.

Виробництво свинини на промисловій основі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 5104
Скачать документ

Реферат на тему:

Виробництво свинини на промисловій основі

В Україні виробництво свинини нарощують за рахунок збільшення поголів’я
свиней, переходу до інтенсивних методів ведення галузі, широкого
впровадження міжпородного схрещування та гібридизації, що сприяє
значному підвищенню продуктивності тварин. Як розв’язують ці питання в
Українській корпорації з виробництва м’яса на промисловій основі
“Тваринпром”, можна показати на прикладі ТОВ “Агропромислова компанія”
Запорізької області. Засновником цього господарства є ВАТ
“Мелітопольський м’ясокомбінат”.

ТОВ “Агропромислова компанія” — це одне з найбільших спеціалізованих
підприємств із виробництва свинини в Україні, де впроваджено промислову
технологію відтворення стада, вирощування та відгодівлі свинопоголів’я.
За 2004 рік тут реалізовано 3517 т свиней в живій масі, що на 437 т, або
на 14,2% більше, ніж за попередній рік. Підприємство працює з прибутком.
Тільки від реалізації свиней у живій масі на м’ясо отримано 7,1 млн грн
прибутку. Рентабельність свинини становить 37%.

Господарство працює динамічно. Якщо в 2002 році на забій було
реалізовано 2610 т свиней в живій масі, то в 2003 — 3080, а в 2004 —
вже 3517, що на 907 т, або на 34,8% більше, ніж у 2002 році.

Такого збільшення досягнуто за рахунок підвищення продуктивності
свинопоголів’я, впровадження прогресивних технологій годівлі та
утримання, в тому числі завдяки науково обгрунтованій годівлі різних
вікових груп свиней, чіткій системі відтворення поголів’я,
цілеспрямованій селекційно-племінній роботі, якісному ветеринарному
забезпеченню, чіткому виконанню всіх технологічних процесів та високій
організації праці на всіх виробничих ділянках.

Відомо, що інтенсивність ведення свинарства залежить від багатьох
факторів, але основний із них — раціональне використання кормів. Тому
тут багато уваги приділяється підвищенню рівня годівлі свинопоголів’я.

Слід зазначити, що всі складові раціону годівлі свиней господарство
закуповує на ринках України, а премікси готує на власному комбікормовому
заводі, де встановлено лінію для їх приготування.

Всього для годівлі свиней на підприємстві виготовляють комбікорми за 10
рецептами, які становлять 100% у структурі раціонів. Тобто застосовують
концентратний спосіб годівлі свинопоголів’я.

Рецепти комбікормів для різних вікових груп свиней розробляють і
складають із допомогою комп’ютерної програми чеської фірми “ТЕКРО”. Як
наслідок, раціони для свинопоголів’я повністю збалансовано за всіма
поживними речовинами, обмінною енергією, сирим протеїном, сирою
клітковиною, амінокислотами, мікро- і макроелементами.

На підприємстві впроваджено ресурсозберігаючу технологію сухої годівлі
комбікормами. Запровадження такої технології годівлі всіх вікових груп
свиней дало можливість знизити витрати кормів (конверсію) на 1 кг
приросту живої маси тварини, які за 2004 рік становили 4,39 к. о.
Підприємство має два комбікормові заводи з обладнанням таких фірм, як
словацька “СПЕКТРУМ РЕАЛ”, данійська “СКІОЛД”, польська “БІН”,
запрограмованих на виробництво комбікормів згідно із заданою рецептурою.

Комбікормові заводи мають свою лабораторію, оснащену сучасним
обладнанням італійської фірми FATA. Лабораторія здійснює вхідний
технологічний контроль за якістю сировини і вихідний контроль готового
комбікорму. В комбікормі перевіряють: сирий протеїн, клітковину; вміст
кальцію, кухонної солі, фосфору, металомагнітних домішок; масову частину
золи; кислотне число жиру, перекисне число, нітрати, нітріти тощо.

Горох, кукурудзу і сою переробляють на екструдерах. У комбікормі їх —
15–20%. Поросятам до чотиримісячного віку й племінному молодняку
виготовляють комбікорм із усіх екструдованих зернових компонентів. Для
поросят — комбікорм гранульований.

Свинопоголів’я відгодовують з допомогою кормопроводу, на кожну вікову
групу окремо. Підсисних свиноматок годують згідно з індивідуальними
кормовими картками з урахуванням періоду фізіологічного стану, живої
маси, віку свиноматки та кількості поросят.

Особливу увагу в господарстві приділяють вирощуванню поросят. Для їхньої
життєздатності потрібно підтримувати температурний режим. Для цього
проведено газифікацію товарного репродуктора (цех № 1 — смт Михайлівка)
на 1050 свиноматок, заплановано газифікувати ще два репродуктори: цех №
5 (с. Ленінське Якимівського району), де утримується 420 свиноматок, та
цех № 6 (смт Приазовське), відповідно, 600 свиноматок. Для додаткового
обігрівання поросят використовують інфрачервоні лампи УКЗ-220 та
пересувні нагрівачі виробництва США.

