Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічної роботи та використання
електронно-інформаційних ресурсів

Шевчук Оксана Михайлівна,

бібліотекар Демківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Драбівського району Черкаської області

Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти та
виховання, зорієнтованої на входження у світовий простір. У цих умовах
учителю необхідно бути обізнаним із широким спектром інноваційних
технологій, ідей, напрямів. Зміни цілісних орієнтирів шкільної освіти
вимагають перебудови усіх складових компетентів сучасної школи. Серед
них шкільна бібліотека як обов’язковий структурний підрозділ
загальноосвітнього навчального закладу займає особливе місце. Бібліотеку
сьогодні слід розглядати як:

центр соціально-культурного розвитку дітей і дорослих;

інформаційно-методичний центр;

основну базу навчання.

Основною метою інноваційної освіти є формування і розвиток
інноваційної здатності людини. Саме з творчим застосуванням знань,
розвитком креативного мислення, усвідомлення логіки дії, моральною
відповідальністю за свої вчинки пов’язують перспективи людського
існування. Відроджена у 1992 р. Українська школа вирішує єдину
науково-методичну проблему – „ Формування життєвої компетентності
обдарованих дітей в умовах навчально-виховного процесу школи“. Головна
мета закладу – пошук, добір навчання, виховання, розвиток найбільш
творчо обдарованих і здібних дітей, збагачення інтелектуального,
культурного, творчого потенціалу України, підготовка молоді до вступу у
вищі навчальні заклади різних профілів.

З огляду на це перед людиною постає питання безперервного навчання
впродовж усього життя. Звідси випливає одне з основних завдань
бібліотеки – навчити вчитися, тобто створити систему самосвідомості
навчання, вбудовану в сам процес навчання. Таким чином, кредо бібліотеки
– від освіти на все життя до освіти через усе життя – перегукується з
гаслом „Знаннями переможемо!“

Інноваційні технології проникають у кожну форму роботи бібліотеки.

Розглянемо її складові.

І. Інформаційна робота

У цьому розділі бібліотека ставить такі завдання :

стати складовою ланкою інформаційного простору школи;

підготувати школярів до життя в інформаційному суспільстві.

Для реалізації цих завдань бібліотека поєднує традиційні, добре
відомі форми бібліотечної роботи з можливими
інформаційно-комунікативними технологіями, розвиває інформаційну
культуру та критико-аналітичні здібності читачів, використовує
рекомендаційно-інформаційну, позитивно-ілюстративну, проектні та ігрові
форми популяризації книги, спрямовані на розвиток пізнавальних інтересів
учнів, працює над створенням електронних баз даних, на основі мереж
Інтернет використовує інформаційні ресурси інших бібліотек.
Інформаційний банк знань подається на паперових та електронних носіях. Є
папка кращих учнівських проектів та конкурсних робіт, фонд періодичних
видань, тематичні папки з пізнавальними та ілюстративними матеріалами,
фонд науково-пізнавальний, , фонд художньої літератури, фонд методичної
літератури, фонд навчальної літератури, папки з методичними матеріалами
з різних предметів. На електронних носіях подається рекомендаційна
бібліографія, фонд електронних презентацій та медіапроектів уроків
учителів та бібліотекаря, електронна тека навчальних освітніх програм на
СD та DVD, тека списків освітніх та навчальних інтернет-адрес „Завжди з
Інтернетом“, тестові завдання предметів, електронні навчальні посібники,
електронні довідники, словники, касети.

У бібліотеці ведеться зошит альтернативного читання „Твоя Золота
полиця“, куди читачі записують автора та назву книги, яка вразила їх та
вони порадили б прочитати одноліткам поза рамками шкільної програми.
Кожного тижня змінюється книга або стаття на виставці „Книга тижня“,
„Подія тижня“ з анотаціями, відгуками з періодичних видань.

Широкою популярністю користується алфавітний каталог, картотека
газетно-журнальних статей, тематичні картотеки („Життя та діяльність
вчених“, „Роде наш красний“, „Краєзнавство“).

Важливим є також створення дайджеста „Електронний світ
інформації“. У ньому вміщені поради користувачам щодо можливостей
використання електронних ресурсів, розробок уроків із використанням
комп’ютерних технологій.

Поряд з уроками бібліотечно-бібліографічної грамотності працює
гурток для 7-8 класів „Інформація – рушій прогресу“, який формує
інформаційну компетентність, вчить культури роботи з інформацією на всіх
носіях.

Систематично у бібліотеці поповнюється інформаційний банк даних
„Календар знаменних та пам’ятних дат“. Він полегшує організацію
книжкових виставок до ювілейних дат, проведення заходів, присвячених
визначним подіям, ювілеям видатних діячів, дослідницьку роботу щодо
їхнього життя та діяльності. Кожного місяця на спеціальному стенді
виставляється тематична папка з матеріалами, присвяченими певним датам
місяця.

