.

Економічні райони України (реферат)

Язык:
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 9141
Скачать документ

Реферат на тему:

Економічні райони України

ДОНЕЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН.

Які чинники сприяли розвитку чорної металургії в Донецькому районі?

Які чинники сприяли розвитку хімічної промисловості в Донецькому районі?

Яка структура господарства Донецького економічного району? Під впливом
яких чинників вона склалась?

Заповни праву частину таблиці:

ПРОДУКЦІЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЦЕНТРИ ВИРОБНИЦТВА

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

КИСЛОТИ

СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПЛАСТМАС

Схарактеризуйте тваринництво Донецького району.

Назвіть основні види транспорту Донецького району?

Якими галузями промисловості виділяється Донецько-Макіївський
промисловий вузол?

Складіть порівняльну характеристику Маріупольського та
Краматорсько-Костянтинівського промислових вузлів.

Який зв’язок існує між природоресурсним потенціалом і спеціалізацією
господарського комплексу району?

Продукцію яких галузей промисловості експортує Донецький район?

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН.

Дайте характеристику економіко-географічного положення Придніпровського
району.

Накресліть схему галузевої структури господарства Придніпровського
району. Підкресліть галузі спеціалізації.

Заповни праву частину таблиці:

ПРОДУКЦІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ РАЙОНУ ЦЕНТРИ ВИРОБНИЦТВА

МЕТАЛУРГІЙНЕ ТА ГІРНИЧОШАХТНЕ УСТАТКУ-ВАННЯ

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Складіть порівняльну характеристику сільського господарства Донецького
та Придніпровського районів.

Поясніть, яке значення має Дніпро в економіці Придніпровського району.

Складіть характеристику Дніпропетровсько-Дніпродзержинського
промислового вузла.

Складіть характеристику Запорізького промислового вузла.

Яким виробництвом представлена кольорова металургія Придніпровського
району?

Яке значення має вихід до Азовського моря в економічному розвитку
району?

Продукцію яких галузей промисловості експортує Придніпровський район?

ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

Назвіть характерні особливості мінерально-сировинної бази
Північно-Східного економічного району.

Яка структура господарства цього району? Під впливом яких чинників вона
склалася?

Заповни праву частину таблиці:

ПРОДУКЦІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ РАЙОНУ ЦЕНТРИ ВИРОБНИЦТВА

ЕНЕРГЕТИЧНЕ

ТРАНСПОРТНЕ

ТРАКТОРНЕ

ВЕРСТАТО- І ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Дайте оцінку агрокліматичних умов та ґрунтових ресурсів
Північно-Східного району.

Схарактеризуйте сільське господарство Північно-Східного району.

Доведіть, що Харків має вигідне економіко-географічне положення.

Яка провідна галузь Харківського промислового вузла? Назвіть основні
види її продукції

В якій області району розміщені найвідоміші родовища газу.

Назвіть основну проблему Північно-Східного району.

Яку продукцію експортує Північно-Східний економічний район.

СТОЛИЧНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН.

Яке розміщення населення та території Столичного району?

На які паливні ресурси багатий Столичний район?

Наявність якої мінеральної сировини сприяє розвитку будівельної
індустрії в районі. Які її галузі розвитку?

Заповніть таблицю:

ГАЛУЗІ

ПРОМИСЛОВОСТІ РАЙОНУ ФАКТОР

РОЗМІЩЕННЯ ГАЛУЗІ ЦЕНТРИ

ВИРОБНИЦТВА

МАШИНОБУДУВАННЯ

ХІМІЧНА

ЛІСОВА

ХАРЧОВА

ЛЕГКА

Схарактеризуйте АПК району.

Дайте характеристику Київського промислового вузла.

Дайте характеристику Білоцерківського промислового вузла.

Яка область району займає перше місце в країні за обсягами виробництва
картоплі?

В якому місті працює цукрорафінадний завод?

Назвіть центри виробництва паперу.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН.

Складіть характеристику ЕГП Центральному району.

