.

До дня народження І.Я.Франка (сценарій)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 8705
Скачать документ

Сценарій

До дня народження І.Я.Франка

27 серпня 1856 року в селі НагуєвичІ (тепер село Іван Франко)
Дрогобицького повіту в сім’ї сільського коваля народився великий
український письменник, вчений і громадсько-політичний діяч Іван Франко.
3 батьківського дому він виніс глибоку любов до народної пісні, до
прачі, до трудящої люди-ни, палку віру в можливість кращого життя,
розуміння того, що воно прийде не само по собі, а за нього треба
боротись. Це людина універсальної обдарованості, титанічної
працьовитості, незламної стійкості і револючійної націленості в
майбутнє. Результатом його великої прачі є багата спадщина в галузі
поезії, прози, драматургії і літературнпі критики.

 Літературна творчість Івана Франка нерозривно пов’язана з його
політичною і науковою діяльністю. Був він невтомним вченим-істориком,
економістом, етнографом, мовознавцем і поліглотом, що більше як з десяти
мов переклав на українську шедеври інших літератур. Він жив і творив в
ім’я свого народу, щоб врятувати од руйнування, загибелі та забуття
величні культурні пам’ятки цього народу, щоб зберегти самобутність
України.

Громадська і творча діяльність, особисте життя великого Каменяра тісно
пов’язані з історією і культурою Прикарпаття, Любовно краяни оберігають
все, що зв’язане з його іменем, -будинки, де зупинявся письменник,
улюблені місця його відпочинку. Світлий образ Франка пам’ять народна
зберігає в переказах і легендах. Його ім’я присвоєно нашому обласному
центру і області, обласному музчно-драматичному театру, обласній
науковій універсальній бібліотеці. Його ім’ям названі кінотеатри,
школи,вулиці.

 Готуючись до відзначення 135-річчя від дня народження Івана Франка,
радимо провести Франківоькі читання “Велетень думки і праці” за
програмою:

Сторінки життя Великого Каменяра. (Зустріч в літературній світлиці).

І.Франко … поет з відвагою борця.

В його поезії заговорили бурі…. (Година поезії).

Художня проза І.Франка. (Огляд літератури).

Іван Франко і Михайло Грушевоький. (Бесіда).

“Білі плями” Франкіани. (Літературна година).

Шляхами І.Франка по Прикарпаттю. (Вікторина).

Сьогодні, мов зоря, він сяє Україні,

Але й Вітчизна вся квітча його’вінком. (Літературно-музичний вечір в
день ювілею).

 Готуючи зустріч у літературній вітальні, порадьте запрошеним публікації
про життя і діяльність Івана Франка:

 Басе І.І., Каспрук А.А. Іван Франко: життєвий і творчий шлях. – Київ:
Наук. думка, 1983. – 454 с.

 Горак Р. Переполох у Коломиї: / Про другий арешт І.Франка/ // Вітчизна.
– 1986. – Л 8. – С. 17-46.

 Дей 0.І. Іван Франко: Життя і діяльність.-К.: Дніпро, 1981. – 355 с.

 Дей 0.І. Іван Франко і народна творчість.-К.: Худ. літ., 1955.-172 с.

 Загайкевич М. Музичний світ великого Каменяра. – К.: Муз. Україна,
1986. – 175 с.

 Іван Франко у спогадах сучасників.-Львів, Каменяр, 1972.-336 с.

 Спогади про Івана Франка / Упоряд. О.Дей, – К.: Дніпро, 1981. – 413 с.

 Шеремет 0. Як промінь сонця: Стор. кохання І.Франка та  Ю.Дзвонковської
із Станіслава // Галичина. – 1990. – 28 серп.

 Ярош Я. Як гартувався поет // Прикарпат. правда.-1990.-28 серп.

Іван Франко в художній літературі:

 Горак Р.Д. Задля празнпка; У сутінках. – К.: Рад. письменник, 1969. –
375 с.

