.

Судова риторика. Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
534 3654
Скачать документ

Реферат на тему:

Судова риторика.

Аналіз і оцінка

зібраних у справі доказів

А наліз і оцінка зібраних у справі доказів є дуже важ-/хливою частиною
обвинувальної промови. В цій частині необхідно довести саму подію
злочину і винність підсудного в ‘й, здійсненні. Якраз аналіз і оцінка
доказів можуть переконати суд у Правильності позиції прокурора, змусити
прислухатися до його думки.

Докази, які наводить прокурор в обвинувальній промові, повинні
переконливо підтвердити правильність його висновку. Зізнання підсудного,
ясність і простота справи не звільняє прокурора від аналізу доказів.
Обов’язок доказування у кримінальному процесі закон покладає на
прокурора. Він зобов’язаний вжити всіх передбачених законом заходів для
всебічного, повного й об’єктивного дослідження обставин справи. Прокурор
повинен перевірити і оцінити всю необхідну сукупність доказів та їх
джерел і прийняти на цій підставі законне, обгрунтоване і справедливе
рішення (ст. 22 КПК України).

Кримінально-процесуальне законодавство категорично забороняє прокурору,
судді перекладати обов’язок доказування на підсудного. Ця заборона
поширюється також на захисника підсудного, цивільного відповідача та
його представника. Вони теж є суб’єктами доказування, але на відміну від
суду, судді, прокурора мають право, а не зобов’язані брати участь у
доказуванні, висувати певні твердження на захист своїх законних
інтересів і аргументувати їх.

Внутрішнє переконання прокурора про законність і обгрунтованість
обвинувачення базується на фактичних даних. У протилежному випадку
прокурор зобов’язаний відмовитися від обвинувачення (ст. 264 КПК
України).

В обвинувальній промові прокурор зобов’язаний систематизувати всі
зібрані у справі докази, дати їм оцінку з позиції обвинувачення.
Завдання прокурора — допомогти учасникам процесу зіставити міх собою
розрізнені докази, відкинути все непотрібне, зайве і прийти до
обгрунтованих висновків.

Прокурор не може в обгрунтуванні своїх висновків посилатися на ті чи
інші факти, беручи без доказування за істинні, достовірні, і, навпаки,
безпідставно відкидати інші факти, як такі, що не відповідають
дійсності. Прокурор у кожному випадку повинен обгрунтувати, чому він
довіряє одним доказам і не довіряє іншим, вважає їх такими, що не мають
значення для справи.

Аналізуючи докази, головну увагу державний обвинувач повинен зосередити
на встановленні достовірності доказів, на з’ясуванні їх доказової
цінності. Необхідно переконатись самому і переконати інших, що не було
допущено порушень процесуального закону при отриманні доказів. Докази та
їхні джерела, отримані з порушенням норм законодавства, завжди
викликають сумнів у їхній достовірності і недопустимі для використання у
судовій промові.

Показання свідків — найпоширеніше джерело доказів, без них практично
немає жодної кримінальної справи. Аналізуючи показання свідків, слід
мати на увазі, що не можуть бути доказами повідомлені свідком дані,
джерело яких невідоме. Якщо показання свідка базується на повідомленнях
інших осіб. то ці особи повинні бути також допитані (ст. 68 КПК
України). Йдеться про похідні докази (свідчення за чутками).

Аналізуючи показання свідків, прокурору варто враховувати обставини, що
дають підстави думати про помилкове уявлення або добросовісну помилку
щодо фактів, про які свідок дає пояснення. Свідчення особи, яка не є
очевидцем інкримінованого обвинуваченому злочину, можуть бути покладені
в основу обвинувачення тільки після перевірки ґрунтовності джерел
одержаних відомостей.

Обвинувачення не може базуватися на припущеннях свідків, їх неконкретних
і суперечливих показаннях. Показання свідків не можуть бути відкинуті
лише на тій підставі, що ці свідки перебувають у родинних відносинах з
підсудним. Обвинувальна промова не може грунтуватиея лише на показаннях
свідків, зацікавлених у результатах справи. Особливо критично слід
ставитися до показань свідків, які перебувають у ворожих стосунках з
підсудним або в його підлеглості, малолітніх і неповнолітніх свідків,
враховуючи можливість їхнього помилкового уявлення про повідомлені
факти.

Одним із важливих джерел доказів і одночасно засобом захисту від
висунутого звинувачення є показання підсудного. Різновидом показань
підсудного є повне або часткове визнання чи заперечення ним своєї вини в
інкримінованому злочині, самообмова, обмова, алібі.