Складіть схему галузевої структури сільського господарства району.

Схарактеризуйте харчову промисловість району.

Порівняйте сільське господарство Столичного і Центрального районів,
зазначивши в таблиці подібні і відмінні риси:

ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

ПОДІБНІ РИСИ ВІДМІННІ РИСИ

СТОЛИЧНИЙ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ

Дайте характеристику Черкаського промислового вузла.

Чим представлений паливно-енергетичний комплекс.

Назвіть галузі спеціалізації промисловості Центрального району.

В якій області розташований всесвітній дендропарк „Софіївка”.

Яку продукцію експортує Центральний район?

Назвіть основні проблеми Центрального економічного району.

ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН.

Дайте характеристику Е.Г.П. району.

Схарактеризуйте харчову промисловість Подільського району.

Накресліть схему міжгалузевих зв’язків цукрової промисловості
Подільського району.

Складіть характеристику сільського господарства Подільського району.

Заповни праву частину таблиці:

ГАЛУЗІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РАЙОНУ ЦЕНТРИ ВИРОБНИЦТВА

ТЕКСТИЛЬНА

ШВЕЙНА

ШКІРЯНО-ВЗУТТЄВА

ХУТРОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Схарактеризуйте Вінницький промисловий вузол.

Накресліть схему економічних зв’язків Подільського району з іншими
районами.

Якими природними ресурсами забезпечений Подільський район.

Яку продукцію імпортує Подільський район.

Назвіть проблеми Подільського району.

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН.

Схарактеризуйте лісову промисловість Північно-Західного району.

Складіть порівняльну характеристику промисловості Північно-Західного та
Подільського районів.

Складіть порівняльну характеристику сільського господарства
Північно-Західного та Подільського районів, виділивши подібні та
відмінні риси (заповніть таблицю).

ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

ПОДІБНІ РИСИ ВІДМІННІ РИСИ

ПІВНІЧНО-ЗАХІД-НИЙ

ПОДІЛЬСЬКИЙ

Накресліть схему економічних зв’язків Північно-Західного району з іншими
районами.

В якій області району є поклади бурштину?

Які природні ресурси мають міжнародне значення?

Яке місто являється центром Львівсько-Волинського кам’яновугільного
басейну?

Яка електростанція забезпечує Північно-Західний район електроенергією
найбільше?

Назвіть проблеми Північно-Західного району.

З чим пов’язані перспективи розвитку району?

ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН.

Які мінеральні ресурси видобувають у районі.

Які особливості агрокліматичних ресурсів Причорноморського району?

Які хімічні виробництва і де розміщені в Причорноморському районі?
Назвіть чинники, що сприяють їхньому розвитку.

Заповни праву частину таблиці:

ПРОДУКЦІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ РАЙОНУ ЦЕНТРИ ВИРОБНИЦТВА

СУДНОБУДУВАННЯ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАН.

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Які рослинні комплекси АПК розвинуті в районі?

Який напрямок має тваринництво в районі?

Назвіть найбільші морські порти?

Яка область району має строкатий національний склад?

Назвіть основні проблеми Причорноморського району.

Яку продукцію вивозить Причорноморський економічний район?

КАРПАТСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН.

Складіть характеристику Е.Г.П. району.

Схарактеризуйте рекреаційні ресурси району.

Складіть характеристику природних умов та природних ресурсів району для
розвитку господарства.

Заповніть таблицю:

ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ РАЙОНУ РОДОВИЩА

НАФТОВА

ГАЗОВА

ВУГІЛЬНА

Заповніть таблицю:

ГАЛУЗІ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЦЕНТРИ ВИРОБНИЦТВА

ЛІСОЗАГОТІВЛЯ

ДЕРЕВООБРОБНА

ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА

ЛІСОХІМІЯ

Складіть схему галузевої структури району.

Складіть схему міжгалузевих зв’язків харчової промисловості району.

Схарактеризуйте Львівський промисловий вузол.

Які народні промисли розвинуті в Карпатському районі?

Назвіть основні проблеми Карпатського економічного району.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019