Процеси формування патріотичної свідомості школярів.

Музейна педагогіка.

(Автор: Хворостянова Вікторія Іванівна, методист інформаційно –
методичного центру управління освіти і науки Одеської міської ради).

Процеси формування патріотичної свідомості молодого покоління є складним
і суперечливим. Прийняття Національної програми патріотичного виховання,
формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення
моральних засад сприяли значній активізації патріотичного виховання.
Музей у навчальному закладі, який перебуває в сфері управління освіти та
науки Одеської міської ради, як складова системи навчально-виховної
роботи, створюється з метою залучення учнівської молоді до вивчення і
збереження історико-культурної спадщини українського народу, формування
освіченої розвиненої особистості та сприяння вихованню у неї
патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій,
національних цінностей Українського народу.

Музей у своїй діяльності керується Законом України «Про музеї та музейну
справу», постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000р. №1147
«Про затвердження Положення про Музейний фонд України»,
нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України,
Міністерства культури і туризму України з питань діяльності музеїв, цим
Положенням, а також окремим положенням про музей, затвердженого
керівником навчального закладу. Основними завданнями музею є:

залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково дослідницької,
художньо-естетичної та природоохоронної роботи;

формування в молоді соціально-громадського досвіду на прикладах
історичного минулого України;

розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки
молоді засобами позакласної, позашкільної роботи;

надання допомоги педагогічному колективу навчального закладу в
упровадженні активних форм роботи з молоддю;

залучення молоді до формування, збереження та раціонального використання
Музейного фонду України;

вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії, культури і природи
рідного краю;

проведення культурно-освітньої роботи серед молоді, інших верств
населення.

Відповідно до рішення Одеської міської ради від 07.07.2009 р. №4433-V
„Про заходи із збереження пам’яті про героїчну оборону міста-героя Одеси
і перемогу у Великій Вітчизняній війні” в загальноосвітніх навчальних
закладах міста проведено активну роботу по відновленню музеїв та
куточків Бойової Слави.

У місті 126 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких створено:

Музеїв Бойової Слави – 25 (Військово-історичний музей Бойової слави
16-ої Спеціалізованої артилерійської школи (СЗОШ — інтернат №2),
Військово-історичний музей Меморіального комплексу «Алея Слави»
(Одеський міський Центр військово-патріотичного виховання учнівської
молоді «Пост №1»), Музей Бойової слави (ОЗОШ — інтернат №1),
Військово-історичний музей «Пам’ять» (ОЗОШ №27), Музей 219-ої
Стрілецької Червонопрапорної Ідріцької дивізії (ОЗОШ №55), Музей Бойової
слави (ОЗОШ №63), Музей Партизанської Слави (ОЗОШ №65), Музей 5-ї
Повітряної армії ст. генерал-майора авіації Г.О.Шадріна (ОЗОШ №82),
Музей історії Одеси, Київського району та мікрорайону «Південний» з
експозицією Великої Вітчизняної війни (ОНВК №84), Музей Бойової слави
108-ої Миколаївської Червонознаменної ордена Суворова стрілецької
дивізії (ОЗОШ №106), Музей Бойової слави Військово-морського флоту імені
В.І.Чуйкова (ОЗОШ №1), Музей Бойової слави 8-ї Гвардійської армії (ОЗОШ
№100), Історико-краєзнавчий музей «Одесика» (ОЗОШ №5), Музей «Історії
Григорівського десанту» (СЗОШ №17), історико-краєзнавчий музей «Моя
земля – земля моїх батьків» з експозицією Великої Вітчизняної війни
(ОНВК №24), Музей Бойової слави Одеси (ОНВК №67), історико-краєзнавчий
музей з експозицією Великої Вітчизняної війни (ОЗОШ №125), Музей Пам’яті
маршала танкових військ – Героя Радянського Союзу А.Х. Бабаджаняна (ОЗОШ
№16), Музей «Бойової партизанської слави» (СЗОШ №21), кіно-Музей Бойової
слави 15-ої Артилерійської бригади ППО (ОЗОШ №56), Музей Бойової Слави
57-ї Армії (ОЗОШ №77); Музей Бойової слави 17-ої Повітряної армії (ОНВК
№90), Музей Підводника №1 О.І. Марінеско (ОЗОШ №105), Музей Героїчної
оборони Одеси (СЗОШ №117), Музей 87-го Гвардійського мінометного полку
(ОЗОШ №122).

