Донець Ю.І.,

вчитель початкових класів,

Канівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Канівської міської
ради

Розвиток творчої особистості молодшого школяра

Етапи розвитку творчої особистості

Структурно-функціональні етапи розвитку творчої особистості:

• Пробудження – накопичення сенсорного, емоційного, інтелектуального
досвіду як першооснови для творчості; важливий момент –
інформаційно-багатий простір.

• Наслідування, імітація – засвоєння еталонів творчої діяльності,
технологій, засобів; головне на цьому етапі – технологічний досвід
дитини.

• Перетворення – застосування засвоєних еталонів та їх трансформування в
нових особистісно-значущих умовах відповідно до індивідуальних
особливостей, можливостей, потреб.

• Альтернативний етап – індивідуалізація, гармонізація творчої
діяльності, становлення творчої індивідуальності, власного неповторного
стилю.

У зв’язку з цим необхідно враховувати завдання щодо розвитку здібностей
дитини, її творчої обдарованості, починаючи з сімейного виховання.

Розвиток обдарованої дитини в початковій школі

Вступ до школи є критичним періодом для шестирічної дитини, адже для
успішного розв’язання проблеми необхідна психолого-педагогічна підтримка
дітей.

Мета: забезпечити психолого-педагогічну підготовку вчителів початкової
школи до навчальної та виховної роботи з обдарованими дітьми.

Реалізація:

• протягом першого року навчання виявити рівень творчих можливостей,
особистісні властивості, спеціальні інтереси та нахили дитини;

• розробити спеціальні навчальні матеріали для розвитку обдарованої
дитини в початковій школі, що забезпечують закріплення й розвиток
творчої обдарованості та спеціальних здібностей;

• визначити методи, що сприяють розвитку можливостей самовираження
обдарованої дитини;

• сприяти прояву і реалізації широкого спектру захоплень дитини;

• спільно з батьками підтримувати обдаровану дитину в реалізації
інтересів у школі та сім’ї;

• проводити різноманітні заняття для розвитку творчої обдарованості
дитини.

Поради педагогічному працівникові

Учителеві для роботи з обдарованими дітьми необхідно мати певні якості:

1. Учитель не повинен вихваляти кращого учня. Не потрібно вирізняти
обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні
заняття з іншими дітьми.

2. Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами
змагання. Обдарована дитина частіше від решти дітей ставатиме
переможцем, що може викликати неприязнь до неї інших учнів.

3. Учитель не повинен робити з обдарованої дитини «вундеркінда».
Недоречне акцентування на її винятковості спричиняє роздратованість,
ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність – зловмисне прилюдне
приниження унікальних здібностей – неприпустима.

4. Учителеві необхідно пам’ятати, що здебільшого обдаровані діти погано
сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

1. Підхоплюйте думки учнів й оцінюйте їх одразу, наголошуючи на їх
оригінальності, важливості тощо.

2. Підкреслюйте інтерес дітей до нового.

3.. Заохочуйте оперування предметами, матеріалами, ідеями. Нехай дитина
практично розв’язує дослідницькі завдання.

4. Навчайте дітей систематичної самооцінки кожної думки. Ніколи по
відкидайте її.

5. Виробляйте у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

6. Не вимагайте запам’ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього
рішення там, де є багатоваріативні способи.

7. Культивуйте творчу атмосферу – учні повинні знати, що творчі
пропозиції, думки клас визнає, приймає їх, використовує.

8. Учіть дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо занотовувати їх у
блокноті.

9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, тому це
необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення обдарованій дитині,
що це може статися, і розвивати у неї терпимість і впевненість.

10. Пропонуйте цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.

11. Розсіюйте страх у талановитих дітей.

12. Стимулюйте та підтримуйте ініціативу учнів, самостійність.
Пропонуйте проекти, що можуть захоплювати.

13. Створюйте проблемні ситуації, що вимагають альтернативи,
прогнозування, уяви.

14. Створюйте в школі періоди творчої активності, адже більшість
геніальних рішень з’являється саме в такий момент.

15. Допомагайте опановувати технічні засоби для записів.

16. Розвивайте критичне сприйняття дійсності.

17. Учіть доводити розпочате до логічного завершення.

18. Впливайте особистим прикладом.

19. Під час занять чітко контролюйте досягнуті результати та давайте
завдання підвищеної складності, створюйте ситуації самоаналізу,
самооцінки, самопізнання.

20. Залучайте до роботи з розроблення та впровадження власних творчих
задумів й ініціатив, створюйте ситуації вільного вибору і
відповідальності за обране рішення.

