.

Охорона природи (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5225
Скачать документ

Вiдкритий урок з природознавства 6 клас

Тема Охорона природи

Мета: дати знання про сучаснi методи охорони природи; познайомити

з природоохоронними територiями своєї мiсцевостi, розвивати

вміння аналiзувати, узагальнювати; розвивати здiбностi до

самоосвiти; виховувати почуття особистої вiдповiдальностi за стан
навколишнього середовища, дбайливе ставлення до природи, почуття
прекрасного.

Обладнання : карта «Природоохороннi території України , таблицi

«Червона книга України» ,карта «Природоохороннi територii
регіону».

Тип уроку засвоєння нових знань.

Хiд уроку.

Організаційний момент.

Мотивацiя навчальної та пізнавальної дiяльностi учнів.

– Бiосфера-велетенська екологічна система, яка включає всi види живих

органiзмiв. Кожний біологічний вид унікальний i неповторний. Людина теж
є частиною цієї системи. На протязi всієї iсторii людство не тільки
вивчало природу i відкривало новi землi. Люди використовували природнi
скарби. Згiдно з тим , як людей ставало все більше, а розвиток науки i
технikи давав ім новi можливостi, все помітніше вiдчувалися змiни в
природi, викликанi

діяльністю людини. Зростаючий вплив людини на природу приводить до її
збіднення: зникають або стають рiдкiсними багато видiв органiзмiв .
Останнiм часом виникло багато проблем, якi потребують негайного
вирiшення.

– З’ясуємо головну проблему сучасності. (Проблемне питання).

1-й учень:

Наш вік двадцять перший , сповнений тривог

Шалених ритмів, стресу ,відкриття .

Вiд космосу до самого земного

На карту ставить долi i життя.

У вiдчай впала молода тополя,

Вмирав повiльно скручений листок,

Болять забрудненi легенi поля :

Бiль вiддає у кожен колосок

Мов примули на діючих вулканах,

Понад землею зводяться АЕС.

Iде на людство хвилею цунамi,

Збунтованого атома прогрес.

2-учень:

Зникають i тварини , i рослини…

Так, дуже сумно, що природа гине.

Але ж не всi ! Уми їх все одно ,

Хоч інколи , побачимо в кiно…

Авжеж , в кiно…Чи в мультиках хіба…

Нi , це не просто сором ,

Це – ганьба!

Тварини потребують охорони !

Навiщо ж тодi книга є Червона ?!

Створила ж заповідники людина,

Щоб жодна не загинула тварина ?!

Ну, а рослини ? Це немов кохання !

Не вже колись залишиться остання ?

Рослини- це краса Землi барвиста ,

Без них навiть мистецтво втратить змiсту!

Планета є для кожног оселя,

Нема рослин , тварин , Земля-пустеля ,

Бо з космосом ми будем наодинцi…

А хто наносить шкоду , тi-злочинцi !

Та нi я не злочинець , не байдужа…

Менi природу жаль ,i навiть дуже !

3.Актуалiзацiя опорних знань та вмінь учнів.

– Що таке охорона природи ? (Гра «Одягни ромашку»).

Дiти на листочках пишуть вiдповiдь на питання, як вони
розуміють

поняття.

4.Вивчення нового матерiалу .

1. Гра «Чарiвна скринька»

– Що б пiдготуватися до роботи на уроцi, необхідно відповісти на
питання.

Питання:

1.Якi причини змусили людину охороняти природу ?

2.Навести приклади змiни середовища життя внаслiдок дiяльностi людини.

3.У чому причина збіднення видового складу біосфери ?

4. Що сучасна людина отримує від біосфери ?

5.Що сучасна людина отримує від природи ?

6.Яких правил поведінки у необхiдно дотримуватись?

2. Прес-конференцiя

– Сьогоднi на уроцi ви отримаєте інформацію про охорону природи.

В цьому нам допоможуть учнi, якi отримали завдання пiдготувати
повідомлення з певних питань.На прес-конференцiї присутнi фахiвцi з
охорони природи: біолог,географ, історик, представник мiжнародної
органiзацiї.

1.Коресподент газети «Минуле»

– Коли виникла необхідність охорони природи ?

– Необхiднiсть в охоронi природи виникла з появою людини розумної.
Первiсна людина перебувала у найбiльшiй залежностi від природи, яка
давала їй все потрібне для життя. Вплив людини на навколишню природу
значно посилився , коли вона навчилася добувати i використовувати
вогонь. Так, під час полювання на диких тварин спалювалися великi лiсовi
масиви. Вогонь завжди ніс величезну загрозу iснуванню рослин i тварин. З
часом людство зрозумiло це, але вiдмовилося від такого способу
здобування їжi лише з розвитком

скотарства.

2.Кореспондент газети «Iсторичнi факти»

-Якi природоохороннi заходи застосовували в Київськiй Русi ?