Залів Бойової Слави – 10 (Кімната Бойової слави 5-ї Ударної армії (ОЗОШ
№4), Зал Родіона Яковича Малиновського (СЗОШ №64), Зал Бойової слави
(ОЗОШ №95), ОЗОШ №80, Зал Бойової слави 5-ї Ударної армії (ОНВК №49),
ОНВК «Гімназія №2», кімната Бойової слави 12-ої Гвардійської Стрєлкової
Пинської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 48-ої Армії (ОЗОШ
№39), Кімната Бойової слави ім. Орлика (ОЗОШ №57), Кімната Бойової слави
248-ї Стрілецької дивізії (ОЗОШ №101).

Куточків Бойової Слави – 91.

Мета діяльності шкільних музеїв полягає у залученні підростаючого
покоління до вивчення і збереження історико-культурної спадщини свого
народу, формування освіченої творчої особистості. Усі загальноосвітні
навчальні заклади підтримують тісний зв’язок з радами ветеранів.
Пошукові групи учнів провели значну роботу у Всеукраїнській акції
„Збережемо пам’ять про подвиг”. Матеріали музеїв використовуються для
написання науково-дослідницьких робіт. У тісному контакті з закладами
науки, культури, громадськими організаціями музеї продовжують роботу з
удосконалення експозицій на основі об’єктивності та історичної правди.
Наявність музеїв Бойової Слави дає змогу педагогічним колективам цих
закладів на високому рівні проводити виховну роботу з питань
національно-патріотичного виховання дітей та підлітків. Значно зросла
зацікавленість учнів з історичним минулим, звичаями, обрядами,
культурою, побутом українського народу. На базі музеїв, залів Бойової
Слави постійно проводиться просвітницька робота, до якої залучаються
вчителі, батьки, мешканці мікрорайону. В усіх закладах на базі музеїв
постійно організуються екскурсії, виставки, творчі конкурси,
просвітницькі лекції, класні години, суспільно-корисні заходи та акції,
зустрічі з ветеранами, письменниками, краєзнавцями Одещини. Матеріали
музеїв використовуються в навчальному процесі. Керівники шкільних
музеїв, залів Бойової Слави використовують індивідуальні, дослідницькі,
інтерактивні, групові та колективні форми роботи з учнями.

Музеї при закладах освіти співпрацюють з державними музеями та
суспільними організаціями. Роботу в цьому напрямку буде продовжено.
Шкільні музеї та куточки бойової слави продовжують роботу щодо
збереження історико-культурної спадщини, формування освітньої, творчої
особистості та сприяють відродженню та розбудові національної системи
виховання. Діяльність шкільних музеїв відповідає вимогам Положення про
музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері Міністерства
освіти і науки України. Шкільні музеї та куточки бойової слави існують
на підставі учнівського самоврядування. Це відстежується у структурах
роботи та планах роботи музеїв та куточків бойової слави. Експозиції,
пересувні виставки музеїв, залів Бойової Слави відображають події
Великої Вітчизняної війни. На базі музеїв та куточків проводиться
просвітницька робота, до якої залучаються вчителі, батьки, мешканці
мікрорайону. Організовуються екскурсії, проводяться творчі конкурси,
просвітницькі лекції, класні години, зустрічі ветеранами, письменниками,
краєзнавцями Одещини. Матеріали музеїв використовуються в навчальному
процесі. Керівники шкільних музеїв куточків використовують
індивідуальні, групові та колективні форми роботи з учнями.