21. Використовуйте творчу діяльність вихованців під час проведення
різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят.

22. Під час опрацювання програмового матеріалу залучайте учнів до
творчої пошукової роботи з використанням випереджальних завдань,
створюйте розвивальні ситуації.

23. Активно залучайте до участі в конкурсах, змаганнях, виставках.

24. Відзначайте досягнення вихованців, підтримуйте та стимулюйте
активність, ініціативу, пошук.

Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми

Учитель повинен:

1. Бути доброзичливим і чуйним.

2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати
їхні потреби та інтереси.

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

4. Мати широке коло інтересів.

5. Бути готовим до виконання різноманітних обов’язків, пов’язаних із
навчанням обдарованих дітей.

6. Мати педагогічну і спеціальну освіту.

7. Володіти почуттям гумору.

8. Мати живий та активний характер.

9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до
постійного самовдосконалення.

10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.

I1. Бути цілеспрямованим і наполегливим.

12. Володіти емоційною стабільністю.

13. Уміти переконувати.

14. Мати схильність до самоаналізу.

ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

2 клас

1. Склади речення зі слів

казку, Іванко, цікаву, читає.

2. Із запропонованих літер склади слова:

є, в, а, с, н —

о, м, а, в —

3. Роз’єднай слова і допиши речення.

Лисичкасидитьунорі.

4. Постав потрібні розділові знаки.

Діти не грайтеся поблизу дороги.

5. Додай слова ввічливості.

Наталя й Катруся малюють. Наталя попросила:

— Катрусю, дай,_____, жовту фарбу.

Катруся дала фарбу й додала:- ———-

Наталя відповіла:

6. Встав пропущені слова.

Завершилася зима, й настала_____.

Зеленіє молода_____.

Радіють весні дорослі й_____ .

7. Допиши потрібні за змістом слова.

Удень на небі світить _, а вночі

(Місяць, сонце)

8. Пронумеруй речення, щоб вийшов текст.

Однокласники принесли домашнє завдання.

Захворів Максим.

Друзі допомогли хлопчикові розв’язати задачу.

До хворого прийшли Андрій і Володя.

9. Який заголовок найкраще підходить до запропонованого тексту?

Тато подарував Юркові їжака. Котик хотів погратися з їжаком. Усе тіло
їжака вкрите голками. Мурчик поколов свої лапки.

а) їжак;

б) Котик;

в) Треба бути обережним.

10. Добери заголовок до тексту.

Настала зима. Лисичка сидить у норі. Голодний вовк бродить лісом.
Зайчатко тремтить під ялинкою.

11. Поділи текст на речення

Ластівка зліпила гніздечко побачив це горобець зайняв його ластівка
покликала на допомогу інших ластівочок вони разом вигнали горобця із
гнізда

12. Розташуй абзаци у відповідному порядку, пронумеруй їх.

1) На землі лежало четверо жовторотих пташенят. Їхні батьки кружляли над
своїми дітками і кликали на допомогу.

2) У нас під стріхою жили ластівки. Аж ось трапилася велика біда. Під
час вітру гніздо впало і зруйнувалося.

3) Василько поклав малих у капелюх і прибив його під стріхою. Ластівки
дуже зраділи і почали годувати пташенят.

13. Допиши зачин тексту.

.. .Це була справжня казка. Яскраво виблискували костюми акробатів.
Кумедні ведмежата каталися на велосипедах. Собачки ходили на задніх
лапках. Нарешті з’явився клоун. Його жарти всім сподобалися.

14. Допиши потрібні за змістом слова.

Біля нашої школи ростуть_____.

У оленя великі, красиві_____.

15. Допиши кінцівку тексту.

Насунулась хмара. Упали перші важкі краплі. Ударив грім…

16. За змістом розповідного речення побудуй питальне. Уранці Яринка
поспішає до школи.

17. Перебудуй спонукальне речення у розповідне.

Діти, бережіть книги!

18. Склади й запиши речення про життя лісових мешканців: одне —
розповідне, одне — питальне, одне — спонукальне.

19. Допиши загальну назву.

Оса, комар, бджола — це ________.

20. Допиши першу літеру в кожному слові.

__иїв, __деса, _итомир.

21. Допиши імена людей і клички тварин.

Дівчинка_____ гладить кішку_____.

22. Напиши (2-4) назви предметів.

Звірі —

23. Дай повні відповіді на запитання.

Хто взимку спить у барлозі?

Що купив Петро?

24. Допиши, хто або що може виконувати такі дії.

Сходить, світить, гріє —____

25. Добери слова, протилежні за значенням.

День —_____;

доброта —_____.

