.

Розвиток міжнародних перспектив: Європа і світ (сценарій)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3125
Скачать документ

Сценарій уроку

на тему:

Розвиток міжнародних перспектив: Європа і світ

На цьому уроці Ви дізнаєтесь:

– чому Європа завжди прагнула розширення;

– яке місце посідає Європа в сучасному світі і яке прагне посідати;

– з ким , як і чому співпрацює сучасна Європа.

Інформація до роздумів:

– Населення Європи складає близько 800 млн. людей (не більше 20%), а
загальна частка у світовому виробництві сягає 40%; на долю ЄС припадає
близько 20% світового ВВП і понад 25% світової торгівлі.

– В багатьох країнах Африки та Азії європейські мови є державними (разом
із місцевими).

– В багатьох країнах інших регіонів діють системи права, в основу яких
покладено європейські правові принципи.

– Зберігаються тісні економічні, політичні і культурні зв’язки
Європейських країн з їхніми колишніми колоніями.

– Європа, наче магніт, притягає до себе емігрантів з колишніх колоній.

– З п’яти членів Ради Безпеки ООН, навіть якщо не рахувати Росію, два
члени – європейські країни (Велика Британія і Франція); із семи членів
“великої сімки” найбільш економічно розвинутих країн світу чотири –
європейські.

Поміркуємо: як можна оцінити ці факти, про що вони свідчать?

Європейська цивілізація завжди відрізнялась динамізмом. Європа завжди
прагнула вийти за власні межі. Велика грецька колонізація і походи
Олександра Македонського, нестримна експансія стародавнього Риму і
Хрестові походи, наполегливі пошуки морського шляху в Індію і Епоха
Великих географічних відкриттів, переселення мільйонів європейців в
Америку, Австралію, Нову Зеландію і боротьба за колонії – протягом
століть немовби якась сила штовхала Європу і європейців до освоєння
всього світу.

І пояснення цього були різні: і нестача ресурсів, і перенаселення
Європейського континенту, і пошуки золота чи ринків збуту, і прагнення
нести іншим народам християнські цінності, і жадоба збагачення, і жадоба
нових знань.

Зустрічі європейської та інших цивілізацій теж бували різними. Освоєння
європейцями неєвропейського світу супроводжувалось війнами,
пограбуванням колоній, загибеллю мільйонів людей і цілих цивілізацій,
взаємним відштовхуванням і взаємним неприйняттям.

Але і взаємними впливами і взаємним збагаченням. Сьогодні неможливо
уявити навіть повсякденне життя без плодів і результатів таких
взаємовпливів.

Завдання: спробуйте назвати, що принесли такі взаємні контакти в
повсякденне життя Європи та неєвропейського світу?

Сьогоднішній світ дедалі більше стає єдиним. Термін “глобалізація” є
надзвичайно популярним. Можна сперечатися про переваги і недоліки цього
процесу, про те, що він несе світові – але від цього не можна сховатись.

Яке ж місце Європи в цих процесах і в сучасному світі взагалі? Можна
сказати, що Європа є однією з рушійних сил цих процесів. Особливе місце
тут займає Європейський Союз. Саме він сьогодні є провідною силою в
Європі і прагне посісти відповідне місце в світі в цілому. Він визначає
шляхи розвитку міжнародних перспектив, основні напрямки співробітництва
Європи з іншим світом.

Які ж стратегічні завдання ставить він перед собою, а отже, і перед
Європою в цілому. Розглянемо їх, спираючись на офіційні документи цієї
організації.

Перше і головне завдання – створення стабільної Європи, яка матиме вплив
в усьому світі. Звідси – необхідність миру, демократії і дотримання прав
людини в усіх європейських країнах, особливо в новопосталих. Євросоюз
надає їм допомогу у вирішенні цих завдань. Стратегічним напрямком у
подоланні проблем є розширення, поступове включення всіх європейських
країн в загальноєвропейську систему.

Друге завдання – збереження власної конкурентоспроможності на світовому
ринку з одночасною лібералізацією світової торгівлі. Вважається, що це
принесе найбільшу користь країнам, що розвиваються.

Останнім часом дедалі більш актуальною стає проблема збереження миру і
стабільності в світі, боротьба з міжнародним тероризмом. А для цього
необхідна тісна співпраця з усіма країнами і міжнародними організаціями,
участь у миротворчих операціях в багатьох регіонах і зонах конфліктів.
Здійснюються також різноманітні програми допомоги у розвитку багатьом
країнам, які цього потребують. Це також розглядається як необхідна умова
збереження стабільності в світі.

Отже, головні сфери міжнародного співробітництва Європи:

– політика, безпека в Європі і світі;

– допомога в розвитку;

– розвиток міжнародної торгівлі і економічних зв’язків;

– гуманітарна сфера, боротьба з наркотиками, СНІДом, злочинністю,
забрудненням оточуючого середовища, неконтрольованою міграцією тощо.

В основу міжнародної політики Євросоюзу покладено доволі просту істину:
вирішення сучасних проблем неможливе без багатогранного міжнародного
співробітництва. Тому розвиваються відносини з усіма країнами і
регіонами.