З метою вшанування подвигу народу у боротьбі за свободу і незалежність
Вітчизни, виховання у молоді почуття патріотизму, поваги та вдячності
ветеранам Великої Вітчизняної війни за їх подвиги у боротьбі з фашизмом
у закладах освіти міста організовані та проведені:

міський конкурс-огляд шкільних музеїв, в рамках обласного огляду музеїв
при навчальних закладах, що знаходяться у сфері управління Міністерства
освіти і науки України, переможцями якого стали 7 музеїв
військово-історичного профілю;

до 66-ї річниці визволення України від фашистських загарбників проведено
тематичні виховні години, «уроки мужності», «круглі столи», з
запрошенням ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій,
працівників тилу періоду війни;

творчі виступи-зустрічі муніципального народного жіночого хору ветеранів
Великої Вітчизняної війни «Боевые подруги», глядачами яких стали майже
650 учнів шкіл міста та вихованці Одеського міського центру
військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост №1»;

в музеях при навчальних закладах та куточках Бойової Слави були
підготовлені виставки документів воєнних років, проводилися бесіди з
історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та визволення України
від фашистських загарбників;

в кімнатах та музеях Бойової Слави при закладах освіти проводяться
екскурсії для школярів, їх експозиції поповнилися новими матеріалами та
експонатами, які знайдені учнівськими пошуковими групами;

у 2010 – 2011 навчальному році близько 875 учнів загальноосвітніх
закладів міста відвідали Військово-історичний музей Південного
оперативного командування та майже 600 учнів – музей Меморіального
комплексу «Алея Слави», що знаходиться в приміщенні ОМЦ ВПВУМ «Пост №1»;

концерти до 66-ї річниці визволення України від фашистських загарбників
для ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни, які проходять
лікування в Обласному госпіталі (вул. Фонтанська дорога,114), за участю
дитячих творчих колективів загальноосвітніх закладів;

18 жовтня 2010 року учні Одеської спеціалізованої загальноосвітньої
школи-інтернату №2, вихованці Одеського міського центру
військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост №1» та
Одеського ліцею з посиленою військово–фізичною підготовкою взяли активну
участь у конференції, присвяченій 66-й річниці визволення України від
фашистських загарбників, що проходила у Будинку офіцерів Південного
оперативного командування;

28 жовтня 2010 року вихованці Поста №1, учні школи №56, взяли активну
участь в урочистому покладанні вінків та квітів до пам’ятника Невідомому
матросу, присвяченому 66-й річниці визволення України від фашистських
загарбників;

рішенням Одеської міської №5983-V від 13.07.2010р. „Про зміну
найменування Одеської загальноосвітньої школи №57 І-ІІІ ступенів
Одеської міської ради Одеської області та затвердження статуту закладу у
новій редакції” ОЗОШ №57 присвоєно ім’я О.Орлика;

19 листопада 2010 року вихованці Поста №1, учні школи №90, взяли активну
участь в урочистому покладанні вінків та квітів до пам’ятника Невідомому
матросу делегацією Державного комітету України у справах ветеранів та
представників всеукраїнських ветеранських організацій у м. Одеси;

?????????????-??????????????????????????????вах ветеранів та
представників всеукраїнських ветеранських організацій у м. Одесі
зустрічали учні та педагоги ОЗОШ №56, які ознайомили гостей із
експозицією Кіномузею «Пам’ять», основними напрямками
військово-патріотичного виховання у школі та результатами пошукової
роботи з історії вулиці ім. Героя Радянського Союзу І.Д.Чернишевського,
на розі якої розташована школа;

22 листопада 2010 року Одеським міським Центром військово-патріотичного
виховання учнівської молоді „Пост №1” проведено урочистий мітинг,
присвячений завершенню Почесної Вахти Пам’яті 2010 року, протягом якої
1360 кращих учнів загальноосвітніх закладів міста несли Почесну Вахту
Пам’яті на «Посту №1» біля пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави;

25 листопада 2010р. відкриття меморіальної дошки героя-підводника
О.І.Марінеску на будинку ОЗОШ №105.