 Горак Р.Д. Тричі мені являлася любов. – К.: Дніпро, 1997. – 286 с.

 Горак Р.Д. Я є мужик, пролог, не епілог: Повість-документ // Київ. –
1985. – № 9. – С. 49-75.

 Колосник П.Й. Поет під час облоги: Роман. – К.: Рад. письменник, 1980.
– 368 с.

 Колеоник П.Й. Терен на шляху: Романс – Львів: Каменяра 1960. – 470 с.

 Для підготовки і проведення години поезії “Іван Франко… поет з
відвагою борця В його поезії заговорили бурі” використайте такі твори:

 Гімн; На суді; Каменярі; В шинку; Баба Митрика; Ґалаґан;

Товаришам Із тюрми; Мойсей // Франко І. З вершин і низин:

Вірші та поеми. – К., 1990. – С. З, 22, 23, 70, 71, 72, 232, 480.

 Великдень; Максим Цюник // Франко 1. 316?. тв.: В 50-ти т. – К.,
1976-1986. – Т. 1. – С. 176-177.

 Не схиляй своє личко прекрасне  // Франхо І. Зібр. тв.:

В 50-ти т. – К., 1976-86. – Т. 2. – С. 357.

 Іван Франко  // Лепкпй Б. Поезії. – К., 1990. – С. 245.

 Сосюра В. Слово; Нагнибіда М. У вінок Каменяреві; Ткаченко В. Син
коваля // Вінок Івану Франкові. – К,, 1367. -С. 122, 438, 464.

  Огляд літератури “Художня проза Івана Франка” радимо присвятити
повістям письменника:

 Борислав сміється // Франко І. Зібр.тв.: В 50-ти т. -К., 1976-1986. –
Т. 15. – С. 256-480.               

 Перехресні стежки // Там же. – Т. 20, – С.123-459. Захар Беркут // там
же. – Т. 16. – С. 9-154. Великий шум // там же. – Т. 22. – С. 208-317.

 Оповіданням:

 На суді; Сам собі винен; Ліси і пасовгшька; Яць Зампуха;

Історія кожуха; Свинська конституція; У кузні  // Франко І. Твори: В 2
т. – К., 1986. – Т. 2: Оповідання..- С. 137, 205, 237, 269, 369, 373,
447.

 Мій злочин; Сойчине крило // Франко І. Твори: В 2 т. -К.; І98І. – Т. 2:
Оповідання. – С. 350, 432.

 Для підготовки бесіди “Іван Франко і Михайло Грушевоький” використайте:

 Гричак Я. Дух, що тіло рве до бою. – Львів: Каменяр, 1990.-С. 155-157.

 Квіт С. Іван Франко і Михайло Грушевоький // Слово і час. – 1991. – №
І. – С. 61-70.

 Франко З. Франко і Грушевоький // Соц. культура.- 1989,-№ 10. – С. 6-8.

 Листи Івана Франка до Михайла Грушевоького  // Франко І, Зібр. тв.в
50-ти т. – К., 1976-1986. – Т, 48-50.

 Сьогодні із забуття повертаються вірші, публіцистичні твори,
етнографічні праці, які не увійшли до п’ятидеоятитомного видання творів
І.Франка. Мета літературної години “Білі плями” Франкіани” – ознайомити
із ними читачів. Допоможуть вам її підготувати такі публікації:

 Денисюк 1. Деякі “білі плями” Франкіани  // Слово і час. – 1990. – №
10; II.

 Деиисюк І., Корнійчук В. Подвійне коло таємниць: Нові матеріали до
історії “3ів’ялого листя” // Дзвін. – 1990. -№8. – С. 126-133.

 До тебе я ще верну // Україна. – 1990.-№49-50. -С. 20-21.

Кіліченко Л. Іван Франко, якого знаємо мало  // Галичина. –

1990. – 26 серп.

 Франко 3. Іван Франко – не атеїст  // Людина і світ, -1991. – №І. – С.
27-30.

