.

“О, щасливчик!” (сценарій)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1648
Скачать документ

СЦЕНАРІЙ

проведення гри з економіки “О, щасливчик!”

УМОВИ: можливість отримання високої оцінки за умови хороших знань з
економіки. Гра складена на основі тестових завдань “Unior Echivment
Ukraine”. Ціна однієї правильної відповіді на тест 2 бали. Ви маєте
відповісти на 6 тестів, таким чином отримати 12 балів. Одна неправильна
відповідь –2 бали.

ВЕДУЧИМИ ГРИ БУДУТЬ: Аня і Яна, які добре знають економіку і
зможуть корегувати ваші відповіді.

ЗВУКОВЕ ОФОРМЛЕННЯ: Олександр Айзуп.

Приступаємо до конкурсу:

запрошуємо першого учасника.

Це учень ______ класу _______________________________________

зосередьтеся будь-ласка. Перше запитання до Вас:

Обмеженість ресурсів – це проблема, яка:

А) існує лише у слаборозвинених країнах;

Б) є актуальною тільки для бідних людей;

В) існує у всіх суспільствах і є актуальною для всіх людей;

Г) ніколи не виникає у багатих людей.

Вірною є відповідь “в”

Рівень життя нації зросте, якщо:

А) ВНП і населення збільшиться однаковою мірою;

Б) ВНП зросте скоріше, ніж населення;

В) населення збільшиться швидше, ніж ВНП;

Г) виробництво і споживання зменшаться.

Відповідь “б” є вірною

Які з фірм матимуть найбільшу свободу дій при встановленні цін на

свою продукцію?

А) одна з 3 компаній даної галузі;

Б) єдиний виробник товару, для якого існує багато замінників;

В) єдиний виробник товару, для якого не існує замінників;

Г) одна з 300 фірм певної галузі.

Правильна відповідь “в”

Державний бюджет стає профіцитним, як тільки:

А) податки скорочуються;

Б) податки збільшуються;

В) державні видатки зростають;

Г) державні доходи перевищують видатки.

Правильна відповідь “г”

Ціна кожного з наведених нижче товарів зросла на 20%. Попит на який з
цих товарів, імовірне всього, зменшиться найбільшою мірою:

а) хліб;

б) молоко;

в) обід у ресторані;

г) лінзи для окулярів.

Правильна відповідь “в”

Процес перетворення країн, що розвиваються, в економічно розвинуті, як
правило потребує:

А) прискорення росту населення;

Б) припинення будь-якої модернізації виробничої інфраструктури;

В) збільшення обсягу виробництва й розвитку зовнішньої торгівлі;

Г) скорочення витрат на освіту й підготовку кадрів.

Правильна відповідь “в”

Ви правильно відповіли на всі запитання і отримуєте оцінку в 12 балів.

А тепер музична пауза на 30 секунд. До роботи приступає звукооператор.

Запрошуємо другого учасника.

Це учень_______ класу__________________________________________

Контроль за забрудненням навколишнього середовища і його регулювання
призводять до:

А) зниження темпів економічного зростання і рівня зайнятості;

Б) виникнення нових ринків і робочих місць у виробництві засобів

контролю за станом навколишнього середовища;

В) росту числа звалищ небезпечних відходів, заборонених законом;

Г) припинення забруднення повітря, ґрунту і води.

Правильна відповідь “б”

Чим визначається вартість десятидоларової банкноти?

А) це вартість паперу, на якому вона надрукована;

Б) це вартість золота, яке забезпечує банкноту;

В) це вартість праці, що витрачена на її друкування;

Г) це вартість товарів та послуг , які можна придбати на 10 доларів.

Правильна відповідь “г”

Яке з цих тверджень правильне?

А) виробництво і продуктивність – це одне й те ж саме;

Б) зростання виробництва має призвести до збільшення продуктивності;

В) продуктивність зростає, коли всі ресурси країни повністю задіяні;

Г) збільшення продуктивності призводить до зростання виробництва при тих
самих ресурсах.

Правильна відповідь “г”

Уряд регулює економіку, щоб:

А) скоротити конкуренцію на ринку;

Б) забезпечити ринок товарами та послугами, дешевшими ніж у приватних
підприємців;

В) впливати на побічні наслідки розвитку;

Г) гарантувати отримання доходу всім компаніям.

Правильна відповідь “в”

Яке з висловлювань про бідність є неправильним?

А) поняття бідності відносне;

Б) підставою для віднесення людини до категорії бідних служить величина
доходу сім’ї;

В) величина межі бідності змінюється з плином часу;

Г) більшу частину бідних на Україні становлять не українці.

Правильна відповідь “г”

Фінансовий план уряду називається:

А) його боргом;

Б) оподаткування;

В) національним плануванням;

Г) бюджетом.

Правильна відповідь “г”

Музична пауза 30 секунд.

Запрошуємо до участі третього учасника _______________________________

Для Вас перше запитання: Крива виробничих можливостей ілюструє:

А) вплив обмеженості ресурсів та альтернативної вартості на суспільство;

Б) різні варіанти виробництва двох товарів за умови повного використання
наявних ресурсів;

В) зміну витрати при виробництві різних продуктів;

Г) альтернативну вартість виробництва або гармат, або масла.

