.

Інтегрований урок з української літератури і математики (6 клас) (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 4450
Скачать документ

Інтегрований урок з української літератури і математики (6 клас)

Переорієнтація суспільства на розвиток людини зумовили якісно нові
вимоги до вивчення шкільних предметів. Нині робота вчителів повинна бути
спрямована головним чином на формування національно-мовної особистості —
людини, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно вправно
користуватися усіма засобами української мови, термінами й висловами з
різних галузей наук, постійно виявляє увагу до культури й естетики свого
мовлення, любить, поважає мову свого народу.

Сучасний урок будується на засадах розвивального навчання, що сприяє
розвитку в учнів мисленнєвих операцій, умінь аналізу, синтезу,
порівняння, узагальнення, систематизації, класифікації, визначення
причинно-наслідкових зв’язків та залежностей фактів і явищ, а також їх
логічного структурування, використання елементів дослідження, пошуку,
визначення головного і другорядного.

Крім того, на уроках має бути створена така психологічна атмосфера між
учителем і учнями, яка сприятиме інтересу до навчання, викликатиме
готовність до сприймання й засвоєння предмета. Тобто навчання необхідно
нині будувати на гуманістичних засадах. Серед них можна виділити такі:

— учень — це особистість, основна фігура у навчально-виховному процесі;

— великого значення вчитель має надавати розвиткові мотивації, тобто,
новий матеріал подається лише тоді, коли в учнів сформується інтерес до
його вивчення;

— основне завдання вчителя — уміння добирати засоби для реалізації учнем
внутрішньої свободи вчитися і виявляти ініціативу в цьому процесі;

— використовувати індивідуальні і групові форми роботи. А тому вчитель
повинен використовувати різноманітні форми і методи роботи, різноманітні
типи уроків, зокрема, інтегровані уроки, на яких учні отримують
інформацію із різних галузей наук.

Ми пропонуємо інтегрований урок української літератури і математики в
6-му класі (урок-пара) на тему «Про Т. Г. Шевченка і його творчість на
уроках математики».

Навчальна мета: повторити та закріпити знання учнів про життя та
творчість Т.Г. Шевченка; удосконалювати навички виразного читання,
зв’язного мовлення; виробляти вміння і навички розв’язування вправ на
всі дії з дробами.

Розвивальна мета: розвивати логічне мислення, творчі здібності учнів;
викликати інтерес до вивчення предметів, зацікавленість.

Виховна мета: на прикладі життя і творчості Тараса Григоровича Шевченка
виховувати учнів справжніми громадянами своєї країни.

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

Обладнання: портрет Т.Г. Шевченка, український рушник, ілюстрації до
творів поета, хронологічна таблиця, різноманітний роздатковий матеріал,
вислови видатних діячів літератури про Кобзаря, математику.

I. Оголошення теми та мети уроку.

Учитель математики. Тема нашого сьогоднішнього уроку «Про Т. Г. Шевченка
та його творчість на уроках математики». Ми будемо вдосконалювати вміння
та навички виконання дій з дробами.

Учитель літератури. Але урок з математики у вас сьогодні буде
незвичайним, бо усі математичні дії ви будете виконувати, повторюючи і
закріплюючи відомості про життя та творчість великого українського
письменника Т.Г. Шевченка.

II. Повторення та закріплення знань, умінь та навичок. Учитель
літератури. Слово надається бібліографу, який

нагадає нам основні факти з життя та творчості Т.Г. Шевченка.

(На дошці — хронологічна таблиця, за якою бібліограф будує свою
розповідь.)

Тарас Шевченко був не лише творцем геніального «Кобзаря», тобто поетом,
а й драматургом, прозаїком, художником, мислителем, фольклористом, який
залишив велику образотворчу спадщину — понад тисячу творів.

Літературна спадщина Шевченка — «Кобзар», п’єса «Назар Стодоля».

Балади: «Катерина», «Гайдамаки», «Гамалія», «Мар’яна-черниця», «Іван
Підкова», «До Основ’яненка», «Тарасова ніч», «Тополя».

Поеми: «Сова», «Сліпий», «Наймичка», «Відьма», «Сон».

Поезії: «Думи мої», «Заповіт».

Українські народні думи: «Невольники на каторзі», «Маруся Богуславка»,
«Втеча трьох братів з Азова». Цикл поезій «В казематі» та багато інших
творів.

Його іменем названо Київський національний університет, парки, вулиці,
бульвари. У містах України встановлено пам’ятники великому Кобзарю.

І мене в сім’ї великій,

В сім’ї вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом.

Щоб слово пламенем взялось.

Цікаво знати: Тарас Шевченко із 47 років життя __ років був на засланні,
__ років — кріпаком, і лише __ років — на волі.

Учень зачитує уривок із поезії «Якби ви знали, паничі…»

Там матір добрую мою

Ще молодую у могилу

Нужда та праця положила.

Там батько, плачучи з дітьми

(А ми малі були і голі),

Умер на панщині!.. А ми

Розлізлися межи людьми,

Мов мишенята. Я до школи —

Носити воду школярам.

