Відділ освіти Корсунь-Шевченківської

районної державної адміністрації

Районний центр дитячої та юнацької творчості

Гриценко Тетяна Володимирівна

Директор РЦДЮТ

м.Корсунь-Шевченківський,

вул.Академіка О.А.Захаренка,2,

тел.: 2-05-98

2010 рік

Анотація

Представлений матеріал містить досвід роботи працівників табору
відпочинку з денним перебування «Країна Веселкова» РЦДЮТ.

Колективне творче виховання є основним методом виховного та
розвивального впливу на дитину в умовах літнього табору відпочинку.

Організація оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей.

Дитячий табір відпочинку з денним перебуванням «Країна Веселкова» є
однією з форм реалізації цільової програми-проекту районного центру
дитячої та юнацької творчості «Виховуємо громадянина-гуманіста». Основне
його завдання – організація відпочинку, зайнятості, змістовного дозвілля
та оздоровлення дітей в літній канікулярний час.

З усією організаційною та виховною діяльністю жителів та гостей табору
ознайомлює візитка «Країни Веселкової»: веселкова символіка, девіз,
пісня, закличка, закони, план проведення заходів, план-сітка, загонові
газети, путівка дня, оголошення, фотоінформація, накази, інструкції з
техніки безпеки і т.д.

Велике значення для змістовного і цікавого відпочинку дітей в «Країні
Веселковій» має заздалегідь продумана, добре спланована виховна робота –
важлива складова всієї системи виховання дітей. Вона є логічним
продовженням виховної роботи, розпочатої закладом у поточному
навчальному році. Оздоровчо-виховний процес дитячого табору доповнює і
розширює вплив сім’ї, загальноосвітніх навчальних закладів,
дитячо-юнацьких громадських організацій на становлення і розвиток
дитячої особистості. Саме тому для вожатих, вихователів табору одним із
головних є завдання щодо створення здорового середовища у дитячому
колективі; забезпечення максимальної уваги до розвитку особистості
дитини, розкриття її здібностей, задоволення інтересів і потреб;
залучення дітей до участі у різних видах продуктивної, суспільно
корисної діяльності з метою розширення їх соціального досвіду на основі
співробітництва, співпраці, співтворчості, співучасті вихователів та
вихованців. При плануванні виховної роботи табору «Країна Веселкова»
враховувались основні напрями виховання дітей та підлітків: створення
здорового середовища, виховання у дітей навичок здорового способу життя;
формування гуманістичних, духовно-моральних якостей особистості на
засадах загальнолюдських та національних цінностей; розвиток дитячої
творчості; формування трудових умінь, навичок самообслуговуючої праці;
виховання бережливого ставлення до природи, навколишнього середовища;
фізичне виховання, спортивно-оздоровча діяльність; формування лідерських
якостей, розвиток дитячого самоврядування; отримання практичних навичок
з основ безпеки життєдіяльності людини.

Літні канікули – це зміцнення особистого здоров’я, радість спілкування
з друзями у неформальній обстановці, можливість розвитку творчого
потенціалу, задоволення особистих інтересів дітей в іграх, розвагах,
вільному виборі занять до душі. Зрозуміти, врахувати, задовольнити
потреби дитини – перше і головне завдання вихователів та вожатих, які
працюють в «Країні Веселковій». Виховна робота в таборі спрямована на
підвищення соціального статусу і самооцінки дитини, її діяльності,
збагачення духовного світу, інтелекту з урахуванням реалій сучасності.
Щоденна діяльність наповнюється розумовим, практичним, естетичним та
цікавим, змістовним дозвіллям. Серед видів і форм діяльності особлива
увага приділяється організаційно-громадській ( презентація загонів,
вибори активу, виконання доручень, щоденне підведення підсумків дня);
фізкультурно-оздоровчій (ранкова гімнастика, дотримання розпорядку дня,
спортивні змагання, рухливі ігри); пізнавальній (екскурсії, конкурси,
вікторини, спостереження за довкіллям); художньо-творчій (концерти,
розважальні програми, шоу); трудовій (прибирання території навколо
РЦДЮТ, меморіального комплексу, благоустрій клумб, догляд за кімнатними
рослинами, робота в гуртках); ігровій (народні, спортивні, музичні,
інтелектуальні ігри тощо).