Правильна відповідь “б”

Одноосібне володіння:

А) організувати важко і невигідно;

Б) найбільш розповсюджені форми організації бізнесу;

В) це підприємство, в якому більше одного власника;

Г) як форма організації бізнесу використовується переважно великими
організаціями.

Правильна відповідь “б”

Державний бюджет стає профіцитним, як тільки:

А) податки скорочуються;

Б) податки збільшуються;

В) державні видатки зростають;

Г) державні доходи перевищують видатки.

Правильна відповідь “г”

Контроль за забрудненням навколишнього середовища і його регулювання
призводить до:

А) зниження темпів економічного зростання і рівня зайнятості;

Б) виникнення нових ринків і робочих місць у виробництві засобів
контролю за станом навколишнього середовища;

В) росту числа звалищ небезпечних відходів, заборонених законом;

Г) припинення забруднення повітря, ґрунту і води.

Правильна відповідь “б”

Крива попиту:

А) показує, що споживачі схильні більше купувати за нижчими цінами;

Б) однакова для всіх товарів та послуг;

В) встановлює зв’язок між ціною товару та його пропозицією;

Г) це залежність двох ринкових змінних, характер якою визначається
Міністерством економіки.

Правильна відповідь “а”

Ціна кожного з наведених нижче товарів зросла на 20%. Попит на

який з цих товарів, імовірніше всього, зменшиться найбільшою
мірою:

А) хліб;

Б) молоко;

В) обід у ресторані;

Г) лінзи для окулярів.

Правильна відповідь “в”

Ви добре справились із завданням і отримали ______ балів.

Для Вас звучить музична пауза.

Запрошуємо четвертого учасника ___________________________________
____________________________________________

Споживачі та виробники впливають на виробництво:

А) у ринковій економіці;

Б) у традиційній економіці;

В) у централізованій економіці;

Г) у всіх економічних системах.

Правильна відповідь “а”

Одна з переваг товариства полягає в тому, що:

А) об’єднання партнерів дозволяє залучити додаткові кошти;

Б) кожен партнер несе повну майнову відповідальність;

В) партнери об’єднавши зусилля, мають успіх;

Г) його діяльність продовжується, навіть якщо один з партнерів полишає
справу.

Правильна відповідь “а”

Ринкова конкуренція дуже важлива, тому що вона:

А) обмежує вплив попиту й пропозиції;

Б) зводить нанівець мотив отримання прибутку;

В) стимулює виробників працювати ефективніше;

Г) створює ринок, на якому виробники можуть контролювати ціни.

Правильна відповідь “в”

Купівельна спроможність грошей:

А) зростає у період інфляції;

Б) зменшується у період інфляції;

В) не залежить від зміни цін під час інфляції чи дефляції.

Правильна відповідь “б”

Який економічний устрій базується на принципах ринкової економіки:

А) капіталізм;

Б) комунізм;

В) соціалізм;

Г) традиціоналізм.

Правильна відповідь “а”

Яка з вказаних нижче груп населення виграє від піднесення цін:

А) люди, які мають фіксований дохід;

Б) власники всіх цінних паперів;

В) боржники;

Г) кредитори.

Правильна відповідь “в”

Вітаємо з успішним закінченням тестування.

Ви отримали _______ балів.

Запрошуємо останнього п’ятого учасника ____________________________

У системі вільного підприємництва:

А) людина має право займатися будь-яким законним бізнесом;

Б) кожен громадянин право голосувати на виборах;

В) товарів так багато, що їх продають за найнижчими цінами;

Г) порушується справедливість у оплаті праці.

Правильна відповідь “а”

Рівень життя нашої нації зросте, якщо:

А) ВНП і населення збільшиться однаковою мірою;

Б) ВНП зростає скоріше, ніж населення;

В) населення збільшиться швидше, ніж ВНП;

Г) виробництво і споживання зменшаться.

Правильна відповідь “б”

Які з фірм матимуть найбільшу свободу дій при встановленні цін на свою
продукцію?

А) одна з трьох компаній даної галузі;

Б) єдиний виробник товару, для якого існує багато замінників;

В) єдиний виробник товару, для якого не існує замінників;

Г) одна з 300 фірм певної галузі.

Правильна відповідь “в”

Банківські резерви:

А) кошти, які банк позичає іншим банкам;

Б) кошти, відкладені для майбутніх інвестицій;

В) загальна сума грошей вкладників;

Г) частина активів (відсоток від суми депозитів), які банк не може
надати у кредит.

Правильна відповідь “г”

Політика центрального банку країни пов’язана, головним чином, з:

А) оподаткуванням та витратами бюджету;

Б) регулюванням пропозиції грошей та кредитів;

В) фінансуванням державних програм;

Г) вимогами профспілок про збільшення оплати праці.

Правильна відповідь “б”

Закон пропозиції відображає те, що:

А) покупці купують більше товарів та послуг за нижчими цінами, ніж за
вищими;

Б) виробники пропонуватимуть більше товарів та послуг, якщо ціни будуть
вищими;

В) кількість товарів, запропонованих на продаж, не залежить від ціни;

Г) споживачі купують більше якісних товарів, ніж неякісних.

Правильна відповідь “б”

Дякуємо, Ви набрали ______ балів.

Вас вітає переможець обласного конкурсу “Дніпровські хвилі” Катерина
Кузьміна.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020