Факти:

– У Брюсселі (столиці ЄС) акредитовано посольства багатьох іноземних
держав.

– У світі працюють близько 120 комісій ЄС, які постійно інформують
організацію про ситуацію в регіонах і окремих країнах.

– Регулярно, не рідше ніж раз на рік, відбуваються зустрічі (самміти) на
вищому рівні лідерів провідних європейських країн з колегами зі США,
Японії, Росії. На цих зустрічах визначаються основні напрямки
координації зусиль із вирішення міжнародних проблем, визначаються
напрямки світового розвитку в усіх сферах.

– ЄС фінансує 40-50 тисяч програм допомоги різним країнам в
різноманітних сферах.

Поміркуємо: про що свідчать ці факти?

Основні напрямки і партнери

США. Європа і США – найбільш розвинуті економічні системи. З кожним
роком вони стають дедалі більш взаємозалежними. Тому головні напрямки
співробітництва між ними – вироблення єдиної стратегії економічного
розвитку, цивілізоване вирішення торговельних конфліктів і протиріч.
Надзвичайно актуальним стає також співробітництво в галузі екології.

Країни колишнього СРСР. З усіма цими країнами існують “Договори про
партнерство і співробітництво”, здійснюється допомога їм в поступовій
інтеграції в єдиний європейський простір – як економічна, так і
політична і гуманітарна. У 1991 році було започатковано програму ТАСІС,
головним завданням якої є надання знань і технологій для більш швидкого
переходу до ринкової економіки і укріплення демократії та законності. На
період 2000-2006 рр. заплановано виділити в рамках цієї програми понад 3
млрд. євро. Особливе місце у відносинах ЄС з цим регіоном займають
Україна та Росія.

Південно-Східна Європа. Це, в основному, країни колишньої Югославії.
Головне завдання тут – збереження миру, надання цим країнам економічної
допомоги, поступова інтеграція їх у європейські структури. Здійснюються
миротворчі місії, надається фінансова і гуманітарна допомога.

Близький Схід. Головне завдання в цьому регіоні – участь у процесі
мирного врегулювання близькосхідного конфлікту, а також надання
фінансової і гуманітарної допомоги. Особливе місце в цьому регіоні
посідає боротьба з тероризмом.

Середземномор’я. У 1995 р. 15 країн Євросоюзу і 12 середземноморських
країн і територій підписали Барселонську декларацію, яка передбачає
створення в цьому регіоні “зони загального процвітання”, спільну
боротьбу з наркотиками і тероризмом, співробітництво в питаннях міграції
та захисту прав людини. До 2010 року тут повинна бути створена зона
вільної торгівлі.

Південно-Східна Азія. Тісне співробітництво з АСЕАН (Асоціація країн
Південно-Східної Азії) в усіх сферах, в першу чергу – в економічній.

Південна Америка та Африка. ЄС сприяє розвитку цих регіонів, створенню в
них регіональних об’єднань. Співробітництво розвивається також в
екологічній і гуманітарній сферах.

Міжнародні організації. В першу чергу, ЄС співпрацює з ООН, Всесвітньою
торговельною організацією, Організацією безпеки і співробітництва в
Європі та іншими. Створюються спільні проекти, розвивається
співробітництво в галузі захисту навколишнього середовища, наданні
фінансової та гуманітарної допомоги, миротворчих місіях.

Головне: Європа активно розвиває міжнародне співробітництво з усіма
країнами в усіх регіонах світу. Мета – стабільний і безпечний світ.
Основні напрямки міжнародного співробітництва – політика, економіка,
гуманітарна та екологічна сфери.

Запитання і завдання:

У 1992 р. світ відзначав 500-річчя “відкриття Америки Колумбом”. Але цей
ювілей став і приводом для переосмислення суті цієї події. Зараз
вважається навіть некоректним застосовувати цей термін. Його замінено
терміном “зустріч двох цивілізацій”. Як Ви гадаєте, чому?

Як Ви думаєте, чому ж все-таки Європа завжди прагнула вийти за власні
межі?

Чому, на Вашу думку, Євросоюз прагне розширення своєї міжнародної
політики?

Визначте основні завдання і напрямки міжнародної політики ЄС.

Які відмінні риси Ви побачили в напрямках співробітництва Європи з
різними регіонами?

Книжкова полиця:

Історія сучасного світу (за ред. Ю. А. Горбаня). – К., 2001.

“Путівник по Євросоюзу”: HYPERLINK “http://www.eu-ukraine.kharkov.ua”
\t “_blank” www.eu-ukraine.kharkov.ua

“ЄС та світове суспільство”: HYPERLINK
“http://www.eur.ru/ru/p_418.htm” http://www.eur.ru/ru/p_418.htm

Дені де Ружмон. Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий лист до Європейців.
– Львів, 1998. 273 с.

Геген Д. У лабіринті Європейського союзу. К., 1995

Загальний сервер Європейського Союзу: HYPERLINK
http://www.europa.eu.int www.europa.eu.int

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019