Америка?

Чому в Кордильєрах багато родовищ рудних корисних копалин?

Чим пояснюється різноманіття корисних копалин на території Північної
Америки?

В якому напрямку простягаються гори та рівнини Північної Америки?

Які групи корисних копалин є на території материка Північна Америка?

Які повітряні маси значно впливають на формування клімату Північної
Америки?

Чим можна пояснити різке зниження температур на рівнинах материка?

Який вплив морських течій на формування клімату узбереж Північної
Америки?

Які головні риси клімату Північної Америки?

Які чинники впливають на формування клімату Північної Америки?

Які вітри панують на території Північної Америки?

Чому арктичне повітря часом сягає берегів Мексиканської затоки?

Чому в південно-західній частинні Північної Америки мало опадів?

Які найкрупніші річки Північної Америки?

До басейнів яких океанів належать річки материка Північна Америка7

Яку характеристику можна дати озерам Північної Америки?

Які типи вод суходолу характерні для Північної Америки?

Де зосереджено найбільший об’єм вод суходолу материка Північна Америка?

Як використовуються води суходолу Північної Америки?

Які природні зони розташовані на території північної Америки?

Природні зони якого кліматичного поясу займають на материку найбільшу
площу?

Чим обумовлено меридіальне чергування природних зон у внутрішніх
районах Північної Америки?

Чому на півострові Каліфорнія утворилася пустеля?

Яку характеристику можна дати екологічним умовам материка Північна
Америка?

Які причини погіршення екологічного стану материка Північна Америка?

Які заходи збереження природи Північної Америки вживаються на материку?

Які відомі заповідні території Північної Америки ви можете назвати?

Які природні зони Північної Америки найбільш змінені людиною?

Як формувалось населення Північної Америки?

Скільки людей проживає на території Північна Америка?

Яка густота населення материка Північна Америка?

Які країни розташовані у Північній Америці?

Чим відрізняється політична карта Північної Америки від політичної
карти Південної Америки?

На підсумковому етапі вивчення розділу або великої теми пропоную на
основі нових термінів і понять учням самостійно скласти кросворди,
чайнворди, ребуси чи написати географічну казку.

Кросворди, чайнворди, ребуси, загадки можна використовувати для
перевірки знань номенклатури карти. Використання кросвордів для
перевірки знань номенклатури учнями передбачає подання певної
інформації, що відповідає освітній функції контролю. Такий підхід
зацікавлює дітей, оскільки включає в себе елемент гри. Розв’язування
кросвордів впливає на розвиток розумових здібностей школярів, викликає
бажання знати карту і використовувати це в повсякденному житті.

Історія відкриття та географічне положення Північної Америки.

1 о П о о о о о о о о

2

І

3

В

4

Н

5 о

І

6

Ч

7

Н

8

А

9 А о о о о

10

М

о о

11

Е

12

Р

13 И

14 К

15 А

Вершина у Поперечній Вулканічній С`єррі (Мексика) (Попокатепель)

Крайня північна точка північної Америки. (Мерчісон)

Півострів на півночі Арктичного архіпелагу. (Девон)

Найбільший острів у світі. (Гренландія)

Найвища точка Північної Америки. (Мак-Кінлі)

Півкуля, у якій розміщений материк Північна Америка. (Північна)

Океан, який омиває східні береги материка Північна Америка.
(Атлантичний)

«Розпечена сковорідка» – затока. (Мексиканська)

Прізвище керівника норманів,які у Хст. досягли берегів о.Гренландія.
(Рауді)

Долина, яка лежить на кордоні Арізони та Юти, славиться унікальними
кам’яними формаціями і згаслими вулканами. (Монументів)

Переклад з португальської назви півострова Лабрадор. (Землероб)

Крайня південна точка Північної Америки. (Мар`ято)

Прізвище нашого співвітчизника, який досліджував північно-західні
береги Північної Америки. (Чириков)

Прізвище дослідника, який відкрив Америку. (Колумб)

Прізвище мореплавця, який удруге (після норманів) відкрив острів
Ньюфауленд.

Рельєф Північної Америки.