Тимчасовий дитячий колектив табору відпочинку має значні виховні
можливості. У новому оточенні, під час активного спілкування всебічно й
повно розкривається особистість дитини, за таких умов швидше помічається
те, що залишається прихованим удома чи в класному колективі. Вихователі
та вожаті табору, незважаючи на короткий термін спілкування, мають
широкі можливості для формування особистості дитини, оскільки саме тут є
достатні умови, які стимулюють творчий розвиток, ініціативу,
кмітливість, активність дитини і значно менша кількість людей, які
стримують прагнення дитини до самостійності, саморозвитку,
самовдосконалення. Гуманна атмосфера табірного життя, доброзичливе
ставлення однолітків і вихователів один до одного сприяє самоствердженню
навіть тих дітей, які в шкільному колективі вважаються
важковиховуваними.

В процесі становлення і розвитку дитячого колективу важливу роль
відіграє атмосфера доброзичливості, довіри і поваги до особистості
кожної дитини, емоційності й творчого пошуку, які панують у колективі;
вибір різностороннього і творчого характеру діяльності колективу,
різноманітність форм і видів цієї діяльності. Процес розвитку дитячого
гурту вимагає постійного ускладнення і урізноманітнення видів
діяльності. Найефективнішою формою організації дитячого дозвілля є
колективна творча справа, яку умовно поділяють на: експромт (н-д,
колективні пісні із додаванням до них оригінальних невимушених рухів;
ігри; концертні номери; ігри із аудиторією; бесіди на основі
запитань-експромтів тощо), мала творча справа та велика творча
діяльність. Прикладів малих творчих справ є безліч (інсценувати вірш,
смішинку; «оживити» картину видатного художника; підготувати пародію на
естрадних зірок чи «кліп»; побудувати групову скульптуру на
запропоновану тему; заримувати буріме тощо), адже їх суть дуже проста:
загін щоразу ділиться на кілька груп по 3-4-5 осіб. Кожній групі
пропонується нескладне творче завдання і дається кілька хвилин на його
виконання. Особливо цікаво, якщо перед кожним новим завданням формуються
нові групи. Таким чином, протягом невеликого відрізку часу, доки
проходить справа, кожна дитина має змогу поспілкуватися практично з
усіма членами загону. Не обов’язково, щоб творчі завдання були
складними: головне – створити невимушену атмосферу в загоні, пізнати
один одного і свої власні здібності.

$

???????????????о загальних масових заходів «Країни Веселкової» складає
3:1, тобто кожні три загонові справи, ретельно сплановані і
організовані, повинні слугувати підготовкою до одного великого заходу,
ще краще організованого і підготовленого.

Для змістовного і цікавого відпочинку дітей велике значення приділяється
проведенню масових заходів, які розплановано тематично по днях. Важливим
завданням виховної роботи в умовах табірної зміни є стимулювання, пошук
та підтримка творчо обдарованої дитини відповідно до положень програми
районного центру дитячої та юнацької творчості «Творча обдарованість».
Тому при підготовці та проведенні заходів вожаті й вихователі, створюючи
доброзичливу, сприятливу атмосферу в дитячому колективі, надають
можливість кожній дитині проявити себе, продемонструвати свої творчі
здібності.

З метою заохочення, стимулювання творчої активності дітей в «Країні
Веселковій» введено грошову одиницю, бонус – «лід» ( від слова «лідер»),
який загін чи конкретна дитина отримує за активну участь в заході та
його підготовці, перемогу в конкурсі, змаганнях, подану цікаву ідею
тощо. В кінці зміни підводяться підсумки, нагороджуються переможці –
лідери.

Створення колективу однодумців, захоплених спільною метою, важливою й
цікавою для всіх справою, досягається через особливу організацію
життєдіяльності колективу, головне місце у якій займають органи
самоврядування. Одне з головних завдань вожатого, вихователя – створити
тимчасовий дитячий колектив, який став би організатором, ініціатором
цікавих та корисних справ. Адже, якщо не навчити дітей по-справжньому
творчо працювати, самостійно планувати, організовувати своє життя,
вирішувати свої проблеми, діти виростуть байдужими, пасивними, а табірне
життя буде нудним і нецікавим. Органи самоврядування потрібні для того,
щоб розширити уяву дітей про демократичні норми життєдіяльності
суспільства, виховувати почуття відповідальності за загальну справу
колективу, активну життєву позицію, формувати громадську думку,
розвивати ініціативу і самостійність, уміння жити і творити колективно.
Органи дитячого самоврядування в таборі – виборні, тобто діти обирають
президента, командирів загонів та раду «Країни Веселкової», які
розподіляють доручення щодо виконання визначених справ. Надання
різноманітних доручень дітям дозволяє залучити до активної роботи
якнайбільше відпочиваючих, дає їм можливість випробувати свої сили,
уміння. Обов’язковою умовою організації самоврядування є перерозподіл
відповідальності: призначення старших у групі (ланці), відповідальних,
наприклад, за порядок (можливо, з числа порушників: тоді проблема
вирішується сама собою).

