Проектна діяльність

у патріотичному вихованні

Товста Любов Василівна, викладач вищої категорії, старший викладач
української літератури Лебединського медичного училища імені професора
М.І.Сітенка

У статті висвітлена проектна діяльність студентів як елемент
патріотичного виховання на уроках української літератури та в
позаурочний час.

Патріотичне виховання студентів є одним з найголовніших пріоритетів
гуманітарної політики в Україні. Метою патріотичного виховання є
формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття
любові до України ,пошани до видатних вітчизняних історичних діячів.
Головною складовою патріотичного виховання є формування у студентів
любові до рідної країни , що здійснюється сім’єю, безпосереднім
соціальним оточенням через передавання певних культурних традицій,
звичаїв, обрядів, вірувань. Потрібно приділяти значну увагу факторам
,які впливають на відчуття патріотизму: мові, державним символам,
національній аудіо – відео та друкованій продукції, національним героям,
подіям, нормам поведінки, культурі та звичаям українського народу.

Патріотичне виховання в училищі здійснюється також через проектну
діяльність студентів під керівництвом викладача чи класного керівника.
Так працюючи над програмою з української літератури зі студентами перших
курсів ,можна запропонувати проекти, метою яких, в першу чергу, і є
залучення їх до реалізації проектів, що є необхідною умовою підвищення
ефективності патріотичного виховання: формування патріотичних якостей.
Важливість значення підготовки та реалізації проектів у тому, що вони
охоплюють переважну більшість студентів ,мають емоційний взаємовплив.

Вивчаючи творчість І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» доречним
буде проект «Моя родина, де ключовим питанням є «І чому основа міцної
родини? Тематичним питанням можуть бути: 1) Родина – від слова «рідні»
2)Усі щасливі родини щасливі однаково. 3) Кожна нещаслива родина
нещаслива по – своєму. 4) Міцна родина – міцна країна.

При вивченні творчості Івана Франка можна взяти темою проекту «Це
високе звання – громадянин». Ключове питання: громадянин для держави чи
держава для громадянина. Тематичними питаннями пропоную:

1. Громадянин починається з громади.

2. Права громадянина і держава.

3. Держава й обов’язки громадянина.

4. Патріотизм.

Вивчаючи повість О. Кобилянської «Людина», можна взяти темою проекту
«Я хочу бути людиною!» Ключове питання: що таке людина?

Тематичні питання:

Біологічна сутність людини.

Людина і сучасність.

Сила особистості.

Методом проекту можна ознайомитись із темою «Література рідного краю».
Ключовим питанням є: як треба жити, щоб твоє ім’я стало відомим іншим
людям ? Тематичні питання : 1)Що мене хвилює у житті ? 2) Рідний край у
моєму серці. 3) Чи можу я бути цікавим іншим людям?

&

gd]?

&

&

» Проектна діяльність у патріотичному вихованні займає неабияке місце,
адже, дякуючи проектам відроджується інтелектуальний потенціал,
формується і розвивається творча особистість, важливими рисами якої є
самостійність в інтелектуально-творчій діяльності , здатній до
самоорганізації , саморозвитку, самовиховання, самооцінки.

Звичайно, реалізація проектів вимагає співробітництва і продуктивного
спілкування студентів, спрямоване на спільне розв’язання проблем,
формування здібностей виділяти важливе, ставити пізнавальні цілі,
планувати діяльність, критично міркувати , бути відповідальним у
досягненні результатів . А результатом має стати формування основних
компетентностей: громадянської, загальнокультурної, соціальної .

Збагачення студентів патріотичними почуттями здійснюється під час поза
аудиторних заходів. Показником ефективності масових форм цих заходів у
патріотичному вихованні студентської молоді є також кількісне охоплення,
активність учасників , емоційний вплив. Серед групових форм виховної
роботи з патріотичного виховання найбільш поширеною в училищі є проектна
діяльність студентів .Студенти готують проекти на конференції пошукових
робіт , на новинки преси ,акції милосердя, заочні подорожі готуючись до
зустрічей , літературно – музичних композицій, походів.

Темами проектів у поза аудиторній роботі є : «Національні герої»,
«Сучасні народні традиції», «Українська національна символіка» ,
«Найдавніші знаки –символи трипільської культури», «Знання і народний
календар українців», «Українська історія», «За що поважати Україну?»,
« Мода на патріотизм», «Українська історія : факти і фальсифікація»,
«Українська сім’я: вчора, сьогодні завтра» та ряд інших.

Проектна діяльність набуває усе більше актуальності, вона адаптує і
навчальну , і виховну діяльність до умов реального життя, до вміння
доходити висновку, що Україна – одна, вона наша і її треба любити і
докладати всіх зусиль , щоб її визнавали й поважали ; щоб у студента
складалася власна думка, зміцнювалася внутрішня позиція, адекватні
переконання; формувалася культура мислення й культура мовлення, логіка,
щоб кожний студент замислився над своєю громадською позицією.

Використана література:

Закон України «Про освіту». Голос України -1997 — № 77 – С.6

Кононенко П.П. «Українська освіта: стан, проблеми, перспективи у світі».
Українознавство. – 2006 — №1.

Кононенко П.П., Козлов А.В., Ковпак С.С. «Українознавство в школі».
Навчально-методичний посібник для вчителів. Кривий Ріг. – 2006 – С. 168.

Концепція вивчення українського народознавства в сучасній національній
школі. «Освіта України» — 1997 — №10 – С. 14-19.

Щербань П. Проблеми сучасної освіти. «Літературна Україна» — 13 липня
2006р.

Володимир Нищета. Приклади реалізації методу проектів. «Українська мова
та література». – 15 травня, 2010р.

Похожие записи