В закладах освіти проводиться історико-краєзнавча пошукова робота:

ОНВК №№13, 49, ОНВК «Гімназія №7», ОЗОШ №№14, 44, 30, 76 («Фронтовими
дорогами моїх рідних» (проект));

СЗОШ №40 («Летять журавлі» (Міжнародний проект);

ОЗОШ №44 («Внесок наших земляків у Велику перемогу»);

ОЗОШ №61 «Бойові дії 69-го Одеського авіаполку»);

ОНВК «Гімназія №7» («Діти війни» за напрямками: діти в період окупації,
діти-остербайтери, діти, евакуйовані на схід, діти підпілля,
діти-партизани, діти, які працювали для фронту);

ОЗОШ №№30, 76, 113 «Учні та вчителі нашої на фронтах Великої Вітчизняної
війни»;

ОНВК №49 «Їх славні імена в літописі Великої Вітчизняної війни»;

ОЗОШ №113 «Вчителі про своїх рідних та близьких на фронтах Великої
Вітчизняної війни», «Учасники Великої Вітчизняної війни, які працювали
на підприємствах Ленінського району».

За допомогою дослідницької роботи створюється основний фонд куточків
бойової слави. Значна робота з цього напрямку в ОЗОШ №76, де
започатковано проект «Шкільний музей», в якому приймають активну участь
не тільки учні, а й вчителі.

в ОЗОШ №1 зібрані матеріали бойового шляху 265 артилерійського полку під
час оборони Одеси у роки Великої Вітчизняної війни, про бойові дії тих
часів, в Залі Бойової Слави велика кількість експонатів, які свідчать
команди крейсеру «Анастас Мікоян», команд есмінців «Свободный»,
«Беспощадный», «Ворошилов», «Бодрый», «Фрунзе». Готуються відповідні
документи для реєстрації кімнати Бойової Слави школи як музею. В ОЗОШ
№64 в Залі Бойової Слави зберігаються особисті речі маршала В.Я.
Малиновського. В скляних шафах в наявності оригінали листів з фронту,
карток на отримання продуктів харчування, медалі ветеранів. Оформлено
стенди з матеріалами, які відображають переможний шлях
воїнів-визволителів у часи Великої Вітчизняної війни. В музеях і
кімнатах Бойової Слави ведуться інвентарні книги музейних предметів.
Наявність таких музеїв дає змогу педагогічним колективам цих закладів на
високому рівні проводити виховну роботу з питань
національно-патріотичного виховання дітей та підлітків. Слід відмітити
велику проведену роботу адміністрацій та педагогічних колективів ОЗОШ
№№4, 8, 18, 25, 54, 60, 95, 103, гімназій №№4, 8.

в ОЗОШ №103 в окремому приміщенні оформлено кімнату про діяльність
Одеського підпілля, партизанського руху. Мається макет бою під час
оборони Одеси, який виготовлено учнями школи, зібрані оригінали листів з
фронту, речі воїнів-визволителів.

в окремій рекреації ОЗОШ №95оформлено залу бойової слави, в якій
розміщено декілька оформлених в цьому навчальному році стендів «Ми –
ветеранам», «Одесса помни».

в ОЗОШ №№18, 60 на високому професійному рівні виготовлені об’ємні
стенди «Эхо прошедшей войны», на яких розміщено інформацію про героїчну
оборону Одеси, про бойовий шлях під час Великої Вітчизняної війни членів
сімей учнів цих шкіл, твори-розповіді свідків війни, які підготували
учні. В ОЗОШ №18 також маються бойові медалі, оригінали солдатських
листів з фронту, перевірені військової цензурою воєнних років, хлібних
карток, які розміщені в спеціальних вітринах.