 Питання для вікторини “Шляхами Івана Франка на Прикарпатті”:

1. Коли відбулось перше знайомство І.Франка із нашим краєм? (Під час
навчання в Дрогобицькій гімназії (1867-1875). У 1874 р. він побував у
ЛолинІ та інших селах теперішнього Долиноького району).

2. В яких творах письменника знаходимо згадки про Станіслав? (“Мандрівка
русина з бідою”, “Українсько-руська студентська мандрівка літом 1884 р.”
і т.д.).

3. Коли і яке товариство було засноване в Станіславі зусиллями і
підтримкою і.Франка? (1864 р. – перше жіноче товариство)

4. Назвіть улюблене місце відпочинку і праці письменника на Прикарпатті.
(с.Криворівня Верховинського р-ну)

5. Які твори Іван Франко написав у Криворівні? (поема “Терен у нозі”,
оповідання “У кузні”).

6. В 1830 р. І.Франко був ув’язнений в Коломийську тюрму. Які вірші він
написав під час чього ув’язнення? (“Вічний революціонер”,”Думи
пролетарія”, “Панські жарти”, “До моря сліз, під  тиском пересудів”).

7. На Прикарпатті І.Франко знайшов щирих друзів і послідовників. Кого
саме? (Стефаник В., Мартович Л., Черемшина М., Павлик М., Кобриноька Н.,
Яцків М., Попович К.).

8. Які вірші присвятив І.Франко Ю.Дзвінковській із Ста-ніолава?

(“Апострофа”, “Гей, рибачко, чорноока”, “До й.Д.”, “Осторога”,
“Перспектива”, “Рік минув, як ми дізнались”, “Тричі мені являлася
любов”).

9. Яка душевна драма І.Франка зв’язана із селом Лолин на Франківщині?
(Заборона батька одружитися з Ольгою Рашкевич)

17. Який журнал видавай І.Франко разом з М.Павликом спочатку у Львові, а
з 1892 р. – у Коломиї? (“Народ”).

11. Про яке місто Франківщини розповідає І.Франко в повісті “Петрїї і
Довбущуки”? (Болехів).

12. Якимн історичним подіям, що відбувались на Прикарпатті, присвячена
одноактна драма І.Франка “Кам’яна душа”? (опришківсьмій рух).

ІЗ. Назвіть оповідання, написане Франком у Нижньому Березові Косівського
району? (“На вершку”)

14. В яких селах Снятинського району побував І.Франко? (Вовчківці,
Белелуя).

15. В одному із сіл Долинського району письменник написав оповідання про
трагічну долю селянина під назвою “Сам собі винен”. Як називається че
село? (Козаківка).

16. З ініціативи великого Каменяра була заснована читальня. В якому
селі? (Голови)

17. В якому селі І.Франко відпочивав у серпні 1898 р.? (Довгопілля)

18. Що викарбував І.Франко на скелі за селом Микуличин?

(“Камінь Шевченка”)

19. Свої враження від перебування у Буркуті Франко передав у двох
віршах. Яка їх назва? (“Буркутоькі станси”)

20. В якому селі Долинського району побував І.франко із М.Павликом та
В.Левицьким?  (Шевченково).

21. Назвіть вірші, присвячені перебуванню І.Франка на Прикарпатті?
(Забашта Л. Франко в КриворІвнІ; Малишко А. Франко в Криворівні,
Новицький 0. У Криворівні та інші).

 Для підготовки до вікторини “Шляхами І.Франка по Прикарпаттю” порадьте
читачам звернутись до таких джерел:

 Бонь В.Л. Оркуш М.О. Стежка Івана Франка: Фотопутівник. -Львів:
Каменяр, 1984. – 64 с.

 Грабовецький В. З легенди – під перо Каменяра // Комс. прапор. – 1986.
– 24 трав,

 Куник Я, Іван Франко – в Мишині: Нове до біогр. Каменяра // Прикарпат.
правда. – 1983. – 27 лют.