-У Київськiй Русi природоохороннi закони видав Ярослав Мудрий, про що
свідчить пам’ятка права «Руська правда». Там зазначено про заборону
вирубувати ліси, полювати на бобрiв, рiдкiсних птахів тощо.

3. Кореспондент газети «Подорож у минуле»

– У вашiй книзi «Бережiть природу» вказано особливе ставлення до
природи у часи Петра 1. Яке саме?

-У Росiї за царювання Петра1 було здійснено ряд природоохоронних
заходiв. Вiн видав укази про охорону лiсiв, тварин, води від забруднення
в гаванях i на рейдах. Лiси на берегах річок оголошували заповiдниками.
Порушникiв указів карали смертю. Помiчникам забороняли рубати дубовi та
сосновi ліси, вимагали від них садити ліси в степах ,закладали сади . В
Українi, крім петровських указів, діяли гетьманськi універсали з питань
охорони земель, лiсiв i тварин.

4. Кореспондент журналу «Природа i ми»

-Що входить до складу природоохоронного фонду України ?

-Природо-заповiдний фонд України включає бiосфернi та природні
заповідники, нацiональнi парки, регiональнi ланшафтнi парки,заказники,
пам’ятники природи, заповiднi урочища, ботанiчнi сади, зоологiчнi парки,
парки-пам’ятники садово-паркового мистецтва.

5. Кореспондент журналу «Мандрiвник»

-Яка мета створення заповідників ? Якi заповідники iснують на
території України ?

-Природнi заповідники- природоохороннi ,науково-дослiднi установи
загальнодержавного значення ,що створюються з метою збереження в
природному станi типових або унікальних для даної ландшафтної зони
природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, визначення
природних процесів та явищ, що вiдбуваються в них, розробки наукових
засад охорони навколишнього природного середовища. Бiосфернi заповідники
створюються з метою збереження в природному станi найбiльш типових
природних комплексів біосфери. В Українi природних заповідників 17 i
бiосферних 4.

Кримський заповідник-iсторiя заповiдної території налiчує понад 90
рокiв.

Карадазький природний заповідник розташований у пiвденно-схiднiй
частинi Кримського пiвострова на вiдстанi 36 км на пiвденний захiд від
м.Феодосiї. Це один з найпримітніших та наймальовничіших куточків Криму.

Карпатський бiосферний заповідник призначений для збереження
унікальних гірських ландшафтів Українських Карпат.

Природний заповідник «Горгани», розташований у найнедоступнишiй
високогiрнiй i кам’янистiй частинi Горган-Довбушанських Горганов. Його
вершини та верхнi частини схилів вкритi кам’янистими розсипами,
утвореними пісковиком. Такi розсипи мають місцеву назву «горгани».

Дунайський бiосферний заповідник-створеньний з метою збереження
типових та унікальних природних комплексів у дельтi Дунаю.

Канiвський природний заповідник-один з найстарiших заповiдникiв в
Українi. Вiн був створений у 1923 р.

Днiпровсько-Орiльський природний заповідник створено з метою
збереження унікального ландшафту долини середнього Днiпра та ріки Орiль
з комплексом характерної флори i фауни.

Український степовий природний заповідник був створений у 1961 р. в
результатi об’єднання самостiйних заповідників «Хомутовська степ»,
«Кам’янi Могили», «Михайлівська Цiлина», «Стрiльцiвський степ», якi
увiйшли до його складу як окремi вiддiлення.

Казантипський заповідник (мис Казантип) розташований на
північному-захiдному узбережжi Керченського пiвострова.

Опукський природний заповідник створений у 1998р., призначений для
збереження у природному станi типових степових ландшафтів Кримського
пiвострова та аквакомплексів Чорного моря з остравами Скелi-кораблi .

Ялтинський гiрсько-лiсовий природний заповідник було створено у 1973р.
Рослиннiсть заповідника доволi різноманітна i утворює чотири висотних
пояси.

Природний заповідник «Мис Мартьян» розташований на Пiвденному березi
Криму біля Ялти.

Бiосферний заповідник «Асканiя Нова» посiдає особливє мiсце, оскiльки
історія заповідання його території нараховує 110 років .

Чорноморський бiосферний заповідник відіграє особливу роль у
збереженнi рiдкiсних видiв птахів.

Луганський природний заповідник було створено у 1968р з метою
збереження у природному станi типових та унікальних для степової
ландшафтної зони природних комплексів.

Полiський природний заповiдник (1968р) –розташований у
пiвнiчно-захiднiй частинi Центрального ,або Житомирського, Полiсся
України.

Природний заповідник «Розточчя» . Тут можна побачити представників
усіх класiв хребетних.

h

j

o

4

c

?c??

??

0

4

$ ’ ’   c $c ?c??

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020