26. Яке слово зайве?

Харків, Київ, Львів, Дніпро.

27. Допиши потрібні ознаки предметів.

Кущ низький, а дерево —____.

28. Добери ознаки до назви предмета.

Береза: а) перелітна;

б) духмяна;

в) кучерява.

29. Добери ознаки, протилежні за значенням.

Далекий —____;

гарячий —_____.

30. Добери ознаки, близькі за значенням.

Веселий —_____

31.Встав пропущені ознаки предметів.

Настала_____весна.

32.Доповни речення потрібними словами.

У полі зацвіли (які?)_____маки.

33.Добери відповідні назви предметів.

Сірий, косий, вухатий_____.

Кругле, кислувате, смачне_____.

34.Доповни текст описом синички (3-5 речень).

Була холодна зима. До вікна прилетіла синичка. Вона була.

35.До назв предметів добери назви дій.

Діти —_____.

Струмки — _____

36.Напиши, хто як пересувається.

Риба —_____, горобчик —_____.

37.Добери назви дій із протилежним значенням.

Зайти —_____;

38.Напиши, хто що робить.

Учитель_____.

Художник_____.

39. Добери до поданої назви дії, близькі за значенням.

Говорити —_____.

40. Від назви ознаки утвори назву дії.

Світлий —_____.

41. Підкресли в дужках потрібну за змістом назву дії.

Біля сосни (дзюркоче, витікає, починається) струмок.

Він (тече, пливе, біжить) по ярах до річечки.

42. Зміни слова в дужках таким чином, щоб вийшла зв’язна розповідь.

(Наставати)_____весна. З теплих країв (летіти)_____шпаки, ластівки,
лелеки. Птахи (поратися)_____біля гнізд.

43. Добери потрібні службові слова.

Підійшли_____дерева; човник_____паперу.

44. Допиши потрібні службові слова.

_____ рецепт_____базарі

Дятел вибрав окуляри.

Натягнув собі_____ніс,

Полетів трудитись_____ліс.

Довідка: на, у, по, на.

45. Додаючи службове слово, склади речення зі слів:

малювання, нас, було, сьогодні.

46. Встав службові слова.

Діти пішли___лісу.

Вони вийшли_____узлісся.

Зупинилися_____сосни.

47. Допиши службові слова.

_____небу пливуть хмаринки. ,

_____сосні висять шишки.

_____тепле хутро вдяглися звірки.

48. Добери протилежні за значенням службові слова.

До школи —_____;

перед ящиком —_____;

над водою —_____.

49. Дай повні відповіді на запитання.

Де ростуть яблуні?

Де працює тато? Де граються діти?

50. У якому з рядків наведено споріднені слова?

а) Дуб, дубовий, жолудь;

б) зеленіти, зелень, зелений;

в) друг, товариш, однокласник.

51. Підкресли спільнокореневі слова.

Коло нашого села великий ліс. От іде лісничий лісовою стежкою, оглядає
своє господарство. Лісник знає тут кожне деревце, кожну галявину.

52. Підкресли зайве слово.

Мило, мильниця, милитися, милуватися, мильце.

53. Добери спільнокореневі слова — назву предмета, назву ознаки і назву
дії з коренем -друж-.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ

2 клас

1. В одному мішку 4 десятки кілограмів цукру, а в другому — 6 десятків
кілограмів. На скільки кілограмів цукру менше в першому мішку, ніж у
другому?

а) На 100 г;

б) на 20 кг;

в) на 40 кг;

г) на 2 кг.

2. Учням потрібно посадити 40 кущів. До обіду вони посадили 12 кущів, а
після обіду — ще 10. Щоб знайти, скільки кущів залишилося посадити,
необхідно…

а) 40-12;

6) 40-10;

в) 40-(12+ 10);

г) 40+ 12+ 10.

3. У саду 84 дерева. Побілили 53. На скільки більше дерев побілили, ніж
залишилось підбілити?

а) На 31;

б) на 75;

в) на 22;

г) на 84.

4. Учням потрібно підклеїти 77 книжок. Вони вже підклеїли 46 книжок. На
скільки менше книжок залишилося підклеїти, ніж вони вже підклеїли?

а) На 77;
.

б) на 31;

в) на 15;

г) на 46.

5. Якщо Петрик до обіду прочитав 28 сторінок книжки, а після обіду — на
4 сторінки більше, то за день він прочитав:

а) 32 сторінки;

б) 36 сторінок;

в) 60 сторінок;

г) 62 сторінки.