Самообмовою є такі показання підсудного, коли він зізнається у вчиненні
злочину, якого в дійсності не вчинював; у більш тяжкому злочині, ніж
вчинив у дійсності або ж бере на себе всю вину за вчинений злочин, хоч у
дійсності цей злочин є груповим, чи перебільшує свою роль у вчиненні
злочину порівняно з тою, якою вона є насправді.

Говорячи про самоообмову, прокурор має враховувати, що мотивами її
можуть бути несприятливі для підсудного обставини, стан пригніченості,
втрата віри в справедливість і об’єктивність слідчого і суду, бажання
виручити інших осіб, бути покараним за менш тяжкий злочин порівняно з
вчиненим, сховатись на деякий час від слідства і суду в місцях
позбавлення волі, поради «досвідчених» людей, у тому числі
співкамерників, погроза і підкуп з боку дійсних злочинців і
співучасників, незаконні засоби ведення розслідування, юридична
необізнаність, бажання «прогулятися» в інших місцях під час допитів,
оглядів, відтворення обстановки й обставин події, коли набридло сидіти в
колонії, кругова порука, «солідарність» злочинців, бажання
неповнолітнього або початкуючого злочинця заслужити схвалення
досвідчених і сильніших злочинців свого оточення.

Обмова — це такі показання підсудного, в яких він викриває (правдиво чи
неправдиво) інших осіб (це можуть бути співучасники або ж сторонні
особи) у вчиненні інкримінованого йому або комусь іншому злочину.

Мотивами обмови є, зокрема, бажання уникнути відповідальності або
применшити свою вину, помста, бажання сприяти розкриттю злочину,
заслужити прихильність працівників міліції і слідчих або ж незаконний
вплив з їхнього боку тощо.

Алібі — це твердження підсудного про те, що він не міг бути виконавцем
інкримінованого злочину, бо в момент його вчинення перебував в іншому
місці. Обов’язок перевірки алібі лежить на прокуророві і судді.
Підсудний і його захисник мають право, але не зобов’язані наводити
докази на потвердження алібі. Якщо заяву підсудного про алібі не
спростовано, кримінальна справа повинна бути закрита, а суд першої
інстанції повинен винести виправдувальний

Аналізуючи показання підсудного, прокуророві слід пам’ятати, що КПК
України спеціально вказує, що вони підлягають детальній перевірці і що
визнання підсудним своєї вини може бути покладене в основу обвинувачення
тільки при підтвердженні цього визнання сукупністю наявних у справі
доказів (ч. 2 ст. 73, ч. 2 ст. 74 КПК).

У своїй обвинувальній промові на суді прокурору слід враховувати, що
показання обвинуваченого, дані на попередньому слідстві, від яких він
відмовився згодом, і не підтверджені в судовому слідстві іншими
доказами, не можуть бути покладені в основу обвинувального вироку.

При оцінці показань підсудного, який викриває іншу особу, прокурору слід
особливо ретельно і критично проаналізувати ці показання. Обвинувачення
не може вважатися доведеним, якщо воно грунтується тільки на обмові
іншого підсудного, зацікавленого у результатах справи, не підкріплене
іншими вагомими доказами.

Показання потерпілого має важливе значення у справі: воно виступає як
засіб захисту його прав і законних інтересів. Останнє не є характерним
для показань свідка. Крім того, процес формування показань останнього
дуже істотно відрізняється від показань потерпілого і підсудного. Все це
теж необхідно враховувати при оцінці показань згаданих осіб. Слід мати
на увазі й особливу зацікавленість потерпілого й підсудного в
результатах справи, а також те, що потерпілий і підсудний мали
можливість ознайомитися з усіма матеріалами слідчої справи. Вони весь
час були в залі судового засідання, слухали і бачили всі докази у
справі.

Серед доказового матеріалу все більшої ваги набуває експертиза. Висновок
експерта для прокурора, судді не є обов’язковим, але згода з ним повинна
бути мотивована (ч. 4 ст. 75 КПК України). Висновок експерта не має
наперед установленої сили, переваги перед іншими доказами і підлягає
оцінці за внутрішнім переконанням прокурора, що грунтується на
всебічному, повному й об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх
сукупності. Умілий аналіз державним обвинувачем висновків експертів у
зіставленні з іншими доказами з кримінальної справи робить висновки
прокурора переконливими і обгрунтованими.

Недоліком обвинувальних промов при аналізі й оцінці доказів є те, що
логічне доказування, аналіз доказів підмінюється переказом показань
підсудного, потерпілого, свідків, висновку експерта. Таке повторення
лише стомлює слухачів у залі судового засідання своєю одноманітністю і
нікого ні в чому не переконує.

Завдання судового ритора в тому, щоб показати місце і роль кожного
доказу в матеріалах справи, дати оцінку доказів у їх сукупності. Це
зробити не так просто. Необхідно цьому учитись і найголовніше — добре
попрацювати.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020