Брати на панщину ходили,

Поки лоби їм поголили!

А сестри! Сестри! Горе вам,

Мої голубки молодії,

Для кого в світі живете?

Ви в наймах виросли чужії,

У наймах коси побіліють.

У наймах, сестри, й умрете!

Учитель літератури. І так, ви згадали основні моменти з життя та
творчості великого Кобзаря.

Учитель математики. А зараз ви розв’яжете деякі вправи, відповіді на них
будуть пов’язані з життям та творчістю Т.Г. Шевченка.

Задача 1. Скільки років було Т.Г. Шевченку, коли вийшла його збірка
поезій, яка поклала початок новому періоду в історії української
літератури, якщо 3/13 цього числа дорівнює 6? (26 років.)

Учитель літератури (після розв’язання). То як називається ця збірка
поезій? («Кобзар»)

Перед вами ілюстрація до твору Шевченка, який ви вивчали і в назві якого
є числівник, ви прослухаєте уривок із цього твору і назвете його.

(Учень читає уривок із поезії «Мені тринадцятий мина-ло…»)

А я собі у бур’яні

Молюся Богу…

І не знаю,

Чого маленькому мені

Тоді так весело молилось,

Чого так весело було?

Господнє небо і село,

Ягня, здається, веселилось!

І сонце гріло, не пекло!

Та недовго сонце гріло,

Недовго молилось…

Запекло, почервоніло

І рай запалило.

Мов прокинувся, дивлюся:

Село почорніло,

Боже небо голубеє

І те помарніло.

Поглянув я на ягнята –

Не мої ягнята!

Обернувся я на хати –

Нема в мене хати!

Не дав мені Бог нічого!..

І хлинули сльози,

Тяжкі сльози!..

А дівчина

При самій дорозі

Недалеко коло мене

Плоскінь вибирала,

Та й почула, що я плачу.

Прийшла, привітала,

Утирала мої сльози

І поцілувала…

Неначе сонце засіяло,

Неначе все на світі стало

Моє… лани, гаї, сади!..

І ми, жартуючи, погнали

h\

– h\

h\

– h\

h\

h\

– h\

h\

– h\

FЧужі ягнята до води.

Учитель математики. Наступне завдання таке. У кожного на парті таблиця
«Цікаво знати», вам треба заповнити пропущені місця цифрами. Але це
можливо, коли ви розв’яжете деякі вправи.

Виконайте дії:

1) (1 : 1/20) х (77/8 – 3,8) : 23/80 – 30 = (Відповідь: 10.)

2) Знайдіть значення виразу:

Х + 11/2 х 21/3, якщо Х = 20,5 (Відповідь: 24.)

3) Розв’яжіть рівняння:

(Х – 8) х 2/5 = 2 (Відповідь: 13.)

Учитель літератури. Ви заповнили вільні місця і дізналися про досить
цікаві факти з життя Т.Г. Шевченка, які вам знадобляться і в наступних
класах.

Учитель математики. А зараз я вам пропоную розв’язати задачу.

Задача: Потяг проходить відстань між двома містами за 6 годин зі
швидкістю 68 км/год. Скільки часу треба велосипедисту, щоб проїхати 1/8
цієї відстані зі швидкістю 17 км/год? (Відповідь: 3.)

(Вчитель математики, перевіряючи завдання, оцінює роботу учнів, які
правильно розв’язали задачу).

Учитель літератури. Але це була не просто задача, у відповіді ви
одержали число «3», яке відповідає кількості букв у назві вірша, який ви
вивчали. Який же це вірш? («Сон»). А хто хоче розповісти поезію
напам’ять? (Учениця виразно читає).

Сон

На панщині пшеницю жала, Втомилася; не спочивать Пішла в снопи,
пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало У холодочку за
снопом. Розповила, нагодувала, Попестила; і ніби сном, Над сином сидя,
задрімала. І сниться їй той син Іван І уродливий, і багатий, Не
одинокий, а жонатий, На вольній, бачиться, бо й сам Уже не панський, а
на волі; Та на своїм веселім полі Свою-таки пшеницю жнуть, А діточки
обід несуть. І усміхнулася небога, Проснулася — нема нічого… На сина
глянула, взяла Його тихенько сповила Та, щоб дожать до ланового, Ще копу
дожинать пішла.

Бесіда за змістом твору:

— Про які часи розповідається у поезії?

— Про що мріє мати?

— Чи здійснилися мрії матерів?

Учитель математики. А зараз ми проведемо гру «Хто

швидше?». На дошці табличка із семи клітинок і відповідно сім завдань із
математики; відповідь кожного завдання, яке виконуєте тільки по черзі,
відповідає номеру букви алфавиту, який ви отримаєте, коли заповните
табличку цифрами. Хто ж першим прочитає слово? Гра «Хто швидше?»

1. Вік батька дорівнює 3 4Д віку сина. Батькові 38 років. Скільки років
сину? (Відповідь: 10.)