6. До їдальні завезли 16 кг яблук і два ящики груш по 17 кг у кожному.
Скільки всього кілограмів фруктів привезли до їдальні? Який із виразів
відповідає розв’язанню задачі?

а) 16+ 17; 6)17 + 17;

в) 16+ (17+ 17);

г) 16 + 2 + 17.

7. Скільки крил у 8 синичок?

а) 14; б) 16; в) 12; г) 18.

8. Мама спекла 20 пиріжків. За обідом тато, мама, син і донька з’їли по
2 пиріжки кожний. Скільки пиріжків залишилось?

а) 28; б) 8; в) 12; г) 16.

9. Бабуся спекла пиріжки. Кожному з трьох онуків вона дала по 2 пиріжки.
Ще залишилося 16 пиріжків. Скільки всього пиріжків спекла бабуся?

а) 18; б) 21; в) 10; г) 22.

10. Не обчислюючи добутків, постав потрібний знак.

5-4 ? 3 -4

а)> б)<; в)=. 11. Коли різницю чисел 73 і 68 збільшили в 6 разів, то отримали: а) 5; б) 11; в) 30; г) 36. 12. Три фотоальбоми коштують 24 грн, а один блокнот — 5 грн. На скільки гривень фотоальбом дорожчий, ніж блокнот? Який із виразів відповідає розв'язанню задачі? а) 24-3-5; б) 24: 3-5; в) 24 + 5; г) 24-5. 13. Михайлик зібрав 35 грибів, а Оксана — у 5 разів менше. На скільки більше грибів зібрав Михайлик, ніж Оксана? Який із виразів відповідає розв'язанню задачі? а) 35-5; б) 35: 5; в) 35 : 5 - 5; г) 35-35: 5. 14. Іванко спіймав 13 рибок, а Сергійко — 8 рибок. Усю рибу вони поділили на три частини і одну частину віддали Олі. Скільки рибок у Олі? а) 21; б) 7; в) 24; г) 18. 16. Склади всі можливі двоцифрові числа за допомогою цифр 5 і 4 (без повторення цифр). 17. Склади всі можливі двоцифрові числа за допомогою цифр 1,2,3 (без повторення цифр). 18. Склади трицифрові числа з літер а, Ь, с (без повторення літер). 19. Миколка молодший за Петрика, Петрик молодший за Юрка. Хто наймолодший? Сформулюй цю саму умову з використанням слова «старший». 20. Петрик слабший від Миколки. Володя сильніший від Петрика. Хто найслабший? 21. Оленка темніша, ніж Люба, і молодша від Ніни. Оленка світліша, ніж Ніна, і старша за Любу. Хто найтемніший і хто наймолодший? 22. Придумай спосіб швидкого знаходження суми чисел від 1 до 10 з утворенням зручних пар: 1 і 10; 2 і 9 тощо. Скільки таких пар? Чому дорівнює сума однієї пари? 23. Знайди суму всіх чисел від 1 до 100. 24. Обчисли: 99 - 91 +95 - 93 + ... + 3 - 1. 25. Протягом 10 секунд розгляньте уважно малюнки, що розміщені нижче. Запам'ятайте їх розташування, форму, складові та різні дрібниці. Тепер закрийте малюнки і дайте відповіді на запитання. • На якій сторінці розгорнута книга? • Куди дивиться собака? • Скільки кружечків на чашці? • Скільки вікон у будинку? 26. Скільки геометричних фігур сховалося у прямокутнику? а) Скільки трикутників? б) Скільки чотирикутників? в) Скільки прямокутників? 27. Задачі з паличками. Скласти: . • 2 трикутники з 5 паличок; • 2 квадрати з 7 паличок; • 3 трикутники з 7 паличок. ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «Я І УКРАЇНА» 1. Чим прославили Україну ці видатні люди? З'єднай відповідні пари. Михайло Грушевський письменник Микола Лисенко полководець Богдан Хмельницький історик Іван Франко композитор Сергій Корольов поетеса Олена Пчілка конструктор Катерина Білокур художниця 2. Знайди й обведи слова, що означають «житель України». ОСЬУКРАЇНЕЦЬОЇ УГРОМАДЯНИНЦЕ КРАЇНУ КРАЇНКАЛ ПГРОМАДЯНКАДА 3. Обери правильну відповідь. 8 : >

l

n

R T r t ?

:

T ?

?

?

Oe

O

hFeHB*

?ихідний день Сашко до обіду лежав на дивані, роздивляючись малюнки в
журналі, а після обіду переглядав телепередачі.

Сергійко до обіду ходив у магазин, допомагав мамі, прибирав у кімнаті, а
після обіду пішов на ковзанку.

