«Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи
шкільної бібліотеки»

Єрмоленко М.Ю., бібліотекар Кам’янського

еколого-економічного ліцею

В наш час, час стрімкого збільшення потоку інформації, дуже важливим є
вміння оволодіння цією інформацією, якщо не повністю, то хоча би
частково. Зараз говорять так: «Хто володіє інформацією, той володіє
світом». От тому й запроваджується в роботу бібліотек новітні
технології, які включають в себе програму комп’ютеризації бібліотечних
процесів, як однієї з важливих складових розвитку бібліотек в цілому, в
тому числі шкільних бібліотек.

Ця програма має на меті допомогти у наданні інформаційних послуг
читачам вільного й відкритого обміну інформацією.

В 2010 році в бібліотеці ліцею стало можливим придбання комп’ютера і
підключення його до Інтернет мережі. Це значно полегшує роботу
бібліотеки і комп’ютер став незамінним помічником в роботі.

Також підключення комп’ютера до Інтернет мережі значно поліпшує роботу,
збільшує якість роботи бібліотеки.

Звичайно, комп’ютер додав і роботи, тому що він вимагає сформованості
інформаційних умінь, тобто уміння знаходити, обробляти, запам’ятовувати
та використовувати інформацію.

Тепер читачам надається доступ не лише до паперових носіїв (книг,
журналів, газет), але й до електронних ресурсів інформації. Справа в
тому, що велика кількість матеріалів, розміщених в Інтернеті, просто не
існує в друкованому форматі. З точки зору електронної бібліотеки
Інтернет – це уже бібліотека.

Перш за все в бібліотеці почали надавати читачам різні довідки по
економіці, екології, інформації і так далі. Якщо не можна зразу виконати
потрібну довідку, то ведеться їх запис і призначається час, коли читач
повинен за нею підійти. На свій запит читач має можливість не тільки
переглянути потрібний матеріал, але , за бажанням, й отримати його в
друкованому вигляді так як у бібліотеці є можливість і роздруковувати
матеріал.

В наш час великих змін і модернізації до бібліотеки іде новий читач. Це
читач з новими запитами, потребами, цілями. Швидко змінюються шкільні
програми, а основні фонди бібліотек не повністю відповідають завданням
шкільного процесу у зв’язку з цим особливої гостроти набуває проблема
використання електронних ресурсів. Ми, бібліотекарі, повинні
використовувати їх для допомоги учням при написанні рефератів підготовки
цікавих повідомлень, написання наукових робіт.

Переглянувши і перечитавши багато літератури по темі електронних
ресурсів, можна зробити висновок, що в бібліотеці потрібно створювати
електронні картотеки газетно-журнальних статей, єдиний електронний
каталог, базу даних навчальної літератури та базу даних «На допомогу
вчителю».

Що ж собою являє собою електронна картотека газетно-журнальних статей?

В цю картотеку заносяться всі статті періодики, які будуть цікавити
читачів. Зараз ми в пошуку програмних продуктів, намагаємось докопатись
до істини, яка систематизація документів повинна бути в цій картотеці і
бути зручною в користуванні.

В цій картотеці повинні бути ключові слова статей, розміщенні в
алфавітному порядку в трьох колонках –

перша колонка: слова від «а» до «і»;

друга колонка: слова від «к» до «р»;

третя колонка: слова від «с» до «я»;

Далі йде четверта колонка, яка містить інформацію про автора та назву
статті. Потім іде періодичне видання (з якого взята стаття), рік, номер,
на якій сторінці надрукована ця стаття. Наступна, п’ята колонка, містить
інформацію про статтю, тобто коротку анотацію на неї.

І остання, шоста колонка, містить інформацію, де можна знайти це
періодичне видання (в бібліотеці, директора школи чи в методичному
кабінеті).

При необхідності цю картотеку можна редагувати, тобто вилучати з
картотеки застарілі картки, які втратили цінність і актуальність.