в ОЗОШ №4 з 1998 року сумісно з командиром 295-ої стрілкової дивізії
зібрана велика кількість матеріалів про бойовий шлях дивізії у складі
5-ої Ударної армії під час Великої Вітчизняної війни. Стенди, експозиції
розміщені в двох кімнатах, оформлені на достатньому естетичному рівні.

в гімназії №4 оформлено куточок «Історія війни – історія моєї сім’ї», в
якому простежується зв’язок поколінь: розміщені твори учнів про подвиги
своїх предків під час лихих часів Великої Вітчизняної війни, копії
грамот за відвагу під час боїв від керівництва держави. Фотографії учнів
кращої Почесної варти шкіл району 2009 року на Посту №1.

в гімназії №8 оформлено куточок «Тоді лиш стає місто героєм, коли став
героєм солдат», в якому розміщені свідоцтва героїчної оборони Одеси:
інформаційно-ілюстративні матеріали, реферати учнів, листи ветеранів з
фронту, книжкова виставка.

в ОЗОШ №54 оформлено куточок Бойової Слави «Ніхто не забутий, ніщо не
забуто», в 5-ти розділах якого простежується біографія та бойовий шлях
генерала І.Ю.Петрова. Висвітлено пошукову роботу учнів, роботи дитячої
творчості по вшануванню пам’яті героїв Великої Вітчизняної війни.

в ОЗОШ №8 в 29 класних кімнатах оформлено куточки Бойової Слави. Учнями
Великої Вітчизняної війни: фотографії школи під керівництвом вчителів
проведено велику пошукову роботу по зібранню матеріалів про бойовий шлях
воїнів-визволителів під час воєнних років, листи, учнівські реферати,
тощо. Виготовлено комплект стендів «Ми пам’ятаємо», закінчується робота
по відбору матеріалів для їх заповнення.

в ОЗОШ №25 оформлено куточок Бойової Слави, який складається із 6-ти
професійно виготовлених та оформлених стендів «Велика Перемога»,
«Безсмертна пам’ять». У матеріалах стендів розміщені короткі дані
зібрані учнями школи про військовослужбовців, які загинули або пропали
безвісті в роки Великої Вітчизняної війни, простежується історія Великих
боїв та Перемог під Одесою, Сталінградом, Києвом, Москвою.

З метою надання методичної допомоги керівникам шкільних музеїв, куточків
бойової слави були проведені наради:

«Громадське виховання учнів в системі роботи керівника шкільного музею,
куточка бойової слави»;

«Організація роботи куточка бойової слави в закладі освіти»;

Семінар «Історико-краєзнавча діяльність як засіб формування
громадянської позиції учнів»;

Підготовлені й надані матеріали з досвіду роботи керівника музею
«Григорівський десант» Швецової Т.К. (СЗОШ №17): «Підготовка активу
шкільного музею (куточка бойової слави)»; «Музейна справа в школі»
(методичні рекомендації на допомогу керівникам шкільних музеїв та
куточків бойової слави).

Підготовлено і розповсюджено по всім закладам світи методичним кабінетом
інформаційно-методичний бюлетень «Методичні аспекти щодо організації та
проведення позакласних заходів про відзначення пам’ятних дат у Великій
Вітчизняній війні 1945-1945 років». Пошукові групи проводять значну
роботу у Всеукраїнській акції «Збережемо пам’ять про подвиг».
Розпочалась реконструкцію музею ОЗОШ №77.