Хто з них краще відпочив і набрався сил?

а) Сашко;

б) Сергійко.

4. Підкресли назви предметів, з якими необхідно поводитися обережно.

Ранець, змія, голка, нитки, ножиці, бджола, зошит, цвяхи, ніж, вовчі
ягоди, рушник; сірники, пилка, туфлі, виделка, молоток, мухомор,
термометр, вітаміни, м’яч, мило, гребінець, зубна паста.

5. Зайди пару. Прочитай прислів’я.

Посієш жито поспіх, … Ранковий туман — …

Якщо багато павутиння — Гучно кумкають жаби — на ясну погоду,

буде довга осінь,

незабаром дощ.

то воно вродить на посміх.

6. Тест «Так чи ні?»

За зимою настає літо.

Зміни пір року залежать від людей.

Сонце — джерело світла і тепла.

Світло не проходить через прозорі предмети.

Від нагрівання рідина стискується.

— 8° С — це 8 градусів морозу.

7. Обери повну правильну відповідь. До живої природи належать:

а) людина, гори, дерева;

б) людина, тварини, квіти;

в) людина, тварини, рослини, гриби.

г) рослини, тварини, ріки;

д) людина, рослини, звірі.

8. Підкресли предмети неживої природи.

Повітря, трактор, хмара, вода, лелека, ворона, сніг, пенал, вітер,
олівець, горобина, корова, синиця, дощ, голуб, липа, зорі.

Підкресли предмети, зроблені руками людини.

Підручник, вітер, комп’ютер, гора, будинок, квітка, картина, каміння,
вода, автомобіль, мухомор, одяг.

9. Назви і запиши відгадки одним словом.

1) Гарне на вроду, їсть масло і п’є воду;

Ходить з краю в край, ріже чорний коровай.

2) Він любить все робити сам — сам розвантажує вантаж,

Сам заїздить у свій гараж.

3) Не спортсмен, не чоловік, а на лижах цілий вік.

Землю риє, а не звір, у труді він богатир.

(Самоскид, екскаватор, трактор) —______

10. Назви і запиши відгадки одним словом.

1) Полотно, а не доріжка,

Кінь біжить багатоніжка.

2) Під землею, подивіться,

Незвичайна залізниця.

Сновигають поїзди:

Цей туди, а той — сюди.

Ми до станції «Дніпро»

їдем з татом на…

(Метро, поїзд) —_____

11. Розподіли слова на дві групи: вода, бджола, метелик, трава,
горобець, каміння, ластівка, собака, пісок, корова, дуб, мідь, ялина,
земля, вишня, залізо, мурашка, кішка, пластмаса, кінь, зошит, сонце,
риба.

1) Жива природа:

2) Нежива природа:

12. Тест «Так чи ні?»

Сонячне світло, тепло, вода, повітря необхідні всьому живому;

жива природа може існувати без неживої;

жива природа впливає на неживу;

рослини очищають повітря;

рослини і тварини не пов’язані між собою;

рослинами живляться миші, зайці, бобри та інші тварини;

тварини розносять насіння рослин.

13. Доповни ланцюжок живлення.

Капуста —> попелиця —>______.

______—» миша— > лисиця.

14. Тест «Так чи ні?»

Сонце :— величезна розжарена куля.

Сонячні промені несуть на Землю світло і тепло.

Усе живе ховається від Сонця.

Тінь — це темний відбиток непрозорого предмета, освітлений із

протилежного боку.

Сонце в багато разів менше ніж Земля.

Відстань від Сонця до Землі дуже велика.

15. Розподіли на три групи рослини: дуб, смородина, суниця, береза,
шипшина, чорнобривці, каштан, аґрус, ромашка:

1) Дерева:

2) Кущі:

3) Трав’янисті рослини:

16. Назви та запиши відгадки одним словом.

1) Сам червоний, сахаристий,

Жупан зелений, оксамитовий.

2) В золотому решеті чорних хатинок повно.

3) Навесні веселить, улітку холодить,

Восени харчує, взимку зігріває.

(Соняшник, кавун, дерево) —_____

17. Назви і запиши відгадки одним словом.

1) Червона, солодка, запашна,

Росте низько, до землі близько.

2) Що за голова, що лиш зуби й борода?

3) Мене любить кожна юшка, називаюся…

4) Є рослина в нас така, що від неї кінь скака.

(Часник, петрушка, полуниця, овес) —_____

18. У кожному рядку знайди зайву тварину.