1 о о о Р о о о О

2

Е

о о о о о о

3 3

Л

4

о о о

Ь

5 5

Є

6

Ф

Рівнини, що займають частину басейну Міссісіпі. (Центральні)

Низовинна рівнина, яка знаходиться на південному сході материка.
(Примексиканська)

Гори, які простяглися далеко на схід материка. (Скелясті)

Нагір’я на півдні материка. (Мексиканське)

Назва хребта (США), де знаходиться г.Мак-Кінлі. (Кордільєри)

Осадові корисні копалини (горючі), що знаходяться в Кордильєрах.
(Нафта)

Клімат Північної Америки.

1

К о

о

о

2 Л

3 І

4

М

5о о о А

6 Т

о о

о

Кліматичний пояс, де панують суворі зими і холодне літо. (арктичний)

Штат «сонячний лідер», де усі дні з початку 1967р. до початку весни
1969рр. стояла сонячна погода. (Флорида)

Назва урагану, який в середині вересня 1988р. обрушився на острови
Карибського басейну, Мексику, штат Техас, США. (Гілберт)

Пояс, у якому виділяють три кліматичні області. (помірний)

Вітри, що панують на південному сході материка Північна Америка.
(пасати)

Сильні вітри – урагани у Північній Америці. (торнадо)

Внутрішні води Північної Америки.

1

В

2

Н

3

У

4

Т

5

Р

6

І

7

Ш

8

Н

9 І

10 о В о о о о о о о

11 О

12 о о

Д

13

И

Одна з приток річки Маккензі. (Гіс – Рівер)

Озеро у Канаді. (Вінніпег)

Коротка та швидка річка, яка тече з Кордильєр у Тихий океан. (Колумбія)

Океан, який є басейном р. Святого Лаврентія. (Атлантичний)

Найбільше прісне озеро світу. (Верхнє)

Одна з найдовших і найбільших за площею річок світу, що протікає
територією США. (Міссісіпі)

Річки, які не мають стоку в океан. (внутрішні)

Річка, ширина якої постійно змінюється. (Оскеланео)

Водоспад на р. Ніагара. (Ніагарський)

Озеро, розташоване на північному заході Канади. (Невільниче)

Найкоротша річка на нашій планеті. (Роу)

«Забарвлена річка» (Колорадо)

Озеро у США. (Мічиган)

Природні зони Північної Америки.

1 П

2

Р

3

И

4

Р

5

О

6

Д

7

Н

8

І

9

З

10

О

11

Н

12

И

Зона, що не становить суцільної території у Північній Америці.
(пустелі)

Назва степів в Північній Америці. (прерії)

Велика тварина масою до 300кг, що подекуди трапляється у зоні арктичних
пустель Північної Америки. (вівцебик)

Гризун, що мешкає у зоні тайги Північної Америки. (бурундук)

Зона у Північній Америці, що являє соболю чергування тундри і хвойних
лісів. (лісотундра)

Переважаючі грунти зони тайги Північної Америки. (підзолисті)

Рослини. Що утворюють суцільний килим у зоні тундри Північної Америки.
(лишайники)

Один з чинників, що впливає на розміщення природних зон Північної
Америки.(клімат)

Вид грунтів зони перемінно-вологих лісів. (жовтоземи)

Національний парк Північної Америки. (Єллоустонський)

Зона, що знаходиться на материковому узбережжі Північного льодовитого
океану та деяких прилеглих островів.(тундра)

Хвойні дерева, що ростуть в американській тайзі. (ялина)

Населення та політична карта Північної Америки.

1

П

2

О

3

Л

4

І

5

Т

6

И

7

Ч

8

Н

9 А

10

К

11

А

12

Р

13

Т

14

А

Столиця Мексики.

Переселенці,що складають основну частину населення США.

Штат, де зосереджена найбільша концентрація виробництва.

Корінне населення Канади.

Одне з найбільших міст Канади.

Рослина, що займає одне з основних місць в експорті з Канади.

Штат США.

Країна, що входить до складу сімки високо розвинутих держав світу.

Столиця США.

«Місто богів на території Мексики.

Рослина, що вирощується в Центральних рівнинах.

Основа сільського господарства США.

Племена півдня Північної Америки.

Столиця Канади.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020