2. Розв’яжіть рівняння: I1/3 + У = 21/3 (Відповідь: 1.)

3. Знайдіть число, якщо 2/5 його дорівнює 8. (Відповідь: 20.)

4. У книжці 76 сторінок. Хлопчик прочитав 0,25 частини книги. Скільки
сторінок він прочитав? (Відповідь: 19.)

5. Знайдіть значения виразу: 8,4 : 21/3 – У5 = (Відповідь: 3.)

6. Яке число обернене до числа ‘/г (Відповідь: 12.)

7. Обчислити ‘/з числа 69 (Відповідь: 23.)

(Діти одержують алфавіт і відгадують назву вірша— «Заповіт».)

Учитель літератури. Ви правильно відгадали назву поезії, а тепер
прослухаємо цей вірш (учениця виразно читае).

Учитель математики. Наступне завдання — це приклад на всі дії із
звичайними і десятковими дробами. Перші три учні, які правильно
розв’яжуть цей приклад, одержать оцінки.

(Відповідь: 47.)

Учитель літератури. Про що свідчить це число?

(Учні повинні здогадатися, що це кількість років, які прожив великий
поет)

Учитель літератури. А зараз, діти, ми повернемось до завдання, яке ви
отримали спеціально до цього уроку. Вам був запропонований акровірш
«Кобзар», а ви за зразком повинні були розвинути тему про математику
власним акровіршем «Тарас».

(Хтось із учнів нагадує, що таке акровірш).

Спеціальне завдання.

Прочитавши акровірш «Кобзар», спробуйте розвинути тему про математику
власним акровіршем «Тарас».

К — Колись ще, за царату, Т — _____________

О— Обірване село А— _____________

Б — Безрадісне, забите, Р — _____________

З— Затуркане було, А— _____________

А — Але в нім рідне слово С — _____________

Р — Розкішне зацвіло. (Учні зачитують власні вірші).

Ти математику вивчаєш,

А тому багато знаєш.

Раз задача, два задача…

Ати мусиш все пізнати,

Сам задачі розв’язати!

Ти — математика,

А я — твій раб,

Раб, бо я тебе кохаю.

А щоб і ти мене кохала,

Сам розв’яжу я прикладів чимало.

Той, хто вивчає математику,

А вона цариця всіх наук!

Ракети в космос буде запускати,

А ще всі перешкоди подолає

Сам тому, що математику він знає!

Ти міркуй, фантазуй і твори,

Аз задачами, певно, ти дружиш.

Розв’яжи всі цікаві задачі,

А тебе обійдуть всі невдачі.

Сміливо ти в математику йди!.

Ти визнана главою всіх наук,

А той, хто математики не знає,

Розумником себе не називай,

А краще вчись, міркуй, дерзай.

Швидше математику пізнай!

Учитель літератури. Молодці! Ви виявили не лише математичні здібності, а
й літературні.

Наші учні віднайшли надзвичайно цікавий вірш, який називається
«Математика».

Ти визнана давно

Главою всіх наук —

Потрібна нам

Ти завжди, скрізь і всюди.

Без математики

Ми нині, як без рук:

З тобою з казки

Дійсність творять люди.

Освоївши тебе,

Рвемося у політ,

Створили вже

Розумні ми машини.

Штурмуємо

Космічний світ

І різних фактів

Узнаєм причини.

З тобою

Ми невпинно ростемо,

З тобою

Підкоряємо природу.

Твої досягнення

Ми віддамо

На благо

Українського народу!

Учитель літератури. А зараз (якщо залишиться час) ми пограємо в гру
«Ерудит». Потрібні знавці як математики, так і української літератури.
Учні виходять до дошки, вчителі ставлять їм по черзі запитання:

1. Хто був порадницею у дитинстві для Тараса? (Катря.)

2. Знайди 2/5 — від числа 10. (4)

3. Кого з батьків Тарас Григорович втратив першим? (Матір.)

4. Знайди число, 3/4 якого дорівнюють 3. (4.)

5. Чого хотів навчитися Тарас у дитинстві? (Малювати.)

6. Поділи 200 на половину. (400.)

7. У якому вірші Т.Г. Шевченко описує красу Дніпра? («Над Дніпровою
сагою».)

8. Чому дорівнюють півтори третіх від 100? (50.)

9. Пpo що мріяв Т. Шевченко? (Про вільну щасливу Україну.)

10. Як треба сказати: 2/3 + 3/5 дорівнює 1 7/15 чи дорівнюють 1 2/5. (Не
дорівнює.)

III. Підсумок уроку.

Учителі підбивають підсумок уроку, цікавлячись у учнів, чи сподобався їм
урок, що вони винесли з нього.

IV. Домашнє завдання: 1) до уроку позакласного читання готуєте улюблений
вірш Т.Г. Шевченка; 2) завдання з підручника «Математика. 6 кл.» (автори
— Г.М. Литвиненко, Г.М. Возняк).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020