а) Мурашка, качка, бабка, бджола, метелик, хрущ;

б) індик, лебідь, щиглик, павук, сойка, гусак;

в) корова, лось, вовк, бобер, горобець, кріт, кажан;

г) заєць, куниця, лисиця, карась, вовк, ведмідь

д) жаба, карась, окунь, лящ, щука, сом.

19. Підкресли назви комах.

Соловей, сонечко, метелик, тарган, жаба, джміль, зайчик, колорадський
жук, бабка, муха, блоха, риба, змія, ведмідь, водомірка, оса, мураха,
їжак, бджола, кажан, хрущ, кріт.

20. Розподіли на дві групи тварин: тигр, корова, лев, коза, ведмідь,
заєць, білка, бджола, курка, кіт, лось, олень, кріт, Горобець, кінь,
віл, індик.

1) Свійські: 2) Дикі:

21. Зазнач, до Зоопарку або до Ботанічного саду належать: Дуб, кінь,
корова, ялина, собака, троянда, соняшник, кішка, береза, подорожник,
метелик, їжак, яблуня, банан, лисиця, кульбаба, олень, шипшина, черемха,
черепаха, черешня, бджола, оса.

22. Гра «Хрестики-нулики»

За правильну відповідь постав хрестик, а за неправильну — нулик.

Людина — це частина неживої природи.

Дитина може стати по-справжньому людською істотою, лише коли вона
виховується серед людей,

Дерева, кущі, трави дихають, ростуть, пересуваються.

Тварини дихають, ростуть, рухаються.

Люди наділені розумом, мовленням.

І людина, тварина не можуть жити без тепла, повітря, води, їжі.

Людина вміє думати, розмовляти, працювати, пізнавати те, що навколо
неї, оцінювати себе.

Для того щоб навчитися розмовляти, людина не повинна жити серед людей,
спілкуватися з ними.

Кожен із вас неповторний, індивідуальний.

Твій фізичний розвиток почався з твого народження і триватиме усе життя

Твій психічний розвиток почнеться з 15 років.

Усі люди схожі між собою.

Найцікавіша у світі природи — рослина.

Як і тварина, людина рухається, харчується, росте, розвивається

Найцікавіша у світі природи — людина.

Найцікавіша у світі природи — тварина.

23. Для життя людині необхідно:

а) повітря, вода, їжа;

б) тепло, вода, їжа;

в) повітря, вода, їжа, тепло;

г) думати, розмовляти, працювати;

д) тепло, повітря, вода, їжа.

24. Допиши назви місяців.

а) _____ — рум’янець року.

б) _____ — жовтню син, а зимі — рідний брат.

в)——— стелить землю листям, а——— — снігом.

г)———- а пахне яблуками, а ________ — капустою.

д )———ходить по краю та и виганяє птахів із гаю.

25. Обери правильну відповідь.

У сплячку впадають:

а) ведмеді, борсуки, білки;

б) ведмеді, борсуки, їжаки.

Де зимують жаби?

а) під снігом, листям і травою на берегах;

б) у норах;

в) під водою в мулі, між камінням і в ямах.

26. Гра «Знайди хвости». З’єднай пари стрілками. Прочитай прислів’я.

Яка сім’я, … такий і тин.

Яке дерево, … така й калина.

Які батьки, … така й дитина.

Який дуб, … такий і син.

Який батько, … такі в нього квіточки.

Який кущ, … такі їхні діточки.

Яка мати, … такий і я

27. Продовж речення.

Бабуся — це мама…

Дідусь — це тато…

Прабабуся — це…

Прадідусь —це…

28. Доповни прислів’я.

1) Яка сім’я, такі й___

2) У кожної деревини — свій—— ,а в кожної людини свій————.

3) Який дуб, такий ,——- який батько — такий———.

Які батьки, такі їхні———— .

4) Яке дерево, такі в нього__

29. Гра «Хрестики-нулики»

Родина — це батько, мати, сини, дочки.

Рід — це ти, твої батьки, батьки твоїх батьків, батьки твоїх дідусів і
бабусь.

Рідня — це всі, хто мешкають у твоєму будинку.

Тітка — це сестра твоєї мами або твого батька.

Дядько — це брат твоєї мами або тата.

Реліквії — це старовинні речі сім’ї.

Родина — це сім’я.

30. Прочитай назви хатніх помічників.

СИЛОИОС______

КНИЙАЧ ________

КАПРАС_______

Які електричні прилади є у тебе вдома?_____;

31. Покажи цифрами послідовність прибирання кімнати.

помити підлогу;

одягнути робочий одяг і обов’язково — щось на голову;

пропилососити;

узяти суху ганчірку й змести пил із меблів, підвіконня:

відчинити кватирку.

32. Допиши прислів’я.