У «Країні Веселковій» дитяче самоврядування є елементом участі дитини у:

— колективному плануванні, творчому виборі цікавих справ і дій, які
допомагають кожній дитині знайти для себе захоплення, конкретні заняття;

— формуванні дитячих органів управління своїм відпочинком, участі у їх
діяльності;

— дитячому ігровому змаганні, підведенні його підсумків;

— справах загону, табору через виконання особисто отриманого доручення;

— підведенні підсумків, аналізі справ дитячого осередку;

— отриманні відзнак за дитячі здобутки.

В нашій «Країні Веселковій» є «Стіна довіри» — спеціально
визначене місце, де кожен – чи то дитина, чи дорослий – може в
письмовій формі (відкрито чи таємно) висловити свої думки,
почуття, пропозиції, питання, проблеми, побажання, вітання тощо.
Вивчаючи надписи, вожаті та вихователі мають змогу «тримати
руку на пульсі» настрою, емоційно-психологічного стану дитячого
колективу. При цьому є можливість дати відповідь, пораду на
запитання дітей, які вони не наважуються або соромляться
задати дорослим відкрито.

Традиційно в «Країні Веселковій» організовано роботу гуртків ( «Основи
комп’ютерної грамоти», «Початкове технічне моделювання»), творчих
майстерень ( «Орігамі», «Інкрустація», «Художня вишивка», «Декоративний
розпис»), театральної студії «Буратіно», вокальної студії «Джерельце» та
ін. Завдання гурткової роботи в таборі – розвиток інтересів і творчого
потенціалу дітей, ознайомлення з напрямками діяльності РЦДЮТ для
зацікавлення та подальшого залучення до занять в гуртках під час
навчального року. Крім спеціальних знань та вмінь, які діти
отримують в процесі гурткової роботи, заняття в гуртках, творчих
майстернях сприяють розвитку працелюбства, наполегливості та творчого
ставлення до справи. Враховуючи короткотривалий період відвідування
дітьми табору, організовується робота таких гуртків, які не потребують
великих матеріальних затрат на їх оснащення та матеріально-технічне
забезпечення.

Програма роботи «Країни Веселкової» різноманітна, цікава, весела,
насичена подіями та заходами: святкове відкриття роботи табору, конкурс
«Караоке», змагання «Веселі старти», Свято Нептуна, День індіанців, гра
«Пошук скарбу», конкурс «Міс Країна Веселкова», День туриста та
приготування каші в похідних умовах, фестиваль юних талантів «Фабрика
зірок», конкурс інсценізованих казок та ін. Захоплююче відбулась творча
зустріч з митцями Корсунщини, членами літературно-мистецького об’єднання
«Янталка» — художником О. В. Конончуком, майстром декоративного розпису
Л.М.Ткач, головою районного об’єднання Товариства «Просвіта» ім.
Т.Г.Шев- ченка, поетом В. О. Метелицею.

З метою формування у дітей позитивної мотивації до здорового способу
життя було проведено ряд заходів, в т.ч. спільно з відділом у справах
сім’ї, молоді та спорту, РЦСССМ — «Здоровим бути модно», перегляд
науково-популярного фільму про негативний вплив на здоров’я дитини
таких популярних сучасних продуктів харчування як чіпси, сухарики,
солодкі газовані напої тощо.

У співпраці з районною організацією «Екологічна варта» проведено акцію
«Чисте джерело», конкурс-виставку малюнків «За чисте довкілля».

Протягом зміни були організовані екскурсії дітей до відділів (філіалів)
РЦДЮТ — технічної творчості, еколого- натуралістичної роботи ( в
теплицю, живий куточок, «Сад мрій»), а також до Авторської
О.А.Захаренка середньої загальноосвітньої школи села Сахнівка, музею
історії Корсунь-Шевченківської битви, до міста Черкаси.

Працівники РЦДЮТ чекають нових зустрічей з вихованцями в наступному
році.

2010р.

Похожие записи