Слободяник Любов Василівна,

вчитель початкових класів,

Уманська загальноосвітня школа

І – ІІІ ступенів №5 ім. В.І. Чуйкова

Гурток „Природа і фантазія” для учнів 2 класу

Пояснювальна записка

Діяльність дітей на заняттях гуртка направлена на розвиток уміння вільно
і творчо застосовувати і удосконалювати придбані знання, уміння, навики,
художній досвід, пристосовувати їх до різних умов, в яких дитина може
діяти, отже сприяє формуванню соціально активної особи.

Мета гуртка: забезпечення вільного творчого інтелектуального розвитку
дітей, виховання любові до природи, всього живого, навчати дітей
розуміти і знати природу, відчувати її радощі і болі, сприяти
естетичному вихованню учнів, розширення знань та уявлень про прекрасне,
формувати навички високої культури.

Організація занять дозволяє враховувати інтереси та індивідуальність
кожного гуртківця. Саме тут дитина якнайповніше залучається до світу
прекрасного, опановує новий вид техніки та обробки матеріалів для
здійснення творчих завдань. Робота в гуртку сприяє розвитку інтересу до
природознавства: навіть учні з поганою поведінкою починають поводитися
краще, у багатьох з них виявляються здібності, ініціатива. У гуртку
треба поєднувати індивідуальну творчу роботу кожного учня з колективною.
Робота повинна бути організована так, щоб в учнів виховувалось почуття
колективізму, відповідальності за доручену справу.

Аплікація знаходить широке вживання. Ця робота з дітьми є однією з форм
естетичного виховання і залучення школярів до народних витоків. В основу
гуртка покладені практичні заняття, спостереження. При проведенні
практичних занять формуються в учнів навички культури, дотримання
санітарно – гігієнічних вимог, правил техніки безпеки, розвиток уяви у
гуртківців під впливом створення всіляких виробів і композицій з
природного матеріалу на заняттях. Вплив створення певних об’єктів на
розвиток творчої і репродуктивної (що відтворює) уяви.

Щоб діти не були гостями в природній майстерні, а стали в ній
господарями, задумаємося над тим, чим є їх зустрічі з природою в цій
майстерні – забавою, заповненням вільного часу чи цікавою справою.

Програма гуртка

Програма розроблена для учнів початкової школи 6 – 10років

Гурткова робота необхідна кожній дитині для того, щоб вона мала
можливість задовольнити свою схильність до улюбленого виду діяльності —
аплікації, художнього конструювання, ліплення, випробувати різні прийоми
і способи зображення оточуючого світу.

Мета даної програми:

* морально-естетичне виховання дітей ;

* активізація пізнавальної і творчої діяльності;

* підготовка до самостійного життя на сучасному світі, і подальшому
професійному самовизначенню.

Завдання:

Освітні: поглиблення і розширення знань про історію і розвиток ремесел
на Україні, формування знань з основ композиції, квітникарства і
матеріалознавства, освоєння техніки ремесла.

Виховні: виховання естетичного відношення до дійсності, працьовитості,
акуратності, посидючості, терпіння, уміння довести розпочату справу до
кінця, взаємодопомоги при виконанні роботи, економічного відношення до
використовуваних матеріалів, розвиток основ культури праці.

Розвиваючі: розвиток моторних навиків образного мислення, уваги,
фантазії, творчих здібностей, формування естетичного і художнього смаку.

У програмі просліджуються міжпредметні зв’язки з іншими навчальними
предметами. Так, вивчаючи основи аплікації учні користуються знаннями,
отриманими на уроках «Я і Україна», при виконанні ескізів виробів,
роботі над композицією застосовуються знання з областей трудового
навчання , математики.

Основний дидактичний принцип — навчання в предметно-практичній
діяльності. В процесі реалізації програми використовуються всілякі
методи навчання: пояснювально-ілюстративний, розповідь, бесіди, робота з
книгою, демонстрація, вправи, практичні роботи репродуктивного і
творчого характеру, методи мотивації і стимулювання, навчального
контролю, взаємоконтролю і самоконтролю, пізнавальна гра,
проблемно-пошуковий, ситуативний, екскурсії.

Учні повинні знати:

відомості про різні форми аплікацій та вміти розрізнювати їх;

— історію виникнення та розвиток аплікації як виду
декоративно-ужиткового мистецтва;

— класифікацію аплікації;

— матеріали та їх властивості;

— технологію виконання аплікації;

— способи заготівлі матеріалів, закріплення їх на тлі.

про охорону навколишнього середовища

Учні повинні вміти:

оволодіти знаннями, вміннями з питань трудового навчання та
природознавства;

дотримуватись моральних та етичних норм;

вільно висловлювати погляди, переконання;

— створювати композицію аплікації;

— перетворювати природну форму в декоративну, абстрактну;

— володіти прийомами роботи з різноманітними матеріалами, інструментами
та пристроями.

бути активними охоронцями всього живого.

Розділи програми

I. Природа нашого
краю………………………………………………….3 год

ІІ Аплікація…………………………………………………..8 год

II. Робота з природнім матеріалом………. …………………6 год

Всього……………………………………………………………..17 годин

Тематичне планування роботи гуртка

І. Природа нашого
краю…………………………………………………….3 год

1. Вступ. Охорона природи – справа всенародна

2. Сезонні зміни в природі, ведення фенологічних спостережень

3. Ліс – зелене багатство країни, його збереження

IІ. Аплікація……………………………………………………8 годин

Z „ ¤

gdI[”

gdI[”

.?.O.-/?/oeaeeeeeaeOOOeeeOeeeeeee

&

gdI[”

&

gdI[”

=3/4=?=2>^>?>°>A?’AueA–B?BaB4C„C¦C¦F@HBHrH†III/////////////////////ee///
/

1. Ввідне заняття. Трудові операції при роботі з аплікаційними
матеріалами: папером, тканиною, природними матеріалами. Види аплікацій:
предметна, сюжетна, декоративна, площинна

2. Площинна аплікація.