Праця чоловіка_____, а лінь_____.

Зробив_____, гуляй_____.

Лінивому все_____.

Бджола мала і та_____.

Маленька праця краща за велике ——.

На дерево дивись, як родить, а на людину, як—— .

Землю прикрашає сонце, а людину_____.

33. Устав пропущені слова.

1) — навчає і виховує учнів.

2)— лікує хворих.

3) — перевозить пасажирів.

4)— веде телепередачі.

5)— готує їжу.

(Диктор, лікар, водій, кухар, учитель)

34. Устав пропущені слова.

1)_____— вирощують хліб.

2)_____— роблять наші вулиці чистими.

3)_____— сім раз відміряє, а раз відрізає.

4)_____— шиє і ремонтує взуття.

5)_____— висаджує і доглядає квіти.

(Двірники, квітникарка, хлібороби, чоботар, кравець)

35. Підкресли, люди яких професій роблять хліб.

Тракторист, водій, перукар, муляр, комбайнер, пекар, столяр.

36. Допиши

Що робить? Хто?

Пензликом —

Ножицями —

Голкою —

Лопатою —

Сокирою —

Ручкою

37. Тест «Так чи ні?»

? Не можна вітатися сидячи — необхідно підвестися.

Вітатися необхідно тільки зі знайомими.

«Привіт» можна говорити всім.

Якщо ти побачив знайомого здаля, вигукни привітання через усю вулицю
чи з вікна.

Якщо з тобою привіталися незнайомі люди — не відповідай.

Коли заходить учитель, підводься нечутно.

Коли ти йдеш із батьками і вони вітаються зі своїми знайомими— мовчи.

Якщо ти побачив знайомого здаля, підніми руку і помахай йому або
вклонися.

Якщо в кімнаті багато людей, привітайся з кожним.

Голосно вітайся в читальному залі.

Користуйся чемними словами тільки тоді, коли у тебе гарний настрій.

38. Заповни «Словник чемної дитини».

а) Ти прийшов до школи. Яке перше слово повинен сказати?

б) Тобі допомогли роздягтися і повісити одяг. Що слід відповісти?

в) Ти йшов коридором і випадково когось штовхнув. Що потрібно сказати?

г) Для того щоб тобі із задоволенням допомогла людина, не слід забувати
одне чарівне слово. Яке саме?

д) Людина зробила добре діло, їй потрібно віддячити. Які слова ти
добереш?

є) Які слова ти не забуваєш говорити мамі й татові, рідним, коли йдеш
спати?

ж) Уся сім’я сідає до столу обідати. Які слова ти промовляєш до всіх?

з) Ти був у гостях, повертаєшся додому. Які слова скажеш?

39. Підкресли прояви доброти, милосердя.

а) На добро відповідати добром;

б) на зло відповідати добром;

в) піклуватися про менших, слабших;

г) допомагати старшим, немічним;

д) підгодовувати птахів узимку;

ж) радіти, коли хтось неправильно відповів;

з) вимовляти брутальні слова»

40. Підкресли слова, що близькі за значенням до слова добрий.

Чесний, милосердний культурний, увічливий,працьовитий,

співчутливий.

41. Знайди пари, з’єднай їх стрілками.

Документ, у якому викладено важливі правила, обов’язкові для всіх людей
Конституція

Закон про устрій, про будову держави і про головні права та обов’язки
громадян Декларація Закон

Обов’язкові правила, що приймаються й охороняються державою

42. Розподіли обов’язки між дітьми і батьками за допомогою стрілок.

Батьки

Шанувати батька й матір своїх.

Любити й оберігати дітей.

Піклуватися про здоров’я, навчати, розважати дітей.

Не ображати старших, немічних.
Діти

Заготовляти продукти, готувати їжу.

Бути уважним і ввічливим одне до одного

43. Які іменники «живуть» тільки взимку? Підкресли.

Сніг, мороз, бурульки, сніжинки, дощ, метелиця, туман, лижі, велосипед,
лід, град, роса, санчата, ковзани.

44. Підкресли зимові свята.

Івана Купала, Великдень, Зелена неділя, Різдво, Василя, Водохреща,
Покрова, Благовіщення, Новий рік, Святий Миколай, Спасівка, Обжинки.

45. Обери правильну відповідь.

Найбільші міста України:

а) Львів, Суми, Ташкент, Харків;

б) Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир;

в) Полтава, Тернопіль, Варшава, Запоріжжя. Річки України — це:

а) Дніпро, Дунай, Волга;

б) Дністер, Сіверський Донець, Дніпро.

46. Чи межує Україна з такими державами?