Як використовувати цю картотеку?

D F ? c

!4#T$^% %u0oeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaOOO

h„

Приходить, наприклад, читач в бібліотеку з певним запитом по біології
про види комах. Бібліотекар роздруковує список статей на цю тему, читач
відмічає, які статті його зацікавили. На основі цього робиться добірка
газет і журналів з цими статтями. Якщо читачу це необхідно, то ми
надаємо цю статтю в електронному вигляді. А можемо по проханню читача
зробити ксерокопію цієї статті.

Електронна картотека газетно-журнальних статей вигідна тим, що за
допомогою цієї картотеки ми можемо за лічені хвилини опрацювати всі
статті із газет та журналів, що є в бібліотеці.

Якщо зустрічається стаття дуже актуальна, яка буде часто
використовуватись, то можна не тільки заносити до картотеки, а й робити
з неї ксерокопію та вкладати її в тематичні папки за темами, наприклад,
«Природа і люди», «Сувора правда війни», «Історія нашого краю», «Постаті
минулого» і т. д.

З такими тематичними папками працювати легко і зручно, тому що до них
потрапляють і статті роздруковані з Інтернету. Ними користуються
вчителі, учні при написанні сценарію заходу або реферату, збиранні
інформації за темою, підготовці до виступу. Таким чином ці тематичні
папки компенсують недостатню кількість видань у бібліотеці.

Електронний каталог – це каталог, який об’єднує в собі функції
алфавітного, систематичного та предметного каталогів. Це каталог, який
занесений до комп’ютерної мережі і розкриває склад та зміст друкованих,
електронних аудіовізуальних документів. Цей каталог потрібний для
інформаційного пошуку та відбору необхідних документів для відображення
та зберігання інформації як про кожен документ у цілому, так і про
окремі його частини.

База даних навчальної літератури. Ця база виглядає у комп’ютері як
сукупність таблиць та системи запитів. В цій базі даних є таблиця «стану
фонду навчальної літератури», до якої вводяться дані про кількість,
вартість списаної літератури, номер акту списання та дату списання.

У вигляді запиту з цієї бази даних навчальної літератури ми можемо
дізнатись про всю інформацію з кожного розділу фонду:

про підручники по класах;

про методичну літературу;

про диски, карти, довідкову літературу;

Також маємо змогу встановити вартість підручника, всіх карт, дисків і т.
д., скільки їх є у наявності. Легко можна скласти звіт про надходження
документів за рік, їх списання і т. д.

У цю базу вводяться дані про видачу навчальної літератури по класах.
Можна легко планувати видачу підручників при їх недостатній кількості.

За допомогою бази можемо побачити, що є наявним у фонді: за автором,
назвою, за роком отримання, рекомендований цей підручник чи ні. Можна
легко відстежити забезпеченість підручників у класах у відсотках,
порахувати вартість фонду.

Ще в бібліотеці повинні бути в електронному вигляді методичні матеріали
на допомогу вчителям.

Ці матеріали систематизовані за темами і складають повнотекстову базу
даних під назвою «На допомогу вчителю». В цій базі повинні бути
приблизно такі теми:

вікові особливості дітей;

освітні системи Європи;

недостатні форми ведення уроку;

атестація педагогів;

модульне навчання і т.д.;

Отже, можливо, в подальшому майбутньому бібліотекарі нашого району
об’єднають свої зусилля і будуть вести базу даних, наприклад, періодики,
навчальної літератури і т. д. разом і цими базами даних можна було б
користуватись по Інтернету всим бажаючим.

Потрібно пам’ятати, що з появою Інтернет-послуг, сутність нашої
бібліотечної роботи не змінюється, зростає тільки якість обслуговування
читачів, оскільки до наявних друкованих ресурсів в бібліотеках
додаються електронні видання, де можна знайти повнотекстову інформацію

Похожие записи