«Доцільність застосування ІКТ на уроках української мови і літератури:
теорія, практика, досвід.»

Учитель-методист української мови і літератури

Івченко Любов Дмитрівна, Драбівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів імені С.В. Васильченка-гімназія»

На сучасному уроці одним із ефективних способів розвитку
пізнавальної активності учнів є використання мультимедійних технологій,
які дають можливість зробити урок цікавішим, поліпшити рівень унаочнення
навчального матеріалу та підвищити рівень досягнень учнів. Комплексне
сприйняття інформації за допомогою органів зору та слуху забезпечує
позитивний емоційний фон уроку, сприяє формуванню в учнів естетичних
смаків. Залучення учнів до підготовки мультимедійних презентацій
активізує самостійне опрацювання ними різних джерел інформації,
підвищує мотивацію навчання, інтерес до вивчення предмета, створює
атмосферу творчості. Тому, працюючи над проблемою «Впровадження
мультимедійних технологій на уроках української мови і літератури»,
організувала спільну роботу з учнями, яка послугувала розробці
мультимедійного посібника «Українська література. 9 клас. Мультимедійні
дидактичні матеріали». Посібник містить портрети письменників,
аудіозаписи програмових творів, відеоресурси, репродукції картин відомих
українських художників, фотоматеріали. У розробці посібника використано
матеріали з мережі Інтернет, власних презентацій учнів та учителя.
Посібник призначено для використання на уроках української літератури у
9 класі за чинною програмою МОН України. Рекомендований радою РМК
відділу освіти Драбівської районної державної адміністрації Черкаської
області (протокол

№ 2 від 21.12. 2009 р.) Він є додатком до підручника літератури та
програмного засобу «Мультимедійні дидактичні матеріали. Українська
література 9 клас» (автори – О. М. Авраменко, Г. К. Дмитренко,
видавництво «Грамота», 2009).

Матеріали з досвіду використання ІКТ на уроках української
мови і літератури презентувалися на курсах підвищення кваліфікації при
Черкаському обласному інституті післядипломної підготовки педагогічних
працівників та під час обласного конкурсу на кращу серію цифрових
ресурсів, який проводився у рамках обласної виставки «Освіта
Черкащини». За підсумками конкурсу здобула І місце та нагороджена
 Дипломом Головного управління освіти і науки Черкаської обласної
державної адміністрації (2009, 2010 роки).

Матеріали посібника розміщено у колекції цифрових ресурсів
Черкаського обласного інституту післядипломної підготовки педагогічних
працівників.

Авторські розробки уроків української мови з теми «Роділові знаки
при звертанні», «Однорідні означення, відмінність їх від неоднорідних»
та української літератури з теми «Осип Назарук. «Роксоляна». Події
історичної доби ХVІ століття. Історична правда і художній вимисел» та
мультимедійні презентації розміщено на порталі Черкаського обласного
інституту післядипломної освіти педагогічних працівників:http:// oipop.
ed-sp. net/ (2009р.).

Методичну розробку уроку з української мови з використанням засобів
мультимедіа з теми «Однорідні означення, відмінність їх від
неоднорідних» надруковано у Всеукраїнському науково-методичному журналі
«Вивчаємо українську мову та літературу» видавничої групи «Основа» (№34,
грудень 2009р.).

Досвід з проблеми НВК «Впровадження мультимедійних технологій в
навчально-виховному процесі» також пропагувала під час відкритих уроків
на районних семінарах учителів- словесників (2006, 2009 роки).

gd/

gd/

h/

h

h/

h

h

h/

4 h/

h/

h/

h/

можливість узагальнити правила вживання розділових знаків та виділення
звертань у реченнях.

Слайд «Тестові завдання» використала як кодове завдання з метою
ефективного використання часу на уроці під час перевірки засвоєних
практичних умінь і навичок школярів. За матеріалами відеоресурсу
«Могутній Борисфен» на уроці проводилася робота над розвитком
зв’язного мовлення (написання творів-описів із вживанням речень із
звертаннями). Матеріали презентації спрямувала на розвиток творчих
здібностей учнів та практичних умінь і навичок з вивченої теми.

Чудову можливість замотивувати дітей дає така педагогічна
технологія, як метод проектів. Це, звісно, не нове поняття в
освітянській галузі. Просто із розвитком ІК-технологій ця педагогічна
ідея оновилася. Проектні методики дають можливість формувати
різноманітні учнівські компетентності, зокрема вміти одержати
інформацію, критично її відбирати та самостійно розв’язувати завдання.
Таким чином, навчальний проект — це організаційна форма роботи, що
орієнтована на вивчення закінченої навчальної теми і поєднує
навчально-пізнавальну, дослідницьку, творчу чи навіть ігрову діяльність
учнів-партнерів, які мають спільну мету.

Одним із змістовних науково-дослідницьких проектів, створених групою
учнів та презентованих на уроці української літератури у 9 класі, є
«Енеїда – енциклопедія українознавства», який, крім
навчально-дослідницького літературознавчого матеріалу, включає питання
Інтернет-опитування та в діаграмах відображає його результати.

Високоефективність реалізації даної науково-методичної проблеми
пітверджують результати ЗНО з української мови випускників 2008 року:
високий рівень досягнень 35% та достатній рівень – 65%. Мої вихованці є
постійними переможцями районних та призерами обласних етапів
Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика та
Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Учениці
Яценко Катерина (2005 р.) та Циганок Олександра (2009 р.) посіли
призове ІІ місце в ІІІ (обласному) етапі, а в 2010 році Циганок
Олександра здобула перемогу в ІІІ (обласному) етапі Міжнародного
конкурсу з української мови ім. Петра Яцика. Випускниця Ничипоренко
Ольга та учениця Циганок Олександра (2011 р.) – призери (ІІІ місце) ІІІ
(обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та
літератури (2008, 2011 роки).

Учні 9–А гуманітарного класу залучалися до написання
науково-дослідницьких робіт з української літератури у рамках шкільної
МАН (2009 – 2010 н.р.). На шкільному конкурсі-захисті вони демонстрували
у створених мультимедійних презентаціях матеріали, що відображали зміст
дослідницької роботи.

Отже, сьогодні, коли з появою новітніх технологій інформаційний
простір значно розширився, коли переважна більшість учнів добре володіє
комп’ютером, з’явилася можливість зацікавити наших обізнаних дітей у
навчанні. Безперечно, учні зацікавлені, коли замотивовані і коли самі є
активними учасниками цього процесу.

ІКТ – один із шляхів підвищення пізнавальної активності та подолання
неуспішності серед школярів. Тому із застосуванням мультимедійних
технологій мною було вирішено ряд основних завдань:

підвищення рівня мотивації навчання школярів;

активізація пізнавальної діяльності учнів;

розвиток творчого мислення;

розвиток самостійного критичного мислення;

формування вмінь працювати з різними джерелами інформації;

можливість поєднання візуальної та звукової форми сприйняття навчального
матеріалу;

розширення кількості сприйняття учнями інформації; застосування
отриманих знань у нових ситуаціях;

ефективного тренування засвоєних умінь і навичок;

автоматизованого контролю результатів навчання;

забезпечення навчального процесу електронними ресурсами.

Похожие записи