 Пожоджук Д. В музеї Івана Франка // Прикарпат. правда. -І9ЄЗ. – 14
жовт.

 Полек В.Г. Іван Франко на Прикарпатті: Путівник. – Ужгород: Карпати,
1968. – 64 с.

 Шляхами Івана Франка на Україні: Путівник. – Львів: Каменяр, 1982. –
128 о.

 Вірші:

 Забашта Л. Франко в Криворівні  // Вінок Івану Франкові.-К., 1967. – С.
400-401.

 Малишко А. Франко в Криворівні  // там же. – С. 41б. Новицький 0. У
Крнворівні  // там жо. – С. 439.

 Для художнього читання на літературно-музичному вечорі “Сьогодні, мов
зоря, він сяє Україні, але й Вітчизна вся квітча його вінком”
використайте твори Івана Франка:

 Гріє сонечко; Земле, моя всеплодющая мати; Місяцю-князю;

Рідне село; Моя любов; Я буду жити, бо я хочу жити; Жіноче серце! Чи ти
лід студений; Сікстинська мадонна; Твої очі, як те море; Чого являєшся
мені у сні; Тричі мені являлася любов // Франко І. З вершин і низині
Вірші та поеми.-К., 1990. -С. 5, 6, 21, 41, 47, 51, 54, 56, 109, 119,
126.

Поезії, присвячені Івану франкові:

 Братунь Р. Бути, як він; Сандро Еулі. Іван Франко; Лебедев-Кумач В,
Біля могили Івана Франка; Нагнибіда М. У вінок Каменяреві; Павличко Д.
Гімн Каменяреві; Рильський М, Франко; На могилі Франка; Сооюра В. Ти в
людських серцях. // Вінок. Івану Франкові. – К,, 1957. – С. 386, 398,
414-438, 444, 448-449, 455.

 Бажано включити до програми вечора пісні на слова І,Франка: “Червона
калино, чого в лузі гнешся”, “Вічний революціонер”,’ “Ой ти, дівчино, з
горіха зерня”, “Мій раю. зелений”, “Ой рано я, рано устану”, “Коли часом
в важкій задумі”, “Осе тая стежечка”, “Пісне, моя ти підстрелена
пташка”, “Зелений явір, зелений явір” та інші. Для цього використайте
публікацію: Народні пісні на слова І.Франка // Жовтень. – І98І.

 Пісні, присвячені І.Франкові: “Гімн Каменяреві” (слова Л.Павличка,
музику А.Кос-Анатольського), “Ми молоді Каменяреві” (слова і музика
А.Кос-Анатольського).

 В період підготовки до відзначення ювілею Івана Франка радимо
бібліотекам організувати книжкову виставку:

 Іван Франко – трибун народний, Пророк – ватаг, ратай – співець.

М.Вороний. (До 135-річчя від дня народження)

 Розділ І. Його життя – вогонь і боротьба.

 Розділ ІІ.

 “Як мечем, воював він словами:

 То пророчив, то вчив, як учитель,

 То як батько поможи синами,

 Пробував і творив поміж нами

 Правди й волі досмертний служитель”.

 Б.Лепкий

Розділ ІІІ.

 Він жив отут над Черемошем диким,

 У скромній хаті бідного гуцула.

 Немов струна, на людський біль великий

 Душа його відповідала чула.

(Л.Забашта. Франко в Криворівні).

Розділ ІV.

А як мільйонів куплений сльозами

День світла, щастя й волі засвітає,

То чень в новім, великім людськім храмі

Хтось добрим оловом і мене згадає.

(І.Франко. До моря сліз, під тиском пересудів).

 Розділ V. Образ твій ми бережем з любов’ю, в граніті, в бронзі і в
серцях своїх. (В.Сосюра)

 Крім літератури, поданої вище, радимо використати інші твсри із
зібрання творів Івана Франка в 50-ти томах, матеріали періодичних
видань, присвячені, ювілею.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020