3. Предметна аплікація

4. Декоративна аплікація

5. Аплікація з відходів деревини

6. Сюжетна аплікація.

7. Аплікація з тканини.

8. Творча робота

Аплікація знаходить широке вживання. Ця робота з дітьми є однією з форм
естетичного виховання і залучення школярів до народних витоків.

Організація занять дозволяє враховувати інтереси та індивідуальність
кожного гуртківця. Саме тут дитина якнайповніше залучається до світу
прекрасного, опановує новий вид техніки та обробки матеріалів для
здійснення творчих завдань.

IІІ. Робота з природними матеріалами…………………6 годин

1. Матеріали та інструменти для виготовлення виробів з природного
матеріалу.

2.Робота з листям

3. Об’ємні іграшки

4. Виготовлення виробів з шишок, жолудів

5 Виготовлення виробів з гілок, корчів.

6. Творча робота

Робота з природним матеріалом містить в собі великі можливості зближення
дитини з рідною природою, виховання дбайливого, уважного відношення до
неї і формування перших трудових навиків. Щоб діти не були гостями в
природній майстерні, а стали в ній господарями, задумаємося над тим, чим
є їх зустрічі з природою в цій майстерні – забавою, заповненням вільного
часу чи цікавою справою.

Розвиток уяви у гуртківців під впливом створення всіляких виробів і
композицій з природного матеріалу на заняттях. Вплив створення певних
об’єктів на розвиток творчої і репродуктивної (що відтворює) уяви.

I. Проміжний контроль.

Тестовий контроль є перевіркою репродуктивного рівня засвоєння
теоретичних знань з використанням карточок-завдань з теми , що
вивчається.

Фронтальна і індивідуальна бесіда.

Виконання диференційованих практичних завдань різних рівнів складності.

Вирішення ситуативних завдань направлених на перевірку умінь
використовувати набуті знання на практиці.

Розв’язування кросвордів.

Ігрові форми контролю.

Проміжний контроль передбачає участь в конкурсах і виставках
декоративно-прикладної творчості різного рівня.

II. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль проводиться за сумою показників на протязі всього
часу навчання в творчому об’єднанні, а також передбачає виконання
комплексної роботи, що включає виготовлення виробу за єдиною
запропонованою схемою і творчу роботу за власними ескізами з
використанням різних матеріалів.

Кінцевим результатом виконання програми передбачається участь у
виставках, оглядах і конкурсах різних рівнів.

План – конспект заняття

Тема. Предметна аплікація.

Мета. Вчити учнів виготовляти аплікацію з рослинних форм. Розвивати
мислення, спостережливість, фантазію. Виховувати любов і бережне
ставлення до природи.

Обладнання. Природні матеріали (рослинні форми), ножиці, клей, зразки
готових виробів, таблиця «Аплікаційні композиції».

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць (перед початком заняття)

II. Організаційний момент.

перевірка присутніх;

призначення чергових

створення емоційного настрою для роботи

вправа „Очікування”

III. Повідомлення теми і мети заняття

ІY Робота над темою заняття

Розповідь про аплікацію, флористику

У казковій Країні Флористиці в чарівному Місті Квітів і Листочків живуть
художники-флористи. Ці люди незвичайні. Вони вдихають нове життя в
зів’ялі квіточки, засушене листя. Засохлі трави оживають у нових образах
на справжніх картинах.

Картини, які виконують флористи, називають аплікаціями (або колажами).

Аплікація – це накладання, наклеювання, нашивання на основний фон окремо
вирізаних частин якого-небудь малюнка. Її можна виконати з паперу, сухих
трав і квітів, соломки, бересту, тканини, ниток, шкіри. Пригадайте, де
ви бачили аплікацію.

Золота красуня — осінь-чарівниця!

По землі ступає, золотом іскриться.

В жовте і червоне листячко фарбує,

І картини дивні, чарівні малює.

Небо синє-синє, листя кольорове,

А яке довкілля радісне, чудове!

— Діти, подобається вам осінь? Чим саме?

Так, осінь щедра на подарунки. Восени листя дуже привабливе, має
різноманітні кольори. Його можна заготовити без шкоди для рослин.

Сьогодні ми створимо незвичайну композицію зі звичайних природних
матеріалів: різноманітних засушених травинок, листочків і квіточок. Ми
зробимо картину, яка прикрасить наше житло: ненадовго станемо флористами
– людьми, які творять красу, використовуючи художні особливості
природного матеріалу.

Асоціативний кущ „Ліс”

Які загадки мешканців лісу ви знаєте?

Вірші яких авторів розповідають нам про лісові особливості?

Давайте спробуємо перетворити наші знання у реальний світ. зробимо
дерева з соломки, птахів з осіннього листя.

Повторення правил техніки безпеки

Правила роботи з ножицями.

Правила роботи з клеєм:

Для роботи в техніці аплікація використовуйте клей ПВА. Він не залишає
жовтих плям.

Наносьте клей пензликом.

Після закінчення роботи баночку з клеєм щільно закрийте; пензлик
промийте водою.

Y Фізкультхвилинка Пальчикова гімнастика

YІ Практична робота „Створення міста під назвою „Ліс”

YІІ Оцінювання результатів творчості учнів.

— Чи підтвердилися ваші очікування?

Похожие записи