ІІ. Масова, групова та індивідуальні форми
роботи

Масову роботу шкільної бібліотеки слід розглядати як складову систему
роботи навчального закладу з формування основ
бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів. Технології масової роботи
з читачами вимагають від бібліотекаря знання і врахування їхніх вікових
психолого-педагогічних особливостей.

Ефективними технологіями масової роботи шкільної бібліотеки є
книжкові полиці, виставки, огляди літератури, цикли читань, обговорення
книг, конференції, різноманітні особистісно-рольові та літературні ігри

( конкурси, вікторини, подорожі), усні журнали, літературні вечори.
Масовий захід – це і реклама книги та бібліотеки, і виховання школяра
залежно від теми; і навчання декламаторського мистецтва, поведінки на
сцені; і розвиток інтелектуальних здібностей, пам’яті, уваги та уяви; і
взаємозв’язок учень – бібліотекар – учитель – книга.

Книжкова виставка – поширена у шкільній бібліотеці технологія
масової роботи з читачами. Вона покликана пробуджувати в читачів інтерес
до літератури, а також розкривати книжкові фонди бібліотеки. Бібліотекар
систематично організовує виставки двох видів : інформаційні виставки
нових надходжень та рекомендаційні тематичні виставки. У школі
користуються популярністю виставки-діалоги „Конституція України –
головний підручник життя“ (9 кл), виставки-дискусії „Зроби свій вибір
сьогодні“ (10 кл), виставки-роздуми „Золото добувають із землі — а
знання із книжок“ (7 кл), ретро – виставки „Книги, які читали наші
батьки“ (5-7 кл), виставки-вікторини „Що ти знаєш про державні символи
України? “(6 кл), виставки творчих робіт „Робимо дива своїми руками“
(5-6 кл), виставки-дослідження „Родинна обрядовість“ (5-6 кл).

Серед учнів 5-6 класів популярністю користуються коментовані
читання, обговорення книг. Вони проводяться у формі художнього читання з
дискусією про твір, який має виховне значення. Створюється невимушена
обстановка спілкування, де кожен може висловити свою думку, дати оцінку
книзі, відстоювати свою думку або приєднатися до думки колективу. Цього
року для циклу коментованих читань „Прочитаємо разом“, були обрані книги
Сухомлинського „Чиста криниця“, Ячейкіна „Мої та чужі таємниці“,
Даррела „Балакучий згорток“.

&

&

&

я, а отже, можливість задоволення пізнавальної активності, творчого
розвитку особистості. У школі були проведені конкурс „Добре слово
книзі“, конкурс плакатів „Родина. Дитячий погляд“, малюнків „Емблема
мого роду“, стіннівок „Книга у моєму житті“.

Однією з поширених ігрових форм серед учнів старших класів є
диспути, дебати, круглі столи. Вони впливають на формування моральних
поглядів молоді, вчать мистецтва полеміки, логічного мислення, вмінню не
тільки висловлюватись, але й захищати свої думки. Такими є прес-діалог
„Дорогами правдивої історії“, дебати „НАТО – без упереджень“, диспут
„Нема прав без обов’язків“, круглий стіл „Музика сучасна і класична“.

Цикл мовних оглядів „І живе наш народ у співочому слові“,
експрес-інформація „Миротворче обличчя війська“, історичний ринг
„Шляхами визволення України“, ігрова програма „Мовний потяг“, відкритий
мікрофон „Мода чи індивідуальність?“, подорож-дослідження „Пройдемося
вулицями нашого міста“, історико-краєзнавчий журнал „Рідне місто моє“,
журнальна мозаїка „Здоров’я дорожче за багатство“, цикл рольових ігор
„Культура спілкування“, бібліотечна година „Писемні пам’ятки України“,
український вернісаж „Від витоків етнографії минулого до сучасної
неповторності України“, хроноскоп „Чорнобиль. Трагедія. Пам’ять“,
психологічний роздум „Це так просто – дружба з батьками“ – ось далеко
неповний перелік нетрадиційних форм роботи школярів із книгою.
Специфічні особливості, притаманні саме нетрадиційним формам, такі :

новизна у назвах форм роботи бібліотеки;

обов’язковий діалог бібліотекаря з читачами і читачів між собою;

елементи дискусійності як в усній, так і в наочних формах популяризації
творів друку;

ігрові моменти, захоплюючі завдання;

елементи театралізації і музичного оформлення під час рекомендації
дитячої літератури.

Популярністю серед школярів користується „Ярмарок книг“. У школі
цей захід відбувається так: протягом дня учні знайомляться з новими
надходженнями бібліотеки, обмінюються або продають підручники та художню
літературу, презентують свої улюблені книги, розповідають про домашню
бібліотеку, радять як відремонтувати пошкоджену книгу або підручник. У
проведенні цього заходу дуже допомагає самоуправна рада школи та класні
бібліотекарі.

Метою інформаційно-бібліографічного обслуговування школи є:

забезпечення користувачів необхідною інформацією;

надання довідок, консультацій;

популяризація бібліотечно – бібліографічних знань.