? Грузія ? Молдова

? Франція ? Росія

? Білорусь ? Румунія

? Німеччина ? Словаччина

? Угорщина ? Болгарія

? Туреччина ? Польща

47, Закінчи речення.

Україна — це красиві міста:

чудові ріки:_____.

Це гори_____.

Це широкий___, який несе води у море.

Україна має сусідів:

48. Упізнай слова. Що вони означають?

П_ль_а, Р_с_я, Р_м_н_я, У_о___и_а, Б_л_р_сь, М_лд_ва,

Сл_в_чч_н_.

49. Підкресли державні символи.

Верба, калина, гімн, барвінок, герб, прапор, лелека, рушник.

50. Відгадай загадки. Які відгадки є символами України? Підкресли.

1) Які ноги, такий хвіст,

По болоту ходить скрізь,

Хату на хаті має.

Жабам рахунок знає. (Лелека)

2) У вінку зеленолистім,

У червоному намисті

Видивляється у воду

На свою хорошу вроду. (Калина)

3) На сонечко я схожий

І сонечко люблю.

До нього повертаю

Голівоньку свою. (Соняшник)

4) Заблукала в верболозі,

Дні і ночі ронить сльози. (Верба)

5) Коли святкує вся країна,

Всі дорослі і малі

Іменини Батьківщини —

Краще свято на землі? (24 серпня)

6) Цвіте синьо, лист зелений.

Квітник прикрашає.

Хоч мороз усе побив,

Його не чіпає. (Барвінок)

51. Підкресли ознаки весни.

1) Голосніший і дзвінкіший спів пташок;

2) приліт перелітних птахів;

3) сівба на полях; поява їжачків, кротів;

4) опадання листя з дерев;

5) поява малят у сім’ях тварин;

6) збирання лікарських трав;

7) сонце майже весь день стоїть високо.

52. З’єднай стрілками.

Картопля

одяг

пшениця телевізор Вирощують

хліб

Виготовляють

цукерки

зошит

кукурудза

53. Підкресли, чим займаються люди навесні.

Сіють ячмінь; полють бур’яни; саджають розсаду; обкопують дерева,
обмотують стовбури молодих дерев; збирають лікарські трави; розклеюють і
миють вікна; заготовляють овочі.

54. Підкресли назви весняних квітів.

Троянда, бузок, айстра, конвалія, фіалка, пролісок, сон-трава,

мати-й-мачуха, мімоза, підсніжний, хризантема, гладіолус.

55. Обери правильну відповідь.

Букети можна складати з таких квітів: жовенець, кульбаба, троянда,
пролісок, тюльпан, ромашка, волошка, підсніжник, калла, конвалія.

56. Закресли назви отруйних ягід.

Журавлина, суниця, чорниця, смородина, беладонна, пасльон, аґрус,
вороняче око, вовчі ягоди, обліпиха, малина.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ, ХУДОЖНЬО-МУЗИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ З УЧНЯМИ
ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ

Термін проведення Заходи

Вересень • Проведення психолого-педагогічної діагностики учнів
початкової школи з метою виявлення обдарованих дітей,

— Вікторина («Екологічний ерудит» (1—4-ті кл.);

— проведення конкурсу малюнка на асфальті «Рідне місто
моє»

Жовтень • Інтелектуальні ігри для учнів 3-х, 4-х класів.

• Проведення тижня математики:

— конкурс математичних кросвордів.

• «Козацькі забави»

Листопад • Проведення конкурсу знавців української мови ім. Петра
Яцика.

• Проведення тижня початкових класів (інтелектуальна гра
«Найрозумніший» для учнів 2—4-х кл.).

• Участь у конкурсі «Сто чудес України»

Грудень • Проведення конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої»

• Свято Наума (відзначення переможців учнівських конкурсів).

• Проведення новорічних ранків і свят

Січень • Концерт юних талантів «Крок до зірок».

• Заочна подорож до країни «Ввічливість»

Лютий • Участь у конкурсі «Мої права».

• Проведення свята знавців англійської мови.

• Заходи до дня захисника Вітчизни:

Конкурс пісні і строю.

Березень • Конкурс читців творів Т. Г.Шевченка.

• Гра «Поле чудес» 1—4-ті кл.

• Участь у огляді « Грайлива веселка».

Квітень • Свято обдарованих дітей .

• Проведення Дня здоров’я.

Травень • Виставка малюнків.

• Інсценізація казок «Подорож у казку».

Використана література

Володарська М. О. Робота з обдарованими дітьми. — Видавнича група
“Основа”, 2010р.

Похожие записи