Виробництво свинини й вирощування племінного молодняку підприємство
організувало на 7 виробничих ділянках (цехах): племзавод із вирощування
свиней породи ландрас; товарний репродуктор; відгодівельник свиней;
племзавод великої білої породи свиней; племінний репродуктор для великої
білої породи свиней; племінний репродуктор для гібридів міжпородних
схрещувань та відгодівельник свиней.

У цілому від 2000 голів свиноматок промислового стада за рік одержують
37 — 38 тис. голів гібридних (двопородних та трипородних) поросят, які
через півроку досягають живої маси 107–108 кг. Вихід м’яса в разі забою
цих тварин — 73–79%. М’ясо має відмінні смакові та технологічні
якості. Тому таке свинопоголів’я користується високим попитом у
м’ясопереробників.

Збільшення обсягів виробництва свинини великою мірою залежить від
селекційно-племінної роботи. З урахуванням конкретних виробничих умов на
підприємстві розводять свиней породи ландрас данійської селекції та
великої білої породи данійської і англійської селекцій, які проявили
себе з найкращого боку як за чистопородного розведення, так і в разі
гібридизації. За двопородного схрещування використовують чистопородних
кнурів великої білої породи та породи ландрас данійської селекції, в
разі трипородного розведення використовують двопородних свинок (1/2
ландрас х 1/2 велика біла) та кнурців породи дюрок.

Для поліпшення відтворних та м’ясних якостей свиней у 1999 році
підприємство завезло з Данії 20 кнурців та 230 свинок породи ландрас; у
2000 році ще 25 кнурців породи ландрас. У 2004 році із Англії завезли 24
голови кнурців великої білої породи.

На підприємстві працюють згідно із “Перспективним планом
селекційно-племінної роботи зі стадом великої білої породи та породи
ландрас на 2004–2006 роки”, що його розробили науковці Інституту
свинарства ім. А. Квасницького УААН.

У селекційно-племінній роботі господарство застосовує дві програми: з
породою ландрас данійської селекції працюють за англійською програмою
фірми РІС(талес), а з великою білою породою англійської і данійської
селекцій — за програмою племзаводу ТОВ агрофірма “Обрій”Покровського
району Дніпропетровської області.

За допомогою цих програм обліковують поголів’я свиней від їхнього
народження і до реалізації. Ведуть виробничі картки свиноматок,
кнурів-виробників, картки закріплення кнурів за свиноматками, облік
опоросів, відлучення поросят від свиноматок, взяття й зняття молодняку
свиней на випробування (на підприємстві), а також видають племінні
свідоцтва. Крім того, проводять аналіз класності молодняку та,
відповідно, оцінюють маток і кнурів.

?????????(?ичих ділянках (крім відгодівельної) проводять природне
парування свиноматок. Після парування перші 32 доби супоросності вони
перебувають в індивідуальних станках, а після визначення поросності
свиноматок переводять у групові станки. На опорос свиноматок переводять
за 7 діб до опоросу. Після опоросу, на 28–32 день, свиноматок забирають
від поросят і переводять у цех відтворення, де вони вже на 4–5 день
приходять в охоту і паруються.

Опороси основних і перевірених свиноматок проводять у
свинарниках-маточниках цілорічно. Поросят від свиноматок відлучають у
віці 28–32 доби, живою масою 10–11 кг. Відлучених поросят на дорощуванні
утримують групами по 8–10 голів у станках. За кожним оператором
закріплено 25–32 свиноматки з поросятами. Кожна свиноматка має
індивідуальний номер (татуювання) і картку, яка прикріплена над станком.
Картка з відповідними помітками супроводжує свиноматку впродовж
технологічного процесу.

На підприємстві створено програму вирощування та реалізації
чистопородних племінних свиней породи ландрас і великої білої породи.
Так, 2002 року було реалізовано 867 голів племінного молодняку свиней,
відповідно, у 2003 — 536 голів і в 2004 — 820 голів.

Для ремонту основного стада промислового комплексу використовують свинок
двох порід, одержаних від свиноматок породи ландрас і кнурів великої
білої породи. Для збільшення м’ясності туш відгодівельного поголів’я у
промкомплексі схрещують гібридних свинок із кнурами породи дюрок.
Гібридний молодняк від такого схрещування в разі м’ясної відгодівлі має
живу масу на 6–8 кг більшу, ніж чистопородний. Тварини характеризуються
міцною будовою тіла, стійкою продуктивністю, доброю плодючістю,
відмінними материнськими якостями, молочною продуктивністю, незначними
витратами корму, великим виходом пісного м’яса.

Основа виробничих процесів — ритмічність і цикл. Роботу племзаводу
реально узгоджено з циклограмою комплексу. Рівномірно, відповідно до
потоку, молодняк переводять із однієї вікової групи до іншої, з
подальшою передачею ремонтних свинок у промислову зону комплексу.

