Реферат на тему:

Західний кукурудзяний жук: розширення ареалу

ці, ячменю, люцерни, соняшнику, картоплі тощо. Гірський хребет Карпат
на якийсь час стримає поширення шкідника, але навряд чи надовго.
Західний кукурудзяний жук може бути завезений у будь-яку точку України
разом із вантажами у період його масового розселення (у липні-серпні) з
території країн, де він масово поширився (Угорщини, Румунії, Югославії),
а також при переміщенні українського контингенту миротворчих сил з країн
колишньої СФРЮ. Це припущення підтверджується як фактом первинного
завезення шкідника авіацією в 1990—1991 роках в Югославію, так і
наступними виявленнями його вогнищ в інших країнах Європи: в Італії 1998
року поблизу аеропорту “Марко Поло” у Венеції, у Швейцарії 2000 року
біля аеропорту Лугано. Тому моніторинг шкідника з використанням
комплексу феромонних пасток і візуальних обстежень необхідно вести не
лише в областях, що межують зі Словаччиною, Угорщиною й Румунією, а й на
території України, особливо поблизу міжнародних аеропортів. Для
виявлення занесених транспортними засобами шкідників ми торік виставляли
пастки в різних областях України. Зокрема, в Одеській, Чернівецькій,
Львівській, Київській областях ні в агроцинозах кукурудзи у прилеглій до
ППКР трикілометровій зоні (на кордонах, в аеропортах, морських портах,
на військових полігонах, куди прибувала техніка з США та Балканського
регіону), ні на вантажних майданчиках, де складували імпортовані
продукцію й сільгосптехніку з Угорщини, цього шкідника не було виявлено
жодним із методів: ані візуально, ані за допомогою пасток. У Закарпатті
найкраще спрацювали феромонні пастки з диспенсерами угорського
виробництва. 14—15 серпня ми оглянули 30 жовтих пасток, 30 феромонних
молдавських і лише 6 угорських: з трьох виявлених шкідників два були
відловлені угорськими пастками. Пояснити це можна тим, що діють вони
більш вибірково і є привабливішими для західного кукурудзяного жука;
молдавські ж заповнювалися метеликами совок і листовійок (до 20 шт. на 1
пастку в Закарпатській області і по 2—4 шт. у пастках Одеської і
Київської областей), що значно утруднювало роботу з виявлення дрібних
жуків. Жовті клейові і харчові (з мезгою гарбуза) пастки є дуже
перспективними, оскільки можуть приваблювати не лише самців, а й самок.
У Румунії перших імаго в 1995 році відловили саме на кольорові — жовті
пастки, а в Хорватії у 1996 році — на харчові, з кукурбітацином. Добре
зарекомендував себе і такий метод, як обгортання електричних стовпів на
рівні качана кукурудзи жовтою плівкою, змащеною клеєм “Пестифікс”. Цей
метод варто застосовувати у посівах кукурудзи вздовж автошляхів, що
йдуть від автопереходів на кордонах. Найбільша кількість комах налипала
до плівки з боку, зверненого до шляху, що свідчить про участь
уздовждорожніх потоків повітря у пасивному переміщенні комах. Так,
заселення посівів кукурудзи західним кукурудзяним жуком у Воєводині,
Хорватії, Румунії йшло вздовж автотрас, залізниць, долин річок.
Запобiгти завезенню в країну карантинних організмів стає дедалi важче, а
ще важче — лiквiдувати чи принаймнi локалiзувати вогнища карантинних
об’єктiв, які проникли на її територiю. Зокрема, у США для контролю
чисельностi західного кукурудзяного жука існує великий асортимент
iнсектицидiв, в Українi ж проти нього не зареєстровано жодного. Тому для
захисту посiвiв кукурудзи вiд можливих ушкоджень шкідником слід
розробляти превентивну систему з використанням таких елементів, як
стiйкі сорти, ротація культур, хiмiчні засоби знищення. Система ротацiї
культур, або ж сiвозмiна, має велике значення для контролю чисельностi
захiдного кукурудзяного жука, личинки якого є монофагами. Тому змiна
культур є бiльш ефективним методом боротьби порiвняно з бiологiчним i
хiмiчним. До того ж, ще 1959 року в Небрасці було відзначено недостатню
ефективнiсть iнсектицидiв проти личинок захiдного кукурудзяного жука. У
Югославiї монокультурнi посiви кукурудзи за останні роки скоротилися на
150 тис. га, або на 10% зайнятих цiєю культурою площ. Такої самої
стратегiї додержують у Канадi, що дало змогу зменшити використання
iнсектицидiв на 50%. У провiнцiї Онтарiо спецiалiсти пропонують фермерам
вирощувати таку альтернативну кормову культуру, як ячмiнь, або ж сіяти
вiдносно стiйкi (з пiдвищеною коренеутворюючою регенерацiйною здатнiстю)
гiбриди кукурудзи. Але найбiльш вигiдним вбачається використання
кукурудзи, генетично модифiкованої проти грунтових шкiдникiв. З огляду
на значну загрозу від шкідників і великі затрати на пестициди, міністри
навколишнього середовища європейських країн 10 жовтня зняли мораторій
1998 року на вирощування генетично модифікованих організмів і продаж
продукції, виробленої з них. Пройшла офiцiйне схвалення у США i Японiї
нова технологiя захисту кукурудзи вiд кореневих шкiдникiв пiд назвою
Yiеld Gard Rootworm: ключовим моментом цієї технології є насiння
кукурудзи з “вбудованим” захистом вiд дiабротики. Продукт з об’єднаними
властивостями стійкості проти кукурудзяного метелика i кореневих
шкiдникiв кукурудзи буде просуватися на ринок пiд назвою Yiеld Gard
Plus.

Похожие записи