Реферат на тему:

Програмування навчальної діяльності студентів у процесі вивчення
елементів квантової механіки

   

Актуальність роботи. Одним з актуальних питань сучасної методики
викладання природничих дисциплін є ефективність організації навчального
процесу. Питанню ефективної організації розумової діяльності студентів
під час проведення практичних занять з фізики присвячені: метод аналогій
[1], метод репольного аналізу [2], різноманітні методи, що
використовують інформаційні технології [3,4]. Особливого значення це
питання набуває при навчанні студентів з особливими потребами в
інтегрованих групах [5].Одним із способів ефективної організації
практичних занять з фізики є застосування друкованої основи [6–8].

   Мета роботи полягає в представленні навчально-методичного посібника з
друкованою основою “Елементи квантової механіки” для проведення
практичних занять в інтегрованих групах, в яких навчаються студенти з
особливими потребами. Рекомендований Міністерством освіти України як
допоміжний навчально-методичний посібник і впродовж трьох років
використовувався для проведення практичних занять з фізики у Відкритому
міжнародному університеті розвитку людини “Україна” в інтегрованих
групах для студентів з особливими потребами , що навчаються за
спеціальностями: “Електронна побутова апаратура”, “Комп’ютерні системи
та мережі”, “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”.
Навчально-методичний посібник складається з трьох розділів:
“Мікрочастинка в потенційній ямі”, “Атом водню”, “Спектри молекул”.

1. Мікрочастинка в потенційній ямі

   Приклад 1.1. Електрон знаходиться в одновимірній потенційній ямі
шириною з нескінченно високими стінками. Яка ймовірність знаходження
частинки на першому енергетичному рівні в інтервалі 0,25l

Похожие записи