В усіх приміщеннях дотримуються оптимального мікроклімату за рахунок
вентиляційних установок. Для підтримання температурного режиму в зимовий
період у цеху №1 використовують газове опалення за допомогою
теплогенераторів, а в інших цехах його підтримують за допомогою
дизельних установок “Мастер”та інфрачервоних ламп (для поросят).

На всіх виробничих ділянках (цехах) корми роздають механізовано, гній
вичищають скребковими транспортерами ТСН-2Б, а напувають свиней з
допомогою автоматичних поїлок (ніпельних і чашкових).

Лікувально-профілактичні заходи із свинопоголів’ям чітко та злагоджено
проводять спеціалісти ветеринарної служби під керівництвом головного
ветлікаря І. Ширинської.

На всіх виробничих ділянках підтримується високий рівень
ветеринарно-санітарної культури виробництва, виконується принцип: “Все
зайнято — все вільно”.

Навантаження поголів’я на одного оператора на дорощуванні — 400–500
голів та на відгодівлі — 600–900 голів свиней.

Заробітну плату працівникам підприємство виплачує щомісяця без затримки.
В 2002 році середньомісячна зарплата працівників свинарства становила
359 грн, у 2003 — 542 і в 2004 році — 697 грн.

Велика увага на підприємстві приділяється роботі з безпосередніми
виконавцями технологічних процесів виробництва.

Одними з кращих за результатами роботи в 2004 році можна назвати:
оператора з обслуговування свиноматок із поросятами цеху № 1 Н. Синєоку,
яка обслуговує 43 свиноматки (збереження поросят — 97%,
середньодобовий приріст живої маси поросят — 316 г); оператора на
дорощуванні поросят цеху № 6 Т. Мішалкіну, яка обслуговує 800 голів
(середньодобовий приріст — 550 г живої маси); оператора з відгодівлі
свиней цеху № 3 А. Васильцова, який доглядає 1000 голів (середньодобовий
приріст живої маси 800 г); ветфельдшера цеху №6 М. Желєзкову та
ветлікаря цеху № 4 — А. Васильченка.

Серед спеціалістів слід відмітити начальників цеху № 2 В. Донця та цеху
№7 Л. Процюк, головного зоотехніка-селекціонера Л. Козій та головного
ветлікаря підприємства І. Ширинську.

Зваживши свої можливості, працівники та спеціалісти господарства
накреслили на 2005 рік такі рубежі: на кінець поточного року мати 42
тис. голів свиней, одержати 68 тис. голів приплоду поросят, реалізувати
5130 т свиней у живій масі, в т. ч. продати 2850 голів племінного
молодняку свиней, та реалізувати населенню 10000 голів поросят.

Якщо ж подивитись на перспективу, то бізнес-план ТОВ “Агропромислова
компанія”передбачає такі напрями розвитку.

1. Створення комплексу промислового типу для вирощування товарних свиней
потужністю 85 тис. голів на рік.

2. Виконання державної програми селекції в тваринництві, вибір
найсприятливіших умов раціонального використання племінних ресурсів
вищої племінної цінності, створення єдиної системи селекції.

3. Виробництво повнораціонних гранульованих комбікормів для власного
виробництва та реалізація його господарствам Запорізької області.

4. Надання товарного кредиту сільськогосподарським підприємствам і
населенню Запорізької області поросятами і повнораціонними
гранульованими комбікормами.

Разом з тим з державної позиції для виведення галузі свинарства з кризи
конче потрібно як у поточному році, так і надалі вирішувати проблеми,
які, на наш погляд, суттєво впливають на розвиток тваринництва в цілому,
в тому числі й на галузь свинарства.

1. Зберегти доплати за продане на забій кондиційне поголів’я свиней, які
здійснюють за рахунок коштів Державного бюджету за бюджетною програмою
2801210 “Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва й
рослинництва”.

2. Зберегти Порядок використання коштів Державного бюджету України на
виконання бюджетної програми “Селекція у тваринництві та птахівництві на
підприємствах агропромислового комплексу”(КПКВ-2801190).

3. Для впровадження сучасних технологій виробництва свинини треба
реконструювати діючі та відбудувати розпайовані тваринницькі приміщення.
Вирішити питання про надання довго-строкових кредитів (до 8 років).

4. Доопрацювати питання зниження цін на складну сільськогосподарську
техніку вітчизняного виробництва, що пропонується для реалізації із
частковою компенсацією вартості. Розширити перелік техніки, включити в
перелік обладнання для галузі свинарства: лінії кормороздавання,
годівниці, гнойові транспортери, лінії обігрівання, спеціальні машини
для доставлення комбікорму, газове обладнання для опалення виробничих
приміщень. Включити це обладнання до Порядку визначення механізму
використання коштів, передбачених Державним бюджетом України
(КПКВ-2801430).

5. Надавати безпроцентний кредит на заготівлю кормів від урожаю до
урожаю.

6. Вирішити питання про надання права придбання зарубіжного обладнання
за лізингом.

За умови всебічної державної підтримки галузь свинарства зможе
інтенсивно розвиватися, значно збільшиться виробництво свинини,
поліпшаться економічні показники, а отже, вона стане прибутковою та
конкурентоспроможною.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020