«Інноваційні форми бібліотечно — бібліографічної роботи

і використання електронно — інформаційних ресурсів»

Макарчик Н.Ю.

Бібліотекар Дмитрушківської ЗОШ І-ІІІст.
Уманського р-ну

Зміни цілісних орієнтирів шкільної освіти вимагають перебудови усіх
складових компонентів сучасної школи. Серед них шкільна бібліотека як
обов’язковий структурний підрозділ загальноосвітнього навчального
закладу займає особливе місце. Всі стратегічні освітньо-виховні
завдання, які належить вирішувати національній школі, трансформуються у
завдання і діяльність шкільної бібліотеки.

В бібліотеці є традиційними акції «Живи, книго!», конкурси на кращу
бібліотеку, кращого читача, моніторинг, самооцінка роботи бібліотеки.

Діяльність бібліотеки спрямована на інформаційне забезпечення
педагогічного колективу, учнів, батьків, набуття знань школярами,
виховання гармонійної, морально досконалої особистості.

Створюється фонд засобів навчання на електронних носіях. Серед них дуже
популярні:

Атлас Світу

Атлас з історії України для 5-го класу,

Англо-русский словарь, Словники України.

Постійно поповнюється електронний каталог періодичних видань, художньої,
методичної літератури, учні мають можливість користуватися Інтернетом.

Поряд з традиційними формами роботи у виховному процесі використовуються
нові:

година книголюба;

бібліотечний лабіринт;

літературні подорожі;

конкурси уважних та начитаних;

конкурси бібліографічних ерудитів;

вернісажи літературних героїв;

читацькі олімпіади:

шоу-виставки;

виставки-роздуми;

бібліотечні ігри (пошуки, подорож, лабіринти, віртуальні вікторини,
бібліографічні екскурсії).

Літературні ігри активізують читання школярів, стимулюють звернення до
художньої, науково-пізнавальної, довідкової літератури, посилюють
сприйняття, формують художні та естетичні смаки, поглиблюють навички
самостійної роботи з книгою, розвивають логічне мислення.

Всі ці заходи не просто мають нові назви, вони проводяться із
використанням інтерактивних методів і форм роботи.

Під час організації масових заходів проводяться не тільки огляди
літератури біля книжкових виставок, але й ігри «Як я знаю свою
бібліотеку?»

Запитання до гри різноманітні:

Назвіть книжкові виставки, які розміщено в бібліотеці;

Які картотеки та каталоги має бібліотека?

Якими ви користуєтеся?

Що нового ви побачили в бібліотеці на цьому тижні?

Як часто ви звертаєте увагу на оголошення про заходи в бібліотеці?

Набуло популярності проведення дня інформації «Педагогічні інновації»,
на якому розглядаються такі питання:

вступна бесіда «Інноваційні технології – шлях до удосконалення
освітнього процесу»;

книжкова виставка-огляд «Нове в освітніх технологіях»;

виставка-презентація «Бібліотека пропонує» (інформаційно-бібліографічні
та методичні матеріали на допомогу навчальному процесу).

F

H

(

,

(

hthp

hthp

hthp

h

h

h

h

вих програм, надання інформаційних послуг в мережевому режимі,
інтеграцію в межах бібліотек району. Плідну роботу з читачами допомагає
вести організована «Служба «швидкої» комп’ютерної допомоги».

Зараз багато пишуть і говорять про інформатизацію суспільства в цілому.
Прийняті закони України «Про інформацію», «Про національну програму
інформатизації». Створюються різні інформаційні служби. І все-таки
основними і найбільш повними сховищами і розповсюджувачами набутої
людством інформації залишаються бібліотеки. Оперативне і якісне
забезпечення інформацією наших користувачів — завдання, якому ми надаємо
велике значення.

Бібліотечне обслуговування користувачів шкільної бібліотеки тісно
пов’язане з розвитком сучасних методів інформування, тобто електронною
інформацією. Тому забезпечення бібліотек комп’ютерами розширює їх
можливості в пошуках інформації. Комп’ютеризація бібліотеки має за мету
максимально задовольнити інформаційні потреби користувачів.

Сьогодні якісне обслуговування користувачів уже неможливе без
використання Інтернету. Підключення бібліотек до мережі Інтернет
допомагає користувачеві швидко знаходити потрібну інформацію.

Робота в Інтернеті може дозволити створити локальну мережу шкільних
бібліотек у районі, що значно підвищило б ефективність роботи
бібліотекаря з пошуку інформації.

Сучасна бібліотека — це не тільки сховище документів, вона
трансформується в інформаційний центр, що має задовольняти потреби
суспільства, спираючись не тільки на власні фонди і обслуговуючи
кожного, хто бажає стати користувачем бібліотеки, використовуючи при
цьому різноманітні канали і способи отримання інформації. Як окремі
ланки інформаційно-комунікаційних мереж бібліотеки отримують доступ до
великих обсягів інформації і надають широкий обсяг інформаційних послу.

Сьогодні у всесвітній павутині можна знайти практично будь-яку
інформацію. Наприклад, звертаючись до сайтів засобів масової інформації,
користувач може ознайомитися з розміщеними матеріалами, скачати їх і
зберегти в будь-якому зручному для нього форматі. Це набагато дешевше,
ніж збільшувати кількість виписаної періодики .

Інформаційна робота бібліотеки потребує постійної творчості, гнучкого і
оперативного реагування на останні події та соціально-економічні
процеси. Саме на цьому етапі інноваційного розвитку бібліотека стала
обслуговувати значно більшу кількість користувачів різного віку і
категорій, серед яких вагоме місце посідають користувачі з особливими
потребами, яким досить довгий час доступ до інформації був недосяжним.

В контексті технологічних змін, особливо інтенсивних в останнє
десятиліття, роль постачальників інформації (або інформаційних
провайдерів), таких як бібліотеки, переоцінюється і змінюється. Ми
живемо на початку нової ери, ери, у якій такі технології впливають на
стиль життя, на операції, що виконуються нами, на процес створення знань
і на те, як ці знання, призначені для загального користування,
поширюються. У цьому контексті бібліотеки і ресурси, що розміщуються в
електронних мережах, будуть мати значний вплив на суспільство і вносити
важливий вклад у його розвиток. Бібліотеки використовують новітні
технології для надання доступу до змішаних колекцій друкованих і
електронних інформаційних ресурсів, їхньою метою є надання відповідного
доступу до інформації і збереження культурної спадщини у світі, що
змінюється.

Таким чином, інтенсивний розвиток сучасної освіти на основі
інформаційних і телекомунікаційних технологій вимагає від шкільної
бібліотеки інформаційного забезпечення процесів освіти, підвищення
інформаційної культури школярів.

.

Похожие записи