Відповідно до наказу управління освіти і наукової діяльності Одеської
облдержадміністрації від 01.03.2010р. №118-ОД «Про проведення обласного
огляду музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері
управління Міністерства освіти і науки України», наказу управління
освіти та науки Одеської міської ради від 13.04.2010р. №146 «Про
проведення міського конкурсу-огляду музеїв при загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладах м. Одеси», з метою удосконалення та
стимулювання діяльності музеїв, підвищення їх ролі як осередків освіти і
патріотичного виховання учнівської молоді з 20 серпня до 30 вересня 2010
року проведено міський конкурс-огляд музеїв при загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладах м. Одеси.

У ході конкурсу-огляду було встановлено, що музеї при загальноосвітніх
та позашкільних навчальних закладах є осередками освіти й патріотичного
виховання учнівської молоді, вони ведуть активну просвітницьку роботу
щодо збереження історико-культурної спадщини, формування освіченої,
творчої особистості та сприяють відродженню та розбудові національної
системи виховання. Діяльність шкільних музеїв, які взяли участь у
конкурсі-огляді відповідає вимогам Положення про музей при навчальному
закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
04.09.2006р. №640. В них забезпечується облік та умови збереження фондів
музеїв, експозиції, пересувні виставки поповнюються новими матеріалами,
які відображають різні події в історії Одещини, в історії Великої
Вітчизняної війни або особливості звичаїв та обрядів українців. На їх
базі постійно проводиться просвітницька робота, до якої залучаються
учні, вчителі, батьки, ветерани Великої Вітчизняної війни,
воїни-інтернаціоналісти та мешканці мікрорайону.

Організовуються і проводяться екскурсії, творчі конкурси, просвітницькі
лекції, класні години, святкові зустрічі з ветеранами, письменниками,
краєзнавцями Одещини. Матеріали музеїв використовуються в навчальному
процесі. Конкурс-огляд музеїв показав, що їх робота сприяє зростанню
зацікавленості учнів історичним минулим, звичаями, обрядами, культурою,
побутом українського народу, наслідком чого є активна участь школярів у
різних проектах музеїв, наприклад:

— Військово-історичний музей «Григоріївський десант» ОСЗОШ №17 працює
над проектом «Фронтовими дорогами моїх рідних»;

— Музей пам’яті А.Х.Бабаджаняна ОЗОШ № 16 підтримує тісний зв’язок з
донькою та онуком маршала — героя;

— Музей Партизанської слави ОЗОШ № 65 веде активну роботу по підготовці
груп учнів-екскурсоводів.

Шкільні музеї активно співпрацюють з Державним архівом,
музеями міста та громадськими організаціями, а їх керівники
використовують у роботі із молоддю індивідуальні, групові, колективні
форми роботи з учнями. Але в матеріалах, наданих ОЗОШ №№ 5, 16, 67, 125,
ОНВК №90, виявлено суттєві недоліки: відсутні плани роботи музеїв,
інформація щодо історико-краєзнавчої пошукової роботи та проведення
учнівських досліджень, творчих конкурсів, виховних та суспільно-корисних
заходів відсутня, або дуже обмежена. Визнані переможцями міського
конкурсу-огляду музеїв при загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладах м. Одеси такі музеї за профілями:

а). Військово-історичний:

— Музей меморіального комплексу «Алея Слави» ОМЦ ВПВУМ «Пост №1»;

— Воєнно-історичний музей 16-ї Одеської артилерійської спецшколи
Одеської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату №2;

— Військово-історичний музей «Григоріївський десант» ОСЗОШ №17;

— Кіномузей «Пам’ять» ОЗОШ №56;

— Музей Бойової слави ОЗОШ №63;

— Музей Партизанської слави ОЗОШ №65;

— Музей Бойової слави ім. В.І.Чуйкова ОЗОШ №100;

б). Краєзнавчий:

— Історико-краєзнавчий музей «Моя земля – земля моїх батьків» ОНВК №
24;

в). Етнографічний:

— «Шевченківська світлиця» ОНВК «Гармонія»;

— «Українська світлиця» ОЗОШ №62.

Роботу в цьому напрямку буде продовжено в наступному навчальному році.

Похожие записи