За для якісного інформаційно-бібліографічного обслуговування у
бібліотеці постійно проводяться такі заходи: дні бібліографії „Від краси
до мистецтва“, „Здоровий дух дає здорове тіло“, дні інформації „Не
обміліє пам’ять віку, в серцях нащадків буде жити“, „Зелений паросток
майбутнього“, дні краєзнавства „Люби і знай свій рідний край“. День
друзів книги та бібліотеки „Книга твій друг і порадник“, „З книгою по
країні знань“, „Як живеш, підручнику?“.

Велика увага приділяється індивідуальним формам роботи з читачами.
Проводяться бесіди на виховання культури читання, на сприйняття
прочитаного, аналізуються читацькі формуляри. Індивідуальні бесіди з
учнями виявляють читацькі інтереси та можливості, уточнюють проблеми,
які найбільше їх цікавить, виділяють інтереси та уподобання читачів. Для
індивідуальної та групової інформації використовується ще одна форма –
це складання інформаційних та рекомендаційних списків літератури.

ІІІ.Автоматизовані інформаційні послуги в бібліотеці

Динамічний розвиток суспільства, а також комп’ютерних технологій
потребує від усіх постійного й активного впровадження інновацій у свою
діяльність. Сучасна бібліотечна система дозволяє автоматизувати всі
технологічні процеси, починаючи від комплектування літератури до видачі
її користувачам в автоматизованому режимі.

Головна мета всіх новацій, які впроваджуються в бібліотеці – це
високоефективне, якісне та комфортне обслуговування користувачів.

Обслуговування користувачів, яке використовує інформаційні
технології, суттєво відрізняється від традиційного:

користувачу стають доступні світові інформаційні ресурси;

традиційне обслуговування вимагає, щоб користувач безпосередньо прийшов
до бібліотеки, а нове обслуговування – саме приходить до користувача,
тобто створюються індивідуальні умови використання інформації;

традиційне обслуговування орієнтує користувача, головним чином, на
документи, а нове – також і на тексти.

Інноваційні послуги для користувачів такі.

1. Можливість для користувача знаходити бажану інформацію з найбільшою
повнотою і точністю при найменших затратах зусиль і часу у всьому
інформаційному просторі.

2. Електронний каталог як головний атрибут автоматизації вносить у
систему обслуговування не тільки високу інформативність, але й
оперативне надання необхідної документальної інформації.

Обсяг введеної інформації в електронний каталог дозволяє якісно
обслуговувати читачів та виконувати як тематичний пошук так і за іншими
параметрами.

3. Можливість визначити місцезнаходження видання.

4. Швидка технологія отримання видання фондів читальних залів та
абонементів.

5. Можливість користувачу самостійно переглянути свій електронний
формуляр і зробити уточнення щодо видань, які знаходяться у нього та
термінів повернення.

6. Сканування текстів та документів, запис інформації на дискету, набір
та друк необхідних текстів, ксерокопіювання.

Такі інновації в обслуговуванні читачів уже впевнено ввійшли в
сьогодення бібліотек. Використання комп’ютерів у
бібліотечно-інформаційній діяльності не тільки суттєво прискорює і
підвищує якісний рівень та комфортність обслуговування користувачів, але
в цілому змінює весь комплекс існуючих технологій. Спрямовуючи свою
діяльність на оперативне та якісне надання інформації, бібліотека поряд
із традиційними реалізує нові можливості інформаційного обслуговування
користувачів.

Це насамперед активізація бібліотеки як інформаційного центру,
наявність електронного каталогу й електронних баз даних, зміна
інформаційних потреб користувачів.

Впроваджуючи автоматизовану систему обслуговування, бібліотека прагне
забезпечити вільний і широкий доступ користувачів до
бібліотечно-інформаційних ресурсів, а також створити комфортні умови для
роботи з ним.

Електронний каталог бібліотеки показує книги, періодичні видання й
інші документи, дозволяє користувачам вести багатоаспектний пошук.

Нові технології в недалекому майбутньому внесуть зміни й у режим
обслуговування користувачів у цілому, тому що важливим атрибутом системи
стане створення електронних кафедр видачі.

Головне для користувача комп’ютиризованої бібліотеки – не тільки
оперативно знайти необхідну інформацію про документ, але й оперативно із
сервісом одержати його в документальному або електронному вигляді.

Успіх у впровадженні інноваційних технологій у навчальному закладі
залежить і від особи бібліотекаря, його творчого потенціалу, готовності
до безперервної самоосвіти, здібності до гнучкого
соціально-педагогічного мислення.

Використана література:

1. Айвазян О. Сучасне та майбутнє в тенденціях використання
інформаційних технологій в бібліотечній практиці /Текст/ О. Айвазян
//Вища школа – К.-2008.-№5.-С.48-52.

2. Журнал „Шкільна бібліотека“.

3. Горовий В. Бібліотеки: погляд у завтра //Бібліотечний вісник.- 2006.
-№ 5. —

С.3-7.

4. Електронні ресурси для науки, освіти, виховання: Матеріали міжвуз.
наук.-

практик. конф.- Донецьк, 2006.-207с.

Похожие записи